دادسراهای استان مازندران

دادسراهای شهرستان های استان مازندران

آدرس : استان مازندران ، شهرستان ساری ،
تلفن : ۳۲۰۰۷۶۰-۰۱۵۱

آدرس : استان مازندران ، شهرستان ساری ،
تلفن : ۸-۲۲۱۳۰۹۶-۰۱۵۱

آدرس : استان مازندران ، شهرستان آمل ،
تلفن : ۲۲۴۵۰۶۴-۰۱۲۱

آدرس : استان مازندران ، شهرستان بابل،
تلفن : ۵-۲۲۰۵۰۵۴-۰۱۱۱

آدرس : استان مازندران ، شهرستان بابلسر،
تلفن : ۴-۸۹۳۷۳-۰۱۱۲۵۲

آدرس : استان مازندران ، شهرستان بند پی شرقی،
تلفن : ۲۷۲۲۴۳۳-۰۱۱۱

آدرس : استان مازندران ، شهرستان ساری ،
تلفن : ۴-۵۲۲۲۲۳۳-۰۱۵۲

آدرس : استان مازندران ، شهرستان پل سفید ،
تلفن : ۸-۵۲۲۳۵۳۷-۰۱۲۴

آدرس : استان مازندران ، شهرستان تنکابن ،
تلفن : ۳-۴۲۷۳۳۴۱-۰۱۹۲

آدرس : استان مازندران ، شهرستان ساری ،
تلفن : ۳۲۰۰۷۶۰-۰۱۵۱

آدرس : استان مازندران ، شهرستان چالوس،
تلفن : ۲۲۵۳۰۸۴-۰۱۹۱

آدرس : استان مازندران ، شهرستان چمستان،
تلفن : ۲-۵۲۲۴۰۷۱-۰۱۲۲

آدرس : استان مازندران ، شهرستان داودشت،
تلفن : ۳۱۳۲۰۲۸-۰۱۲۱

آدرس : استان مازندران ، شهرستان رادسر،
تلفن : ۳-۵۲۲۲۱۰۰-۰۱۹۲

آدرس : استان مازندران ، شهرستان سواد کوه ،
تلفن : ۸-۵۲۲۳۵۳۷-۰۱۲۴

آدرس : استان مازندران ، شهرستان سورک،
تلفن : ۹-۲۴۴۳۲۹۸-۰۱۵۱ 

آدرس : استان مازندران ، شهرستان شیرگاه،
تلفن : ۴-۴۲۲۳۹۷۱-۰۱۲۴

آدرس : استان مازندران ، شهرستان عباس آباد ،
تلفن : ۲-۴۶۲۳۰۳۱-۰۱۹۲

آدرس : استان مازندران ، شهرستان فریدون کنار ،
تلفن : ۵۶۵۳۶۳۶-۰۱۱۲

آدرس : استان مازندران ، شهرستان قائم شهر ،
تلفن : ۳-۳۲۳۵۰۰۱-۰۱۲۳

آدرس : استان مازندران ، شهرستان کجور،
تلفن : ۳۳۵۲۵۸۷-۰۱۹۱

آدرس : استان مازندران ، شهرستان کلاردشت،
تلفن : ۸-۲۶۲۲۷۰۷-۰۱۹۲

آدرس : استان مازندران ، شهرستان کیاسر،
تلفن : ۴-۷۲۲۲۹۵۱-۰۱۵۲

آدرس : استان مازندران ، شهرستان کیاکلا،
تلفن : ۳۳۷۴۳۳۲-۰۱۲۴

آدرس : استان مازندران ، شهرستان گتاب،
تلفن : ۳۴۵۴۰۴۴-۰۱۱۱

آدرس : استان مازندران ، شهرستان گلوگاه،
تلفن : ۶۲۲۴۲۷۵-۰۱۵۲

آدرس : استان مازندران ، شهرستان لاریجان ،
تلفن : ۳۲۷۲۰۵۱-۰۱۲۲

آدرس : استان مازندران ، شهرستان محمودآباد،
تلفن : ۷-۷۷۴۸۲۴۶-۰۱۲۲

آدرس : استان مازندران ، شهرستان میاندرود ،
تلفن : ۲۴۴۳۲۹۹-۰۱۵۱

آدرس : استان مازندران ، شهرستان نشتارود،
تلفن : ۸-۴۶۶۶۶۵۷-۰۱۹۲

آدرس : استان مازندران ، شهرستان نکا،
تلفن : ۲-۵۶۴۲۵۵۰-۰۵۲

آدرس : استان مازندران ، شهرستان نور ،
تلفن : ۲-۶۲۲۳۱۷۰-۰۱۲۲

آدرس : استان مازندران ، شهرستان نوشهر ،
تلفن : ۳-۳۲۲۳۳۴۱-۰۱۹۱

آدرس : استان مازندران ، شهرستان چالوس،
تلفن : ۲۲۲۶۴۰۹-۰۱۹۱

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

۰۹۱۲۳۰۰۰۹۴۷

۰۹۰۲۷۳۴۲۹۴۲

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
پیمایش به بالا