دادسراهای استان خراسان رضوی

دادسراهای عمومی و انقلاب شهر مشهد

آدرس : استان خراسان رضوی ، مشهد ، بلوار وحدت، اول رضائیه
تلفن : ۵-۳۶۶۱۲۸۰

آدرس : استان خراسان رضوی ، مشهد ، بلوار شفا، نبش شفا ۳۰
تلفن : ۶-۷۵۲۷۵۳۱

آدرس : استان خراسان رضوی ، مشهد ، مستقر در دادگستری مرکز واقع در ابتدای بلوار شهید مدرس (دروازه طلایی)
تلفن : ۹-۲۲۲۲۱۵۱

آدرس : استان خراسان رضوی ، مشهد ، اول خیابان نواب صفوی، مقابل پیر پالان دوز
تلفن : ۲-۳۶۸۱۰۷۰ و ۲۲۳۹۶۰۰

آدرس : استان خراسان رضوی ، مشهد ، بلوار شهید قرنی، حد فاصل چهارراه ابوطالب و چهارراه میدان بار
تلفن : ۷۲۹۹۵۷۵- ۷۲۹۵۲۶۶- ۷۲۹۸۹۹۲

آدرس : استان خراسان رضوی ، مشهد ، بلوار وکیل آباد، اول شهرک صدف
تلفن : ۴- ۸۶۸۰۸۰۲ و ۸۶۸۰۹۹۰

آدرس : استان خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، جنب دادگاه انقلاب
تلفن : ۴- ۸۴۶۰۳۷۰

آدرس : استان خراسان رضوی ، مشهد ، بلوار وکیل آباد، وکیل آباد ۸
تلفن : ۷- ۸۸۲۳۶۵۱

آدرس : استان خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان کوهسنگی، میدان الندشت
تلفن : ۵- ۸۴۲۵۰۲۱

آدرس : استان خراسان رضوی ، مشهد ، اول طرقبه
تلفن :  ۶-۰۵۱۲۴۲۲۶۱۲۲

آدرس : استان خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان مدرس، مدرس ۲
تلفن : ۲۲۳۹۸۹۰

دادسراهای شهرستان های استان خراسان رضوی

آدرس : استان خراسان رضوی ، سبزوار 
تلفن : ۲۲۲۸۹۱۲-۲۲۲۷۱۴۲-۰۵۷۱

آدرس : استان خراسان رضوی ، گناباد
تلفن : ۱۴-۷۲۵۴۷۱۱-۰۵۳۵

آدرس : استان خراسان رضوی ، تربت جام
تلفن : ۱۲-۲۲۲۷۴۱۱-۰۵۲۸

آدرس : استان خراسان رضوی ، خلیل آباد
تلفن : ۳-۷۷۲۴۲۵۲-۰۵۳۲

آدرس : استان خراسان رضوی ، نیشابور
تلفن : ۴-۶۶۱۹۷۰۱-۰۵۵۱

آدرس : استان خراسان رضوی ، قوچان 
تلفن : ۲۰-۲۲۲۴۱۱۹-۰۵۸۱

آدرس : استان خراسان رضوی ، تربت حیدریه 
تلفن : ۱۹-۲۲۲۵۱۱۴-۰۵۳۱

آدرس : استان خراسان رضوی ، چناران
تلفن : ۲-۶۲۲۳۴۶۱-۰۵۸۲

آدرس : استان خراسان رضوی ، فریمان 
تلفن : ۲-۶۲۲۳۴۵۱-۰۵۱۲

آدرس : استان خراسان رضوی ، درگز
تلفن : ۵۲۲۳۵۳۵-۰۵۸۲

آدرس : استان خراسان رضوی ، رشتخوار
تلفن : ۶۲۲۳۱۸۰-۰۵۳۲

آدرس : استان خراسان رضوی ، بردسکن
تلفن : ۷۲۲۳۷۱۱-۰۵۳۲

آدرس : استان خراسان رضوی ، سرخس
تلفن : ۵۲۲۲۲۱۸-۰۵۱۲

آدرس : استان خراسان رضوی ، تایباد
تلفن : ۴۲۲۴۸۷۰-۰۵۲۹

آدرس : استان خراسان رضوی ، کاشمر
تلفن : ۱۴-۸۲۳۴۵۱۱-۰۵۳۲

آدرس : استان خراسان رضوی ، خواف 
تلفن : ۴۲۲۲۱۲۶-۰۵۳۲

آدرس : استان خراسان رضوی ، کلات
تلفن : ۲-۲۷۲۲۸۶۱-۰۵۱۲

آدرس : استان خراسان رضوی ، مه ولات 
تلفن : ۶۷۲۲۵۰۲-۰۵۳۲

آدرس : استان خراسان رضوی ، باخرز
تلفن : ۴۸۲۴۴۷۱-۰۵۲۹

آدرس : استان خراسان رضوی ، صالح آباد
تلفن : ۳۲۲۳۱۱۲-۰۵۲۹

آدرس : استان خراسان رضوی ، بجستان
تلفن : ۶۲۲۵۲۶۵-۰۵۲۵

آدرس : استان خراسان رضوی ، لطف آباد
تلفن : ۵۶۲۳۷۱۷-۰۵۸۲

آدرس : استان خراسان رضوی ، سرولایت
تلفن : ۵۲۷۳۴۵۱-۰۵۵۲

آدرس : استان خراسان رضوی ، ششتمد
تلفن : ۳۷۲۳۷۰۱-۰۵۷۲

آدرس : استان خراسان رضوی ، جوین
تلفن : ۵۲۲۲۲۴۵-۰۵۷۲

آدرس : استان خراسان رضوی ، جغتای 
تلفن : ۵۶۲۲۲۳۲-۰۵۷۲

آدرس : استان خراسان رضوی ، دادورزن
تلفن : ۴۲۲۳۹۵۰-۰۵۷۲

آدرس : استان خراسان رضوی ، زبرخان
تلفن : ۳۲۲۳۴۵۰-۰۵۵۲

آدرس : استان خراسان رضوی ، خوشاب
تلفن : ۶۲۲۳۷۴۵-۰۵۷۲

آدرس : استان خراسان رضوی ، بشرویه 
تلفن : ۳۲۲۲۲۱۸-۰۵۳۵

آدرس : استان خراسان رضوی ، میان جلگه
تلفن : ۴۲۲۴۲۲۰-۰۵۵۲

آدرس : استان خراسان رضوی ، کوهسرخ
تلفن : ۸۸۲۳۵۳۶-۰۵۳۲

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

۰۹۱۲۳۰۰۰۹۴۷

۰۹۰۲۷۳۴۲۹۴۲

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
پیمایش به بالا