سوالات متداول

 موسسه حقوقی سروش نافع دادمان کرج اقدام به جمع آوری مجموعه ای از پرتکرار ترین سؤالات مطرح شده در زمینه مسائل حقوقی، قوانین، ثبتی، مالی، صنعتی و… تحت عنوان سوالات متداول کرده است تا در جهت ارائه خدمات مشاوره بهتر و با کیفیت تر گام بردارد.

🔻 آیا می‌دانید؟
افرادی که خود را صاحب حق می‌‌دانند اما توان و تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی را ندارند می‌‌توانند درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نمایند.

🔻 آیا می‌دانید؟
اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت نماید می‌‌تواند از تمام یا قسمتی از هزینه‌‌های دادرسی معاف شده و از وکیل مجانی استفاده نماید.

🔻 آیا می‌دانید؟
اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شودکه مدعی اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

🔻 آیا می‌دانید؟
اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود شهود به دروغ به نفع معسر شهادت داده‌‌اند شهود نیز به حبس محکوم می‌‌شوند.

🔻 آیا می‌دانید؟
برابر قانون آزار و اذیت زنی که باردار است و چنانچه موجب سقط جنین شود جرم است.

🔻 آیا می‌دانید؟
قانونگذار کسانی که زن حامله را به سقط جنین راهنمایی می‌‌کنند چه پزشک باشد و چه فرد عادی،قابل تعقیب و مجازات می‌‌داند.

🔻 آیا می‌دانید؟
چنانچه پزشک غیر از موارد مجاز از نظر قانونی، اقدام به سقط جنین کند به مجازات حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم، و ملزم به پرداخت دیه جنین خواهد شد.

🔻 آیا می‌دانید؟
درخواست صدور مجوز سقط جنین فقط هنگامی پذیرفته می‌‌شود که جهت درمان بوده و قبل از ۴ ماهگی جنین به درخواست زوجین و با معرفینامه پزشک نتایج آزمایشات پزشکی به اداره کل پزشکی قانونی استان تقدیم می‌‌شود.

🔻 آیا می‌دانید؟
اگر مادر در غیر از موارد قانونی جنین خود را سقط کند باید دیه آن را بپردازد.

🔻 آیا می‌دانید؟
در امور مدنی خواهان و خوانده در هر مرحله از دادرسی می‌‌توانند دعوی خود را از راه سازش خاتمه دهند ولیکن این سازش باید در دفتر اسناد رسمی و یا در دادگاه تنظیم شود.

🔻 آیا می‌دانید؟
 اگر پدر از اجازه دادن مضایقه نماید یا به ایشان دسترسی نباشد می توان از طریق مراجعه به دادگاه از دادگاه اجازه نکاح گرفت.

🔻 آیا می‌دانید؟
خواستگاری و نامزدی ایجاد رابطه زوجیت نمی‌کند و طرفین را نمی‌توان به صرف خواستگاری و نامزدی اجبار به ازدواج نمود.

🔻 آیا می‌دانید؟
برای امتناع از ازدواج نمی‌توان مطالبه هیچ گونه خسارتی را نمود.

🔻 آیا می‌دانید؟
 تنها هدایای دوران نامزدی قابل استرداد است.

🔻 آیا می‌دانید؟
ازدواج با دختر باکره موقوف به اجازه پدری است .

🔻 آیا می‌دانید؟
اگر پدر از اجازه دادن مضایقه نماید یا به ایشان دسترسی نباشد می توان از طریق مراجعه به دادگاه از دادگاه اجازه نکاح گرفت.

🔻 آیا می‌دانید؟
عقد کردن زنی که در عده طلاق یا عده وفات است سبب بطلان نکاح وحرمت ابدی بین ایشان است.

🔻 آیا می‌دانید؟
 زنا با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه قرار دارد موجب حرمت ابدی است.

🔻 آیا می‌دانید؟
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه از سوی دولت است.

🔻 آیا می‌دانید؟
در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر اینکه در آن شرط شده باشد.

🔻 آیا می‌دانید؟
در نکاح موقت عدم مهر موجب بطلان عقد است.

🔻 آیا می‌دانید؟
چنانچه یکی از نامزدها، فوت کنند و وصلت به هم بخورد و هدایا عیناً موجود نباشد طرف مقابل وظیفه‌‌ای ازبابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت.

🔻 آیا می‌دانید؟
در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر اینکه در آن شرط شده باشد.

🔻 آیا می‌دانید؟
با تحقق یکی از شرابط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه زن می‌‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت حکم، نسبت به اجرای طلاق اقدام نماید.

🔻 آیا می‌دانید؟
وجود بعضی عیوب در زن و مرد، چنانچه از وجود این عیوب قبل از وقوع عقد مطلع نبوده باشند موجب انحلال عقد نکاح و فسخ ازدواج می‌‌شود به عنوان مثال ناتوانی جنسی در شوهر و یا جذام و زمین‌‌گیری در زن

🔻 آیا می‌دانید؟
هرگاه دادگاه به تقاضای زن حکم طلاق را صادر نماید، چنانچه شوهر حسب اجرای حکم در دفتر طلاق حاضر نشود دادگاه نماینده‌‌ای را به دفترخانه به نمایندگی ازشوهر برای اجرای صیغه طلاق معرفی می‌‌نماید.

🔻 آیا می‌دانید؟
طلاق رجعی طلاقی است که برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است این حق فقط جزء اختیارات شوهر است و تابع تشریفات خاصی است و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند محقق می‌‌شود و بلافاصله زن نیز مکلف به انجام وظایف زناشویی است.

🔻 آیا می‌دانید؟
تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر می‌‌باشد.

🔻 آیا می‌دانید؟
به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام تمکین نکند ناشزه می‌‌گویند و این زن مستحق نفقه نمی‌‌باشد.

🔻 آیا می‌دانید؟
اگر منزلی که شوهر تهیه نموده مناسب شئونات اجتماعی زن باشد ولی سکونت در آن موجب احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت ) زن باشد، خروج زوجه از آن منزل، نشوز و عدم اطاعت محسوب نمی‌‌شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق می‌‌گیرد.

🔻 آیا می‌دانید؟
در فاصله میان عقد و انجام ازدواج، نفقه‌‌ای به زن تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی نماید ولی مرد از بردن همسرش خودداری کند و در این صورت زن مستحق دریافت نفقه می‌‌باشد.

🔻 آیا می‌دانید؟
زنی که شوهرش نفقه پرداخت نمیکند هم می‌‌تواند شکایت کیفری نماید و هم دادخواست حقوقی ارائه نماید.

🔻 آیا می‌دانید؟
اگر صادرکننده تمام مندرجات چک را بنویسد لیکن چک را امضاء نکند و بدین شکل تسلیم نماید و دارنده هم توجهی به عدم امضاء نداشته باشد، چنین برگه ای چک محسوب نمی شود و قابل برگشت زدن نمی باشد.

🔻 آیا می‌دانید؟
هر کس با علم به اینکه حساب بانکی اش بسته است مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ۲ سال حبس محکوم خواهد شد این مجازات غیر قابل تعلیق است اما در جرائم مذکور در این قانون، دارنده چک بدون شک قابل تعقیب نیست.

🔻 آیا می‌دانید؟
اگر دریافت کننده چک بلامحل ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ چک و یا ۶ ماه بعد از برگشت چک از صاحب حساب، شکایت کیفری مطرح ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت و باید از جنبه حقوقی پیگیری نماید.
️محکوم علیه بعد از صدور حکم قطعی، موظف است مبلغی معادل یک سوم چک را به نفع دولت پرداخت نماید.

🔻 آیا می‌دانید؟
سه نوع چک قابل پیگرد کیفری نیست: چک سفید امضاء، چک تضمینی و چکی که وصول آن منوط به شرطی باشد.

🔻 آیا می‌دانید؟
بعضی از شروط در عقد نکاح باطل است؟ مثلا اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم پرداخت مهریه در مدت معین، نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهریه صحیح، ولی شرط باطل است.

🔻 آیا می‌دانید؟
شوهر نمی تواند همسر خود را مجبور به پوشیدن چادر کند. پوشیدن چادر از مصادیق تمکین (فرمانبرداری و حسن معاشرت) در زندگی مشترک نمی باشد.

🔻 آیا می‌دانید؟
فرار دختر و پسر برای ازدواج جرم است ؟
برخی از دختران و پسرانی که خواهان ازدواج با هم هستند اما والدین آن ها رضایت به ازدواج نمی دهند با هم از خانه فرار می کنند تا رضایت والدین را در ازدواج جلب کنند. در مواقعی، خانواده دختر اعضای خانواده و نزدیکان پسر را مورد ضرب و جرح و فحاشی قرار می دهند و حتی در مواردی دختری از خانواده و نزدیکان پسر را می ربایند. طبق قوانین هرکدام از این اقدامات از سوی خانواده دختر جرم می باشد و مجازات در پی خواهد داشت. توهین و ضرب و جرح نسبت به دختر و پسر نیز چه از سوی خانواده خود و چه از سوی خانواده طرف مقابل جرم می باشد و مجازات در پی خواهد داشت.

🔻 آیا می‌دانید؟
صیغه ساعتی برخلاف قوانین است ؟
صیغه به صورت ساعتی و روزانه با افراد گوناگون، بدون نگه داشتن عده برخلاف قوانین می باشد و مجازات های قانونی را نیز در پی خواهد داشت. طبق قوانین زنان پس از جدایی از همسر مدت زمانی را نمی توانند ازدواج کنند که به این مدت زمان عده می گویند. عده زن در ازدواج دائم سه حیض (قاعدگی) و در جدایی ازدواج موقت دو حیض است.

🔻 آیا می‌دانید؟
اهانت و تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه در مدارس ممنوع است. با دانش آموزان متخلف که چاره جویی های تربیتی در آن ها مفید واقع نشود، با رعایت تناسب به یکی از روش های زیر برخورد خواهد شد:
۱- اخطار شفاهی‌ به‌ طور خصوصی‌.
۲- اخطار شفاهی‌ در حضور دانش‌ آموزان‌ کلاس‌ مربوط.
۳- تغییر کلاس‌ در صورت‌ وجود کلاسهای‌ متعدد در یک‌ پایه‌ با اطلاع‌ ولی‌ دانش‌ آموز.
۴- اخطار کتبی‌ و اطلاع‌ به‌ ولی‌ دانش‌ آموز.
۵- اخراج‌ موقت‌ از مدرسه‌ با اطلاع‌ قبلی‌ ولی‌، حداکثر برای‌ سه‌ روز.
۶- انتقال‌ به‌ مدرسه‌ دیگر.

🔻 آیا می‌دانید؟
تزریق ژل و بوتاکس از جمله تخلفات بهداشتی در آرایشگاه های زنانه می باشد که به نوعی مداخله غیرمجاز در امر پزشکی محسوب می شود که قابل تعقیب انتظامی می باشد و ممکن است موجب پلمب شدن واحد صنفی شود.

🔻 آیا می‌دانید؟
اشخاصی که فاقد مجوز مورد تایید وزارت بهداشتند و تحت عناوینی مانند طب سنتی، طب اسلامی و … دارو تجویز می کنند و یا در دوران بیماری های واگیرداری مانند کرونا، به تجویز رفتارهای پرخطر در تضاد با تشخیص پزشکان اشتغال دارند مجرم شناخته می شوند و عملشان مستوجب مجازات هایی از قبیل حبس و جزای نقدی است.

🔻 آیا می‌دانید؟
در خرید های اینترنتی از سایت هایی که کالاهای کاربران را برای فروش به نمایش می گذارند و یا در خرید از شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام به هیچ عنوان نباید پیش از رویت و دریافت کالا، مبلغی را به حساب فروشنده به عنوان بیعانه واریز کرد. ممکن است به محض واریز وجه، فرد آگهی خود را از آن سایت و شبکه اجتماعی حذف نماید و کالایی به شما تحویل ندهد. برای اینگونه خرید ها حتما از اشخاصی خرید کنید که امکان ملاقات حضوری آن ها قبل از پرداخت وجه و بررسی کالا باشد.

🔻 آیا می‌دانید؟
زن میتواند با موافقت همسر از نام خانوادگی او استفاده کند. در صورت طلاق نیز با درخواست هریک از زوجین، نام خانوادگی زن به نام خانوادگی اولیه برگشت داده می شود.

🔻 آیا می‌دانید؟
قبل از تنظیم سند یا قولنامه، ضمن اخذ برگ عدم خلافی، اصالت شماره موتور، شاسی و شماره پلاک اتومبیل را از کارشناسان استعلام نمائید.

🔻 آیا می‌دانید؟

🔻 آیا می‌دانید؟

🔻 آیا می‌دانید؟

🔻 آیا می‌دانید؟

🔻 آیا می‌دانید؟

🔻 آیا می‌دانید؟

🔻 آیا می‌دانید؟

🔻 آیا می‌دانید؟

🔻 آیا می‌دانید؟

۱- آیا اگر طرفین دعوی قبل از انقضای ده روز از تاریخ اجرائیه با هم سازش کرده و مراتب را به دادگاه اعلام کنند، حق‌الاجراء قابل وصول است یا خیر؟ و چنانچه بعد از انقضای ده روز توافق نمایند، وصول ‌آن چگونه خواهد بود؟
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۳۴۵۰/۷ – ۱۳۶۸/۷/۱۳
مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده ۱۶۰ قانون‌اجرای‌ احکام‌ مدنی این است که حق‌الاجراء پس از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ بر عهده محکوم‌علیه تعلق می‌گیرد و قبل از ده روز تعلق نخواهد گرفت.
بنابراین در موردی که طرفین بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز مذکور سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، بر طبق قسمت دوم ماده مذکور، نصف حق اجراء باید از محکوم‌علیه دریافت گردد و در صورتی که قبل از ابلاغ اجرایی یا بعد از ابلاغ ولی قبل از انقضای ده روز مذکور طرفین سازش نمایند یا ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.

۲- با توجه به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱و توجهاً به اینکه ترک انفاق در ماده ۵۳ این قانون جرم انگاری گردیده، آیا در خصوص شکایت ترک انفاق زوجه می‌تواند در محل سکونت خود (که غیر از محل زندگی مشترک است) طرح شکایت کند یا خیر؟
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۱۰۰۴/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۲
ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، صرفاً ناظر به دعاوی مورد اشاره در ماده ۴ قانون مذکور است که زوجه می­تواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح دعوا نماید. در مورد شکایت کیفری ترک انفاق، طبق عمومات آئین دادرسی کیفری، مرجع قضایی محل وقوع جرم، صلاحیت دارد.

۳- در صورتی که متوفی در اثر تصادف فوت نماید و زوجه مهریه خود را مطالبه نماید، اما متوفی مالی نداشته باشد، آیا می‌توان از دیه مذکور مهریه زوجه را پرداخت نمود؟
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۳۸۷۹/۷ – ۱۳۸۶/۶/۱۲
مطابق ماده ۸۶۷ قانون مدنی ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند و حسب ماده ۸۶۸ همان قانون مالکیت ورثه نسبت به ترکه محقق نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته و ماده ۸۶۹ قانون مذکور حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود، از جمله دیون و واجبات مالی متوفی دانسته است و چون مهریه از #حقوق_ممتازه است و از طرفی دیه نیز جزء ماترک متوفی است. لذا قبلاً باید مهریه زوجه از دیه دریافتی پرداخت و سپس حق مادر متوفی از همان محل اداء شود.

۴- اگر مستاجر ملک تجاری  که در قرارداد اجاره خود با مالک اجازه انتقال مورد اجاره به غیر را نداشته است فوت کند ، ورثه او می توانند سهام خود از سرقفلی را بدون اجازه مالک به هرکدام از وراث منتقل کنند ؟
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۲۷۲۱/۹۳/۷ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۳ 
در فرضی که سرقفلی به ارث رسیده است، وراث می­توانند در تقسیم ماترک، سرقفلی را هرگونه که توافق کنند، در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) نمی‌باشد. اساساً انتقال مورد اجاره به غیر تحقق نیافته است؛ زیرا شخصیت مستأجر متوفی در ورثه ادامه یافته است و منظور از «غیر» اشخاصی غیر از ورثه هستند که به صورت قراردادی سرقفلی (مورد اجاره) به آنها منتقل می‌شود.

۵- هشت مورد از نظریه مشورتى قانون مجازات اسلامى با موضوع روابط نامشروع
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ی ۷/۱۳۷۴  مورّخ ۱۳۷۶/۵/۹:
“با وقوع عقد ازدواج به نحو صحیح، ولو به طور غیر رسمی، زن و مرد به زوجیّت یکدیگر در می آیند، و از کلّیّه ی حقوق و وظایف زوجیّت استفاده می کنند و از این جهت، نمی توان هیچ کدام را تعقیب جزایی نمود”.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ی ۷/۹۷۹ مورّخ ۱۳۶۳/۳/۲:
“صرف مکاتبه، مبنی بر ابراز تمایل و علاقه به ازدواج، بین مرد و زنی که فاقد موانع نکاح می باشند، جرم تلقّی نمی شود و با جرم نبودن عمل، اولیای آنان هم وصف شاکی خصوصی را نخواهند داشت”.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ی ۷/۵۰۶ مورّخ ۱۳۷۶/۲/۴:
“با توجّه به عدم شمول مادّه ی (۶۴۵) ق.م.ا. نسبت به ازدواج موقّت و با عنایت به ملاک مستفاد از مادّه ی (۶۶) ق.م.ا. و با توجّه به این که، شرط در تحقّق رابطه ی نامشروع موضوع مادّه ی (۶۳۷) ق.م.ا. ، عدم علقه ی زوجیّت است، در صورتی که دادگاه وجود رابطه ی زوجیّت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند، مجوّزی برای اعمال مجازات مقرّر در مادّه ی (۶۳۷) نخواهد بود”.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ی ۷/۲۴۵۲ مورّخ ۱۳۷۸/۶/۱:
“صرف نوشتن نامه ی عاشقانه، از مصادیق رابطه ی نامشروع محسوب نمی شود”.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ی ۷/۳۸۸۰ مورّخ ۱۳۸۱/۴/۱۹:
“رابطه ی نامشروع، موضوع مادّه ی ۶۳۷ ق.م.ا. در قانون تعریف نشده، مع هذا، همان طور که از عنوان آن بر می آید، عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر (زن و مرد) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیر از زنا و امثال آن است. بنابر این، صرف مکالمه ی تلفنی، قدم زدن در پارک یا خیابان، مکاتبه و ……  رابطه ی نامشروع به معنی یاد شده به شمار نمی آید”.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ی ۷/۵۸۸۱ مورّخ ۱۳۷۸/۹/۱۵:
“بیان تقبیل و مضاجعه در مادّه ی ۶۳۷ ق.م.ا. تمثیلی است و حصری نیست و شامل موارد مشابه که عمل منافی عفّت به آن صدق نماید، نیز می گردد”.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ی ۷/۲۴۵۲ مورّخ ۱۳۷۸/۶/۱: 
“عبارت “از قبیل تقبیل یا مضاجعه” مذکور در مادّه ی ۶۳۷ ق.م.ا. منحصرا” منصرف به عمل منافی عفّت غیر از زنا می باشد”.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ی ۷/۱۶۱۱ مورّخ ۱۳۸۰/۲/۱۸:
“جرم رابطه ی نامشروع موضوع مادّه ی ۶۳۷ ق.م.ا. از جرایم غیر قابل گذشت محسوب، و مشمول مادّه ی ۲۷۷ ق.آ.د.ک. [در حال حاضر، مادّه ی ۱۰۴ ق.م.ا.] می باشد”.

۶- آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از ۱۸ سال نوجوان قابل استماع و رسیدگی می باشد یا خیر؟
با توجه به مفاد ماده۴۵ قانون حمایت خانواده که بیان می دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان و نوجوانان را هم مشمول حکم داشته آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از ۱۸ سال نوجوان قابل استماع و رسیدگی می باشد یا خیر؟ لازم به ذکر است که سابقا درخصوص دعاوی مذکور دعوای ملاقات و با حضانت طفل بالغ قرار عدم استماع دعوا صادر می شد.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۳۹۹/۹۳/۷ مورخ ۲۴/۲/۹۳
اولاً- در خصوص « حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال»
مستنداً به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، موضوع حضانت ( امر غیر مالی) منتفی است و فرد بالغ ( پس از بلوغ شرعی) می تواند با هریک از والدین یا اجداد خود که بخواهد ، زندگی نماید.
ثانیاً- در مورد« ملاقات فرزند بالغ کمتر از هجده سال»
با عنایت به منطوق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، چنانچه مصلحت و غبطه کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه است.

۷- تکلیف دادگاه در صورت ادعای جعلیت نسبت به قرارداد داوری چیست؟
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۹/۶۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
رسیدگی به دعاوی بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحـاقات بعـدی در صلاحیـت دادگاه­های عمومی حقوقی است و شرط یا قرارداد داوری امری خلاف اصل و صرفاً مانع صلاحیت دادگاه‌ها براساس اراده طرفین است؛ لذا در هر موردی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، از جمله ادعای جعل قرارداد داوری، طبق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی و و وجود قرارداد داوری را احراز و سپس تعیین داور کند. همچنین برای رسیدگی به ادعای جعل، الزام مدعی جعل به طرح دعوای اثبات جعلیت ضرورت ندارد و دادگاه طبق مقررات مواد ۲۱۹ به بعد قانون یاد شده به ادعای مجعول بودن قرارداد داوری رسیدگی می­کند و در صورت اثبات، از تعیین داور خودداری و در صورت اثبات اصالت قرارداد داور را تعیین می­کند.

۸- زوجه‌ای با بذل مهر، به طلاق خلع مطلقه شده و در سند رسمی طلاق نیز ذکر گردیده است که طبق توافق حضانت و نگهداری تنها فرزند مشترک به عهده مادر و با هزینه شخصی مشارالیها تا سن ۱۸ سالگی نگهداری شود. اکنون مادر طفل طی دادخواستی، خواستار تحویل فرزند مذکور به پدر گردیده و پدر نیز مدعی است به لحاظ مجرد بودن و نداشتن بستگان نزدیک از پذیرش فرزند معذور است، تکلیف دادگاه چیست؟
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۲۷۹۵/۷ مورخ ۷/۴/۱۳۷۱
«زوجه‌ای که در دادگاه متقبل حضانت و نگهداری فرزند خود شده است حق سلب تکلیف از خود را ندارد.»
با توجه به اینکه زوج ضمن سند رسمی طلاق متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده است، لذا نامبرده نمی‌تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف نماید چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد.

۹- نظریه مشورتی پیرامون اقدامات وکیل و رعایت مصلحت موکل 
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۲۰۴۷/۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
۱- وکیل باید در اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت کند. در غیر اینصورت معامله وی نافذ نیست مگر اینکه در وکالتنامه خلاف این امر تصریح شده باشد.
۲- در صورت تقصیر وکیل در عدم رعایت غبطه موکل، وی (موکل) برای جبران خسارات وارد شده می تواند به وکیل مراجعه نماید.
۳-دعوی بطلان معامله وکیل که موکل به ادعای فضولی بودن به لحاظ عدم رعایت مصلحت وی و خارج از حدود اختیار بودن وکیل اقامه نموده قابل استماع و رسیدگی است.

۱۰- نظریه مشورتی مهم پیرامون بزه خیانت در امانت  
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۱۲۹۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
۱-با رعایت مواد ۱۱ قانون مدنی و ۶۷۴ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی وجه نقد و پول موضوع بزه خیانت در امانت می‌تواند قلمداد گردد یا خیر؟
 ۲-چنانچه بابت ثمن معامله یک فقره چک تحویل بایع گردد لیکن بیع اقاله گردد و طرفین توافق نمایند که چک در ید بایع امانت باشد لیکن بایع بدون حق قانونی اقدام به برگشت نمودن چک متنازع فیه نماید با رعایت شرط تقارن میان عناصر مادی و معنوی جرم آیا بزه خیانت در امانت محقق شده یا آنکه متضرر صرفاً از طریق دادخواست حقوقی می‌بایست احقاق حق نماید.

۱۱- آیا در محکومیت‌های مالی امکان مکان یابی و ردیابی محکومٌ علیه به وسیله کنترل مخابرات شنود یا اخذ BTS وجود دارد؟
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۸/۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 
پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴به دستور قاضی مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم برای دستگیری محکوم علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می شود؛ زیرا دستگیری محکوم علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شئی اذن در لوازم آن نیز هست. در نتیجه قاضی می‌تواند دستور ردیابی موبایل مجرم مالی را برای دستگیری او صادر کند.

۱۲- با توجه به ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، آیا منظور از دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا، دادگاه بدوی است یا تجدیدنظر؟ 
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۸/۱۶۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
بازگشت به استعلام شماره ۱/۲۵۶۸۳/۹۰۳۴ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۸ به شماره ثبت وارده ۱۶۴۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ ،نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد: 
اگرچه ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته:
«در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف در ماده قبلی با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا ملاک خواهد بود» اما با عنایت به این که ماده مذکور ناظر به ماده ۵۲۴ قانون یادشده است و این ماده طبق ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ صریحاً نسخ و ما…

۱۳- حادثه رانندگی که حین انجام کار
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۸/۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ 
کارگری که به سبب انجام کار درحال رانندگی است، مانند دیگر اشخاص باید مقررات_رانندگی رارعایت کند وکارفرما نیز باید ضوابط مربوط به کار را درخصوص کارگر رعایت کند؛ بنابراین حادثه رانندگی که حین انجام کار اتفاق می افتد، تحت شمول هردونظام حقوق کارو تصادفات قرارمی گیرد. درنتیجه دراین گونه حوادث بایدازنظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی وبازرسان اداره کار هر دو استفاده شود.

۱۴- آیا ماموران پلیس راهور و پلیس راه، ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؟
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۹/۶۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
مستفاد از مواد ۲۸ و ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ و مواد ۱۰ و ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، آن دسته از مأموران راهور ناجا که انجام وظایف سازمانی آن‌ها ملازمه با اجرای وظایف ضابطیت دارد مانند اقدام در موارد جرایم مشهود در حوزه جرایم رانندگی به عنوان ضابط دادگستری شناخته می‌شوند.

۱۵- مطالبه ضررو زیان
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۵/۲۷۵۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ 
منظورازعبارت “ضرروزیان” دربند (پ) ماده ۴۰ ق.م.ا ۱۳۹۲،اعم از ضرروزیان موضوع ماده ۱۴ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲،دیه ورد مال است که لزوماًبایدموردمطالبه شاکی خصوصی قرارگرفته باشد؛بنابراین در مواردی که شاکی ضرروزیان یادشده رابه طرق قانونی موردمطالبه قرارنداده باشد، این امرمانع از تعلیق اجرای مجازات با رعایت سایرشرایط قانونی نیست.

۱۶- اگر مستاجر ملک تجاری  که در قرارداد اجاره خود با مالک اجازه انتقال مورد اجاره به غیر را نداشته است فوت کند ، ورثه او می توانند سهام خود از سرقفلی را بدون اجازه مالک به هرکدام از وراث منتقل کنند ؟
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۲۷۲۱/۹۳/۷ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۳ 
در فرضی که سرقفلی به ارث رسیده است، وراث می­توانند در تقسیم ماترک، سرقفلی را هرگونه که توافق کنند، در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) نمی‌باشد. اساساً انتقال مورد اجاره به غیر تحقق نیافته است؛ زیرا شخصیت مستأجر متوفی در ورثه ادامه یافته است و منظور از «غیر» اشخاصی غیر از ورثه هستند که به صورت قراردادی سرقفلی (مورد اجاره) به آنها منتقل می‌شود.

۱۷- پنج مورد از  نظریه ‌مشورتی‌ اداره‌ کل ‌حقوقی ‌قوه‌قضائیه در زمینه بزه تصرف ‌عدوانی
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۳۷۹/۹۳/۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
درمورد دعوای‌تصرف‌عدوانی چنان‌چه از طریق شکایت‌کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب‌کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می‌باشد. ولی چنان‌چه دعوای مزبور حقوقی پیگیری شود، احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق‌تصرف مشتکی‌عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به احراز مالکیت نیست. 
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۲۳۴۰/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
در رسیدگی به شکایت تصرف‌عدوانی، دادگاه پس از احراز این که تصرفات متهم فاقد مجوز قانونی و عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۷۵، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع‌تصرف‌عدوانی نیز صادر می نماید حکم صادره در خصوص رفع‌تصرف‌عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می‌آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع‌تصرف‌عدوانی، مقررات قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی از جمله ماده ۴۴ آن قابلیت‌اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم‌مقام متصرف‌عدوانی است.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۲۲۴۳/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰
۱. در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد نسق‌زراعی مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می‌تواند به استناد همان سند رسمی زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای‌خلع‌ید علیه متصرف‌عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای‌اثبات‌مالکیت ندارد و لذا عدم‌وجود سند تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
۲. همان‌گونه که در بند ۱ تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع‌ید یا رفع‌تصرف‌غاصبانه علیه متصرف‌عدوانی منافاتی با فحوای رای‌وحدت‌رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
۳. اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون‌اصلاحات‌ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت‌دار و در حدود صلاحیت آن ها وفق مقررات‌قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده ۷۳ قانون‌ثبت‌اسناد و املاک می‌باشد.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۲۲۷۶/۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱
نظر به این که تصرف‌عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی مشمول تعریف دعوی‌تصرف‌عدوانی ماده ۱۵۸ قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی « ادعای متصرف‌سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال‌غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده‌تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید» می‌باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق تصرف‌عدوانی مشتکی­ عنه صدور حکم به رفع‌‌تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می‌تواند دلیل سوءنیت وی تلقی شود.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۲۰۹۳/۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم‌پرداخت قسمتی از ثمن معامله یا به هر علت دیگری حاضر به تحویل آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه به خریدار نیست، با احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق‌مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف‌عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی یا ماده ۶۹۱ آن قانون است. اقدام موجر به اخراج‌قهری مستاجر و تصرف عین‌مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذی‌صلاح‌قضائی نیز به دلایل فوق­‌الذکر مشمول عنوان بزه تصرف‌‌عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۱ قانون‌مجازات‌اسلامی است.

۱۸- حمل و نگهداری مشروبات ‌الکلی‌ خارجی در صلاحیت دادگاه‌ کیفری‌ است یا دادگاه‌ انقلاب؟
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۹/۱۱۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۹
منظور از عبارت «جرایم‌قاچاق» مذکور در صدر ماده ۴۴ قانون‌مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، اعم از جرم قاچاق و جرایم مرتبط با آن (حمل، نگهداری و فروش) است. بنابراین رسیدگی به جرائم حمل و نگهداری و فروش کالای‌ممنوع و از جمله مشروبات‌الکلی‌خارجی (تولید در خارج از کشور) در صلاحیت دادگاه‌انقلاب است.

۱۹- در پرونده‌کیفری شاکی به میزان ۷۰ درصد و یک متهم به میزان ۲۰ درصد و متهم دیگر به میزان ۱۰ درصد مقصر حادثه شناخته شده‌اند و تمامی اشخاص به نظریه‌کارشناسی اعتراض دارند با این فرض پرداخت هزینه‌اعتراض با چه شخصی می‌باشد در فرض پرداخت هزینه‌کارشناسی به نحو مساوی درصورتی که یکی از اشخاص هزینه خودش را پراخت ننماید تکلیف چیست؟
درصورتی‌که شاکی و متهم توامان به نظریه کارشناس اعتراض کنند از متهم هیچ هزینه‌ای نباید اخذ شود و وظیفه پرداخت هزینه‌کارشناسی قانوناً بر عهده شاکی است.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۹/۱۲۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۵
صرف‌نظر از اینکه صرف اعتراض طرفین پرونده موجب ارجاع امر به هیأت‌کارشناسی نیست، در فرض سؤال که شاکی و متهمان به نظریه‌کارشناس اعتراض دارند، طبق ماده ۵۶۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ اولاً از متهمان ولو اینکه معترض به نظریه‌کارشناس باشند، هیچ هزینه‌ای نباید اخذ شود. ثانیاً از سیاق این ماده استنباط می‌شود که به لحاظ اعتراض شاکی و درخواست وی برای انجام کارشناسی مجدد، وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی قانوناً بر عهده شاکی است. بنابراین، درصورتی‌که به تشخیص مقام‌قضایی، شاکی قادر به پرداخت هزینه‌کارشناسی نباشد، به تجویز تبصره یک این ماده، هزینه‌کارشناسی از اعتبارات قوه‌قضائیه پرداخت می‌شود. اما در‌صورتی‌که شاکی توان پرداخت داشته باشد، ولی از پرداخت آن امتناع کند، هزینه کارشناسی از محل اعتبارات یادشده پرداخت و مراتب به دادستان اعلام می‌شود تا به ترتیب مقرر در ماده فوق‌الذکر، هزینه کارشناسی‌پرداخت‌شده را از طریق اجرای احکام مدنی از شاکی وصول و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل واریز کنند.
✅ قانون‌آیین‌دادرسى‌کیفرى:
ماده ۵۶۰ :

شاکى و متهم بابت هزینه انتشار آگهى، ایاب و ذهاب گواهان، حق الزحمه‌کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصى که به تشخیص مقام‌قضایى احضار مى‌شوند، وجهى نمى‌پردازند و هزینه‌هاى مذکور از اعتبارات مربوط به قوه‌قضائیه پرداخت مى‌شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکى صورت گیرد، شاکى باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌هاى مربوط، در مهلت تعیین‌شده، پرداخت کند. درصورتى که شاکى ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه‌قضائیه پرداخت مى شود و مراتب به اطلاع دادستان مى‌رسد تا به دستور وى و از طریق اجراى‌احکام‌مدنى، با توقیف و فروش اموال شاکى، با رعایت مستثنیات‌دین، معادل هزینه پرداخت‌شده أخذ و به حساب مربوط در خزانه‌دارى کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه‌اى أخذ نمى‌شود.
تبصره ۱ : درصورتى‌که به تشخیص مقام‌قضایى، شاکى قادر به پرداخت هزینه‌هاى فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه‌قضائیه پرداخت مى شود.
تبصره ۲ : در موارد فورى به دستور مقام‌قضایى، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام مى‌شود.
تبصره ۳ : میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‌اى است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگسترى تهیه مى شود و به تصویب رییس قوه‌قضائیه مى‌رسد.

۲۰- تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۸/۸۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۰
با توجه به ماده ۳ قانون‌حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغ‌ها (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۰۱) کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، مرتکب جرم شده و طبق این ماده قابل‌مجازات می‌باشند. در فرض سؤال با صدور رأی‌قطعی‌لازم‌الاجراء، طرح موضوع درخواست تغییر کاربری در کمیسیون، تبصره ۱ ماده ۱ این قانون، منع‌قانونی ندارد؛ النهایه درصورت تجویز تغییر کاربری توسط کمیسیون مذکور، چون «قلع و قمع بنا» که فی‌الواقع مجازات محسوب نمی‌شود (ماهیت مجازات را ندارد)، چنانچه با تجویز کمیسیون مغایرت نداشته باشد، قابل‌اجراء نیست و مورد مطروحه از موارد اعاده‌دادرسی هم خارج  است.

۲۱- ابلاغ رای داوری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
🔸 نظریه مشورتی کمیسیون حقوقی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
در ابلاغ رای داوری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جایگزین دفتر دادگاه نمیباشند بلکه نقش واسط و یا درگاه ورودی دادگستری را دارند، لذا چنانچه فردی به دفاتر مذکور برای ابلاغ رای داوری مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه نمود، باید عین رای را در قالب درخواست به دادگاه صالح ارسال تا دفتر دادگاه وفق مقررات نسبت به ابلاغ رای اقدام نماید.

۲۲- پارکینگ بر اساس پروانه صادره از شهرداری و مقررات شهرسازی در حد نصاب، متعلق به آپارتمان بوده و فروش آن به غیر به طور مستقل فاقد وجاهت قانونی است.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۹/۱۸۰۲ مورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
با عنایت به آمره بودن مقررات راجع به شهرداری،از جمله نحوه و شراط صدور پروانه ساختمانی، آیا خرید و فروش پارکینگ جدای از واحد مسکونی امکان‌پذیر است؟ در پرونده حاضر واحد مسکونی به خوانده فروخته شده است از طریق سلسله ایادی مربوطه و سپس صورت‌مجلس تفکیکی صادر و سند مالکیت به نام خوانده صادر و پارکینگ نیز مطابق پروانه به آن واحد اختصاص یافته و در سند درج شده است. خواهان که مالک اولیه پیش از تفکیک است، با اظهار بر این امر که فروش آپارتمان به ید قبلی خوانده بدون پارکینگ بوده است، ابطال سند مالکیت خوانده نسبت به پارکینگ را درخواست کرده است؛ خوانده نیز با اشاره به این‌که پارکینگ جزء لاینفک آپارتمان است، آمادگی خود را به پرداخت بهای پارکینگ به قیمت روز اعلام کرده است. با توجه به مراتب مذکور رسیدگی به دعوای حاضر مستلزم پاسخ به این امر است که آیا پارکینگ به شرح پیش‌گفته جزو آپارتمان بوده و به این جهت ولو این‌که از سوی مالک قبل از تفکیک فروخته نشده باشد، متعلق به مالک آپارتمان است و مستلزم پراخت بهای روز بوده و یا ا…

۲۳- هزینه وصول چک از طریق صدور اجرائیه توسط دادگاه( بدون نیاز به رسیدگی قضایی)
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۹/۳۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
💥هماطور که پیشتر گفته شد یکی از ابدعات اصلاحات اخیر قانون چک، درنظر گرفتن راهکار وصول چک از طریق درخواست صدور اجراییه توسط دادگاه بدون رسیدگی قضایی است. حال این سوال مطرح است که آیا هزینه این درخواست همان هزینه صدور اجراییه در دوایر اجرای ثبت است یا خیر؟
🔸 در پرونده‌های با خواسته صدور اجراییه در خصوص چک بلا‌محل (قانون چک جدید)، در مرحله اجرای حکم و اخذ نیم‌عشر دولتی، دادگاه‌ها رویه‌های متفاوتی دارند؛ برخی از شعب این نوع پرونده‌ها را غیرمالی و هزینه اجرا را به مأخذ پرونده‌های غیرمالی اخذ و برخی دیگر آن را مالی و بر این اساس نیم عشر دریافت می‌کنند. خواهشمند است ضمن بررسی موضوع در این خصوص اعلام نظر بفرمایید.
پاسخ
مقنن در ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷) تصریح‌کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده ۳ آن به استیفای هزینه‌های اجرایی علاوه بر محکوم‌به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.

۲۴- دعوای حجر چیست؟
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۳۴۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
⭕️ استعلام :
۱-
آیا در دعوی حجر از سوی محکومٌ علیه محجور که حکم حجر علیه وی صادر شده می تواند حق تجدیدنظرخواهی خود را بر اساس ماده ۳۳۳ ق.آ.د.م ساقط کند یا خیر؟ آیا حکم غیرقطعی حجر آثار حقوقی و از جمله ممنوعیت توافق و انشاء قرار داد را دارد و یا اینکه اثری ندارد و توافق صحیح نیست چرا که حکم حجر کشفی است و یا اسقاط حق اعتراض و قطعی شدن رأی کشف بر بطلان کلیه توافق ما از تاریخ حجر مثلا قبل از شروع دادخواهی دارد و کشف بر بطلان کلیه توافق های موخر دارد این مورد چگونه تفسیر می شود؟
۲- چنانچه عقیده اعمال برآثار حقوقی بر رأی غیرقطعی است یا دادخواست تجدیدنظرخواهی آن از سوی محکومٌ¬علیه محجور قابل پذیرش است یاخیر؟ چرا که با تلقی حجر از تجدیدنظرخواهی ممنوع می گردد.
پاسخ
✍  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طرح دعوای حجر به طرفیت شخصی که ادعای حجر وی شده است، بر خلاف موازین قانونی است. بنابراین، چون چنین شخصی طرف دعوا تلقی نمی¬شود، توافق او با مدعی حجر توافق طرفین دعوا تلقی نمی شود تا مشمول ماده ۳۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ۷۹ باشد.
✍ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی:
‌ماده ۳۳۳ – درصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود‌مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.

۲۵- 

۱- آیا داشتن رابطه تلفنی و چت کردن جرم است ؟
در رویه قضایی با باز گذاشتن دست قضات در مواد قانونی مربوطه، آنها می‌توانند نسبت به این موارد علی الخصوص در مواردی که شاکی خصوصی داشته باشد و تقاضای پی گیری کرده باشد حکم به مجازات متهمین صادر کنند. 

۲- آیا قاضی می‌تواند دستور شنود مکالمات و دریافت پرینت پیامک ها را در این پرونده‌ها بگیرد؟؟؟
بله، این موضوعی است که در رویه فعلی قضایی اتفاق می‌افتد و قضات به مخابرات دستور ارسال متن پیامک های رد و بدل شده بین متهمین و یا پرینت تماسهای آن‌ها را می‌دهد که البته بیشتر در مواردی است که شاکی خصوصی جهت اثبات ادعای خود این موضوع را از قاضی تقاضا می کند و الا در غیر از مورد تقاضای شاکی خصوصی قاضی نباید در حریم خصوصی افراد وارد و یا به کشف دلیل برای محکومیت متهمین اقدام کند.

🔸در مورد چت کردن در فضای مجازی نیز اگر دلیل محکمه پسندی یافت شود همانند ارسال پیامک طرفین مجازات خواهند شد.

۳- چگونه می‌توان پولی که اشتباها به حساب دیگری واریز شده را دریافت کرد؟
بر اساس قانون، کسی که عمداً یا  اشتباهاً، یا اجباراً چیزی که مستحق آن نبوده است را دریافت کند، ملزم است در هر صورت آن را به مالک تسلیم نماید.
برای این منظور ابتدا شخص می‌بایست دو مورد ذیل را در دادگاه اثبات نماید:

۱- بدهکار نبودن خود
۲-اشتباه در پرداخت کردن

از طرف دیگر باید بیان داشت کسی که مالی را بدون حق دریافت کرده است، خواه عمدی یا اشتباهی، ضامن می‌باشد.

۴- بنده کارمند پیمانی قوه قضاییه با ۱۲ سال سابقه کار بوده ام. سال قبل به علت اعتیاد اخراج شدم. الان ترک کرده ام آیا راهی هست که بتوانم به کار سابقم برگردم؟
قانون مبارزه با مواد مخدر یک جنبه حمایتی نسبت به فرد معتاد در پیش گرفته و در صورت امادگی معتاد به ترک اعتیاد و ارایه گواهی های لازم از موسسات ترک اعتیاد مبنی بر سلامت؛ نامبرده از مجازات معاف می گردد.
مراتب را در ابتدا از طریق کارگزینی اداره متبوع به هیات رسیدگی به تخلفات اداری منعکس و خواستار بازگشت به کار شوید؛ به ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراجعه کنید. در صورت عدم اجابت درخواست به دیوان بایستی شکایت کرد.

۵- میخواستم بدونم من یک پراید مدل ۸۴ دارم الان حدود ۶ ماه هست توقیف کردن بابت مهریه، میتوانم آزادش کنم یا جزو مستثنیات دین حساب نمیشه خودرو ؟
طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ خودرو جزو مستثنیات نیست. لذا توقیف ان میسر است.

۶- کسی از بنگاه ماشین، ماشینی خریداری نموده و بعد از تعویض پلاک در مرکز استان، بعد از ۶ ماه مجددا ماشین رو به شخص دیگری فروخته، خریدار جدید پس از مراجعه به مرکز تعویض پلاک، بنا به گفته کارشناس متوجه می شود که ماشین چپی و اتاقش تعویضی است، الان براش جریمه بستن، حال چگونه میتواند ثابت کند که فروشنده قبلی یا بنگاهی سرش کلاه گذاشتن و چگونه میتواند خسارت بگیرد؟
کارشناسان فنی اتومبیل می توانند قدمت صدمات وارده به ماشین را تشخیص بدند. همان دعوای طرح شده علیه خود را شما علیه اشخاص قبلی خود طرح کنید. دعوای فسخ معامله به جهت تدلیس و یا مطالبه ارش به جهت عیب رو هم میشه طرح کرد.

۷- کارفرمایی مبلغی را از کارگر خود طلبکار است آیا می تواند طلب خود را از مزد کارگر برداشت نماید؟
با توجه به ماده ۴۴ قانون کار چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد، در قبال بدهی وی تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود، که در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

۸- من دی ماه سال قبل به شخصی یک ماشین فروختم ،کسی که ماشین رو خرید هزینه ماشین پرداخت کرد، رفتیم محضر منم یه وکالت ۲۰ روزه دادم بهش، وکالت ایشون ۱۰ بهمن تمام شد،رولی نیومدن برای تعویض پلاک، هر چقدرم که بهشون زنگ میزنم همش امروز و فردا میکنن، میترسم کاری با ماشین بکنن، اونوقت پای من گیر باشه، ممنون میشم راهنمایی کنید.
این مورد از مواردی هست که اکثر فروشندگان خودرو با آن درگیر هستند، لذا بهتر است نسبت به فک (آزاد)پلاک اقدام کنید که برای این کار دادخواست فک پلاک باصدور دستور موقت(توقیف سریع پلاک) رو تقدیم شورا نموده و به این صورت توقیف پلاک فوق به راهور استان اعلام و در صورت مشاهده خودرو به پارکینگ منتقل خواهد شد و شما نیز در صورت مشاهده خودرو میتوانید با پلیس ۱۱۰ تماس حاصل نمایید.

۹- آیا استفاده واحدی از ساختمان مسکونی برای آرایشگاه زنانه منع قانونی دارد؟ واگر بله. بفرمائید کجا باید شکایت کرد؟
اگر از محل مسکونی استفاده تجاری می شود و ماهیت محل از جهت پروانه ساختمانی محلی برای سکنی باشد بله تخلف است. مرجع شکایت نیز کمیسیون‌ ماده ۱۰۰ می باشد.

۱۰-آیا تعطیلات رسمی جزء مهلت های دادگاه محسوب می شوند؟
کم و بیش همه مردم با اخطاریه های دادگاه برای خود یا آشنایان مواجه بوده اند مثل مهلت ۲۰ روز اعتراض به رای یا مهلت ۷ روز  اعتراض به نظر کارشناس و امثال آن…
آنچه اهمیت دارد این است که مهلت همیشه از روز بعد از ابلاغ شروع می شود(یعنی خود روز ابلاغ در شمارش به حساب نمی آید) و اگر در بین مهلت اعلام شده، تعطیلی رسمی باشد جزء مهلت محاسبه می شود و فقط اگر روز آخر مصادف با تعطیلی رسمی باشد روز بعد از تعطیلی می بایستی مراجعه کرد وگرنه این گونه نیست که تعطیلی ها را بشمارند و از مهلت اعلام شده دادگاه کم کنند.

۱۱- در صورت تصادف و فرار طرف مقابل چه کنیم؟!

 1. تماس با پلیس ۱۱۰.
 2.  تنظیم صورت‌جلسه حادثه توسط عوامل کلانتری محل.
 3.  تنظیم کروکی توسط عوامل راهور.
 4.  مراجعه زیان‌دیده یا بستگان درجه یک زیان‌دیده یا متوفی به کلانتری محل جهت تنظیم شکوائیه علیه مقصر متواری.(در صورت که عوامل راهور در صحنه حضور نداشته باشند می‌بایست توسط رئیس کلانتری یک تقاضانامه ترسیم کروکی صحنه به هم خورده به حضور  قاضی دادگستری محل ارسال گردد)
 5. معرفی کارشناسان راهور یا کارشناس رسمی دادگستری جهت ترسیم کروکی صحنه به هم خورده. (در صورت حضور نداشتن عوامل راهور در زمان حادثه)
 6. در صورتی که خسارت مالی باشد اصل کروکی به همراه مدارک بیمه بدنه و ثالث به بیمه ارائه می‌گردد. (استفاده از مزایای جانشینی در بیمه بدنه)
 7. در صورتی که خسارت منجر به جرح یا فوت شده باشد می‌بایست مراحل ذیل را تا صدور رأی دادگاه ادامه داد، اما نیاز نیست برای دریافت خسارت خودرو منتظر به صدور رأی دادگاه شد این موضوع فقط برای تصادفات جانی صدق می‌کند.
 8. معرفی زیان‌دیده یا زیان‌دیدگان به پزشکی قانونی. (معرفی به پزشکی قانونی در مراحل اولیه از سوی کلانتری صورت می‌گیرد و مراجعات بعدی به پزشکی قانونی نیاز به اخذ نامه از کلانتری.

۱۲- آیا در تصادفات، افت قیمت خودرو قابل مطالبه است، ملاک محاسبه افت قیمت چیست؟
بله افت قیمت قابل مطالبه می باسد، برای این منظور معمولا کارشناس دادگستری تعیین شده و در خصوص افت قیمت نظر می دهد.

۱۳- ماشینی را خریداری کردم که فروشنده به شرط سلامت و نداشتن عیب و نقص به بنده فروخته است. الان متوجه شدم که ماشین عیب و ایراد دارد. فروشنده زیر بار نرفت. البته سند هم بنام زدیم. آیا میتوانم از راه قانون کاری را پیش ببرم؟
اگر تمام خیارات من جمله خیار عیب را از خود ساقط نموده اید، امکان طرح هیچ دعوای حقوقی نخواهد بود؛ لکن چنانچه این خیار را از خود سلب نکرده اید می‌توانید یا معامله را فسخ کنید و یا مطالبه ارش ( مابه التفاوت سالم و معیوب) نمایید.
 چنانچه فروشنده، عیبِ مبیع را به جهت مخفی ماندن از شما پنهان نموده باشد، به استناد خیار تدلیس می‌توانید دعوی فسخ مطرح نمایید.

۱۴- من بر اثر تصادف پایم شکسته و ۸ماه طول درمان گرفتم، حال سوال بنده در اینجاست که بر اثر این تصادف، گوشی یک نیم میلیونی بنده شکسته است، آیا من میتوانم هزینه گوشی و هزینه هایی که طی این مدت انجام داده ام و هزینه هایی که در اینده برای بیرون اوردن پلاتین خواهم کرد و از کار اخراج شدنم را از طرف مقابل بگیرم؟
امکان مطالبه خسارات وارده به وسایل شما در هنگام تصادف مانند تلفن همراه، ساعت … وجود خواهد داشت. همچنین می توانید اجرت المثل ایامی که بواسطه شکستگی پا در شغل خود حاضر نبوده اید را نیز بگیرید. چنانچه خواسته های بیشتری دارید، می توانید در دادخواست خود ذکر نمایید تا قاضی مربوطه نسبت بدان ها تعیین تکلیف نماید.

۱۵- آیا نصب میکروفن برای شنود مکالمات پرسنل در محل کار، بدون اطلاع ایشان جرم است؟
بله با تصویب قانون جرایم رایانه ای، اکنون این عمل بدون اطلاع کارکنان جرم است و مجازات دارد.

۱۶-چگونه می‌توان پولی که اشتباها به حساب دیگری واریز شده را دریافت کرد؟
 بر اساس قانون، کسی که عمداً یا  اشتباهاً، یا اجباراً چیزی که مستحق آن نبوده است را دریافت کند، ملزم است در هر صورت آن را به مالک تسلیم نماید.
برای این منظور ابتدا شخص می‌بایست دو مورد ذیل را در دادگاه اثبات نماید:

۱- بدهکار نبودن خود
۲-اشتباه در پرداخت کردن

از طرف دیگر باید بیان داشت کسی که مالی را بدون حق دریافت کرده است، خواه عمدی یا اشتباهی، ضامن می‌باشد.

۱۷- حذف واقعه ازدواج و طلاق از شناسنامه چگونه است؟
⬅️چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.
⬅️حذف نام مرد از شناسنامه زن تنها در صورتی امکان پذیر است که در دوران عقد جدایی انجام شده باشد و دوشیزه بودن زن مطابق احکام قضایی و سند طلاق قابل استنباط باشد.
⬅️همچنین اگر همسر فردی فوت کند، در صورت ثبت شدن ازدواج، فرد می‌تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به حذف نام همسر فوت شده از شناسنامه‌اش اقدام و نام همسر فوت شده را از شناسنامه‌اش حذف کند.

۱۸- در موارد خاص مانند فوت بستگان نزدیک و یا ازدواج، آیا کارگر باید از مرخصی سالانه خود استفاده کند یا مرخصی خاصی برای او در قانون کار در نظر گرفته شده است؟
طبق ماده ۷۳ قانون کار کلیه کارگران مشمول این قانون در موارد ازدواج دایم، فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان حق برخورداری از ۳ روز مرخصی با استفاده از مزد را خواهند داشت. این مرخصی با مرخصی استحقاقی سالانه کارگران بی ارتباط بوده و جداگانه قابل استفاده می باشد. ضمناً زمان استفاده از ۳ روز مرخصی موضوع ماده ۷۳ قانون کار همزمان با فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان و یا ازدواج دایم بوده و قابل انتقال و استفاده در زمانهای دیگر نمی باشد.

۱۹- اگر شخصی به دیگری وکالت بلاعزل دهد که خودروی وی را بفروشد، لیکن بلافاصله خودش اقدام به فروش آن نماید آیا این معامله اعتبار قانونی دارد؟ 
پاسخ این سؤال مثبت است، زیرا موکل حق دارد انجام هر عملی را که به دیگری اختیار داده است، خود رأساً انجام دهد، بنابر این بلاعزل بودن وکیل، مانع از انجام عمل مورد وکالت نمی شود.

۲۰- چنانچه شخصی آپارتمانی را خریداری کرده باشد و برای یکماه بعد قرار محضر گذاشته شده باشد ولی قبل از رسیدن به تاریخ محضر فروشنده فوت کند، آیا اعتبار مبایعه نامه از بین می رود و معامله رسمیت ندارد؟
خیر ـ در هر صورت مبایعه نامه معتبر است و ورثه متوفی نسبت به تمام شدن تعهدات وی مسئول خواهند بود و در صورت امتناع و با توجه به درخواست خواهان، دادگاه دستور الزام به تنظیم سند رسمی خواهد داد.

۲۱- به شخصی ماشین فروختم و شرط کردم که اگر چکهایت پاس نشد معامله فسخ می شود که همین اتفاق هم افتاد و چک هایش پاس نشد آیا من می توانم ماشین را از جلوی درب منزلش بردارم ؟ (به دلیل اینکه شرط من را قبول کرده و با این اوصاف من حق فسخ معامله را دارم ) اگر این کار را انجام دهم آیا جرم است ؟
خیرـ شما نمی توانید بدون اطلاع خریدار ماشین را بردارید و اگر این کار را انجام دهید مرتکب جرم شده اید وآن شخص از شما بعنوان سرقت می تواند شکایت نماید ، زیرا اِعمال حق فسخ یا باید با توافق باشد یا از طریق دادگستری، و الا نمیشود ذیحق خودش به ادعایش رسیدگی کند و خودش بنفع خود حکم بدهد و خودش هم حکم را اجرا کند.

۲۲- دوره آزمایشی کار در قانون کار چگونه است؟
طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون ‌اخطار قبلی و بی‌آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید.
 در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به ‌پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

۲۳- ایاب و ذهاب کارگران در قانون کار به چه صورت می باشد؟
📚مستند به ماده ۱۵۲ قانون کار ، در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی ، کارفرما مکلف است برای رفت برگشت کارگران خود وسیله نقلیه عمومی مناسب در اختیار آنان قرار دهد .در صورت بروز اختلاف در این زمینه ، نظر مراجع حل اختلاف قاطع دعوی خواهد بود .
📚الزام کارفرما به پرداخت هزینه رفت و برگشت و صدور رای منطبق با قانون کار نخواهد بود و در صورت استنکاف کارفرما به تکلیف مقرر در ماده ۱۵۲ قانون کار با وی برابر ماده ۱۷۳ قانون مرقوم ( درخصوص مجازات کارفرما ) رفتار خواهدشد.

۲۴- قوانین مربوط به پرینت پیامک چیست؟
🔺طبق قانون جرایم رایانه ای اپراتورهای تلفن همراه مکلفند که اطلاعات تماس و پیام را تا شش ماه ذخیره و نگهداری کنند. بنابراین فقط پرینت مکالمات شش ماه آخر آن هم با طرح شکایت مثل رابطه نامشروع با دستور مقام قضایی برای مرجع رسیدگی کننده ارسال می شود .
🔺باید گفت صرف اتهام (شک) به همسر یا فرد دیگری دلیلی برای دادگاه نمی شود که پرینت تلفن همراه کسی را بگیرد .
🔺چنانچه بازپرس یا دایار تشخیص بدهد که متن پیام ها را از مخابرات بگیرد باید درخواست خود را طبق رویه موجود به هیئتی از سه نفر از قضات که در مراکز دادگستری استان ها مستقر هستند بفرستد بعد از تایید آن هیئت ، مخابرات اقدام لازم را انجام می دهد .
🔺مصلحت بازپرس یا دادیار وقتی بوجود می آید که اولا از روش های دیگر حقوقی امکان کشف جرم وجود نداشته باشد و ثانیا تاثیر مستقیم گرفتن متن پیام ها در کشف جرم مشخص وروشن باشد.
🔺البته باید گفت در مورد اپلیکیشن های مختلف مانند تلگرام یا واتساپ محدودیت هایی نیز وجود دارد.

۲۵- جستجوی مدارک گم شده از طریق سایت اینترنتی شرکت پست
هر یک از شما ممکن است مدارک  مهمی را گم کرده باشید که تا بحال پیدا نشده باشد. یک سایت اینترنتی بسیار مفید توسط شرکت پست ایجاد شده است که هر مدرکی که به اداره پست ارسال شده باشد، در آن اعلام میکند. به دیگران توصیه کنید اگر هر مدرکی پیدا کردند در صندوق پست بیاندازند تا در این سایت ثبت شود.
به آدرس روبرو مراجعه کنید و نام و یا نام خانوادگی خود یا آشنایان خود را در آن جستجو کنید: سایت پست یافته

۲۶- آیا دارنده گواهینامه رانندگی که اعتبار ۱۰ ساله آن تمام شده در صورت اقدام به رانندگی،مشمول جرم رانندگی بدون پروانه میشود؟
رانندگی فردی که اعتبار گواهینامه اش منقضی شده به معنای رانندگی بدون پروانه نیست و صرفا تخلف عدم تمدید اعتبار گواهینامه صورت گرفته است که در صورت رویت توسط افسر راهنمایی،جریمه به وی تعلق میگیرد.

۲۷- آیا عفو رهبری مجازات قصاص را از بین می برد؟
خیر مجازات قصاص حق الناس محسوب می شود و شامل عفو رهبری نخواهد شد.

۲۸- آیا عفو رهبری شامل اعدام می باشد؟
بله فردی که محکوم به اعدام شده است ممکن است مورد عفو قرار گیرد و مجازات وی به حبس ابد تبدیل شود البته همین حبس ابد بازهم ممکن. است مشمول عفو قرار گیرد. البته این در صورتی است که از باب قتل محکوم به اعدام نشده باشد.

۲۹- چه جرائمی شامل عفو نمی شود؟
جرائمی مانند جاسوسی، محاربه، قاچاق اسلحه، ارتشاء، اختلاس و دیگر مواردی که در متن اشاره شده است.

۳۰- کلانتری چند ساعت می تواند فرد را در بازداشت نگه دارد ؟
مطابق با قانون کلانتری ها نمی توانند بیش از زمان مشخصی فرد را در بازداشت نگه دارند.
هرگاه فردی مرتکب تخلف شود که توسط پلیس بازداشت شود باید در مهلت مقرر قانونی در زندان بماند و نمی‌توان بیش از زمانی مشخص او را در بازداشت نگه داشت.
برابر قانون آیین دادرسی کیفری کلانتری‌ها و ضابطین قضایی حداکثر ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را در بازداشتگاه و تحت نظر نگه دارند و آن‌ها موظف هستند که در طول این ۲۴ ساعت متهم را به مرجع قضایی معرفی کنند.
مطابق با ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی بازداشت غیر قانونی جرم است و مجازات آن حبس است.
درصورت بازداشت غیرقانونی شخص بازداشت شده می‌تواند در مرجع قضایی دادخواست جبران خسارت و الزام به عذر خواهی و درج حکم کند.

۳۱- به رای هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار اعتراض دارم، کجا باید شکایت کنم؟
شکایت در هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار دو مرحله‌ای است. در مرحله بدوی چنانچه نسبت به رای هیئت تشخیص(بدوی) معترض باشید، باید اعتراض خود را ظرف حداکثر ۱۵روز برای بررسی در هیئت حل اختلاف یا تجدیدنظر ارائه کنید. در غیر این ‌صورت رای هیئت تشخیص قطعی تلقی می‌شود. درصورت ارجاع موضوع به هیئت حل اختلاف (تجدیدنظر) و صدور رای از طرف هیئت مذکور رای قطعی شده و دو طرف (کارگر و کارفرما) ملزم به اجرای آن هستند. چنانچه هر یک از طرفین(کارگر یا کارفرما) به آرای قطعی هیئت‌های مذکور، معترض باشند سه ماه مهلت دارند تا از آرای مذکور به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

۳۲- جهت طرح دعوی از کارفرما به‌دلیل بیمه‌نکردن کارگر، چه مدارکی لازم است و باید به‌کجا مراجعه کرد؟ 
در ابتدا لازم است به شعبه تامین‌اجتماعی محل کارگاه مراجعه و مدارک خود را بابت اشتغال و کارکرد در کارگاه مربوطه ارائه کنید و خواستار بازرسی از کارگاه شوید.
◾️ در مواردی که مورد ادعا مربوط به اشتغال در سال‌های قبل باشد باتوجه به مدارک از قبیل قرارداد کار، فیش‌ها و پرینت بانکی دریافت حقوق، برگه حضوروغیاب و… موضوع در شعبه و کمیته احتساب سابقه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و درصورت تایید، مبلغ حق‌بیمه تعیین و بدهی به کارفرما ابلاغ می‌شود.
◾️ درصورتی‌که در حال حاضر اشتغال به کار داشته باشید، با ارائه مدارک ذکر شده، بازرس شعبه نیز جهت سرکشی به کارگاه مراجعه خواهد کرد.
◾️ تایید اشتغال فرد در کارگاه توسط بازرس کافی است تا حق‌بیمه از کارفرما وصول و سابقه منظور شود.
◾️ اگر از این طریق نتیجه‌ای حاصل نشد، باید به هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار مراجعه و علیه کارفرما بابت عدم اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار شکایت کنید.

۳۳- برای تضمین انجام تعهدات طرف مقابل در قراردادها، ضمانت اجراهای لازم چه میباشند؟
در قراردادهای خود با توجه به نوع قرارداد و شناختی که از طرف قرارداد دارید، برای تضمین انجام تعهدات طرف مقابل، ضمانت اجراهای مناسب در نظر بگیرید.
این تضمین ها می تواند شامل در نظر گرفتن مبلغی به عنوان خسارت دیرکرد، اخذ چک و سفته، ضمانت نامه بانکی، تعیین ضامن و … باشد. اما ممکن است هر تضمینی، برای هر قراردادی، مناسب نباشد.
بنابراین، با توجه به اینکه انتخاب ضمانت اجرای مناسب، سلامت قرارداد شما را تضمین می کند، برای انتخاب بهترین گزینه و نگارش صحیح آن، از وکیل مورد اعتماد خود مشورت بگیرید.

۳۴- اگر راننده‌ای حین رانندگی مست باشد در میزان مجازات وی تأثیری دارد؟
فردی که در حالت مستی رانندگی می‌کند علاوه بر جریمه دومیلیون ریالی، گواهینامه‌اش ۶ ماه ضبط می‌شود.
۲ سال زندان برای رانندگی در حالت مستی👇
کسی که در حالت مستی رانندگی کند و دیگری را به صورت غیرعمدی بکشد این فرد به لحاظ ارتکاب شرب خمر در صورت وجود شرایط دیگر قانونی حد به ۸۰ ضربه تازیانه محکوم می‌شود و برای رانندگی در حالت مستی علاوه بر پرداخت دیه به اولیای دم متوفی به مجازات حبس حداقل دو سال و نیز به تشخیص دادگاه برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم می‌شود.

۳۵- آیا بیمه شخص ثالث خسارت ناشی از رانندگی در حالت مستی را پرداخت می‌کند؟
بله، از لحاظ قانونی بیمه شخص ثالث باید خسارت‌های ناشی از تصادفات را در هر شرایطی پرداخت کند.شرکت بیمه‌کننده نسبت به پرداخت مبلغ خسارت به قربانی اقدام و سپس از راننده متخلف به مراجع قضایی شکایت می‌کند و از راننده خسارت می‌گیرد.

۳۶- شرایط توقیف حقوق کارمند برای پرداخت اقساط مهریه و یاسایر دیون چه می باشد؟
وقتی حکمی صادر می‌شود، برای به اجرا درآوردن آن شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه صادر و این اجراییه به محکومٌ‌علیه، ابلاغ شود.
📚✏️طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، همین که اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است، ظرف مدت ۱۰ روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما ممکن است او در این مهلت، حکم را اجرا نکند و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم، عمل نکند. در این صورت طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ‌له می‌تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود.
بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به‌عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف خواهد بود. البته باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان، برای اجرای حکم، قابل توقیف نیست.
📚✏️بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، محکومٌ‌له می‌تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، توقیف شود. در همین راستا اگر محکومٌ‌علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌چهارم حقوق و مزایای او توقیف می‌شود و در غیر این‌صورت، یک‌سوم حقوق و مزایای او، به نفع محکومٌ‌له، بازداشت خواهد شد. علت این امر هم روشن است، زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند، قابل توقیف باشد، زندگی او مختل خواهد شد؛ به‌همین دلیل، قانونگذار صرفاً یک‌سوم حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف دانسته و حتی در فرضی که آن کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یک‌چهارم، کاهش داده است .

 ۳۷- آیا مامورین پلیس فتا نمی توانند تلفن همراه یا رایانه افراد را تفتیش و بازرسی کنند؟
📚✏️مطابق ماده ۳۶قانون جرایم رایانه ای:
تفتیش و بازرسی از تلفنهای همراه یا رایانه ها فقط با  دستور قضایی در مواردی که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم وجود داشته باشد، در حضور صاحب مال به عمل می آید.

۳۸- چهار نکته درباره قوانین راهنمایی و رانندگی 
📚✏️رانندگان باید بدانند برخلاف تصور عمومی و رایج، هرچند مکلفند گواهینامه، کارت ماشین، بیمه و معاینه فنی را به همراه داشته باشند اما به همراه نداشتن این مدارک، دلیلی بر انتقال خودرو به پارکینگ نیست،
📚✏️مطابق ماده ۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی ، چنانچه یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا حتی یک کارت شناسایی معتبر ، به همراه راننده باشد، مامورین مکلفند بدون توقف خودرو، مدرک مزبور را اخذ و رسید ارائه دهند.
📚✏️راننده می تواند بعدا سایر مدارک را به اداره راهنمایی و رانندگی ارائه داده و مدرک خود را مسترد نماید.
📚✏️حتی مامورین مکلفند چنانچه راننده ساکن شهر دیگری باشد، ظرف ۴۸ ساعت مدارک اخذ شده را به راهنمایی و رانندگی محل اقامت راننده ارسال نمایند.

۳۹- قانونگذار برای عکسبرداری از کارت شناسایی چه شرایطی در نظر گرفته است؟
بعضی از اشخاص، برای اینکه مدارک اصلی آنها، مثلا کارت ملی یا گواهی نامه و… مفقود نشود، و بعد گرفتار مراحل زمانبر دریافت المثنّی و.. نشوند،  به مغازه های لوازم التحریر فروشی یا …، مراجعه کرده، صاحب مغازه از آن کارت عکس گرفته و آن را پرس می کند و..
بعد آن اشخاص ، کارت اصلی را در منزل نگه داشته و عکس کارت را همیشه همراه خود می برند، به این دلیل که اگر مفقود شد، گرفتار درخواست المثنّی و .. نشوند.
غافل از اینکه این کار از لحاظ قانونی جرم محسوب می شود.
📚✏️طبق مادهّ ی ۵۳۷ قانون تعزیرات:
عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود، باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد.
در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود‌ و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا به سه تا‌ دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد..
یعنی هم شخصی که از آن کارت تصویر گرفته(مغازه دار)، و هم شخصی که از آن استفاده کرده، هر دو به مجازات فوق محکوم می شوند.

۴۰- مجازات شنود و استراق سمع چیست؟
شنود مکالمات جرم است و هیچکس مجاز به اینکار نیست و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
📚✏️مطابق ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ، کنترل و شنود تماس های تلفنی ممنوع است ، مگر با موافقت رییس کل دادگستری استان و در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد و یا برای کشف جرایمی که در آن مجرم  به مجازاتهایی مثل اعدام یا حبس ابد محکوم میشود، لازم باشد.
🔸ضبط کردن صدا یک اماره(نشانه) است و علی القاعده دلیل محکمه پسندی در دادگاه محسوب نمی شود ، مگر اینکه در کنار دلایل مستدل دیگری به دادگاه ارائه شود.

۴۱- شرایط دفاع درمقابل سارق چیست؟
دفاع از خود یا دیگران در قانون دارای شرایطی است که در صورت وجود آن شرایط، دفاع، مشروع تلقی خواهد شد.
🔸دفاع از خود یا دیگران در مقابل سارق و مهاجم دارای شرایطی است و در صورت وجود آن شرایط قانونگذار از فرد مدافع حمایت خواهد کرد. در این زمینه، باید دانست که دفاع و حمله باید متناسب باشد.
به عنوان مثال، اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد، مدافع نمی‌تواند با اسلحه از خود دفاع کند. همچنین لازم است که امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد تا دفاع، مشروع تلقی شود.
🔸یکی دیگر از شرایطی که در صورت وجود آن، دفاع، مشروع خواهد بود، این است که خطر قریب‌الوقوع باشد بنابراین اگر کسی، دیگری را صرفاً تهدید کند، مدافع نمی‌تواند با سلاح او را به قتل برساند.
🔸در نهایت نیز، دفاع باید برای دفع خطر ضرورت داشته باشد. به عنوان مثال، اگر کسی با استفاده از یک وسیله عادی، ضربه‌ای آرام به شما وارد و سپس فرار کند و دور شود، مدافع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند و بعد ادعا کند که از خود دفاع کرده است. در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد، مشروع تلقی می‌شود و مدافع مجازات نخواهد شد.

۴۲- آیا می‌توان با استناد به فیلم ضبط شده‌، از شخصی شکایت کرد؟
📚✏️مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت است از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.
بنابراین فیلم ضبط شده یا صدای ضبط شده و سایر مواردی از این دست نمی‌تواند به‌عنوان تنها دلیل شاکی، کافی باشد.
هرچندکه می‌توان چنین مواردی را به‌عنوان اماره‌ای در کنار سایر اماره‌ها قرار داد که قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده بتواند براساس آن به علم کافی در مورد قضیه دست یابد و رای صادر کند.
در حالت کلی در پرونده های کیفری اماره ای قوی برای علم قاضی و در پرونده های حقوقی اماره ای قوی در کارشناسی میباشد.

۴۳- چه حوادثی «حوادث ناشی از کار» محسوب می‌شوند؟
حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه، تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد.
✏️اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.

۴۴- با سلام مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰تومان پول به یکی ازدوستان دادم تا با ان پول جنس خریده و معامله کند و در سود ان شریک باشیم و دفتری را اجاره نموده که ان دفتر به اسم خودم میباشد و دوستم درانجا با ان پول کار میکند یعنی کار اجرائی با ایشان میباشد و در قبال ان پول من یک چک بدونه تاریخ دریافت نمودم و الان در حدود چهار ماه است که پول را به من بر نمیگرداند حال با توجه به اینکه قراردادی بین ما نیست و فقط چک ایشان را دارم:

 1. میتوانم چک را برگشت بزنم؟
  می توانید چک را برگشت بزنید ووجه آنرا مطالبه کنید.
 2. با توجه به اینکه دفتر محل کار به اسم من است ولی من کلید انجا را ندارم و اهالی ان مجتمع فقط ایشان را دیده اند که در انجا کار میکند آیا من میتوانم درب انجا را قفل نموده و پولی را که بابت پیش داده ام بگیرم؟
  میتوانید از تردد وی به محل کار جلوگیری نمائید یا اینکه قفل نمائید وپول پیش را پس بگیرید.
 3. آیا می توانم ادعا کنم تمام اجناسی را در انجا هست مال من است و او نتواند دوباره انجا را باز کند؟
  در مورد اجناس نیز اگر ایشان مدرکی داشته باشد (یا شهود معتبر)می تواند مدعی باشد، با همه این اوصاف توصیه می کنم جهات انصاف را نگه دارید.

۴۵- چگونه از صحت “زمین” و “ویلا”های تبلیغاتی مطلع شویم؟
سامانه تلفنی ۱۳۱ سازمان امور اراضی و سامانه تلفنی ۱۵۰۴ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است که می‌توانند با آن‌ها تماس بگیرند و از طریق کارشناسان مربوطه اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنند تا زمینی که می‌خرند جزو منابع طبیعی یا اراضی کشاورزی غیر قابل کاربری و … نباشد.
مردم باید قبل از خرید زمین یا ویلا در چنین مناطقی ضمن تحقیق و پرس‌وجو با چشمانی باز تصمیم بگیرند و در وهله نخست موقعیت مکانی و پلاک آن قطعه زمین یا ویلا را استخراج کنند و از طریق دستگاه‌های متولی مانند سازمان امور اراضی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و غیره استعلام‌های خود را بگیرند، چرا که حداقل شرایطی که می‌تواند یک نفر را نسبت به قانونی بودن یا ارتکاب تخلف در آن زمین یا ویلا مطمئن کند، داشتن مجوز تغییر کاربری و پروانه ساخت است.
 دستگاه‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، بخشداری، شهرداری و غیره می‌توانند مجوز داشتن یا نداشتن یک زمین یا ویلا را برای واگذاری، تغییر کاربری و ساخت و ساز تایید کنند، مردم باید به خود و مسئولان کمک کنند، وقتی به عنوان مثال زمینی را در یک باغ خریداری کنند ابتدا باید ببینند که این باغ تفکیک و تقسیم شده است یا خیر. ثانیا درباره مجوز داشتن یا نداشتن آن بیشتر تحقیق کنند، چرا که تفکیک یک باغ نه تنها هزینه‌های مواصلاتی و سکونتگاهی بالایی برای خریدار دارد، بلکه به تولید ملی آسیب می‌رساند.

۴۶- تعریف اعسار چیست و انواع اعسار از حیث موضوع چه می باشد؟
اعسار در حقوق صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی های خود و یا هزینه های دادرسی را نداشته باشد.
انواع اعـسـار از حیث موضوع آن به سہ دستہ تقسیم می شوند:
۱) اعسار از هزینہ دادرسی
۲) اعسار از پرداخت محکوم به
۳) اعسار از هزینہ دین یا اجرائیہ ثبتی
🔸اعسار در هزینہ دادرسی:
تضمینی است برای جلوگیری از دعاوی واهی، اما هر جا ڪه یڪ دعوای واقعی و قابل طرحی، به علت عدم توانایی شخص در پرداخت هزینہ دادرسی عنوان نمی شود، دولت باید مساعدت ڪند و سدی را ڪه در برابر مجانی بودن دادگستری به وجود آورده بردارد، این است ڪه مسألہ اعسار و معافیت از هزینہ دادرسی در قوانین محاکماتی ظاهر گردید.
🔺طبق ماده ۵۰۴ ق.آ.د.مدنی
معسر از هزینہ دادرسی ڪسی است ڪه به واسطہ عدم ڪفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیہ نیست.
🔸در دو صورت اعسار از هزینہ دادرسی به وجود می ‌آید:
۱/به علت اینڪه دارایی شخص ڪفاف پرداخت هزینہ دادرسی را نمی‌نماید.
۲/به علت اینڪه شخص به خاطر عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیہ نباشد.
🔸برخی از مصادیق عدم دسترسی به مال خود عبارتند از :
۱/اموالی ڪه حاکم، شخص را در آن ممنوع التصرف ڪرده
۲/اموال متعلق رهن و معاملات با حق استرداد

۴۷- آیا زوجه ایرانی که شوهر خارجی دارد، جهت خروج از کشور نیاز به اجازه شوهر خارجی دارد؟
یک نکته قانونی در خصوص فرم رضایتنامه خروج از کشور زنانی که شوهر خارجی دارند.
🔸بند ۳ ماده ۱۸ “قانون گذرنامه”:
(… زنانی که‌ شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند [رضایت کتبی شوهر] مستثنی می‌باشند).
“زوجه ایرانی که شوهر خارجی دارد، جهت خروج از کشور نیاز به اجازه شوهر خارجی ندارد”

۴۸- ️موارد توقیف وسایل نقلیه طبق قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی چه می باشد؟
موارد توقیف وسایل نقلیه طبق قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به شرح زیر است و غیر از موارد مذکور به هیچ وجه خودرو به پارکینگ نخواهد رفت:
⚠️تصادفات منجر به جراحت یا فوت
⚠️رسیدن جریمه یا خلافی به یک میلیون تومان
⚠️در صورت همراه نداشتن مدارک
البته در صورت همراه داشتن شناسنامه خودرو توقیف نمیگردد و شناسنامه اخذ و راننده موظف است سریعا مدارک را به مامور برساند.
⚠️رانندگی بدون گواهینامه
⚠️ارتکاب «همزمان» ✌️دو تخلف از موارد زیر 👇
۱⃣حرکات نمایشی مثل دورزدن درجا و تک چرخ موتورسیکلت
۲⃣تجاوز از سرعت مجاز تا ۳۰ کیلومتر
۳⃣سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه
۴⃣عبور از چراغ قرمز
۵⃣حرکت به‌طور مارپیچ
۶⃣تجاوز به چپ از محور راه
⚠️توقف در محل پارک ممنوع (به شرط عدم حضور راننده)
⚠️توقف داخل پیاده رو (به شرط عدم حضور راننده)
👇در خصوص موتور سیکلت‌🏍
⚠️حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت  حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه.

۴۹- برخی به نام خانوادگی خود علاقه ندارند حال سئوال اینجاست که آیا امکان تغییر نام خانوادگی وجود دارد؟
در موارد ذیل، می توان نام خانوادگی را تغییر داد:
۱- نام خانوادگی، از دو کلمه بیشتر باشد مانند: فرشچی اصل امامی، ناصری محمدی مطلق و …
۲- نام خانوادگی‌، بیش از یک کلمه و عدد باشد مانند چهل تنان محمودی، جعفری هفت برادران و …
۳- بیش از یک کلمه و حرف باشد مانند: آحسینی نژاد، ق قنبری پور و…
۴- بیش از یک کلمه و پسوند باشد مانند: محمدی نژاد مطلق، موسوی فرد متدین و …
۵- نام خانوادگی از واژه های مستهجن و ناپسند، ترکیب شده باشد مانند: گدا پور
۶- نام خانوادگی از واژه های خارجی باشد مانند: ویلیامز، کارتر ، میچل و ….
۷-  نام خانوادگی های مذموم و نکوهیده که مغایر ارزشهای ایرانی – اسلامی باشد مانند: بی ایمان – پول پرست، کافر و …
۸- هرگاه نام خانوادگی، اسم یک محل بطور مطلق باشد مانند تهرانی، اصفهانی، شیرازی، تبریزی، کرجی و …..
۹- هرگاه در نام خانوادگی، اسم یک محل بصورت پسوند وجود داشته باشد: مانند حسینی تبریزی، وثیق تهرانی، مهدوی کرمانی که در این موارد، پسوند (نام محل)، قابل حذف است.
۱۰- در هر مورد که افراد، به هر دلیل شخصی، مایل باشند نام خانوادگی خود را تغییر دهند، مشروط به انکه کسی که قبلا آن نام خانوادگی را دارد، معترض نباشد.

۵۰- صدای ضبط شده در محکمه دلیل محسوب نمیشود. آیا این مطلب صحت دارد؟
این مطلب صحیح است ولی به معنای بی اعتباری و از درجه اعتبار ساقط شدن  صدای ضبط شده در محکمه نیست. بلکه برخی قضات و حقوقدانان نوار ضبط شده از شخص مرتبط در یک پرونده کیفری را صرفا یک اماره و قرینه برای اثبات بزه یا تبرئه متهم می دانند.
اگر به جز این نوار ضبط شده ادله محکمه پسند یا به عبارتی بینه شرعی وقانونی برای انتساب یک بزه به شخص وجود داشته باشد این نوار ضبط شده نیز می تواند در کنار آن دلایل محکمه پسند به عنوان یاور آن دلیل به قاضی کمک کند.
از سوی دیگر اگرصدای منتسب به شخص، مورد انکار و تکذیب قرار گیرد و نتوان پس از انکار نامبرده با دلایل دیگر انتساب و تعلق آن را به وی ثابت کرد صدای ضبط شده از درجه اعتبار حتی با عنوان اماره و قرینه نیز ساقط می شود.

۵۱- آیا انتشار مطلب با محتوای آموزش هک جرم است؟
در قانون جرایم رایانه ای آمده است:
ماده ٢۵- هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ۵ میلیون ریال تا بیست میلیون ٢٠ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می‌رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

۵۲- تظاهر به توبه یعنی چه وچگونگی مجازات آن چه می باشد؟
در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی که به بحث توبه پرداخته است، قانونگذار مواردی را احصا کرده که این امکان را به متهم و مجرم می‌دهد تا در جرایم حدود و حتی تعزیرات، از فرصت توبه استفاده کند و ساز و کار این مبحث فقهی را در مواد قانونی پیش‌بینی کرده است.
همچنین قانونگذار در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، توبه را یکی از موارد هفت‌گانه موقوفی تعقیب در مرحله تعیقب کیفری قرار داده است. بدین معنا که در مرحله تعقیب، دادسرا که در رأس آن دادستان است، می‌تواند با احراز شرایط قانونی توبه متهم را پذیرفته و قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
هرچند این اختیار خلاف اصل و یک استثنا است و با علم به اینکه رفتار دادستان‌ها محتاطانه خواهد بود، این اختیار به دادستان تفویض شده است همچنین توبه متهم در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون موجب صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد بود.
در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، قانونگذار توبه را پذیرفته، اما برای آن شرایطی را نیز قرار داده است. مانند اینکه اصلاح و ندامت متهم باید احراز شده و چنانچه ثابت شود مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات یا تخفیف درنظر‌گرفته‌شده، ملغی‌الاثر خواهد شد و مجازات اجرا می‌شود.
همچنین دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌شود و مقررات راجع به توبه شامل کسانی که مقررات تکرار جرم تعزیری در مورد آن‌ها اعمال می‌شود، نخواهد شد و توبه در جرایم تعزیری صرفاً شامل درجات ۶، ۷ و ۸ می‌شود.

۵۳- پرسنلی که بدون بیمه و قرارداد کار مکتوب در شرکت ها مشغول به کار هستند و حقوق خود را به صورت دستی دریافت می کنند آیا در زمان اختلاف با کارفرما و شکایت، می توانند رابطه خود را با شرکت اثبات نمایند؟
در صورتی که پرسنل مذکور هیچگونه مدرکی نداشته باشند، در صورت ثبت دادخواست در اداره کار مربوطه، به استناد ماده ۹۳ آئین دادرسی کار، می توانند نسبت به اعزام بازرس اداره کار، به کارگاه مورد نظر با معیت خودشان درخواست نمایند.
لازم به ذکر است ٩٩ درصد بازرسی های انجام شده منجر به احراز رابطه کارگری و کارفرمایی می گردد.

۵۴- وضعیت استخدامی پرسنل شورای حل اختلاف به کجا رسیده است؟
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه حل اختلاغ نیروهای شوراهای حل اختلاف که از بدو تاسیس در این نهاد مردمی تلاش میکنند به صورت افتخاری بوده و پاداش ناچیزی دریافت می کنند ولی بعد از گذشت چندین سال و گسترش شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور و بالا رفتن حجم پرونده های ورودی روز به روز بر پرسنل این نهاد اضافه شده و تا این لحظه حدود چهل هزار نفری در سطح کشور در عرصه صلح و سازش خالصانه زحمت می کشند.
🔶در ادامه اگر بخواهیم این نیروها را به چند دسته تقسیم کنیم به جز بازنشسته ها و کسانی که شغل دیگری دارند حدودا پانزده هزار نفر از این زحمت کشان را جوانانی تشکیل داده اند که هیچ شغل دیگری ندارند و تنها منبع درآمدشان همین پاداشی است که هرماه برایشان واریز می گردد و چندین سال می باشد که با کمترین درآمد گذران زندگی می کنند.
شایان ذکر است در چند سال اخیر تلاش های سازنده ایی در جهت بهتر شدن وضعیت بیمه و پاداش این عزیزان از سوی مدیران مرکز توسعه حل اختلاف انجام گردیده و به ثمر نشسته است و حتی شاهد بودیم طبق پیگیری های روسای قبلی مرکز و بعد از سرکار آمدن حجت الاسلام والمسلمین جناب دکتر صادقی پاداش پرسنل حدود دونیم برابر افزایش پیدا کرده و همچنین قرار شد تمام پرسنل جدیدالورود در همان ابتدای ورود بیمه گردند که قبلا به دلیل کمی بودجه دو سال زمان می برد.
🔶در پایان اما استخدام نیروهای فاقد شغل که از واجبات می باشد و با اینکه در لایحه جدید قانون شوراهای حل اختلاف آورده شده است بلا تکلیف مانده و این لایحه هنوز بعد از گذشت چند ماه در کمسیون تدوین لوایح دولت منتظر تایید است تا برای تصویب راهی مجلس گردد تا این عزیزان از چشم انتظاری در بیایند.

۵۵- آیا صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از رابطه نامشروع “فقط با حکم دادگاه” ممکن است؟
✍ سیف‌الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور صدور شناسنامه به “فرزندان حاصل از رابطه نامشروع” را تکذیب کرد. او گفت: «اینکه سازمان ثبت احوال به فرزندان حاصل از رابطه نامشروع شناسنامه می‌دهد، صحت و امکان ندارد.»
 به گفته او “فرزندان نامشروع در صورتی که دادگاه تایید کند و حکم دهد می‌توانند شناسنامه دریافت کنند”.

۵۶- چگونگی حذف نام زوجه از شناسنامه:
چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه ‌اش می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

۵۷- ممنوع الخروجی افراد ۵ علت دارد و تنها ۵ گروه از افراد برای خروج از مرزهای کشور دچار مشکل می شوند.این ۵ دلیل ممنوع الخروجی چه می باشد؟
🔻 بدهکاران قطعی مالیاتی.
🔻بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، بدهی آن ها محرز شده.
🔻افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و هرعنوان دیگری دارای سوء شهرت باشند.
🔻کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد، کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند.
🔻افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری مانند (پدر، شوهر و…) محول شده است.

۵۸- برای استعلامات مهم در هنگام عقد قرارداد یا معامله با افراد به کجا باید مراجعه کرد؟
در هنگام عقد قرار داد یا معامله با افراد، میتوانید از امکانات سایت های مرجع زیر، اسناد و مدارک ذیربط در قرارداد را صحت سنجی و راستی آزمایی نمایید.
📌استعلام اهلیت و آخرین وضعیت شرکت: rrk.ir
📌بررسی صحت وکالتنامه‌های تنظیمی در دفترخانه‌ها: ssaa.ir
📌بررسی صحت وکالتنامه‌های تنظیمی در کنسولگری یا سفارتخانه‌ها: tak.mfa.ir
📌صحت‌سنجی اختراع ثبت‌شده و برند تجاری: iripo.ssaa.ir
📌بررسی اعتبار گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده: evat.ir
📌استعلام صحت اسناد مالکیت: estate.ssaa.ir
📌بررسی اصالت گوشی موبایل و قاچاق نبودن آن: hamta.ntsw.ir
📌استعلام سیمکارت تلفن همراه: mobileecount.cra.ir
📌سامانه استعلام ممنوع‌الخروجی اجرای ثبت: exitban.ssaa.ir
📌استعلام وضعیت اعتبار چک صیادی: https://www.cbi.ir/EstelamSayad/19689.aspx
📌استعلام صحت کدپستی: epostcode.post.ir

۵۹- ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ؟
🔹ﺣﺘﻤﺎً ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺁﻧﺮﺍ ﺫﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ
🔹 ﺣﺘﻤﺎً ﺩﺭ ﺳﻔﺘﻪ ﻋﻠﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺁﻧﺮﺍ ﺫﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ ﻣﺜﻼً ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ، ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ..
🔹 ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺳﻔﺘﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﯼ ﺳﻔﺘﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﺎﺑﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻭ حتما ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﺭ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﮐﭙﯽ ﺍﺯ ﺳﻔﺘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ‏(ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ‏) ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
🔹ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۶۷۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ‏( ﮐﺘﺎﺏ ﭘﻨﺠﻢ ‏)، ﻫﺮﮐﺲ ﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪ ﻣُﻬﺮ ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﺍﻣﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺳﻮﺀﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

۶۰- تفاوت اضطرار با اکراه و اثر هرکدام چه می باشد؟
✏️اضطرار , احساس اجبار درونی است که شخص را وادار به عمل حقوقی می کندو خللی به عمل حقوقی نمی رساند ولی اکراه , یک عمل اجبار کننده بیرونی است که موجب عدم نفوذ معامله می شود.
📚مستند ماده۲۰۶ ق.م
نکته۱: معامله اضطراری صحیح ونافذ است
نکته۲: سواستفاده از اضطرار یا ایجاد آن به منظور اجبار اکراه محسوب می شود.
نکته۳: مضطر مسئولیت مدنی ندارد
نکته۴: اگر چه اراده مضطر سالم نیست اما به دلیل اینکه اکثر معاملات به اضطرار واقع می شود واینکه اصل براستحکام و صحت معاملات است , معامله اضطراری برخلاف معامله اکراهی صحیح و نافذ است.

۶۱- دستکاری در پلاک خودرو چه مجازاتی طبق قانون دارد؟
📚طبق ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی:
«هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد، یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن نصب کند یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با اعلام به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیهموتوری و یا پلاک‌های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

۶۲- آیا جملۀ ” صدای ضبط شده در محکمه دلیل محسوب نمیشود ” صحیح می باشد؟
✏️این مطلب صحیح است ولی به معنای بی اعتباری و از درجه اعتبار ساقط شدن  صدای ضبط شده در محکمه نیست. بلکه برخی قضات و حقوقدانان نوار ضبط شده از شخص مرتبط در یک پرونده کیفری را صرفا یک اماره و قرینه برای اثبات بزه یا تبرئه متهم می دانند.
✏️اگر به جز این نوار ضبط شده ادله محکمه پسند یا به عبارتی بینه شرعی وقانونی برای انتساب یک بزه به شخص وجود داشته باشد این نوار ضبط شده نیز می تواند در کنار آن دلایل محکمه پسند به عنوان یاور آن دلیل به قاضی کمک کند.
✏️از سوی دیگر اگرصدای منتسب به شخص، مورد انکار و تکذیب قرار گیرد و نتوان پس از انکار نامبرده با دلایل دیگر انتساب و تعلق آن را به وی ثابت کرد صدای ضبط شده از درجه اعتبار حتی با عنوان اماره و قرینه نیز ساقط می شود.

۶۳- مطابق قانون جرائم رایانه ای آیا انتشار مطلب با محتوای آموزش هک جرم است ؟
📚در قانون جرایم رایانه ای آمده است:
ماده ٢۵: هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ۵ میلیون ریال تا بیست میلیون ٢٠ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می‌رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.
✏️تبصره : چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

۶۴- نصاب شهادت در زنا یعنی چه؟
✏️نصاب شهادت در زنا شهادت ۴مرد است. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کفایت می کند و زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل است  در این مورد هر گاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت می شود.
✏️در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هر گاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط ، قذف محسوب می شود و موجب حد است.

۶۵- در صورتی که دختر برای اجازه ازدواج، به پدر یا جد پدری دسترسی نداشته باشد تکلیفش چیست؟
✅ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی و تبصره آن در این زمینه چنین مقرر می دارد: «در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان(اجازه) از آنها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.»
تبصره : «ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه می باشد.»
بنابراین با توجه به ماده مذکور، چنانچه دختر برای اجازه ازدواج به پدر و یا جد پدری دسترسی نداشته باشد، مثلاً در خارج از کشور یا در نقطه نامعلومی باشند، احتیاج به هیچ گونه اجازه ای ندارد و در ازدواج خود آزاد است. البته همان طور که در تبصره ماده مزبور ملاحظه می شود، بدوا عدم امکان دسترسی به پدر و جد پدری می بایست در دادگاه احراز شود.

۶۶- شماره تلفن های اضطراری ۳ رقمی
☎   ۱۱۰    پلیس
☎   ۱۱۱     ارتباط با دولت
☎   ۱۱۲    هلال احمر
☎   ۱۱۳    اداره اطلاعات
☎   ۱۱۴    اطلاعات سپاه
☎   ۱۱۵    اورژانس
☎   ۱۱۶    حراست انتظامی
☎   ۱۱۷    خرابی تلفن ثابت
☎   ۱۱۸    اطلاعات تلفن ثابت
☎   ۱۱۹    اعلام ساعت رسمی
☎   ۱۲۰    پلیس راه
☎   ۱۲۱    اتفاقات برق
☎   ۱۲۲    اتفاقات آب
☎   ۱۲۳   اورژانس  بهزیستی
☎   ۱۲۴   مبارزه با گرانفروشی
☎   ۱۲۵   آتش نشانی
☎   ۱۲۹   دادگستری
☎   ۱۳۲    ارتباط با قوه مقننه
☎   ۱۳۳    تاکسی برون شهری
☎   ۱۳۴    هوا شناسی
☎   ۱۳۷    شهرداری
☎   ۱۹۰    شکایت از اورژانس
☎   ۱۹۲   تقویم و ساعات شرعی
☎   ۱۹۳    اداره پست
☎   ۱۹۴    خرابی گاز
☎   ۱۹۵   شکایت از مخابرات
☎   ۱۹۷   شکایت نیرو انتظامی
☎   ۱۹۹   فرودگاه هواپیمایی

۶۷- شماره تلفن های اضطراری ۴ رقمی
☎️  ۲۰۰۰     پرداخت قبوض مخابرات
☎   ۱۴۸۰    مشاوره بهزیستی
☎   ۱۴۹۰    وزارت  بهداشت
☎   ۱۵۹۰    پزشک خانواده
☎   ۱۵۴۴    اینترنت آسیا تک
☎   ۱۶۹۰   نظارت نظام پزشکی
☎   ۱۶۱۶    بنیاد شهید  ایثارگران
☎   ۱۸۱۹    شکایت از درمان

۶۸- سامانه های استعلام مورد نیاز
🔹سامانه استعلام تعداد سیم کارت
⬅  ارسال کد ۵۱۱ به سامانه  ۲۰۵۲۶
🔹سامانه استعلام نمره منفی و میزان تخلفات رانندگی 
⬅ ارسال کد ۵۱۲ به سامانه ۲۰۵۲۶
🔹سامانه استعلام خلافی و شکایت نسبت به جریمه ها
⬅ ارسال کد ۵۱۳ به ۲۰۵۲۶
🔹سامانه استعلام سابقه بیمه (سوابق کاری)
⬅ ارسال کد ۵۱۴ به سامانه ۲۰۵۲۶
🔹سامانه استعلام وضعیت یارانه و اعتراض حذف شدگان
⬅ ارسال کد ۵۱۵ به سامانه ۲۰۵۲۶
🔹سامانه استعلام وضعیت سربازی و معافیت ها
⬅ ارسال کد ۵۱۶ به سامانه  ۲۰۵۲۶

۶۹- چند توصیه مهم برای فروشنده در خصوص معاملات خودرو، با توجه به منقول بودن مورد معامله (مبیع):
🔸اگر خودرو خود را به صورت اقساطی می فروشید حتما از سابقه حساب بانکی و اعتبار خریدار مطلع شوید.
🔸سعی کنید اگر چکی دریافت می کنید، شرطی بابت عدم پرداخت وجه چک قید کنید که اگر مثلا برگشت خورد به ازای هر روز تاخیر در پرداخت باید مثلا پنجاه هزار تومان خسارت پرداخت کند.
🔸برای برگشت خوردن چک در سررسید، اختیار فسخ قرارداد با دریافت خسارت روزانه تعیین کنید.
🔸حتما در فروشنامه ذکر کنید که آیا خسارات نامبرده شده در قرارداد بدل از اصل تعهد است یا خیر؟ به این معنی که در صورت تخلف طرف مقابل، آیا ضمانت اجرای مقرر، به جای اصل تعهد اجرا می شود یا در کنار اصل تعهد.

۷۰- چند توصیه مهم برای خریدار در خصوص معاملات خودرو، با توجه به منقول بودن مورد معامله (مبیع):
🔸از سالم بودن خودرو مطمئن شوید و بابت اینکه موتور و یا سیلندر خودرو خرابی نداشته به مکانیک مراجعه کنید و برای سالم بودن اطاق و نداشتن رنگ به صافکار و نقاش مراجعه کنید چون بعد از معامله ممکن است ضمانت اجرای مناسبی پیش بینی نکره باشید؛
🔸ضمن اینکه از درج عبارت “خودرو به همین شکل معامله گردید” یا عبارات مشابه پرهیز نمایید؛ به جای آن از عباراتی چون “خودرو سالم است و عیبی ندارد” یا عبارات مشابه در قرارداد استفاده نمایید.
🔸از اینکه سند به نام فروشنده باشد مطمئن شوید چون اگر به نام شخص فروشنده نباشد، نمیتواند سند را به شما انتقال بدهد و باید مالک اصلی اقدام کند که شاید در شهر یا استان دیگری باشد و حتی در شرایطی غیر نافذ به شمار رفته یا فروش مال غیر تلقی گردد؛
🔸حتماً قیمت واقعی خودرو را از چند بنگاه بپرسید که بالاتر از قیمت واقعی به شما فروخته نشود؛
🔸اگر به صورت اقساط خرید می کنید، حتما شماره سریال چک و تاریخ پرداخت را قید کنید و چک ها را در موعد مقرر پرداخت کنید تا متحمل خسارت دیرکرد و فسخ نشوید؛
🔸حداقل دو روز برای فسخ قرارداد مهلت تعیین کنید که اگر مغبون شده اید، بتوانید خودرو را پس بدهید.

۷۱- آیا می توان به خاطر طلبی که از کسی داریم، مالی از او توقیف کرد؟
 بله، اگر طلب شما به خاطر داشتن چک یا سفته یا سند رسمی باشد که شرایط قانونی در آن رعایت شده باشد، می توان از همان ابتدا با درخواست تامین خواسته، اموال بدهکار را به جز مستثنیات دین، توقیف کرد ولی اگر طلب شما به واسطه اسناد عادی باشد، مثلا طی رسید عادی، طلبی داشته باشید، با پرداخت خسارت احتمالی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از میزان طلب، می توانید درخواست توقیف اموال دهید.

۷۲- ️شرایط دفاع در مقابل سارق چیست؟
۱⃣دفاع و حمله باید متناسب باشد⬅️مثلاً اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد مدافع نمی‌تواند با اسلحه از خود دفاع کند.
۲⃣امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد.
۳⃣خطر قریب الوقوع باشد⬅️بنابراین اگر کسی دیگری را صرفاً تهدید کند مدافع نمی‌تواند با سلاح او را به قتل برساند.
۴⃣دفاع برای دفع خطر ضرورت داشته باشد⬅️مثلاً اگر کسی ضربه ای آرام به وسیله ای به شما بزند و فرار کند و دور شود مدافع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند بعد ادعا کند که دفاع کرده است.
✔️در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد دفاع مشروع تلقی می‌گردد و مدافع مجازات نمی‌شود.

۷۳- شیوه‌های رسیدگی و نحوه اعتراض به خلافی خودرو
در مورد رسیدگی به شکایات تخلفات راهنمایی و رانندگی دو فرآیند وجود دارد.
در فرایند اول اعتراض به قبض جریمه است؛ در صورتی که فرد به برگ جریمه اعتراض داشته باشد باید به مرکز اجرائیات پلیس راهور مراجعه و موضوع شکایت خودر را در مطرح کند، اینگونه موارد قابل رسیدگی و اصلاح است.
در فرایند دوم اگر فردی نسبت به صورت وضعیت تخلفات اعتراض داشته باشد ابتدا به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه می‌کند و در خواست اعتراض می‌دهد، این درخواست از طریق سیستم به مرکز اجرائیات کل کشور ارسال شده و اجرائیات برابر قانون ظرف مدت حداکثر ۲۴ ساعت باید موضوع را رسیدگی و پاسخ دهد که البته این رسیدگی معمولا در کمتر از چند ساعت رسیدگی و پاسخ داده می‌شود.
در این مرحله اگر متقاضی قانع شد نسبت به پرداخت جریمه اقدام می‌کند، ولی در صورتی که قانع نشده باشد می‌تواند به واحد رسیدگی پلیس راهور مراجعه نماید، که در این واحد یک کارشناس پلیس راهور و یک قاضی تخلفات را بررسی و حکم نهایی در این مورد را قاضی صادر می‌کند، لذا در این مرحله رای صادر شده قطعی بوده و قابل اعتراض نیست.
ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مهلت اعتراض را ۶۰ روز از تاریخ مندرج در قبض یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع راننده می رسد، تعیین کرده است.
در صورتی که متخلف در مهلت قانونی ذکر شده اعتراض خود را تسلیم نکند، یا ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رای واحد رسیدگی، جریمه را پرداخت نکند، بایستی جریمه را به مآخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.
رانندگان و مالکان خودرو‌ها می‌توانند با مراجعه به سایت ۱۲۰ و یا مراکز پلیس + ۱۰ قبل از اتمام مهلت قانونی اعتراض، مراجعه کنند و از میزان جرایم رانندگی خود مطلع شوند.

۷۴- به طور کلی  ۳ گروه از افرادی که طبق قانون بدون آزمون وکالت میتوانند وکیل شوند عبارتند از :  
گروه اول) کارمندان دولت‌ : این افراد باید با ۳۰ سال سابقه بازنشسته شده باشند و ۵ تا ۱۰ سال متوالی هم سابقه کار در قسمت‌های حقوقی و لیسانس قضایی هم داشته باشند. این افراد با گذراندن نصف دوره یعنی ۹ ماه کار‌آموزی بدون آزمون وارد کانون وکلا می‌شوند.
گروه دوم) نمایندگان مجلس : که یک دوره تمام نماینده باشند و لیسانس حقوق داشته باشند، گروه دوم محسوب می‌شوند.
گروه سوم) قضات دادگستری : با حداقل ۵ سال سابقه کار قضایی از کارآموزی و آزمون معاف هستند و اگر سابقه دو سال قضاوت داشته باشند در اولین اختبار شرکت خواهند کرد و باز هم کارآموزی و آزمون ندارند و می‌توانند پروانه وکالت را اخذ کنند.

۷۵- دادگاه صالح رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی کدام است؟
🔺بر اساس راى وحدت رویه شماره ۷۲۱ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود.
🔺بر این اساس رای شماره ۱۰۴۵ـ۲۰/۷/۱۳۸۵ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است. « هیات عمومی دیوان عالی کشور»

۷۶- آیا خودروی شخصی جزء مستثنیات دین است؟
مطابق ماده ۲۴ قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی، وسیله نقلیه شخصی که جزء وسایل کار افراد محسوب نمیشود، جزء  مستثنیات دین نیست.
نکته:
خودروی رانندگانی که وسیله کار آنهاست و با آن امرار معاش می کنند، بر اساس بند(ه) همان ماده جزء مستثیات دین می باشد.

۷۷- آیا می‌توان سارقی را که به منزل ما وارد شده کتک زد یا خیر؟
مسئله برخورد با سارقی که به منزل شخصی وارد شده و قصد تجاوز به مال و اشخاص و حریم خصوصی آن‌ها را داشته موضوعی بسیار مهم است و قانون مجازات اسلامی در خصوص دفاع مشروع، درباره این موضوع صحبت کرده است.
سارقی که وارد منزلی شده و قصد از بین بردن حریم شخصی افراد را داشته، در بحث دفاع مشروع مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ در قانون مجازات اسلامی گفته شده اگر فردی برای دفاع از خود دیگری را کتک بزند، به نوعی دفاع مشروع انجام داده و اقدامات او فاقد کیفر قانونی است.

۷۸- تکلیف یارانه زن در صورت ازدواج مجدد همسرش چیست؟
اگر شوهر ازدواج مجدد داشته باشد یارانه زن باید بر اساس قانون تعیین و تکلیف شود.
بر اساس قانون هر یک از خانواده ها می توانند یارانه دریافت کنند و با ازدواج زن و مرد با یکدیگر یارانه به حساب سرپرست خانوار یعنی مرد واریز می‌شود و گاهی اوقات این سوال پیش می آید که در صورت ازدواج مجدد مرد، تکلیف یارانه زن چه خواهد شد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که ازدواج مجدد مرد اگر بدون اجازه از همسرش باشد دارای ضمانت اجرای قانون است و ازدواج دوم شوهر برای زن حق طلاق ایجاد خواهد.
در چنین شرایطی زن می تواند از طریق ارائه دادخواست حقوقی یارانه خود را از همسرش بگیرد و امکان جداسازی یارانه از طریق فرمانداری یا پلیس +۱۰ وجود دارد.

۷۹- مجازات ترساندن دیگران چیست؟
بر اساس قانون اگر فردی اقدام به ترساندن شخص دیگری کند، مجازات قانونی را باید تحمل کند.
گاهی اوقات ممکن است افراد برای شوخی کردن با یکدیگر اقدام به ترساندن هم کنند، اما باید دانست که این شوخی می‌تواند برای فرد مجازات قانونی را به دنبال داشته باشد.
📚 مطابق با قانون هرگاه فردی، دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌اختیار فرار کند و به دنبال آن بدون اختیار حرکتی از وی سر بزند که موجب ایراد به خود یا دیگری شود، این ترساندن مطابق با تعاریف جنایت عمدی و غیر عمدی است و شخص در برابر آن مسئول خواهد بود.
برای مثال اگر فردی با قراردادن ماسکی روی صورتش دیگری را بترساند و به دنبال این اقدام او فرار کند و از طبقه ساختمان به پایین پرت شود، او مرتکب قتل عمدی شده است که مطابق مقررات و با توجه به تشخیص دادگاه به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می‌شود.

۸۰- آیا کشتن بی دلیل حیوانات جرم به حساب می آید؟
📚مطابق با قانون، کشتن بی دلیل حیوانات نوعی جرم به حساب می‌آید و فردی که اقدام به حیوان آزاری کند باید مجازات شود.
📚بر اساس قانون هر شخصی به طور عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع اعلام شده را بکشد یا مسموم، تلف یا ناقص کند به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۳ میلیون ریال محکوم می‌شود.
📚مطابق با آنچه در قانون آمده است هر شخص بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند، به حبس از ۳ ماه تا ۳ سال یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

۸۱- قانون برای مجازات همسایه پر سروصدا چه راهکاری در نظر گرفته است؟
قانونگذار برای همسایه‌ای که سروصدای زیادی دارد و سبب سلب آسایش دیگران می‌شود مجازات‌های قانونی قرار داده است.
🔺سروصدا کردن و ایجاد مزاحمت برای همسایگان در مجتمع‌های مسکونی می‌تواند مشکلات متعددی را به وجود آورد؛ همچنین اگر شخصی در واحد مسکونی خود بدون اجازه دیگران کسب و کار راه انداخته  باشد که موجبات سروصدای زیادی را فراهم کند، حق شکایت سایر همسایگان به وجود می‌آید.
🔺اگر در یک ساختمان مسکونی همسایگان از سروصدای زیاد یکی از واحد‌ها به دلیل کسب و کاری که راه انداخته است یا به هر دلیل دیگری ناراضی باشند، می‌توانند نزد پلیس آگاهی شکایت کنند، زیرا بر اساس قانون مدنی و قانون اساسی ایجاد مزاحمت برای همسایگان تخلفی بزرگ به حساب می‌آید  حتی ممکن است سبب صدور حکم تخلیه همسایه خاطی شود.
🔺شاکیان می‌توانند با مراجعه به پلیس آگاهی صورت جلسه‌ای تنظیم کنند و آن را به دادسرای محل تحویل دهند تا دادسرا جلسه رسیدگی به شکایت را برگزار کند.

۸۲- در ساختمان ۱۲ واحدی ساکن هستم خودرو خود را در قسمت حیاط ساختمان بدون مزاحمت پارک نموده ۱۱ واحد رضایت دارند فقط یک واحد مخالف هستند تکلیف چیست؟
👈دخل و تصرف در مشاعات ساختمان باید با رضایت همه ساکنان باشد.
🔹در تصرفات مادی و غیرحقوقی در مشاعات ساختمان، استفاده و بهره مندی از مال مشاع برای هرگونه دخل و تصرف، نیازمند رضایت ۱۰۰ درصدی تمام صاحبان حق می‌باشد. به عبارتی دیگر، هیچ شریکی بدون اجازه شریک دیگر حق دخل و تصرف مادی در مال مشاع را ندارد.
🔹به عنوان مثال برای دخل و تصرف در قسمت مشاع، اگر ۹۰ درصد از صاحبان حق رضایت دهند، رضایت ۱۰ درصد صاحبان دیگر هم الزامی است. در صورت عدم رضایت آن ۱۰ درصد، به هیچ عنوان امکان دخل و تصرف در قسمت مشاع وجود ندارد.

۸۳- چرا در رانندگی قتل عمد نداریم؟
🔸قتل ناشی از رانندگی (حتی با فرض مقصر بودن راننده در رعایت نکردن موارد قانونی، نظیر رعایت سرعت مجاز)، قتل عمد محسوب نمی‌شود و قصاص ندارد.
🔹طبیعی است که عمل راننده در تجاوز از سرعت مقرر یا سبقت گرفتن در محل سبقت ممنوع، عملی عمدی است و شخص با وجود مشاهده تابلوی محدودیت سرعت یا ممنوعیت سبقت از سرعت مجاز تجاوز می‌ کند یا سبقت می‌ گیرد.
🔸 این عمل عمدی است، ولی هنگامی که به واسطه سبقت یا تجاوز از سرعت مجاز تصادفی می‌کند، بدیهی است که تصادف، منظور و مقصود مرتکب نبوده است و در اینجا گفته می‌ شود که نتیجه غیرعمدی بر عمل عمدی مترتب می‌ شود و قتل اتفاق افتاده از این بی‌ دقتی، شبه عمد محسوب می‌ شود.

۸۴- دادگاه صالح رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی کدام است؟
🔺 طبق رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور:
🔸وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود.
🔸بر این اساس رای شماره ۱۰۴۵ـ۲۰/۷/۱۳۸۵ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است. « هیات عمومی دیوان عالی کشور»

۸۵- وظیفه قانونی سردفتران اسناد رسمی برای گواهی عدم حضور طرف معامله در محضر چیست؟
🔸 در آئین نامه جدید دفاتر اسناد رسمی (مصوب سال ۱۴۰۰)  در مواردی که طرفین معامله روز مشخصی را برای حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم و امضای سند رسمی معامله خود  مشخص کرده باشند، طبق بند ۱۰ قسمت ((ب)) از ماده ۶۵ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۰ ، فقط حق دارند کتباً از سردفتر اسناد رسمی بخواهند که نامه اعلام حضور آنها را در دفتر اندیکار محضر ثبت کند و قانوناً نمیتوانند سردفتر را ملزم به صدور گواهی عدم حضور طرف مقابل نمایند.
🔸 بدیهی است با ثبت کردن اعلام حضور در دفتر اندیکاتور محضر، در صورتی که موضوع در مرجع قضائی مطرح شود، مراتب از دفترخانه استعلام شده و محضر ، مراتب حضور یک طرف و عدم حضور طرف مقابل را به مرجع قضائی اعلام خواهد کرد.

۸۶- به چه کسانی پروانه وکالت داده نمی‌شود؟
🔸بر اساس ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، به اشخاص زیر اجاره وکالت داده نمی‌شود:
گروه اول: اتباع خارجه
گروه دوم: قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به‌خدمت به‌استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه
گروه سوم: محجورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از۲۵سال باشد
گروه چهارم: محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی؛
گروه پنجم: اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت
گروه ششم: محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه‌هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیأت مدیره کانون و یا آنکه به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی‌ست
گروه هفتم: کسانی که به اتهام جنایت یا جنحه‌های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند
گروه هشتم: اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند

۸۷- تفاوت اذن و اجازه و رضا چیست؟
🔺 تعریف اذن:
اذن، رخصت در تصرف از سوی مالک یا شخص به منزله مالک را گویند.
🔺 تفاوت اذن و اجازه:
تفاوت اذن با اجازه این است که اذن پیش از تصرف و انجام کار، و اجازه بعد از آن است.
🔺تفاوت اذن با رضا:
تفاوت آن با رضا این است که رضا امر باطنی است که به صورت اذن یا اجازه ابراز می‌شود.
🔺تفات اذن با وکالت:
فرق آن با وکالت این است که اذن، ایقاع است، امّا وکالت، عقد قرارداد است

۸۸- آیا نگهداری حیوانات در آپارتمان ممنوع است؟
بر اساس تبصره ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، نگهداری حیوانات در مشاعات آپارتمان‌ ها مثل راه پله، پشت بام و پارکینگ ممنوع است. در خصوص نگه داری حیوانات در قسمت‌ های اختصاصی (در داخل واحد آپارتمانی)، صرفا در صورتی که اقدام همسایه، نوعی تهدید علیه سلامت ساکنین باشد یا آنکه نگهداری حیوان سبب سلب آسایش همسایه‌ ها شود، امکان شکایت وجود دارد. مانند آنکه در نیمه شب صدا‌های نامتعارف از حیوان ایجاد شود.
در این حالت اگر آپارتمان دارای مدیر ساختمان است، وی می‌ تواند با در دست داشتن صورت جلسه‌ای که حاوی شرح موضوع مزاحمت ناشی از نگه داری حیوان است به دادسرای محل وقوع ملک خود مراجعه نموده و خواستار رسیدگی قضایی شود. در غیر این صورت، همسایه‌ ها نیز می‌ توانند راسا نسبت به پیگیری شکایت خود اقدام نمایند.

۸۹- قانونگذار چه مجازاتی برای شرب خمر در نظر گرفته است؟
📚مطابق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی جدید، مصرف مواد الکلی مستوجب مجازات حدی است، اعم از آنکه آنرا بخورد، تزریق کند، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر(سکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقل او عارض می شود یا قرار می گیرد و یا حالتی است که از نوشیدن الکل اتیلیک و اقسام دیگر آن حاصل می شود.) بودن خارج نکند.
📚خوردن آب جو نیز موجب حد است هرچند  مستی نیاورد.
📚براساس قانون شرب خمرجرمی مشمول حد است و منظور از حد مجازاتی است که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است‌.
📚قانون مجازات بیان می دارد که حد مصرف مسکر (شرب خمر)،  هشتاد ضربه شلاق است.
✏️نکته: در صورتی غیرمسلمان محکوم به حد می شود که تظاهر به مصرف مسکر نماید و چنانچه مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد اما مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد.

۹۰- مجازات روزه خواری در قانون ایران چیست؟
📚ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست، اما عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
📚روزه خواری نیز مصداق همین قانون است با روزه خواران در ملأ عام برخورد می‌شود؛ کسانی که اقدام به روزه خواری در ملأ عام می‌کنند به ۱۰ روز تا ۲ ماه حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

۹۱- مجازات حیوان آزاری در قانون چه می باشد؟
حیوانات، بخشی از جامعه طبیعی و زیست محیطی را تشکیل می دهند و در برقراری توازن در نظام طبیعت، نقش موثر و غیرقابل انکاری دارند.
حیوانات به مانند انسان ها از حقوق خاص خویش مانند حق حیات، حق درمان، حق آرامش، حق زیست جمعی، حق پرهیز از هر نوع خشونت، حق پرهیز از هرگونه نسل کشی، حق استفاده از حیات وحش و مانند آنها برخوردارند و هرگونه تعدی و تفریط نسبت به آنها یا حقوق آنها، به منزلۀ نقض حقوق آنان محسوب شده و ضروری است، مستوجب مسئولیت باشد.
تضییع حقوق حیوانات طبق قانون مجازات اسلامی جرم بوده و به نوعی ترویج خشونت نیز محسوب می‌شود و از طرفی نظم عمومی جامعه را برهم زده و بهداشت عمومی را به مخاطره می‌اندازد.
📚✏️ از حبس تا جزای نقدی:طبق ماده ۶۸۰قانون مجازات اسلامی هر کس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد و هرگونه تعدی مستوجب مسئولیت است.
📚✏️ همچنین  فصل بیست‌وششم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» به تعیین مجازات حیوان‌آزاری پرداخته است. 
📚✏️در ماده ۶٧٩ این قانون می‌خوانیم: «هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال‌گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه یا جزای نقدی از یک میلیون‌و‌پانصدهزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهدشد.

۹۲- آیا با استناد به فیلم ضبط شده‌ میتوان از شخصی شکایت کرد؟
✏️دلایل اثبات جرم عبارتند از: مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت است از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.
✏️بنابراین فیلم ضبط شده یا صدای ضبط شده و سایر مواردی از این دست نمی‌تواند به‌عنوان تنها دلیل شاکی، کافی باشد.
✏️هرچندکه می‌توان چنین مواردی را به‌عنوان اماره‌ای در کنار سایر اماره‌ها قرار داد که قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده بتواند براساس آن به علم کافی در مورد قضیه دست یابد و رای صادر کند.
✏️در حالت کلی در پرونده های کیفری اماره ای قوی برای علم قاضی و در پرونده های حقوقی اماره ای قوی در کارشناسی میباشد.

۹۳- از نظر قانون آیا ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی امکان پذیر است؟
📚طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زنان ایرانی مجاز به ازدواج با اتباع خارجی هستند اما ازدواج به این ترتیب دارای آثار متعددی، از جمله تبدیل تابعیت آن‌ها به تابعیت دولت متبوع همسر، محدودیت در حق مالکیت آنان نسبت به اموال غیرمنقول، امکان تحصیل تابعیت همسرشان و به‌طور کلی آثار متعددی از لحاظ حقوقی بر زن خواهد داشت. 
📚در ابتدا این را نیز به خاطر داشته باشید که طبق ماده ۱۰۵۹قانون مدنی ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است.
✏️این ازدواج بدون اجازه دولت، به لحاظ شرعی صحیح است اما این اقدام برای طرفین مسئولیت ایجاد می‌کند و قابل پیگرد است.

۹۴- وظیفه قانونی سردفتران اسناد رسمی برای گواهی عدم حضور طرف معامله در محضر چیست؟
🔸 در آئین نامه جدید دفاتر اسناد رسمی (مصوب سال ۱۴۰۰)  در مواردی که طرفین معامله روز مشخصی را برای حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم و امضای سند رسمی معامله خود  مشخص کرده باشند، طبق بند ۱۰ قسمت ((ب)) از ماده ۶۵ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۰ ، فقط حق دارند کتباً از سردفتر اسناد رسمی بخواهند که نامه اعلام حضور آنها را در دفتر اندیکار محضر ثبت کند و قانوناً نمیتوانند سردفتر را ملزم به صدور گواهی عدم حضور طرف مقابل نمایند.
🔸 بدیهی است با ثبت کردن اعلام حضور در دفتر اندیکاتور محضر، در صورتی که موضوع در مرجع قضائی مطرح شود، مراتب از دفترخانه استعلام شده و محضر ، مراتب حضور یک طرف و عدم حضور طرف مقابل را به مرجع قضائی اعلام خواهد کرد.

۹۵- اجاره اشخاص ومقایسه آن با جعاله چیست؟
🔺شباهتها
۱) هردوعقد میباشد(هرچند در عقد بود جعاله بین فقها وحقوقدانان اختلاف است)
۲) هردو عهدی
۳) هردو معوض
۴) در هردو یک طرف کار میکند وطرف دیگر اجرت میدهد (دراجاره اشخاص آنکه کار میکند اسمش اجیر است وانکه اجرت میدهد هم میگویند مستاجر(ماده۵۱۲)وهم میگویند موجر ماده۵۱۵)
🔺تفاوتها
۱) در اجاره اشخاص انکسی که همیشه کار میکند (اجیر)وهمیشه مشخص است یا حسن است یا حسین ولی درجعاله عامل (انکه کار میکند)یک وقت مشخص است (به ان جعاله خاص میگویند)ویک وقت نامشخص (جعاله عام میگن)
۲) در اجاره اشخاص عقد از اول عقد از اول لازم است زیرا اجاره عقدی است لازم در تمام انواع آن (چه اجاره اشخاص وچه حیوان و….)که ماده هم ندارد وازیک سری مواد استنباط میشود ولی جعاله طبق ماده۵۶۵اول جایز است (وقتی منعقد میشود )وعمل که انجام شد میشود لازم
۳) در اجاره اشخاص به محض عقد هر دو تعهد ایجاد میشوداجیر باید کار کند ومستاجر باید اجرت بدهد پس طرفین حق حبس دارند دراجاره اشخاص هر دوحال باشند هر دو حق حبس دارند ولی درجعاله طبق ماده۵۶۷اول باید عامل انجام بدهد وبعدا جاعل جعل را بدهد تا عامل انجام ندهد مستحق جعل نیست پس عامل حق حبس ندارد
۴) در اجاره اشخاص عقد مبتنی بر مغابنه است پس علم تفصیلی لازم است ولی جعاله مبتنی برمسامحه است پس علم اجمالی کافی است حتی مورد هم میتواند مردد باشد (مواد۵۶۳و۵۶۴)

۹۶- عقدعهدی و تملیکی چیست؟
عقد عهدی:
عقدی است که بموجب آن یک طرق متعهد انجام کاری میشود مانند اینکه یک نقاش ساختمان تعهد می نماید که در قبال دریافت اجرت، آپارتمانی را نقاشی کند، یا وکیل در قبال دریافت حق الوکاله متعهد به انجام مورد وکالت می شود و همچنین است تعهد مشاورین املاک به انعقادعقد.
عقد تملیکی:
عقدی است که انتقال مال یا تعهد از ناحیه طرفین باشد به عبارت دیگر عقدی است که هر یک از طرفین در ازاء چیزی میدهد چیز دیگری میگیرد مانند عقد بیع که فروشنده در ازاء انتقال مالکیت مورد  معامله عوض ان یعنی ثمن معامله را دریافت می کند و یا مانند عقد اجاره که موجر در ازاء انتقال مالکیت منافع عین مستأجره از موجر به مستاجر می گردد .

۹۷- قرارهای اعدادی و مقدماتی چیست؟
◀قرار کارشناسی
◀قرار تحقیق محلی
◀قرار اتیان سوگند
◀قرار اناطه
◀قرار رسیدگی بہ اصالت اسناد
◀قرار تطبیق اسناد
🔸این دسته از قرارها مربوط به ماهیت دعوا هستند چون دادگاه با صادر کردن این دسته از قرارها در ماهیت پرونده رسیدگی میکند و به دنبال احقاق حق یکی از اصحاب دعواست ولی این قرارها قاطع دعوا نیستند یعنی با صادر کردن آنها پرونده از گردش رسیدگی خارج نمیشود بلکه اتفاقا دادگاه این قرار را صادر میکند تا بتواند رسیدگی را ادامه دهد. این دسته از قرارها جداگانه قابل تجدید نظر خواهی هستند نه قابل فرجام خواهی.

۹۸- مجازات سرک کشیدن به تلفن همراه دیگران چیست؟
📚✏️ماده۱ قانون جرایم رایانه­‌ای بیان می­‌دارد: «هر‌کس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه­‌های رایانه­‌ای یا مخابراتی که به‌ وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد»
📚✏️همان­طور که مشاهده می‌کنید قانون‌گذار دسترسی غیرمجاز به سامانه رایانه­‌ای یا مخابراتی یا داده‌ها را در صورت وجود شرایط زیر جرم می­‌داند:
۱⃣  این دسترسی بدون اجازه شخص باشد؛ بنابراین درمواردی‌که خود شخص، اذن به مشاهده داده یا ورود به سامانه را می­‌دهد، جرمی رخ نمی­‌دهد.
۲⃣  داده‌ها یا سامانه برخوردار از تدابیر امنیتی باشند، چرا که حمایت قانونی شامل افرادی می­‌شود که خودشان حداقلی از امنیت را برای حریم خصوصی­‌شان قائل­‌اند؛ برای مثال اگر سامانه مدنظر گوشی همراه یا رایانه شخصی است، دارای رمز عبور باشد که مرتکب با گذر از این تدابیر امنیتی مجرم شناخته خواهد شد.
📚✏️این ماده به‌طور گسترده هم شامل زمانی می­‌شود که شخصی در دنیای واقعی رمز عبور شما را به‌نحوی بشکند و به اطلاعات سامانه دسترسی پیدا کند و هم زمانی‌که در فضای مجازی از طرقی مثل هک و عبور از تدابیر امنیتی­‌تان به اطلاعات دسترسی پیدا کند. حال گذر از این تدابیر امنیتی می­‌تواند از طرق مختلف صورت‌بگیرد؛ چه به‌صورت فنی و با استفاده از نرم­‌افزار، چه به‌صورت غیر فنی مثل فریب‌دادن شخص برای در اختیار گذاشتن نام کاربری و رمز عبور که قانون‌گذار بین این دو مورد تفاوتی قائل نشده‌­است.
📚✏️همان­طورکه از ماده فوق پیداست، هم دسترسی به سامانه و هم دسترسی به داده­‌ها (در صورت وجود سایر شرایط) جرم می‌­باشد؛ بنابراین اگر فردی از تدابیر امنیتی شما عبور کند و وارد سیستم شود، حتی بدون اینکه اطلاعاتی را مشاهده کند، عمل وی جرم و قابل مجازات می­‌باشد.

۹۹- قانون برای  بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور چه شرایطی در نظر گرفته است؟
📚✏️داشتن ۲۰ سال سابقه متوالی و یا ۲۳ سال و ۴ ماه سابقه کار متناوب در کارهای سخت و زیان آور بدون شرط سنی.
📚✏️محاسبه سابقه بیمه و تطبیق دادن با شرایط زیر:
سابقه کار کل = (سابقه کار در کارهای سخت و زیان آور ضرب در ۱ و نیم ) + (سابقه کار عادی)
◀️شرایط بازنشستگی برای مردان :
۱⃣ داشتن ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه.
۲⃣ داشتن ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه.
۳⃣ داشتن ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی

۱۰۰- آیا کسی که به جرم توهین و تهمت محکوم می شود، سوء سابقه برایش محسوب می شود؟
👈 طبق ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی : خیر، این جرایم جزء جرایمی نیست که محکومیت به آن، موجب سوءسابقه محسوب شود و لذا برای این افراد گواهی عدم سوء پیشینه صادر می گردد.

۱۰۱- شرایط و مراحل تغییر جنیست طبق قانون چیست ؟
فردی که از اختلال جنسی رنج میبرد (تِرنس)، ابتدا نیازمند تایید حداقل دو روانپزشک است تا مشخص شود راهی جز تغییر جنسیت ندارد، سپس با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست تغییر جنسیت می دهد و با تایید کمیسیون پزشکی قانونی این فرد مجوز جراحی و تغییر را بدست می آورد.
با صدور مجوز، این افراد شناسنامه جدیدی می گیرند و حتی از خدمت سربازی نیز معاف می شوند.

۱۰۲- بنده از شخصی خودرو خریدم مشکل فنی داشته وفروشنده انکار کرده و ار طرف دادگاه کارشناس بردم. کارشناس نوشته ۶ میلیون گران داده و موتور خودرو مشکل دارد. هزینه شود و راه برود ۳۰میلیون می ارزد. حکم فروش کالای معیوب چیست؟ اگر کسی کالایی را بخرد که بعدا معلوم شود معیوب بوده، حکم آن چیست؟
چنانچه خیار عیب را از خود ساقط نکرده باشید، می توانید به استناد خیار عیب یا معامله را فسخ و‌ ثمن خود را مسترد کنید یا اینکه مابه التفاوت کالای سالم و ‌معیوب را دریافت کنید. به عبارت دیگر مطابق ماده ۴٢٢ ‏قانون مدنی اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده، مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله. 
البته برابر ماده ۴٢٣‏ قانون مدنی، خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب مخفی و موجود درحین عقد باشد.

۱۰۳- مجازات راهزنی و بستن مسیر مسافران چیست ؟
بر اساس قانون هر فردی که موجب سلب آرامش مسافران شود و راهزنی کند، مجرم است.
 مطابق با قانون راهزنی جرم است و هر فردی که این کار را انجام دهد باید مجازات قانونی را طی کند. راهزنی در معنای عام به معنای بستن راه مسافران و آسیب رساندن به آن‌ها یا گرفتن مال و اموال شان است.
بر اساس قانون مجازات اسلامی هر فردی در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود، مجازات است و باید به ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تعزیری محکوم شود.
البته اگر این راهزن دست به سلاح ببرد و موجب سلب امنیت راه‌ها شود، محارب خواهد بود و مجازات مخصوص به محاربه که اعدام، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد است، برای او صادر می‌شود.

۱۰۴- اعتراض به جرائم راهنمایی و رانندگی به چه صورت است ؟
🔴در تخلفات رانندگی، چنانچه فرد متخلف به جریمه‌ی خود اعتراض داشته باشد، باید مراتب اعتراض خود را ظرف مدت شصت روز با ذکر دلایل به اداره‌ی اجرائیات راهنمایی‌ و‌ رانندگی تسلیم نماید.
🔴اداره‌ی اجرائیات راهنمایی و رانندگی موظف است اعتراضات را بررسی نموده و در صورت غیر‌موجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ نماید.
🔴در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می‌نماید.
🔴واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی پس از بررسی موضوع مبادرت به صدور رأی قطعی می‌نماید.

۱۰۵- توافقات خلاف مقررات آمره قانون کار فاقد اعتبار هستند ایا؟
🔹در قرارداد کار رعایت حداقل‌های پیش بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی، الزامی است و کارگران و کارفرمایان حتی با توافق نمی‌توانند برای امتیازات و مزایای کمتر از قانون موافقت داشته و در قرارداد لحاظ کنند.
🔹هر گونه توافق برخلاف مقررات آمره قانون کار فاقد اعتبار بوده و در مراجع حل اختلاف نیز مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و این مراجع در هر حال حکم قانون را ملاک تصمیم گیری و صدور رأی قرار می‌دهند.

۱۰۶- چرم  تهدید به ایراد ضرر مالی – پارک مساوی با پنچری چیست؟
✅ مطابق قانون مجازات اسلامی هر گاه کسی، دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی … نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.
❇️با استناد به این ماده برخی گفته اند اگر فردی که راه رفت و آمد وی مسدود گردیده تهدید به پنچر نمودن و مواردی از این قبیل  نماید می تواند مصداقی از  جرم تهدید باشد.
منتهی باید توجه داشت برای تحقق جرم تهدید باید طرف مقابل مشخص باشد و تهدید  نسبت به عموم مردم یا افراد ناشناس مشمول این ماده نبوده و جرم نیست .
❇️لذا نصب تابلوی  “ پارک مساوی با پنجری “ شامل عنوان مجرمانه ی تهدید نمی باشد .
❇️ البته اگر شخص اقدام  به پنچر نمودن خودرو کند این عمل می تواند مصداق جرم تخریب باشد. و از این جهت مسؤلیت کیفری دارد.

۱۰۷- معرفی برخی سایتهای استعلام و راستی آزمایی
بهنگام نوشتن قرارداد ، بعضی سایت‌ها ابزار مناسبی هستند تا بتوان اطلاعات دریافتی از طرف مقابل را راست آزمائی کرد و بدین‌ وسیله صحت‌ نیت اولیه او‌ را سنجید:
🔸استعلام اهلیت و آخرین وضعیت شرکت:
rrk.ir
🔹بررسی صحت وکالتنامه‌های تنظیمی در دفترخانه‌ها:
ssaa.ir
🔸بررسی صحت وکالتنامه‌های تنظیمی در کنسولگری یا سفارتخانه‌ها:
tak.mfa.ir
🔹صحت‌ سنجی اختراع ثبت‌ شده و برند تجاری:
iripo.ssaa.ir
🔸 بررسی اعتبار گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده:
evat.ir
🔹استعلام صحت اسناد مالکیت:
estate.ssaa.ir
🔸بررسی اصالت گوشی موبایل و قاچاق نبودن آن:
hamta.ntsw.ir
🔹استعلام سیم کارت تلفن همراه:
mobileecount.cra.ir
🔸سامانه استعلام ممنوع‌ الخروجی اجرای ثبت:
exitban.ssaa.ir
🔹استعلام وضعیت اعتبار چک صیادی:
https://www.cbi.ir/EstelamSayad/19689.aspx
🔸استعلام صحت کدپستی:
epostcode.post.ir

۱۰۸- شرایط اثبات خیار غبن چیست؟
شرط اول : عدم تعادل بین قیمت ها :
✍🏻 لازم است کہ اولاً غبن موجود باشد یعنے بین قیمت معاملہ شدہ و قیمت اصلے تعادل نباشد وتفاوت قیمت وجود داشتہ باشد وگرنہ از اول خیار غبن تصور ندارد امّا در اینکہ این عدم تعادل بہ چہ میزان باشد در جاے خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.
شرط دوم : جهل بہ قیمت اصلے
✍🏻 در صورتے خیار غبن ثابت است ڪہ شخص معاملہ ڪنندہ در هنگام معاملہ بہ قیمت اصلے جاهل باشد و نداند ڪہ قیمت اصلے بہ چہ مقدار است :
« خیار غبن در صورتے موجود مے شود ڪہ مغبون حین معاملہ جاهل بہ قیمت عادلہ مبیع در بازار باشد و اِلّا هرگاہ عالم بہ قیمت عادلہ بودہ ولے بہ جهتے از جهات بہ ڪمتر ا ز آن معاملہ نمودہ است طبق مادہ ۴۱۸ قانون مدنے[خیار فسخ معاملہ را نخواهد داشت بنابراین هرگاہ ڪسے در نتیجہ اضطرار و پریشانے با علم بہ قیمت اصلے مال خودرا چندین برابر ڪمتر از قیمت بفروشد نمے تواند باستناد بہ خیار غبن بیع را فسخ نماید »
در صورتے کہ ادعا شود کہ مغبون در حین معاملہ بہ قیمت اصلے آگاہ بودہ طرف مقابل باید ثابت کند :
«دلیل اینکہ مغبون در هنگام عقد از قیمت واقعے اطلاع داشتہ است برعهدہ طرف مقابل مغبون است » .
شرط سوم : فاحش بودن غبن :
✍🏻 گفتہ شد کہ براے ثبوت خیار غبن باید عدم تعادل بین قیمت اصلے و قیمت معاملہ شدہ موجود باشد ولے این عدم تعادل کلے و مطلق است و شامل هر عدم تعادلے مے شود یا نہ موضوع بحث این مطلب است :
در قانون مدنے مادہ ۴۱۶ آمدہ است :
«هریک از متعاملین کہ در معاملہ غبن فاحش داشتہ باشد بعد از علم بہ غبن مے تواند معاملہ را فسخ کند ».

۱۰۹-

۱بهترین نوع ثبت شرکت کدام می باشد ؟
در کشور ایران عمومی ترین نوع شرکت هایی دارای آمار ثبت بالا در اداره ثبت شرکتها دارد ، شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت سهامی خاص می باشد .

۲-  آیا برای ثبت شرکت در شهرستان ها هم نیاز به گواهی عدم سوء پیشینه هست؟
بله . گواهی عدم سوء پیشینه اعضاء بهمراه سایر مدارک ارائه باید ارائه شود .

۳- دفتر پلمپ روزنامه چیست ؟
همانطور که از اسم این دفتر هم پیداست اطلاعات در آن باید به صورت روزانه وارد شود، این اطلاعات شامل : صادرات، واردات و تمامی درآمد ها و هزینه ها می باشد.

۴- جواز تاسیس چیست ؟
جواز تاسیس نوعی موافقت اصولی از طرف سازمان صنایع و معادن می باشد که پس از ارائه طرح توجیهی و قبول آن توسط کارشناس، از اداره مذکور صادر می گردد.

۵- شرکت های مسئولیت محدود و سهامی خاص و سهامی عام به ترتیب باید چند نفر عضو داشته باشند ؟
در ایران شرکتهای مسئولیت محدود می بایست حداقل از ۲ نفر، سهامی خاص از ۳ نفر، سهامی عام از ۵ نفر، و شرکتهای تعاونی از ۷ نفر تشکیل شوند.

۶- از بین سهامداران شرکت تعاونی چند نفر باید مدرک مرتبط داشته باشند ؟
حداقل تعداد سهامداران در این نوع شرکتها ۷ نفر می باشد که می بایست از بین این تعداد حداقل ۲ نفر دارای مدرک تحصیلی و یا جواز کسب مرتبط با موضوع تعاونی مورد تقاضا باشند.

۷- آیا میتوان با ۴ نفر سهامدار شرکت تعاونی به ثبت رساند ؟
خیر . برای ثبت شرکت تعاونی ، باید حداقل ۷ نفر به عنوان سهامدار داشته باشید.

۸- مهمترین موارد در موضوع فعالیت موسسات چیست ؟
مهم ترین موارد در موضوع فعالیت موسسات ارائه خدمات و مشاوره می باشد که این کار در موسسات غیرانتفاعی مانند سندیکاها،انجمن ها،NGO ها و… دارای مزیت مالی نبوده و در موسسات انتفاعی که شرکاء آنها را اشخاص حقیقی تشکیل می دهند دارای ارزش مالی نیز می باشد.

۹- شرکت های با مسئولیت محدود چه نوع شرکتی میباشند ؟
این نوع شرکتها با حداقل ۲ نفر شریک قابل ثبت می باشند و برای ثبت آنها نیازی به واریز سرمایه و مسدود نمودن آن در بانک نمی باشد،لازم به ذکر است شرکتهای با مسئولیت محدود کارآمدترین نوع شرکتها می باشند و از لحاظ آماری بیشترین تعداد ثبت را در بین سایر شرکتها دارند.

 ۱۰- در کل چند نوع شرکت تعاونی داریم ؟
شرکتهای تعاونی به ۳ نوع تولیدی ، توزیعی و تولیدی توزیعی تقسیم می شوند.

۱۱- آیا اگه شرکتی نسبت به درج کد اقتصادی بی اعتنایی کند جریمه می شود ؟
عدم رعایت قوانین مانند خود داری از صدور صورت حساب،عدم درج کد اقتصادی وبی اعتنایی به دفاتر مالیاتی از این لحاظ طبق ماده ی ۸ قانون تعزیرات شامل جرایم زیر می شود :

 • بار اول ۲ برابر مبلغ معامله
 • بار دوم تعطیلی محل کسب و جلوگیری از فعالیت مربوطه به مدت ۳ماه
 • بار سوم حبس از ۳ تا ۶ ماه برای شخص متخلف و همچنین برای اشخاص حقوقی شامل مدیر و مسئولان ذیربط می شود .

۱۲- آیا برای ثبت چند برند به صورت همزمان تنظیم یک اظهارنامه کافی می باشد ؟
خیر برای ثبت همزمان چند برند جداگانه، برای هر کدام باید به صورت جداگانه اظهارنامه تنظیم و به اداره ثبت مالکیت صنعتی تسلیم نمود .

۱۳- بعد از اینکه نام مناسبی برای برند محصولات خود انتخاب کردیم اقدام بعدی چیست؟
پس از انتخاب نام مناسب برای برند می بایست نسبت به تنطیم اظهارنامه اقدام نمود،این اظهارنامه به صورت الکترونیکی بوده و می بایست از طریق سایت اداره مالکیت معنوی به آدرس http://iripo.ssaa.ir/ اقدام گردد.

۱۴- آگهی نوبت اول در پیگیری ثبت برند به چه معنا می باشد ؟
آگهی نوبت اول به معنی قابل ثبت بودن برند و موافقت اداره با ثبت آن می باشد که در این صورت می بایست نسبت به ارائه فیزیکی مدارکی که در اظهارنامه اولیه بارگذاری شده اند اقدام نمود.

۱۵- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت چیست ؟

 • رونوشت برابر با اصل مدارک شناسایی شامل کارت ملی و شناسنامه
 • ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
 • ارائه اوراق ثبتی شرکت که ذیل تمام صفحات به امضاء اعضاء رسیده باشد

(در شرکتهای سهامی خاص و تعاونی ها ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز ۳۵ درصد سرمایه شرکت الزامی است)

۱۶- زمینی راخریداری کرده ام از مالک به صورت قولنامه ای، حتی خود مالک هم سند رسمی ندارد؛ چون به ایشان ارث رسیده؛ ولی اسناد و مدارک انحصار وراثت دارد. چگونه این زمین رو به صورت رسمی ثبت و برای آن سند بگیرم؟
شما می بایست مبادرت به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بیع به طرفیت فروشنده (احد از وراث به جهت انتقال قراردادی به شما) و نیز تمامی وراث مالک اول ملک (به جهت قائم مقامی ایشان) نموده و دادگاه با فرض عدم خدشه به صحت یا اصالت بیع نامه ابرازی و  پس از احرازِ انتقال به شما، مبادرت به صدور حکم الزام ورثه به تنظیم سند رسمی به نام شما خواهد نمود.

۱۷- چنانچه بعد از امضاء یک سند دفترخانه مشخص شود شخصی به جای شخص دیگری (مثلاً خواهر یا برادرش یا شخص ثالثی) امضاءکرده تکلیف سند چیست وچه عنوانی دارد؟ و چناچه طرفین فوت کرده باشند چطور؟
چنانچه شخصی که سند انتقال قطعی را امضاء کرده سمت نداشته باشد قطعاً آن سند جعلی است و امضاء کننده مرتکب جرم شده است و سند نیز قابل ابطال می باشد و فوت خریدار و یا فروشنده اثری در مجعول بودن سند و امکان ابطال آن ندارد.

۱۸- چنانچه بعد از امضاء یک سند دفترخانه مشخص شود شخصی به جای شخص دیگری (مثلاً خواهر یا برادرش یا شخص ثالثی) امضاءکرده تکلیف سند چیست وچه عنوانی دارد؟ و چناچه طرفین فوت کرده باشند چطور؟
چنانچه شخصی که سند انتقال قطعی را امضاء کرده سمت نداشته باشد قطعاً آن سند جعلی است و امضاء کننده مرتکب جرم شده است و سند نیز قابل ابطال می باشد و فوت خریدار و یا فروشنده اثری در مجعول بودن سند و امکان ابطال آن ندارد.

۱۹- پرهیز از انجام معاملات با دست ‌نوشته یاقولنامه عادی
📚✏️اولین نکات حقوقی مهم که باید بدانید در رابطه با دست نوشته ها هستند. اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.

۲۰- تنظیم سند برخلاف قوانین ، نظم عمومی یا اخلاق حسنه و ضمانت اجرای آن چه حکمی دارد؟
🔸براساس ماده ۶۰قانون ثبت اسناد و املاک « مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.» همچنین بر طبق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴« سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضاکننده اعلام نمایند.»
🔸طبق ماده ۶ قانون آئین دادرسی مدنی « عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شر ع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.»، بنابراین چنانچه سند رسمی ای برخلاف قوانین، نظم عمومی یا اخلاق حسنه ثبت شده باشد دادگاه ها نباید به آن ترتیب اثر بدهند، ضمن آنکه هر ذی نفعی می تواند با استناد به مواد گفته شده و ماده ۹۷۵ قانون مدنی بطلان آن را از دادگاه بخواهد؛ ماده۹۷۵ قانون مدنی  در این خصوص مقرر نموده : « محکمه نمی‏تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به‏واسطه جریحه‏ دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‏شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.»

۲۱- موارد مذکور در ماده ٢٠قانون ثبت که از مواردی هستند که ابطال یا اصلاح سند با دستور هیأت نظارت  و بدون نیاز به حکم دادگاه انجام می شود عبارتند از:
١) صرفا در اثر دقت نکردن و اشتباه نویسنده سند یا دفتر املاک، اشتباهی در سند رخ داده باشد.
٢) دفتر املاک یا سند مخالف سند رسمی موجود باشد.
٣) ثبت دفتر املاک یا سند مخالف حکم نهایی دادگاه باشد.
۴) اشتباهات رخ داده در عملیات مقدماتی که وارد دفتر املاک یا سند شده باشد.
۵) اشتباهات رخ داده در عملیات تفکیکی که وارد دفتر املاک یا سند شده باشد.
📚در سه مورد نخست هیأت ظارت دستور ابطال یا اصلاح سند را می دهد حتی اگر اشتباه موجود مخل به حقوق دیگران باشد.
📚در دو مورد اخیر هیأت تنها زمانی دستور اصلاح یا ابطال را میدهد که اشتباه را مخل به حقوق دیگران تشخیص ندهد.

۲۲- فسخ قرارداد ممکن است به دو صورت ذیل ایجاد شود:
۱) توافق طرفین: طرفین قرارداد می توانند ضمن عقد قرارداد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. این حق فسخ می تواند به شکل شرطی در عقد قرارداد عنوان شود مثل اینکه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند که طبق ماده (سیصد و هفتاد و نه) قانون مدنی به آن اصطلاحا خیار شرط گفته می شود.
۲) حکم مستقیم قانون:  قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می دهد که بتواند با فسخ قرارداد از ضرر مذکور جلوگیری کند. مثل اینکه کسی خانه ای اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که خانه معیوب بوده، که در اینجا به استناد مواد (چهارصد و هفتاد و هشت) و (چهارصد و هفتاد و نه)  قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.

۲۳- آثار فسخ قرارداد چه می باشد؟
اعمال حق فسخ قرارداد, دارای آثاری است که عبارتند از:
۱) منحل شدن قرارداد: آثار فسخ نسبت به آینده است و تاثیر آن در گذشته نمی باشد. فسخ قرارداد از زمان فسخ مؤثر است بنابراین تصرفات قبل از آن صحیح است. به همین دلیل فسخ قرارداد مانع از حقوقی که اشخاص ثالث، قبل از فسخ قرارداد کسب کرده اند نمی شود.
۲) از بین رفتن اثر عقد: اثر فسخ به منحل شدن قرارداد محدود نمی شود بلکه علاوه بر انحلال قرارداد وضع دو طرف قرارداد را به حالت پیش از عقد برمیگرداند و از تاثیر عقد در آینده نیز جلوگیری می کند .

۲۴- وظیفه قانونی سردفتران اسناد رسمی برای گواهی عدم حضور طرف معامله در محضر چیست؟
🔸 در آئین نامه جدید دفاتر اسناد رسمی (مصوب سال ۱۴۰۰)  در مواردی که طرفین معامله روز مشخصی را برای حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم و امضای سند رسمی معامله خود  مشخص کرده باشند، طبق بند ۱۰ قسمت ((ب)) از ماده ۶۵ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۰ ، فقط حق دارند کتباً از سردفتر اسناد رسمی بخواهند که نامه اعلام حضور آنها را در دفتر اندیکار محضر ثبت کند و قانوناً نمیتوانند سردفتر را ملزم به صدور گواهی عدم حضور طرف مقابل نمایند.
🔸 بدیهی است با ثبت کردن اعلام حضور در دفتر اندیکاتور محضر، در صورتی که موضوع در مرجع قضائی مطرح شود، مراتب از دفترخانه استعلام شده و محضر ، مراتب حضور یک طرف و عدم حضور طرف مقابل را به مرجع قضائی اعلام خواهد کرد.

۲۵- چه مواردی را طبق قانون  برای فروش و انتقال ملک مشاع باید در نظر گرفت؟
✏️در رابطه با فروش و انتقال ملک مشاع دو موضوع مورد  بررسی قرار می گیرد:
۱.ملک مشاع قبل از ثبت منتقل شود .
🔻
انتقال قبل از ثبت :مطابق ماده ۱۱۴ آیین نامه قانون ثبت :«هر گاه ملک مشاع از طرف چند نفر درخواست ثبت شده و قبل از ثبت ملک به یک نفر منتقل شود با تذکر به اسامی متقاضیانی که ملک به نام آنها آگهی شده و انتقال داده اند به نام منتقل الیه در یک جا ثبت شده و سند مالکیت تمام ملک صادر می گردد.»
۲.ملک مشاع بعد از ثبت منتقل شود .
🔻انتقال بعد از ثبت ملک :ماده ۱۱ آیین نامه قانون ثبت هر گاه ملک مشاع  در نتیجه انتقالات به یک نفر منتقل شود اسناد مالکیت قبلی باطل و سند مالکیت جدید صادر می شود .ومطابق ماده ۵۸۳قانون مدنی :هریک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل نماید.و همچنین مطابق ماده ۱۰۴ آیین نامه قانون ثبت در موقع انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین ملک سند معامله در دفتر اسناد رسمی ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک زیر ثبت ملک ثبت می شود .

۲۶- وظیفه قانونی سردفتران اسناد رسمی برای گواهی عدم حضور طرف معامله در محضر چیست؟
🔸 در آئین نامه جدید دفاتر اسناد رسمی (مصوب سال ۱۴۰۰)  در مواردی که طرفین معامله روز مشخصی را برای حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم و امضای سند رسمی معامله خود  مشخص کرده باشند، طبق بند ۱۰ قسمت ((ب)) از ماده ۶۵ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۰ ، فقط حق دارند کتباً از سردفتر اسناد رسمی بخواهند که نامه اعلام حضور آنها را در دفتر اندیکار محضر ثبت کند و قانوناً نمیتوانند سردفتر را ملزم به صدور گواهی عدم حضور طرف مقابل نمایند.
🔸 بدیهی است با ثبت کردن اعلام حضور در دفتر اندیکاتور محضر، در صورتی که موضوع در مرجع قضائی مطرح شود، مراتب از دفترخانه استعلام شده و محضر ، مراتب حضور یک طرف و عدم حضور طرف مقابل را به مرجع قضائی اعلام خواهد کرد.

۲۷- ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله چیست؟
افراد زمانی که می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند. در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهدشد.

۲۸- 

۱- الزام به تنظیم سند رسمی در صورتیکه گواهی عدم حضور گرفته نشده باشد چگونه است؟
اخذ گواهی عدم حضور مربوط به مطالبه خسارت و ضرر و زیان میباشد نه تنظیم سند رسمی.

۲- اگر در مبایعه نامه تاریخ تنظیم سند قید نشده باشد میتوان فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی کرد؟
اولا باید مبایعه نامه تاریخ دقیق تنظیم سند قید شود ثانیا در غیر این صورت میتوانید با تنظیم دادخواست فروشنده را از طریق دادگاه ملزم به تنظیم سند در تاریخ مشخصی کنید.

۳- در صورتیکه در تاریخ قید شده در مبایعه نامه سند حاضر نباشد خریدار چه کار باید کند؟
خریدار باید دادخواست برایتنظیم سند به طرفیت فروشنده تنظیم کند و در هر حال فروشنده ملزم به تنظیم سند است.

۴- اگر میزان خسارت تاخیر تادیه در مبایعه نامه مشخص نشده باشد ضرر و زیان به خریدار تعلق میگیرد؟
در این صورت کارشناس دادگستری مبلغی را به عنوان خسارت تاخیر در نظر خواهد گرفت.

۵- در صورتیکه خریدار قبل از تنظیم سند رسمی فوت کند چه خواهد شد؟
پس از فوت فروشنده باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت وراث ایشان تنظیم نماید.

۶- آیا بدون سند رسمی میشود دادخواست خلع ید را تنظیم کرد؟
خیر برای ارائه دادخواست خلع ید ارائه اصل سند مالکیت الزامی است یعنی باید مالکیت خواهان خلع ید ابتدا اثبات شود.

۷- آیا دادخواست خلع ید را میتواند از طریق شکایت کیفری پیگیری کرد؟
خیر خلع ید دعوایی حقوقی میباشد و امکان طرح شکایت کیفری وجود ندارد.

۸- در صورتیکه متصرف ملک مالک را بدون قرارداد تصرف کرده باشد خواهان چه کاری باید انجام دهد؟
خواهان میتواند هم از طریق شکایت کیفریتصرف عدوانی و هم از طریق دادخواست حقوقی خلع ید طرح دعوا کند.

۹- آیا خانه ای که در شان محکوم به پرداخت بدهی است جزو مستثنیات دین‌محسوب و نمیتوان آن را توقیف کرد؟
در شان بودن به تشخیص دادگاه میباشد مانند یک واحد آپارتمان ۸۰ متری البته متناسب با وضعیت محکوم علیه.
اگر واحد مسکونی به متراژ بزرگتر باشد یا منزلی در دو طبقه باشد، دادگاه اجرای حکم اقدام به فروش متراژ بزرگتر نموده و به میزان متناسب با شان محکوم علیه از وجه حاصل از فروش برای وی حفظ و مابقی را به محکوم له پرداخت میکند یا در مورد منزل دو طبقه، اقدام به توقیف و فروش یک طبقه خواهد نمود.

۱۰- هزینه دادرسی چیست؟
از لحاظ هزینه، هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر به مانند واخواهی برابر با ۴ درصد محکومٌ به است. در حالیکه هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی ۵ درصد محکومٌ به است.
نکته‌ای که باید به آن توجه نمود این است که پس از مرحله‌ تجدیدنظر خواهی اصولاً آرای صادره قطعی خواهند شد و وارد مرحله‌ اجرا می‌شوند.
از طرق عادی اعتراض به آراء که بگذریم، طرق فوق‌العاده‌ اعتراض نسبت به آرای محاکم عبارتند از: فرجام‌خواهی، اعاده‌ دادرسی و اعتراض ثالث.

۱۱- ما یه دستگاه تراش داشتیم که دوماه پیش با کسی برای فروش صحبت کردیم. قرار شد ۵۵ تومن نقدی بفروشیم. بعد از دوماه ایشون فقط ۲۵ تومن دادن و برای بقیش امروز و فردا میکند، ما میتونیم دستگاه رو به شخص دیگه ای بفروشیم و پس از کسر خسارتی که در این دوماه بهمون خورده، بقیه پولشون رو بعد از فروش دستگاه برگردونیم؟؟؟
اگر با شخص اول معامله کرده اید دیگر نمی توانید دستگاه را به شخص دیگری بفروشید، صرفا محق هستید که الباقی طلب خود را در قالب دعوای مطالبه وجه اقامه کنید.

۱۲- آیا پول پیش اجاره مسکن “یا بعبارتی همان مبلغ ودیعه اجاره منزل “حسب تقاضای طلبکار قابل توقیف است یا خیر؟
✏️مطابق بند ز ماده ٢۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ١٣٩۴ این مبلغ جزو مستثنیات دین میباشدو قابل توقیف نیست، مگر اینکه قاضی تشخیص بدهد محکوم علیه ( بدهکار ) بدون پول پیش دچار عسرت نخواهد شد، که در اینصورت، قابل توقیف خواهد بود.
✏️البته در رویه برخی شعب دادگاهها بخصوص دادگاههای خانواده در خصوص مهریه ملاحظه میشود که اگر مبلغ ودیعه نسبتاً قابل توجه باشد، نصف انرا جزو مستثنیات دین حساب میکنند و نصف دیگر را توقیف مینمایند.
✏️ بعبارت دیگر هر گونه اعتراض نسبت به عدم رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین، از سوی هر یک از طرفین، در برگه “عادی ” و بدون هزینه دادرسی تقدیم دادگاه اجرا کننده حکم خواهد شد. رسیدگی به اعتراض مذکور و متعاقب تصمیم دادگاه هر انچه که باشد در این خصوص، قطعی خواهد بود.

۱۳- ️کسی که بدهی دارد و طلبکار از او شکایت کرده، در چه صورتی زندانی می شود؟
مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر پرداخت طلب  که دادگاه مبلغ آن را تعیین و حکم صادر کرده ممکن نگردد، چنانچه بدهکار تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود، و در صورتی که دادگاه حکم به تقسیط دهد و مدیون توان پرداخت اقساط را نداشته باشد نیز دستور جلب وی صادر میگردد.

۱۴- ماشینی را خریداری کردم که فروشنده به شرط سلامت و نداشتن عیب و نقص به بنده فروخته است. الان متوجه شدم که ماشین عیب و ایراد دارد. فروشنده زیر بار نرفت. البته سند هم بنام زدیم. آیا میتوانم از راه قانون کاری را پیش ببرم؟
اگر تمام خیارات من جمله خیار عیب را از خود ساقط نموده اید، امکان طرح هیچ دعوای حقوقی نخواهد بود؛ لکن چنانچه این خیار را از خود سلب نکرده اید می‌توانید یا معامله را فسخ کنید و یا مطالبه ارش ( مابه التفاوت سالم و معیوب) نمایید.
چنانچه فروشنده، عیبِ مبیع را به جهت مخفی ماندن از شما پنهان نموده باشد، به استناد خیار تدلیس می‌توانید دعوی فسخ مطرح نمایید.

۱۵- همه چیز درباره راه‌های باطل شدن وکالت عبارتند از:
✏️درباره بر طرف کردن عقد وکالت باید بیان داشت، همانطور که موکل با اذن خود شخصی را مامور انجام کاری از جانب خود می نماید، لذا بنا بر صلاحدید خود خواهد توانست هر زمان شخص وکیل را از سمت خود عزل نماید؛ مگر آنکه این حق را در وکالت اعطایی از خود سلب کرده باشد.
✏️از آن طرف همین حق و اختیار برای وکیل نیز وجود خواهد داشت تا هر زمان که بخواهد از سمت خود استعفا دهد؛ مگر آنکه چنین حقی برای وی وجود نداشته باشد.
✏️از همین روی باید بیان داشت که علاوه بر این موارد، وکالت ممکن است بر اثر فوت وکیل یا موکل از میان برود. این امر به ذات عقد وکالت باز می گردد، و همین امر است که وکالت را از سایر عقود قانونی متمایز می گرداند.
✏️چه اینکه در اکثر عقود قانون مدنی فوت طرفین عقد تاثیری در بقای عقد ایجاد شده نخواهد داشت.
✏️به عبارت دیگر همانطور که هر یک از وکیل یا موکل هر زمان که بخواهند می توانند استعفا و یا عزل نمایند، البته بایستی توجه داشت که وکالت بلاعزل هست یا خیر، فوت هر یک از آنها نیز اصولاً عقد وکالت را از میان خواهد برد.
✏️البته به این موارد می بایست سفه و از بین رفتن موضوع عقد وکالت یا انجام موضوع وکالت را نیز افزود .

۱۶- تکلیف وکالت قبل و بعد از عزل وکیل چیست؟
تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغ هایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود موثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.
✔️۱- موکل می‌تواند هر زمان بخواهد وکیلش را عزل کند و از طرفی دیگر، وکیل نیز این حق دارد هر زمان ‌که خواست از سمت وکالت استعفاء دهد.
✔️۲- تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است .
✔️۳- بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

۱۷- دستور فروش ملک مشاع
دادخواست دستور فروش ملک مشاع را باید به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم نمود؛ مشروط بر آنکه قبلاً از اداره ثبت محل گواهی عدم امکان افراز (غیرقابل تقسیم بودن) ملک اخذ شده باشد و گواهی مذکور ضمیمه دادخواست شود والا موجب صدور قرار رد دعوی توسط دادگاه خواهد شد.
🔰طبق ماده ۵۸۹ قانون مدنی، هر شریک می‌­تواند هر وقتی تقاضای تقسیم را بخواهد، پس اگر یکی از ورثه بخواهد سهم خود را از سایرین جدا کند باید ابتدا از اداره ثبت محل ملک گواهی عدم افراز گرفته و بعد در دادخواست خود با طرف دعوا قراردادن سایر وراث دستور فروش ملک مشاع را از دادگاه تقاضا کند.

۱۸- انواع مصادیق عده و مقدار آن
عده طلاق:
سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است. عده طلاق در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
عده فسخ نکاح:
سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است. عده فسخ نکاح درمورد زن حامله تا زمان وضع حمل است.
عده بذل مدت و انقضای آن:
در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است. عده بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا زمان وضع حمل است.
عده وفات :
چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
زنی که شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد.
زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگه دارد.
نکته : لازم به ذکر است، زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.

۱۹- درباره راه‌های باطل شدن وکالت چه میدانید؟
درباره بر طرف کردن عقد وکالت باید بیان داشت، همانطور که موکل با اذن خود شخصی را مامور انجام کاری از جانب خود می نماید، لذا بنا بر صلاحدید خود خواهد توانست هر زمان شخص وکیل را از سمت خود عزل نماید؛ مگر آنکه این حق را در وکالت اعطایی از خود سلب کرده باشد.
از آن طرف همین حق و اختیار برای وکیل نیز وجود خواهد داشت تا هر زمان که بخواهد از سمت خود استعفا دهد؛ مگر آنکه چنین حقی برای وی وجود نداشته باشد.
از همین روی باید بیان داشت که علاوه بر این موارد، وکالت ممکن است بر اثر فوت وکیل یا موکل از میان برود. این امر به ذات عقد وکالت باز می گردد، و همین امر است که وکالت را از سایر عقود قانونی متمایز می گرداند.
چه اینکه در اکثر عقود قانون مدنی فوت طرفین عقد تاثیری در بقای عقد ایجاد شده نخواهد داشت.
به عبارت دیگر همانطور که هر یک از وکیل یا موکل هر زمان که بخواهند می توانند استعفا و یا عزل نمایند، البته بایستی توجه داشت که وکالت بلاعزل هست یا خیر، فوت هر یک از آنها نیز اصولاً عقد وکالت را از میان خواهد برد.
البته به این موارد می بایست سفه و از بین رفتن موضوع عقد وکالت یا انجام موضوع وکالت را نیز افزود .

۲۰- پرهیز از انجام معاملات با دست ‌نوشته یاقولنامه عادی
📚✏️اولین نکات حقوقی مهم که باید بدانید در رابطه با دست نوشته ها هستند. اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.

۲۱- انواع وکالت در دادگاه چه مواردی می باشد؟
🔸۱) وکالت اتفاقی
اشخاصی که اطلاعات حقوقی دارند می توانند با اجازه کانون وکلا برای بستگان خود انجام دهند.
بر اساس ماده دو “قانون وکالت مصوب سال”۱۳۱۵” اشخاصی ڪه معلومات کافی برای وکالت دارند ولی پروانه وکالت ندارند می توانند در سال سه مرتبه با گرفتن جواز “وکالت اتفاقی” از کانون برای خویشاوندان نسبی و سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند.
🔸۲) وکالت معاضدتی
در صورتی گه فرد تمکن مالی نداشتہ باشد می تواند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کن د. کانون نیز پس از بررسی ، شرایط متقاضی، وکیل معاضدتی به وی معرفی می‌کند. این نوع وکیل، مخصوص کسانی است که بضاعت و توان مالی کافی، برای گرفتن وکیل ندارند؛ چرا ڪه وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق‌المشاوره، حق‌الوکاله و غیره را به استثنای هزینه تمبر‌دادرسی از موکل خویش ندارد.
🔸۳) وکالت تسخیری
در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.
🔺تبصره اخیرالذکر مبین الزام دادگاه در تعیین وکیل تسخیری در مواردی است که متهم، شخصاً وکیل معرفی نکرده باشد و آن در مورد جرائمی است که طبق قانون مجازات آن قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد.

۲۲- صدور رای وحدت رویه جدید در خصوص میزان تعزیر چیست؟
🔸بخشی از یادداشت دکتر علی خالقی در صفحه اینستاگرام خود:
از مدتی پیش میان دادگاه‌های کیفری این اختلاف شکل گرفته بود که اگر مجازات جرمی، شلاق تعزیری تا هفتاد و چهار ضربه باشد، و در عین حالی یکی از کیفیات مشدده هم مجوزی برای تشدید کیفر قرار گیرد، آیا جمع این دو می‌تواند موجب صدور حکم به مجازات شلاق تعزیری به بیش از هفتاد و چهار ضربه باشد؟
برخی از دادگاه‌ها، با توجه به ممنوعیت صدور حکم به مجازات تعزیری به میزان کیفر حد، پاسخ منفی به این سؤال می‌دادند و معتقد بودند در این حالت، دادگاه می‌تواند در حکم خود، حداکثر مجازات تعزیری را مقرر نماید، بدون اینکه از آن مقدار تجاوز کرده و به میزان حد برسد. در مقابل، برخی دیگر، حداکثر مذکور را برای یک جرم معین دانسته و مانعی نمی‌دیدند که دادگاه در مقام تشدید مجازات در اثر اعمال کیفیات مشدده نظیر تعدد و تکرار، مجازاتی بیشتر از حداکثر مقرر قانونی را در حکم خود تعیین نماید.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور امروز در رأی وحدت رویه جدید خود که متن کامل آن به زودی منتشر خواهد شد، نظر دوم را پذیرفت.

۲۳- ابلاغ رای داور به چه طریق صورت می گیرد ؟
🔻ابلاغ رای داور به طرق ذیل است:
✅الف- با ارجاع اختلاف به داوری و انجام داوری بر اساس مقررات مذکور در قرارداد داوری یا قوانین موضوعه، هیئت داوران باید پس از صدور رای چنانچه برای ابلاغ آن روش خاصی توافق نشده باشد، رای داوری را به دفتر دادگاه ارجاع کننده امر به داوری تسلیم نماید و دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال دارد . در نتیجه چون با صدور اعلام رای، داوران از داوری فارغ شده اند اعلام نظر بعدی یکی از داوران که به منظور عدول از رای صادر شده باشد وجاهت قانونی ندارد. (نظریه شماره ۷/۹۵۵۱-۱۳۷۹/۱۲/۲۳اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه)
✅ ب- درصورتی که ارجاع به داوری بر اساس توافق قبلی و پیش از مراجعه به محکمه باشد دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد با دریافت رای داور اصل آن را بایگانی نموده و رونوشت را جهت ابلاغ به اصحاب دعوی به دستور دادگاه با هان ضوابطی که برای حکم دادگاه وجود دارد ارسال می نمایند و در این خصوص اخذ وجه و هزینه ای تجویز نشده است و اقدامات دادگاه در مورد ابلاغ و اجرای رای داور نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و از طریق درخواست کتبی ذینفع جریان پیدا می کند . (نظریه شماره ۷/۱۰۶۷-۱۳۷۸/۲/۲۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه)

۲۴- در فرضی که دادگاه بدوی راجع به دادخواست تجدید نظر خارج از مهلت قانونی با پذیرش عذر و موجه دانستن آن قرار قبولی صادر کند، آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر کند؟
در صورت تذکر دادگاه تجدید نظر مبنی بر خارج از مهلت بودن دادخواست تجدید نظر، آیا دادگاه بدوی مکلف به تبعیت و صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر است یا باید موضوع را بررسی و به تشخیص خود عمل کند؟ 
🔸صدور قرار قبولی درخواست تجدیدنظر که در ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده، ناظر به مواردی است که درخواست مزبور خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست‎کننده عذر موجهی عنوان کند، وگرنه در مواردی که درخواست تجدیدنظر خارج از وقت مقرر تقدیم شده و عذر موجهی عنوان نشده است، اصولاً صدور قرار قبولی منتفی است.
🔸در مواردی که با اعلام عذر موجه از سوی تجدیدنظر خواه برابر ماده ۴۳۲ قانون فوق‌الذکر، دادگاه بدوی قرار قبولی درخواست تجدیدنظر را صادر کرده باشد، دادگاه تجدیدنظر در خصوص صحت یا عدم صحت این قرار (موجه بودن یا نبودن عذر اعلامی) با تکلیفی مواجه نیست.
🔸همچنین در فرض استعلام که دادگاه تجدیدنظر تاریخ تقدیم تجدیدنظرخواهی را خارج از موعد مقرر قانونی تشخیص می‎دهد، باید به تشخیص خود عمل کرده و دادخواست تجدیدنظرخواهی را رد کند و اختیار مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نافی اختیار مرجع بالاتر نیست؛ بنابراین در این فرض موجبی برای اعاده پرونده به دادگاه بدوی وجود ندارد.

۲۵- در چه مواردی حکم یا قرار نقض می گردد؟
در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد :
۱- دادگاه صادرکننده رای ، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در موردعدم رعایت صلاحیت محلی ، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد .
۲- رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود .
۳- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد .
۴- آرای مغایر با یکدیگر ، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادرشده باشد .
۵- تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد .
۶- چنانچه رای صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد ، نقض نمی گردد .
۷- چنانچه مفاد رای صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد ، لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده ، رای یادشده نقض می گردد .
۸- در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد ، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رای داده شود ، رای صادره در آن خصوص نقض می گردد .
۹- چنانچه عدم صحت مدارک ، اسناد و نوشته های مبنای رای که طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود ، رای صادره نقض می گردد .
۱۰- چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون اینکه طرفین و یاصورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رای دادگاه نقض شود ، رای موخر بی اعتبار بوده و به در خواست ذی نفع بی اعتباری آن اعلام می گردد . همچنین رای اول درصورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد ، اعم از اینکه آرای یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند .
۱۱- درصورت وجود یکی از موجبات نقض ، رای مورد تقاضای فرجام نقض می شوداگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد .

۲۶- مرجع مطالبه و به اجرا گذاشتن وثیقه در صورت عدم انجام شرط و تعهد در مورد مالی که به عنوان رهن و یا به عنوان معامله با حق استرداد در نزد شخصی به عنوان وثیقه قرار گذاشته شده باشد چگونه برخورد میکند؟
️هرگاه مالی که به عنوان رهن و یا به عنوان معامله با حق استرداد در نزد شخصی به عنوان وثیقه قرار گذاشته شده باشد، در این صورت هرگاه به صورت عادی و رسمی تنظیم شده باشد. مرجع مطالبه و به اجرا گذاشتن وثیقه در صورت عدم انجام شرط و تعهد متفاوت خواهد بود:
✏️اگر معامله ی با حق استرداد و یا رهن، به موجب سند عادی باشد اجرا گذاشتن وثیقه از طریق دادگاه عمومی خواهد بود.
✏️اگر معامله ی با حق استرداد و یا رهن، به موجب سند رسمی باشد، اجرا گذاشتن وثیقه از طریق واحد اجرایی ثبتی به عمل می آید.

۲۷- نصاب شهادت در زنا یعنی چه؟
✏️نصاب شهادت در زنا شهادت ۴مرد است. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کفایت می کند و زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل است  در این مورد هر گاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت می شود.
✏️در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هر گاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط ، قذف محسوب می شود و موجب حد است.

۲۸- برای گرفتن دستور جلب چه باید انجام داد؟
برای گرفتن دستور جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعوا‌های حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است.
باید بدانیم این که در دعوا‌ها و پرونده‌های کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است. در دعوا‌های حقوقی حتما لازم است که حکمی قطعی صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد و مالی از محکوم‌ علیه یافت نشده باشد تا بتوان از دادگاه برای او درخواست جلب نمود. اما در دعوا‌های کیفری گاهی دستور یا قرار جلب اشخاص حتی پیش از صدور هرگونه حکم یا احراز مجرمیت، صادر می‌شود.

۲۹- قرارهای قابل اعتراض صادره از جانب متهم عبارتند از:
۱/قرار بازداشت موقت
۲/قرار ابقاء و تشدید تأمین
۳/قرار تأمین خواسته 
۴/قرار عدم دسترسی به پرونده
۵/قرار منتهی به بازداشت 
۶/قرار رد درخواست علت مرتفع شدن بازداشت

۳۰- قرارهای قابل اعتراض صادره از جانب شاکی عبارتند از:
۱/قرار منع 
۲/قرار موقوفی تعقیب 
۳/قرار اناطه
۴/قرار رد درخواست مطالعه شاکی قرار توقف تحقیقات

۳۱- احکام شهادت بر شهادت (شهادت فرعی) چه می باشد؟
🔺شهادت فرعی دارای احکام ذیل است:
۱/استفادہ از شهادت بر شهادت، در صورتی است که حضور شاهد اصلی، متعذر (غیرممکن) یا متعسر (سخت) باشد.
۲/استفادہ از شهادت بر شهادت، فقط در امور حق الناسی ممکن است، نه در امور حق اللهی، مانند حد شرب خمر.
۳/استفادہ از شهادت بر شهادت، هم در امور جزایی امکان پذیر است و هم در امور مدنی، چه مالی و چه غیر مالی.
۴/اگر یکی از شهود اصلی نتواند در دادگاہ حاضر شود، می توان شهادت او را با شهود فرعی اثبات کرد. همچنین است، اگر هر دو نفر شاهد اصلی نتوانند در دادگاہ حاضر شوند.
۵/شهادت شهود فرعی فقط تا یک درجه قابل استفادہ است؛ یعنی اگر شهود فرعی نیز نتوانند در دادگاہ حاضر شوند، برای اثبات شهادت بر شهادت ایشان، نمی توان به شهادت شهود فرعی ثانوی استناد کرد.
۶/تعداد اشخاصی که نسبت به گواهی شخص دیگر شهادت میدهند تابع اصلی دعوی است؛ یعنی اگر اصل دعوی، با دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات باشد، شهادت بر شهادت یکی از شهود این دعوی که توان حضور در دادگاہ را ندارد، نیز با دو شاهد فرعی مرد یا یک شاهد فرعی مرد و دو شاهد فرعی زن قابل اثبات است.

۳۲- اگر یکی از شهود اصلی نتواند در دادگاہ حاضر شود، آیا شاهد اصلی دیگر می تواند بر شهادت او گواهی دهد یا خیر؟
بله. این امر امکان پذیر است. شاهد اصلی از یک سو، اصالتاً از جانب خود، شهادت میدهد و از طرف دیگر، به عنوان یکی از شهود فرعی، نسبت به شهادت شخص دیگر، شهادت می دهد.

۳۳- اگر هیچ یک از دو شاهد اصلی نتوانند در دادگاہ حاضر شوند، آیا می توان براے اثبات شهادت بر شهادت هر دوی ایشان، به دو شاهد فرعی واحد، استناد کرد؟
بله. این امر نیز امکان پذیر است. این دو شاهد فرعی به دو امر مجزی شهادت می دهند؛ که عبارت است از شهادت شاهد اصلی اول و شهادت شاهد اصلی دوم.

۳۴- ابلاغ رای داور به چه طریق صورت می گیرد ؟
🔻ابلاغ رای داور به طرق ذیل است:
✅  الف) با ارجاع اختلاف به داوری و انجام داوری بر اساس مقررات مذکور در قرارداد داوری یا قوانین موضوعه، هیئت داوران باید پس از صدور رای چنانچه برای ابلاغ آن روش خاصی توافق نشده باشد، رای داوری را به دفتر دادگاه ارجاع کننده امر به داوری تسلیم نماید و دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال دارد . در نتیجه چون با صدور اعلام رای، داوران از داوری فارغ شده اند اعلام نظر بعدی یکی از داوران که به منظور عدول از رای صادر شده باشد وجاهت قانونی ندارد. (نظریه شماره ۷/۹۵۵۱-۱۳۷۹/۱۲/۲۳اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه)
✅ ب) درصورتی که ارجاع به داوری بر اساس توافق قبلی و پیش از مراجعه به محکمه باشد دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد با دریافت رای داور اصل آن را بایگانی نموده و رونوشت را جهت ابلاغ به اصحاب دعوی به دستور دادگاه با هان ضوابطی که برای حکم دادگاه وجود دارد ارسال می نمایند و در این خصوص اخذ وجه و هزینه ای تجویز نشده است و اقدامات دادگاه در مورد ابلاغ و اجرای رای داور نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و از طریق درخواست کتبی ذینفع جریان پیدا می کند . (نظریه شماره ۷/۱۰۶۷-۱۳۷۸/۲/۲۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه)

۳۵- صلاحیت مربوط به دعاوی منقول شامل چه مواردی میشود؟
۱- این دعاوی در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح میشود.
۲- اگر خوانده در ایران اقامت نداشت اگر در ایران محل سکونت موقت دارد دعوا در آن محل اقامه میشود و چنانچه محل سکونت نیز نداشته باشد ولی مال غیر منقول داشت در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن است اقامه میشود.
۳- اگر خوانده در ایران مال غیر منقول نداشت،خواهان در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوا میکند.
۴- اگر خواهان در ایران محل اقامت نداشت در این حالت هریک از دادگاههای عمومی ایران صالح به رسیدگی میباشند.
🔸نکته: اگرخواسته هم مربوط به اموال منقول و هم مربوط به اموال غیرمنقول باشد در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است به شرطی که هر دو دعوا از یک منشا باشد.
وچنانچه از یک منشا نباشد دو دعوا را از هم جدا کرده و هرکدام را در دادگاه صالح خودش طرح میکنیم .

۳۶- صلاحیت محلی در دعاوی غیر منقول شامل چه مواردی میشود؟
۱- در صلاحیت داذگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.
۲- اصحاب دعوا نمیتوانند بر خلاف آن توافق کنند.
۳- اگر دعوا مربوط به اموال غیر منقولی باشد که در حوزه های مختلفی قرار دارند خواهان میتواند به دادگاه واقع در حوزه هرکدام از آن اموال که بخواهد مراجعه کند.
🔸نکته: اگرخواسته هم مربوط به اموال منقول و هم مربوط به اموال غیرمنقول باشد در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است به شرطی که هر دو دعوا از یک منشا باشد.
وچنانچه از یک منشا نباشد دو دعوا را از هم جدا کرده و هرکدام را در دادگاه صالح خودش طرح میکنیم .

۳۷- پرداخت دیه در مواردی که جنایت از نوع خطای محض می باشد و عاقله ضامن نیست طبق قانون چه مواردی هستند؟
۱⃣◀️ماده ۴۶۵:
عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت هایی که شخص بر خود وارد می سازد نیست.
۲⃣◀️ماده ۷۲۶:
دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطائی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.
۳⃣◀️ماده ۴۷۰:
در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.
۴⃣◀️ماده ۴۷۱:
هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می شود.
🔸عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محضه و عاقله  ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده نمی باشد.

۳۸- شروط ‌تحقق‌ دفاع‌ مشروع چه زمانی مصداق پیدا می کند؟
📚 دفاع مشروع  وقتی مصداق پیدا میکند که در مقابل تجاوز غیر قانونی یا غیر عادلانه باشد در برابر تجاوز غیر قانونی، اعمال به ظاهر تعرض آمیزی وجود دارد که مبنای ان دستور مقام‌صلاحیت دار ویا حکم‌قانون است مانند جلب ودستگیری بزهکار ویا تحمیل کیفر به محکوم علیه .که به موضوع تجاوز غیر قانونی در صدر ماده ۱۵۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز اشاره شده است که مقرر می دارد 《مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود…….》
✏️نکته :مقنن در مواردی استثناء قرار داده است که دفاع در برابر مامورین جایز است که به حکم ماده ۱۵۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《هرگاه ماموران انتظامی وضابطان دادگستری از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد،دفاع جایز است.》پس بنا بر این دفاع در مقابل ماموران قوای دولتی زمانی مشروع است که شرایط ذیل را دارا باشد:
۱⃣قوای دولتی از حدود وظایف خود خارج شوند.
۲⃣بر حسب دلایل وقرائن قوی بیم آن باشد که رفتار مجرمانه ای مانند قتل ،جرح، تعرض به عرض یا ناموس ویا مال به وقوع بپیوندد.

۳۹- شرایط درخواست فوری دستور موقت چه می باشد؟
✏️ دراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد ، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید .
✏️چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت ، همان دادگاه خواهد بود و درغیر این صورت مرجع درخواست ، دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .
✏️هرگاه موضوع درخواست دستور موقت ، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد ، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید ، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد .
✏️تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد .
✏️دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت .
✏️پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد ، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور ، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید . در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف ، ازآن رفع اثر خواهد کرد .
✏️پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد ، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور ، به منظور اثبات دعوای خودبه دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید . در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف ، ازآن رفع اثر خواهد کرد .

۴۰-

۱- شکایت کیفری فروش مال غیر بعد از اثبات مالکیت پذیرفته خواهد شد؟
بله بعد از اثبات مالکیت از طرف شما در صورتیکه اثبات شود فروش از جانب ایشان بدون وکالت از طرف شما و یا بدون اذن شما بوده است میتوانید شکایت کیفری فروش مال غیر را علیه ایشان تنظیم نمائید.

۲- اگر سازنده واحد خود را بدون اطلاع مالک بفروشد فروش مال غیر میباشد؟
شما میتوانید به دلیل اینکه ملک بین شما و ایشان مشاع میباشد در صورت انتقال ایشان ازحق شفعه خود استفاده کرده و ضمن مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک تقاضای ابطال معامله را با توجه به قرارداد نمائید در نهایت میتوانید ضمن پرداخت سهم ایشان برای خرید آن اقدام نمائید.

۳- در صورت عدم انتقال سند خودروی رنو به دلیل فروش مال غیر چه اقدامی میتوان کرد؟
بله شما میتوانید شکایت کیفری فروش مال غیر علیه ایشان تنظیم کرده و بعد از اثبات ضمن فسخ قرارداد میتوانید ضرر و زیانی که در این حین برای شما بوجود آمده است را از ایشان مطالبه کنید.

۴- در صورتیکه فردی ادعا کند خانه را زودتر از خریدار خریده است چه شکایتی باید تنظیم شود؟
در صورت اثبات توسط قاضی مشخص خواهد شد که اولویت داشتن ملک با چه کسی است سپس میتوانید برای استرداد وجه خود و ضرر و زیان اقدام نمائید.

۵- در صورتیکه سند در رهن ایران خودرو باشد فروش خودرو فروش مال غیر است؟
خیر به دلیل اینکه سند خودرو به نام شما میباشد فروش مال غیر نخواهد بود و میتوانید ضمن دادن وکالت به دیگری برای فروش آن اقدام کنید.

۶- آیا آدم ربایی در زمره جرائم قابل گذشت است؟
خیرآدم ربایی در زمره جرائم غیر قابل گذشت میباشد به این صورت که اگر شاکی هم گذشت کند فقط موجب میشود تا در مجازات آدم ربا تخفیف قائل شود و به هیچ عنوان موجب از بین رفتن تمامی مجازات نمیشود.

۷- در صورتیکه راننده تاکسی در راه رساندن مسافر تغییر مسیر بدهد آدم ربایی میباشد؟
در صورتیکه راننده تاکسی مسافر را با زور و تهدید به محل دیگری انتقال دهد آدم ربایی میباشد.

۸- آیا مجازات شلاق نیز برای آدم ربایی در نظر گرفته خواهد شد؟
خیرمجازات آدم ربایی بین ۵ تا ۱۵۵ سال حبس میباشد و مجازات شلاق منظور نخواهد شد.

۹- آیا اگر بوسیله دوچرخه فردی ربوده شود آدم ربایی محقق شده است؟
بله منظور از وسیله نقلیه شامل دوچرخه هم خواهد شد استفاده از وسیله نقلیه موجب تشدید مجازاتآدم ربایی است.

۱۰- در صورتیکه فرزند کمتر از ۱۵ سال ربوده شود چقدر مجازات تعیین خواهد شد؟
ربودن فردی که کمتر از ۱۵ سال سن دارد موجب تشدید مجازات میباشد و ممکن است ۱۵ سال حبس در نظر گرفته شود.

۱۱- انتقال فرد از محلی به محل دیگر بدون زور و تهدید آدم ربایی میباشد؟
خیر جا به جا کردن و انتقال فرد از محلی به محل دیگر حتما باید با زور وتهدید و بدون رضایت فرد باشد تا بتوانیم آن را آدم ربایی تلقی کنیم.

۱۲- اگر فردی خواب و یا بیهوش باشد و به محلی دیگر برده شود آدم ربایی میباشد؟
بله در صورتیکه جا به جایی فرد بدون رضایت و حتی در حالت خواب و یا بیهوشی باشدآدم ربایی محقق شده است.

۱۳- اگر آدم مرده ای به محل دیگری برده شود آدم ربایی میباشد؟
خیر جا به جایی فرد از محلی به محل دیگر حتما باید در مورد انسان زنده باشد و حمل انسان مردهآدم ربایی نخوا 

۱۴- منفعت یک مال هم مال است مثل چی؟
مثل مال اجاره ای که منفعت آن متعلق به مستاجر است .

۱۵- منظور از لفظ ” اعیان ” توی مال چیه؟
اعیان جمع کلمه عین است به معنای هر مالی که در عالم خارج و واقعیت قابل لمس است 

۱۶- آیا هر تهدیدی جرم محسوب میشود؟
خیر هر تهدیدی جرم نمی باشد چنانکه اگر شخصی، دیگری راتهدید کند که اگر به مزاحمتهای خود ادامه بدهد باتوجه مدارکی که دارد نزد مراجع قضایی شکایت خواهد نمودچنین امری تهدید کیفری و مستوجب مجازات نمی باشد.

۱۷- آیا تهدید تلفنی و پیامکی قابل پیگیری است؟
بله تهدید چه به صورت حضوری انجام شده باشد و چه از طریق پیامک شده باشد از طریقمراجع قضایی قابل پیگیری میباشد.

۱۸- آیا می توانم با استناد به صدای ضبط شده شخصی که من را تهدید کرد از او شکایت کنم؟
می توانید با استناد به صدای ضبط شده بابت تهدید شکایت کنید و لیکن صدای ضبط شده تنها به علم قاضی کمک می کند و در صورتی که دلیل دیگری برای آن نداشته باشید ممکن است شکایت شما رد شود.

۱۹- اگر پسر، دختری را تهدید به انتشار عکس و فیلم شخصی او کند مجازات دارد؟
می توانید تحت عنوان تهدید به انتشار عکس و فیلم های شخصی از ایشان شکایت نمایید اما ممکن است در این حین رابطه نامشروع شما نیز اثبات شود که در اینصورت برای هر دو نفر شما مجازات در نظر گرفته می شود.

۲۰- از شخصی بابت تهدید شکایت کرده ام چه مجازاتی برای او در نظر می گیرند؟
مجازات تهدید تا ۷۴ ضربه شلاق یا از دو ماه تا دو سال زندان است.

۲۱- جعل امضا توسط فرد چگونه اثبات میشود؟
در صورتیکه شکایت کیفری جعل امضا در دادسرا مطرح کرده باشید چک برای کارشناسی به کارشناسان خط نگاری ارجاع خواهد شد و جعلی بودن آن مشخص خواهد شد.

۲۲- تشخیص فرد امضا کننده سند جعلی توسط کارشناس امکان پذیر است؟
مشتکی عنه میتواند هر گونه اتهام را انکار کند لذا اثبات ادعا در خصوص جعل با شاکی میباشد و فرد شاکی باید اثبات کند که ایشان جعل امضا کرده اند لذا کارشناس قادر به مشخص کردن جاعل نمیباشد.

۲۳- ادعای جعلی بودن قرارداد با یک برگ کپی امکان پذیر است؟
در صورتیکه فقط کپی قرارداد در اختیار باشد و اصل آن نباشد جعل اثبات نخواهد شد.

۲۴- آیا در صورتیکه سندی جعل و سپس از آن استفاده شود یک مجازات در نظر گرفته میشود؟
خیر مرتکب هم به مجازات جعل و هم به مجازاتاستفاده از سند مجعول محکوم خواهد شد.

۲۵- برای تنظیم شکایت کیفری جعل به کدام دادگاه باید مراجعه کرد؟
باید به دادسرای محلی مراجعه کرد که جعل در آن حوزه انجام شده است.

۲۶- در صورتیکه اموالی نزد فرد سپرده نشده باشد و تلف شود خیانت در امانت میباشد؟
برای تحقق جرم خیانت در امانت ،مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود.

۲۷- در صورتیکه مال سرقت شده به امانت سپرده شود و تلف شود خیانت در امانت خواهد بود؟
سپردن مال باید از راه های قانونی صورت گرفته باشد پس اگر سارقمال مسروقه را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگردان مال آن را به ضرر سارق به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده نماید ،مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.

۲۸- در صورتیکه فرد امین با خودروی مورد امانت مسافرکشی کند چه جرمی را مرتکب شده است؟
شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می کند مرتکب خیانت در امانت شده است.

۲۹- آیا مطالبه وجه چکی که به امانت داده شده است خیانت در امانت محسوب میشود؟
بله در صورتیکهچک به صورت امانت داده شده باشد نمیتوان برای وصول آن اقدام کرد و در این صورت خیانت در امانت قابل اثبات است.

۳۰- آیا به اجرا گذاشتن چک ضمانت موجب تحقق خیانت در امانت میشود؟
اگر مورد ضمانت انجام شده باشد وصول آن موجب خیانت در امانت خواهد بود.

۳۱- رابطه نامشروع با عکس های برهنه و پیامک ها خارج از فضای مجازی قابل اثبات است؟
بله حتمارابطه نامشروع با این مدارک قابل اثبات میباشد و مجازات آن را نیز ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی شلاق تا ۹۹ ضربه تعیین نموده است.

۳۲- رابطه نامشروع در فضای مجازی توسطپلیس فتا قابل اثبات است؟
بله در صورتیکه قاضی دستور بدهد مجازات شلاق برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد

۳۳- تفاوت مجازات زنا و رابطه نامشروع در چیست؟
در صورتیکه رابطه نامشروع اثبات شده باشد مجازات شما شلاق تعزیری میباشد و سوء پیشینه برای شما منظور نخواهد شد، این در حالی است که مجازات زنا در مواردی اعدام و گاهی رجم (سنگسار) و در مواردی ۱۰۰ ضربه شلاق حدی خواهد بود. و سوء پیشینه برای وی به مدت دو سال منظور خواهد شد.

۳۴- آیا ممکن است مجازات رابطه نامشروع حبس در نظر گرفته شود؟
خیر مجازات رابطه نامشروع فقط شلاق میباشد و مجازات حبس برای آن در نظر گرفته نخواهد شد.

۳۵- اگر همسرم به رابطه نامشروع با مرد مجردی در صورت پشیمانی اقرار کند مجازات خواهد شد؟
بله به دلیل اینکه رابطه نامشروع جزء جرائم غیر قابل گذشت است لذا در صورت عدم شکایت شما از ایشان نیز نماینده دادستان به آن رسیدگی خواهد کرد ولی در صورتیکه ایشان قبل از اثبات جرم اقرار و سپس توبه کنند احتمال زیاد بخشیده خواهند شد.

۳۶- آیا اگر شاکی رضایت دهد سارق تبرئه خواهد شد؟
خیر به دلیل اینکه جرم سرقت جزء جرائم غیر قابل گذشت است لذا در صورت رضایت شاکی نیز مجازات برای سارق در نظر گرفته خواهد شد.

۳۷- در صورت اتهام سرقت به کارگر و عدم اثبات آن کارگر چه اقدامی میتواند بکند؟
در صورتیکه کارفرما نتوانداتهام سرقت به کارگر را اثبات کند کارگر میتواند علیه کارفرما اعاده حیثیت کند.

۳۸- تبدیل حکم حبس به جزای نقدی در سرقت امکان پذیر است؟
تبدیل مجازات صرفا به دستور قاضی میباشد.لذا شما باید در صورتیکهسوء پیشینه نداشته اید از قاضی تقاضای تبدیل مجازات به جزای نقدی کنید.

۳۹- در صورتیکه جرم سرقت در ده سال پیش اتفاق افتاده باشد در حال حاضر سوء پیشینه وجود دارد؟
خیر بعد از گذشت ده سال در حال حاضر هیچ سوء پیشینه ای برای فرد وجود نخواهد داشت.

۴۰- مال سرقتی را بدون اطلاع از سرقتی بودن آن خریداری کردم ، حالا تکلیف من چیست؟
چنانچه شما فاکتوری از ایشان دارید که مشخص شود اجناس را بصورت قانونی خریداری کردید و شاهد هم داشته باشید ، همچنین در صورت عدم آگاهی از مال مسروقه و اثبات آن مجازاتی برای شما در نظر گرفته نمیشود و عین مال مسروقه در دست هر شخصی که باشد مالباخته حق دارد آنها را پس بگیرد و خریدار اموال مسروقه در صورت اثبات بی گناهی‌اش فقط حق مراجعه به سارقان را دارد آن هم نه از طریق کیفری بلکه باید علیه آنان مطابق مقررات دادخواست حقوقی تنظیم کند و وجه پرداخت شده را از آنان مطالبه کند. بنابراین خریدار اموال سرقتی هیچ حقی نسبت به مال مسروقه ندارد حتی اگر بابت آن وجهی داده باشد.

۴۱- آیا مجازات بی حرمتی و افترا برای فرد سوء پیشینه موثر ایجاد خواهد کرد؟
خیر مجازات تعیین شده برای توهین و افترا حسب مورد شلاق و حبس و جزای نقدی میباشد که در هر صورت سوء پیشینه موثر برای فرد ایجاد نخواهد کرد.

۴۲- در صورتیکه شخصی که به او توهین شده است گذشت کند آیا فرد مجازات خواهد شد؟
به دلیل اینکه جرم افترا جزءجرائم قابل گذشت میباشد لذا با گذشت شاکی دیگر مجازاتی برای فرد در نظر گرفته نخواهد شد.

۴۳- اگر شخصی که به او توهین شده است فوت کند ورثه ایشان میتوانند شکایت کنند؟
در صورتیکه شخص فوت شده شکایت خود را مطرح نکرده باشد و فوت کند به معنای گذشت ضمنی میباشد و دیگر شکایت ورثه مسموع نخواهد بود.

۴۴- آیا توهین و افترا با هم تفاوتی دارند؟
بله افترا به این معنی میباشد که عمل مجرمانه ای را صریحا به فردی نسبت دهیم ولی در توهین حتما لازم نیست که عمل مجرمانه باشد.

۴۵- تفاوت هتک حرمت با توهین و افترا چیست؟
هتک حرمت اعم از توهین و افترا میباشد و هر زمانیکه به فردی بی حرمتی میشود میگویند موجب هتک حرمت فرد شده است.

۴۶- مجازات حبس ضرب و جرح عمدی تبدیل به جزای نقدی میشود؟
در صورتیکه ایشان مجددا باعثضرب و جرح شما شده اند اگر رضایت ندهید حبس ایشان تبدیل به جزای نقدی نخواهد شد و فقط میتوانند تقاضای تخفیف در مجازات را کنند که پذیرفتن آن نیز با قاضی میباشد.

۴۷- در صورتیکه شاکی خصوصی رضایت دهد، مجازات حبس برای ضارب وجود دارد؟
در صورتیکه ضرب و جرح توسط ضارب موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه نباشد حبس در نظر گرفته نخواهد شد.

۴۸- آیا فرد ضارب بعد از ضرب و شتم برایش سوء پیشینه منظور خواهد شد؟
در صورتیکه مجازات حبس بیش از دو سال برای فرد در نظر گرفته شود به مدت دو سالسوء پیشینه برایش منظور خواهد شد.

۴۹- آیا فردی که بینی اش شکسته شده میتواند فقط دیه بگیرد و رضایت بدهد؟
بله فرد مصدوم میتواند برای شکایت ومطالبه دیه اقدام کند و سپس رضایت دهد.

۵۰- در صورتیکه فرد مصدوم رضایت محضری داده باشد مجددا میتواند شکایت کند؟
خیر در صورتیکه شاکی رضایت داده باشد دیگر امکان شکایت در همان مورد وجود نخواهد داشت.

۵۱- قتل شبه‌ عمد چه ویژگی هایی دارد؟
در قتل شبه ‌عمد قاتل قصد رفتاری را نسبت به فرد دارد ولی قصد کشتن او را ندارد و کار قاتل نیز کشنده نیست ولی به طور اتفاقی باعث مرگ وی می‌شود. مثل این که شخص سالم و با جثه نسبتا خوبی را از جای کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقا فرد مذکور پس از سقوط فوت کند.

۵۲- اگر والدین به قصد تنبیه فرزند خود او را بزنند و موجب مرگ او شود قتل عمدی میباشد؟
در این عمل والدین قصد کشتن فرزندشان را ندارند اما با تنبیه نادرست خود، اتفاقی باعث مرگ او می‌شوند. لذا به دلیل نداشتن قصد،قتل شبه عمد میباشد.

۵۳- قتل خطای محض چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
در این نوع قتل، قاتل نه قصد انجام کاری نسبت به فرد را دارد و نه قصد کشتن او دارد ولی به طور اتفاقی موجب قتل می شود. در واقع شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می‌خواهد مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول است در واقع مقتول را اتفاقا هدف می‌گیرد و در نتیجه به قتل می‌رساند.

۵۴- اگر مادری در زمان شیر دادن به بچه موجب خفه شدن او شود چه نوع قتلی میباشد؟
مادری که در خواب و ناخواسته باعث خفه شدن نوزاد شیرخواره خود می‌شود، این عمل او بدون هدف بوده است و در واقع مادر نه قصد کشتن فرزندش را داشته نه حتی به آن فکر کرده است، بلکه بی اختیار کودک خود را به قتل رسانیده و مرتکبخطای محض شده است.

۵۵- آیا کشتن حیوانات موجب اجرای مجازات جرم قتل خواهد شد؟
موضوع جرم قتل انسان زنده است بنابراین اگر سر مرده ای بریده شود جنایت بر مرده است و قتل محسوب نمی شود. همچنین کشتن حیوانات نیز قتل محسوب نخواهد شد.

۵۶- یعنی گاو و تراکتور هم در دسته اموال غیر منقول است ؟
حیوانات و اشیایی که مالک آنها را برای زراعت در زمینش اختصاص داده است در دسته اموال غیرمنقول جای دارد.

۵۷- آیا پارتیشن هایی که برای تفکیک کردن اتاق به کار می رود جزئی از اموال غیر منقول است؟
اگر جدا کردن پارتیشن به محل نصب آن آسیب نزد ، منقول محسوب می شود.

۵۸- درختان کشاورزی هم جز اموال غیرمنقول محسوب می شوند؟
بله آنچه به واسطه طبیعت غیر قابل جا به جایی است جزء اموال غیرمنقول حساب می شود.

۵۹- متن مکالمات موبایل و تماس های دریافتی به دلیل مزاحمت تلفنی قابل رویت است؟
بله در صورت شکایتمزاحمت تلفنی تمامی تماس های دریافتی و … با حکم دادگاه و صدور دستور به پرینت از طریق مخابرات انجام خواهد شد و نیازی به جرم خاصی نخواهد بود.

۶۰- برای شکایت مزاحمت تلفنی باید به چه مرجعی مراجعه کرد؟
برای شکایت مزاحمت تلفنی میتوان هم از طریق مخابرات و هم از طریقدادسرای محل وقوع جرم اقدام کرد.

۶۱- اگر مزاحم تلفنی فحاشی هم کرده باشد چه شکایتی باید کرد؟
اگر توهین شدید و یا فحاشی هم صورت گرفته باشد، شاکی می تواند تقاضای «اعاده حیثیت» را هم مطرح کند.

۶۲- تماس هایی که مستمر نبوده موجب اثبات مزاحمت تلفنی خواهد شد؟
در این صورت مزاحمت تلفنی تلقی نخواهد شد و مزاحمت تلفنی باید در طول زمان و متوالی و به دفعات اتفاق افتاده باشد.

۶۳- مجازاتی که برای مزاحم تلفنی تعیین میشود چقدر است؟
برای مزاحمان تلفنی مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته خواهد شد و بسته به نظر قاضی ممکن است مجازات حبس به حالت تعلیق در بیاید.

۶۴- در صورتیکه شاکی خصوصی رضایت دهد آیا مزاحم تلفنی مجازات میشود؟
بله با توجه به اینکه مزاحمت تلفنی جزءجرائم غیر قابل گذشت میباشد لذا اگر شاکی خصوصی هم رضایت بدهد مجازات مزاحم منتفی نخواهد شد.

۶۵- اگر فردی با سیم کارت دیگری برای افراد مزاحمت ایجاد کند چه کسی مجازات میشود؟
علی الاصول برای فردی که سیم کارت به نام او میباشد اخطاریه ارسال خواهد شد مگر اینکه ثابت کند در تصرف فرد دیگری بوده است.

۶۶- آیا مجازات شلاق هم برای مزاحم تلفنی وجود خواهد داشت؟
خیر فردی که مرتکب مزاحمت تلفنی شده است مجازات حبس و جزای نقدی خواهد داشت و شلاق برای مزاحمت تلفنی منظور نخواهد شد.

۶۷- سلام خسته نباشید،میخواستم بدونم جریمه حمل ٣ عدد آبجو بهنوش چقدر میشه؟
در صورتیکه سوء پیشینه موثر نداشته باشید مجازات حبس برای این مقدار منظور نخواهد شد و ممکن است حدودا دویست تا سیصد هزار تومان برای شما جزای نقدی در نظر گرفته شود.

۶۸- حکم شرب خمر برای اولین بار با توبه نامه چیست؟
مجازات شرب خمر ۸۰ ضربه شلاق حدی میباشد لذا در صورت توبه قاضی میتواند گذشت نماید یا در مجازات شما تخفیف قائل شود

۶۹- آیا میتوان شلاق حدی شرب خمر را به جزای نقدی تبدیل کرد؟
خیر شلاق حدی خریدنی نمیباشد و در صورتیکه محکوم به مجازات شلاق حدی شده باشید اجرا خواهد شد و دو سال هم سوء پیشینه خواهد داشت.زمان اجرا ممکن است یک یا دوماه بعد باشد یا زودتر .مشخص نیست

۷۰- اگر از مسافران یک راننده تاکسی مشروب گرفته شود مجازات خواهد شد؟در صورتیکه خودروی شما تاکسی باشد و اثبات کنید که آن دو نفر مسافران شما بوده اند شما مجازاتی نخواهید داشت لذا چگونه از دست پلیس فرار کرده اند؟ پلیس مطمئنا در تعقیب آنها خواهد بود

۷۱- با داشتن صورتجلسه نیروی انتظامی و نامه پزشکی قانونی از تاریخ وقوع درگیری چه مدت فرصت برای شکایت هست؟مطابق با ماده ۱۰۶قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در جرائم تعزیری قابل‌گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود.

در جرائم غیر قابل گذشت در صورتی امکان تعقیب متهم وجود دارد که از تاریخ وقوع جرم مشمول مرور زمان نشده باشد.

۷۲- چندی پیش در یک پارتی شبانه دستگیر شدم. به چه مجازاتی محکوم خواهم شد؟
در صورت دستگیری فردی در یک پارتی مختلط شبانه اصولا روش دادگاه ها بر این می باشد که عمل فرد را مصداق رابطه نامشروع دانسته و حسب ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ وی را  مجازات می کنند.

🔴 بدین ترتیب مجازات شلاق تا ۹۹ ضربه در انتظار شما خواهد بود.
🔴 در صورتیکه افراد اقدام به نوشیدن مشروبات کرده باشند مجازات جداگانه آن نیز اعمال میگردد.

۷۳- شخصی در بیمارستان بیهوش شده و پسر بزرگ، انگشت پدر را در حال بیهوشی روی کاغذ گذاشته و سهم سایر ورثه را مال خود میکند. عنوان اتهامی آن چیست؟
موضوع مشمول ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی میباشد که عنوان سو استفاده از ضعف نفس اشخاص را دارد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از شش ماه تا دو سال ‌حبس خواهد بود. و در صورت انطباق با جرم کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس متوجه وی است.
همچنین برگه تحصیل شده فاقد اعتبار بوده و کلیه انتقالات اموال ابطال خواهد شد.

۷۴- با سلام. ۶سال است که خودرو خود را با دادن وکالت جهت سند و فک پلاک فروخته ام، ۶ سال پیش به آخرین شخصی که ماشین را خریده، پیغام دادم که پلاک بنده را فک کند؛ ولی هنوز پلاک من روی خودروی ایشان نصب است. می خواهم بدانم مجازات چنین فردی چیست؟ و اگر خریدار خودرو تعویض پلاک‌ نکند،فروشنده‌ می‌تواند اتومبیل‌ را توقیف کند؟
🔻کوتاهی شما نیز در این خصوص محرز می باشد؛ چه اینکه می بایست در طی این سال ها با دیدن امتناع ایشان، از طرق قانونی اقدامات مقتضی را می نمودید.
🔻در هر حال از طریق مراجع قضایی نسبت به توقیف فیزیکی اتومبیل و فک پلاک اقدام نمایید.

۷۵- مجازات قانونی جرم  متلک گفتن به بانوان چه می باشد؟
متلک گفتن به بانوان نوعی جرم است و ۶ ماه حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری را در پی دارد.

مطابق ماده ۶۱۹ قانون تعزیرات «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید ‌به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
بنابراین متلک گفتن و ایجاد مزاحمت برای بانوان جرمی خاص و مختص بانوان می باشد.

۷۶- اگر بر یک جنایت دو نفر اقرار کردند دیه بر عهده کیست؟
هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم به دروغ بودن یکی از دو اقرار نباشد، مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو نفر مطالبه دیه کند.

۷۷- جنسی را خریده ام که اطلاعی از سرقتی بودنش نداشتم فعلا به قید وثیقه آزادم مرا راهنمایی کنید؟
در صورت عدم آگاهی از مال مسروقه و اثبات آن مجازاتی برای شما در نظر گرفته نمی شودبه دلیل اینکه شما سوءنیتی نداشته اید، بنابراین عین مال مسروقه در دست هر کس باشد مالباخته حق دارد آنها را پس بگیرد و خریدار اموال مسروقه در صورت اثبات بی گناهی‌اش فقط حق مراجعه به سارقان را دارد. بنابراین شخصی که مال مسروقه را خریداری کرده است، هیچ حقی نسبت به مال مسروقه ندارد حتی اگر بابت آن وجهی داده باشد.

۷۸- آیا پولی را که به کسی میدهیم تا به ما ماهیانه سود بدهد  ربا محسوب می شود؟
🔹برابر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنسِ مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.
🔹مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
🔹با عنایت به مطالب ذکر شده از طرف شما موضوع قرض نیست؛ چه اینکه در قرض، پرداخت سود و اضافه بر مبلغ اصلی منتفی است.

۷۹- مصدوم تصادف چه خساراتی را می تواند از مقصر طلب کند؟
امکان مطالبه خسارات وارده به وسایل شما در هنگام تصادف مانند تلفن همراه، ساعت … وجود خواهد داشت. همچنین می توانید اجرت المثل ایامی که بواسطه شکستگی پا در شغل خود حاضر نبوده اید را نیز بگیرید. چنانچه خواسته های بیشتری دارید، می توانید در دادخواست خود ذکر نمایید تا قاضی مربوطه نسبت بدان ها تعیین تکلیف نماید.

۸۰- برای شکایت از وکیل باید به کجا مرجعه کرد ؟
برای شکایت از وکیل باید ابتدا به کانون وکلایی که وکیل در آنجا عضو است مراجعه کرد که توضیحات کامل در خصوص آن در مقاله آورده شده است .

۸۱- شکایت از وکیل در کدام مرجع رسیدگی می شود ؟
ابتدا به موجه یا بلاوجه بودن شکایت علیه وکیل در دادسرای انتظامی وکلا رسیدگی شده و سپس در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا ، پرونده در دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی می شود.

۸۲- آیا می توان از رای دادگاه انتظامی وکلا تقاضای تجدید نظر کرد ؟
بله ، شاکی می تواند در صورتی که رای دادگاه انتظامی وکلا را ناعادلانه بداند ، از این رای در دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کند.

۸۳- آیا پولی را که به کسی میدهیم تا به ما ماهیانه سود بدهد  ربا محسوب می شود؟
🔹برابر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنسِ مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.
🔹مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
🔹با عنایت به مطالب ذکر شده از طرف شما موضوع قرض نیست؛ چه اینکه در قرض، پرداخت سود و اضافه بر مبلغ اصلی منتفی است.

۸۴- اگر شخصی به دیگری وکالت بلاعزل دهد که خودروی وی را بفروشد، لیکن بلافاصله خودش اقدام به فروش آن نماید آیا این معامله اعتبار قانونی دارد؟ 
پاسخ این سؤال مثبت است، زیرا موکل حق دارد انجام هر عملی را که به دیگری اختیار داده است، خود رأساً انجام دهد، بنابر این بلاعزل بودن وکیل، مانع از انجام عمل مورد وکالت نمی شود.

۸۵- چنانچه شخصی آپارتمانی را خریداری کرده باشد و برای یکماه بعد قرار محضر گذاشته شده باشد ولی قبل از رسیدن به تاریخ محضر فروشنده فوت کند، آیا اعتبار مبایعه نامه از بین می رود و معامله رسمیت ندارد؟
خیر ـ در هر صورت مبایعه نامه معتبر است و ورثه متوفی نسبت به تمام شدن تعهدات وی مسئول خواهند بود و در صورت امتناع و با توجه به درخواست خواهان، دادگاه دستور الزام به تنظیم سند رسمی خواهد داد.

۸۶- به شخصی ماشین فروختم و شرط کردم که اگر چکهایت پاس نشد معامله فسخ می شود که همین اتفاق هم افتاد و چک هایش پاس نشد آیا من می توانم ماشین را از جلوی درب منزلش بردارم ؟ (به دلیل اینکه شرط من را قبول کرده و با این اوصاف من حق فسخ معامله را دارم ) اگر این کار را انجام دهم آیا جرم است ؟
خیرـ شما نمی توانید بدون اطلاع خریدار ماشین را بردارید و اگر این کار را انجام دهید مرتکب جرم شده اید وآن شخص از شما بعنوان سرقت می تواند شکایت نماید ، زیرا اِعمال حق فسخ یا باید با توافق باشد یا از طریق دادگستری، و الا نمیشود ذیحق خودش به ادعایش رسیدگی کند و خودش بنفع خود حکم بدهد و خودش هم حکم را اجرا کند.

۸۷- تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد چیست؟
تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد، خواه تهدیدکننده به این واسطه تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقلی است و تا هفتاد و چهار ضربه ‌شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن در نظر گرفته ‌شده ‌است.
بنابراین همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی (شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط ‌شده، فیلم و …) کرده باشد حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد، ارتکاب جرم تهدید از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت میباشد.

۸۸- مثال هایی مربوط به تهدید در قوانین کیفری:
🔱 اگر کسی به دیگری بگوید در صورتیکه فلان کار را انجام ندهی عکس های خانوادگی ات را در فضای مجازی منتشر می کنم این تهدید است و مشمول ماده ۶۶۹ می باشد.
🔱 اما اگر بگوید اگر فلان کار را کرده بودی من عکس های خانوادگی ات را منتشر می کردم، در اینجا تهدید صورت نگرفته است؛ زیرا تهدید ناظر به عملی است که مربوط به آینده باشد.
🔱ماده ۶۶۹ – هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

۸۹- جنسی را خریده ام که اطلاعی از سرقتی بودنش نداشتم فعلا به قید وثیقه آزادم مرا راهنمایی کنید؟
در صورت عدم آگاهی از مال مسروقه و اثبات آن مجازاتی برای شما در نظر گرفته نمی شودبه دلیل اینکه شما سوءنیتی نداشته اید، بنابراین عین مال مسروقه در دست هر کس باشد مالباخته حق دارد آنها را پس بگیرد و خریدار اموال مسروقه در صورت اثبات بی گناهی‌اش فقط حق مراجعه به سارقان را دارد. بنابراین شخصی که مال مسروقه را خریداری کرده است، هیچ حقی نسبت به مال مسروقه ندارد حتی اگر بابت آن وجهی داده باشد.

۹۰- فردی به قتل رسیده است که ۳ فرزند و یک همسر دارد، اگر یکی از فرزندان نخواهد قاتل اعدام شود ولی دو تا از بچه ها خواهان اعدام باشند تکلیف چیست؟
باتوجه به ماده ۴۲۳ قانون مجازات اسلامی؛ در هر قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت در خواست دیه به خود آنان بپردازد.

۹۱- کیفر خواست چیست؟
کیفر خواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است کیفر خواست هنگامی صادر میشودکه تحقیقات انجام شده ودلایل جمع آوری گردیده است کیفر خواست بعد از صدور قرار مجرمیت و توسط دادستان یا جانشین او صادر میشود با صدور کیفرخواست کار رسیدگی در دادسرا تمام میشود واز آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز میگردد، هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال دلیل مجرمیت متهم نیست متهم وقتی مجرم شناخته میشود که دادگاه اورا محکوم کند.

۹۲- آیا عفو رهبری مجازات قصاص را از بین می برد؟
خیر مجازات قصاص حق الناس محسوب می شود و شامل عفو رهبری نخواهد شد.

۹۳- آیا عفو رهبری شامل اعدام می باشد؟
بله فردی که محکوم به اعدام شده است ممکن است مورد عفو قرار گیرد و مجازات وی به حبس ابد تبدیل شود البته همین حبس ابد بازهم ممکن. است مشمول عفو قرار گیرد. البته این در صورتی است که از باب قتل محکوم به اعدام نشده باشد.

۹۴- چه جرائمی شامل عفو نمی شود؟
جرائمی مانند جاسوسی، محاربه، قاچاق اسلحه، ارتشاء، اختلاس و دیگر مواردی که در متن اشاره شده است.

۹۵- کلانتری چند ساعت می تواند فرد را در بازداشت نگه دارد ؟
مطابق با قانون کلانتری ها نمی توانند بیش از زمان مشخصی فرد را در بازداشت نگه دارند.
هرگاه فردی مرتکب تخلف شود که توسط پلیس بازداشت شود باید در مهلت مقرر قانونی در زندان بماند و نمی‌توان بیش از زمانی مشخص او را در بازداشت نگه داشت.
برابر قانون آیین دادرسی کیفری کلانتری‌ها و ضابطین قضایی حداکثر ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را در بازداشتگاه و تحت نظر نگه دارند و آن‌ها موظف هستند که در طول این ۲۴ ساعت متهم را به مرجع قضایی معرفی کنند.
مطابق با ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی بازداشت غیر قانونی جرم است و مجازات آن حبس است.
درصورت بازداشت غیرقانونی شخص بازداشت شده می‌تواند در مرجع قضایی دادخواست جبران خسارت و الزام به عذر خواهی و درج حکم کند.

۹۶- تفاوت های بین جرم اختلاس با کلاهبرداری چیست؟
🔴 در کلاهـــــبرداری مرتکـــــب می تواند کارمند دولت باشد یا فرد عـــــادی باشد اما در اختلاس مرتـــــکب باید الـــــزاما کارمند دولت باشد.
🔴 در اختـــــلاس باید مال متـــــعلق به دولـــــت یا سپـــــرده شده به دولتا بر حسب وظیفه قانونی تصـــــاحب کند اما در کلاهبـــــرداری مال می تواند متعـــــلق به دولـــــت باشـــــد یا نباشد.
🔴 در اختـــــلاس همانند خیانت در امانت اول مال به مرتکـــــب سپرده می شود بعد تصاحـــــب می کند لذا بعد از أخذ مال جرم واقع می شود اما در کلاهبـــــرداری به محض گرفتن مال جـــــرم واقع می شود.

۹۷- تشابهات بین جرم اختلاس با کلاهبرداری چیست؟
🔴 در هر دو مـــــال با رضـــــایت به مرتـــــکب سپرده می شود.
🔴 در هر دو عنـــــصر توســـــل به وسایل متقـــــلبانه می تواند باشد هر چند در کلاهبرداری الزامی وخاست.
🔴 در هر دو مرتـــــکب باید مـــــال را تصاحب کند.
🔴 در هـــــر دو مرتکب باید انتـــــفاع مالی ببرد.

۹۸- افشای اطلاعات خصوصی دیگران در فضای مجازی طبق قانون جرائم رایانه ای چه حکمی دارد؟
مطابق ماده ۱۶ قانون جرائم رایانه ای، افشای اطلاعات خصوصی دیگران در فضای مجازی جرم  بوده و برای ضمانت اجرای آن ” جزای نقدی” و یا ” دو سال حبس” در نظر گرفته شده است.
بد نیست بدانیم‼️
انتشار  عکس، فیلم، صوت یا مکاتبه های دیگران (چت) به دلایل گوناگون از جمله تهدید، ارعاب، اخاذی یا اجبار و یا استفاده غیر اخلاقی، به صورت گسترده که مستقیما حیثیت و آبروی فرد مقابل را زیر سوال می برد از مصادیق این عمل مجرمانه است، پس قبل از انتشار اطلاعات شخصی و خصوصی دیگران در فضای مجازی به عواقب آن فکر کنیم.

۹۹- کسانی که به دروغ خود را صاحب نفوذ و دارای مشاغل دولتی معرفی می کنند به چه مجازات هایی محکوم می شوند؟
هر کس بدون داشتن سمت رسمی خود را در مشاغل دولتی(کشوری و لشکری) معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود. اگر برای این عمل برگه ای را جعل نموده است علاوه بر مجازات های فوق به مجازات جعل سند محکوم می شود و چنانچه با این عنوان متقلبانه موفق شود وجهی را از دیگران اخذ کند به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می گیرد و به مجازات حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال محکوم می شود.

۱۰۰- تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری چیست؟
👈جرم خیانت در امانت از زمره جرایم مقید است و رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاصی می شود. بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف، بر اثر فعل مرتکب، لازمه تحقق خیانت در امانت است. در کلاهبرداری، نتیجه جرم، بردن مال غیر است، در حالی که انتفاع کلاهبردار یا فرد مورد نظر وی از آن نیز شرط است. اما در جرم خیانت در امانت، فقط ورود ضرر به مالک یا متصرف شرط است، حتی اگر خود خائن از مال منتفع نشده باشد.
👈در کلاهبرداری متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، مال غیر را به دست می آورد. در صورتی که در جرم خیانت در امانت زیان دیده از جرم، با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم می گذارد.
👈تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت این است که سرقت مال شخص دیگر به طور مخفیانه صورت می گیرد.

۱۰۱- به رای هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار اعتراض دارم، کجا باید شکایت کنم؟
شکایت در هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار دو مرحله‌ای است. در مرحله بدوی چنانچه نسبت به رای هیئت تشخیص(بدوی) معترض باشید، باید اعتراض خود را ظرف حداکثر ۱۵روز برای بررسی در هیئت حل اختلاف یا تجدیدنظر ارائه کنید. در غیر این ‌صورت رای هیئت تشخیص قطعی تلقی می‌شود. درصورت ارجاع موضوع به هیئت حل اختلاف (تجدیدنظر) و صدور رای از طرف هیئت مذکور رای قطعی شده و دو طرف (کارگر و کارفرما) ملزم به اجرای آن هستند. چنانچه هر یک از طرفین(کارگر یا کارفرما) به آرای قطعی هیئت‌های مذکور، معترض باشند سه ماه مهلت دارند تا از آرای مذکور به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

۱۰۲- تعریف جرم خیانت در امانت و مجازات این جرم چیست؟
📚✏️تعریف جرم خیانت در امانت
اگر مالک یا متصرف شخصاً مالی را به دیگری بسپارد و امین به طور متقلبانه اقدام به تصاحب و یا تلف و یا استعمال بدون مجوز مال کند و پس از استرداد توسط مالک، امین مال را مسترد ننماید جرم خیانت در امانت محقق شده است.
📚✏️مجازات خیانت در امانت
مجازات جرم خیانت در امانت برابر است با جبران خسارت و ۶ماه الی ۳سال حبس می باشد.
البته اگر از سفید امضاء و سفید مهری که به شخص سپرده شده باشد یا به هر نحوی بدست آمده باشد سوء استفاده شود، مرتکب به یک تا ۳ سال حبس محکوم می شود.

۱۰۳- مجازات قتل فرزند توسط مادر در قانون مجازات اسلامی چیست؟
در قانون مجازات اسلامی، برای قتل فرزند توسط مادر مقررات خاصی به چشم نمی خورد به همین دلیل مجازات قتل فرزند توسط مادر مانند سایر قتلها ، قصاص می باشد و قصاص هم قابل تخفیف نیست.
اما در مورد قتل فرزند توسط پدر قانون مجازات اسلامی صورتی را پیش بینی کرده است که ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در این خصوص آورده است:« پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.» همچنین طبق ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی اقدامات والدین و … به منظور تادیب یا محافظت اطفال جرم نیست مشروط به اینکه در حدود متعارف تادیب و محافظت باشد و نیز برابر ماده ۱۶ قانون حدود و قصاص پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر می شود.
📚✏️بنابراین به موجب این دو ماده چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری می باشد در نهایت به جای قصاص باید دیه بپردازد ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده است و در صورت ارتکاب قتل عمد فرزندش مجازات او ابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود».

۱۰۴- مجازات جرم سردستگی گروه مجرمانه چیست؟
ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی به سردستگی گروه مجرمانه می‌پردازد و بیان می‌کند هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد.مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.
در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می‌گردد.
📚✏️این ماده قانونی دارای تبصره های ذیل می باشد:
تبصره ۱- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌گردد.
تبصره ۲- سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

۱۰۵- استعلامات دادگاه برای فردی که خود را معسر معرفی کرده چه می باشد؟
مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌ‌علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
📚✏️تبصره۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

۱۰۶-شهادت کذب چیست و قانونگذار چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته است؟
📚✏️شهادت کذب عبارت است از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه.
📚✏️بر اساس ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. ادای شهادت کذب در دادگاه و نزد مقامات رسمی است.
این جرم از جرایم مطلق محسوب می‌شود. این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول مقررات ماده ۶۵۰ دانست. ادای شهادت دروغ باید در دادگاه (اعم از عمومی و اختصاصی) به عمل آید؛ لذا شهادت در خارج از دادگاه و نیز مراجعی که به آن‌ها دادگاه اطلاق نمی‌شود، مشمول حکم ماده ۶۵۰ نیست همچنین ادای شهادت باید نزد مقامات رسمی باشد؛
از این روی، چنانچه فردی که استماع شهادت می‌کند، صلاحیت استماع آن را نداشته باشد، نمی‌توان ادای شهادت را مشمول ماده ۶۵۰ دانست.

۱۰۷- کسی که محکوم به پرداخت دیه شده است، اگر قبل از پرداخت فوت کند، حکم قضیه چگونه خواهد بود؟
مطابق ماده ۵۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری هر گاه کسی که محکوم به پرداخت دیه شده است فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له(یعنی کسی که به نفع او حکم دیه صادر شده است) مطابق مقررات مربوطه، دیه را از ماترک شخص محکوم علیه که فوت شده استیفاء می کند. (یعنی مطالبه می کند).

۱۰۸- ویژگی های عفو عمومی چیست؟

 • عفوعمومی به موجب قانون است
 • فقط در جرایم تعزیری است و شامل حدود و قصاص و دیات نمیشود
 • این عفو عمومی شامل متهمان و محکومان میشود
 • در عفو عمومی همه آثار محکومیت از بین میرود ولی این عفو عمومی تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت ندارد.
 • عفو عمومی رکن قانونی جرم را از بین می برد .و به دلیل زوال رکن قانونی شامل حال معاون و شریک نیز می شود.

۱۰۹- ویژگی های عفو خصوصی  چیست؟

 • توسط مقام رهبری و به پیشنهاد رییس قوه قضاییه است
 • علاوه بر تعزیرات در حدود نیز اعمال می شود .(در حد موازین اسلامی )
 • عفو خصوصی فقط شامل حال (محکومان )میشود .(یعنی پس از صدور حکم قطعی )
 • میتواند تمام مجازات یا قسمتی از مجازات را زائل کند .
 • عفو خصوصی فقط شامل حال کسی می شود که عفو در مورد او صادر شده است ،پس شامل حال معاون و شریک نمی شود.
 • عفو خصوصی همه ی آثار محکومیت را زائل نمی کند (مجازات های تبعی و تکمیلی را از بین نمی برد )
 • در پرداخت دیه و جبران خسارت هم عفو خصوصی تاثیری ندارد .

۱۱۰- صدای ضبط شده در محکمه دلیل محسوب نمیشود. آیا این مطلب صحت دارد؟
این مطلب صحیح است ولی به معنای بی اعتباری و از درجه اعتبار ساقط شدن  صدای ضبط شده در محکمه نیست. بلکه برخی قضات و حقوقدانان نوار ضبط شده از شخص مرتبط در یک پرونده کیفری را صرفا یک اماره و قرینه برای اثبات بزه یا تبرئه متهم می دانند.
اگر به جز این نوار ضبط شده ادله محکمه پسند یا به عبارتی بینه شرعی وقانونی برای انتساب یک بزه به شخص وجود داشته باشد این نوار ضبط شده نیز می تواند در کنار آن دلایل محکمه پسند به عنوان یاور آن دلیل به قاضی کمک کند.
از سوی دیگر اگرصدای منتسب به شخص، مورد انکار و تکذیب قرار گیرد و نتوان پس از انکار نامبرده با دلایل دیگر انتساب و تعلق آن را به وی ثابت کرد صدای ضبط شده از درجه اعتبار حتی با عنوان اماره و قرینه نیز ساقط می شود.

۱۱۱- آیا انتشار مطلب با محتوای آموزش هک جرم است؟
در قانون جرایم رایانه ای آمده است:
ماده ٢۵- هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ۵ میلیون ریال تا بیست میلیون ٢٠ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می‌رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

۱۱۲- تظاهر به توبه یعنی چه وچگونگی مجازات آن چه می باشد؟
در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی که به بحث توبه پرداخته است، قانونگذار مواردی را احصا کرده که این امکان را به متهم و مجرم می‌دهد تا در جرایم حدود و حتی تعزیرات، از فرصت توبه استفاده کند و ساز و کار این مبحث فقهی را در مواد قانونی پیش‌بینی کرده است.
همچنین قانونگذار در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، توبه را یکی از موارد هفت‌گانه موقوفی تعقیب در مرحله تعیقب کیفری قرار داده است. بدین معنا که در مرحله تعقیب، دادسرا که در رأس آن دادستان است، می‌تواند با احراز شرایط قانونی توبه متهم را پذیرفته و قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
هرچند این اختیار خلاف اصل و یک استثنا است و با علم به اینکه رفتار دادستان‌ها محتاطانه خواهد بود، این اختیار به دادستان تفویض شده است همچنین توبه متهم در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون موجب صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد بود.
در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، قانونگذار توبه را پذیرفته، اما برای آن شرایطی را نیز قرار داده است. مانند اینکه اصلاح و ندامت متهم باید احراز شده و چنانچه ثابت شود مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات یا تخفیف درنظر‌گرفته‌شده، ملغی‌الاثر خواهد شد و مجازات اجرا می‌شود.
همچنین دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌شود و مقررات راجع به توبه شامل کسانی که مقررات تکرار جرم تعزیری در مورد آن‌ها اعمال می‌شود، نخواهد شد و توبه در جرایم تعزیری صرفاً شامل درجات ۶، ۷ و ۸ می‌شود.

۱۱۳- دعاوی رفع تصرف عدوانی چیست؟
برای طرح این دعوی۳رکن لازم است:
۱/سبق تصرف خواهان(سابقا ملک در تصرف خواهان بوده باشد).
۲/لحوق تصرف خوانده(در حال حاضر ملک در تصرف خوانده باشد)
۳/عدوانی بودن تصرف خوانده
(تصرف فعلی خوانده بدون رضایت خواهان و حکم مرجع صالح باشد)
🔺دعاوی رفع ممانعت از حق:
موضوع این دعوی،حمایت از استفاده از یک ملک،تحت عنوان حق ارتفاق یا حق انتفاع است.
🔺دعاوی رفع مزاحمت:
 شخصی نسبت به متصرفات غیر منقول دیگری مزاحم شود،بدون اینکه ملک را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
🔺اوصاف مشترک این دعاوی سه گانه تصرف:
۱/هر سه غیر منقول است.
۲/هر سه غیر منقول اعتباری است.
۳/در این دعاوی در پی حمایت از مالک نیستیم، بلکه در پی حمایت از سبق تصرف هستیم.
۴/این دعاوی نیاز به احراز مالکیت خواهان و مشروعیت تصرف سابق او نیست.
🔺دعاوی طاری در دعاوی سه گانه تصرف:
۱/فقط امکان ورود ثالث اصلی راه دارد.
۲/دعوای جلب ثالث راه ندارد.
۳/طرح دعوای متقابل در این دعاوی امکان پذیر است.

۱۱۴- نحوه استعلام فوری ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی(از طریق اجرای اسناد رسمی)
ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی از سه طریق  انجام می شود: اول از طریق بانک مرکزی که شرایط سختی دارد و فراوانی آن بسیار کم است.
دوم از طریق اجرای ثبت که دشواری خاصی برای بانکها ندارد و فراوانی آن زیاد است.
سوم از طریق اجرای احکام دادگاه از باب قانون اجرای محکومیت های مالی
👈اکنون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سایتی را طراحی کرده تا افراد به وسیله آن بتوانند به صورت آنلاین وضعیت ممنوعیت خروجی خود را بررسی کنند.
منظور از ممنوع الخروجی در این سامانه صرفا بر اساس پرونده های دوایر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این است که شخص به موجب صدور اجراییه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدهکار شناخته شود.
نشانی سایت استعلام ممنوع الخروجی 👇👇
http://exitban.ssaa.ir/

۱۱۵- مبلغ دیه جراحات و صدمات سر و صورت توسط پزشکی قانونی بر چه اساسی محاسبه می شود؟
 طبق ماده  ۷۰۹ قانون مجازات اسلامى به شرح ذیل می باشد؛
🔹حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک‌ صدم دیه کامل
🔸دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل
🔹متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه ‌صدم دیه کامل
🔸سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیه کامل
🔹موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج ‌صدم دیه کامل
🔸هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گر چه جراحتی را تولید نکند، ده‌ صدم دیه کامل
🔹مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جا به‌ جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده ‌صدم دیه کامل
🔸مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک‌سوم دیه کامل
🔹دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه‌بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می‌باشد.
⬅️ تبصره ۱ : جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.
⬅️ تبصره ۲ : ملاک دیه در جراحت های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تاثیری در میزان دیه ندارد.
⬅️ تبصره ۳ : جنایت بر گونه درصورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، درصورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.
⬅️ تبصره ۴ : هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه، یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یک صدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی درصورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است.
🔸جائفه: جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می شود و موجب یک سوم دیه کامل است. درصورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می شود.
⬅️ تبصره : هرگاه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می شود.
🔹نافذه : جراحتی است که با فرو رفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می شود دیه آن در مرد یک دهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت می شود.
⬅️ تبصره ۱ : حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضائی است که دیه آن عضو بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد، در عضوی که دیه آن مساوی یا کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود.
⬅️ تبصره ۲ : هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می شود.

۱۱۶- مهلت رجوع به پزشکی قانونی چند روز است ؟
محدودیتی در این خصوص وجود ندارد . اما هر چقدر دیرتر به پزشکی قانونی مراجعه کنید به جهت بهبود جراحات درصد کمتری از صدمات وارده به شما گزارش خواهد شد همچنین اثبات اینکه جراحات مرتبط با حادثه مذکور بوده نیز سخت تر می شود.

۱۱۷- تفاوت ها و تشابهات جرم اختلاس با کلاهبرداری
📚✏️تفاوت ها
۱- در کلاهـــــبرداری مرتکـــــب می تواند کارمند دولت باشد یا فرد عـــــادی باشد اما در اختلاس مرتـــــکب باید الـــــزاما کارمند دولت باشد.
۲- در اختـــــلاس باید مال متـــــعلق به دولـــــت یا سپـــــرده شده به دولتا بر حسب وظیفه قانونی تصـــــاحب کند اما در کلاهبـــــرداری مال می تواند متعـــــلق به دولـــــت باشـــــد یا نباشد.
۳- در اختـــــلاس همانند خیانت در امانت اول مال به مرتکـــــب سپرده می شود بعد تصاحـــــب می کند لذا بعد از أخذ مال جرم واقع می شود اما در کلاهبـــــرداری به محض گرفتن مال جـــــرم واقع می شود.
📚✏️تشابهات
۱- در هر دو مـــــال با رضـــــایت به مرتـــــکب سپرده می شود.
۲- در هر دو عنـــــصر توســـــل به وسایل متقـــــلبانه می تواند باشد هر چند در کلاهبرداری الزامی وخاست.
۳- در هر دو مرتـــــکب باید مـــــال را تصاحب کند.
۴- در هـــــر دو مرتکب باید انتـــــفاع مالی ببرد.

۱۱۸- مجازات قتل فرزند توسط مادر و پدر در قانون مجازات اسلامی چه می باشد؟
📚✏️قتل فرزند توسط مادر
در قانون مجازات اسلامی، برای قتل فرزند توسط مادر مقررات خاصی به چشم نمی خورد به همین دلیل مجازات قتل فرزند توسط مادر مانند سایر قتلها ، قصاص می باشد و قصاص هم قابل تخفیف نیست.
📚✏️قتل‌ فرزند‌ توسط پدر
در مورد قتل فرزند توسط پدر قانون مجازات اسلامی صورتی را پیش بینی کرده است که ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در این خصوص آورده است:« پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»
همچنین طبق ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی اقدامات والدین و … به منظور تادیب یا محافظت اطفال جرم نیست مشروط به اینکه در حدود متعارف تادیب و محافظت باشد و نیز برابر ماده ۱۶ قانون حدود و قصاص پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر می شود.
🔸 بنابراین به موجب این دو ماده چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری می باشد در نهایت به جای قصاص باید دیه بپردازد ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده است و در صورت ارتکاب قتل عمد فرزندش مجازات او ابع مقررات مربوط به قصاص خواهد یود».

۱۱۹- مجازات قسم و شهادت دروغ در قانون مجازات اسلامی چیست؟
قسم و شهادت دروغ و افشای سر از جرائمی هستند که قانونگذار در قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده(کتاب پنجم) به آن اشاره کرده و برای آنها مجازات تعیین کرده است.
📚✏️در ماده ۶۴۸، ۶۴۹ و۶۵۰ این قانون آمده است:
اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیهٔ کسانی که به مناسبت شغل یا حرفهٔ خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
📚✏️ماده ۶۴۹: هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
📚✏️ماده ۶۵۰: هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
🔸 تبصره: مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

۱۲۰- مجازات رابطه نامشروع ، زنا و غیر زنا در قانون مجازات اسلامی چیست و راههای اثبات زنا چه می باشد؟
زنا به رابطه جنسی میان زن و مردی بدون وجود رابطه زوجیت میان آن‌ها گفته می‌شود. مردی که مرتکب زنا شده ‌است را زانی، و زن زناکار را زانیه می‌خوانند.
در تعریف فقهی زنا به نزدیکی بین زن و مرد ( شامل آمیزش جنسی مهبلی و مقعدی ) بدون ازدواج اطلاق می‌شود.
✏️زنای به عنف ( زنای به زور ):
زنای به عنف به معنای آن است که زنی به عمل زنا راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او زنا کند.
📚مجازات زنای به عنف برای مرد زنا کننده اعدام  است ، هرچند احوط آن است که یک شمشیر به گردن او بزنند، گرچه نمیرد.
✏️زنای غیر محصنه:
زنای غیر محصنه به زنایی گفته می‌شود که شخص زناکار ( زن یا مرد ) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود زنا کرده باشد. به زبان ساده تر به زنای شخص مجرد ، زنای غیر محصنه گفته می‌شود.
📚مجازات زنای غیر محصنه ، مجازات شخص زناکار در مرتبه اول یکصد ضربه شلاق است، و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده باشد ، کیفر او در مرتبه چهارم اعدام است.
✏️زنای محصنه و محصن :
زنای محصنه به معنای آن است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هر گاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد. به زبان ساده‌تر اگر یک زن متاهل زنا کند ، به زنای آن شخص زنای محصنه گفته می‌شود و اگر زانی مرد باشد زنای محصن گفته میشود.
📚مجازات زنای محصن در مورد مرد زناکاری که متاهل است، اگر پیرمرد است ابتدا یکصد ضربه شلاق و سپس سنگسار است، و اگر جوان است فقط او را سنگسار می‌کنند و بنابر احتیاط واجب شلاق زده نمیشود ، در مورد زن متاهل نیز همین حکم جاری است.
🔸 راه‌های اثبات زنا
۱- اقرار طرفین که باید عاقل و بالغ باشند و با آزادی و اختیار کامل اعتراف کنند و این اعتراف باید چهار مرتبه انجام شود.
۲- شهادت چهار مرد عادل و یا سه مرد و دو زن عادل و یا دو مرد و چهار زن عادل برای اثبات لازم است به صورتی که شهادت دهند به طور مشخص عمل زنا را مشاهده کرده اند.
۳- اثبات از طریق شواهد و قرائن در نزد حاکم شرع

۱۲۱- در چه مواردی حکم یا قرار نقض می گردد؟
در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد :
۱- دادگاه صادرکننده رای ، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در موردعدم رعایت صلاحیت محلی ، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد .
۲- رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود .
۳- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد .
۴- آرای مغایر با یکدیگر ، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادرشده باشد .
۵- تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد .
۶- چنانچه رای صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد ، نقض نمی گردد .
۷- چنانچه مفاد رای صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد ، لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده ، رای یادشده نقض می گردد .
۸- در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد ، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رای داده شود ، رای صادره در آن خصوص نقض می گردد .
۹- چنانچه عدم صحت مدارک ، اسناد و نوشته های مبنای رای که طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود ، رای صادره نقض می گردد .
۱۰- چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون اینکه طرفین و یاصورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رای دادگاه نقض شود ، رای موخر بی اعتبار بوده و به در خواست ذی نفع بی اعتباری آن اعلام می گردد . همچنین رای اول درصورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد ، اعم از اینکه آرای یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند .
۱۱- درصورت وجود یکی از موجبات نقض ، رای مورد تقاضای فرجام نقض می شوداگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد .

۱۲۲- چگونگی مجازات تظاهر به توبه طبق قانون مجازات اسلامی چیست؟
در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی که به بحث توبه پرداخته است، قانونگذار مواردی را احصا کرده که این امکان را به متهم و مجرم می‌دهد تا در جرایم حدود و حتی تعزیرات، از فرصت توبه استفاده کند و ساز و کار این مبحث فقهی را در مواد قانونی پیش‌بینی کرده است.
📚همچنین قانونگذار در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، توبه را یکی از موارد هفت‌گانه موقوفی تعقیب در مرحله تعیقب کیفری قرار داده است. بدین معنا که در مرحله تعقیب، دادسرا که در رأس آن دادستان است، می‌تواند با احراز شرایط قانونی توبه متهم را پذیرفته و قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
هرچند این اختیار خلاف اصل و یک استثنا است و با علم به اینکه رفتار دادستان‌ها محتاطانه خواهد بود، این اختیار به دادستان تفویض شده است همچنین توبه متهم در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون موجب صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد بود.
✏️در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، قانونگذار توبه را پذیرفته، اما برای آن شرایطی را نیز قرار داده است. مانند اینکه اصلاح و ندامت متهم باید احراز شده و چنانچه ثابت شود مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات یا تخفیف درنظر‌گرفته‌شده، ملغی‌الاثر خواهد شد و مجازات اجرا می‌شود.
همچنین دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌شود و مقررات راجع به توبه شامل کسانی که مقررات تکرار جرم تعزیری در مورد آن‌ها اعمال می‌شود، نخواهد شد و توبه در جرایم تعزیری صرفاً شامل درجات ۶، ۷ و ۸ می‌شود.

۱۲۳-  ️شرایط دفاع در مقابل سارق چیست؟
۱⃣دفاع و حمله باید متناسب باشد⬅️مثلاً اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد مدافع نمی‌تواند با اسلحه از خود دفاع کند.
۲⃣امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد.
۳⃣خطر قریب الوقوع باشد⬅️بنابراین اگر کسی دیگری را صرفاً تهدید کند مدافع نمی‌تواند با سلاح او را به قتل برساند.
۴⃣دفاع برای دفع خطر ضرورت داشته باشد⬅️مثلاً اگر کسی ضربه ای آرام به وسیله ای به شما بزند و فرار کند و دور شود مدافع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند بعد ادعا کند که دفاع کرده است.
✔️در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد دفاع مشروع تلقی می‌گردد و مدافع مجازات نمی‌شود.

۱۲۴- اگر خوانده در دعوا بعد از دوبار ابلاغ، در جلسه دادگاه شرکت نکند، چه می شود؟
حضور نیافتن طرفِ شکایت در دادگاه(خوانده)، باعث توقف روند رسیدگی و صدور رای نخواهد شد
🔹با استناد به ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی، عدم حضور خوانده مانع از رسیدگی نبوده و بدون حضور خوانده دادگاه مبادرت به صدور رای می‌کند.

۱۲۵- درصد دیه را دادگاه تعیین می کند یا پزشک قانونی ؟
درصد از کار افتادگی و نقص عضو توسط پزشکی قانونی مشخص می شود که بازوی مشورتی مقامات قضایی است. مثل کارشناسان رسمی دادگستری که  در رشته های مختلف به امور حقوقی کمک می کنند.
رویه به این شکل است که پس از تثبیت وضعیت جسمی مصدوم، معاینه نهایی صورت می گیرد و بر اساس میزان جراحت و آسیب، درصدی از دیه کامل به عنوان ارش یا دیه از کار افتادگی ویا نقص عضو تعیین می شود.
دادگاه با ملاحظه سایر جوانب، شرکت بیمه گر یا مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت های بدنی را ملزم به پرداخت جزای نقدی (دیه) می کند.

۱۲۶- برای گرفتن دستور جلب چه باید انجام داد؟
برای گرفتن دستور جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعوا‌های حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است.
باید بدانیم این که در دعوا‌ها و پرونده‌های کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است. در دعوا‌های حقوقی حتما لازم است که حکمی قطعی صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد و مالی از محکوم‌ علیه یافت نشده باشد تا بتوان از دادگاه برای او درخواست جلب نمود. اما در دعوا‌های کیفری گاهی دستور یا قرار جلب اشخاص حتی پیش از صدور هرگونه حکم یا احراز مجرمیت، صادر می‌شود.

۱۲۷- قرارهای قابل اعتراض صادره از جانب متهم عبارتند از:
۱/قرار بازداشت موقت
۲/قرار ابقاء و تشدید تأمین
۳/قرار تأمین خواسته 
۴/قرار عدم دسترسی به پرونده
۵/قرار منتهی به بازداشت 
۶/قرار رد درخواست علت مرتفع شدن بازداشت

۱۲۸- قرارهای قابل اعتراض صادره از جانب شاکی عبارتند از:
۱/قرار منع 
۲/قرار موقوفی تعقیب 
۳/قرار اناطه
۴/قرار رد درخواست مطالعه شاکی قرار توقف تحقیقات

۱۲۹- تفاوت دستور جلب عادی و سیار چه می باشد؟
✅ هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌ تواند دستور جلب صادر کند، برای مثال، کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران تنها توانایی صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و چنان‌چه شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی بود، باید به حوزه قضایی دیگر نیابت داده شود.
🔹دستور جلب نیز به دو روش اجرا می‌شود:
۱⃣ گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که این نوع از قرار جلب، عادی است.
۲⃣ اما اگر دستور جلب به همه کلانتری ‌های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود.
🔹البته این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد؛ به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید می‌ دانید، دستور جلب عادی برای شما صادر می‌ شود؛ اما در صورتی که شما از شخصی به علت بدهی شکایت کردید، اما مکان زندگی‌ اش را نمی‌دانید یا بدهکار متواری شده باشد، باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برای شما صادر شود.
🔹به کمک این دستور مدت‌ دار، می‌ توانید هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مأمور انتظامی، او را دستگیر کنید و به دادگاه تحویل دهید.

۱۳۰- 

۱- مستاجر ما کرایه ۲ ماه را پرداخت نکرده. برای گرفتن حکم تخلیه چکار باید کرد؟
برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید یا مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد. در این صورت می‌توانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملک‌تان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید. برای تخلیه ملک بر اساس ماده ۲ قانون مالک‌ و ‌مستاجر سال ۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرای آن باید تقاضای تخلیه کرد.

۲- در صورتیکه مستاجر ملک را تخلیه نکند میتوان دادخواست خلع ید داد؟
خیر در صورتیکه روابطه موجر و مستاجر حکم فرما باشد دادخواست خلع ید معنایی ندارد و باید برای تخلیه ید با توجه به قرارداد اجاره اقدام کرد.

۳- اگر مستاجر در حین استفاده از مال الاجاره، اجاره را پرداخت نکند مالک چه کاری باید بکند؟
مالک میتواند هم خود و هم با گرفتن وکیل برای دستور تخلیه اقدام کند و خلع ید معنایی ندارد.

۴- خانه ای دارم که اجاره داده ام و حدود هفت ماه از مدت اجاره باقی مانده ولی مستاجر میخواهد که خانه را تخلیه کند و پول پیش هم میخواهد. آیا قانونا این حق را دارد که تخلیه کند؟
اگر در اجاره نامه شرط نکرده باشید که مستاجر میتواند قبل از موعد تخلیه کند، حق تخلیه نخواهد داشت و اگر قبل از انقضای مدت اجاره عین مستاجره را تخلیه کند نه تنها حق مطالبه پول پیش را ندارد بلکه باید اجاره بهای زمان باقیمانده را هم پرداخت نماید مگر اینکه شما راضی باشید یا به نوعی توافق نمایید.

۵- آیا واحد مسکونی که مدتی تخلیه بوده است یا به ندرت از آن استفاده می شود از پرداخت شارژ معاف است؟
طبق ماده ۴ قانون تملک آپارتمان ها پرداخت حق شارژ ساختمان بصورت ماهانه الزامی است،چه از آن استفاده بشود چه اینکه خالی بماند.
✳️حق شارژ و تعمیرات ساختمان به بودن یا نبودن افراد ارتباط ندارد.
✳️واحدهای خالی فقط از پرداخت هزینه آب یا گاز مشترک ساختمان معاف هستند.

۶- آیا واحد مسکونی که مدتی تخلیه بوده است یا به ندرت از آن استفاده می شود از پرداخت شارژ معاف است؟
طبق ماده ۴ قانون تملک آپارتمان ها پرداخت حق شارژ ساختمان بصورت ماهانه الزامی است،چه از آن استفاده بشود چه اینکه خالی بماند.
💢حق شارژ و تعمیرات ساختمان به بودن یا نبودن افراد ارتباط ندارد.
💢واحدهای خالی فقط از پرداخت هزینه آب یا گاز مشترک ساختمان معاف هستند.

۷- موجر (صاحبخانه) چگونه می تواند فورا مستاجر را وادار به تخلیه مورد اجاره نماید؟
پیش شرط این امر این است که قرارداد اجاره عادی یا رسمی، فرقی نمی کند اما حتماً باید در انتهای آن علاوه بر موجر و مستاجر، دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشند.
👇 وقوع  هر یک از موارد زیر برای دریافت دستور تخلیه فوری کفایت میکند:

۱⃣مدت اجاره منقضی شده باشد
۲⃣مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه مبلغ اجاره، امتناع ورزد.
۳⃣ در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داده باشد یا محل مورد اجاره را مورد استفاده (غیر مشروع) کرده باشد و یا به هر علت دیگر…

در این صورت موجر می تواند به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه کند و خواسته ی خود را در دادخواست “دستور تخلیه” بنویسد نه “حکم تخلیه” و پس از بررسی این مرجع قضایی دستور تخلیه ملک صادر می شود.

۸- آیا خانه ای که در شان محکوم به پرداخت بدهی است جزو مستثنیات دین‌محسوب و نمیتوان آن را توقیف کرد؟
در شان بودن به تشخیص دادگاه میباشد مانند یک واحد آپارتمان ۸۰ متری البته متناسب با وضعیت محکوم علیه.
اگر واحد مسکونی به متراژ بزرگتر باشد یا منزلی در دو طبقه باشد، دادگاه اجرای حکم اقدام به فروش متراژ بزرگتر نموده و به میزان متناسب با شان محکوم علیه از وجه حاصل از فروش برای وی حفظ و مابقی را به محکوم له پرداخت میکند یا در مورد منزل دو طبقه، اقدام به توقیف و فروش یک طبقه خواهد نمود.

۹- من خانه ای اجاره کرده ام، الان مالک خانه را به شخص دیگری فروخته و صاحب جدید میگه من که با شما قرارداد ندارم و باید تخلیه کنید، آیا الان راهی هست؟
مالک جدید قائم مقام مالک قبلی نسبت به تعهدی است که با شما برقرار کرده هست و تمام حقوق شما محفوظ میباشد و تا اتمام قرارداد شما میتوانید در آن ملک سکونت داشته باشید.

۱۰- من یک طبقه بالای خانه ام را توسط بنگاه به شخصی اجاره دادم ولی الان پنج ماهه که اجاره نداده و اصلا به خانه هم سر نمیزند بنگاه هم جوابی به من نمیدهد باید چکار کنم؟  با تشکر
بنگاه این وسط مسئولیتی ندارد. میتوانید علیه مستاجر دعوی مطالبه اجاره بها طرح کنید و اگر حق فسخ در قرارداد به جهت عدم وصول اجاره بها داشته باشید، اجاره نامه را فسخ کنید.

۱۱- برگزاری مراسم در پیلوت و پارکینگ های مشاع چه قانونی دارد؟
🔸در بعضی موارد برخی افراد مراسم ها و جشن های خود را در پارکینگ برگزار می کنند که غالبا با سرو صدا همراه است و سبب ایجاد مزاحمت برای ساکنین می شود.
🔸بدانید که بر اساس ماده ۶۰قانون تملک اپارتمان ها استفاده از پارکینگ جهت برگزاری مجالس اختصاصی ساکنین صرفا با اجازه مدیر و کسب رضایت تمامی ساکنین امکانپذیر خواهد بود.
🔸در اینصورت جهت جبران هزینه های تحمیلی به ساختمان لازم است معادل چهار ماه شارژ به صندوق پرداخت گردد.
🔸البته در تبصره ۸این ماده آمده است که برگزاری مجمع عمومی ساختمان در محل پارکینگ از ماده فوق مسثنی است.

۱۲- هرگاه صاحب خانه، ملک خود را بفروشد، آیا قرارداد او با مستاجر به قوت خود باقیست و لازم نیست مستاجر با صاحب خانه جدید قرارداد دوباره امضا کند؟
 در زمانیکه فروشنده مالک ملک بوده و اقدام به انجام تعهدی کرده یعنی قرارداد اجاره ای تنظیم نموده طرفین باید نسبت به آن پایبند باشند، بنابراین بعد از هر گونه نقل و انتقال بر روی ملک مورد اجاره، حقوق ایجاد شده برای مستاجر تا زمان انقضاء قرارداد اجاره پا برجا می باشد و نه تنها تنظیم قرارداد جدیدی لازم نیست، بلکه مالک جدید تا انقضای مدت قرارداد، نمیتواند مستاجر را بلند کند.

۱۳- آیا استفاده واحدی از ساختمان مسکونی برای آرایشگاه زنانه منع قانونی دارد؟ واگر بله. بفرمائید کجا باید شکایت کرد؟
اگر از محل مسکونی استفاده تجاری می شود و ماهیت محل از جهت پروانه ساختمانی محلی برای سکنی باشد بله تخلف است. مرجع شکایت نیز کمیسیون‌ ماده ۱۰۰ می باشد.

۱۴- تکلیف مستاجر زمانی که مالک از گرفتن کلید خودداری می کند چیست؟
این مورد در ماده ۱۳ قانون رابطه مالک و مستاجر پیش‌بینی شده است و برابر آن «هر‌گاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از ‌تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود. ‌در صورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را ‌تأمین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند. ‌از این تاریخ رابطه استیجاری قطع می‌شود و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره‌ و دریافت کلید حاضر شود تا زمانی که مستأجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او به موجب مقررات این قانون و شرایط اجاره‌نامه برقرار است.»
📣 نکته؛ در حال حاضر اقدامات فوق از طریق شورای حل اختلاف محل وقوع ملک انجام می شود.

۱۵- بنده یک مغازه اجاره کردم و با اتمام مدت قرارداد در انتهای سال اول، قرارداد را با مالک تمدید نکرده ام و به او اعلام شفاهی کرده ام که پول پیش را مسترد نماید اما مالک(موجر) هم از اجاره دادن مغازه و هم از ارائه پول پیش بنده سرباز می زند. بنده برای دریافت پول پیش چه کاری باید انجام بدهم؟
ابتدا برای ایشان یک اظهارنامه ارسال کنید و ضمن تخلیه ملک و تحویل کلید به شورای حل اختلاف، برای استرداد ودیعه و مطالبه ضرر و زیان در صورت دیرکرد اقدام نمائید.

۱۶- زمینی را قولنامه ای خریده ام که خود مالک هم به سبب اینکه زمین به اوارث رسیده است سند رسمی ندارد؛ اما اسناد ومدارک انحصار وراثت دارد. چگونه این زمین رو به صورت رسمی ثبت وبرای آن سند بگیرم؟
شما می بایست مبادرت به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بیع به طرفیت فروشنده که یکی از وراث است برای(انتقال قراردادی به شما) و نیز همه وراث مالک اول ملک (به سبب قائم مقامی ایشان) نموده و دادگاه با فرض مخدوش نبودن صحت یا اصالت بیع نامه ابرازی ،پس ازاحرازِ انتقال به شما، مبادرت به صدور حکم الزام ورثه به تنظیم سند رسمی به نام شما خواهد کرد.

۱۷- آیا حق کسب و پیشه را می توان در قرارداد ساقط کرد. برای مثال در اجاره نامه قید شود که مستأجرهنگام تخلیه مکان تجاری حق دریافت حق کسب و پیشه را ندارد؟
اگر موضوع سؤال در مورد مکان تجاری  که مشمول قانون ۱۳۵۶ می باشد پاسخ منفی است زیرا حق کسب و پیشه یا تجارت حقی است که با تخلیه محل کسب به مستأجر تعلق می گیرد و این حق قبل ازآن که ایجاد شود قابل اسقاط نیست و برای تحقق آن برخلاف حق سرقفلی نیاز به پرداخت وجهی به مالک نیست اما اگر مکانی برای تجارت و کسب اجاره شده و مستأجرهنگام تنظیم قرارداد وجهی به مالک نپرداخته باشد یا درقرارداد اجاره متعهد شود که درزمان تخلیه حق دریافت حق کسب و پیشه ندارد به چنین شرطی ترتیب اثرداده نمی شود و چنانچه موجر برای تخلیه مستأجر به دادگاه مراجعه کرده باشد دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حکم به پرداخت حق کسب و پیشه را نیز صادر می کند.

۱۸- فرق دعوای خلع ید وتخلیه چیست ؟
چنانچه بین مالک و متصرف قراردادی مانند اجاره درمیان باشد ، باید دعوای تخلیه مطرح شود . اما اگر قراردادی وجود نداشته باشد ، مالک می تواند با اثبات مالکیت خود ( ارائه سند مالکیت ) و اثبات این موضوع که تصرف بدون اجازه او ایجاد شده است دعوای خلع ید را مطرح کند.

۱۹- اعتبار استشهادیه محلی چقدر است ؟آیا قاضی می تواند فقط به استناد آن حکم صادر کند ؟
استشهادیه یکی از مدارک جنبی است که به اندازه دلیل عادی اعتبار دارد. قضات برای صدور رای غالباً در پی دلائل ، امارات و مستندات محکم تری هستند و غالباً استشهادیه را به عنوان قرینه می پذیرند .و صدور رای بستگی به نظردادگاه دارد چرا که دادگاه می تواند بنابرعلم خود و اوضاع و احوال پرونده حکم صادر کند.

۲۰- یک سال در یک آپارتمان ساکن بودم  و۵٠ میلیون تومان به عنوان پول پیش به موجر پرداخت کردم .به دلایلی نتوانستم در زمان مقرر خانه را تحویل دهم به همین سبب  ازدو ماه قبل به مشاور املاک گفتم که یک ماه بیشتردرخانه می مانم و این یک ماه را از پول پیش کم کند و موجرهم موافقت کرد .مشاوراملاک هم قراردادی برای مدت یک ماه اضافه نوشت و ما ومشاور املاک آن را امضا کردیم ،اما موجربه بهانه ی نبودن درکشور ومشغله های گوناگون قرارداد را امضا نکرد .حال  خانه را تخلیه کرده ایم اما موجرپول پیش مارا نمی دهد و می گوید :تا زمانی که کسی این خانه را رهن نکند چون قرارداد را امضاء نکرده ام برای یک ماه اضافه روزی ۴٠٠ هزارتومان باید بپردازی .این درحالی است که  اجاره خانه ما ماهی ٧ میلیون تومان بوده ،آیا این درست است که چون ایشان قرارداد را امضا نکرده ما باید بیشتر ازاجاره ماهانه به ایشان پول بدهیم،آیا این درست است ؟درضمن موجر وکیل هم هست .
خیردرست نیست . به این دلیل که بنگاه ازسوی وی وکالت داشته است و شما فقط باید مبلغ اجاره بها را به میزانی که بابت این یک ماه قید شده است بپردازید و بیشتر از این مبلغ را موجر نمی تواند از شما بگیرد.

۲۱- برای تخلیه خانه ۴۰ روز از مالک مهلت گرفتم . پیامک هایی که برایش فرستاده ام موجود است ، اکنون مرا به گرفتن جریمه تاخیرتهدید  و درخواست کرده که  روزی ۵۰ هزار تومن به عنوان تاخیر به او بپردازم .آیا درخواست مهلت که از طریق پیامک به اطلاع موجر رسیده است و پرداخت نکردن ودیعه مدرک محسوب می شود؟
خیر. از زمان پایان قرارداد اجاره ،موجر می تواند خسارت تاخیر در تخلیه را برابرقرارداد اجاره و یا نظرکارشناس درخواست کند و ارسال پیامک و … موجب نخواهد شد که مستاجر به موجرخسارت  ندهد.

۲۲- خانه ای را به مدت یکسال اجاره کرده ام و قرارداد دستی نوشته شد وخودم ومالک امضاکردیم. دراجاره نامه فقط مشخصات مالک ومستاجر وخانه واجاره بها واین جمله نوشته شده (هرگاه یکی ازدو طرف بخواهد پیش ازتاریخ انقضا، به قرارداد پایان دهد باید یکماه زود تربه طرف دیگراطلاع دهد وفرصت بخواهد.). وچیزی مبنی براینکه مستاجر موظف است تخلیه کند ذکرنشده است. اکنون بعد ازگذشت دوماه مالک ازمن خواسته که خانه راتخلیه کنم. من هم شرایط مالی لازم برای جابه جایی راندارم. باتوجه به شرط ذکرشده در قرارداد، آیا باید یک ماه دیگرخانه راتخلیه کنم یا اینکه می توانم تا پایان یکسال آنجا بمانم؟ اگر کار به دادگاه بکشد حق با چه کسی است؟
درصورتی که تخلیه زودتر ازموعد ازطرف مستاجر و یا موجردرقرارداد قید نشده باشد ،مالک تا ازپیش از پایان  قرارداد اجاره نمی تواند قرارداد را فسخ کند.

۲۳- چنانچه  اجاره نامه رسمی بوده و مستاجر اجاره بها را نپردازد، برای تخلیه ملک تجاری چه باید کرد؟ 
چنانچه  اجاره نامه رسمی بوده و مستاجراجاره بها را نپردازد، برای تخلیه ملک باید به اداره ثبت یا دفترخانه ای که سند اجاره درآنجا تنظیم شده است مراجعه کرد.

دراین مورد قانونگذارحقی را برای دارنده سند رسمی درنظرگرفته است تا بتواند بدون مراجعه به دادگستری و تنظیم داد خواست و پی آمد های آن ، مستاجر متخلف را به پرداخت اجاره بها یا تخلیه مورد اجاره ملزم کند . بنابراین موجردارنده سند رسمی اجاره هم می تواند به اداره ثبت یا دفترخانه تنظیم کننده سند وهم به دادگستری مراجعه کند .درضمن اگر به اداره ثبت مراجعه کرده باشد و پس از مراجعه از حق خودصرف نظر کند دادگاه های دادگستری موظفند به درخواست او رسیدگی کنند.

۲۴- موجر درچه صورت باید برای مستاجری که اجاره بها را پرداخت نمی کند اظهارنامه بفرستد تا بتواند ازمزایای قانونی برای تخلیه مکان های تجاری بهره مند شود؟
درصورتی که میان موجر و مستاجر قرارداد اجاره تنظیم نشده و یا اگر تنظیم شده رسمی نبوده و قرارداد عادی باشد، فرستادن اظهارنامه ضروری است.

۲۵- قانون تخلیه مکان های تجاری درصورت نپرداختن اجاره بها چیست؟
براساس قانون روابط موجرو مستاجرمصوب سال ۱۳۵۶، درصورت نپرداختن اجاره بها درمکان های تجاری ،قانونگذارحقی را برای دارنده سند رسمی درنظر گرفته است تا بتواند بدون مراجعه به دادگستری و تنظیم دادخواست ،مستاجر متخلف را به پرداخت اجاره بها یا تخلیه مورد اجاره ملزم کند.

۲۶- درصورتی که مستاجر اجاره بها را براساس مقررات پرداخت نکند و شرایط قانونی برای تخلیه او فراهم شود آیا نصف حق سرقفلی به او تعلق می گیرد؟
خیر، حق سرقفلی و یا حق کسب و پیشه به اوتعلق نمی گیرد و مورد اجاره ازتصرف او خارج می شود.

۲۷- برای اینکه موجر بتواند از حق تخلیه به سبب پرداخت نشدن اجاره بها بهره مند شود چه شرایطی باید وجود داشته باشد؟
این مورد با توجه به شرایط گوناگون دوحالت دارد:

حالت اول: اخطاریه ده روزه اداره ثبت (در مورد اجاره نامه رسمی) یا اظهارنامه (در مورد اجاره نامه عادی یا درمواردی که اجاره نامه موجود نیست) اولین باربه مستاجر ابلاغ می شود ومستاجر پس ازپایان مهلت ۱٠روزاجاره بها را پرداخت نمی کند، مستاجر پیش ازصدور حکم دادگاه، افزون براجاره بهای معوقه باید صدی بیست آن را به نفع موجردرصندوق دادگستری پرداخت کند که دراین حالت حکم تخلیه صادر نمی شود.

حالت دوم: مستاجر به منظوراذیت و آزارموجرهربارپس ازابلاغ اخطاریه یا اظهارنامه ده روزه درمهلت قانونی یعنی همان ده روزبه پرداخت اجاره بهای معوقه اقدام می کند. دراین صورت چنانچه مستاجر دوبار ظرف یکسال پس ازدریافت اخطاریه یا اظهارنامه به پرداخت اجاره بها اقدام کند و برای بارسوم اجاره بها را در مهلت قانونی پرداخت نکند، موجرمی تواند مستقیماً ازدادگاه درخواست تخلیه کند و دادگاه دیگرنمی تواند به مستاجر مهلت دهد یا او را از ارفاق حالت اول برخوردار کند و حکم تخلیه صادر می شود.

۲۸- مشاعات ساختمان شامل چه قسمت هایی می شود؟
بخش های مشترک مجتمع های آپارتمانی از قبیل زمین، تاسیسات گرمایشی و سرمایشی مشترک، چاه، انشعاب برق مشترک، بالابر، فاضلاب، انشعاب آب مشترک ، انبار مشترک، لوله ها و سیم های برق، اسکلت ساختمان، بام، راهرو و راه پله ها، درو پنجره ها در قسمت های عمومی، رختشوی خانه، حیات، محوطه ساختمان که بخشی از ملک است، حیات خلوت، اتاق سرایدار، نمای ساختمان، انبار عمومی و تلفن مرکزی دراصطلاح مشاعات ساختمان شناخته می شوند. آنچه که برابرصورت جلسه تفکیکی آپارتمان ها به آپارتمانی خاص اختصاص ندارد مشترک و مورد استفاده همه مالکان و متصرفان قانونی است. این بخش هاغیرقابل انتقال است وهرمالک یا قائم مقام او به نسبت مالکیت خود و مساحت آپارتمانش درآن ها به صورت مشترک و مشاعی سهیم است.

۲۹- مالک واحد زیرزمین آپارتمان ۶ واحدی کوچکی هستم ، قسمت روبروی من شوفازخانه بوده وهم اکنون تخلیه شده و همسایه ها از پکیج استفاده می کنند .آیا جزو مشاعات است ؟ و آیا می توانم آن را ازهمسایه ها خریداری کنم؟
آری جزو مشاعات است.هرمشاعی قابل خرید و فروش است . بنابراین برای خرید باید توافق کنید و دیگرصاحب خانه ها راضی باشند.

۳۰- درمتجمع مسکونی ۲۰۰ واحدی زندگی میکنیم که دارای محوطه ای مشاع  وبازبدون فضای سبز و…است . آیا درقانون برای برقراری آرامش و پایان تجمع ساکنان و به خصوص بازی بچه ها درمحوطه یاد شده درشب زمانی لحاظ شده است یا خیر؟
در این مورد هیئت مدیره ساختمان می توانند تصمیم گیری کنند.

۳۱- مدیرمجتمع برای شکایت ازساکنان درخصوص برخی امورمجتمع به کدام مرجع باید مراجعه کند؟
شورای حل اختلاف

۳۲- درپاره ای موارد دیده می‌شود بانوانی به دایرکردن آرایشگاه یا مشاغل دیگر درفضای مسکونی اقدام می کنند که موجب سلب آسایش و ایجاد مزاحمت‌ برای سایر ساکنان می‌شود. آیا می توان در مجتمع های مسکونی این مشاغل را دایر کرد؟
بر اساس ماده ۵۰ ،ساختمان صرفاً محل مسکونی بوده و هرگونه استفاده تجاری و اداری از آپارتمان‌ها ممنوع است.

۳۳- آیا قانونی در باره استفاده غیرمتعارف مهمانان یکی از واحدها از پارکینگ ساختمان وجود دارد؟
براساس ماده ۵۲ هر یک ازواحدهای ساختمان فقط یک پارکینگ دارند ومالک مجازبه پارک فقط یک خودرو است که محل آن در صورت جلسه تفکیکی ساختمان مشخص شده و درساختمان نیزبا نصب پلاک معیّن می‌تواند مشخص شود. پارک خودرو درغیر ازپارکینگ اختصاصی هر واحد وهمچنین پارک خودرو درمحل‌های مشاع درون پارکینگ که به منظور راحتی تردد و دورگرفتن خودروها درنظر گرفته شده، ممنوع است.

همچنین براساس ماده ۶۰ استفاده ازپارکینگ برای برگزاری مجالس اختصاصی ساکنان صرفاً با اجازه مدیر وکسب رضایت همه ساکنان امکانپذیر است . دراینصورت برای جبران هزینه‌های وارده به ساختمان لازم است معادل چهار ماه شارژ به صندوق پرداخت شود. البته در تبصره ۸ این ماده آمده است که برگزاری مجمع عمومی ساختمان در محل پارکینگ از این مورد مستثنی است.

۳۴- انباری واقع درزیرپله زیرزمین برای کدام واحد است؟
براساس ماده ۵۵ انباری واقع درزیرپله زیرزمین محل قراردادن وسایل سرایدار بوده و فضاهای اضافی دراتاقک آسانسور درپشت ‌بام و اتاق تأسیسات در پارکینگ صرفاً برای قراردادن وسایل مرتبط با ساختمان خواهد بود. دربرخی موارد دیده می‌شود که واحدی اقدام به بردن اسباب با آسانسور می‌کند یا نخاله‌های باقی مانده از تعمیرا ت واحد خود را با آسانسور جابه‌ جا می‌کند .در این گونه موارد نیز قانونگذار چاره‌ ای اندیشیده است. بر طبق ماده ۵۶ اسباب‌ کشی و حمل مصالح ساختمانی و نخاله‌های ناشی از تعمیرات با آسانسور ممنوع بوده و سرایدارمکلّف به ممانعت از انجام این عمل خواهد بود.

۳۵- مهمانی‌های خارج از زمان معمول چگونه باید برگزار شود؟
طبق ماده ۵۹ در مهمانی‌های شب‌ های غیرتعطیل بعد از ساعت ۲۲ و در شب‌های تعطیل بعد از ساعت ۲۴ رعایت سکوت کامل درساختمان از لحاظ صدای مهمانان و صدای موسیقی الزامی است.

۳۶- قوانین و شرایط برگزاری مراسم در پیلوت و پارکینگ های مشاع چیست؟
🔹در بعضی موارد برخی افراد مراسم ها و جشن های خود را در پارکینگ برگزار می کنند که غالبا با سرو صدا همراه است و سبب ایجاد مزاحمت برای ساکنین می شود.
🔹بدانید که بر اساس ماده ۶۰قانون تملک اپارتمان ها استفاده از پارکینگ جهت برگزاری مجالس اختصاصی ساکنین صرفا با اجازه مدیر و کسب رضایت تمامی ساکنین امکانپذیر خواهد بود.
🔹در اینصورت جهت جبران هزینه های تحمیلی به ساختمان لازم است معادل چهار ماه شارژ به صندوق پرداخت گردد.
🔹البته در تبصره ۸این ماده آمده است که برگزاری مجمع عمومی ساختمان در محل پارکینگ از ماده فوق مسثنی است.

۳۷- یکی از واحد های مجتمع مسکونی ۱۰ واحدی، مدت زیادی است که هزینه شارژ خود را پرداخت نکرده است، باید قانونا چه کاری انجام دهیم؟
بر اساس مقررات ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها، برای حل این مشکل، مدیر یا هیات مدیره ساختمان میتوانند اظهار نامه ای برای مالک یا استفاده کننده واحد مربوطه ارسال کنند و در آن صورت ریز مطالبات را قید و مطالبه کنند. در صورتی که باز هم پرداخت نشد، ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ می توانند از دادن خدمات مشترک به وی جلوگیری کنند و در صورت ادامه امتناع از پرداخت، از اداره ثبت در خواست صدور اجراییه کنند.

۳۸- هزینه های حفظ و نگهداری تراس و بالکن به چه صورت می باشد؟
طبق تبصره ۳ ماده چهارم قانون تملک  آپارتمانها؛ چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان می باشند.

۳۹- آیا استفاده واحدی از ساختمان مسکونی برای آرایشگاه زنانه منع قانونی دارد؟ واگر بله. بفرمائید کجا باید شکایت کرد؟
اگر از محل مسکونی استفاده تجاری می شود و ماهیت محل از جهت پروانه ساختمانی محلی برای سکنی باشد بله تخلف است. مرجع شکایت نیز کمیسیون‌ ماده ۱۰۰ می باشد.

۴۰- یکی از ساکنین در زیر زمین مجتمع ما هست که راه پله مشاع رو بسته و دوربین کار گذاشته است. آیا کار او قانونی است؟
چنانچه مجمع عومی ساختمان با اکثریت آراء نصب دوربین مدار بسته را جهت کنترل افراد در قسمت های مشترک آپارتمان تصویب نکرده باشد، اگر برخی از مالکین اقدام به نصب دوربین مدار بسته کرده باشند عملی غیر قانونی انجام داده اند زیرا طبق ماده ۶ قانون تملک آپارتمان ها اداره امور مربوط به قسمت های مشترک باید مطابق قرارداد فی مابین اکثریت مالکین ساختمان باشد.

۴۱- ️نکات مهم درباره وکالت و موکل در معاملات ملکی
🔸اگر کسی میخواهد بموجب وکالتنامه ملکی را به ما بفروشد، حتماً باید در خصوص اعتبار وکالتنامه از دفترخانه مربوطه تحقیق کنیم.
🔹اگر موکل فوت کرده، یا دیوانه وسفیه شده، یا مدت وکالت تمام شده باشد، وکالتنامه اعتباری ندارد.
🔸اگر کسی بخواهد ملکی را بموجب وکالتنامه به ما بفروشد باید در مورد احتمال عزل وکیل قبل از هر چیز از دفتر خانه جستجو کنیم.
🔹تا جایی که ممکن است باید با تحقیق وبررسی، از زنده بودن موکل اطمینان حاصل کنیم.
🔸با وکالت کاری نمیتوان ملکی را فروخت، مگر آنکه در وکالتنامه صریحاً اجازه فروش داده شده باشد.
🔹🔸🔹تذکر کاربردی: با استقرار ثبت آنی در سامانه ثبت اسناد واملاک، درصد اطمینان در مورد حیات یا فوت، سلامت یا حجر و ممنوع المعامله بودن طرفین (وکیل و موکل) بسیار بالا رفته و میتوان با وارد نمودن رمز سند وضعیت آنها را در سامانه مشاهده نمود.

۴۲- مغازه‌ای را اجاره کردم و مشغول کار شدم ولی مالک پس از دوماه مقداری جنس آورده و شروع به فروختن آنها در مغازه کرده و هر روز اجناس خود را افزایش می دهد، راهکار قانونی من چیست؟
تصور اینکه چون ایشان مالک مغازه هستند و می‌توانند در کنار شما از آن استفاده کنند اشتباه و غیرقانونی است.
🔹شما تا اتمام مدت قرارداد حق بهره‌برداری دارید و ایشان حتی نمی توانند شما را مجبور به تخلیه کنند.
🔹تنها در صورت توافق قبلی و در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد می‌توانند با شما همکاری کنند.
لذا شما می‌توانید با ارائه دادخواست رفع تصرف عدوانی نسبت به اتمام مزاحمت ایشان از طریق دادگاه اقدام کنید.

۴۳- چنانچه در ساختمانی سه طبقه، مالکین طبقه دوم و سوم بخواهند در جایی که پیش‌تر تعبیه‌شده، آسانسور نصب کنند و مالک طبقه اول مخالف باشد و از پرداختن سهم هزینه‌های خود خودداری ‌کند چه راهکاری وجود دارد؟ 
وفق ماده چهار قانون تملک آپارتمان‌ها درصورتی که مجموع مساحت آپارتمان‌های طبقه دوم و سوم بیش از مساحت آپارتمان طبقه اول باشد، مخالفت مالک طبقه اول تأثیری ندارد و مالکین موافق می‌توانند از طریق پیگیری قضایی حق‌السهم مالک طبقه اول را به همراه خسارات احتمالی وصول کنند.

۴۴- آیا فروش انباری به ساکنان خارج از آپارتمان قانونی می باشد؟
📚✏️طبق قانون تملّک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن، انباری یا پارکینگ جزء قسمت‌های مشترک آپارتمان نبوده و از قسمت‌های اختصاصی آپارتمان به حساب می‌آید. همچنین باید یادآور شد از آن روی که از لوازم و ملحقّات آپارتمان است، نمی‌تواند مالک مستقل داشته باشد؛ بنابراین فروش انباری یا پارکینگ با روح قانون تملّک آپارتمان‌ها که از قواعد آمره است، سازگاری ندارد.
📚✏️دیگران بدون داشتن مالکیّت بر آپارتمان یا حق استفاده از قسمت‌های اشتراکی از یک مجتمع مسکونی، نمی‌توانند اقدام به پارک خودرو یا تصرف انباری و یا استفاده‌های دیگر کنند. همچنین حق استفاده از قسمت‌های اشتراکی تنها برای مالکان یا متصرّفان آپارتمان‌ها شناخته شده است.
📚✏️با توجه به آنچه بیان شد، مالک آپارتمان نمی‌تواند آپارتمان خود را به شخصی بفروشد و در عین حال پارکینگ یا انباری آن را که معمولاً در سند تفکیکی دارای پلاک جداگانه‌ای نیست، به دیگری انتقال دهد و اگر فرضاً خریدار آپارتمان هم راضی شده باشد که آپارتمان را بدون پارکینگ یا انباری معامله کند، باز هم مالک نمی‌تواند آن‌ها را به غیر از مالکان آن مجموعه بفروشد. همچنین در صورت فروش به غیر، چنانچه مبایعه‌نامه عادی باشد، این عمل دارای اثر قانونی نیست و اگر رسمی باشد، مالک یا مالکان سایر طبقات به‌عنوان ذی‌نفع می‌توانند بطلان این معامله را از دادگاه خواستار شوند.
📚✏️دیگران بدون داشتن مالکیّت بر آپارتمان یا حق استفاده از قسمت‌های اشتراکی از یک مجتمع مسکونی، نمی‌توانند اقدام به پارک خودرو یا تصرف انباری و یا استفاده‌های دیگر کنند. همچنین حق استفاده از قسمت‌های اشتراکی تنها برای مالکان یا متصرّفان آپارتمان‌ها شناخته شده است. از این روی، باید گفت: این کار امکان عملی ندارد و مستلزم مزاحمت مالکان و متصرّفان سایر طبقات و تجاوز به حقوق آن‌ها محسوب می‌شود.
📚✏️با توجه به آنچه بیان شد، مالک آپارتمان نمی‌تواند آپارتمان خود را به شخصی بفروشد و در عین حال پارکینگ یا انباری آن را که معمولاً در سند تفکیکی دارای پلاک جداگانه‌ای نیست، به دیگری انتقال دهد و اگر فرضاً خریدار آپارتمان هم راضی شده باشد که آپارتمان را بدون پارکینگ یا انباری معامله کند، باز هم مالک نمی‌تواند آن‌ها را به غیر از مالکان آن مجموعه بفروشد. همچنین در صورت فروش به غیر، چنانچه مبایعه‌نامه عادی باشد، این عمل دارای اثر قانونی نیست و اگر رسمی باشد، مالک یا مالکان سایر طبقات به‌عنوان ذی‌نفع می‌توانند بطلان این معامله را از دادگاه خواستار شوند.

۴۵- مساله پارکینگ در معاملات ملکی 
اگر خانه ای را خریده اید و در سند عادی یا همان مبایعه نامه آن قید شده که فروشنده ملزم به واگذاری خانه همراه با پارکینگ و انباری به شماست، اما در زمان تحویل فروشنده از انجام این کار خودداری کند و خانه ای بدون پارکینگ به شما تحویل دهد، باید به دادگاه مراجعه کنید و دادخواست “الزام به انجام تعهد” بدهید.
📚✏️طبق این دادخواست، دادگاه خریدار را مجبور و ملزم به ارائه خدماتی که در سند قید شده است می نماید. حتی اگر فروشنده، فضای پارکینگ را در ساختمان پیش بینی نکرده باشد، باید مبلغ آن را به خریدار بپردازد و این مبلغ نیز با نظر کارشناس دادگستری تعیین می شود. زیرا قیمت پارکینگ در هر منطقه ای از شهر متفاوت است و بستگی به ارزش منطقه ای آپارتمان، رقمی که به شما تعلق می گیرد متفاوت خواهد بود.

۴۶-چگونه از صحت “زمین” و “ویلا”های تبلیغاتی مطلع شویم؟
سامانه تلفنی ۱۳۱ سازمان امور اراضی و سامانه تلفنی ۱۵۰۴ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است که می‌توانند با آن‌ها تماس بگیرند و از طریق کارشناسان مربوطه اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنند تا زمینی که می‌خرند جزو منابع طبیعی یا اراضی کشاورزی غیر قابل کاربری و … نباشد.
مردم باید قبل از خرید زمین یا ویلا در چنین مناطقی ضمن تحقیق و پرس‌وجو با چشمانی باز تصمیم بگیرند و در وهله نخست موقعیت مکانی و پلاک آن قطعه زمین یا ویلا را استخراج کنند و از طریق دستگاه‌های متولی مانند سازمان امور اراضی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و غیره استعلام‌های خود را بگیرند، چرا که حداقل شرایطی که می‌تواند یک نفر را نسبت به قانونی بودن یا ارتکاب تخلف در آن زمین یا ویلا مطمئن کند، داشتن مجوز تغییر کاربری و پروانه ساخت است.
 دستگاه‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، بخشداری، شهرداری و غیره می‌توانند مجوز داشتن یا نداشتن یک زمین یا ویلا را برای واگذاری، تغییر کاربری و ساخت و ساز تایید کنند، مردم باید به خود و مسئولان کمک کنند، وقتی به عنوان مثال زمینی را در یک باغ خریداری کنند ابتدا باید ببینند که این باغ تفکیک و تقسیم شده است یا خیر. ثانیا درباره مجوز داشتن یا نداشتن آن بیشتر تحقیق کنند، چرا که تفکیک یک باغ نه تنها هزینه‌های مواصلاتی و سکونتگاهی بالایی برای خریدار دارد، بلکه به تولید ملی آسیب می‌رساند.

۴۷- فسخ قرارداد قبل از تحویل ملک و اثر آن در اخذ وجه التزام چیست؟
به موجب ماده ۲۱۹ قانون مدنی « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»
بنابراین تا زمانی که قرارداد فسخ نشده یا اقاله نگردیده باشد، بین طرفین لازم الاجرا است.

۴۸- در صورتی که در قرارداد طرفین وجه التزامی بابت تاخیر در تحویل ملک، معین شده باشد، آیا با اعمال فسخ قرارداد از طرف خریدار، خریدار می تواند وجه التزام مزبور را مطالبه کند یا اینکه به جهت عدم تحویل مبیع، چون ملک تحویل خریدار نشده تا بتوان برای آن خسارت پیش بینی شده را لحاظ کرد، اخذ این خسارت محمل قانونی ندارد؟
با توجه به مراتب ذیل پاسخ به سوال فوق مثبت است.
🔺براساس ماده ۳۳۹ قانون مدنی « .. عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود.» و مطابق بند ۱ ماده ۳۶۲ همین قانون « به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود. » بنابراین به محض وقوع عقد بیع، ملک، در مالکیت خریدار قرار می گیرد و قرارداد آثار خود را از زمان انعقاد برای طرفین خواهد داشت، پس، فسخ قرارداد قبل از تسلیم مبیع نمی تواند موجب عدم تعلق خسارات قراردادی به خریدار گردد، در حقیقت « عقود .. متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید..» ( ماده ۲۲۰ قانون مدنی ) علاوه بر مواد فوق الذکر مواد ۶ و ۸ قانون پیش فروش ساختمان در این خصوص به صراحت به تعلق چنین خسارتی به خریدار در صورت اعمال حق فسخ اظهار نظر نموده اند.
🔺 ماده ۶ قانون اخیر الذکر چنین مقرر کرده « چنانچه پیش‌ فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش ‌فروش‌ شده را تحویل پیش ‌خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ‌ننماید علاوه بر اجراء بند (۹) ماده (۲) این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تأخیر به پیش ‌خریدار بپردازد مگر این‌ که به مبالغ بیشتری به نفع پیش‌ خریدار توافق نمایند. اجراء مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش‌ خریدار نیست.» و ماده ۸ همین قانون نیز چنین بیان نموده است « در تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش‌ فروشنده، پیش ‌خریدار حق فسخ خود را اعمال می ‌نماید، پیش ‌فروشنده باید خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی ‌الطرفین به پیش‌ خریدار بپردازد.»

۴۹- اگر به کسی برای انجام انتقال ملکی وکالت با اجازه اختیار وکیل داده شود (وکیل در توکیل) و این فرد دوم بر خلاف مصالح موکل اصلی تمام اموال موکل را بنام وکیل اول کند عنوان مجرمانه وکیل دوم چیست؟ و اینکه راه از بین بردن وکالت بلا عزل چیست؟
🔸بدون آگاهی از مفاد وکالت نامه نمی‌توان پاسخ دقیقی ارائه داد. اما به طور کلی باید بیان داشت بلاعزل بودن وکیل مانع انجام عمل مورد وکالت توسط موکل نخواهد بود.
🔸 انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل منع قانونی ندارد و موکل می‌تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده است، خود انجام دهد.
🔸 دادن وکالت بلاعزل به دیگری، مانع انجام معامله بوسیله صاحب مال نخواهد بود.

۵۰- برای ریموت دار کردن درب پارکینگ هزینه ها چگونه بین واحدهای با و بدون پارکینگ تقسیم می شود؟ و آیا همه واحدها ملزم به پرداخت آن هستند؟
چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد، کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترک به اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند ( ماده ۶ قانون تملک آپارتمانها ) پس چنانچه مالکینی که بیش از نصف مساحت قسمت های اختصاصی را در مالکیت خود دارند با نصب آیفون تصویری و درب ریموت کنترل موافق باشند می توان اقدام به نصب نمود و سایر مالکین نیز ملزم به پرداخت هزینه آن می باشد.
🔹 البته بهتر است هیات مدیره منصفانه تصمیم گرفته و افراد فاقد پارکینگ را از این هزینه مستثنی نمایند.

۵۱- چگونه موجر را مجبور به استرداد مبلغ رهن خودم (مستاجر) نمایم؟
شما می بایست در تاریخ مندرج در قرار داد منزل را تخلیه نموده و اقدام به تامین دلیل از شورای حل اختلاف نمایید و در اثنا مدت اقدام به ارسال اظهار نامه نمایید تا در صورت عدم تادیه مبلغ از سوی موجر امکان طرح دعوا خسارت میسر باشد.

۵۲- قانون تخلیه به لحاظ تغییر شغل مستأجر چیست؟
📌 تغییر شغل در صورتی از موجبات تخلیه و فسخ قرارداد اجاره است که مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده‌ شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد. لذا اگر طرفین، شغل معینی را در قرارداد قید نکرده باشند، تغییر مکرر شغل از ناحیه مستأجر، از موجبات فسخ اجاره نخواهد بود.

۵۳- اگر ملک خریداری شده مساحت کمتر یا بیشتر داشته باشد تکلیف چیست؟ 
 اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت.
⚖️طبق ماده ۳۵۵ قانون مدنی: اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود که بیشتر است فروشنده می‌تواند آن را فسخ کند، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا کمی رضایت دهند.

۵۴- یک نکته مهم در خصوص قرارداد اجاره:
در اجاره نامه حتما قید کنید که مستاجر حق واگذاری مورد اجاره به غیر را ندارد؛ در غیر این صورت، مستاجر می تواند در طول مدت اجاره، ملک شما را، به شخص دیگری اجاره دهد.

۵۵- آیا میدانید در چه مواردی مستأجر می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ نماید؟؟
۱ – در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد. (‌با رعایت ماده ۴۱۵ قانونی مدنی)
۲ – در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد.
۳ – هر‌گاه مورد اجاره کلاً یا جزء در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.

۵۶- در هنگام خرید ملک چه مدارکی را از فروشنده اخذ نماییم:
١.اصل سند تک برگ اداره ثبت به نام خریدار
٢. اصل پایانکار شهرداری
٣.قبوض پرداخت شده عوارض نوسازی شهرداری و دارایی ملک تا تاریخ معامله 

۵۷- افراد زمانی که می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند،چه اقداماتی لازم است انجام دهند؟
افراد زمانی که می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند،لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند.
🔺اخذ استعلام اداره ثبت اسناد و املاک و آخرین وضعیت ملک توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می گیرد.
🔺 در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهد شد.

۵۸- درخواست بازگشت ملک از طرف چه کسی می باشد و شامل چه مواردی است؟
در هر سه مورد زیر درخواست بازگشت ملک به دست مالک است ، اما تفاوت هایی دارند:
۱) خلع ید : در موردی است که هیچ قراردادی وجود ندارد و شخصی که ملک را تصرف کرده است غاصب است و میخواهیم به استناد سند رسمی او را از ملک بیرون نماییم .
۲) تخلیه ید : در موردی است که با  شخص تصرف کننده قراردادی داریم مثلا مستاجر است ولی اکنون به دلیلی درخواست بیرون کردن او را داریم.
۳) تصرف عدوانی : تنها سابقه ی تصرف مطرح است و نه سند یعنی شخص ادعا میکند که سابقا تصرفی روی ملک داشته و شخص جدید این تصرف اورا سلب کرده است .

۵۹- در چه مواردی مستأجر می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ نماید؟؟
شرایط فسخ اجاره توسط مستاجر عبارتند از:
۱ – در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد. (‌با رعایت ماده ۴۱۵ قانونی مدنی)
۲ – در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد.
۳ – هر‌گاه مورد اجاره کلاً یا جزء در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.

۶۰– در ساختمان ۱۲ واحدی ساکن هستم خودرو خود را در قسمت حیاط ساختمان بدون مزاحمت پارک نموده ۱۱ واحد رضایت دارند فقط یک واحد مخالف هستند تکلیف چیست؟
👈دخل و تصرف در مشاعات ساختمان باید با رضایت همه ساکنان باشد.
🔹در تصرفات مادی و غیرحقوقی در مشاعات ساختمان، استفاده و بهره مندی از مال مشاع برای هرگونه دخل و تصرف، نیازمند رضایت ۱۰۰ درصدی تمام صاحبان حق می‌باشد. به عبارتی دیگر، هیچ شریکی بدون اجازه شریک دیگر حق دخل و تصرف مادی در مال مشاع را ندارد.
🔹به عنوان مثال برای دخل و تصرف در قسمت مشاع، اگر ۹۰ درصد از صاحبان حق رضایت دهند، رضایت ۱۰ درصد صاحبان دیگر هم الزامی است. در صورت عدم رضایت آن ۱۰ درصد، به هیچ عنوان امکان دخل و تصرف در قسمت مشاع وجود ندارد.

۶۱- چه مواردی را طبق قانون  برای فروش و انتقال ملک مشاع باید در نظر گرفت؟
✏️در رابطه با فروش و انتقال ملک مشاع دو موضوع مورد  بررسی قرار می گیرد:
۱.ملک مشاع قبل از ثبت منتقل شود .
🔻
انتقال قبل از ثبت :مطابق ماده ۱۱۴ آیین نامه قانون ثبت :«هر گاه ملک مشاع از طرف چند نفر درخواست ثبت شده و قبل از ثبت ملک به یک نفر منتقل شود با تذکر به اسامی متقاضیانی که ملک به نام آنها آگهی شده و انتقال داده اند به نام منتقل الیه در یک جا ثبت شده و سند مالکیت تمام ملک صادر می گردد.»
۲.ملک مشاع بعد از ثبت منتقل شود .
🔻انتقال بعد از ثبت ملک :ماده ۱۱ آیین نامه قانون ثبت هر گاه ملک مشاع  در نتیجه انتقالات به یک نفر منتقل شود اسناد مالکیت قبلی باطل و سند مالکیت جدید صادر می شود .ومطابق ماده ۵۸۳قانون مدنی :هریک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل نماید.و همچنین مطابق ماده ۱۰۴ آیین نامه قانون ثبت در موقع انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین ملک سند معامله در دفتر اسناد رسمی ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک زیر ثبت ملک ثبت می شود .

۶۲- در صورت عدم پرداخت اجاره توسط مستاجر چه احکامی در قانون درنظر گرفته شده است؟
📚طبق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، موجر می‌تواند حسب مورد صدورحکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
✏️معمولاً مراجعه به مرجع قضایی در این موارد زمانی است که مستأجر با پایان یافتن مهلت قراردادش اقدام به تخلیه ملک نکند، لذا در‌صورتی‌که مستأجر با پایان مدت اجاره‌اش اقدام به تخلیه ملک بنماید و بر بدهکار بودن خود نیز اذعان داشته باشد، دیگر مراجعه به مراجع قضایی ضروری نیست، اما شما با احتساب اجاره‌های معوقه و سایر هزینه‌ها و کسر آن از مبلغ ودیعه می‌توانید بدون مراجعه به دادگستری مشکل را حل کنید.
📚طبق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، موجر می‌تواند حسب مورد صدورحکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
✏️دادگاه ضمن‌حکم فسخ اجاره، دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این‌حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل، تخلیه خواهد شد: «در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون ازپرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطاردفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که‌اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روزقسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.
✏️در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید.» هر‌گاه پس از صدور اجرائیه، مستأجر اجاره آپارتمان عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند، ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید.
✏️هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه مراجعه کند.

۶۳- دستورتخلیه ملک مسکونی تجاری در قانون چیست؟
 📚✏️دستور تخلیه ملک مسکونـی و تجـاری که قرارداد اجاره آنها در حاکمیت قانـون روابط مؤجر و مستأجر سال ۷۶میباشد و شرایط اجاره نامه کتبی آنها با قانون فوق تطبیق میکند تخلیه آنها در کمترین زمان ممکن در شوراهای حل اختلاف یا دادگاه امکان پذیر میباشد
📚✏️در این مورد دستورتخلیه ملک مسکونی و تجاری با تـقدیم دادخـواست به شوراهای حل اخـتلاف توسط مالک صورت می گیرد.
📚✏️شرط دستور تخلیه در ملک اجاره ای کتبی بودن قرارداد و پایان مدت قرارداد است .
📚✏️در این مورد باید مالک ودیعه مذکور در اجاره نامه را با دستور شورای حل اختلاف در صندوق شورا تودیع نموده تا دستور تخلیه ملک مسکونی و تجاری  صادر و به اجرا گذاشته شود.
📚✏️اصلی ترین علت طرح دعوای تخلیه، اتمام مدت اجاره است. در صورتی که به دلایل مختلف مالک یا مستاجر، بدنبال پایان دادن به قرارداد اجاره باشد و سمت دیگر آن را قبول نکند، شرایط طرح دعوای تخلیه ایجاد می شود.
📚✏️در واقع هنگامی که مالک خواهان فروش ملک خود باشد مستاجر به هیچ عنوان موظف به تخلیه ملک مذکور نیست یا برعکس مستاجر نیز نمی تواند زمانی که ملکی با شرایط بهتر پیدا کرد اجاره را پایان‌ دهد. این امکان زمانی تحقق پیدا می کند که مالک و مستاجر هر دو امکان حق فسخ را در طول بازه زمانی مشخص شده ای امکان پذیر کرده باشند که طبق ماده ۳۹۹ قانون مدنی به آن خیار شرط نیز گفته می شود.

۶۴- خلع ید از ملک مشاع یعنی چه؟
📚✏️فرض کنید دو برادر که خانه پدری را به ارث می برند در عین حال که بر هر ذره و آجر آن مالکیت دارند ولی بر هیچ بخشی نمی توانند ادعای مالکیت مستقل داشته باشند .
📚✏️به همین جهت است که هیچ یک از مالکین مشاع بدون اذن دیگران حق تصرف در مال مشترک را ندارند . در مورد خلع ید از ملک مشاع  طبق ماده ۴۳قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر می‌دارد: ‌« در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.»
📚✏️منظوراز مقررات املاک مشاعی مواد ۵۷۶ و۵۸۲قانون مدنی می باشد که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراین محکوم‌له در دعوای خلع ید به مـعـنـای اخـص در مـلک مشاع هنگامی می‌تواند تقاضای تحویل ملک متنازع‌فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.

۶۵- مراحل تخلیه ملک تجاری به تفکیک نوع سند اجاره نامه؟
🔸اجاره نامه رسمی :
چنانچه اجاره نامه رسمی باشد موجر از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند اقدام می¬کند، یعنی دفترخانه به مستاجر اخطار می¬کند که ظرف ۱۰ روز قسط یا اقساط عقب افتاده را پرداخت نماید. یا موجر می¬تواند از طریق اجرای ثبت ، صدور اجراییه بر تخلیه و وصول اجاره بها را بخواهد.در این مورد اگر بعد از صدور اجرائیه مستاجر اجاره بهاء را پرداخت کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می¬کند.اما موجر می¬تواند به استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بهاء از دادگاه درخواست تخلیه ملک تجاری را بخواهد.
🔸اجاره نامه عادی یا اجاره نامه تنظیم نشده باشد:
در این صورت موجر برای تخلیه ملک تجاری  و وصول اجاره بهاء می¬تواند با ارسال اظهارنامه درخواست وصول اجاره بهاء را بکند یا به دادگاه مراجعه کند. اما در این مورد هر گاه قبل از صدور حکم دادگاه مستاجر اضافه بر اجاره بهاء معوقه را به نفع موجر در صندوق دادگستری بگذارد حکم به تخلیه داده نمیشوداما مستاجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم شده و به موجر پرداخت می¬کند. و این ارفاق برای هر مستاجر فقط برای یک بار میباشد.

۶۶- مفهوم وکالت بلاعزل در فروش ملک چگونه است؟
📚✏️وکالت بلاعزل در فروش ملک به این معناست که اگر در قرارداد فروش ملک کلمه بلاعزل ذکر شده باشد، موکل دیگر حق عزل یا برکناری وکیل و فسخ وکالت را ندارد.
📚✏️وکالت قراردادی است که به موجب آن وکیل به نیابت از موکل خود، کاری را به جای او انجام می دهد؛ مثلا زمین یا ملکی را برای او خریداری نماید یا بفروشد و کارهای اداری آن را انجام دهد.
📚✏️وکالت شامل دو نوع ساده و بالاعزل می باشد.
در وکالت ساده، موکل هر زمان که بخواهد می تواند وکیل را عزل و برکنار کند، اما مثلا در رابطه با وکالت بلاعزل در فروش ملک، موکل که همان صاحب ملک می باشد و وکیل را برای امر فروش ملک انتخاب کرده است، حق ندارد که وکیل را هر زمانی که خواست، عزل کند.
📚✏️عواملی همچون فوت وکیل یا موکل، جنون و نادانی آن ها، از بین رفتن موضوع وکالت، انجام عملی خلاف جهت وکالت توسط موکل و در نهایت پایان مدت وکالت می توانند باعث فسخ وکالتنامه شوند. اگرچه این نوع وکالت دردسرهای زیادی برای افراد دارد، اما هنوز بسیاری از افراد از آن تبعیت می کنند. به عنوان مثال اگر در این نوع وکالت، یکی از طرفین فوت کند یا بنا به دلایلی قرار داد فسخ شود، خریدار ملک نمی تواند به نام خود سند بزند و باید صبر کند تا وراث شخص فوت شده، برای انتقال سند و … اقدام کنند که این خود امری زمان بر و وقت گیر خواهد بود.

۶۷- مالک سرقفلی ( حق کسب یا پیشه یا تجارت ) چه تغییراتی می تواند در محل سرقفلی انجام دهد؟
📚✏️مطابق بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ « تعدی یا تفریط » مستاجر موجب حق درخواست تخلیه برای موجر است؛ براساس ماده ۹۵۱ قانون مدنی « تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری .»
📚✏️با توجه به مواد فوق، تعدی مستاجر ( صاحب سرقفلی )  زمانی مصداق پیدا می کند که مستاجر،  از حدود و ثغور خود تجاوز کرده و رفتار ایشان به ملک مالک آسیب زده باشد، به عبارت دیگر، تغییراتی که به اساس و اصل بنا لطمه وارد کند داخل در این تعریف است، به عنوان مثال ایجاد بالکن، برداشتن دیوار یا چیدن دیوار اضافی، تعبیه بالابر و تغییراتی از این دست قطعا تعدی محسوب و موجب حق درخواست تخلیه برای مالک می شود، از سوی دیگر « تزئین و تعمیری که موجب استفاده بهتر از مورد اجاره شود » مانند تعویض کولر آبی به جهت خرابی، نصب و راه اندازی کرکره برقی و .. چون این اقدامات، به اساس و اصل بنا لطمه ای وارد نمی کند و اتفاقا موجب بهینه شدن مورد اجاره شده است نمی تواند از جمله دلایلی باشد که مالک بتواند براساس آنها تخلیه مستاجر را بخواهد.
نکته : در صورت تخلیه مستاجر به جهت تعدی یا تفریط، مستاجر مستحق حق کسب یا پیشه یا تجارت نیست.

۶۸- ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله چیست؟
افراد زمانی که می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند. در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهدشد.

۶۹- آیا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضاء مدت اجاره وجود دارد؟
✅ پاسخ این سؤال منفی است زیرا قرارداد اجاره ازجمله عقودی است که طرفین آنرا متعهد و پای بند به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره می نماید. مگر در مواردی مانند عدم امکان بهره برداری از ملک بلحاظ عیبی قابل استفاده نباشد، یا اینکه طرفین توافق دیگری نموده باشند. البته در قراردادهای اجاره امکان گنجاندن این شرط وجود دارد که در صورتی که هر یک از طرفین مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشند، یک یا دو ماه از قبل اعلام کنند، که در اینصورت با تسویه حساب موجر و مستاجر قرارداد اجاره به پایان می رسد. هم چنین تراضی طرفین حین قرارداد که اصطلاحاً به آن اقاله می گویند، یکی از عوامل خاتمه دادن به قرارداد اجاره است.

۷۰- اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستأجر یا عدم پرداخت اجاره بها، هزینه شارژ و … باشد، می تواند از مبلغ ودیعه کم کند؟
✅ در صورتیکه در قرارداد شرط نشده باشد، مؤجر نمی‌تواند رأساً نسبت به برداشت موارد فوق از مبلغ ودیعه که نزد اوست اقدام کند، بلکه باید با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی و مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا، پس از حکم قطعی به دایره اجراء مراجعه تا مطالبات وی از مبلغ ودیعه کسر و مانده آن به مستأجر مسترد شود.

۷۱- در صورت تخلف از مفاد قرارداد، حقوق و تکالیف مؤجر و مستأجر چیست؟
✅ مالک می‌تواند در صورت استفاده مستأجر مغایر با موضوع قرارداد و بر خلاف توافق، مثلاً انتقال محل اجاره به دیگری، تخریب و صدمه به محل اجاره، عدم پرداخت اجاره بها و همچنین پایان یافتن مدت اجاره در محل مسکونی با مراجعه به شورای حل اختلاف، در باره محل تجاری به دادگاه عمومی حقوقی، دادخواست تخلیه بدهد. 
✅ به علاوه، مستاجر هم می تواند در مواردی مثل عدم تنظیم قرارداد اجاره یا سند رسمی اجاره (درباره محل اجاره تجاری) و یا خرابی عمده محل اجاره یا مانعی که از جانب مالک برای استفاده از محل اجاره ایجاد شده و همچنین در صورت انتقال محل اجاره به دیگری بدون در نظر گرفتن منافع و حقوق مستاجر، همچنین عدم بازگرداندن مبلغ رهن، قرض الحسنه یا هر عنوان دیگری که در هنگام تخلیه باید پس داده شود به مراجع قانونی و قضایی یادشده مراجعه و دادخواهی کند.

۷۲- قانون تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ چه می باشد؟
✅اگر چه در قراردادهای مشمول ۵۶ مبلغ اجاره ای که مستاجر به مالک پرداخت می کند بسیار ناچیز است و حتی در مواردی مالک می تواند آن را نادیده بگیرد، اما تحت شرایطی عدم پرداخت اجاره بهاء می تواند موجب تخلیه مستاجر و یا حق درخواست تخلیه برای مالک را فراهم نماید.
✅موضوع پرداخت اجاره بهاء آنگونه از اهمیت بالایی برخوردار بوده که قانونگذار فصل دوم از قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶ از مواد ۳ تا ۶ را به میزان اجاره بها و ترتیب پرداخت آن اختصاص داده است، و در بند ۹ از ماده ۱۴ قانون مارالذکر عدم پرداخت اجاره بهاء را از موجبات حق درخواست تخلیه برای مالک تلقی نموده است، با توجه به این مطالب سوالی که پیش می آید این است که مالک تحت چه شرایطی می تواند درخواست تخلیه مستاجر به علت عدم پرداخت اجاره بهاء را بکند؟ 

۷۳- شرایط تخلیه مستاجر به علت عدم پرداخت اجاره بهاء چیست؟
📚✏️به موجب ماده ۶  قانون فوق الذکر، مستاجر مکلف به پرداخت اجاره ( اجرت المسمی یا اجرت المثل) آخر هر ماه اجاری، ظرف ده روز [ از آخر هر ماه اجاری ] به مالک یا نماینده قانوی وی شده است، و اگر موجر یا نماینده وی از این امر استنکاف نماید باید وجه آن را نزد دفاتر اسناد رسمی یا سپرده دادگستری تودیع نماید؛
📚✏️ حال چنانچه مستاجر در مهلت مقرر [ که در بالا توضیح داده شد ] نسبت به پرداخت اجاره بهاء اقدام نکند موجر برای درخواست تخلیه باید ابتدا اظهارنامه ای مبنی بر پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده به مستاجر ارسال نماید، سپس بعد از گذشت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و عدم پرداخت قسط یا اقساط معوقه توسط مستاجر، از طریق دفاتر اسناد رسمی در صورتی که اجاره نامه رسمی است و یا از طریق دادگاه در صورتی که اجاره نامه عادی است نسبت به تخلیه مستاجر اقدام نماید؛ بنابراین لازمه تخلیه مستاجر از این نظر ارسال اظهارنامه به مستاجر و گذشت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه است.

۷۴- امکان عدم تخلیه با وجود عدم پرداخت اجاره بهاء در چه صورت فراهم می شود؟
📚✏️با وجود اینکه مستاجر به تعهد خود در خصوص پرداخت اجاره بهاء عمل ننموده و موجر نیز ناچارا متوسل به ارسال اظهارنامه شده و متعاقب آن تخلیه مستاجر را از مراجع ذی صلاح خواسته، قانونگذار یک بذل و بخششی به مستاجر نموده و برای ایشان فرصتی دوباره داده تا از تخلیه مستاجر جلوگیری نماید؛
📚✏️به موجب قسمت اخیر بند ۹ ماده ۱۴ در صورتی که « .. مستاجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادر نمی شود ..» ولی  « .. هر مستاجر فقط یک بار می تواند از این ارفاق استفاده کند..»؛ بنابراین در صورت عدم پرداخت اجاره بها از طرف مستاجر و با وجود درخواست مالک برای تخلیه و حتی احراز تخلف مستاجر، چنانچه مستاجر نسبت به پرداخت اجاره بها به علاوه بیست درصد از مبلغ اجاره بها، قبل از صدور حکم قطعی نماید، حکم تخلیه صادر نمی گردد، ولی این « ارفاق» فقط یک بار مشمول مستاجر خواهد شد.
📚✏️اما قانونگذار این ارفاق را در صورتی که « .. مستاجر دوبار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه ..اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد ..» مشمول ندانسته و حق تخلیه  را برای موجر قائل شده است؛ بنابراین در این صورت حتی با پرداخت اجاره بهاء نیز تخلیه مستاجر با احراز شرایط قطعی خواهد بود.

۷۵- پرداخت یا عدم پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت چه عواقبی دارد؟
📚✏️متاسفانه مستفاد از مواد ۱۴،۱۵ و ۱۹ از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ در صورتی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بهاء صادر شود، تخلیه بدون پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت خواهد بود.

۷۶- قیمت انباری یا پارکینگ از متراژ فروش محاسبه می شود یا خیر ؟
هر شهر و منطقه عرف خودش را دارد، به طور مثال در شهر اصفهان در بعضی مناطق پارکینگ جزو متراژ حساب نمی‌شود اما در بعضی دیگر از مناطق به گونه‌ایی خرید و فروش می‌کنند و جزو متراز به حساب می‌آورند، به طور کلی کاملا وابسته به عرف منظقه یا شهر است.
برای مثال ممکن است متراژ پارکینگ و انباری آپارتمان جزئی از سند باشد ولی در عین حال جز متراژ محاسبه نشود و یا بالعکس. باید توجه داشته باشید که تمامی این موارد را قبل از خرید ملک مد نظر قرار بدهید و به صورت واضح و شفاف از فروشنده سوال کنید تا تمامی موارد مشخص شود.
در نظر داشته باشید که به صورت عرفی نیز مکان پارکینگ قابل تعیین است برای مثال اینکه با همسایه ها در این مورد به توافق برسید یا از این دست موارد.

۷۷- 

۱- آیا زنی که شوهر و فرزند دارد، در صورت فوت، خواهران‌ و برادرانش هم از او ارث می‌برند؟
برادر و خواهر جزء طبقه دوم وراث بوده و با وجود فرزند و همسرِ متوفی، از وی ارث نخواهند برد؛ لکن مادرِ متوفی جزو وراث خواهد بود.

۲- محل طرح دعوا چگونه تعیین می شود ؟

🔰در امور خانواده، چنانچه هر یک از زوجین در محل های متفاوتی طرح دعوی کرده باشند، دادگاهی که دادخواست اول به آن داده شده است، اختیار رسیدگی دارد.
🔰همچنین، در دعاوی خانوادگی، زوجه میتواند در محل سکونت خود اقامه دعوی کند.
🔰زوجه علاوه بر محل اقامت زوج و محل اقامت خود، میتواند برای مطالبه مهریه به دادگاهی رجوع کند که عقد نکاح در حوزه آن واقع شده است.

۳- زن شوهرداری با مرد دیگری رابطه زناشویی داشته است، آیا این زن میتواند بعد از طلاق از شوهرش با همان مرد ازدواج کند؟

خیر، در صورت بروز این رابطه ی زن شوهردار با مرد دیگر، تا ابد به آن مرد حرام می شود اصطلاحا حرام موبد و حتی بعد از طلاق از شوهر خود نیز نمیتواند با آن مرد ازدواج کند.
(نظر اجماع این است)

۴- من یک شوهر ۳۲ ساله هستم. اگر بخواهم همسرم را طلاق بدهم چیکار باید انجام دهم؟
مرد حق طلاق خواهد داشت و میتوانید بعد از پرداخت حقوق همسر خود، برای طلاق ایشان اقدام کنید.

۵- من زنی ۲۷ ساله هستم. به دلیل اینکه همسرم مرا کتک میزند و معتاد است قصد طلاق دارم. چه کاری باید انجام دهم؟
شما میتوانید با استناد به شروط ضمن عقد و تماس با دفتر و گرفتن وکیل برای طلاق اقدام کنید.

۶- زن و شوهری که به دلیل عدم تفاهم قصد طلاق توافقی را دارند چه کاری باید انجام دهند؟
ابتدا زن و شوهر باید در خصوص تمامی مهریه و نفقه و اجرت المثل و حقوق دیگر توافق کنند سپس میتوانند ضمن تماس با دفتر وکیل بگیرند.

۷- آیا بعد از طلاق توافقی زن میتواند به مهریه خود رجوع کند؟
اگر طلاق توافقی در قبال بذل مهریه باشد دیگر زن نمیتواند به مهریه خود رجوع کند.

۸- اگر زن وکالت در طلاق داشته باشد میتواند مهریه خود را هم مطالبه کند؟
بله اگر زن وکالت در طلاق داشته باشد میتواند تمامی حقوق خود را از مرد مطالبه کند.

۹- در چه صورتی زن میتواند ۱۰۰۰ سکه عندالاستطاعه را به عنوان مهریه مطالبه کند؟
در صورتیکه زن از مرد اموالی را معرفی و توقیف کند قابل مطالبه است.

۱۰- آیا برای مطالبه مهریه عند المطالبه هم زن باید مال معرفی کند؟
خیر مرد ملزم خواهد بود که مهریه عندالمطالبه را تحت هر شرایطی پرداخت کند.

۱۱- تحت چه شرایطی مهریه به زن تعلق نمیگیرد؟
تحت هر شرایطی مهریه به زن تعلق میگیرد مگر در صورت بذل مهریه از طرف زن.

۱۲- آیا زن میتواند مهریه خود را درقبال طلاق توافقی بذل کند؟
بله زن میتواند در ازای طلاق توافقی مهریه خود را بذل کند.

۱۳- زن از چه طریقی میتواند برای وصول مهریه اقدام کند؟
زن میتواند از طریق توقیف اموال مرد از اجرای ثبت و یا تنظیم دادخواست از دادگاه برایمطالبه مهریه اقدام کند.

۱۴- در صورت عدم پرداخت نفقه زن میتواند حکم جلب مرد را بگیرد؟
اگر شکایت کیفری ترک انفاق کرده باشد و مرد نفقه را پرداخت نکند زن میتواندحکم جلب ایشان را بگیرد.

۱۵- تا چند ماه نفقه پرداخت نشود زن حق طلاق خواهد داشت؟
اگر مرد به مدت شش ماه نفقه زن را پرداخت نکند زن حق طلاق خواهد داشت.

۱۶- در صورت عدم تمکین خاص و یا عام زن نفقه به او تعلق میگیرد؟
در صورتیکه عدم تمکین زن توسط مرد اثبات شود دیگر نفقه به زن تعلق نخواهد گرفت و ناشزه میباشد.

۱۷- در صورتیکه زن بدون اجازه مرد از منزل خارج شود نفقه به او تعلق میگیرد؟
در صورتیکه به دلیل عدم پیروی از دستورات مردناشزه محسوب شود نفقه به ایشان تعلق نمیگیرد.

۱۸- مرد میتواند برای پرداخت نفقه دادخواست اعسار بدهد؟
بابت نفقه گذشته که محکوم شده است بله ولی اگرشکایت ترک انفاق شده باشد باید ماهیانه آن را پرداخت کند.

۱۹- اگر پدری قبل از فوت تمام اموال و دارایی خود را به نام دو پسرش بکنه و یکی از پسرهاش رو محروم کنه ایا بعد از فوت پدر، پسر محروم از ارث میتونه از طریق قانون اقدامی بکنه که چیزی بهش بدن؟
اگر اموال در قالب صلح و هبه و یا خرید و فروش به دیگر پسران تملیک شده باشد، پسر محروم کاری نمی تواند بکند.
اما اگر در قالب وصیت محروم شده باشد، این محرومیت از ارث هیچ گونه اعتبار شرعی و قانونی ندارد.

۲۰- شخصی در بیمارستان بیهوش شده و پسر بزرگ، انگشت پدر را در حال بیهوشی روی کاغذ گذاشته و سهم سایر ورثه را مال خود میکند. عنوان اتهامی آن چیست؟
موضوع مشمول ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی میباشد که عنوان سو استفاده از ضعف نفس اشخاص را دارد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از شش ماه تا دو سال ‌حبس خواهد بود. و در صورت انطباق با جرم کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس متوجه وی است.
همچنین برگه تحصیل شده فاقد اعتبار بوده و کلیه انتقالات اموال ابطال خواهد شد.

۲۱-  بعد از صدور حکم سرپرستی برای وارد کردن نام و نام خانوادگی فرزند خوانده چه باید کرد؟
پس از صدور حکم سرپرستی (فرزندخواندگی)، اداره ثبت احوال مکلف است، نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند.
اداره ثبت احوال، سپس شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید.

۲۲- آیا می‌توان هنگام طلاق ملکی‌ را که‌ به‌ نام همسر کرده‌ایم، بازپس گرفت؟
برخی از افراد، ملک مسکونی خود یا ملک دیگری را به نام همسرشان می‌کنند و درپاره‌ای موارد نیز، پس از به مشکل خوردنِ روابط زناشویی زوجین و مطرح شدن مسئله طلاق، بحث بازپس‌گیری ملک منتقل شده به همسر هم پیش می‌آید. حال باید دید قانون در این مورد چه می‌گوید؟

✏️در پاسخ باید بیان داشت که به طور کلی بعد از وقوع هر معامله‌ای اصل بر صحیح و معتبر بودن آن معامله خواهد بود.
از سوی دیگر ملاک تشخیص صحت هر معامله‌ای، زمان انجام آن معامله است، به عبارت دیگر چنانچه در زمان انجام معامله اهلیت و صلاحیت قانونی کافی و لازم برای انجام معامله وجود نداشته باشد، این امکان وجود خواهد داشت تا به اعتبار و صحت معامله خدشه وارد شود؛ ولو سال ها از تاریخ انجام معامله گذشته باشد، بنابراین چنین امکانی برای شخص وجود نخواهد داشت و نمی‌توان هنگام طلاق ملکی‌ را که‌ به‌ نام همسر بوده است، بازپس گرفت.

۲۳- در چه مواردی  عدم تمکین زن جنبه ی شرعی و قانونی دارد؟
الف) نامناسب بودن محل سکونت زن
ب) بیماری
ج) سفر واجب: مثل حج تمتع
د) درمان در خارج از کشور به تجویز پزشک
ه) بیماری واگیردار زوج
و) خوف از ضرر جسمی، شرافتی، جانی و مالی

۲۴- در صورتی که طلاق از طرف مرد باشد٬ آیا باید مهریه قبل از طلاق پرداخت شود؟
در زمانی که طلاق از طرف مرد میباشد باید تکلیف تمامی حقوق زن مانند مهریه و نفقه و اجرت المثل و شرط نصف دارایی مشخص شود.
شرط نصف دارایی و اجرت المثل فقط در طلاق از طرف مرد، به زن پرداخت می گردد و در طلاق از طرف زن به وی تعلق نمی گیرد(مگر زن در پرونده ای جداگانه اقدام به مطالبه اجرت المثل کرده باشد).
بعد از محکوم شدن مرد به پرداخت مهریه، ممکن است مرد توانایی پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد که در این صورت میتواند دادخواست اعسار بدهد و مهریه را بعد از طلاق نیز به صورت اقساط پرداخت کند.

۲۵- بنده ۲ سال است که هر ماه نیم سکه مهریه پرداخت میکنم. کارمند هستم سال اول حقوقم ۹۰۰هزارتومان بود و سکه۴۵۰ هزارتومان. حال حقوقم یک میلیون و صد هزار تومان و سکه۷۰۰هزارتومان است. دیگر توان پرداخت مهریه هر ماه نیم سکه را ندارم. اگر پرداخت اقساط مهریه برای زوج دشوار باشد، تکلیف چیست؟ 
به تجویز تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می توانید دادخواست تعدیل اقساط را به دادگاه تقدیم نمایید. مطابق این تبصره، هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

۲۶- مهریه خانمی که همسرش فوت کرده است به چه صورت پرداخت می‌شود؟در صورتی که متوفی طلبکار داشته باشد و همچنین پدر و مادر ایشان در قید حیات باشند قضیه به چه صورت می‌شود؟
مهریه کسی که همسرش فوت کرده است از سال فوت شوهرش محاسبه می‌شود. از اموال متوفی دیون و بدهکاری‌هایش جدا می‌شود که در بین دیون، مهریه همسر نیز جزء دیون ممتازه است یعنی بر دیگر بدهی‌ها مقدم است، لذا پس از کسر مهریه و دیگر بدهی‌ها، اموال وی طبق قانون ارث تقسیم می‌شود. 

۲۷-خواستگارم میگوید پرینت اس ام اس های من رو از مخابرات با آشنایی که دارد گرفته است، آیا این امکان دارد؟
خیر امکان پذیر نیست، بدون دلیل محکمه پسند دادگاه نمیتواند دستور پرینت ریز مکالمات و متن پیامک ها را بدهد. و هیچ کارمندی در این بخش اجازه سرکشیدن به مکالمات خصوصی افراد را ندارد، و در فرض محال اگر چنین اقدامی صورت پذیرفته باشد میتوانید از آنها شکایت کنید.

۲۸- آیا زنی که مهر خود را به همسرش هبه(هدیه) کرده است می‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟
لازم می‌دانم تا سه حالت را از یکدیگر تفکیک کنم:

🔷 حالت اول زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.
🔷 حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد شد.
🔷 حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.

۲۹- همسر بنده به اسم من حساب باز کرده و با حساب من کار میکند که مبالغ بسیاری جا به جا میشود، آیا ایشان میتواند ادعا کند که این مبالغ به عنوان مهریه به حساب من وارد شده است؟!
 در پاسخ به سوال شما باید بیان داشت اینکه شما اجازه بازگشایی حساب به نام خودتان را به همسرتان داده اید و یا آنکه اجازه استفاده از حساب بانکی خود را به همسرتان بدهید، می تواند عواقب بدی برای شما به دنبال داشته باشد، چه اینکه ایشان این امکان را خواهند داشت تا اعلام نمایند مهریه و کلیه حقوق مالی شما را به حساب بانکی تان واریز نموده اند و از این بابت دینی بر عهده ندارند یا حتی این امکان را خواهند داشت تا اعلام نمایند برخی از واریزی های صورت گرفته به حساب شما، به عنوان قرض بوده است و سپس آن مبالغ را از شما مطالبه نمایند.

۳۰- اگر دختر جهیزیه را بدون صورت برداری و در ابتدای ازدواج به منزل شوهر آورده باشد، آیا می توان ثابت کرد که دختر آنها را آورده است؟
در صورتی که در زمان انتقال جهیزیه به منزل مشترک ، فهرستی تهیه و به امضای زوج برسد، استرداد آن با مشکلی مواجه نخواهـد شـد ،در غیر این صورت با شهادت شهودی که اطلاع از اقلام جهیزیه دارند و یا مدارک مربوط به خرید آن مـی تـوان در خصـوص اثبـات وجـود جهیزیه اقدام نمود.

۳۱- حق حبس در عقد نکاح  چگونه است؟
حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین‌ قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. برای مثال در عقد بیع خریدار می‌تواند پرداخت پول را به دریافت کالا منوط کرده و فروشنده نیز تحویل کالا را به تسلیم پول موکول کند. پس اجرای این حق به تعلیق قرارداد بدون فسخ آن منجر می‌شود.
✏️اما خصوصیتى در عقد بیع وجود ندارد که حق حبس را اختصاص به آن و فقط براى هر یک از بایع و مشتری لحاظ نماید، بلکه طبیعت معاوضه چنین اقتضایی را ایجاب می‌نماید و بدین جهت، حکم مزبوردر تمامى عقود معوض جارى میگردد،
✏️عقد نکاح هر چند از عقود معوض نمی باشد منتهی قانونگذار این امتیاز را بصورت استثنایی به زن واگذار نموده که از تمکین تا دریافت مهریه امتناع کند . زنی که  با استفاده از این حق از تمکین خودداری می کنا ناشزه تلقی نشده و حق نفقه او ساقط نمی‌گردد؛ زیرا این حق عدم تمکین از طرف شرع مقدّس مجاز دانسته شده است.
✏️از این‌رو، قانون‌گذار در ماده «۱۰۸۵» قانون مدنی (حق حبس زوجه) می‌گوید: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این‌که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».
✏️سؤالی که در اینخصوص به ذهن می رسد اینکه آیا زن به استناد حق حبس از تمکین به معنای خاص (همبستر شدن و زناشویی ) معاف می شود یا تمکین عام ( انجام سایر تکالیف مقرر در قانون و شرع مانند حسن معاشرت ، کمک به تشیید مبانی خانواده و … ) نیز از او ساقط می گردد .
✏️طبق نظردکتر کاتوزیان منظور از‘’ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد ‘’ تمکین به معنای خاص میباشد، البته نظر مخالف نیز وجود دارد  که طبق آم زن حتی میتواند به خانه شوهر نرود(دکتر شایگان)
نکات:
۱) ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی قاعده ای تکمیلی است و میتوان برخلاف آن شرط کرد.
۲) شوهر حق نداردپرداخت مهر را موکول به تمکین کند.
۳) اعسار شوهر مانع از استفاده از حق حبس نیست.
۴) درنکاحی که در آن مهر تعیین نشده یا عدم مهر در آن شرط شده است برای زن حق حبس نیست.
۵) مهر در عقد نکاح میبایست حال باشد تا حق حبس برای زوجه محقق گردد.
✏️رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به این اختلاف پایان داده و عنوان داشته حق حبس زن را از تمکین عام و خاص معاف می نماید :
مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان ( قائل به این نظر است که حق حبس در مقابل تمکین عام و خاص میباشد )که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

۳۲- در صورتی که طلاق از طرف مرد باشد٬ آیا باید مهریه قبل از طلاق پرداخت شود؟
در زمانی که طلاق از طرف مرد میباشد باید تکلیف تمامی حقوق زن مانند مهریه و نفقه و اجرت المثل و شرط نصف دارایی مشخص شود.
شرط نصف دارایی و اجرت المثل فقط در طلاق از طرف مرد، به زن پرداخت می گردد و در طلاق از طرف زن به وی تعلق نمی گیرد(مگر زن در پرونده ای جداگانه اقدام به مطالبه اجرت المثل کرده باشد).
بعد از محکوم شدن مرد به پرداخت مهریه، ممکن است مرد توانایی پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد که در این صورت میتواند دادخواست اعسار بدهد و مهریه را بعد از طلاق نیز به صورت اقساط پرداخت کند.

۳۳- آیا می‌توان هنگام طلاق ملکی‌ را که‌ به‌ نام همسر کرده‌ایم، بازپس گرفت؟
برخی از افراد، ملک مسکونی خود یا ملک دیگری را به نام همسرشان می‌کنند و درپاره‌ای موارد نیز، پس از به مشکل خوردنِ روابط زناشویی زوجین و مطرح شدن مسئله طلاق، بحث بازپس‌گیری ملک منتقل شده به همسر هم پیش می‌آید. حال باید دید قانون در این مورد چه می‌گوید؟

✏️در پاسخ باید بیان داشت که به طور کلی بعد از وقوع هر معامله‌ای اصل بر صحیح و معتبر بودن آن معامله خواهد بود.
✏️از سوی دیگر ملاک تشخیص صحت هر معامله‌ای، زمان انجام آن معامله است، به عبارت دیگر چنانچه در زمان انجام معامله اهلیت و صلاحیت قانونی کافی و لازم برای انجام معامله وجود نداشته باشد، این امکان وجود خواهد داشت تا به اعتبار و صحت معامله خدشه وارد شود؛ ولو سال ها از تاریخ انجام معامله گذشته باشد، بنابراین چنین امکانی برای شخص وجود نخواهد داشت و نمی‌توان هنگام طلاق ملکی‌ را که‌ به‌ نام همسر بوده است، بازپس گرفت.

۳۴- آیا دختر میتواند با ارائه دادخواست به دادگاه درخواست نفقه کند؟ آیا سن دختر تاثیر دارد؟
بله…دختر می تواند تا زمانی که ازدواج نکرده و استقلال مالی ندارد درخواست نفقه کند و پدر موظف به پرداخت است.

۳۵- آیا میتوان چون همسر مالی ندارد مهریه را از پدر همسر مطالبه کرد؟؟
خیر مطالبه مهریه فقط از شوهر امکان پذیر است هر چند خانواده ی همسر متمکن و مال دار باشند، مگر پدر همسر از همان ابتدا پرداخت مهر را تعهد و ضمانت کرده باشد.

۳۶- آیا قرارداد نامزدی که توافقی است فی مابین زن و مرد درباره همسری آینده خود، آنان را به عقد ازدواج پایبند و متعهد می کند؟ و آیا این امکان وجود دارد که در صورت امتناع یکی از نامزدها برای انعقاد عقد ازدواج، نامزد دیگر از طریق دادگاه، نامزد ممتنع را مجبور به ازدواج نماید؟
نامزدی یا وعده ازدواج، قراردادی مربوط به انعقاد عقد نکاح در آینده است و نه خود عقد نکاح و بدین دلیل که تا آخرین لحظات نیز زن و مرد در گرفتن تصمیم آزاد و مختار باشند، تعهد آن دو به ازدواج با هم ارزش عقد اصلی ( عقد ازدواج ) را نداشته و از نظر قانون الزامی برای آنان ایجاد نمی کند.
بنابراین نه فقط اعلام نامزدی ساده هیچ الزامی از نظر قانون برای نامزدها به بار نمی آورد، بلکه تعهد صریح آنان به ازدواج هم الزام آور نیست.

۳۷- قصد خرید ملکی را داریم که یکی از ورثه خارج از کشور می باشد، آیا بدون حضور ایشان این معامله قانونی است یا خیر؟ 
ورثه ای که خارج از کشوراست و حضور ندارد می تواند از طریق دادن وکالت به دیگری سهم خود را بفروشد در غیر اینصورت معامله فقط نسبت به ورثه حاضر امکان پذیر می باشد و معامله حاضرین نسبت به سهم خودشان از شش دانگ ملک معتبر است و فروش سهم ورثه غیر حاضر، قانونی نیست. 

۳۸- همسر بنده فوت کرده اند. ایشون در زمان حیاتشون یک سری از اموالشون را به همسر اول و فرزندانش منتقل کرده. آیا من میتوانم مهریه خود را بگیرم؟؟
اموالی که قبل از فوت متوفی به نام کسی منتقل شده است را نمی توان بابت مهریه توقیف کرد. می توانید دادخواست مهریه خود را به طرفیت وراث در خصوص اموالی که به نام متوفی باقی است تنظیم کنید.

۳۹- اگر دختر جهیزیه را بدون صورت برداری و در ابتدای ازدواج به منزل شوهر آورده باشد، آیا می توان ثابت کرد که دختر آنها را آورده است؟
در صورتی که در زمان انتقال جهیزیه به منزل مشترک ، فهرستی تهیه و به امضای زوج برسد، استرداد آن با مشکلی مواجه نخواهـد شـد ،در غیر این صورت با شهادت شهودی که اطلاع از اقلام جهیزیه دارند و یا مدارک مربوط به خرید آن مـی تـوان در خصـوص اثبـات وجـود جهیزیه اقدام نمود.

۴۰- آیا مرد می‌تواند بدون حکم دادگاه مانع اشتغال همسرش شود؟
درست است که طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»، اما نمی‌تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را مطرح کند و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.

۴۱- عدم تعلق ارث در ازدواج موقت به چه صورت می باشد؟
شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسرش وجود زوجیت دائمی بین آنها است.
از مفهوم ماده ۹۴۰ قانون مدنی که قید زوجیت دائمی را ذکر کرده می‌توان چنین فهمید که در نکاح منقطه (متعه) هیچ ارثی برای زن راه ندارد؛
حتی زن مثل مورد نفقه که می‌توانست آن را در عقد شرط کند، دیگر نمی‌تواند شرط توارث را در نکاح منقطع (موقت) بگنجاند و اگر چنین شود شرط باطل است.

۴۲- حق حبس در دوران نامزدی چیست؟
ازحقوقی که در قانون مدنی برای زوجه مقرر شده حق حبس می باشد . ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این حق را چنین تعریف می کند : زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .
و ماده ۱۰۸۶ قانون فوق در ادامه آورده است که : اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفای وظایفی که درمقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند ازحکم ماده قبل استفاده کند مع  ذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد .
معمولا وقتی که زن به تکالیف خود عمل نمی کند و در واقع نشوز می کند مرد دعوی تمکین را طرح می کند زمانی که زن از حق حبس خود استفاده می کند دادگاه در صورت احراز شرایط حق حبس دیگر دعوی تمکین را حکم نمی نماید اعم از اینکه دعوی طرح شده تمکین بصورت عام باشد یا بصورت خاص .
و در نتیجه این حکم زن به راحتی می تواند نفقه خود را مطالبه نماید و حتی طرح شکایت کیفری ترک انفاق بنماید .ازطرفی بموجب آراء وحدت رویه مثل رای وحدت رویه ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۹۰ تقسیط مهریه موجب سقوط حق حبس زوجه نمی گردد.
به هر حال درزمان فعلی رویه قضایی این است که حق حبس مطلق در مهریه پذیرفته شده و تقسیط مهریه هم موجب سقوط آن نمی گردد .

۴۳- آیا اطلاع زن از وضعیت مالی مرد تاثیری در حق حبس دارد؟
✏️در تمامی عقود رضایی که با توافق طرفین منعقد می شود طرفین با توافق می توانند آنها را بر هم زده و حتی آثار آنها را هم زایل کنند.
✏️اما انحلال زندگی مشترک مستلزم پیروی از قواعد و تشریفاتی است که حکومت با هدف جلوگیری از متلاشی شدن خانواده آنها را وضع نموده است و حتی با انحلال نکاح، آثار به جای مانده از نکاح مانند انتساب فرزندان مشترک به والدین را نمی توان از بین برد.
✏️بین مهریه و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و نباید عقد نکاح را با خرید و فروش یا سایر عقود معوض مقایسه کرد.
✏️کما اینکه قانونگذار در مواد ۱۰۸۱ و ۱۰۸۷ و ۱۱۰۰ قانون مدنی مقرراتی را پیش بینی کرده است که دلالت بر آن دارد که وضعیت مهریه ارتباطی با اصل نکاح و طلاق ندارد.
✏️بنابراین خانمی که اطلاع دارد خواستگار وی، قادر به پرداخت مهریه نیست و با این وصف به عقد ازدواج وی درمی آید نه تنها نمی تواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهریه تقاضای بطلان عقد (۱۰۸۱ قانون مدنی) را بنماید بلکه مجاز به استفاده از حق حبس هم نیست و از این رو می بایست بلافاصله پس از عقد با درخواست زوج به ایفای وظایف زناشویی اقدام نماید و گرنه «ناشزه» محسوب خواهد شد.

۴۴- آیا در ازدواج موقت طلاق داریم؟
🔺طلاق مخصوص ازدواج دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد. ازدواج موقت با فوت زن یا شوهر، بخشیدن مدت باقیمانده توسط شوهر و انقضای مدت معین شده منحل می شود.
شوهر می تواند در هر زمانی از ازدواج موقت، مدت باقیمانده را به زن ببخشد و عقد را منحل کند، چه زن به این امر راضی باشد چه نباشد (بذل مدت)

۴۵- قانون حذف اسم همسر از شناسنامه بعد از طلاق 
با توجه به سوالات فراوانی که در خصوص حذف اسم همسر از شناسنامه بعد از طلاق ارسال میگردد به استحضار میرساند همانطور که قبلا توضیح داده شد؛
✍اگر در دادگاه، زوجه ادعای بکارت و عدم نزدیکی کند و به تایید پزشکی قانونی هم زوجه باکره باشد نام شوهر او از شناسنامه وی پاک میشود، در غیر این صورت و اگر باکره نباشد نام شوهر در شناسنامه وی باقی می ماند مگر اینکه وقتی برای بار دوم ازدواج کرد، درخواست حذف نام شوهر اول را داشته باشد و گرنه اگر هنگام طلاق باکره نباشد یا به اصطلاح حقوقی مدخوله باشد و مجددا هم ازدواج نکرده باشد، تحت هیچ شرایطی نام همسر اول از شناسنامه حذف نخواهد شد.

۴۶- اجازه خروج از کشور زن
طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه خانم متاهل در هر سنی باشد برای خروج از کشور به اجازه شوهر نیاز دارد.
 🚫شوهر در هر زمان از اجازه خود منصرف شود میتواند با مراجعه به پلیس گذرنامه نسبت به جلوگیری از خروج همسرش اقدام نماید. در این صورت گذرنامه خانم ضبط میشود.
 🚫بانوان در مواقع اضطراری میتوانند از دادستان اجازه خروج از کشور بگیرند. تشخیص ضرورت به عهده دادستان است و ایشان میبایست طرف ۳ روز نظر خود را اعلام کند.
 🚫زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی دارند و به تابعیت ایرانی باقی مانده اند از این شرط مستثنی هستند.
 🚫خانم های متاهل در موارد اضطراری مانند نیاز به درمان، فوت بستگان درجه یک و یا ملاقات با آنها، سفرهای زیارتی و … می توانند از دادگاه درخواست خروج از کشور نمایند.
✍️ بهترین راه حل برای خروج زن از کشور؛
همانطور که می دانید، زنان متاهل با اجازه کتبی شوهر خود میتوانند از کشور خارج شوند. اما با استفاده از شرط ضمن عقد ازدواج یا وکالتنامه بعد از عقد ازدواج، زن برای خروج از کشور با مشکلی خاصی مواجه نمیشود.
🚫ممنوعیت خروج از کشور؛
 معمولا یکی از نخستین کارهایی است که آقایان در هنگام وقوع اختلافات شدید انجام میدهند. ممکن است بعضی خانم ها فکر کنند که چون گذرنامه دارند، فعلا مشکلی از این باب نخواهند داشت! این تصور اشتباه است چرا که در این شرایط نیز مرد میتواند با مراجعه به اداره گذرنامه ظرف چند دقیقه همسر خود را ممنوع الخروج کند.

۴۷- اگر ارثی به وراث برسد و یکی از وراث حاضر به تقسیم نباشد چه باید کرد؟
شما می توانید از دادگاه آخرین محل اقامتگاه متوفی تقاضای انحصار وراثت کنید، بنابراین یکی از ورثه میتواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای صدور دستور فروش نماید. در این حالت آن ورثه یا باید سهم باقی وراث را بپردازد یا خودش هم همراه بقیه ملک را بفروشد. بعد از صدور دستور فروش دادگاه او را ملزم به این کار خواهد کرد.

۴۸- ️تمکین چیست؟
در معنای لغوی تمکین عبارت است از فرمان بردن و قبول کردن واطاعت کردن و در اصطلاح حقوقی انجام وظایف خاص زناشویی و ایجاد رابطه زوجیت است و چنانچه زوجه بدون معاذیر شرعی و قانونی از تمکین خودداری نماید ناشزه تلقی و حق نفقه وی ساقط می گردد.

۴۹- در چه مواردی زوجه می تواند از تمکین خودداری نماید؟
در موارد خاصی قانون گذار به زوجه مجوز عدم تمکین داده است ،بدون این که حق نفقه وی ساقط گردد.
الف ) زمانی که زوجه دارای عذر شرعی باشد مانند این که بیمار باشد.
ب ) در صورتی که زوج ( مرد )دچار بیماری مقاربتی باشد و زناشویی یا تمکین زوجه موجب سرایت بیماری به وی گردد.
ج ) در صورتی که زن پس از عقد و قبل از اقدام به زناشویی از ادای آن خودداری نموده و مطالبه مهریه نماید، در این حالت نیز می تواند تا وصول مهریه از ادای وظایف زناشویی امتناع کند.
این عمل حق حبس نامیده می شود. لکن چنانچه یک بار اقدام به رابطه زناشویی نمود، نمی تواند از ادامه آن خودداری و یا به سخن دیگر از حق حبس استفاده نماید.
ج ) در حالتی که زوجه در منزل شوهر بیم خطر جسمانی داشته باشد، مانند این که به دفعات مورد حملات فیزیکی وی قرار گیرد.
د ) اگر زوجه در منزل همسرش بیم خطر مالی داشته و شوهر او را اجبار به تادیه اموالی نماید.
ه ) بالاخره زمانی که در منزل مشترک خطر شرافتی برای زوجه موجود باشد، در این صورت نیز می تواند از تمکین امتناع نموده ولی از نفقه استفاده نماید.

۵۰-  آیا طلاق زن در زمان بارداری امکان پذیر می باشد؟
طلاق زن در زمان بارداری ایرادی ندارد اما زن باید تا زمان به دنیا آمدن طفل حتی اگر بیشتر از زمان عده طلاق (سه ماه و ده روز) هم باشد عده نگه دارد یعنی اگر مثلا ماه اول بارداری جدا شدند زن تا زمان به دنیا آمدن طفل حق ازدواج مجدد ندارد هر چند زمان عده بیشتر از سه ماه و ده روز شود.
بچه هم تا سن هفت سالگی تحت حضانت مادر است و بعد از آن اگر دختر باشد تا نه سالگی و اگر پسر باشد تا پانزده سالگی تحت حضانت پدر میباشد، ضمنا نفقه زن هم در زمان بارداری به عهده شوهر میباشد.

۵۱- مزایا و معایب مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت نسبت به مطالبه از طریق دادگاه چیست؟
🔴معایب
۱- در صورت افزایش قیمت سکه در طول عملیات اجرایی، زن ممکن است ضرر کند زیرا اجرای ثبت، به افزایش قیمت توجه نمی کند ولی دادگاه، قیمت زمان اجرای حکم را ملاک می داند.
۲- در اجرای ثبت نمی توان، زوج را زندانی کرد ولی در شیوه ی دادگاه می توان وی را در اجرای ماده ی ۲ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به زندان انداخت.
🔵مزایا
۱- شیوه ی اجرای ثبت، بسیار سریعتر از دادگاه است.
۲- هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت از دادگاه کمتر می باشد.
۳- در شیوه ی اجرای ثبت در زمان اندک می توان زوج را ممنوع الخروج کرد ولی اگر از طریق دادگاه اقدام شود ممنوع الخروج شدن زوج منوط به صدور و قطعی شدن دادنامه محکومیت وی می باشد.

۵۲- همه نکاتی که درباره طلاق توافقی باید بدانیم؟
📜طلاق توافقی همانگونه که از نامش پیداست در واقع طلاقی است که هر دو طرف بر آن راضی بوده و در خصوص مسایل مربوط از قبیل مهریه ونفقه وحضانت و غیره توافق نموده اند از لحاظ حقوقی طلاق توافقی در واقع طلاق خلع است یعنی زن به واسطه کراهتی که از مرد دارد باید مالی کمتر، معادل یا بیشتر از مهریه خود را به مرد بدهد تا او را راضی به طلاق کند. 
از آنجا که هیچ نوع طلاقی حتی طلاق توافقی بدون حکم دادگاه قابل ثبت نیست برای گرفتن طلاق توافقی زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و کارت ملی و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را تکمیل و همه موارد و مسائل مانند حضانت فرزند، ملاقات او و امورمالی مانند مهریه، جهیزیه، نفقه و غیره را مشخص کنند.
✅ثبت طلاق در دفترخانه :
زوجین سه ماه مهلت دارند تا با ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند. اعتبار گواهی عدم امکان سازش به مدت ۳ ماه است ، یعنی اگر زوجین ظرف ۳ ماه آن را اجرا نکردند دیگر اعتباری ندارد.
در تهران طرفین باید برای ثبت هرگونه دعوی مربوط به خانواده از قبیل طلاق توافقی قبل از مراجعه به دادگاه از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی یا یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام نمایند.

۵۳- چگونه ممکن است زن مسکن جداگانه داشته باشد و نفقه هم دریافت کند؟
طبق قانون مدنی، اگر بودن زن و شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن جداگانه ای اختیار کند و اگر احتمال چنین ضرری در دادگاه اثبات شود، دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد.
تا زمانی که زن در بازگشتن به منزل شوهر معذور است و امنیت جانی، مالی و حیثیتی ندارد، نفقه وی بر عهده شوهر است.

۵۴- اگر ارثی به وراث برسد و یکی از وراث حاضر به تقسیم نباشد چه باید کرد؟
شما می توانید از دادگاه آخرین محل اقامتگاه متوفی تقاضای انحصار وراثت کنید، بنابراین یکی از ورثه میتواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای صدور دستور فروش نماید. در این حالت آن ورثه یا باید سهم باقی وراث را بپردازد یا خودش هم همراه بقیه ملک را بفروشد. بعد از صدور دستور فروش دادگاه او را ملزم به این کار خواهد کرد.

۵۵- میزان مالیات بر ارث طبق قانون مالیات چقدر می باشد؟
🔰توجه داشته باشید که عدم پرداخت مالیات برارث ظرف مهلت مقرر در قانون مالیات های مستقیم موجب تعلق جریمه به آن می شود و نقل و انتقال اموال بخصوص اموال غیرمنقول آن منوط به مفاصا حساب مالیاتی است.
🔰در مورد مبنا و نحوه محاسبه مالیات برارث هم اجمالا عرض کنم که مالیات برارث برکلیه ماترک متوفی اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی او تعلق می گیرد، چه این اموال در ایران باشد یا خارج از ایران اما برحسب اینکه وارثان از کدام طبقه باشند میزان مالیات بر ارث آنان فرق می کند که در ماده ۲۰ قانون مالیات های مستقیم مشخص شده اند.
🔰به وارث طبقه اول یعنی فرزندان و پدر و مادر و همسر حداکثر ۳۵ درصد مالیات برارث تعلق می گیرد و به وارث طبقه دوم خواهر و برادر،حداکثر ۴۵ درصد و به وارث طبقه سوم حداکثر ۶۵درصد.

۵۶- مدت زمان برای طلاق توافقی چقدر است؟
زمان انجام طلاق توافقی و این که طلاق توافقی چقدر طول می کشد بستگی به دادگاه صالح و شرایط زوجین و شعبه انجام دهنده و رسیدگی کننده به طلاق و البته روش و مهارت زوجین دارد و مدت زمانی بین ۱۰ روز تا ۲ ماه ممکن است طول بکشد. ولی وکلای دفتر وکالت ما این کار را حدودا ۳ یا ۴ روزه انجام می دهند.

۵۷- انواع مصادیق عده و مقدار آن
عده طلاق:
سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است. عده طلاق در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
عده فسخ نکاح:
سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است. عده فسخ نکاح درمورد زن حامله تا زمان وضع حمل است.
عده بذل مدت و انقضای آن:
در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است. عده بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا زمان وضع حمل است.
عده وفات :
چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
زنی که شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد.
زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگه دارد.
نکته : لازم به ذکر است، زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.

۵۸- در چه مواردی زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند؟
۱- عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه
۲- بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان
۳- بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد
۴- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.
۵- اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند.
۶- محکومیت به حبس در حال اجرا از ۵ سال به بالا ( مرد در زندان باشد)
۷- اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود.
۸- ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت ۶ ماه بدون دلیل موجه.
۹- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد.
۱۰- بچه‌‌دار نشدن مرد پس از ۵ سال زندگی مشترک
۱۱- مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی( به مدت ۶ ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه)
۱۲- ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش

۵۹- آیا می توان آپارتمان مسکونی را بابت مهریه توقیف کرد؟
توقیف آپارتمان یا منزل مسکونی در مرحله تامین خواسته و یا همان توقیف اموال بلا مانع است، اما زوج می تواند به توقیف، اعتراض و به عنوان مستثنیات دین رفع توقیف آن را از دادگاه تقاضا کند، ولی اگر در مرحله اجرای حکم باشد  گاهی اوقات منزل مسکونی توقیف نمی شود ولی با این حال رویه مختلفی در مورد توقیف ملک بین قضات وجود دارد به هر صورت اگر منزل توقیف شود می تواند به توقیف آن اعتراض نمود که تشخیص اینکه مستثنیات هست یا نه بر عهده دادگاه می باشد.

۶۰- چگونه ازحبس بخاطر مهریه رها شویم؟
مطابق ماده ۳ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
🔸همچنین در تبصره ۱ ماده موصوف چنین آمده است که، چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‌له آزادی وی را بدون أخذ تأمین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.

۶۱- شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسرش طبق قانون چه می باشد؟
شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسرش وجود زوجیت دائمی بین آنها است.
🔸از مفهوم ماده ۹۴۰ قانون مدنی که قید زوجیت دائمی را ذکر کرده می‌توان چنین فهمید که در نکاح منقطه (متعه) هیچ ارثی برای زن راه ندارد؛
🔸حتی زن مثل مورد نفقه که می‌توانست آن را در عقد شرط کند، دیگر نمی‌تواند شرط توارث را در نکاح منقطع (موقت) بگنجاند و اگر چنین شود شرط باطل است.

۶۲- شرایط پرداخت اجرت المثل چیست؟
شرط ۱) طلاق به درخواست زوجه نباشد؛
شرط ۲) طلاق بخاطر تخلف زن از وظایف زناشویی و سوء اخلاق او نباشد؛
شرط ۳) انجام کارهای منزل شرعاً به عهده زوجه نبوده باشد مثل شستن ظروف و لباس ها و پخت و پز.
شرط ۴) انجام کارها به دستور زوج و با درخواست او باشد؛
شرط ۵) زن برای انجام کارها قصد تبرع نداشته باشد؛ یعنی به خاطر رضای خدا کار انجام نداده باشد. اگرچه واقعیت این است که زنان غالباً امور خانه را به قصد تبرع انجام می دهند و اگر این امر بر دادگاه ثابت شود، زن مستحق اجره المثل نخواهد بود.

۶۳- تفاوت حضانت با قیمومت در چیست؟
🔺حضانت به معنای نگهداری و مراقبت کامل از طفل میباشد ، طبق قانون حضانت فرزند چه دختر چه پسر تا هفت سالگی با مادر است بعد از ان دختر تا نه و پسر تا پانزده با پدر و بعد از مدار حضانت خارج و خودشون تصمیم میگیرند .
🔺اما قیم شخصی است که امور مالی  را بر عهده دارد و در واقع نماینده صغیر میباشد و باید رعایت مصلحت طفل را بکند (برای صغیری که ولی خاص یعنی پدر یا پدربزرگ ندارد دادگاه قیم تعیین میکند) البته قیم فقط مخصوص صغیر یا افراد زیر هجده سال نیست و برای افرادی مثل دیوانگان (مجنون) یا سفیه (کسی که بالای هجده سال است اما در امور مالی صلاحیت ندارد یا به زبان ساده ارزش پول را درک نمیکند) هم توسط دادگاه قیم انتخاب میشود .

۶۴- عدم اطلاع ازازدواج قبلی زوجه چه عواقبی دارد؟
یکی از موارد بسیار شایع جرم فریب در ازدواج اعلام عدم سابقه ازدواج یکی از طرفین عقد هست. به عبارتی دیگر تجرد یکی از مواردی است که عقد بر مبنای آن واقع میشه.
🔸هرگاه شخصی به حکم قانون مرتکب فریب در ازدواج بشه ، موجب شش ماه تا دو سال حبس هست.
🔸یکی از راههای جلوگیری از فریب گرفتن گواهی تجرد قبل از عقد ازدواج است .
به عبارتی دیگر گواهی است مبنی بر اینکه صاحب شناسنامه سابقه ازدواج نداشته و یا ازدواج واقع شده منجر به جدایی بر اثر طلاق ، فسخ نکاح ، بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده باشه.
به علاوه آنکه گواهی فوق الذکر یکی از مدارک لازم برای استخدام در برخی مشاغل خاص، سفر به خارج از کشور، ادامه تحصیل در بعضی از مقاطع و حتی ثبت عده ای از ازدواج ها است.

۶۵- مجازات جلوگیری از ملاقات طفل طبق قانون مجازات اسلامی چیست؟
ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است : اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند به مجازات از سه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
مدت و زمان ملاقات طفل را دادگاه مشخص می نماید و هر یک از والدین که حضانت فرزند را بر عهده دارند ملزم به رغایت آن می باشند.

۶۶- قانونگذار برای مخالفت ولی با ازدواج دختر چه درنظر گرفته است؟
طبیعتا از منظر حقوقی تاثیر این اجازه، عدم نفوذ عقد است؛ یعنی اگر دختر بدون اجازه پدر و جد پدری که ولی قهری وی محسوب می‌شوند ازدواج کند، ازدواج او غیرنافذ خواهد بود. بنابراین، در این وضع اگر بعد از ازدواج پدر یا جد پدری اجازه بدهند، ازدواج صحیح است، اما اگر اجازه ندهند و مخالفت کنند، طبیعتا ازدواج از ابتدا باطل تلقی می‌شود. اما قانونگذار این فرض را در نظر گرفته که ممکن است پدر بدون دلیل موجه با ازدواج دختر مخالفت کند. در این صورت، راهکاری که قانونگذار تعبیه کرده، این است که دختر با مراجعه به دادگاه، به معرفی کامل و شرح ویژگی‌های فرد مورد نظر برای ازدواج، میزان مهریه و همه مواردی که در ازدواج او تاثیرگذار است، می‌پردازد. در نهایت، پس از بررسی‌های لازم، ممکن است اجازه دادگاه جایگزین اجازه پدر شود.
📚در آخرین اصلاح ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی آمده است: «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر‌گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.»

۶۷- حذف نام زن از شناسنامه مرد در چه شرایطی امکان پذیر می باشد؟
مطابق این مقرره چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.
✏️در رابطه با این مقرره توجه به چند نکته قابل توجه است: 
نکته ۱) حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به انتخاب همسر دوم و نیز ثبت رسمی ازدواج و ثبت نام ایشان در شناسنامه فرد است. بنابراین به صرف انتخاب همسر و معرفی آن نمی‌توان از این مقرره قانونی استفاده کرد.
نکته ۲) اما در پاسخ معترضان به این مقرره باید بیان داشت که حذف نام از شناسنامه در این مورد صرفاً پس از وقوع ازدواج دوم و ثبت آن صورت می‌گیرد، لذا همسر دوم از ازدواج پیشین همسر خود مطلع خواهد شد.
نکته ۳)  از اطلاق واژه همسر دوم باید اینطور نتیجه گرفت که استفاده از این مقرره صرفاً در مورد اختیار کردن همسر دوم امکان پذیر خواهد بود و نه ازدواج‌های بعدی، اما به نظر می رسد که علی رغم نقص این مقرره در این خصوص بتوان در ازدواج های بعدی نیز از مزایای این مقرره قانونی استفاده کرد.

۶۸- آیا اطلاع زن از وضعیت مالی مرد تاثیری در حق حبس دارد؟
در تمامی عقود رضایی که با توافق طرفین منعقد می شود طرفین با توافق می توانند آنها را بر هم زده و حتی آثار آنها را هم زایل کنند.
اما انحلال زندگی مشترک مستلزم پیروی از قواعد و تشریفاتی است که حکومت با هدف جلوگیری از متلاشی شدن خانواده آنها را وضع نموده است و حتی با انحلال نکاح، آثار به جای مانده از نکاح مانند انتساب فرزندان مشترک به والدین را نمی توان از بین برد.
بین مهریه و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و نباید عقد نکاح را با خرید و فروش یا سایر عقود معوض مقایسه کرد.
📚کما اینکه قانونگذار در مواد ۱۰۸۱ و ۱۰۸۷ و ۱۱۰۰ قانون مدنی مقرراتی را پیش بینی کرده است که دلالت بر آن دارد که وضعیت مهریه ارتباطی با اصل نکاح و طلاق ندارد.
بنابراین خانمی که اطلاع دارد خواستگار وی، قادر به پرداخت مهریه نیست و با این وصف به عقد ازدواج وی درمی آید نه تنها نمی تواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهریه تقاضای بطلان عقد (۱۰۸۱ قانون مدنی) را بنماید بلکه مجاز به استفاده از حق حبس هم نیست و از این رو می بایست بلافاصله پس از عقد با درخواست زوج به ایفای وظایف زناشویی اقدام نماید و گرنه «ناشزه» محسوب خواهد شد.

۶۹- مقصود از موانع تحقق ارث چیست؟
مقصود از موانع تحقق ارث، اموری است که وجود هر یک از آن‌ها، به‌رغم وجود شرایط وراثت، مانع از تحقق ارث می‌شود. برای اینکه بتوان وارثی را به این علت از ارث محروم کرد، باید وجود یکی از این عوامل به اثبات برسد. در صورت شک در وجود مانع، کسی که اسباب و شرایط وراثت در او جمع باشد، از متوفی ارث خواهد برد. موانعی که در قانون مدنی از آن‌ها نام برده شده است عبارتند از:
کفر: کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، امّا مسلمان از کافر ارث می‌برد.
📚✏️به استناد ماده‌ی ۸۸۱ مکرر ق.م، اگر متوفی مسلمان باشد، هر یک از ورثه که کافر باشد از او ارث نمی‌برد. اگر متوفی کافر باشد، در صورتیکه در جمع ورثه‌ی او، فرد مسلمانی موجود باشد، آنکه مسلمان است ارث می‌برد و مانع ارث بردن سایر ورّاث که کافر هستند میشود.
📚✏️به استناد ماده‌ی ۸۸۲ ق.م، بعد از لعان، رابطه‌ی زوجیت منحل می‌شود و زن و شوهر که بر هم حرام ابدی می‌شوند، از یکدیگر ارث نمی‌برند. همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده است، از پدر ارث نمی‌برد و پدر نیز از او ارث نمی‌برد
قتل: کشتن عمدی کسی به ناحق – نه برای قصاص، دفاع یا حدّ و مانند آن – موجب محرومیّت قاتل از ارث است. به قول مشهور، در قتل خطایی، قاتل تنها از دیه پرداختی محروم است.در این که قتل شبه عمد مانند قتل خطایی است یا حکم قتل عمد را دارد، اختلاف است. قول نخست به ظاهر کلمات بیشتر فقها نسبت داده شده است.
📚✏️به استناد ماده‌ی ۸۸۰ ق.م، هر‌گاه کسی عمداً مورّث خود را بکشد، از ارث او محروم می‌شود. این حکم قانون‌گذار از دو جهت دارای اهمیت است. نخست آنکه محرومیت از ارث، بعنوان نوعی تنبیه و مجازات برای قاتل در نظر گرفته شده است. دیگر آنکه منع از ارث نوعی اقدام پیشگیرانه از جرم قتل نیز هست، چرا که انگیزه‌‌ی ارتکاب قتل را، در فرضی که وارث به طمع دستیابی به ثروت مورّث به آن دست می‌زند، ازبین می‌برد.لیکن در این مورد باید دانست که اگر قتل عمدی مورّث، به علت مشروعی باشد، مانع از تحقق ارث نیست و به همین دلیل است که ماده‌ی ۸۸۱ ق.م مقرر می‌دارد: «در صورتی که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده‌ی فوق مجری نخواهد بود».

۷۰- شرایط توقیف حقوق کارمند برای پرداخت اقساط مهریه و یاسایر دیون چه می باشد؟
وقتی حکمی صادر می‌شود، برای به اجرا درآوردن آن شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه صادر و این اجراییه به محکومٌ‌علیه، ابلاغ شود.
📚✏️طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، همین که اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است، ظرف مدت ۱۰ روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما ممکن است او در این مهلت، حکم را اجرا نکند و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم، عمل نکند. در این صورت طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ‌له می‌تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود.
بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به‌عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف خواهد بود. البته باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان، برای اجرای حکم، قابل توقیف نیست.
📚✏️بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، محکومٌ‌له می‌تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، توقیف شود. در همین راستا اگر محکومٌ‌علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌چهارم حقوق و مزایای او توقیف می‌شود و در غیر این‌صورت، یک‌سوم حقوق و مزایای او، به نفع محکومٌ‌له، بازداشت خواهد شد. علت این امر هم روشن است، زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند، قابل توقیف باشد، زندگی او مختل خواهد شد؛ به‌همین دلیل، قانونگذار صرفاً یک‌سوم حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف دانسته و حتی در فرضی که آن کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یک‌چهارم، کاهش داده است .

۷۱- شرایط سه طلاقه و نه طلاقه در ایران به چه صورت می باشد؟
📚✏️طبق ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی، «زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه به عقد دایم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.»
بنابراین، مردی که سه مرتبه متوالی زنی را طلاق داده، اعم از اینکه طلاق بعد از رجوع در ایام عده یا پس از نکاح جدید واقع شده باشد، نمی‌تواند از نو با آن زن ازدواج کند، زیرا ازدواجی که این قدر متزلزل و ناپدار باشد، نمی‌تواند کانون خانوادگی خوشبختی به وجود آورد و بجاست که از تجدید آن پس از سه بار طلاق متوالی جلوگیری شود به علاوه قانونگذار خواسته است بدین وسیله از تکرار طلاق جلوگیری کند.
✏️فرض کنیم بعد از سه طلاق متوالی و دخالت محلل (فردی که با زن سه طلاقه ازدواج می‌کند تا زن بر شوهر اولی حلال شود) و انحلال نکاح و ازدواج مجدد زن و شوهر سابقش، باز زوجین با هم ناسازگاری آغاز کنند و طلاق تکرار شود. این نمایشنامه نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. زیرا قانونگذار به پیروی از فقه اسلامی مقرر داشته است:« زن هر شخصی که به ۹ طلاق که ۶ تای آن عدی است مطلقه شده باشد، بر آن شخص حرام موبد می‌شود.

۷۲- موجب ارث شامل چه می باشد؟
موجب ارث دو امر است: نسب و سبب (ماده ۸۶۱ قانون مدنی)
نسب چیست؟ خویشاوندی ناشی از تولد انسانی از انسان دیگر است. به خویشاوندی نَسَبی، خویشاوندی خونی هم گفته می شود.
سبب چیست؟ سبب نوعی خویشاوندی است که در اثر عقد نکاح دائم بین زن و مرد به وجود می آید.
✅اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه طبقه اند:

 1. پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد
 2. اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها
 3.  عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها و اولاد آنها مستند به ماده ۸۶۲ قانون مدنی

۷۳- چه مرجعی صالح جهت رسیدگی به امور ترکه می باشد؟
مرجع صالح برای رسیدگی به امور راجع به ترکه، دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی درایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاه آخرین محل سکونت متوفی صالح به رسیدگی می باشد و اگر متوفی در ایران ساکن هم نبوده باشد، دادگاهی که اموال غیر منقول متوفی در حوزه آن واقع شده، صالح است و اگر اموال غیر منقول هم در حوزه های متعدد واقع باشند، دادگاهی که که قبل از همه اقدام نموده صالح می باشد.

۷۴- مهر و موم ترکه چیست؟
از لحاظ حقوقی، مهر و موم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد، تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع ‌شوند و این امر به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می‌گیرد.
🔸مهر و موم ترکه صرفاً با درخواست هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنان، موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد، طلبکار متوفی و وصی انجام می‌گیرد و همین افراد نیز حق رفع مهر و موم ترکه را دارند.
🔸درخواست رفع مهر و موم ترکه نیز به دو صورت بدون تنظیم ریز ترکه یا با درخواست تنظیم‌ ریز ترکه صورت می‌گیرد.

۷۵- آیا والدین می‌توانند توافق نمایند که حضانت فرزندان اعم از دختر یا پسر تا زمان رسیدن به سن رشد، به عهده مادر باشد؟
✅طبق نظریه مشورتى شماره ۳۴۴۱/۷ – ۱۳۸۶/۵/۲۷ :
با توجه به اینکه حضانت هم حق والدین است و هم تکلیف آنان و طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی هر یک از والدین می‌تواند، حق حضانت خود را با توافق به دیگری واگذار کند و این قرارداد که نوعی عقد می‌باشد وفق ماده ۱۰ قانون مدنی لازم‌الوفاء است. بنابراین با توجه به مقررات قانونی که اولویت حضانت با مادر است، ممکن است، حضانت فرزندان اعم از دختر یا پسر تا هفت سال یا بعد آن تا زمان رسیدن به سن رشد طبق توافق به عهده مادر گذاشته شود.

۷۶- نتیجه‌ عدم تمکین زن شامل چه مواردی میشود؟
📗 عدم استحقاق زن نسبت به نفقه (مستنداً به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی)
📗 کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه.
بنابراین برای آنکه مرد بتواند زن دوم بگیرد بایستی به دادگاه رجوع و با اثبات عدم تمکین همسرش، از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد.
📗 امکان طرح دعوی طلاق از سوی مرد. چنانچه مرد بخواهد زنش را طلاق دهد بایستی مهریه او را بپردازد، اما سایر حقوق مانند نفقه، نصف اموال مرد و … به زن تعلق نمی‌گیرد.

۷۷- صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟
در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می‌کند.
زوج می‌تواند هر زمانی که بخواهد همسرش را طلاق دهد، اما قبل از صدور حکم طلاق موظف است تمامی حق و حقوق زن از قبیل: تادیه مهریه، نحله و اجرت المثل ایام زوحیت، نفقه ایام زوجیت را پرداخت نماید در غیر این صورت صیغه طلاق بدون رضایت زوجه، یعنی گذشت زن از کلیه حقوق، جاری نخواهد شد.
🔹مدارک و منضمات مورد نیاز:
۱- تصویر مصدق سند ازدواج (الزامی)
۲- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی می‌باشد.

۷۸- در صورت طلاق توافقی و بخشش مهریه توسط زن آیا زن میتواند بعد از گذشت مدتی (مثلا ۲ ماه) پشیمان شده و مهریه خود را درخواست کند؟
زمانی که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند و بیان می کند که من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در اینجا همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند. اما اگرزوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل کند (مانند بذل مهریه در طلاق خلع و مبارات) یعنی زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد، بنابراین اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌ لم‌ یکن خواهد شد.

۷۹- آیا در صورت اعتیاد مرد، قانون اجازه طلاق را به زن می دهد؟
منظور از اعتیاد که زن می تواند با استناد به آن و به عنوان عسر و حرج از شوهرش طلاق بگیرد؛ اعتیاد مضر است.
عسر و حرج یعنی وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.
🔸 یکی از موارد عسر و حرج اعتیاد مضر به یکی از انواع مواد مخدر است؛ به شرح زیر:
۱⃣  اصل اعتیاد که بایستی توسط آزمایشگاه کلینیکی اثبات گردد.
۲⃣  نوع اعتیاد باید مضر تشخیص داده شود. مضر بودن نوع اعتیاد گاهی از جنبه فردی و گاه از جنبه نوعی با توجه به شرائط خاص پرونده های قضائی است. زیرا ممکن است یک اعتیاد نوعاً مضر نباشد ولی برای فرد خاصی مضر تشخیص داده شود یا بالعکس، یک نوع اعتیاد خاص نوعاً مضر باشد ولی برای فرد خاصی مضر تشخیص داده نشود. فلذا باید هر دو قاعده مورد پذیرش قرار گیرد.
۳⃣ اعتیاد باید نسبت به مواد تخدیری باشد. لذا اعتیادهای رفتاری و سادیسم و … شامل آن نمی شود.
۴⃣  اعتیاد مذکور شامل هر نوع مواد مخدر می شود و هیچ محدودیتی در این زمینه قابل تصور نیست.

۸۰- شرایط تکفل چیست؟
شوهر تحت تکلف زن
سن شوهر بیش از ۶۰ سال یا ۲-شوهر از کارافتاده کلی بوده و ناشی از آن مستمری نگیرد و معاش وی از زن باشد.
فرزند تحت تکلف پدر یا مادر
سن فرزندان کمتر از ۱۸ سال تمام باشد. (استثنا : برای فرزندان دختر نداشتن شوهر تا سن ۲۰ سالگی و یا اشتغال صرفا به تحصیل و یا در اثر بیماری و یا نقص عضو با تایید سازمان خدمات درمانی قادر به کار نباشد)
پدر تحت تکلف فرزند بیمه شده
سن پدر بیش از ۶۰ سال باشد و یا از کار افتاده کلی بوده و معاش وی از بیمه شده باشد.
مادر تحت تکلف فرزند بیمه شده
سن مادر بیش از ۵۰ سال باشد و یا از کار افتاده کلی بوده و معاش وی از بیمه شده باشد.

۸۱-قانون برای فروش جهیزیه چه شرایطی در نظر گرفته است؟
🔸اگر برابر حکم دادگاه، شوهر با فروش جهیزیه به عنوان فروش مال غیر، محکوم شود علاوه بر مجازات مقرر درخصوص کلاهبرداری مکلف است عین مال یا در صورت نبودن عین مال، مثل یا قیمت آن را به زوجه برگرداند و برای این امر نیازی به ارائه دادخواست حقوقی نیست.
🔸اگر زن بخواهد با شکایت کیفری موضوع فروش مال غیر را پیگیری کند، باید در دادسرای محل وقوع جرم یعنی دادسرایی که جهیزیه در آن حوزه به فروش رفته شکایت کند.
🔸اگر بخواهد با تقدیم دادخواست حقوقی اقامه دعوی کند باید دادخواست استرداد جهیزیه را در دادگاه محل اقامت زوج طرح و اقامه کند.

۸۲- آیا زوجه ایرانی که شوهر خارجی دارد، جهت خروج از کشور نیاز به اجازه شوهر خارجی دارد؟
یک نکته قانونی در خصوص فرم رضایتنامه خروج از کشور زنانی که شوهر خارجی دارند.
🔸بند ۳ ماده ۱۸ “قانون گذرنامه”:
(… زنانی که‌ شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند [رضایت کتبی شوهر] مستثنی می‌باشند).
“زوجه ایرانی که شوهر خارجی دارد، جهت خروج از کشور نیاز به اجازه شوهر خارجی ندارد”

۸۳- شرایط تغییر حضانت  چه می باشد؟
چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است.صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند با تقاضای بستگان ، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید .
🔸مواردی که می تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد:
۱/اعتیاد زیان آور به الکل،مواد مخدر،قمار
۲/اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
۳/ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی
۴/سوء استفاده از طفل یا احیار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد،فحشاء،تکدی گری،قاچاق
۵/تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
🔸حضانت فرزندانی که پدرشان فوت نموده اند:
۱/حضانت فرزندان صغیر یا محجوری(حجری که متصل به زمان صغر باشد) که پدرشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت نموده باشند با مادران آنها است،مگر آنکه عدم صلاحیت آنان با حکم دادگاه ثابت شده باشد.
۲/تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نیز مانع از ادامه حضانت او نمی شود.
۳/ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم دادگاه چنانچه به حکم دادگاه حضانت و نگهداری طفل بر عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود یا از استرداد طفل خودداری نماید،دادگاه تا زمان اجرای حکم شخص ممتنع را بازداشت می نماید .
۴/حق ملاقات:در صورتی که به علت طلاق و یا هر علت دیگری ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند دادگاه برای هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات تعیین و تعیین جزئیات این ملاقات با دادگاه خانواده می باشد.
۵/نگهداری و تربیت اطفال:پدر و مادر در حد توان باید در تربیت کودکان خود بکوشند و در اجرای این امر حق تنبیه کودک خود را در حد متعارف دارند.

۸۴- نحوه استرداد جهیزیه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟
زوجه چنانچه در نتیجه متارکه یا به دلایل دیگر، تصمیم داشته باشد از خانه شوهر برود می‌تواند با استناد به صورت جهیزیه‌ای که دارد، آن اموال را از مرد مطالبه کند. زیرا آوردن جهیزیه به معنی انصراف زوجه از مالکیت یا شریک ساختن شوهر در آن نیست و کماکان حق مالکیت زن باقی می‌ماند و تنها شوهر از منافع جهیزیه بهره مند می‌شود و می‌تواند به طور متعارف از این اموال استفاده کند.
🔻مدارک و منضمات مورد نیاز:
۱- تصویر مصدق سند ازدواج (اختیاری)
۲- تصویر مصدق فهرست اسباب و وسایل (الزامی)
۳- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بان جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی می‌باشد.
🔻در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می‌توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید:
۱- درخواست استعلام
۲- درخواست جلب نظر کارشناس
۳- تحقیقات محلی
۴- شماره پرونده استنادی
۵- شهادت شهود و مطلعین
۶- اتیان سوگند
۷- سایر دلایل و مستندات

۸۵- تعدیل اقساط مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟
چنانچه دادگاه تشخیص دهد شوهر از پرداخت مهریه‌ای که مورد مطالبه زوجه است معسر است و باید مهریه را به صورت تقسیط شده پرداخت نماید، ولی به هر دلیلی هر یک از طرفین تقاضای تعدیل تقسیط مهریه را بنمایند.
یعنی در مورد اقساط تعیین شده تقاضای کاهش یا افزایش داشته باشند باید دادخواست تعدیل تقسیط مهریه ارائه نمایند.
🔻مدارک و منضمات مورد نیاز:
۱- تصویر مصدق دادنامه (الزامی)
۲- تصویر مصدق استشهادیه محلی (الزامی)
۳- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بان جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی می‌باشد.

۸۶- ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎﺡ, ﺯﻭﺝ ﺑﻪ ﺯﻭﺟﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ ﺯﻭﺟﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ( ﻫﺮ ﺷﻬﺮﯼ ) ﮐﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﯾﺠﺎﺏ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺨﯿﺮ ﺍﺳﺖ . کارﺑﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﻁ در کجاست؟
ﺍﯾﻦ ﺷﺮﻁ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻥ ﻋﻼﻗﻪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﺳﺖ ﺯﻥ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫﺪ
ﺍﯾﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﺯ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺯﻥ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺝ ﺍﯾﻦ ﺣﻖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﺴﺮ خود شود.

۸۷- ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟
پس از این که نکاح به طور صحیح واقع و صیغه جاری شد، طبق حقوق ایران باید در دفتر رسمی ازدواج به ثبت برسد و مراتب در شناسنامه زن و مرد قید گردد.
در صورت عدم ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمی توسط مرد یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است و مرد از ثبت آن امتناع می‌کند، می‌توان طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده، که الزام به ثبت واقعه ازدواج را الزامی دانسته و برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است دادخواست ثبت واقعه ازدواج را مطرح نمود.
☑️مدارک و منضمات مورد نیاز:
۱- تصویر مصدق سند ازدواج (اختیاری)
۲- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی می‌باشد.
☑️ در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می‌توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
۱- درخواست استعلام
۲- درخواست جلب نظر کارشناس
۳- تحقیقات محلی
۴- شماره پرونده استنادی
۵- شهادت شهود و مطلعین
۶- استعلام نظر پزشکی قانونی
۷- اتیان سوگند
۸- سایر دلایل و مستندات

۸۸- نحوه ثبت الزام به تمکین در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟
اگر زن نشوز کند (نشوز عبارت از خروج زوجه از انجام تکالیف واجبی که قانونگذار بر عهده وی در رابطه با شوهر گذاشته است) یعنی حاضر به تمکین عام و خاص نسبت به وظایف زناشویی خود و زندگی مشترک نشود و یا به نوع دیگر محل زندگی خود را بدون اجازه همسر خود ترک نماید، زوج می‌تواند در صورت عدم سازش، دعوی لازم به تمکین را در دادگاه خانواده طرح نماید.
☑️ مدارک و منضمات مورد نیاز:
۱- تصویر مصدق سند ازدواج (الزامی)
۲- تصویر مصدق شناسنامه (اختیاری)
۳- تصویر مصدق اظهارنامه (اختیاری)
۴- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بان جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی می‌باشد.
☑️در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می‌توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
۱- درخواست استعلام
۲- شهادت شهود و مطلعین
۳- تحقیقات محلی
۴- شماره پرونده استنادی
۵- سایر دلایل و مستندات

۸۹- آیا پدر مادر میتوانند قبل از فوت ارثیه فرزندان رو تقسیم کنند؟؟ (تقسیم ارث در زمان حیات والدین)
قبل از فوت والدین تقسیم ارثیه در قالب ماترک معنى ندارد و فقط مى توانند در قالب یکى از عقود اموال را به نام فرزندان خود یا اشخاص دیگر منتقل نمایند.
۱/والدین می‌توانند قسمتی یا هر میزان از اموال و املاک خود را به یک یا چند نفر از فرزندانشان یا هر کس دیگری در قالب عقود دیگری مانند هِبه ،صُلح ،هدیه ، فروش یا به اشکال حقوقی دیگری واگذار نمایند.
۲/همچنین می‌توانند وصیت کنند که بعد از فوت آنها، قسمتی از اموال را به کسی دیگر غیر از فرزندان آنها واگذار شود. البته اگردر قالب وصیت باشد این وصیت فقط تا۱/۳(یک سوم )کل ارثیه نافذ است مگر اینکه کلیه ورّاث آنرا تنفیذ و تایید نمایند. والا نسبت به مازاد۱/۳وصیت باطل و بلا اثر است
۳/پدر و مادر می‌توانند ارثیه خود را حتی به غیر از ورثه وصیت نمایند،مثلا برای امور خیریه یا یکی از همسایگان و…
۴/بنابراین اگر والدین قبل از فوت برای جلوگیری از هر گونه نزاع احتمالی قصد دارند که به یکی از روش‌هایی که گفته شده اقدام نمایند بایستی از طریق ثبت و صدور سند رسمی اقدام کنند. برای استحکام رابطه حقوقی و جلوگیری از هر گونه طرح دعوا احتمالی

۹۰- آیا حضانت فرزندانی که پدرشان را از دست داده اند با مادرشان است؟
مطابق ماده ۴۳ قانون حمایت ازخانواده:
حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

۹۱- نظر قانون درباره تقسیم ارث وانحصارو راثت چه می باشد؟
ماده ۸۶۷ قانون مدنی اعلام میکند:ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند.
با توجه به این ماده وقتی شخصی به طور حقیقی فوت میکند و یا شخص به واقع فوت نکرده ولی بنا به موارد متعددی که  قانون مقرر کرده دادگاه حکم فوت او را صادر میکند که به این حکم موت فرضی گفته میشود.در این دو فرض فوت حقیقی و فوت فرضی مسئله ارث بری مطرح میشود و وسوالاتی از این قبیل به ذهن متبادر میشود.قبل از مطالعه موارد زیر باید بدانید که شخصی از متوفی ارث میبرد که در زمان فوت او زنده بوده باشد.
🔺کسانی که از شخص متوفی ارث میبرند:
یک: کسانی که نسبت خونی (نسبی) با متوفی دارند و به سه طبقه تقسیم میشوند:
طبقه اول:.پدر ومادر، فرزندان، فرزندانِ فرزندان هرچقدر پایین رود.
طبقه دوم:اجداد، خواهر و برادر و فرزندانِ خواهر و برادر.
طبقه سوم: عمه ها و عموها، دای ها و خاله های متوفی و فرزندانِ آنها.
دو: کسانی که رابطه سببی با هم دارند( زن و شوهر)
نکته: در بین این طبقات اگر از طبقه اول کسی باشد دیگر طبقات بعدی ارث نمیبرند برای مثال اگر شخصی که فوت کرده در زمان وفات پدر و مادرش یا هر یک از فرزندانش زنده باشد دیگر طبقه دوم و سوم ارث نخواهند برد.

۹۲- آیا صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از رابطه نامشروع “فقط با حکم دادگاه” ممکن است؟
✍ به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است ؛
🔸لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید بااستفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از موازین‌قضائی ازدیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفا” موضوع توارث بین آنها منتفی است .

۹۳- آیا فرد می تواند تمام اموال خود را وصیّت کند؟
خیر در پاسخ باید گفت که وصیّت اموال توسط شخص فقط تا ۱/۳ صحیح است. فرض کنید تمام دارایی شخص ۳۰۰ میلیون است حال این شخص می تواند تا ۱۰۰ میلیون را وصیّت کند و اگر بیش از ۱۰۰ میلیون را وصیّت کند نافذ و صحیح نیست مگر اینکه ورثه آن را تایید کنند.
🔺سوال این جاست آیا فرضی وجود دارد که فرد تمام اموال خود را وصیت کند بدون آن که به محدودیت بر بخورد باید گفت بله اگر فرد وارثی نداشته باشد.
می تواند درباره تمام اموال خود وصیت کند البته در این باره بین علمای فقه و حقوق اختلاف است و برخی آن را قبول ندارند.

۹۴- آیا شخص می تواند قبل از مرگ خود تمام اموال خود را ببخشد؟
هر جایی که بحث مالکیت به میان می آید به این معنا است که تا زمانی که این فرد از قبل مالکیت خود ضرری به دیگری نزده در نحوه تصرف خود آزاد است در اینجا هم فرد مالک اموال خود است و در زمان حیات و زندگی با کمال عقل و بلوغ می تواند درباره تمام اموال خود تصمیم بگیرد و برخلاف تصور عرف با هیچ محدودیتی روبرو نیست حتی اگر ورثه ای هم داشته باشد.
لذا برخلاف وصیّت که محدودیت دارد اگر شخص در زمان حیات خود هر برای اموال خود را تصمیمی بگیرد نافذ و صحیح است.

۹۵- چه کسانی از متوفی ارث می برند؟
منشا ارث ممکن است نسب باشد یا سبب نسب همان رابطه خونی ما با افراد است مثل پدر و مادر و برادر و خواهر و باقی موارد اما سبب منشا آن ازدواج است مانند همسر.
در رابطه نسبی تنها شخصی که ارث می برد، همسر است و خویشان همسر مثل مادر و پدر وی ارثی نخواهند برد.
در نحوه تعیین وارثان طبقات ارث مدنظر است که در مطالب بعدی به آن هم اشاره خواهیم کرد به این صورت که در بحث ارث ما ۳ طبقه داریم و اینان در طول هم هستند و اگر یکی از آنان نباشد نوبت بعدی می شود.

۹۶- طبقات ارث به چه صورت است؟
در طبقات ارث ما بررسی می کنیم که اولین کسانی که ارث می برند چه کسانی هستند و اگر آنان نباشند نوبت چه کسانی می شود برای ارث بری.
در طبقه اول ما پدر و مادر و فرزندان را داریم پس اگر شخص فوت شود اموال او ابتدا به این افراد و همسر وی می رسد حال اگر این افراد در طبقه اول وجود نداشته باشند نوبت به ارث بری طبقه دوم می رسد که عبارت اند از:
خواهر، برادر و اجداد یا همان پدر بزرگ و… حال اگر شخص فوت کند و هیچ یک از افراد این دو طبقه را نداشته باشد ارث به طبقه سوم یعنی خاله ها دایی ها و عموها و عمه های وی می رسد.

۹۷- اگر متوفی دارای پدر و مادر زنده باشد و فرزند نداشته باشد اما دارای نوه باشد آیا نوه ارث می برد؟
بله اگر متوفی نوه داشته باشد نوه های وی ارث می برند. در صورتی که هیچ فرزندی نداشته باشد.
زیرا در این صورت نحوه ها جانشین پدران خود می شوند و همان حصه ای را می برند که والدین خود می بردند دقت کنیم که ممکن است یکی نوه دختر باشد و یکی دیگر از نوه ها پسر باشد اما نوه دختر دو برابر نوه پسر ارث ببرد
زیرا ممکن است نوه دختر از طرف پدر وارث باشد ولی نوه پسری از طرف مادر، یعنی مادرش دختر متوفی است که به نسبت سهم دختر ارث می برد.

۹۸- تقسیم ارث به چه صورت است؟
گاهی افرادی فرض بر هستن و گاهی قرابت بر اما این موارد به چه معناست. فرض بر به این معنا است که فرد سهم معین و مشخصی دارد و این سهم از قبل برای وی مشخص شده است.
اما قرابت بر به این معناست که سهم مشخصی ندارد و ابتدا اجازه می دهد فرض بر ها را سهم خود را ببرند و هر چه باقی ماند به قرابت بر ها برسد.
لذا قرابت برها معیار مشخصی ندارند و بعد از تقسیم ارث میان فرض برها باقی مانده را به عنوان وارث می برند.
✍در مثالی فرض کنید وارثان شخص متوفی زوجه وی و تنها پسر وی هستند و فرض کنید که دارایی وی ۸۰۰ میلیون است در اینجا باید گفت ۱۰۰ میلیون به زن می رسد و باقی مانده که ۷۰۰ میلیون باشد مال پسر می شود.

۹۹- سهم پدر و مادر از ارث چه مقدار است؟
اگر متوفی دارای اولادی نباشد و هریک از پدر و مادر به تنهایی باشند تمام ارث را می برند. اگر پدر و مادر هر دو زنده باشند، مادر یک سوم و پدر دو سوم می برد.
در این فرض اخیر پدر قرابت بر می شود و دو سوم را بر اساس قرابت حساب کرده ایم. فرض کنید شخصی فوت کرده و تنها مادری از او به جا مانده (نه زنی نه بچه ای) در اینجا تمام ارث را مادر می برد.
در فرضی دیگر تصور کنید از متوفی تنها پدر به جا مانده حال تمام ارث را پدر می برد‌.
در فرضی دیگر اگر از متوفی تنها پدر و مادر باقی مانده باشند.
مادر یک سوم می برد و پدر باقی اموال را می برد.
اگر از متوفی فرزندی به همراه پدر و مادر به جای بماند در اینجا مادر بک ششم ارث می برد، پدر هم یک ششم ارث می برد و باقی هم به فرزند می رسد حال اگر در همین مثال زوجه را هم تصور کنیم به او هم یک هشتم خواهد رسید.

۱۰۰- سهم فرزندان از ارث چه میزان است؟
اگر تنها و تنها یک فرزند باشد و پدر و مادر متوفی زنده نباشند تمام ارث را می برد.
اگر اولاد یا فرزندان متعدد باشند و مختلف باشند یعنی دختر و پسر باشند در اینجا پسر دو برابر دختر ارث می برد.
در فرضی دیگر اگر متوفی مرد باشد و زوجه وی به همراه پس وی زنده باشند و پدر و مادر وی زنده نباشند، به زوجه وی یک هشتم می رسد و باقی اموال به پسر وی می رسد.
حال اگر به جای این پسر، دختر را بگذاریم نتیجه یکسان است اما با کمی تفاوت به این نتیجه می رسیم زیرا یک هشتم که به زوجه می رسد و یک دوم به دختر تنها می رسد حال جون اموالی باقی می ماند که تقسیم نشده می گوییم باقی اموال به “رد”به دختر می رسد.
پس تقسیم به رد در جایی است که ترکه زیاد می آید و آن را بین وراث تقسیم می کنیم. باید دقت کرد که زوجه اگر ترکه زیاد بیاید سهمی از زیادی ندارد.

۱۰۱- خواهر و برادر چگونه ارث می برند؟
باید گفت همانطور که اشاره شد ارث بری به ترتیب طبقات است و در این طبقات خواهر و برادر در طبقه دوم هستند به این معنا تا زمانی که از طبقه اول کسانی باشند (فرزند. پدر و مادر) هرگز ارثی به خواهر و برادر و اجداد که در طبقه دوم هستند نخواهد رسید.
این ترتیب هم در مورد طبقه سه جریان دارد یعنی تا زمانی که از طبقه اول و دوم کسانی باشند هرگز نوبت به ارث بری طبقه سوم که شامل اخوال (دایی و خاله ها) و اعمام (عمو و عمه ها) نخواهد رسید.

۱۰۲- سهم زوج از ارث چه مقدار خواهد بود؟
در پاسخ به این سوال باید دقت کرد وقتی از ارث زوج یا مرد حرف می زنیم در اینجا شخص متوفی زن یا زوجه وی است پس باید ببینیم زوجه وی دارای فرزند است یا خیر فرقی نمی کند فرزند وی از همین زوج باشد یا از شوهر قبلی خود.
اگر دارای فرزند باشد زوج یک چهارم از کل اموال زوجه را می برد اما اگر زوجه دارای فرزندی نباشد زوجه یک دوم ار کل اموال را می برد.
فرقی نمی کند این اموال منقول باشد یا غیر منقول زوج حتی از عین و خود اموال غیر منقول هم ارث خواهد برد برخلاف زوجه.

۱۰۳- ارث زوجه از خانه و ملک چگونه است؟
همانطور که اشاره شد زوجه از عین و خود مال غیر منقول ارث نخواهد برد اما از قیمت آن حسب مورد ارث خواهد برد. پس با ارزیابی قیمت آن وراث باید آن مبلغ را به زوجه بپردازند.
اما در اموال منقول این امر جاری نیست مثل ماشین پس زن در اموال منقول از خود و عین مال منقول ارث خواهد برد‌.
🔺 ماده ۹۴۶ مقرر می دارد:
زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه ی اموال به ترتیب فوق می‌باشد.

۱۰۴- سهم زوجه از ارث چه میزان است؟
اگر زوجه دائمی باشد در اینجا که شوهر وی فوت شده اگر پای فرزندی در میان باشد زوجه یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول ارث خواهد برد اما اگر فرزندی نباشد سهم زوجه یک چهارم خواهد بود.
🔺سوال دیگری که پیش می آید این است اگر مرد متوفی دارای چند زن دائمی بوده باشد در صورت فوت وی برای مثال به این دو همسر وی چه میزان ارث می رسد؟
در پاسخ باید گفت که اگر مرد فوت شود و چند زن داشته باشد سهم الارث آنان حسب مورد همان یک هشتم و یک چهارم است و این عدد را بین خود تقسیم خواهند کرد.

۱۰۵- اگر در خصوص تقسیم ترکه توافق به عمل نیامد و یکی از وراث مخالف نحوه تقسیم بود تکلیف چیست؟
تا زمانی که وراث بین خودشان به توافق برسند و ارث را تقسیم کنند اشکالی وجود ندارد اما اگر یکی از اینان معترض به نحوه سهم گذاری باشد می تواند طرح دعوا کند.
در اینجا برای تقسیم باید تمامی وراث و شرکاء را طرف دعوا قرار دهد زیرا در هر حال مال مشاع است و هر تصمیمی در تمام سهم افراد تاثیر گذار است.
حال اگر در میانه جلسه دادرسی یکی از وراث فوت سود یا محجور شود؛ جلسه متوقف می شود تا زمانی که نماینده یا وارث این فرد برای ادامه دادرسی معرفی شود.

۱۰۶- درخواست گواهی حصر وراث در کجا باید مطرح شود؟
اکر کسی از دنیا برود و فوت شود برای تقسیم ارث باید برخی امور مانند تعداد ورثه او تعیین آنان و میزان سهم الارث مشخص شود این امر را که مرجع رسمی گواهی خواهد کرد گواهی انحصار وراثت می گویند. برای گرفتن این گواهی باید به شورای حل اختلاف شهری مراجعه کرد که آخرین محل زندگی شخص متوفی در آنجا بوده است.
درخواست گواهی انحصار وراثت توسط ورثه یا حتی طلبکار متوفی هم ممکن است. طلبکار در اینجا ذی نفع محسوب می شود مانند ورثه زیرا مال وی هم داخل در ترکه قرار دارد.

۱۰۷- چه هنگامی ترکه متوفی مهر و موم می شود؟
معمولا برای این که در اموال به جا مانده از متوفی تعدی و تفریط شکل نگیرد و کسی به آن دست اندازی نکند آن را مهر و موم می کنند.
اشخاصی هستند که می توانند تقاضا کنند که ترکه مهر و موم شود در اینجا به جز ورثه که حق این تقاضا را دارند، فردی که متوفی به نفع او وصیت کرد یا به اصطلاح موصی له و حتی طلبکار با سند رسمی هم حق دارد این تقاضای مهر و موم ترکه را بخواهد.
🔺دقت کنید بر خلاف گواهی حصر وراثت که طلبکار عادی هم می توانست درخواست بدهد برای مهر موم ترکه فقط طلبکار با یند رسمی حق این در خواست را دارد.

۱۰۸- اگر کسی فوت شود و هیچ وارثی هم نداشته باشد تکلیف چیست؟
🔺 در این حالت قانون مدنی مقرر کرده در ماده ۸۶۶ مقرر کرده است که:
در صورت نبودن وارث، امر ترکه‌ی متوفا راجع به حاکم است.
در اینجا بیشتر به نظر می رسد اداره آن مد نظر بوده است.
🔺 اما در قانون انور حسبی با صراحت بیشتری این امر را مقرر کرده است طبق ماده ۳۳۵ این قانون:
اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی مانده ترکه به‌ خزانه دولت تسلیم می‌شود و ادعا حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست.
پس در این حالت تمام اموال وی به نفع دولت ضبط خواهد شد اما وی می تواند قبل از مرگ وصیّت کند نسبت به تمام اموال و حتی در زمان حیات تمام اموال خود را به هر شکلی که مایل است ببخشد یا وقف کند یا بفروشد.
🔺 تحریر ترکه به چه معناست؟
در واقع تحریر ترکه همان آمار دارایی ها و دیون مثبت و منفی متوفی است.

۱۰۹- اگر زن یا شوهر تنها وارث یکدیگر باشند تکلیف چیست؟
فرض کنید زن و شوهری دارای زندگی مشترک هستند و هیچ یک از اعضای خانواده آن ها در قید حیات نیستند حال از هر طبقه که باشند. در اینجا اگر برای مثال زن فوت شود، شوهر وی تنها وارث است و بابد گفت تمام دارایی زن به شوهر می رسد.
حال در فرضی دیگر برای مثال تصور کنید که مرد فوت بشود، در این حالت بر خلاف مورد قبل زن، تمام اموال را به ارث نمی برد و سهم خود یک چهارم را می برد و بقیه هم به مانند اموال بلا وارث به خزانه دولت تعلق می گیرد.

۱۱۰- آیا کسی که مرتکب قتل پدر خود شده است یا اصلا پدری مرتکب قتل فرزند خود شده است از هم ارث می برند؟
در ارث بحثی داریم تحت عنوان موانع ارث در این موانع می خوانیم که افرادی با وجود جهاتی ارث نخواهند برد یعنی جهات مانع ارث بردن آنان می شود یکی از این موارد قتل مورث است.
در قتل عمد مورث فرد وارث به علت قتل دیگر ارثی نخواهد برد حتی اگر کشتن وی به قصد ارث بردن هم نباشد یعنی قانون گذار فرضی را گفته است که اگر کشتن و قتل مورث انجام بشود با هر قصدی مانع ارث بردن فرد می شود.
در نتیجه باید گفت خیر قتل مانع ارث بری خواهد بود پس در صورت قتل فرد قاتل ارث نخواهد برد.

۱۱۱- از فرد متوفی پد، مادر، همسر(زوجه) و یک پسر به جا مانده است اموال وی چگونه تقسیم می شود؟
همانطور که میدانید تمام افراد گفته شده به جز همسر نسبی هستند و در طبقه اول قرار دارند البته همسر در طبقه اول قرار ندارد و با تمام طبقات ارث می برد.حال طبق قواعد گفته شده کسانی را که سهم و فرض مشخص دارند تعیین می کنیم و سهم الارث آنان رانی دهیم و هرچه باقی بماند به وارث قرابت بر نی دهیم پس در این مسئله باید گفت :
 به پدر یک ششم.
به مادر یک ششم.
به زوجه یک هشتم خواهد رسید.
و هرچه از اموال باقی بماند به پسر داده می شود.

۱۱۲- چه افرادی سهم معین از ارث دارند و در واقع فرض بر هستند؟
در ذیل به تعدادی از فرض بر ها که شمول آن ها بیشتر است اشاره می کنیم:
پدر و مادر اگر متوفی فرزند داشته باشد ۱/۶.
مادر اگر متوفی فرزند نداشته باشد ۱/۳.
زوجه اگر از متوفی فرزندی باشد ۱/۸.
اگر از وی فرزندی نباشد ۱/۴.
زوج اگر زوجه متوفی فرزندی داشته باشد ۱/۴.
اگر فرزندی نداشته باشد ۱/۲.
دختر تنها باشد ۱/۲ به فرض می برد و بقیه به وی رد می شود.
دختر اگر چند نفر باشند بدون پسر۲/۳ به فرض می برند و بقیه به رد.
پر اگر تنها باشد همه را به قرابت می برد.

۱۱۳- چگونگی حذف نام زوجه از شناسنامه:
چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه ‌اش می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

۱۱۴- آیا اگر زن باردار نشود می‌توان او را طلاق داد و مهریه را پرداخت نکرد؟
🔹مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می‌تواند زن خود را طلاق دهد. اما در خصوص مهریه باید بیان داشت که حقی است قانونی بر گردن مرد که بایستی در صورت مطالبه زن پرداخت گردد. حتی اگر زن ناشزه باشد، بدین معنی که از مرد (شوهر) تمکین نکند و یا این که بیمار باشد و یا حتی مرتکب جرمی شده باشد و یا خیانت کند، ارتباطی به مهریه او ندارد و همه این موارد مطلقا مانع دریافت و استحقاق زن نسبت به مهریه نیست.حتی مجرم بودن هم باعث باطل شدن مهریه زن نمی‌شود.

۱۱۵- موانع تحقق ارث در قانون مدنی شامل چه مواردی می شود؟
مقصود از موانع تحقق ارث، اموری است که وجود هر یک از آن‌ها، به‌رغم وجود شرایط وراثت، مانع از تحقق ارث می‌شود. برای اینکه بتوان وارثی را به این علت از ارث محروم کرد، باید وجود یکی از این عوامل به اثبات برسد. در صورت شک در وجود مانع، کسی که اسباب و شرایط وراثت در او جمع باشد، از متوفی ارث خواهد برد. موانعی که در قانون مدنی از آن‌ها نام برده شده است عبارتند از:
۱- کفر: کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، امّا مسلمان از کافر ارث می‌برد.
📚به استناد ماده‌ی ۸۸۱ مکرر ق.م، اگر متوفی مسلمان باشد، هر یک از ورثه که کافر باشد از او ارث نمی‌برد. اگر متوفی کافر باشد، در صورتیکه در جمع ورثه‌ی او، فرد مسلمانی موجود باشد، آنکه مسلمان است ارث می‌برد و مانع ارث بردن سایر ورّاث که کافر هستند میشود.
📚به استناد ماده‌ی ۸۸۲ ق.م، بعد از لعان، رابطه‌ی زوجیت منحل می‌شود و زن و شوهر که بر هم حرام ابدی می‌شوند، از یکدیگر ارث نمی‌برند. همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده است، از پدر ارث نمی‌برد و پدر نیز از او ارث نمی‌برد.
۲- قتل: کشتن عمدی کسی به ناحق – نه برای قصاص، دفاع یا حدّ و مانند آن – موجب محرومیّت قاتل از ارث است. به قول مشهور، در قتل خطایی، قاتل تنها از دیه پرداختی محروم است.در این که قتل شبه عمد مانند قتل خطایی است یا حکم قتل عمد را دارد، اختلاف است. قول نخست به ظاهر کلمات بیشتر فقها نسبت داده شده است.
📚به استناد ماده‌ی ۸۸۰ ق.م، هر‌گاه کسی عمداً مورّث خود را بکشد، از ارث او محروم می‌شود. این حکم قانون‌گذار از دو جهت دارای اهمیت است. نخست آنکه محرومیت از ارث، بعنوان نوعی تنبیه و مجازات برای قاتل در نظر گرفته شده است. دیگر آنکه منع از ارث نوعی اقدام پیشگیرانه از جرم قتل نیز هست، چرا که انگیزه‌‌ی ارتکاب قتل را، در فرضی که وارث به طمع دستیابی به ثروت مورّث به آن دست می‌زند، ازبین می‌برد.لیکن در این مورد باید دانست که اگر قتل عمدی مورّث، به علت مشروعی باشد، مانع از تحقق ارث نیست و به همین دلیل است که ماده‌ی ۸۸۱ ق.م مقرر می‌دارد: «در صورتی که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده‌ی فوق مجری نخواهد بود».

۱۱۶- سلب حضانت از زن بعد از واگذاری حق حضانت به چه صورت می باشد؟
✏️ در صورتی که زن و شوهر با توافق از هم  طلاق بگیرند و مرد حق حضانت  فرزندان را به زن واگذار کند آیا مرد بعد از مدتی می تواند تقاضای سلب حضانت فرزندان را از زن بنماید.
✏️زوجین مزبور با توافق خویش حضانت فرزندان مشترک را به زوجه محول نموده و بر همین اساس اقدام به طلاق کرده‌اند، هرگاه زوج بر خلاف توافق خود، تقاضای سلب حضانت فرزندان را از مادر بنماید، اگر علت حادث و جدیدی برای سلب حضانت از زوجه عنوان نکرده باشد، با توجه به تعیین تکلیف این قضیه با توافق زوجین و لازم‌الوفا بودن توافق مزبور بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، موضوع خواسته زوج محکوم به ردّ است.یعنی امکان پذیرنیست.

۱۱۷- توقیف حقوق کارمند برای پرداخت اقساط مهریه و یاسایر دیون چگونه امکان پذیر می باشد؟
وقتی حکمی صادر می‌شود، برای به اجرا درآوردن آن شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه صادر و این اجراییه به محکومٌ‌علیه، ابلاغ شود.
📚طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، همین که اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است، ظرف مدت ۱۰ روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما ممکن است او در این مهلت، حکم را اجرا نکند و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم، عمل نکند. در این صورت طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ‌له می‌تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود.
بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به‌عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف خواهد بود. البته باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان، برای اجرای حکم، قابل توقیف نیست.
📚بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، محکومٌ‌له می‌تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، توقیف شود. در همین راستا اگر محکومٌ‌علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌چهارم حقوق و مزایای او توقیف می‌شود و در غیر این‌صورت، یک‌سوم حقوق و مزایای او، به نفع محکومٌ‌له، بازداشت خواهد شد. علت این امر هم روشن است، زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند، قابل توقیف باشد، زندگی او مختل خواهد شد؛ به‌همین دلیل، قانونگذار صرفاً یک‌سوم حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف دانسته و حتی در فرضی که آن کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یک‌چهارم، کاهش داده است .

۱۱۸- شرایط سه طلاقه و نه طلاقه در ایران طبق قانون چه می باشد؟
📚طبق ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی، «زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه به عقد دایم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.»
بنابراین، مردی که سه مرتبه متوالی زنی را طلاق داده، اعم از اینکه طلاق بعد از رجوع در ایام عده یا پس از نکاح جدید واقع شده باشد، نمی‌تواند از نو با آن زن ازدواج کند، زیرا ازدواجی که این قدر متزلزل و ناپدار باشد، نمی‌تواند کانون خانوادگی خوشبختی به وجود آورد و بجاست که از تجدید آن پس از سه بار طلاق متوالی جلوگیری شود به علاوه قانونگذار خواسته است بدین وسیله از تکرار طلاق جلوگیری کند.
📚طبق ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی، «زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه به عقد دایم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.»
فرض کنیم بعد از سه طلاق متوالی و دخالت محلل (فردی که با زن سه طلاقه ازدواج می‌کند تا زن بر شوهر اولی حلال شود) و انحلال نکاح و ازدواج مجدد زن و شوهر سابقش، باز زوجین با هم ناسازگاری آغاز کنند و طلاق تکرار شود. این نمایشنامه نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. زیرا قانونگذار به پیروی از فقه اسلامی مقرر داشته است:« زن هر شخصی که به ۹ طلاق که ۶ تای آن عدی است مطلقه شده باشد، بر آن شخص حرام موبد می‌شود.

۱۱۹- شرایط تکفل در قانون مدنی چیست؟
✏️شوهر تحت تکلف زن
سن شوهر بیش از ۶۰ سال یا ۲-شوهر از کارافتاده کلی بوده و ناشی از آن مستمری نگیرد و معاش وی از زن باشد.
✏️فرزند تحت تکلف پدر یا مادر
سن فرزندان کمتر از ۱۸ سال تمام باشد. (استثنا : برای فرزندان دختر نداشتن شوهر تا سن ۲۰ سالگی و یا اشتغال صرفا به تحصیل و یا در اثر بیماری و یا نقص عضو با تایید سازمان خدمات درمانی قادر به کار نباشد)
✏️پدر تحت تکلف فرزند بیمه شده
سن پدر بیش از ۶۰ سال باشد و یا از کار افتاده کلی بوده و معاش وی از بیمه شده باشد.
✏️مادر تحت تکلف فرزند بیمه شده
سن مادر بیش از ۵۰ سال باشد و یا از کار افتاده کلی بوده و معاش وی از بیمه شده باشد.

۱۲۰- آیا گرفتن منزل جداگانه توسط زوجه امکان پذیر می باشد؟
✏️اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ی ضرر مزبور ، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده‌ی شوهر خواهد بود.
✏️در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.

۱۲۱- قانون درباره درخواست اجرت‌المثل بعد از مرگ همسر چه میگوید؟
📚✏️در تعریف اجرت‌المثل باید گفت که زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است.
📚✏️تمکین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌کنند.
📚✏️تمکین خاص نیز به معنای عمل کردن زن به وظایف زناشویی است. حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، کاری به جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود. 
📚✏️قانون در صورت فوت شوهر، تکلیف این پرداخت را نیز معلوم کرده است که برابر آن: «زوجه می‌تو اند در صورت مطالبه، اجرت المثل ایام زندگی مشترک خود را از ماترک زوج متوفی با جلب نظر کارشناس مطالبه کند.

۱۲۲- کدام هدیه ها را می توانیم پس از عقد نکاح مطالبه کنیم ؟
چنانچه پس از عقد نکاح، هدایایى از طرف زوجین یا بستگان آنها به طرف دیگر تقدیم شود، تنها در موارد ذیل هدایا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود:
۱- مال مورد هبه باقى بوده و از بین نرفته باشد. به عنوان مثال چنانچه هدیه یک دستگاه وسیله نقلیه بوده که از ناحیه زوج به زوجه اهدا شده و این وسیله در اثر تصادف یا آتش‌سوزى و امثال آن تلف شده باشد، قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود.
✏️در این فرض بر خلاف هدایاى قبل از عقد که گفته شد، حتى قیمت آن نیز با وجود اینکه از نوع هدایاى ذاتاً قابل نگاه داشتن است، قابل مطالبه نیست؛ چه بر اثر تقصیر متهب تلف شده باشد و چه به دلیلی غیر از آن.
۲- در صورتى که هبه از نوع معوض نباشد و چنانچه از نوع معوض بوده باشد، عوض داده نشده باشد.
✏️به عنوان مثال واهب شرط کند که در قبال وسیله نقلیه‌اى که هبه مى‌کند، یک دستگاه موتوسیکلت دریافت کند که در این صورت چنانچه واهب وسیله نقلیه را داده و موتورسیکلت را تحویل گرفته باشد، واهب حق رجوع به وسیله نقلیه را نخواهد داشت.
۳- مال مورد هبه از مالکیت متهب خارج نشده باشد.
✏️به عنوان مثال چنانچه هدیه‌گیرنده وسیله نقلیه را فروخته باشد یا از طریق به رهن دادن آن به دیگرى، آن را متعلق حق غیر کرده باشد، واهب حق مطالبه مال مورد هبه را نخواهد داشت.
۴- همچنین است زمانى که در مال مورد هبه تغییرى حاصل شده باشد که از حالت اولیه آن خارج شده باشد؛
✏️به عنوان مثال شمش طلا تبدیل به سکه‌هاى طلا شده باشد که در این حالت مال مورد هدیه را نمى‌توان مطالبه کرد. تبدیل مال به مال دیگر به عنوان مثال، تبدیل وسیله نقلیه‌اى که هدیه شده، به وسیله نقلیه تبدیل شده است.

۱۲۳- آیا زن می تواند بعد از وفات شوهر مهریه خود را دریافت نماید؟
مهریه از دیون ممتاز است و ابتدا باید مهریه زوجه از ماترک محاسبه و پرداخت گردد.
اگر مهریه زیادتر از ماترک باشد ورثه مسئول پرداخت اضافه نیستند ولی زوجه می تواند تا حداکثر ماترک را به عنوان مهریه مطالبه نماید.

۱۲۴- آیا زن می‌تواند به جای مهریه فرزندش را قبول کند و مهریه‌اش را ببخشد؟
 حضانت فرزند دختر یا پسر تا اتمام ۷ سالگی بر عهده مادر می‌باشد و بعد از این مدت دختر تا ۹ سالگی و پسر تا ۱۵ سالگی حضانتشان بر عهده پدر می‌باشد، پس از اتمام این سنین اختیار با فرزندان است که با کدام یک از والدین خود می‌خواهند زندگی کنند، لذا جهت بخشش مهریه در مقابل حضانت فرزندان شما باید با همسرتان در این خصوص توافق نمایید. ضمناً در تمام سنین ذکر شده نفقه فرزندان بر عهده پدر می‌باشد.

۱۲۵- اعتیاد شوهر تا چه حدی می تواند برای زن حق طلاق ایجاد کند؟
اعتیاد شوهر به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا به مصرف مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و این کار را ترک نکند یا در مدتی که پزشکی قانونی ترجیح میدهد نتوان وی را مجبور به ترک کرد، حق طلاق را به زن میدهد و به درخواست زوجه طلاق انجام می شود.

۱۲۶- در صورتی که زن برای طلاق اقدام کند آیا مهریه به او تعلق می‌گیرد یا خیر؟
اگر دلیل شما برای طلاق مربوط به شروط ۱۲ گانه عقدنامه باشد در صورت توانایی در اثبات آنها می‌توانید مهریه خود را درخواست کنید، مگر در صورتی که دلیل محکمه پسندی برای طلاق نداشته باشید که در اینجا باید با همسرتان به توافق برسید و ممکن است همسرتان در صورت بخشیدن مهریه حاضر به طلاق دادن شما شود.

۱۲۷- من ۲ سال پیش نامزد کردم؛ ولی خانواده دختر بدون هیچ دلیلی نامزدی رو بهم زدند. میخوام بدونم امکان شکایت وجود داره؟
بهم زدن نامزدی پیش از عقد برای هر یک از طرفین امکان‌ پذیر است
🔹مطابق ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی، وعده‌ی ازدواج ایجاد علقه‌ی زوجیت نمی‌کند؛ اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه‌ی خسارتی نماید.
🔹از طرفی دیگر ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد، هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

۱۲۸- در صورتی که دختر برای اجازه ازدواج، به پدر یا جد پدری دسترسی نداشته باشد تکلیفش چیست؟
✅ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی و تبصره آن در این زمینه چنین مقرر می دارد: «در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان(اجازه) از آنها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.»
تبصره : «ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه می باشد.»
بنابراین با توجه به ماده مذکور، چنانچه دختر برای اجازه ازدواج به پدر و یا جد پدری دسترسی نداشته باشد، مثلاً در خارج از کشور یا در نقطه نامعلومی باشند، احتیاج به هیچ گونه اجازه ای ندارد و در ازدواج خود آزاد است. البته همان طور که در تبصره ماده مزبور ملاحظه می شود، بدوا عدم امکان دسترسی به پدر و جد پدری می بایست در دادگاه احراز شود.

۱۲۹- قانون برای اخذ شناسنامه برای اطفال ناشی از رابطه نامشروع چه مواردی را در نظر گرفته است؟
🔺به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است.
لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید بااستفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از موازین‌قضائی ازدیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفا” موضوع توارث بین آنها منتفی است.

۱۳۰- نحوه تعیین محل سکونت زوجین طبق قانون چگونه می باشد؟
۱) زن باید در منزلی که شوهر برای او تعیین می کند سکونت نماید مگر اینکه مرد به زن اختیار و حق تعیین منزل داده باشد. (ماده۱۱۱۴ق.م).
۲) در مواردی که شرط توافق در محل انتخاب سکونت برای زوجه مقرر شده است و چنین توافقی حاصل نشود دادگاه تعیین تکلیف خواهد کرد و بعد از تعیین محل توسط دادگاه اگر زوجه در محل تعیین شده سکونت نکند ناشزه محسوب می شود.
۳) اگر منزلی که مرد برای زن تدارک دیده مناسب شئونات زوجه نباشد، زن می تواند الزام مرد به تهیه مسکن مناسب برای خود را از دادگاه درخواست نماید. زیرا زن بر مرد حق نفقه دارد و مهمترین مصداق نفقه نیز مسکن وی است و از طرف دیگر ملاک تعیین نفقه مناسب شئونات فردی و اجتماعی زن است. در صورت اختلاف بین زن و شوهر در مورد مناسب بودن یا نبودن محل تهیه شده توسط مرد، این مورد به کارشناس ارجاع می شود و تصمیم نهایی در این مورد با دادگاه خواهد بود.
🔺البته باید توجه داشت که نداشتن منزل و مکان برای جا دادن عیال خود امتناع از پرداخت نفقه ای که موجب مجازات باشد محسوب نخواهد شد.

۱۳۱- در صورتی که زن حالت افسردگی شدید داشته باشد، آیا شوهر می تواند به استناد افسردگی مذکور، در خواست فسخ نکاح را مطرح سازد؟!
✅ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی، موارد عیوب را که موجب فسخ نکاح برای مرد میشود، ذکر نموده است و افسردگی زن جز موارد مذکور نیست. در مورد ماده ۱۱۲۸ این قانون، چنانچه شرط سلامت زن در عقد ذکر شده یا عقد متبانیاََ بر آن واقع شده باشد، افسردگی به ترتیبی که در استعلام ذکر شده، ممکن است از موارد فسخ نکاح باشد ( تشخیص این امر با جلب نظر پزشک متخصص بر عهده دادگاه است.) با توجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، فسخ نکاح بعد از عروسی، موجب از بین رفتن مهریه نخواهد شد.

۱۳۲- راه مطالبه و وصول مهریه عندالاستطاعه طبق قانون چیست؟
🔸بر اساس توافق طرفین در هنگام عقد ازدواج اعم از دایم و یا موقت، در تعیین مهریه عندالاستطاعه، این توافق بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و قابل اجراست.
🔸 پس زن نمی تواند هر زمان که مایل بود، مهریه خود را مطالبه نماید بلکه ابتدا باید اثبات نماید که شوهر توان پرداخت مهریه وی را، با در نظر گرفتن مستثنیات دین، دارد.

۱۳۳- قانون برای تقسیم ارث مادر چه مواردی در نظر گرفته است؟
🔺فردی که مادر است، اگر فوت کند مانند باقی افراد، ارث او بین افراد حاضر در نزدیک‌ترین طبقه (در صورت وجود) که طبقه اول شامل پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد تقسیم می‌شود. و اولاد پسر دو برابر دختر سهم می برند
🔹حال اگر هیچ فردی از طبقه اول این فرد زنده نباشند نوبت به طبقه دوم می‌رسد، و به همین ترتیب پیش می‌رود.
🔹البته باید توجه کنید که اولاد اولاد (نوه‌ها) در واقع قایم مقام فرزندان هستند.
🔺درصورتیکه فرد مثلا یک پدر یا مادر داشته باشد، هنگام فوت و همراهش فرزند زنده‌ای نداشته باشد و به جای آن نوه داشته باشد، نوه‌ها به قائم مقامی از طرف پدر و مادرشان یعنی فرزندان مورث ارث می‌برند.

۱۳۴- تکلیف یارانه زن در صورت ازدواج مجدد همسرش چیست؟
اگر شوهر ازدواج مجدد داشته باشد یارانه زن باید بر اساس قانون تعیین و تکلیف شود.
بر اساس قانون هر یک از خانواده ها می توانند یارانه دریافت کنند و با ازدواج زن و مرد با یکدیگر یارانه به حساب سرپرست خانوار یعنی مرد واریز می‌شود و گاهی اوقات این سوال پیش می آید که در صورت ازدواج مجدد مرد، تکلیف یارانه زن چه خواهد شد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که ازدواج مجدد مرد اگر بدون اجازه از همسرش باشد دارای ضمانت اجرای قانون است و ازدواج دوم شوهر برای زن حق طلاق ایجاد خواهد.
در چنین شرایطی زن می تواند از طریق ارائه دادخواست حقوقی یارانه خود را از همسرش بگیرد و امکان جداسازی یارانه از طریق فرمانداری یا پلیس +۱۰ وجود دارد.

۱۳۵- قانون برای مجازات همسایه پر سروصدا چه راهکاری در نظر گرفته است؟
قانونگذار برای همسایه‌ای که سروصدای زیادی دارد و سبب سلب آسایش دیگران می‌شود مجازات‌های قانونی قرار داده است.
🔺سروصدا کردن و ایجاد مزاحمت برای همسایگان در مجتمع‌های مسکونی می‌تواند مشکلات متعددی را به وجود آورد؛ همچنین اگر شخصی در واحد مسکونی خود بدون اجازه دیگران کسب و کار راه انداخته  باشد که موجبات سروصدای زیادی را فراهم کند، حق شکایت سایر همسایگان به وجود می‌آید.
🔺اگر در یک ساختمان مسکونی همسایگان از سروصدای زیاد یکی از واحد‌ها به دلیل کسب و کاری که راه انداخته است یا به هر دلیل دیگری ناراضی باشند، می‌توانند نزد پلیس آگاهی شکایت کنند، زیرا بر اساس قانون مدنی و قانون اساسی ایجاد مزاحمت برای همسایگان تخلفی بزرگ به حساب می‌آید  حتی ممکن است سبب صدور حکم تخلیه همسایه خاطی شود.
🔺شاکیان می‌توانند با مراجعه به پلیس آگاهی صورت جلسه‌ای تنظیم کنند و آن را به دادسرای محل تحویل دهند تا دادسرا جلسه رسیدگی به شکایت را برگزار کند.

۱۳۶- آیا زمانی که پدر زنده است، فرزند می تواند از راه قانونی از پدر شکایت کند و سهم ارثش را مطالبه کند؟
خیر. تا زمانی که پدر زنده است اموالش در اختیار کامل خودش می باشد و تا زمانی که شخص فوت نکرده باشد ارث مفهوم پیدا نمی کند.

۱۳۷- در صورت عقیم بودن مرد قانون طلاق برای زن به چه صورت می باشد؟
✍در قانون به مسئله نازایی و ناباروری اشاره مستقیمی نشده و تنها به عنوان یکی از شرایط دوازده گانه در عقدنامه ذکر شده است.
🔺در صورتی که بعد از گذشت ۵ سال، زن از همسرش به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود، به زن حق طلاق داده میشود.
🔺دادگاههای خانواده در این حالت، پرونده را جهت تشخیص عقیم بودن و ناباروری مرد به پزشکی قانونی ارجاع می کنند و پس از وصول نظریه پزشکی قانونی و تایید عقیم بودن مرد، حکم طلاق صادر می‌ شود.
🔺عقیم بودن مرد، دلیلی برای  فسخ  نکاح نیست. اما اگر دلیل عقیم بودن مرد، ناتوانی وی در انجام رابطه زناشویی باشد و مرد امکان برقراری رابطه جنسی به این دلایل و عیوب را نداشته باشد، مورد از موارد فسخ نکاح بوده و می توان دادخواست فسخ نکاح را مطرح کرد.

۱۳۸- نحوه تعیین محل سکونت زوجین طبق قانون چگونه تعیین می شود؟
۱ – زن باید در منزلی که شوهر برای او تعیین می کند سکونت نماید مگر اینکه مرد به زن اختیار و حق تعیین منزل داده باشد. (ماده۱۱۱۴ق.م).
۲ – در مواردی که شرط توافق در محل انتخاب سکونت برای زوجه مقرر شده است و چنین توافقی حاصل نشود دادگاه تعیین تکلیف خواهد کرد و بعد از تعیین محل توسط دادگاه اگر زوجه در محل تعیین شده سکونت نکند ناشزه محسوب می شود.
۳ – اگر منزلی که مرد برای زن تدارک دیده مناسب شئونات زوجه نباشد، زن می تواند الزام مرد به تهیه مسکن مناسب برای خود را از دادگاه درخواست نماید. زیرا زن بر مرد حق نفقه دارد و مهمترین مصداق نفقه نیز مسکن وی است و از طرف دیگر ملاک تعیین نفقه مناسب شئونات فردی و اجتماعی زن است. در صورت اختلاف بین زن و شوهر در مورد مناسب بودن یا نبودن محل تهیه شده توسط مرد، این مورد به کارشناس ارجاع می شود و تصمیم نهایی در این مورد با دادگاه خواهد بود.
🔺البته باید توجه داشت که نداشتن منزل و مکان برای جا دادن عیال خود امتناع از پرداخت نفقه ای که موجب مجازات باشد محسوب نخواهد شد.

۱۳۹- حق انتخاب زندگی با پدر یا مادر در صورت جدایی زوجین،از چه سنی مجاز می باشد؟
در صورت جدایی زوجین، دختر پس از ۹ سالگی و پسر پس از ۱۵ سالگی مختارند که زندگی با هر کدام از والدین را انتخاب کنند.
✔️اگر زندگی با مادر را انتخاب کنند و نتوانند استقلال مالی داشته باشند، پدر موظف به پرداخت نفقه آنهاست.

۱۴۰- نحوه مطالبه مهریه از اجرای ثبت چیست؟
✏️یکی از راه‌های مطالبه مهریه از شوهر مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند.
✏️در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت ‌کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد. برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین، موبایل یا…) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف می‌شود البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد. بنابراین گام‌های زیر باید به ترتیب طی شود:
۱⃣ مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد و ارایه قباله ازدواج.
۲⃣ مراجعه به اداره ثبت محل با همراه داشتن اجراییه صادره از دفترخانه.
۳⃣ پرداخت نیم عشر دولتی: بابت اجرای اسناد رسمی نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته می‌شود نیم‌عشر مزبور را حق‌الاجرا می‌گویند. (ماده ۱۳۱ قانون ثبت ) حق‌الاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ اجراست.
۴⃣معرفی اموالی برای توقیف.به موجب آیین نامه اجرایی اداره ثبت، معرفی مال جهت توقیف، ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه است.

۱۴۱- از نظر قانون آیا ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی امکان پذیر است؟
📚
طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زنان ایرانی مجاز به ازدواج با اتباع خارجی هستند اما ازدواج به این ترتیب دارای آثار متعددی، از جمله تبدیل تابعیت آن‌ها به تابعیت دولت متبوع همسر، محدودیت در حق مالکیت آنان نسبت به اموال غیرمنقول، امکان تحصیل تابعیت همسرشان و به‌طور کلی آثار متعددی از لحاظ حقوقی بر زن خواهد داشت. 
📚در ابتدا این را نیز به خاطر داشته باشید که طبق ماده ۱۰۵۹قانون مدنی ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است.
✏️این ازدواج بدون اجازه دولت، به لحاظ شرعی صحیح است اما این اقدام برای طرفین مسئولیت ایجاد می‌کند و قابل پیگرد است.

۱۴۲- شرایط حذف نام همسر از شناسنامه پس از متارکه چگونه می باشد؟
حذف نام زن از شناسنامه مرد
📚✏️چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.
📚✏️در رابطه با این مقرره توجه به چند نکته قابل توجه است:
۱⃣حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به انتخاب همسر دوم و نیز ثبت رسمی ازدواج و ثبت نام ایشان در شناسنامه فرد است. بنابراین به صرف انتخاب همسر و معرفی آن نمی‌توان از این مقرره قانونی استفاده کرد.
۲⃣اما در پاسخ معترضان به این مقرره باید بیان داشت که حذف نام از شناسنامه در این مورد صرفاً پس از وقوع ازدواج دوم و ثبت آن صورت می‌گیرد، لذا همسر دوم از ازدواج پیشین همسر خود مطلع خواهد شد.
📚✏️از طرفی دیگر اقدام به حذف نام همسر قبلی از شناسنامه علاوه بر کاهش بار روانی موجود، موجب ارائه راحت‌تر شناسنامه در جاهای مختلف است، چه اینکه عمدتاً مسائلی این چنینی در زمره خصوصی ترین مسائل افراد است و دلیلی ندارد که همگان از آن‌ها با خبر باشند. این در حالی است که با صدور گواهی تجرد باید بیان داشت که زن و مرد پیش از ازدواج می‌توانند با اخذ گواهی تجرد از ازدواج قبلی همسر آینده خود مطلع شوند.
۳⃣از اطلاق واژه همسر دوم باید اینطور نتیجه گرفت که استفاده از این مقرره صرفاً در مورد اختیار نمودن همسر دوم امکان پذیر خواهد بود و نه ازدواج‌های بعدی، اما به نظر می رسد که علی رغم نقص این مقرره در این خصوص بتوان در ازدواج های بعدی نیز از مزایای این مقرره قانونی استفاده کرد. 
 حذف نام مرد از شناسنامه زن
📚✏️مطابق آنچه گفته شد باید بیان داشت حذف نام زوج از شناسنامه زوجه تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که در دوران عقد جدایی انجام شده باشد و دوشیزه بودن زوجه مطابق احکام قضایی و سند طلاق قابل استنباط باشد.
 📚✏️این در حالی است که مطابق اطلاق عبارت و قید باکره بودن باید اینطور نتیجه گرفت، زنانی که ازدواج دوم و سوم دارند و نیز افرادی که ازدواج اولشان می‌باشد؛ اما باکره نمی‌باشند، نمی‌توانند ازین مقرره استفاده نمایند.

۱۴۳- رابطه پرداخت نفقه وعده زوجه  چیست ؟
🔸در عده طلاق (ماده۱۱۰۹قانون مدنی)
۱) اگر طلاق بائن باشد و یا فسخ نکاح رخ داده باشد:چیزی به زن پرداخت نمی شود مگر آنکه حامله باشد.(طلاق توافقی از نوع بائن است)
۲) طلاق رجعی باشد:برعهده شوهر است که نفقه را بپردازد مگر آنکه طلاق درحالت نشوز گرفته باشد.
🔸نفقه زن حامله در طلاق بائن یا فسخ نکاح :
۱) مقدم بر نفقه اقارب است.
۲) پرداخت آن ربطی به توانایی مالی پدر و نداری جنین ندارد .
۳) برای تامین مخارج زندگی و جبران زحمت زن پرداخت می گردد و دستمزد و انفاق به وی نمی باشد.
🔸عده وفات (وفق ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی) :
۱) می توان از اموال شوهر مرحوم به نحو عندالمطالبه حتی تامین مناسب دریافت نمود.
۲) طلاق زن غایب پیش از صدور حکم موت فرضی = مطلقه رجعیه و نیز ملزم به نگهداشتن عده وفات است و پرداخت نفقه به مانندماده ۱۱۱۰ قانون مدنی است.  (ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی)

۱۴۴- نفقه زن در اصطلاح حقوقی چیست؟
نفقه زن چیزهایی است که شخص برای زندگانی احتیاج به آن دارد از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث منزل در اصطلاح حقوقی کسی که باید نفقه را پرداخت کند منفق و کسی که نفقه به او داده می شود را منفق علیه گویند.
ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی بیان می‌دارد : « همین که نکاح به‌طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.»
🔻دو شرط زیر برای وجوب نفقه ضروری است:
۱-
  دایمی بودن عقد که قانون مدنی در ماده ۱۱۰۶ تصریح دارد: در عقد دایم نفقه زوجه به عهده شوهر است.
۲-  تمکین کامل زوجه : در صورتی که زنی  به همسر خود تمکین نکند، عنوان ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود.
🔻نکته : بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اگر زن بتواند ثابت کند زندگی مشترک او با شوهر ضرر مالی، شرافتی یا بدنی به همراه دارد، دادگاه او را محکوم به تمکین نخواهد کرد که در این صورت تمکین نکردن باعث از بین رفتن نفقه نمی گردد.
🔻 نفقه زن دائم مقدم بر نفقه فرزندان است، مثلاً هرگاه کسی زن دائم (عقد دائم) و پدر و مادری دارد که مستحق نفقه میباشند در این صورت باید همسر دائمی خود را ابتدا نفقه اش را پرداخت نماید و سپس اگر توانایی داشت به پدر و مادرش پرداخت نماید.

۱۴۵- محاسبه نفقه فرزند  چگونه است؟
📚✏️اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسوولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را به عهده دارد، می‌تواند علیه او در این رابطه به دادگاه شکایت کند.
📚✏️براساس ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تامین هزینه‌ها به عهده مادر خواهد بود و در صورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد، به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود.
📚✏️بنابراین نفقه فرزندان به ترتیب ابتدا به عهده پدر، دوم پدربزرگ پدری، سوم مادر، چهارم مادر‌بزرگ پدری و هم مادربزرگ مادری و پدربزرگ مادری خواهد بود. ملاحظه می‌شود که قانون بسادگی بی‌خیال نفقه فرزندان نشده و برای دریافت آن شیوه‌های مختلفی را پیش‌بینی کرده است.
📚✏️در قانون پیش‌بینی شده است که اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسوولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را به عهده دارد، می‌تواند علیه او در این رابطه به دادگاه شکایت کندو در ادامه هم اگر پدر دارای اموال باشد، اما از پرداخت نفقه به فرزندان خود امتناع کند، آنها می‌توانند با ارائه دادخواست به دادگاه و دریافت رای قطعی به میزان نفقه تعیین شده اموال و دارایی پدر را به نفع خود توقیف کنند.

۱۴۶- عسر و حرج زن چگونه است ؟
👈یکی از مصادیق عسر و حرج که زن می‌تواند به استناد عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید ترک زندگی مشترک توسط زوج می‌باشد زیرا در صورتی که زوج زندگی مشترک را ترک نماید نمی‌تواند تکالیفی را که در مقابل همسر خود دارد ایفا نماید و زن به حالت «کالمعلقه» درمی‌آید که با کلام متین خدا و توصیه های دینی مغایرت پیدا می‌کند.
👈در فرض غیبت زوج یا مجهول‌المکان بودن او و عدم دسترسی زوجه به نشانی و آدرس وی، زن می‌تواند به طرفیت خوانده «مجهول المکان» دادخواست طلاق تقدیم نماید که دو راه را برای اخذ طلاق می‌تواند انتخاب نماید:
👈 با استناد به ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی که مقرر داشته است «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقو دالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده ،۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد.»غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. براساس ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، سه دفعه متوالی به فاصله یک ماه آگهی می‌کند و اشخاصی را که ممکن است اطلاعاتی راجع به غایب داشته باشند دعوت می‌نماید تا دادگاه را از شرایط غایب مطلع نمایند.
👈چنانچه غیبت شوهر برای وی ایجاد عسر و حرج کرده باشد و ادامه زندگی برای وی مشقت آور و زجرآور شده باشد می‌تواند تقاضای طلاق نماید. زیرا نشوز صفتی است که می‌تواند بر زوج و زوجه عارض شود و در صورتی که شوهر نتواند از انجام تکالیف زناشویی برآید عنوان نشوز بر وی نیز صدق می‌کند و بلاتکلیفی زن ممکن است سلامت و بهداشت روحی و روانی و به تبع آن سلامت جسمانی زن را تهدید کند و برای وی ایجاد عسر و حرج نماید.
👈از نظر تشریفات رسیدگی زن به عنوان «خواهان» موظف است نشانی دقیق خوانده را در دادخواست تعیین و اعلام نماید، ولی در فرض فوق و عدم اطلاع زوجه از نشانی زوج، وی دادخواست طلاق را به طرفیت خوانده «مجهول المکان» تقدیم می نماید یعنی در برگ دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهول المکان» را قید و تقاضای ابلاغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار را می‌نماید. (ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی) که رسیدگی به این دادخواست رسیدگی غیابی (بدون حضور خوانده درصورتی که به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد) و رأی صادره رأی غیابی محسوب می‌شود.
👈طرح دعوی الزام به پرداخت نفقه و.. از راه های دیگه محسوب میشه………….اگر نکاح ثبت نشده باشد یکسال حبس محکوم میشود.

۱۴۷- یکی از موارد بسیار شایع جرم فریب در ازدواج اعلام عدم سابقه ازدواج یکی از طرفین عقد هست.  مجازات این جرم از نظر قانون چه می باشد؟
تجرد یکی از مواردی است که عقد بر مبنای آن واقع میشه.
🔻هرگاه شخصی به حکم قانون مرتکب فریب در ازدواج بشه ، موجب شش ماه تا دو سال حبس هست.
🔻یکی از راههای جلوگیری از فریب گرفتن گواهی تجرد قبل از عقد ازدواج است .
📌به عبارتی دیگر گواهی است مبنی بر اینکه صاحب شناسنامه سابقه ازدواج نداشته و یا ازدواج واقع شده منجر به جدایی بر اثر طلاق ، فسخ نکاح ، بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده باشه.
🔻به علاوه آنکه گواهی فوق الذکر یکی از مدارک لازم برای استخدام در برخی مشاغل خاص، سفر به خارج از کشور، ادامه تحصیل در بعضی از مقاطع و حتی ثبت عده ای از ازدواج ها است.

۱۴۸- طلاق خلع بائن چیست؟
✅در طلاق خلع بائن خانم اعلام می کند که از همسرش متنفر است و برای جاری شدن صیغه طلاق حتما باید خانم یک مال را در قبال طلاق به شوهرش ببخشد و دادگاه از طرف شوهر آن را قبول کند.
🔻این مال می تواند هر چیزی باشد مانند کل مهریه، بخشی از مهریه، یک سکه و یا صد هزار ریال وجه نقد که از طرف خانم به آقا بخشیده شود و یا پرداخت شود.
🔻این به این دلیل است که خانم حق طلاق ندارد.
🔻البته این روال به این سادگی نیست و شرایط پیچیده ای باید محرز شود تا به چنین طلاقی رسید.در این نوع طلاق خانم به مدت سه ماه وقت دارد که از آنچه بذل کرده (بخشیده) بگذرد و رجوع کند. یعنی مال یا وجهی را که به همسرش بخشیده پس بگیرد.
🔻در این صورت آقا هم باید مجددا به دفترخانه مراجعه کند و اعلام کند که از طلاق رجوع می کند(پشیمان شده است). در این صورت طلاق منتفی است و صیغه ازدواج همچنان جاریست.

۱۴۹- آیا زنی که مهر خود را به همسرش بخشیده است می‌تواند از بخشش خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟
حالت اول:
زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت ( تو را از پرداخت مهریه بری می کنم ) ؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود. پس در این حالت زن حق رجوع ندارد .
حالت دوم:
زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد. این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، به همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طلاق استفاده می‌کنند. بنابراین  زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌ لم‌ یکن خواهد شد. یعنی همچنان زن و شوهر محسوب می شوند و مثل این است که اصلا طلاقی صورت نگرفته است . پش در این حالت زن حق رجوع از مهریه را تا پایان مدت عده دارد .
حالت سوم:
زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند. خواه طلاق گرفته باشد یا نگرفته باشد .

۱۵۰- حق حبس زوجه در عقد نکاح چیست ؟
🔰ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حایز اهمیت است که بر اساس این ماده ، ” زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
 🔰بنابراین ماده ، در صورتی که مرد مهریه زن را نپرداخته باشد ، زن می تواند با استفاده از حق حبس خود ، از تمکین در برابر شوهر خودداری کند تا شوهر مهریه را به وی بدهد . لازم به ذکر است که در صورتی که زن از حق حبس خود استفاده کند ، علاوه بر این که شوهر باید مهریه زن را بپردازد ، پرداخت نفقه زن نیز ضروری می باشد و عدم تمکین زن به علت استفاده از حق حبس ، سبب از بین رفتن حق نفقه زن در دوران حق حبس نخواهد شد !
🔰با این حال ، بر اساس قانون در می یابیم که استفاده از حق حبس توسط زن منوط به وجود شرایطی نیز هست که تنها در صورت وجود شرایط استفاده از حق حبس ، زن می تواند از آن استفاده کند .
✅ به عنوان مثال ، برای اینکه زن بتواند از حق حبس خود در برابر شوهر استفاده کند ، باید مهریه حال باشد و زمان دار یا موجل نباشد…

۱۵۱- 

۱- چکی به مبلغ ۵ میلیون تومان بابت تضمین و سند بدون تاریخ نزد نمایشگاه گذاشتم، معامله فسخ شد، ماشین رو برگشت دادم ولی در چک تضمینی من دست برد تاریخ زد و برگشت زد، حال چه جوابی در دادگاه چک بدهم و چه شکایتی بکنم؟
در همین دعوای طرح شده از سوی ایشان، دعوی متقابل مبنی بر مطالبه لاشه چک علیه وی طرح کنید و بگویید که منشاء صدور چک به جهت فسخ معامله از بین رفته است.

۲- چگونه می توان وجه چک های مخدوش ( شسته شده ،سوخته و …) را وصول کرد ؟
در این گونه موارد دارنده چک با مراجعه به یکی از شعب بانک که چک بر عهده آن صادر شده، تقاضای کتبی خود را به ضمیمه لاشه چک تحویل مسئولین بانک داده و مسئولین بانک پس از احراز هویت دارنده چک و اخذ تصویری از اوراق هویتی ایشان ( کپی شناسنامه، کارت ملی ) چک مخدوش را به اداره امور شعب متبوع خود ارسال می نمایند، اداره امور شعب پس از طی مراحل اداری و تایید اصالت چک، دستور پرداخت وجه چک مربوطه را صادر می نماید.

۳- من ضامن کسی شدم و ایشان اقساطش را پرداخت نمیکند و بانک از من دریافت کرد آیا امکان گرفتن این پول از اون آدم هست؟
وقتی شما ضامن کسی می شود در قبال بدهی وی مسئول می باشید و زمانی که بانک بدهی خود را مطالبه می کند، شخص بدهکار ملزم است که آنرا پرداخت نماید و زمانی که به آن شخص دسترسی نباشد، ضامن مسئول پرداخت بدهی است، اما شما بعد از پرداخت مبلغ بدهی، می توانید دادخواست مطالبه وجه به طرفیت بدهکار بدهید و طلب خود را از وی دریافت کنید.

۴- چگونه اعلام ورشکستگی کنیم؟
وَرشِکَستِگی یا توقّف حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند.

رسیدگی به امر ورشکستگی با تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد. دادگاه برای احراز ورشکستگی تاجر با ارجاع امر به کارشناسان رسمی در امور مالی و حسابداری و حسابرسی به ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی تاجر و دفاتر تجاری وی می‌پردازد و در پایان در صورت احراز توقف تاجر حکم ورشکستگی وی را صادر می‌کند.

۵-چگونه می‌توان پولی که اشتباها به حساب دیگری واریز شده را دریافت کرد؟
 بر اساس قانون، کسی که عمداً یا  اشتباهاً، یا اجباراً چیزی که مستحق آن نبوده است را دریافت کند، ملزم است در هر صورت آن را به مالک تسلیم نماید.
برای این منظور ابتدا شخص می‌بایست دو مورد ذیل را در دادگاه اثبات نماید:

۱- بدهکار نبودن خود
۲-اشتباه در پرداخت کردن

از طرف دیگر باید بیان داشت کسی که مالی را بدون حق دریافت کرده است، خواه عمدی یا اشتباهی، ضامن می‌باشد.

۶- یک فقره چک حقوقی از کسی دارم و ۳ سال از تاریخ آن گذشته است، راست می گویند که صادر کننده چک معاف از پرداخت است؟
خیر شما می توانید ابتدا چک را از طریق بانک برگشت زده و بعد از اخذ گواهی عدم پرداخت حسب مورد از طریق دادگاه یا شورای حل اختلاف برای وصول چک اقدام کنید.

۷- من ضامن کسی شدم و ایشان اقساطش را پرداخت نمیکند و بانک از من دریافت کرد آیا امکان گرفتن این پول از اون آدم هست؟
وقتی شما ضامن کسی می شود در قبال بدهی وی مسئول می باشید و زمانی که بانک بدهی خود را مطالبه می کند، شخص بدهکار ملزم است که آنرا پرداخت نماید و زمانی که به آن شخص دسترسی نباشد، ضامن مسئول پرداخت بدهی است، اما شما بعد از پرداخت مبلغ بدهی، می توانید دادخواست مطالبه وجه به طرفیت بدهکار بدهید و طلب خود را از وی دریافت کنید.

۸- آیا پولی را که به کسی میدهیم تا به ما ماهیانه سود بدهد ربا محسوب می شود؟
🔹برابر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنسِ مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.
🔹مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
🔹با عنایت به مطالب ذکر شده از طرف شما موضوع قرض نیست؛ چه اینکه در قرض، پرداخت سود و اضافه بر مبلغ اصلی منتفی است.

۹- آیا بانکها حق جلوگیری از برگشت زدن چک‌ها از سوی مشتریان را دارند؟
🔸طبق گفته  دبیر کانون بانکها و موسسات خصوصی:
مطابق با قانون، بانکها اجازه امتناع از درخواست مشتریان برای برگشت چک‌های در اختیارشان را ندارند و چنانچه چک بانکی در اختیار مشتری، به هر دلیلی از جمله عدم موجودی باید برگشت زده شود، بانک باید به درخواست دارنده چک عمل کرده و مطابق با قانون عمل کند.

۱۰- فیشینگ چیست؟
فیشینگ راهی است که تبهکاران، اطلاعاتی نظیر کلمه کاربری، رمز عبور، شماره ۱۶ رقمی عابر بانک، رمز دوم و CVV2 را از طریق ابزارهای الکترونیکی ارتباطات به سرقت می برند.انواع فیشینگ به شرح زیر می باشد:
✏️فیشینگ با ایمیل های فریبنده:
در این روش از حمله های فیشینگ، شخص کلاهبردار با ارسال ایمیل های فریبنده به قربانیانش را به وارد کردن اطلاعات بانکی خود وادار کند.ممکن است ایمیل به ظاهر از طرف بانک شما، یک شرکت معتبر فین‌تک و یا حتی بانک مرکزی ارسال شود و از شما درخواست کند ظرف زمان معینی اطلاعات بانکی خود را ارسال کنید.
✏️فیشینگ تلفنی:
هکرها در این روش از طریق تلفن با طعمه های خود ارتباط برقرار می کنند و ضمن اینکه خود را نماینده بانک، شرکت معتبر و یا سازمانی که شما می شناسید معرفی می‌کنند از شما می خواهند جهت دریافت جایزه خود اطلاعات بانکی خود را در اختیار ایشان قرار دهید.
✏️طراحی صفحه ای نظیر درگاه پرداخت بانک:
شخص هکر در این روش صفحه ای مشابه درگاه پرداخت آنلاین بانک ها طراحی می‌کند و با قرار دادن این صفحه جعلی در فروشگاه‌های صوری و با ارائه پیشنهادهای وسوسه‌کننده خرید سعی می‌کند شما را وادار کند وارد صفحه پرداخت جعلی که طراحی کرده بشوید و وجه انتقال دهید.به محض ورود به این صفحه جعلی و ارائه اطلاعات بانکی اطلاعات شما به صورت خودکار برای هکر ارسال می شود و او قادر خواهد بود حساب شما را خالی کند.
✏️فیشینگ با دستگاه های کارتخوان و ATM تقلبی:
برخی کلاهبرداران با استفاده از کارتخوان و ATM تقلبی کارت‌های بانکی طعمه‌های خود را کپی کرده و به بهانه فروش کالا، رمز عبور آن‌ها را می‌پرسند و سپس به راحتی حساب بانکی افراد را خالی می‌کنند.
✏️فیشینگ از طریق ربات تلگرام:
تلگرام بستر مناسبی برای انتقال وجه نیست و دیده شده به بهانه انتقال وجه اطلاعات بانکی افراد از این طریق سرقت شده است.

۱۱- ️چگونه ضریب امنیت چکی را که صادر می کنیم بالا ببریم؟
۱⃣  چسب زدن روی تاریخ و مبلغ چک  شیوه مرسوم اما غیر قابل اعتمادی است. چسب با کوچک ترین حرارتی از روی چک جدا شده و امنیتی را برای شما ایجاد نمی ڪند.
۲⃣  نوشتن عبارت فاقد قلم خوردگے روی متن چک، نیز روش مرسومی است؛ در حالی ڪه هر چند این روش، خوب است، چنانچه بانک با چکی مواجه گردد که روی آن این عبارت درج شده و در پشت آن با پشت نویسی اصلاح گردیده، اقدام به پرداخت آن خواهد کرد.
۳⃣  متن چک را با خودنویس و یا حداقل با روان نویس، به جای خودڪار بنویسید.
۴⃣  یک کاربن برعکس را، زیر چک بگذارید و سپس مبلغ و تاریخ چک را بنویسید تا نوشته کاربنی شما پشت چک درج شود.
۵⃣  به جای نوشتن مثلا دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان، بنویسید دویست میلیون ریال که نصف آن ده میلیون تومان است؛ یا که ربع آن پنج میلیون تومان است؛ یا که ثمن آن دو و نیم میلیون تومان است.
۶⃣  چک را با خط خوش و با آرامش بنویسید تا فاصله کلمات و اندازه آنها یکسان باشد.
۷⃣  نوشتن مبلغ، روی محل بریدن ڪاغذ چک، به نحوی ڪه بخشے از نوشته روی چک، و بخش دیگر، روی ته چک درج گردد. بدین ترتیب باید از ترکیب چک به علاوه ته چک یک کلمه صحیح حاصل شود.
۸⃣  تهیه یک برگ فتوکپی از چک صادره و نگهداری آن تا زمان وصول چک در بانک و حتی الامکان، گرفتن امضا گیرنده چک، زیر فتوکپی چک.

۱۲- آیا چک حقوقی زندان ندارد؟
اگر حکم قطعی شود و بدهکار اقدام به پرداخت مبلغ محکومیت خود نکند، و نتواند اعسار خود را نیز ثابت کند و یا اقساط وی معوق شود، مدیون جلب و زندانی خواهد شد.

۱۳- جرم پولشویی چیست؟
جرم پولشویی عبارت است از
الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبدیل ، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌ کردن ماهیت واقعی ، منشا ، منبع ، محل ، نقل و انتقال ، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

۱۴- در چه مواردی می توان دستور عدم پرداخت چک را به بانک اعلام کرد؟
فقدان چک ، سرقت ، جعل ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت و سایر جرائم. توضیح اینکه به علت اختلاف حساب نمی توان دستور عدم پرداخت چک را صادر نمود چراکه اختلاف حساب و سایر عناوین مشابه مانند غبن یا غش در معامله جنبه حقوقی داشته و جرم محسوب نمی شوند.

۱۵- آیا می توان دستور عدم پرداخت چک های تضمین شده  و مسافرتی (ایران چک و….) را به بانک داد؟
خیر . مطابق تبصرۀ۳ مادۀ ۱۴ قانون صدور چک نمی توان پرداخت چکهای مزبور را منع نمود مگر اینکه بانک صادر کننده چک ادعای جعل آن را بنماید.

۱۶- اگر قسمتی از وجه چک در حساب موجود باشد آیا می توان وجه موجود را از بانک دریافت و نسبت به باقیمانده گواهی عدم پرداخت اخذ کرد؟
بلی. در صورت تقاضای دارندۀ چک ، بانک مکلف است وجه موجود را پرداخت کرده و گواهینامۀ عدم پرداخت بابت قسمت باقیمانده صادر نماید . این گواهینامه جانشین چک محسوب شده و چنانچه بعدها حساب دارای موجودی باشد با ارائۀ گواهینامۀ مزبور می توان بقیه وجه چک را از بانک اخذ نمود.

۱۷- آیا می توان به  چک صادره بدون امضاء گواهی عدم پرداخت اخذ کرد؟
خیر . چون چک بدون امضاء اساساً صادر شده تلقی نمی شود تا بتوان گواهی عدم پرداخت آن را اخذ کرد .

۱۸- چکی که در متن آن شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد چگونه قابل پرداخت خواهد بود؟
مطابق قانون صدور چک بانک در پرداخت چک به تحقق شرط اعتنایی نخواهد کرد و در صورت وجود محل و صحت سایر شرایط ، جک  قابل پرداخت خواهد بود.

۱۹- مهلت استفاده از مزایای کیفری چک بلامحل چقدر است؟
دارنده چک باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه و گواهینامۀ عدم پرداخت وجه چک را دریافت کرده و از تاریخ صدور گواهینامه مزبور نیز حداکثر تا ۶ ماه شکایت کیفری چک را به دادسرا تسلیم نماید.

۲۰- آیا می توان علیه ظهرنویس چک بلامحل شکایت کیفری نمود؟
خیر . اقدام کیفری صرفاً علیه صادرکننده جک خواهد بود و ظهر نویس چک در صورت رعایت مواعد قانونی فقط مسئولیت مدنی خواهد داشت.

۲۱- در چه صورتی می توان وجه چک بلامحل را از ظهر نویس نیز مطالبه کرد؟
با توجه به مسئولیت تضامنی ظهر نویسان اسناد تجاری از جمله چک ، اگر دارنده چک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور چک گواهینامه عدم پرداخت اخذ و دادخواست مطالبه وجه چک را تسلیم دادگستری نماید می تواند پرداخت چک را از ظهر نویس نیز مطالبه کند . اگر محل پرداخت چک در شهری غیر از محل سکونت (اقامتگاه) ظهرنویس باشد مهلت مذکور ۲ ماه و اگر در کشور دیگر باشد مهلت ۴ ماه از تاریخ صدور چک  خواهد بود.

۲۲- آیا می توان از طریق اجرای ثبت وجه چک بلا محل را مطالبه کرد؟
قانون‌گذار در ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مـــدنـــی در ایـــن رابـطــه مــوضــوع را حــل نـمـوده و بـه‌صراحت اعلام داشته است: <در صورتی که ۲ یا چند نفر، مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی دیگر مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـونـد، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل (فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی) خواهند بود.
مطابق ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعـوای تـصـرف عـدوانـی حـقـوقـی، سـبـق تـصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات وی، ارکان دعوا را شکل می‌دهند و باید اثبات شود که هرچند اسناد تجاری درزمرۀ اسناد رسمی نمی باشند با این حال قانون صدور چک در  ماده ۲ چک را در حکم اسناد لازم الاجرا ذکر کرده و چنانچه در گواهینامه عدم پرداخت ، امضای چک مطابق با امضای موجود در بانک تشخیص داده شده باشد می توان با صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت وجه چک را از صادرکننده مطالبه کرد.

۲۳- در چه شرایطی می توان چک را برگشت زد؟
🔸اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند، می توانند چک را برگشت بزنند:
الف- نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن
ب-صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب
ج- تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضاء، اختلاف مندرجات چک، قلم خوردگی و …
چناچه به هر دلیل چک برگشت بخورد، پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه و اطمینان از عدم وصول چک از طریق مذاکره، نسبت به تنظیم شکوائیه کیفری اقدام نمایید.
برخی گمان می کنند برای وصول چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری نمایند، در حالیکه حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی کند.

۲۴- چکی به مبلغ ۲۰ میلیون تومان بابت ضمانت و حسن انجام کار قبل از استخدام به شرکت داده ام، حالا شرکت تهدید به اجرا گذاشتن چک بعد از اخراج من نموده است، چطور می توانم چک را پس بگیرم؟
زمانی که شما قراردادی را هنگام استخدام امضاء می کنید باید شماره چک و مبلغ چک در قرارداد ذکر نمایید که این چک بابت تضمین و حسن انجام کار است. بنابراین تا زمانی که شما سوءنیتی نداشته باشید و باعث ایجاد خسارات مادی یا معنوی نشده باشید، می توانید تقاضای استردادچک موصوف را از کارفرما نمایید. و در صورتی که کارفرما چک را پس نداد، شما می توانید دادخواست استرداد چک را به دادگاه حقوقی ارائه دهید.

۲۵- مزایای چک کیفری چیست؟
چک کیفری از آن جهت به چک حقوقی ترجیح دارد که متهم پس از حضور در دادسرا و تفهیم اتهام با صدور قرار تأمین کفالت یا وثیقه مواجه می شود و اگر نتواند کفیل [جواز کسب یا فیش حقوقی ] یا وثیقه [ سند یا وجه نقد…] معرفی کند در همان ابتدای کار روانه زندان خواهد شد. همچنین بسته به مبلغ چک متهم به ۶ماه تا ٢ سال حبس محکوم می شود.

۲۶- نحوه استعلام فوری ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی(از طریق اجرای اسناد رسمی)
ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی از سه طریق  انجام می شود: اول از طریق بانک مرکزی که شرایط سختی دارد و فراوانی آن بسیار کم است.
دوم از طریق اجرای ثبت که دشواری خاصی برای بانکها ندارد و فراوانی آن زیاد است.
سوم از طریق اجرای احکام دادگاه از باب قانون اجرای محکومیت های مالی
👈اکنون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سایتی را طراحی کرده تا افراد به وسیله آن بتوانند به صورت آنلاین وضعیت ممنوعیت خروجی خود را بررسی کنند.
منظور از ممنوع الخروجی در این سامانه صرفا بر اساس پرونده های دوایر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این است که شخص به موجب صدور اجراییه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدهکار شناخته شود.
نشانی سایت استعلام ممنوع الخروجی 👇👇
http://exitban.ssaa.ir/

۲۷- فوت دارنده چک ( صاحب چک) چه تاثیری بر وصل چک دارد؟
🔹هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند.
🔹طبق قانون، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک (محال علیه) دارد به دیگری واگذار می‌کند. ‏
🔹چک سندی است تجاری که قانون‌گذار جهت تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و طبق قانون چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود. اما هنگامی که صادرکننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله‌کرد» در متن آن، پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده، سلب می‌کند و دریافت کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌کند. ‏
در نتیجه به نظر می‌رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دریافت شود، لذا در صورتی که این گونه چک‌ها به دیگری منتقل شود، بانک می‌تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد. ‏
🔹هرچند عده‌ای معتقد هستند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده و به صرف امضاء و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال است. ‏
🔹چنانچه صادر کننده چک فوت کند، بانک می‌تواند قبل از حصروراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند، چرا که این تصمیم در زمان حیات وی اتخاذ شده است. ‏
🔹این امر در مواردی هم که چک مدت دار بوده و تاریخ سر رسید آن بعد از فوت صادر کننده است، مصداق دارد. ‏
📚مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی بدهی‌های مدت دار (موجل) متوفی بعد از فوت او حال و بروز می‌شود، لذا در این حالت هم، چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده، با مرگ او بدهی مدت دار او حال می‌شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرفی هم به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک‌ها باید با داشتن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند.

۲۸- چگونگی ثبت صدور، تایید دریافت و انتقال چک در سامانه صیاد:
👈برای صدور، دریافت و انتقال چک از طریق اینترنت بانک و برنامک‌های موبایلی کاربر باید امکان دسترسی به ابزار یادشده را از بانک خود درخواست کند و از طریق این ابزار، فرآیندهای «ثبت صدور»، «تایید دریافت» و «انتقال چک» در سامانه صیاد را انجام دهد.
👈البته، ثبت صدور چک تنها از طریق اینترنت بانک و موبایل بانک بانکِ صادرکننده دسته چک امکانپذیر است؛ این در حالی است که سایر فرآیندها از قبیل تایید دریافت و یا انتقال چک هر یک از بانک‌ها توسط این ابزار میسر است و به یکسان بودن بانک کاربر با بانک صادرکننده چک نیازی نیست.
👈با توجه به در دسترس بودن برنامک‌های حوزه پرداخت، خدمات پرکاربرد از قبیل امکان ثبت صدور چک متعلق به هر یک از بانک‌ها تایید دریافت چک و همچنین انتقال چک، توسط برنامک‌های یادشده ارائه می‌شوند.
👈مراجعه به سامانه صیاد از طریق برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت برای ثبت صدور، تایید دریافت یا انتقال چک صرفا باید از طریق تلفن همراهی که سیمکارت آن متعلق به کاربر است، انجام شود.

۲۹- آیا می توان به خاطر طلبی که از کسی داریم، مالی از او توقیف کرد؟
 بله، اگر طلب شما به خاطر داشتن چک یا سفته یا سند رسمی باشد که شرایط قانونی در آن رعایت شده باشد، می توان از همان ابتدا با درخواست تامین خواسته، اموال بدهکار را به جز مستثنیات دین، توقیف کرد ولی اگر طلب شما به واسطه اسناد عادی باشد، مثلا طی رسید عادی، طلبی داشته باشید، با پرداخت خسارت احتمالی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از میزان طلب، می توانید درخواست توقیف اموال دهید.

۳۰- شرایط مطالبه وجه چک تضمینی
در صورتی می‌توان وجه چک تضمینی را مطالبه کرد که دو شرط احراز شود:
📚 نخست اینکه دارنده به تعهدات قراردادی خود عمل ننموده و دوم اینکه ثابت شود صادرکننده از تعهدات قراردادی خود تخلف کرده است.
📚چک باید به امضا صاحب حساب برسد؛ چکی که صرفاً دارای اثر انگشت یا مُهر باشد، قانوناً چک محسوب نمی شود.
بنابراین به یاد داشته باشید که از دریافت چک هایی که بجای امضا، اثر انگشت یا مُهر در آن درج شده خودداری نمایید.

۳۱- در هنگام دادن سفته به نکات زیر توجه کنید:
۱⃣درج تاریخ صدور سفته
۲⃣درج مبلغی معین برای سفته
۳⃣تعیین گیرنده وجه:اگر می خواهید سفته شما در بازار نچرخد حتما این گزینه را پر کنید.
۴⃣درج تاریخ وصول سفته
❌در صورت پر نکردن موارد بالا بر روی سفته، ظاهرا شما به گیرنده سفته وکالت داده­‌اید که سند را از طرف شما تکمیل کند‼ ️پس او می­‌تواند در تکمیل آن تنها منافع خود را در نظر بگیرد.

۳۲- وقتی ضامن می شوید چه اتفاقی می افتد؟
🔹 قبل از هرچیز باید بدانید که عقد ضمانت قابل فسخ نیست. یعنی اگر پای ضمانتنامه فردی را امضا کردید دیگر نمی توانید ضمانتتان را پس بگیرید.
🔸در عقد ضمانت مهم نیست که بدهکار رضایت داشته باشد که شما ضامنش شوید یا نه. تنها رضایت شما به عنوان ضامن کافی است. بنا بر این بند قانونی، اگر شما بخواهید به صورت داوطلبانه ضامن فردی شوید می توانید این کار را انجام بدهید و عقد ضمانت انجام میشود حتی اگر بدهکار این موضوع را قبول نداشته باشد. تنها موضوعی که در اینجا ممکن است مسئله ساز شود این است که اگر مشکلی پیش آمد، شما حق رجوع به بدهکار را ندارید زیرا به صورت داوطلبانه ضامن او شده اید.
🔹 اگر طلبکار طلب خود را ببخشد ضامن حق ندارد مبلغی از بدهکار دریافت کند اما اگر طلبکار تمام طلب خود یا بخشی از آن را به عنوان خمس یا زکات و یا صدقه و با عناوینی از این دست ببخشد، ضامن می تواند مبلغی از بدهکار مطالبه کند
🔸میزان دارایی ضامن باید به اندازهای باشد که بتواند ضمانت بدهی دیگران را برعهده بگیرد یعنی اگر شما حقوقی پایین تر و یا حتی برابر میزان قسط بدهکار دریافت میکنید یا مالی که به عنوان وثیقه قرار می دهید کمتر از میزان بدهی باشد، نمیتوانید ضامن دیگران شوید.
🔹وقتی شما ضمانتنامه دیگران را امضا می کنید به مالک یا طلبکار این اجازه را میدهید که در صورت پرداخت نکردن بدهی بدون اطلاع و اجازه شما از حسابتان پول برداشت کند. بنابراین تصور نکنید که با ضمانت دیگران طلبکار از قبل به شما اطلاع میدهد و یا اجازه میگیرد که از حسابتان برداشت کند.

۳۳- اصلاحیه مهم قانون چک
۱. قوانین و مقررات چک درباره چک‌های اللکترونیکی لازم‌الرعایه است.
۲. بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند.
۳. در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد.
۴. جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌هاو موسسات اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن
۵. بانک‌ها مکلفند سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص ‌دهند. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است.
۶. راه‌اندازی چک‌های موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود.
۷. بانک مرکزی و مراجع‌قضایی موظف شدند امکان دسترسی به اطلاعات لازم را برای یکدیگر فراهم کنند.
۸. جلوگیری از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد برای افزاد ورشکسته، معسر از پرداخت و دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده
۹. دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند.
۱۰. مجازات بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری متخلف اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط  توسط بانک مرکزی
۱۱. لغو مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵.

۳۴- آبا برگشت زدن چک برابر باشکایت کردن است؟؟
🔻باید بگوییم خیر. اغلب مردم تصور اشتباه می‌کنند که با برگشت زدن چک تمام موارد حقوقی آن به جریان می‌افتد. اما به این صورت نیست. باید بدانید که بعد از برگشت زدن چک، حتما باید شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی خود را به مراجع قضایی تقدیم کنید و برای این منظور از زمان دریافت گواهی عدم پرداخت، فقط ۶ ماه برای شکایت چک برگشتی فرصت دارید.

۳۵- بنده حدود ۳۰ میلیون تومان به یکی قرض داده ام که بنابر رفاقت بین ما دو نفر، از ایشان چک و سفته نگرفته ام، فقط یک قرارداد بین خودمان نوشته شده و دو شاهد هم دارم .الان این آقا پولمو نمیده، دقیقا باید چکار کنم؟
دعوی مطالبه وجه علیه ایشون طرح کنید در دادگاه. قرارداد و شهود را ضمیمه کنید. تامین خواسته را هم جزو خواسته هایتان طرح کنید و از اموال و دارایی های ایشان شناسایی و توقیف کنید.

۳۶- در دعوای حقوقی که خوانده سفته داده بود دادگاه خوانده را محکوم به پرداخت ۱۴ میلیون تومان کرد …حال برای اینکه خوانده درخواست اعسار ندهد و نتواند پول را تقسیط کند، راهی وجود دارد؟
دادن دادخواست اعسار حق هر کسی است که محکوم علیه واقع شده است و نمی توان مانع شد.
♻ تنها راه آن است که عدم اعسار ( دارا بودن و مالدار بودن) ایشان را ثابت کنید تا دادگاه اعسارش را رد کند.

۳۷- 

۱- آیا در صورت خراش دفاتر، دفتر رد می شود؟
بله.  هر خراشی  که سبب  مخدوش شدن بخش یا کل مندرجات در دفاتر شده و قابل احراز باشد موجبات رد دفاتر را فراهم می کند.  البته در صورتی که موجب عدم قبولی ممیز شود، می توان رای هیات سه نفره را نسبت به قبولی دفاتر دریافت کرد.

۲- آیا در تحریر و تنظیم دفاتر قانونی، می توان مانده حساب ها را افتتاحیه سال جاری در نظر  گرفت؟
خیر. راه اصولی و صحیح این است که انتقال مانده حساب های دائمی در سال جدید باشد. اشتباه مانده حساب های بانکی سال قبل در صورت های مالی شرکت باید با سند معکوس اصلاح شود. اگر هزینه اشتباه بود، از سود و زیان برگشت زده و اگر مربوط به اشخاص بوده از همان شخص و یا بانک، بدهکار  کنید. این موارد باید در دوره مالی کنونی قید شود.

۳- اگر مودی بداند که در صورت تحریر دفاتر، دفاترش رد می شود در تنظیم ترازنامه جه باید بکند؟
همه موارد خواسته شده در  اظهارنامه اهمیت داشته و میزان درامد با ذکر اطلاعات کارفرما منطبق بر مستندات مثبته باید ارائه شود و با گزارشات فصلی هم انطباق داشته باشد.

۴- آیا در صورت درج تاریخ  اشتباه برای صدور سیستمی پلمپ دفاتر، می توان درخواست پلمپ دفاتر جدید کرد؟
ایرادی ندارد. اگر تاریخ تاسیس شما با تاریخ درخواست پلمپ دفاتر هم خوانی ندارد، از زمان تاریخ تاسیس شرکت/موسسه نسبت به ثبت رویدادهای مالی به تاریخ وقوع اقدام کنید. پیش از سال مالی می  بایست نسبت به درخواست دفاتر پلمپ اقدام کنید. یعنی دفاتر پلمپ سال ۱۳۹۸ باید تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ درخواست شود.

۵- اگر دفاتر قانونی گم شود یا به هر دلیلی در دسترس نباشد که به مامورین سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم شود چه باید کرد؟
اگر از طریق مراجع قضایی اثبات کنید که گم شود و در دسترس نیست و گواهی دریافت کنید، تاخیر منظور نمی شود.

۶- آیا ثبت عملیات مالی در دفاتر قانونی قبل از تاریخ پلمپ دفاتر برای ممیزی مالیات قابل قبول خواهد بود؟
خیر. موجبات رد دفاتر را فراهم می کند. مثلا اگر تاریخ پلمپ دفاتر قانونی شما ۱۰/ ۰۱/ ۹۷ بود و تاریخ شروع فعالیت شرکت / موسسه نیز ۴/ ۰۱/ ۹۷ باشد، ثبت عملیات مالی باید از تاریخ پلمپ باشد و در صورت درج قبل از دهم  فروردین ماه سبب رد دفاتر قانونی خواهد شد.

 

۱- دارندگان شرکت خدماتی و پیمانکاری ، آیا میتوانند روی شرکت در خصوص اخذ کارت بازرگانی اقدام کنند؟
بله، تمامی شرکتها می توانند اقدام به اخذ کارت بازرگانی نمایند.

۲- حداقل سن ۲۳ سال باید باشه؟ در صورت کمتر بودن هیچ راهی برای دریافت کارت بازرگانی نیست؟
بله، ۲۳ سال باید کامل باشد و بدون داشتن حداقل سن نمی توان کارت دریافت نمود.

۳- من جواز دفتر کار ندارم میتونم اقدام کنم برای کارت بازرگانی ؟
در صورتی که بخواهید رشته فعالیت های تولیدی را انتخاب نمایید ، باید حتما مجوز داشته باشید.
در غیر اینصورت نیازی به داشتن جواز نمی باشد.

۴- گرفتن کارت بازرگانی چند روز طول میکشد؟
در حال حاضر اخذ کارت بازرگانی بین یک تا دو ماه زمان نیاز دارد.

۵- آیا داشتن ملک الزامی است؟
داشتن اجاره نامه برای ملک با کد رهگیری برای اخذ کارت بازرگانی الزامی می باشد.

 

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان کرج با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

نماد اعتماد دادمان

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

۰۹۱۲۳۰۰۰۹۴۷

۰۹۰۲۷۳۴۲۹۴۲

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

وکلای موسسه سروش نافع دادمان

دانلود اپلیکیشن دادمان

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
در کمترین زمان پاسخگو هستیم
اسکرول به بالا