سوالات متداول

 موسسه حقوقی سروش نافع دادمان کرج اقدام به جمع آوری مجموعه ای از پرتکرار ترین سؤالات مطرح شده در زمینه مسائل حقوقی، قوانین، ثبتی، مالی، صنعتی و… تحت عنوان سوالات متداول کرده است تا در جهت ارائه خدمات مشاوره بهتر و با کیفیت تر گام بردارد.

🔻 آیا می‌دانید؟
افرادی که خود را صاحب حق می‌‌دانند اما توان و تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی را ندارند می‌‌توانند درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نمایند.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت نماید می‌‌تواند از تمام یا قسمتی از هزینه‌‌های دادرسی معاف شده و از وکیل مجانی استفاده نماید.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شودکه مدعی اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است به مجازات حبس محکوم خواهد شد.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود شهود به دروغ به نفع معسر شهادت داده‌‌اند شهود نیز به حبس محکوم می‌‌شوند.
🔻 آیا می‌دانید؟
برابر قانون آزار و اذیت زنی که باردار است و چنانچه موجب سقط جنین شود جرم است.
🔻 آیا می‌دانید؟
قانونگذار کسانی که زن حامله را به سقط جنین راهنمایی می‌‌کنند چه پزشک باشد و چه فرد عادی،قابل تعقیب و مجازات می‌‌داند.
🔻 آیا می‌دانید؟
چنانچه پزشک غیر از موارد مجاز از نظر قانونی، اقدام به سقط جنین کند به مجازات حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم، و ملزم به پرداخت دیه جنین خواهد شد.
🔻 آیا می‌دانید؟
درخواست صدور مجوز سقط جنین فقط هنگامی پذیرفته می‌‌شود که جهت درمان بوده و قبل از ۴ ماهگی جنین به درخواست زوجین و با معرفینامه پزشک نتایج آزمایشات پزشکی به اداره کل پزشکی قانونی استان تقدیم می‌‌شود.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر مادر در غیر از موارد قانونی جنین خود را سقط کند باید دیه آن را بپردازد.
🔻 آیا می‌دانید؟
در امور مدنی خواهان و خوانده در هر مرحله از دادرسی می‌‌توانند دعوی خود را از راه سازش خاتمه دهند ولیکن این سازش باید در دفتر اسناد رسمی و یا در دادگاه تنظیم شود.
🔻 آیا می‌دانید؟
 اگر پدر از اجازه دادن مضایقه نماید یا به ایشان دسترسی نباشد می توان از طریق مراجعه به دادگاه از دادگاه اجازه نکاح گرفت.
🔻 آیا می‌دانید؟
خواستگاری و نامزدی ایجاد رابطه زوجیت نمی‌کند و طرفین را نمی‌توان به صرف خواستگاری و نامزدی اجبار به ازدواج نمود.
🔻 آیا می‌دانید؟
برای امتناع از ازدواج نمی‌توان مطالبه هیچ گونه خسارتی را نمود.
🔻 آیا می‌دانید؟
 تنها هدایای دوران نامزدی قابل استرداد است.
🔻 آیا می‌دانید؟
ازدواج با دختر باکره موقوف به اجازه پدری است .
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر پدر از اجازه دادن مضایقه نماید یا به ایشان دسترسی نباشد می توان از طریق مراجعه به دادگاه از دادگاه اجازه نکاح گرفت.
🔻 آیا می‌دانید؟
عقد کردن زنی که در عده طلاق یا عده وفات است سبب بطلان نکاح وحرمت ابدی بین ایشان است.
🔻 آیا می‌دانید؟
 زنا با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه قرار دارد موجب حرمت ابدی است.
🔻 آیا می‌دانید؟
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه از سوی دولت است.
🔻 آیا می‌دانید؟
در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر اینکه در آن شرط شده باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
در نکاح موقت عدم مهر موجب بطلان عقد است.
🔻 آیا می‌دانید؟
چنانچه یکی از نامزدها، فوت کنند و وصلت به هم بخورد و هدایا عیناً موجود نباشد طرف مقابل وظیفه‌‌ای ازبابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت.
🔻 آیا می‌دانید؟
در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر اینکه در آن شرط شده باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
با تحقق یکی از شرابط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه زن می‌‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت حکم، نسبت به اجرای طلاق اقدام نماید.
🔻 آیا می‌دانید؟
وجود بعضی عیوب در زن و مرد، چنانچه از وجود این عیوب قبل از وقوع عقد مطلع نبوده باشند موجب انحلال عقد نکاح و فسخ ازدواج می‌‌شود به عنوان مثال ناتوانی جنسی در شوهر و یا جذام و زمین‌‌گیری در زن
🔻 آیا می‌دانید؟
هرگاه دادگاه به تقاضای زن حکم طلاق را صادر نماید، چنانچه شوهر حسب اجرای حکم در دفتر طلاق حاضر نشود دادگاه نماینده‌‌ای را به دفترخانه به نمایندگی ازشوهر برای اجرای صیغه طلاق معرفی می‌‌نماید.
🔻 آیا می‌دانید؟
طلاق رجعی طلاقی است که برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است این حق فقط جزء اختیارات شوهر است و تابع تشریفات خاصی است و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند محقق می‌‌شود و بلافاصله زن نیز مکلف به انجام وظایف زناشویی است.
🔻 آیا می‌دانید؟
تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر می‌‌باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام تمکین نکند ناشزه می‌‌گویند و این زن مستحق نفقه نمی‌‌باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر منزلی که شوهر تهیه نموده مناسب شئونات اجتماعی زن باشد ولی سکونت در آن موجب احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت ) زن باشد، خروج زوجه از آن منزل، نشوز و عدم اطاعت محسوب نمی‌‌شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق می‌‌گیرد.
🔻 آیا می‌دانید؟
در فاصله میان عقد و انجام ازدواج، نفقه‌‌ای به زن تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی نماید ولی مرد از بردن همسرش خودداری کند و در این صورت زن مستحق دریافت نفقه می‌‌باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
زنی که شوهرش نفقه پرداخت نمیکند هم می‌‌تواند شکایت کیفری نماید و هم دادخواست حقوقی ارائه نماید.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر صادرکننده تمام مندرجات چک را بنویسد لیکن چک را امضاء نکند و بدین شکل تسلیم نماید و دارنده هم توجهی به عدم امضاء نداشته باشد، چنین برگه ای چک محسوب نمی شود و قابل برگشت زدن نمی باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
هر کس با علم به اینکه حساب بانکی اش بسته است مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ۲ سال حبس محکوم خواهد شد این مجازات غیر قابل تعلیق است اما در جرائم مذکور در این قانون، دارنده چک بدون شک قابل تعقیب نیست.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر دریافت کننده چک بلامحل ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ چک و یا ۶ ماه بعد از برگشت چک از صاحب حساب، شکایت کیفری مطرح ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت و باید از جنبه حقوقی پیگیری نماید.
️محکوم علیه بعد از صدور حکم قطعی، موظف است مبلغی معادل یک سوم چک را به نفع دولت پرداخت نماید.
🔻 آیا می‌دانید؟
سه نوع چک قابل پیگرد کیفری نیست: چک سفید امضاء، چک تضمینی و چکی که وصول آن منوط به شرطی باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
بعضی از شروط در عقد نکاح باطل است؟ مثلا اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم پرداخت مهریه در مدت معین، نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهریه صحیح، ولی شرط باطل است.
🔻 آیا می‌دانید؟
شوهر نمی تواند همسر خود را مجبور به پوشیدن چادر کند. پوشیدن چادر از مصادیق تمکین (فرمانبرداری و حسن معاشرت) در زندگی مشترک نمی باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
فرار دختر و پسر برای ازدواج جرم است ؟
برخی از دختران و پسرانی که خواهان ازدواج با هم هستند اما والدین آن ها رضایت به ازدواج نمی دهند با هم از خانه فرار می کنند تا رضایت والدین را در ازدواج جلب کنند. در مواقعی، خانواده دختر اعضای خانواده و نزدیکان پسر را مورد ضرب و جرح و فحاشی قرار می دهند و حتی در مواردی دختری از خانواده و نزدیکان پسر را می ربایند. طبق قوانین هرکدام از این اقدامات از سوی خانواده دختر جرم می باشد و مجازات در پی خواهد داشت. توهین و ضرب و جرح نسبت به دختر و پسر نیز چه از سوی خانواده خود و چه از سوی خانواده طرف مقابل جرم می باشد و مجازات در پی خواهد داشت.
🔻 آیا می‌دانید؟
صیغه ساعتی برخلاف قوانین است ؟
صیغه به صورت ساعتی و روزانه با افراد گوناگون، بدون نگه داشتن عده برخلاف قوانین می باشد و مجازات های قانونی را نیز در پی خواهد داشت. طبق قوانین زنان پس از جدایی از همسر مدت زمانی را نمی توانند ازدواج کنند که به این مدت زمان عده می گویند. عده زن در ازدواج دائم سه حیض (قاعدگی) و در جدایی ازدواج موقت دو حیض است.
🔻 آیا می‌دانید؟
اهانت و تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه در مدارس ممنوع است. با دانش آموزان متخلف که چاره جویی های تربیتی در آن ها مفید واقع نشود، با رعایت تناسب به یکی از روش های زیر برخورد خواهد شد:
۱- اخطار شفاهی‌ به‌ طور خصوصی‌.
۲- اخطار شفاهی‌ در حضور دانش‌ آموزان‌ کلاس‌ مربوط.
۳- تغییر کلاس‌ در صورت‌ وجود کلاسهای‌ متعدد در یک‌ پایه‌ با اطلاع‌ ولی‌ دانش‌ آموز.
۴- اخطار کتبی‌ و اطلاع‌ به‌ ولی‌ دانش‌ آموز.
۵- اخراج‌ موقت‌ از مدرسه‌ با اطلاع‌ قبلی‌ ولی‌، حداکثر برای‌ سه‌ روز.
۶- انتقال‌ به‌ مدرسه‌ دیگر.
🔻 آیا می‌دانید؟
تزریق ژل و بوتاکس از جمله تخلفات بهداشتی در آرایشگاه های زنانه می باشد که به نوعی مداخله غیرمجاز در امر پزشکی محسوب می شود که قابل تعقیب انتظامی می باشد و ممکن است موجب پلمب شدن واحد صنفی شود.
🔻 آیا می‌دانید؟
اشخاصی که فاقد مجوز مورد تایید وزارت بهداشتند و تحت عناوینی مانند طب سنتی، طب اسلامی و … دارو تجویز می کنند و یا در دوران بیماری های واگیرداری مانند کرونا، به تجویز رفتارهای پرخطر در تضاد با تشخیص پزشکان اشتغال دارند مجرم شناخته می شوند و عملشان مستوجب مجازات هایی از قبیل حبس و جزای نقدی است.
🔻 آیا می‌دانید؟
در خرید های اینترنتی از سایت هایی که کالاهای کاربران را برای فروش به نمایش می گذارند و یا در خرید از شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام به هیچ عنوان نباید پیش از رویت و دریافت کالا، مبلغی را به حساب فروشنده به عنوان بیعانه واریز کرد. ممکن است به محض واریز وجه، فرد آگهی خود را از آن سایت و شبکه اجتماعی حذف نماید و کالایی به شما تحویل ندهد. برای اینگونه خرید ها حتما از اشخاصی خرید کنید که امکان ملاقات حضوری آن ها قبل از پرداخت وجه و بررسی کالا باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
زن میتواند با موافقت همسر از نام خانوادگی او استفاده کند. در صورت طلاق نیز با درخواست هریک از زوجین، نام خانوادگی زن به نام خانوادگی اولیه برگشت داده می شود.
🔻 آیا می‌دانید؟
قبل از تنظیم سند یا قولنامه، ضمن اخذ برگ عدم خلافی، اصالت شماره موتور، شاسی و شماره پلاک اتومبیل را از کارشناسان استعلام نمائید.
🔻 آیا می‌دانید؟
عوامل تولید،‌ تکثیر و توزیع آثار سمعی و بصری مستهجن حسب مورد به مجازات مفسد فی‌الارض، حبس، شلاق، جزای نقدی، ضبط تجهیزات مربوطه و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌گردند؟
🔻 آیا می‌دانید؟
نگهداری نوار،‌ دیسکت و لوح‌های فشرده مستهجن و مبتذل جرم بوده و دارنده به مجازات جزای نقدی و ضبط تجهیزات مربوطه محکوم می‌گردد؟
🔻 آیا می‌دانید؟
عامل انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق سایت‌های کامپیوتری و و بلوتوث به مجازات شلاق (۳۰ تا ۷۴ ضربه) و جزای نقدی (۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال) و محرومیت از حقوق اجتماعی (۲ تا ۵ سال) محکوم می‌گردند؟
🔻 آیا می‌دانید؟
برای ارسال و ابلاغ اظهار نامه می توانید به دفاتر مشخص در دادگستری یا ادارات ثبت اسناد مراجعه کنید؟
🔻 آیا می‌دانید؟
هر کس می‌تواند قبل از طرح دعوا در مراجع قضایی حق خود را با ارسال اظهار نامه از دیگری مطالبه کند؟
🔻 آیا می‌دانید؟
در صورت عدم طرح دعوا در مراجع قضایی می‌توانید برای برابر با اصل نمودن مدارک و اسناد به ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید؟
🔻 آیا می‌دانید؟
برای شکایت از تصمیمات و دستورات مقامات دولتی و شهرداری‌ها، باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کنید؟
🔻 آیا می‌دانید؟
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح مراجعه نماید؟
🔻 آیا می‌دانید؟
در صورت مفقود نمودن چک باید فوراً‌ موضوع را ابتدا به بانک مربوط و سپس به دادسرای عمومی و انقلاب اطلاع دهید؟
🔻 آیا می‌دانید؟
در صورت مفقود شدن اسناد و مدارک بدون مراجعه به مراجع قضایی می‌توانید به سازمان‌ها و ادارات مربوط مراجعه کنید؟
🔻 آیا می‌دانید؟
زمان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء محاکم بدوی برای اشخاص مقیم ایران فقط بیست روز از زمان ابلاغ رأی با انقضای مدت واخواهی است.
🔻 آیا می‌دانید؟
ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر، مسموع نیست.
🔻 آیا می‌دانید؟
به دادخواست‌های ناقص در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی نخواهد شد.
🔻 آیا می‌دانید؟
مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی می‌نماید.
🔻 آیا می‌دانید؟
جهات قانونی درخواست تجدیدنظر:
الف. ادعای بی‌اعتبار بودن مستندات دادگاه.
ب. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج. ادعای بی‌توجهی قاضی به دلایل ابرازی.
د. ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و با مقررات قانونی.
🔻 آیا می‌دانید؟
در پرونده‌های کیفری فقط اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:
الف. محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او.
ب. شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او.
ج. دادستان در خصوص جرائمی که به موجب قانون، تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.
🔻 آیا می‌دانید؟
آراء دادگاه‌های کیفری فقط در موارد ذیل قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان است:
الف. ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال.
ب. جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
ج. جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال.
و. محکومیت‌های انفصال از خدمت دولت.
🔻 آیا می‌دانید؟
اوراق قضایی به آدرسی که در پرونده اعلام کرده‌اید ارسال می‌شود لذا در صورت تغییر آدرس لازم است فوری مراتب را به دادگاه اعلام کنید.
🔻 آیا می‌دانید؟
در صورت ضمانت از متهم در صورتی که مرجع قضایی اعلام نمود مکلف به معرفی وی می‌باشید و در صورت عدم معرفی وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه از شما اخذ خواهد شد.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر از سوی مرجع قضائی احضار شدید، عدم حضور بدون عذر موجه منجر به جلب و دستگیری شما خواهد شد.
🔻 آیا می‌دانید؟
در امور کیفری که رسیدگی به آن فوریت دارد، در تمام ساعات شبانه‌روز قاضی کشیک مستقر در دادسرا قابل دسترس است.
🔻 آیا می‌دانید؟
برای طرح شکایت می‌توانید به داسرا و مراجع انتظامی مراجعه کنید.
🔻 آیا می‌دانید؟
در پرونده‌های مهـم، متهم باید وکیل داشته باشد و در صورتی که وکیل معرفی نکند دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین می‌کند.
🔻 آیا می‌دانید؟
در صورتی که متهم توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد، می­تواند از دادگاه درخواست تعیین وکیل مجانی نماید؟
🔻 آیا می‌دانید؟
واحد ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در مجتمع­های دادگستری استان قم آماده ارائه راهنمایی حقوقی به شما هستند؟
🔻 آیا می‌دانید؟
پیشگیری بهتر از درمان است. قبل از انجام هر کاری که می­تواند برای شما مشکلات حقوقی ایجاد کند بهتر است با یک وکیل دادگستری و یا کارشناس حقوقی مشورت کنید؟
🔻 آیا می‌دانید؟
مسائل حقوقی امور تخصصی هستند بهتر است برای طرح دعوا و دفاع از آن از وکلای دادگستری استفاده کنید؟
🔻 آیا می‌دانید؟
هر یک از ورثه یا شخص ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه گواهی انحصار وراثت تحصیل نماید؟
🔻 آیا می‌دانید؟
اخذ گواهی انحصار وراثت به معنای مطالبه سهم­الارث نیست بلکه فقط برای تعیین ورثه می­باشد؟
🔻 آیا می‌دانید؟
برای درخواست تأمین دلیل باید به شوراهای حل اختلاف محل مراجعه کنید؟
🔻 آیا می‌دانید؟
حتی قبل از اینکه اقدام به طرح دعوا نمایید می‌توانید درخواست تأمین دلیل نمایید؟
🔻 آیا می‌دانید؟
تأمین دلیل برای حفظ دلایلی است که ممکن از در آینده نزدیک از بین بروند؟
🔻 آیا می‌دانید؟
برای دریافت برگه اظهارنامه و ارسال آن می‌توانید به آسانی به اداره ثبت اسناد و املاک و یا به قسمت تمبرفروشی محاکم حقوقی و کیفری (واقع در خیابان ساحلی) مراجعه نمایید؟
🔻 آیا می‌دانید؟
قبل از طرح دعوا در دادگستری می­توانید با ارسال اظهارنامه و با کمترین هزینه حق خود را از دیگری مطالبه نمایید؟
🔻 آیا می‌دانید؟
افراد می‌توانند از کانون وکلای دادگستری قم و یا دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، درخواست تعیین وکیل مجانی نمایند؟
🔻 آیا می‌دانید؟
افرادی که توانایی انتخاب وکیل را ندارند در امور مدنی می­توانند درخواست وکیل رایگان نمایند؟
🔻 آیا می‌دانید؟
نفقه اولاد بر عهده پدر می‌‌باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
در صورت فوت پدر و یا عدم توانایی مالی او برای پرداخت نفقه اولاد، این وظیفه به عهده جد پدری می‌‌باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
پدر نسبت به پرداخت نفقه فرزندی که دارای شغل و درآمد مشخص است مسئوولیت ندارد.
🔻 آیا می‌دانید؟
سرپرستی و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌‌کنند تا سن ۷ سالگی بر عهده مادر می‌‌باشد و تفاوتی بین فرزند دختر یا پسر نمی‌‌باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر مادری در صورتی که حق حضانت طفل با اوست بخواهد ازدواج کند حق حضانت از وی سلب می‌‌شود و در صورت صلاحیت پدر به وی اعطا می‌‌گردد، مگر اینکه در زمان طلاق، توافقی در این خصوص کرده باشند.
🔻 آیا می‌دانید؟
در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحیت مادر.
🔻 آیا می‌دانید؟
فرزند دختر تا ۹ سال قمری و فرزند پسرتا ۱۵ سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند.
🔻 آیا می‌دانید؟
فرزند دختر پس از اتمام سن ۹ سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن ۱۵ سالگی در تعیین محل زندگی خود ( نزد پدر یا مادر) مختار می‌‌باشند.
🔻 آیا می‌دانید؟
پدر یا مادری که حضانت طفل به آنها داده شده حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد یا بفرستد مگر با کسب اجازه از دادگاه.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل در حضانت اوست سلامت روانی و جسمی طفل دستخوش خطر قرار گیرد این دادگاه است که برای حضانت طفل تصمیم لازم را خواهد گرفت.
🔻 آیا می‌دانید؟
مادر در قبال قبول حضانت و نگهداری طفل نمی‌‌تواند مطالبه اجرت نماید چرا که نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است ، لکن نفقه فرزند بر عهده پدر و سپس جد پدری است.
🔻 آیا می‌دانید؟
چنانچه پدر یا مادری که حضانت طفل بر عهده وی می‌‌باشد به بیماری لاعلاج و واگیردار دچار شود حق حضانت ساقط می‌‌شود مگر اینکه شخص بتواند در این خصوص پرستار بگیرد (اجیر نماید).
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد خودداری نماید برابر قانون به مجازات ۳ تا ۶ ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
🔻 آیا می‌دانید؟
شوهر مکلف به پرداخت نفقه همسرش می باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
نفقه شامل تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه – اثاثیه منزل – غذا و لباس و دارو و درمان از زمان عقد دایم بر عهده شوهر می‌‌باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت ، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر می‌‌باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام تمکین نکند ناشزه می‌‌گویند و این زن مستحق نفقه نمی‌‌باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌‌کند سکنی نماید مگر آنکه هنگام عقد اختیار تعیین منزل به زن داده شود.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر منزلی که شوهر تهیه نموده مناسب شئونات اجتماعی زن باشد ولی سکونت در آن موجب احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت ) زن باشد، خروج زوجه از آن منزل، نشوز و عدم اطاعت محسوب نمی‌‌شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق می‌‌گیرد.
🔻 آیا می‌دانید؟
در فاصله میان عقد و انجام ازدواج، نفقه‌‌ای به زن تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی نماید ولی مرد از بردن همسرش خودداری کند و در این صورت زن مستحق دریافت نفقه می‌‌باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
زنی که شوهرش نفقه پرداخت نمیکند هم می‌‌تواند شکایت کیفری نماید و هم دادخواست حقوقی ارائه نماید.
🔻 آیا می‌دانید؟
نفقه زمان حال از طریق شکایت کیفری قابل مطالبه است و نفقه زمان گذشته از طریق ارائه دادخواست حقوقی قابل مطالبه است.
🔻 آیا می‌دانید؟
به زنی که بعد از عقد، شروع به زندگی زناشویی و رفتن به منزل شوهرش را منوط به پرداخت مهریه نماید، نفقه تعلق می‌‌گیرد.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر شوهر با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را با وجود تمکین همسرش به وی ندهد، و یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه خودداری نماید مجازاتش برابر قانون از ۳ ماه و ۱ روز تا ۵ ماه حبس است.
🔻 آیا می‌دانید؟
در زمان عده طلاق رجعی که ۳ ماه و ۱۰ روز پس از ثبت طلاق می‌‌باشد مرد مکلف به پرداخت نفقه همسرش می‌‌باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر طلاق به علت عدم تمکین و اطاعت زوجه از همسرش صادر شده باشد در زمان عده نفقه‌‌ای به زن تعلق نمی‌‌گیرد مگر آنکه در تمیکن شوهر قرار گیرد.
🔻 آیا می‌دانید؟
مهریه عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح ، زن مالک مهریه می‌‌شود.
🔻 آیا می‌دانید؟
عدم تعیین مهریه در ازدواج موقت باعث بطلان عقد می‌‌شود.
🔻 آیا می‌دانید؟
مهریه نیز مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر شوهر فوت کند ودیه‌‌ای به ورثه برسد با توجه به اینکه مهریه جزء دین ممتاز است همسر می‌‌تواند قبل از تقسیم دیه، مهریه خود را از دیه مطالبه نماید.
🔻 آیا می‌دانید؟
در صورتی که پدر زوج پرداخت مهریه را از طرف پسرش ضمانت نماید در برابر قانون مسئول به پرداخت می‌‌باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
شوهر اجازه فروش جهیزیه همسرش را ندارد و تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر زوجی بدون اذن همسرش جهیزیه وی را بفروشد برابر قانون مسئول است و می توان به عنوان فروش مال غیر از وی شکایت نمود.
🔻 آیا می‌دانید؟
زن حق دارد مستقلاً در دارایی خود هرگونه تصرفی نماید و شوهر حق مداخله در این امور را ندارد، برای مثال سهم الارث خود را ببخشد یا بفروشد
🔻 آیا می‌دانید؟
مرد با داشتن همسر، نمی‌‌تواند زن دیگری را اختیار کند مگر با اجازه دادگاه.
🔻 آیا می‌دانید؟
در صورتی مرد میتواند درخواست ازدواج مجدد نماید که اولاً رضایت همسر اول را داشته باشد و ثانیاً همسرش بیمار باشد و قادر ایفای وظایف زناشویی نباشد و یا زندگی خانوادگی را ترک نماید و یا اعتیاد داشته باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر مردی هر چند با اجازه دادگاه ازدواج مجدد نماید لطمه‌‌ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده وارد نمی‌‌کند و زن می تواند برای مطلقه کردن خود با حفظ حقوق خود به دادگاه مراجعه نماید.
🔻 آیا می‌دانید؟
دفاتر ازدواج حق ندارند بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند.
🔻 آیا می‌دانید؟
عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا ۱ سال محکوم خواهد شد.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر مردی در زمان عده طلاق همسر اولش ، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با کسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی وی محسوب می‌‌شود.
🔻 آیا می‌دانید؟
به زنی که به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود نفقه‌‌ای تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه در زمان عقد موقت در این مورد توافقی صورت گرفته باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت از جمله نفقه – حضانت – توارث بر عهده پدر طفل می‌‌باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی‌‌برند.
🔻 آیا می‌دانید؟
مطالبه اجره المثل ایام زوجیت مستند به قانون می‌‌باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع ( مجانی و بدون عوض نباشد ) انجام دهد می‌‌تواند از دادگاه تقاضای دریافت اجرت المثل نماید.
🔻 آیا می‌دانید؟
زن وقتی می‌‌تواند مطالبه اجرت‌‌المثل نماید که تقاضای طلاق از طرف شوهرش باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
در تعیین اجره المثل ملاک وضع مالی مرد نیست بلکه دادگاه دستور به انجام کارشناسی صادر می‌‌نماید.
🔻 آیا می‌دانید؟
تعیین نحله در طول اجرت المثل است یعنی در صورت عدم تعلق اجرت المثل به زوجه، نحله تعیین می گردد.
🔻 آیا می‌دانید؟
در تعیین نحله قاضی دادگاه با توجه به وضعیت مالی زوج و زحمات زن ، مبلغی را معین می‌‌نماید.
🔻 آیا می‌دانید؟
در هنگام ثبت ازدواج سردفتر ازدواج وظیفه دارد که شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهیم نماید چرا که شرطی معتبر است که مورد توافق زن و مرد قرار گیرد و به امضای هردوی آنها رسیده باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
برابر قانون هر یک از نامزدهای می‌‌توانند در صورت به هم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین هم داده‌‌اند مطالبه نمایند.مثل حلقه نامزدی و سرویس طلا
🔻 آیا می‌دانید؟
چنانچه یکی از نامزدها، فوت نمایند و وصلت به هم بخورد، و هدایا عیناً موجود نباشد طرف مقابل وظیفه‌‌ای ازبابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت.
🔻 آیا می‌دانید؟
در موارد ذیل زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید:
۱- عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه
۲- بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان
۳- بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد
۴- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.
۵- اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند.
۶- محکومیت به حبس در حال اجرا از ۵ سال به بالا ( مرد در زندان باشد )
۷- اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود.
۸- ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت ۶ ماه بدون دلیل موجه.
۹- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد.
۱۰- بچه‌‌دار نشدن مرد پس از ۵ سال زندگی مشترک
۱۱- مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی( به مدت ۶ ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه) ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش
🔻 آیا می‌دانید؟
با تحقق یکی از شرابط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه زن می‌‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت حکم، نسبت به اجرای طلاق اقدام نماید.
🔻 آیا می‌دانید؟
وجود بعضی عیوب در زن و مرد، چنانچه از وجود این عیوب قبل از وقوع عقد مطلع نبوده باشند موجب انحلال عقد نکاح و فسخ ازدواج می‌‌شود به عنوان مثال ناتوانی جنسی در شوهر و یا جذام و زمین‌‌گیری در زن
🔻 آیا می‌دانید؟
هرگاه دادگاه به تقاضای زن حکم طلاق را صادر نماید، چنانچه شوهر حسب اجرای حکم در دفتر طلاق حاضر نشود دادگاه نماینده‌‌ای را به دفترخانه به نمایندگی ازشوهر برای اجرای صیغه طلاق معرفی می‌‌نماید.
🔻 آیا می‌دانید؟
طلاق رجعی طلاقی است که برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است این حق فقط جزء اختیارات شوهر است و تابع تشریفات خاصی است و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند محقق می‌‌شود و بلافاصله زن نیز مکلف به انجام وظایف زناشویی است.
🔻 آیا می‌دانید؟
طلاقی که از طرف دادگاه به تقاضای زوجه به علت عسر و حرج صادر می‌‌شود طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد.
🔻 آیا می‌دانید؟
هر گاه طلاق در شرایط ذیل صادر شود، طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد
۱- طلاقی که قبل از زناشویی واقع گردد
۲- طلاق زن یائسه
۳- طلاق خلع و مبارات ( یعنی طلاقی که زوجه در قبال طلاق مالی را به زوج ببخشد و کراهت از طرف زوجه یا از هر دو طرف باشد) سومین طلاق بعد از سه وصلت پی در پی که موجب حرمت زن می‌‌شود
🔻 آیا می‌دانید؟
افرادی که خود را صاحب حق می‌‌دانند اما توان و تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی را ندارند می‌‌توانند درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نمایند.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت نماید می‌‌تواند از تمام یا قسمتی از هزینه‌‌های دادرسی معاف شده و از وکیل مجانی استفاده نماید.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شودکه مدعی اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است به مجازات حبس محکوم خواهد شد.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود شهود به دروغ به نفع معسر شهادت داده‌‌اند شهود نیز به حبس محکوم می‌‌شوند.
🔻 آیا می‌دانید؟
برابر قانون آزار و اذیت زنی که باردار است و چنانچه موجب سقط جنین شود جرم است.
🔻 آیا می‌دانید؟
قانونگذار کسانی که زن حامله را به سقط جنین راهنمایی می‌‌کنند چه پزشک باشد و چه فرد عادی،قابل تعقیب و مجازات می‌‌داند.
🔻 آیا می‌دانید؟
چنانچه پزشک غیر از موارد مجاز از نظر قانونی، اقدام به سقط جنین کند به مجازات حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم، و ملزم به پرداخت دیه جنین خواهد شد.
🔻 آیا می‌دانید؟
درخواست صدور مجوز سقط جنین فقط هنگامی پذیرفته می‌‌شود که جهت درمان بوده و قبل از ۴ ماهگی جنین به درخواست زوجین و با معرفینامه پزشک نتایج آزمایشات پزشکی به اداره کل پزشکی قانونی استان تقدیم می‌‌شود.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر مادر در غیر از موارد قانونی جنین خود را سقط کند باید دیه آن را بپردازد.
🔻 آیا می‌دانید؟
در امور مدنی خواهان و خوانده در هر مرحله از دادرسی می‌‌توانند دعوی خود را از راه سازش خاتمه دهند ولیکن این سازش باید در دفتر اسناد رسمی و یا در دادگاه تنظیم شود.
🔻 آیا می‌دانید؟
هرفردی تنها یکبار میتواند برای تغییر سن در شناسنامه خود اقدام کند.
🔻 آیا می‌دانید؟
نحوه رسیدگی به درخواست تغییر سن در شناسنامه و مرجع صالح آن بسته به میزان تفاوت سن واقعی فرد با سن ذکر شده در شناسنامه او متفاوت خواهد بود.
🔻 آیا می‌دانید؟
تغییر نام خانوادگی به منظور وحد با نام خانوادگی مردی که مادر پس از فوت پدر طفل طبق مقررات ایران با وی ازدواج کرده است با رعایت سایر مقررات مربوطه بلااشکال است.
🔻 آیا می‌دانید؟
در جنایات مادون نفس چون مجنی علیه نمرده است خود او دیه را دریافت می کند و هیچکس با او در این زمینه شریک نمیشود.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر مقتول وارث نداشته باشد دیه او به بیت المال تعلق خواهد گرفت.
🔻 آیا می‌دانید؟
طبق ماده۵۵۳ قانون مجازات اسلامی وارث دیه شخص متولد زنا در صورتی که همسر و فرزند نداشته باشد و زنا از هر دوطرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است.
🔻 آیا می‌دانید؟
شکایت اولیای دم در جنایت غیرعمدی به منزله مطالبه دیه میباشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
دیه فرد متوفی به ولی یا اولیای دم او یا همان وراث قانونی و شرعی پرداخت میشود.
🔻 آیا می‌دانید؟
مطابق قانون مجازات اسلامی بستگان مادری از دیه ارث نخواهند برد.
🔻 آیا می‌دانید؟
نحوه تقسیم دیه بین اولیای دم و سهم دیه تصادفات پدر و مادر و فرزند و همسر متوفی به میزان سهم الارث میباشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
برای صدور محکومیت کلاهبردار بر رد مال نیازی به تقدیم دادخواست نمیباشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
یکی از بهترین و سریعترین راهها برای اثبات حجر اشخاص ،مراجعه به پزشکی قانونی و دریافت نامه پزشکی مبنی بر حجر شخص محجور است.
🔻 آیا می‌دانید؟
به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر زوجین و به خصوص زوج (مرد) شرط تنصیف دارایی را امضاء نکند، شرط نصف اموال در روابط زوجین جایگاهی نخواهد داشت. ادعای نفهمیدن و متوجه نشدن شرط تنصیف، بعد از امضاء در محاکم پذیرفته نمی شود.
🔻 آیا می‌دانید؟
در صورتی که طلاق توافقی باشد یا درخواست طلاق از طرف زوجه باشد شرط تنصیف دارایی صدق نخواهد کرد.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر مردی متعمدا اموال خود را قبل از دادخواست طلاق منتقل کرده باشد که زوجه از نصف اموال او سهمی نبرد، جرم نیست و از مصادیق جرم فرار از دین نمی باشد.شرط تنصیف دارایی تعهد به نتیجه است یعنی در صورتی می شود مطالبه کرد که اموالی وجود داشته باشد در غیر اینصورت چون اصولاً تنصیف اموال دین نیست نمی‌توان برای فرار از دین دادخواست داد و اصولاً این دادخواست هم رد میشود.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر رای طلاق به درخواست زوج با تصمیم دادگاه نسبت به نصف اموال صادر شود ولی زوج طلاق را ثبت و اجرا نکند زوجه (زن) بهره ای از نصف اموال نخواهد برد و دریافت نصف اموال یا معادل آن منوط به ثبت طلاق است نه صدور حکم.
🔻 آیا می‌دانید؟
مرور زمان در جرایم تعزیری جریان دارد و در جرائم مستوجب حد، قصاص و دیه پذیرفته نیست.
🔻 آیا می‌دانید؟
مرور زمان در جرائم قابل گذشت جریان دارد نه غیر قابل گذشت. جرائمی قابل گذشت.(ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی)
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر دختر باکره ازدواج کند و بعد از ازدواج باکره بماند و طلاق بگیرد برای ازدواج مجدد نیز نیازمند اجازه پدر است .
🔻 آیا می‌دانید؟
اذن ازدواج به شخص دیگری ، واگذار نمی شود برای مثال پدر دختر ، نمی تواند اجازه ازدواج را به برادرش واگذار کند.
🔻 آیا می‌دانید؟
اذن به ازدواج برای خانم الزامی است و اساسا  وجود اذن برای آقا به جهت ازدواج لازم و ضروری نیست.
🔻 آیا می‌دانید؟
طبق ماده۱۰۴۴قانون مدنی: در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان (اذن) از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.
🔻 آیا می‌دانید؟
صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی مانند طلاق، شهادت دادن در امور غیرمالی از حجر خارج می شود و می تواند مستقلا اقدام کند و به نوعی دارای اهلیتی می شود که در نتیجه آن میتواند حقوق قانونی خود را به اجرا بگذارد. اما در امور مالی رفع حجر از صغیر نیاز به احراز رشد دارد. ( قانون فعلی )
🔻 آیا می‌دانید؟
مهلت پرداخت دیه در قانون به مدت یک سال قمری از زمان وقوع خسارت، تعیین شده است.
🔻 آیا می‌دانید؟
پرداخت میزان دیه باید به نرخ روز صورت گیرد.
🔻 آیا می‌دانید؟
در صورتی که محکوم علیه در مدت یکسال مبادرت به پرداخت دیه نکند اجرای احکام نمی تواند فعل مثبتی در رابطه با دریافت دیه انجام دهد و پس از گذشت یک سال قمری، فرد زیان دیده می تواند درخواست احضار محکوم علیه به مراکز قضایی را بنماید.
🔻 آیا می‌دانید؟
دیه زن نصف دیه مرد می باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
در صورتی که خانم متاهلی برای خروج از کشور به اجازه همسرش نیاز ضروری داشته باشد باید برای خروج از کشور از دادستان اجازه بگیرد که این تشخیص ضرورت بر عهده دادستان است و او باید ظرف مدت ۳ روز به این درخواست پاسخ دهد.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر زنی قبل از ازدواج با رعایت شرایط قانونی، موفق به اخذ گذرنامه شود، پس از ازدواج تا پایان مهلت اعتبار گذرنامه می‌تواند از کشور خارج شود. اما برای تمدید گذرنامه نیازمند اذن شوهر خواهد بود.
🔻 آیا می‌دانید؟
مرد باید در زمان عده به انجام برخی تکالیف خود همچنان ادامه دهد. نفقه زن و نفقه فرزندان در این دوره زمانی به طور کامل و کما فی السابق باید پرداخت شود. در صورتی که مرد نفقه را پرداخت نکند طبق قانون مرتکب جرم ترک انفاق شده و به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.
🔻 آیا می‌دانید؟
در مورد مال غیر منقول هم دادگاهی که مال در انجا قرار دارد رسیدگی میکند.
🔻 آیا می‌دانید؟
اجرای تعلیق مجازات در حق مدعی خصوصی موثر نیست.
🔻 آیا می‌دانید؟
جرم قذف جزء حق الناس است و باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
قذف از جمله مجازات حدی است که با توبه بخشیده نمیشود.
🔻 آیا می‌دانید؟
جرم توهین و فحاشی یک جرم مطلق است.یعنی حتی اگر توهین شونده ناراحت هم نشود باز جرم توهین اتفاق افتاده است و میتواند از توهین کننده شکایت کند.
🔻 آیا می‌دانید؟
گاهی قانون، توهین را به دلیل شخصیت و مقام طرف اهانت، تشدید کرده و مجازات بیشتری برای آن مقرر نموده است.
🔻 آیا می‌دانید؟
جرم مزاحمت تلفنی را هم می توان از طریق شرکت مخابرات پیگیری کرد و هم می توان در دادسرا از مرتکب آن شکایت کرد
🔻 آیا می‌دانید؟
جرم مزاحمت تلفنی از جرائم غیرقابل گذشت می باشد. به این معنا که در صورت گذشت شاکی، رسیدگی کیفری متوقف نشده و بنابراین مجازات جرم مزاحمت تلفنی برای مرتکب آن تعیین می گردد.
🔻 آیا می‌دانید؟
مجازات حبس جرم مزاحمت تلفنی، مجازات حبس تعزیری بوده و بنابراین تحت شرایط قانونی، قابل تخفیف می باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
حتی اگر زن شخصا درآمد مستقلی داشته باشد مرد باز هم موظف به پرداخت نفقه میباشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر مالک با علم و اطلاع، خودروی خود را در اختیار فردی که گواهینامه رانندگی ندارد بگذارد، به عنوان معاونت در جرم رانندگی بدون گواهینامه، تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.
🔻 آیا می‌دانید؟
به دارنده جواز تأسیس، زمین واگذاری می گردد و امتیازاتی از جمله پرداخت ۳۰ % مبلغ زمین به شکل نقد و مابقی در اقساط ۲۷ ماه بدون اخذ کارمزد، تعلق می گیرد.
🔻 آیا می‌دانید؟
مدت اعتبار جواز تأسیس تنها یکسال می باشد و بعد از این زمان، باید آنرا تمدید کرد.
🔻 آیا می‌دانید؟
جواز تأسیس برای واحدهای صنعتی با ۵ میلیون تومان انجام می شود.
🔻 آیا می‌دانید؟
چنانچه فقط بخشی از واحد سازمان آماده بهره برداری باشد، می توان برای بخش آماده، پروانه بهره برداری اخذ کرد.
🔻 آیا می‌دانید؟
سازمان برای تولید محصولی جدید، باید یک پروانه جدید کسب کند.
🔻 آیا می‌دانید؟
واحدهای صنعتی واقع در شعاع کمتر از ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران و شعاع کمتر از ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان پروانه بهره برداری صادر نمی شود.
🔻 آیا می‌دانید؟
برای ثبت تقاضای خود برای اخذ پروانه بهره وری، باید حتما از طریق سامانه بهین یاب اقدام کنید و نمی توانید به صورت حضوری این مراحل را پشت سر بگذارید.
🔻 آیا می‌دانید؟
اعتبار پروانه بهره برداری به مدت یک سال است و در صورت تأیید ۳ سال و بعد، ۵ سال و پس از گذر این زمان، شما از اعتبار دائمی برخوردار خواهید بود.
🔻 آیا می‌دانید؟
تنها به طرح هایی تسهیلات مالی تعلق میگیرد که توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم را داشته باشند.
🔻 آیا می‌دانید؟
دوران بازپرداخت تسهیلات حداکثر تا ۵ سال درنظر گرفته می شود.
🔻 آیا می‌دانید؟
با داشتن مجوز های بهداشتی صنایع غذایی می توانید علاوه بر مواد غذایی، نوشیدنی و محصولات آرایشی بهداشتی نیز تولید نمائید.
🔻 آیا می‌دانید؟
در صورت استفاده از ایران کد، قابلیت ارتباط با سیستم های کدینگ بین المللی را خواهید داشت.
🔻 آیا می‌دانید؟
در صورت استفاده از ایران کد، هزینه های توزیع، فروش و عملیات به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.
🔻 آیا می‌دانید؟
آینده نگری بازار و پیش بینی نیاز مصرف کننده از اصلی ترین بخش های مورد تحلیل در بازار است.
🔻 آیا می‌دانید؟
طبق داده‌های دفتر آمار کار آمریکا، حدود نیمی از کسب و کارها توانایی دوام تا ۵ سال را ندارند.
🔻 آیا می‌دانید؟
اگر کالایی بتواند مجوز سازمان تنظیم مقررات را کسب کند در حقیقت مجوز استاندارد را نیز اخذ کرده است.
🔻 آیا می‌دانید؟
مدت اعتبار مجوز بهره برداری از سازمان دریانوردی تنها به مدت ۲ سال می باشد.
🔻 آیا می‌دانید؟
 
۱- آیا اگر طرفین دعوی قبل از انقضای ده روز از تاریخ اجرائیه با هم سازش کرده و مراتب را به دادگاه اعلام کنند، حق‌الاجراء قابل وصول است یا خیر؟ و چنانچه بعد از انقضای ده روز توافق نمایند، وصول ‌آن چگونه خواهد بود؟
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۳۴۵۰/۷ – ۱۳۶۸/۷/۱۳
مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده ۱۶۰ قانون‌اجرای‌ احکام‌ مدنی این است که حق‌الاجراء پس از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ بر عهده محکوم‌علیه تعلق می‌گیرد و قبل از ده روز تعلق نخواهد گرفت.
بنابراین در موردی که طرفین بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز مذکور سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، بر طبق قسمت دوم ماده مذکور، نصف حق اجراء باید از محکوم‌علیه دریافت گردد و در صورتی که قبل از ابلاغ اجرایی یا بعد از ابلاغ ولی قبل از انقضای ده روز مذکور طرفین سازش نمایند یا ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.
۲- با توجه به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱و توجهاً به اینکه ترک انفاق در ماده ۵۳ این قانون جرم انگاری گردیده، آیا در خصوص شکایت ترک انفاق زوجه می‌تواند در محل سکونت خود (که غیر از محل زندگی مشترک است) طرح شکایت کند یا خیر؟
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۱۰۰۴/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۲
ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، صرفاً ناظر به دعاوی مورد اشاره در ماده ۴ قانون مذکور است که زوجه می­تواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح دعوا نماید. در مورد شکایت کیفری ترک انفاق، طبق عمومات آئین دادرسی کیفری، مرجع قضایی محل وقوع جرم، صلاحیت دارد.
۳- در صورتی که متوفی در اثر تصادف فوت نماید و زوجه مهریه خود را مطالبه نماید، اما متوفی مالی نداشته باشد، آیا می‌توان از دیه مذکور مهریه زوجه را پرداخت نمود؟
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۳۸۷۹/۷ – ۱۳۸۶/۶/۱۲
مطابق ماده ۸۶۷ قانون مدنی ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند و حسب ماده ۸۶۸ همان قانون مالکیت ورثه نسبت به ترکه محقق نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته و ماده ۸۶۹ قانون مذکور حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود، از جمله دیون و واجبات مالی متوفی دانسته است و چون مهریه از #حقوق_ممتازه است و از طرفی دیه نیز جزء ماترک متوفی است. لذا قبلاً باید مهریه زوجه از دیه دریافتی پرداخت و سپس حق مادر متوفی از همان محل اداء شود.
۴- اگر مستاجر ملک تجاری  که در قرارداد اجاره خود با مالک اجازه انتقال مورد اجاره به غیر را نداشته است فوت کند ، ورثه او می توانند سهام خود از سرقفلی را بدون اجازه مالک به هرکدام از وراث منتقل کنند ؟
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۲۷۲۱/۹۳/۷ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۳ 
در فرضی که سرقفلی به ارث رسیده است، وراث می­توانند در تقسیم ماترک، سرقفلی را هرگونه که توافق کنند، در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) نمی‌باشد. اساساً انتقال مورد اجاره به غیر تحقق نیافته است؛ زیرا شخصیت مستأجر متوفی در ورثه ادامه یافته است و منظور از «غیر» اشخاصی غیر از ورثه هستند که به صورت قراردادی سرقفلی (مورد اجاره) به آنها منتقل می‌شود.
۵- هشت مورد از نظریه مشورتى قانون مجازات اسلامى با موضوع روابط نامشروع
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ی ۷/۱۳۷۴  مورّخ ۱۳۷۶/۵/۹:
“با وقوع عقد ازدواج به نحو صحیح، ولو به طور غیر رسمی، زن و مرد به زوجیّت یکدیگر در می آیند، و از کلّیّه ی حقوق و وظایف زوجیّت استفاده می کنند و از این جهت، نمی توان هیچ کدام را تعقیب جزایی نمود”.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ی ۷/۹۷۹ مورّخ ۱۳۶۳/۳/۲:
“صرف مکاتبه، مبنی بر ابراز تمایل و علاقه به ازدواج، بین مرد و زنی که فاقد موانع نکاح می باشند، جرم تلقّی نمی شود و با جرم نبودن عمل، اولیای آنان هم وصف شاکی خصوصی را نخواهند داشت”.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ی ۷/۵۰۶ مورّخ ۱۳۷۶/۲/۴:
“با توجّه به عدم شمول مادّه ی (۶۴۵) ق.م.ا. نسبت به ازدواج موقّت و با عنایت به ملاک مستفاد از مادّه ی (۶۶) ق.م.ا. و با توجّه به این که، شرط در تحقّق رابطه ی نامشروع موضوع مادّه ی (۶۳۷) ق.م.ا. ، عدم علقه ی زوجیّت است، در صورتی که دادگاه وجود رابطه ی زوجیّت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند، مجوّزی برای اعمال مجازات مقرّر در مادّه ی (۶۳۷) نخواهد بود”.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ی ۷/۲۴۵۲ مورّخ ۱۳۷۸/۶/۱:
“صرف نوشتن نامه ی عاشقانه، از مصادیق رابطه ی نامشروع محسوب نمی شود”.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ی ۷/۳۸۸۰ مورّخ ۱۳۸۱/۴/۱۹:
“رابطه ی نامشروع، موضوع مادّه ی ۶۳۷ ق.م.ا. در قانون تعریف نشده، مع هذا، همان طور که از عنوان آن بر می آید، عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر (زن و مرد) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیر از زنا و امثال آن است. بنابر این، صرف مکالمه ی تلفنی، قدم زدن در پارک یا خیابان، مکاتبه و ……  رابطه ی نامشروع به معنی یاد شده به شمار نمی آید”.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ی ۷/۵۸۸۱ مورّخ ۱۳۷۸/۹/۱۵:
“بیان تقبیل و مضاجعه در مادّه ی ۶۳۷ ق.م.ا. تمثیلی است و حصری نیست و شامل موارد مشابه که عمل منافی عفّت به آن صدق نماید، نیز می گردد”.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ی ۷/۲۴۵۲ مورّخ ۱۳۷۸/۶/۱: 
“عبارت “از قبیل تقبیل یا مضاجعه” مذکور در مادّه ی ۶۳۷ ق.م.ا. منحصرا” منصرف به عمل منافی عفّت غیر از زنا می باشد”.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ی ۷/۱۶۱۱ مورّخ ۱۳۸۰/۲/۱۸:
“جرم رابطه ی نامشروع موضوع مادّه ی ۶۳۷ ق.م.ا. از جرایم غیر قابل گذشت محسوب، و مشمول مادّه ی ۲۷۷ ق.آ.د.ک. [در حال حاضر، مادّه ی ۱۰۴ ق.م.ا.] می باشد”.
۶- آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از ۱۸ سال نوجوان قابل استماع و رسیدگی می باشد یا خیر؟
با توجه به مفاد ماده۴۵ قانون حمایت خانواده که بیان می دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان و نوجوانان را هم مشمول حکم داشته آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از ۱۸ سال نوجوان قابل استماع و رسیدگی می باشد یا خیر؟ لازم به ذکر است که سابقا درخصوص دعاوی مذکور دعوای ملاقات و با حضانت طفل بالغ قرار عدم استماع دعوا صادر می شد.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۳۹۹/۹۳/۷ مورخ ۲۴/۲/۹۳
اولاً- در خصوص « حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال»
مستنداً به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، موضوع حضانت ( امر غیر مالی) منتفی است و فرد بالغ ( پس از بلوغ شرعی) می تواند با هریک از والدین یا اجداد خود که بخواهد ، زندگی نماید.
ثانیاً- در مورد« ملاقات فرزند بالغ کمتر از هجده سال»
با عنایت به منطوق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، چنانچه مصلحت و غبطه کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه است.
۷- تکلیف دادگاه در صورت ادعای جعلیت نسبت به قرارداد داوری چیست؟
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۹/۶۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
رسیدگی به دعاوی بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحـاقات بعـدی در صلاحیـت دادگاه­های عمومی حقوقی است و شرط یا قرارداد داوری امری خلاف اصل و صرفاً مانع صلاحیت دادگاه‌ها براساس اراده طرفین است؛ لذا در هر موردی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، از جمله ادعای جعل قرارداد داوری، طبق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی و و وجود قرارداد داوری را احراز و سپس تعیین داور کند. همچنین برای رسیدگی به ادعای جعل، الزام مدعی جعل به طرح دعوای اثبات جعلیت ضرورت ندارد و دادگاه طبق مقررات مواد ۲۱۹ به بعد قانون یاد شده به ادعای مجعول بودن قرارداد داوری رسیدگی می­کند و در صورت اثبات، از تعیین داور خودداری و در صورت اثبات اصالت قرارداد داور را تعیین می­کند.
۸- زوجه‌ای با بذل مهر، به طلاق خلع مطلقه شده و در سند رسمی طلاق نیز ذکر گردیده است که طبق توافق حضانت و نگهداری تنها فرزند مشترک به عهده مادر و با هزینه شخصی مشارالیها تا سن ۱۸ سالگی نگهداری شود. اکنون مادر طفل طی دادخواستی، خواستار تحویل فرزند مذکور به پدر گردیده و پدر نیز مدعی است به لحاظ مجرد بودن و نداشتن بستگان نزدیک از پذیرش فرزند معذور است، تکلیف دادگاه چیست؟
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۲۷۹۵/۷ مورخ ۷/۴/۱۳۷۱
«زوجه‌ای که در دادگاه متقبل حضانت و نگهداری فرزند خود شده است حق سلب تکلیف از خود را ندارد.»
با توجه به اینکه زوج ضمن سند رسمی طلاق متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده است، لذا نامبرده نمی‌تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف نماید چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد.
۹- نظریه مشورتی پیرامون اقدامات وکیل و رعایت مصلحت موکل 
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۲۰۴۷/۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
۱- وکیل باید در اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت کند. در غیر اینصورت معامله وی نافذ نیست مگر اینکه در وکالتنامه خلاف این امر تصریح شده باشد.
۲- در صورت تقصیر وکیل در عدم رعایت غبطه موکل، وی (موکل) برای جبران خسارات وارد شده می تواند به وکیل مراجعه نماید.
۳-دعوی بطلان معامله وکیل که موکل به ادعای فضولی بودن به لحاظ عدم رعایت مصلحت وی و خارج از حدود اختیار بودن وکیل اقامه نموده قابل استماع و رسیدگی است.
۱۰- نظریه مشورتی مهم پیرامون بزه خیانت در امانت  
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۱۲۹۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
۱-با رعایت مواد ۱۱ قانون مدنی و ۶۷۴ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی وجه نقد و پول موضوع بزه خیانت در امانت می‌تواند قلمداد گردد یا خیر؟
 ۲-چنانچه بابت ثمن معامله یک فقره چک تحویل بایع گردد لیکن بیع اقاله گردد و طرفین توافق نمایند که چک در ید بایع امانت باشد لیکن بایع بدون حق قانونی اقدام به برگشت نمودن چک متنازع فیه نماید با رعایت شرط تقارن میان عناصر مادی و معنوی جرم آیا بزه خیانت در امانت محقق شده یا آنکه متضرر صرفاً از طریق دادخواست حقوقی می‌بایست احقاق حق نماید.
۱۱- آیا در محکومیت‌های مالی امکان مکان یابی و ردیابی محکومٌ علیه به وسیله کنترل مخابرات شنود یا اخذ BTS وجود دارد؟
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۸/۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 
پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴به دستور قاضی مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم برای دستگیری محکوم علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می شود؛ زیرا دستگیری محکوم علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شئی اذن در لوازم آن نیز هست. در نتیجه قاضی می‌تواند دستور ردیابی موبایل مجرم مالی را برای دستگیری او صادر کند.
۱۲- با توجه به ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، آیا منظور از دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا، دادگاه بدوی است یا تجدیدنظر؟ 
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۸/۱۶۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
بازگشت به استعلام شماره ۱/۲۵۶۸۳/۹۰۳۴ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۸ به شماره ثبت وارده ۱۶۴۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ ،نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد: 
اگرچه ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته:
«در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف در ماده قبلی با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا ملاک خواهد بود» اما با عنایت به این که ماده مذکور ناظر به ماده ۵۲۴ قانون یادشده است و این ماده طبق ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ صریحاً نسخ و ما…
۱۳- حادثه رانندگی که حین انجام کار
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۸/۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ 
کارگری که به سبب انجام کار درحال رانندگی است، مانند دیگر اشخاص باید مقررات_رانندگی رارعایت کند وکارفرما نیز باید ضوابط مربوط به کار را درخصوص کارگر رعایت کند؛ بنابراین حادثه رانندگی که حین انجام کار اتفاق می افتد، تحت شمول هردونظام حقوق کارو تصادفات قرارمی گیرد. درنتیجه دراین گونه حوادث بایدازنظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی وبازرسان اداره کار هر دو استفاده شود.
۱۴- آیا ماموران پلیس راهور و پلیس راه، ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؟
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۹/۶۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
مستفاد از مواد ۲۸ و ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ و مواد ۱۰ و ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، آن دسته از مأموران راهور ناجا که انجام وظایف سازمانی آن‌ها ملازمه با اجرای وظایف ضابطیت دارد مانند اقدام در موارد جرایم مشهود در حوزه جرایم رانندگی به عنوان ضابط دادگستری شناخته می‌شوند.
۱۵- مطالبه ضررو زیان
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۵/۲۷۵۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ 
منظورازعبارت “ضرروزیان” دربند (پ) ماده ۴۰ ق.م.ا ۱۳۹۲،اعم از ضرروزیان موضوع ماده ۱۴ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲،دیه ورد مال است که لزوماًبایدموردمطالبه شاکی خصوصی قرارگرفته باشد؛بنابراین در مواردی که شاکی ضرروزیان یادشده رابه طرق قانونی موردمطالبه قرارنداده باشد، این امرمانع از تعلیق اجرای مجازات با رعایت سایرشرایط قانونی نیست.
۱۶- اگر مستاجر ملک تجاری  که در قرارداد اجاره خود با مالک اجازه انتقال مورد اجاره به غیر را نداشته است فوت کند ، ورثه او می توانند سهام خود از سرقفلی را بدون اجازه مالک به هرکدام از وراث منتقل کنند ؟
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۲۷۲۱/۹۳/۷ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۳ 
در فرضی که سرقفلی به ارث رسیده است، وراث می­توانند در تقسیم ماترک، سرقفلی را هرگونه که توافق کنند، در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) نمی‌باشد. اساساً انتقال مورد اجاره به غیر تحقق نیافته است؛ زیرا شخصیت مستأجر متوفی در ورثه ادامه یافته است و منظور از «غیر» اشخاصی غیر از ورثه هستند که به صورت قراردادی سرقفلی (مورد اجاره) به آنها منتقل می‌شود.
۱۷- پنج مورد از  نظریه ‌مشورتی‌ اداره‌ کل ‌حقوقی ‌قوه‌قضائیه در زمینه بزه تصرف ‌عدوانی
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۳۷۹/۹۳/۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
درمورد دعوای‌تصرف‌عدوانی چنان‌چه از طریق شکایت‌کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب‌کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می‌باشد. ولی چنان‌چه دعوای مزبور حقوقی پیگیری شود، احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق‌تصرف مشتکی‌عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به احراز مالکیت نیست. 
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۲۳۴۰/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
در رسیدگی به شکایت تصرف‌عدوانی، دادگاه پس از احراز این که تصرفات متهم فاقد مجوز قانونی و عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۷۵، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع‌تصرف‌عدوانی نیز صادر می نماید حکم صادره در خصوص رفع‌تصرف‌عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می‌آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع‌تصرف‌عدوانی، مقررات قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی از جمله ماده ۴۴ آن قابلیت‌اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم‌مقام متصرف‌عدوانی است.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۲۲۴۳/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰
۱. در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد نسق‌زراعی مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می‌تواند به استناد همان سند رسمی زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای‌خلع‌ید علیه متصرف‌عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای‌اثبات‌مالکیت ندارد و لذا عدم‌وجود سند تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
۲. همان‌گونه که در بند ۱ تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع‌ید یا رفع‌تصرف‌غاصبانه علیه متصرف‌عدوانی منافاتی با فحوای رای‌وحدت‌رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
۳. اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون‌اصلاحات‌ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت‌دار و در حدود صلاحیت آن ها وفق مقررات‌قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده ۷۳ قانون‌ثبت‌اسناد و املاک می‌باشد.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۲۲۷۶/۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱
نظر به این که تصرف‌عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی مشمول تعریف دعوی‌تصرف‌عدوانی ماده ۱۵۸ قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی « ادعای متصرف‌سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال‌غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده‌تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید» می‌باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق تصرف‌عدوانی مشتکی­ عنه صدور حکم به رفع‌‌تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می‌تواند دلیل سوءنیت وی تلقی شود.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۲۰۹۳/۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم‌پرداخت قسمتی از ثمن معامله یا به هر علت دیگری حاضر به تحویل آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه به خریدار نیست، با احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق‌مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف‌عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی یا ماده ۶۹۱ آن قانون است. اقدام موجر به اخراج‌قهری مستاجر و تصرف عین‌مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذی‌صلاح‌قضائی نیز به دلایل فوق­‌الذکر مشمول عنوان بزه تصرف‌‌عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۱ قانون‌مجازات‌اسلامی است.
۱۸- حمل و نگهداری مشروبات ‌الکلی‌ خارجی در صلاحیت دادگاه‌ کیفری‌ است یا دادگاه‌ انقلاب؟
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۹/۱۱۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۹
منظور از عبارت «جرایم‌قاچاق» مذکور در صدر ماده ۴۴ قانون‌مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، اعم از جرم قاچاق و جرایم مرتبط با آن (حمل، نگهداری و فروش) است. بنابراین رسیدگی به جرائم حمل و نگهداری و فروش کالای‌ممنوع و از جمله مشروبات‌الکلی‌خارجی (تولید در خارج از کشور) در صلاحیت دادگاه‌انقلاب است.
۱۹- در پرونده‌کیفری شاکی به میزان ۷۰ درصد و یک متهم به میزان ۲۰ درصد و متهم دیگر به میزان ۱۰ درصد مقصر حادثه شناخته شده‌اند و تمامی اشخاص به نظریه‌کارشناسی اعتراض دارند با این فرض پرداخت هزینه‌اعتراض با چه شخصی می‌باشد در فرض پرداخت هزینه‌کارشناسی به نحو مساوی درصورتی که یکی از اشخاص هزینه خودش را پراخت ننماید تکلیف چیست؟
درصورتی‌که شاکی و متهم توامان به نظریه کارشناس اعتراض کنند از متهم هیچ هزینه‌ای نباید اخذ شود و وظیفه پرداخت هزینه‌کارشناسی قانوناً بر عهده شاکی است.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۹/۱۲۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۵
صرف‌نظر از اینکه صرف اعتراض طرفین پرونده موجب ارجاع امر به هیأت‌کارشناسی نیست، در فرض سؤال که شاکی و متهمان به نظریه‌کارشناس اعتراض دارند، طبق ماده ۵۶۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ اولاً از متهمان ولو اینکه معترض به نظریه‌کارشناس باشند، هیچ هزینه‌ای نباید اخذ شود. ثانیاً از سیاق این ماده استنباط می‌شود که به لحاظ اعتراض شاکی و درخواست وی برای انجام کارشناسی مجدد، وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی قانوناً بر عهده شاکی است. بنابراین، درصورتی‌که به تشخیص مقام‌قضایی، شاکی قادر به پرداخت هزینه‌کارشناسی نباشد، به تجویز تبصره یک این ماده، هزینه‌کارشناسی از اعتبارات قوه‌قضائیه پرداخت می‌شود. اما در‌صورتی‌که شاکی توان پرداخت داشته باشد، ولی از پرداخت آن امتناع کند، هزینه کارشناسی از محل اعتبارات یادشده پرداخت و مراتب به دادستان اعلام می‌شود تا به ترتیب مقرر در ماده فوق‌الذکر، هزینه کارشناسی‌پرداخت‌شده را از طریق اجرای احکام مدنی از شاکی وصول و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل واریز کنند.
✅ قانون‌آیین‌دادرسى‌کیفرى:
ماده ۵۶۰ :

شاکى و متهم بابت هزینه انتشار آگهى، ایاب و ذهاب گواهان، حق الزحمه‌کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصى که به تشخیص مقام‌قضایى احضار مى‌شوند، وجهى نمى‌پردازند و هزینه‌هاى مذکور از اعتبارات مربوط به قوه‌قضائیه پرداخت مى‌شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکى صورت گیرد، شاکى باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌هاى مربوط، در مهلت تعیین‌شده، پرداخت کند. درصورتى که شاکى ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه‌قضائیه پرداخت مى شود و مراتب به اطلاع دادستان مى‌رسد تا به دستور وى و از طریق اجراى‌احکام‌مدنى، با توقیف و فروش اموال شاکى، با رعایت مستثنیات‌دین، معادل هزینه پرداخت‌شده أخذ و به حساب مربوط در خزانه‌دارى کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه‌اى أخذ نمى‌شود.
تبصره ۱ : درصورتى‌که به تشخیص مقام‌قضایى، شاکى قادر به پرداخت هزینه‌هاى فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه‌قضائیه پرداخت مى شود.
تبصره ۲ : در موارد فورى به دستور مقام‌قضایى، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام مى‌شود.
تبصره ۳ : میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‌اى است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگسترى تهیه مى شود و به تصویب رییس قوه‌قضائیه مى‌رسد.
۲۰- تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۸/۸۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۰
با توجه به ماده ۳ قانون‌حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغ‌ها (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۰۱) کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، مرتکب جرم شده و طبق این ماده قابل‌مجازات می‌باشند. در فرض سؤال با صدور رأی‌قطعی‌لازم‌الاجراء، طرح موضوع درخواست تغییر کاربری در کمیسیون، تبصره ۱ ماده ۱ این قانون، منع‌قانونی ندارد؛ النهایه درصورت تجویز تغییر کاربری توسط کمیسیون مذکور، چون «قلع و قمع بنا» که فی‌الواقع مجازات محسوب نمی‌شود (ماهیت مجازات را ندارد)، چنانچه با تجویز کمیسیون مغایرت نداشته باشد، قابل‌اجراء نیست و مورد مطروحه از موارد اعاده‌دادرسی هم خارج  است.
۲۱- ابلاغ رای داوری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
🔸 نظریه مشورتی کمیسیون حقوقی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
در ابلاغ رای داوری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جایگزین دفتر دادگاه نمیباشند بلکه نقش واسط و یا درگاه ورودی دادگستری را دارند، لذا چنانچه فردی به دفاتر مذکور برای ابلاغ رای داوری مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه نمود، باید عین رای را در قالب درخواست به دادگاه صالح ارسال تا دفتر دادگاه وفق مقررات نسبت به ابلاغ رای اقدام نماید.
۲۲- پارکینگ بر اساس پروانه صادره از شهرداری و مقررات شهرسازی در حد نصاب، متعلق به آپارتمان بوده و فروش آن به غیر به طور مستقل فاقد وجاهت قانونی است.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۹/۱۸۰۲ مورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
با عنایت به آمره بودن مقررات راجع به شهرداری،از جمله نحوه و شراط صدور پروانه ساختمانی، آیا خرید و فروش پارکینگ جدای از واحد مسکونی امکان‌پذیر است؟ در پرونده حاضر واحد مسکونی به خوانده فروخته شده است از طریق سلسله ایادی مربوطه و سپس صورت‌مجلس تفکیکی صادر و سند مالکیت به نام خوانده صادر و پارکینگ نیز مطابق پروانه به آن واحد اختصاص یافته و در سند درج شده است. خواهان که مالک اولیه پیش از تفکیک است، با اظهار بر این امر که فروش آپارتمان به ید قبلی خوانده بدون پارکینگ بوده است، ابطال سند مالکیت خوانده نسبت به پارکینگ را درخواست کرده است؛ خوانده نیز با اشاره به این‌که پارکینگ جزء لاینفک آپارتمان است، آمادگی خود را به پرداخت بهای پارکینگ به قیمت روز اعلام کرده است. با توجه به مراتب مذکور رسیدگی به دعوای حاضر مستلزم پاسخ به این امر است که آیا پارکینگ به شرح پیش‌گفته جزو آپارتمان بوده و به این جهت ولو این‌که از سوی مالک قبل از تفکیک فروخته نشده باشد، متعلق به مالک آپارتمان است و مستلزم پراخت بهای روز بوده و یا ا…
۲۳- هزینه وصول چک از طریق صدور اجرائیه توسط دادگاه( بدون نیاز به رسیدگی قضایی)
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۹/۳۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
💥هماطور که پیشتر گفته شد یکی از ابدعات اصلاحات اخیر قانون چک، درنظر گرفتن راهکار وصول چک از طریق درخواست صدور اجراییه توسط دادگاه بدون رسیدگی قضایی است. حال این سوال مطرح است که آیا هزینه این درخواست همان هزینه صدور اجراییه در دوایر اجرای ثبت است یا خیر؟
🔸 در پرونده‌های با خواسته صدور اجراییه در خصوص چک بلا‌محل (قانون چک جدید)، در مرحله اجرای حکم و اخذ نیم‌عشر دولتی، دادگاه‌ها رویه‌های متفاوتی دارند؛ برخی از شعب این نوع پرونده‌ها را غیرمالی و هزینه اجرا را به مأخذ پرونده‌های غیرمالی اخذ و برخی دیگر آن را مالی و بر این اساس نیم عشر دریافت می‌کنند. خواهشمند است ضمن بررسی موضوع در این خصوص اعلام نظر بفرمایید.
پاسخ
مقنن در ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷) تصریح‌کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده ۳ آن به استیفای هزینه‌های اجرایی علاوه بر محکوم‌به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.
۲۴- دعوای حجر چیست؟
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۳۴۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
⭕️ استعلام :
۱-
آیا در دعوی حجر از سوی محکومٌ علیه محجور که حکم حجر علیه وی صادر شده می تواند حق تجدیدنظرخواهی خود را بر اساس ماده ۳۳۳ ق.آ.د.م ساقط کند یا خیر؟ آیا حکم غیرقطعی حجر آثار حقوقی و از جمله ممنوعیت توافق و انشاء قرار داد را دارد و یا اینکه اثری ندارد و توافق صحیح نیست چرا که حکم حجر کشفی است و یا اسقاط حق اعتراض و قطعی شدن رأی کشف بر بطلان کلیه توافق ما از تاریخ حجر مثلا قبل از شروع دادخواهی دارد و کشف بر بطلان کلیه توافق های موخر دارد این مورد چگونه تفسیر می شود؟
۲- چنانچه عقیده اعمال برآثار حقوقی بر رأی غیرقطعی است یا دادخواست تجدیدنظرخواهی آن از سوی محکومٌ¬علیه محجور قابل پذیرش است یاخیر؟ چرا که با تلقی حجر از تجدیدنظرخواهی ممنوع می گردد.
پاسخ
✍  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طرح دعوای حجر به طرفیت شخصی که ادعای حجر وی شده است، بر خلاف موازین قانونی است. بنابراین، چون چنین شخصی طرف دعوا تلقی نمی¬شود، توافق او با مدعی حجر توافق طرفین دعوا تلقی نمی شود تا مشمول ماده ۳۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ۷۹ باشد.
✍ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی:
‌ماده ۳۳۳ – درصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود‌مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
۲۵- چنانچه خریدار و فروشنده با توافق، تاریخ نظیم بیع‌نامه را مقدم بر تاریخ واقعی قید کنند، صرف این امر، جرم جعل نیست لکن اگر چنین نوشته‌هایی به قصد استناد در دعوا علیه شخص ثالثی تنظیم شود، حسب مورد می‌تواند مصداق جرایم تبانی برای بردن مال غیر، جعل، کلاهبرداری و … باشد.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۹/۴۳۵
⭕️ استعلام :
۱-
آیا درج تاریخ مقدم بر انجام معامله توسط طرفین عقد، جعل سند عادی محسوب می‌شود؟
۲-در صورت ورود ضرر به شخص ثالث با درج تاریخ مقدم بر وقوع عقد و تنظیم قرارداد صوری آیا موضوع جعل می‌باشد؟ و شاکی چه شخصی محسوب می‌شود؟
پاسخ
✍  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مطابق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن‌ها شرکت داشته‌اند، معتبر است؛ به عبارت دیگر تاریخ مندرج در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست. بنابراین چنانچه خریدار و فروشنده با توافق، تاریخ نظیم بیع‌نامه را مقدم بر تاریخ واقعی قید کنند، صرف این امر، جرم جعل نیست لکن اگر چنین نوشته‌هایی به قصد استناد در دعوا علیه شخص ثالثی تنظیم شود، حسب مورد می‌تواند مصداق جرایم تبانی برای بردن مال غیر، جعل، کلاهبرداری و … باشد. ثانیاً، در فرض سؤال، صرفاً شخص یا اشخاصی می‌توانند شاکی باشند که از وقوع جرم متضرر شده‌اند.
✍ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی:
ماده ۱۳۰۵ : در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در ‌تنظیم آن‌ها داشته و ورثه آنان و کسیکه بنفع او وصیت شده معتبر است.
۲۶- ماترک به مجموع اموال منقول و غیرمنقول باقی مانده از میت گفته می‌شود که تقسیم آنها همزمان باید مورد مطالبه قرار گیرد و اگر دادخواست تقسیم ترکه صرفاً درخصوص بخشی از ترکه ارائه گردد، با قرار رد دعوی مواجه می شود.
🔸رای نهایی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۵۱ به تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵
✅رای بدوی
در خصوص دادخواست پ.و. با وکالت م.ح. به طرفیت خواندگان ۱- ع.ب. و … با وکالت ت.م. به خواسته تقسیم ماترک مرحوم پ.و. که عبارت هستند از شش‌دانگ دو دستگاه آپارتمان به پلاکهای ثبتی … و … بخش ۲ تهران و در صورت عدم قابلیت تقسیم، فروش آن و تقسیم ثمن حاصل از فروش بین ورثه و مطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی؛ دادگاه باتوجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان و نیز استعلام بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک، مالکیت مورث طرفین پرونده بر ملک موضوع دادخواست و اینکه خواهان و خواندگان ورثه انحصاری متوفی( پ.و.) می‌باشند، محرز است و با توجه به اینکه حسب نظریه کارشناسی، ملک‌های موضوع دادخواست، قابل تقسیم نمی باشند. لذا دعوای خواهان را محرز دانسته و به استناد مواد ۳۰۰ و ۳۱۷ قانون امور حسبی حکم بر فروش آپارتمان‌های موضوع دادخواست از طریق مزایده و تقسیم وجه ناشی از آن بین ورثه به مقدار سهم‌الارث صادر می‌گردد و خواندگان به میزان سهم‌الارث به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می‌گردند. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس
🔹شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران – میریان
✅رای دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی خانم ع.ب. به طرفیت خانم پ.و. با وکالت خانم م.ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۷۴۸ مورخ ۴/۸/۱۳۹۳ صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن راجع به دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته تقسیم ماترک مرحوم پ.و. حکم بر فروش دو دستگاه آپارتمان تعرفه شده و تقسیم وجوه حاصله به نسبت سهم‌الارث وراث صادر شده مآلاً وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مقتضی نقض است؛ چه اینکه اولاً: ماترک مورث طرفین و سایر افراد مذکور در دادنامه، علاوه بر دو دستگاه آپارتمان موضوع حکم، املاک دیگری نیز بوده که از ناحیه تجدیدنظرخوانده به عنوان ماترک معرفی نشده و تقاضای تقسیم آنها به‌عمل نیامده‌است و از لوایح تقدیمی وی و اظهارات وکیل تجدیدنظرخوانده در دادگاه بدوی نیز استنباط نمی‌شود که تقاضای تقسیم آنها را نیز مطرح کرده باشد. خاصه اینکه به نظر کارشناس منتخب دادگاه بدوی نیز که صرفاً دو باب آپارتمان از ماترک نامبرده را مورد کارشناسی قرار داده، معترض نگردیده است. فلذا و با التفات به اینکه ماترک به مجموع اموال منقول و غیرمنقول باقی مانده از میت گفته می‌شود که تقسیم آنها معاً بایستی مورد مطالبه قرار گیرد، که بدین ترتیب عمل نشده‌است، مستنداً به مواد ۲ و ۳۴۸ و بندهای ج و هـ و ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۳۱۶ و ۳۱۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ از قانون امور حسبی و ۸۶۸ از قانون مدنی، ضمن نقض رأی موصوفٌ‌عنه، قرار رد دعوای تجدیدنظرخوانده را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
۲۷- فعل محکوم علیه، تیراندازی، واحد بوده که منجربه قدرت نمایی واخلال درنظم شده است وبه این ترتیب اتهامات معنون مصداق تعدد معنوی ومستوجب محکومیت فقط به یک فقره مجازات اشد است و حکم به محکومیت به دوفقره مجازات علی حده وتطبیق مورد با قاعده تعدد مادی مخدوش است.
🔸رای نهایی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۹۱۳ مورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
 نظر به این که حمل سلاح از جمله مقدمات واجبه و جداناشدنی از رُکن مادی جرم قدرت نمایی با سلاح بوده ومجموع این افعال مصداق وحدت جرم است، تجزیه و تفکیک جرم مقدمه از جرم نتیجه و اعمال احکام تعدد مادی جرم فاقد وجاهت قانونی است.
✅ رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ا.م  وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای م .چ فرزند غ از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۴۲۰۷۰۱۴۱۰ – ۱۳۹۹/۹/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان….. که به موجب آن آقای م. چ به اتهامات الف) قدرت نمایی با سلاح به تحمل ۶ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق ب) اخلال در نظم عمومی از طریق تیراندازی با سلاح شکاری و تحمل سه‌ماه و یک روز حبس و۵ ضربه شلاق  پ)حمل سلاح شکاری بدون مجوز به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و از این دادنامه وکیل محکوم علیه درمهلت قانونی تجدید نظر خواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه از حیث اساس محکومیت به اتهامات قدرت نمایی با سلاح و اخلال در نظم، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله گزارش مرجع انتظامی واقاریر مکرر متهم در کلیه مراحل تحقیقات و پذیرش آن توسط وکیل مدافع وی در مرحله محاکمه و عدم دفاع موثری از ناحیه وکیل مزبور دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای برآن وارد نیست الا اینکه فعل محکوم‌علیه، تیراندازی، واحد بوده که منجر به قدرت نمایی و اخلال در نظم شده است و به این ترتیب اتهامات معنون مصداق تعدد معنوی موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی و مستوجب محکومیت فقط به یک فقره مجازات اشد است و حکم به محکومیت به دو فقره مجازات علی حده و تطبیق موردبا قاعده تعدد مادی جرم مخدوش است. لهذا به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیبن دادرسی کیفری مجازات های سه ماه ویک روز حبس و ۵ ضربه شلاق حذف می شودو النهایه بالحاظ اصلاح به عمل آمده ورد اعتراض دادنامه را تایید و استوار می نماید لیکن نظر به اعلام گذشت بزه دیدگان وجوانی وفقدان سابقه محکومیت کیفری به استناد بند (ب) ماده ۳۷ و بندهای (الف وث) ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی محکومیت شش ماه حبس را به پرداخت جزای نقدی معادل هشتاد میلیون ریال درحق صندوق دولت  تخفیفاً تبدیل می نماید و از حیث محکومیت به اتهام حمل سلاح شکاری بدون مجوز دادنامه واجد اشکال است. زیرا قطع نظر از این که منطبق با مفاد صفحه ۱۶ پرونده سلاح دارای مجوز به نام پدر متهم است، نظر به اینکه حمل سلاح شکاری از جمله مقدمات واجبه و جدا ناشدنی از رُکن مادی جرم قدرت نمایی با سلاح بوده و مجموع این افعال مصداق وحدت جرم است، تجزیه و تفکیک جرم مقدمه از جرم نتیجه و اعمال احکام تعدد مادی جرم فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون فوق الاشاره دادنامه نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر واعلام می دارد. رای صادره حضوری وقطعی است.
۲۸- نظریه مشورتی درباره جرم توهین چیست؟
✅ در جرم توهین حضور مخاطب توهین یا در علن بودن این رفتار شرط تحقق جرم نیست؛ لیکن رسیدن رفتار موضوع جرم به اطلاع مخاطب ضروری است.
✅ برای تحقق جرم توهین به مأمور دولت حضور مأمور در دفتر کار و پشت میز کار ضرورت ندارد؛ لیکن لازم است توهین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن باشد.
✅تحقق جرم تهدید منوط به حضور مخاطب یا در علن بودن اظهار یا اعمال تهدید آمیز نیست؛ لیکن موضوع تهدید باید به هر طریق ممکن به اطلاع مخاطب رسیده باشد.
✅ با توجه به عرفی بودن مفهوم توهین، پاسخ فرد مخاطبِ توهین مبنی بر این‌که «هر‌چه گفتی برای خودت باشد» با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، ممکن است توهین محسوب شود.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۹/۱۰۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
⭕️ استعلام :
۱-
آرا بزه توهین و تهدید الزاما بایستی علنی و حضوری باشد؟
۲-اگر فردی که مورد توهین قرار گرفته به توهین کننده می گوید: «هر چه گفتی برای خودت باشد» و آیا رفتار اخیر نیز مشمول توهین است؟
پاسخ
۱- الف: توهین جرمی است که به محض استعمال الفاظ رکیک یا انجام حرکات موهن محقق می‌شود و حضور مخاطب توهین یا در علن بودن این رفتار شرط تحقق جرم نیست؛ لیکن رسیدن رفتار موضوع جرم به اطلاع مخاطب ضروری است. همچنین برای تحقق جرم توهین به مأمور دولت موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، حضور مأمور در دفتر کار و پشت میز کار ضرورت ندارد؛ لیکن لازم است توهین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن باشد.
ب: تحقق جرم تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ منوط به حضور مخاطب یا در علن بودن اظهار یا اعمال تهدید آمیز نیست؛ لیکن با توجه به این‌که در تحقق تهدید نوعاً قابلیت ترساندن شرط است و لازمه این امر اطلاع مخاطب تهدید از مفاد آن است، لذا موضوع تهدید باید به هر طریق ممکن به اطلاع مخاطب رسیده باشد.
۲: با توجه به عرفی بودن مفهوم توهین، تشخیص این‌که پاسخ فرد مخاطبِ توهین مبنی بر این‌که «هر‌چه گفتی برای خودت باشد» توهین محسوب می‌شود یا خیر، با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، با قاضی رسیدگی کننده است.
۲۹- چنان‌چه سند مالکیت رسمی به نام شخص (الف) بود و با سند عادی زمین را به شخص(ب) منتقل نماید متعاقباً با توجه به این که هنوز سند رسمی به نام الف می‌باشد جهت اخذ وام سند رسمی را در رهن بانک قرار می‌دهد. حال آیا به رهن گذاشتن سندی که به‌صورت عادی به دیگری منتقل شده مصداق انتقال مال غیر می ‌باشد یا خیر؟
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۲۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۹
شخصی که ملک خود را با سند عادی به دیگری فروخته و متعاقب آن قبل از این‌که سند رسمی ملک به نام خریدار تنظیم گردد بدون اطلاع و اذن مالک جدید ملک را در رهن بانک قرار داده و وجوهی از بانک اخذ نماید عمل وی ممکن است کلاه‌برداری محسوب و طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجازات وی تعیین می‌گردد؛ زیرا با توجه به تعریف معامله معارض، موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۸/۱۰ مسلماً معامله معارض تلقی نمی‌شود در نتیجه درصورت تحقق سایر شرایط می‌تواند موضوع کلاه‌برداری محسوب شود.
۳۰- وجود قرارداد مشارکت در ساخت و وکالت کاری بین شکات و متهم، اماره بر حقوقی بودن اختلاف است.
🔸رای نهایی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره دادنامه قطعی  ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۴۵۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
✅رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای ن.ح. فرزند و. و آقای ع.م. فرزند م. علیه آقای ک.خ. فرزند ج. دایر بر کلاهبرداری و خیانت در امانت و تحصیل مال از راه نامشروع، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی و قطع نظر از اعلام رضایت شاکی ردیف اول و توجهاً به وجود قرارداد مشارکت در ساخت و وکلای کاری بین شکات و متهم در خصوص پلاک¬های موضوع قرارداد مشارکت ساخت که حکایت از تعهد امری حقوقی از سوی متهم دارد و فلذا به لحاظ فقد وصف کیفری بنابراین بنابر حاکمیت اصل برائت و مستند به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده صادر و اعلام می¬گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۰۱۷۲ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۱۱۲۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که مبتنی بر برائت آقای ک.خ. از اتهام کلاهبرداری و خیانت موضوع شکایت تجدیدنظرخواه می¬باشد با توجه به اینکه اقدامات انجام شده توسط تجدیدنظرخوانده در حدود اختیارات اعطایی موضوع وکالت نامه شماره ۵۷۷۰۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۰ و قرارداد مشارکت مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۰بوده در نتیجه وقوع بزهی احراز نمی¬گردد با این وصف چون در این مرحله از دادرسی ایراد و اعتراض مؤثر و مستدلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد به عمل نیامده ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به شق الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگـاه¬های عـمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به تأیید صادر و اعلام می¬دارد. این رأی قطعی است.
۳۱- اثبات مالکیت و ابطال سند رسمی در مقابل ملکی که دارای سند رسمی باشد قابل پذیرش نمی باشد.
💠مجعول بودن قسمتی از مبایعه نامه مثل امضا شهود نمی تواند همه آن سند را از اعتبار بیندازد.
💠اگر دو سند عادی با هم متعارض باشند سندی که دارای تاریخ می باشد  مقدم و حاکم خواهد بود.
🔸رای نهایی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره رای  ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۶۰۱  شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور
✅رأی دیوان عالی کشور:
فرجامخواهی آقایان غ. م. و… به وکالت از آقای الف. س. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۰ مورخه ۹۴/۵/۱۷ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهرود که به موجب آن حکم به الف : اثبات عقد بیع نسبت به پلاک ثبتی ۴۳۳-۴۲۳۹ بخش یکم شاهرود ب : اثبات مالکیت نسبت به پلاک ثبتی مرقوم صادر و مضافاً حکم به رد و ابطال دعوی فرجامخواه از جهت ۱- خلع ید آقای حسین س. از پلاک ثبتی مذکور ۲- قلع و قمع بنا و مستحدثات ایجاد شده توسط حسین س. در ملک صادر گردیده وارد و موجه میباشد زیرا :
🔰اولاً👈 سند رسمی ملک به نام آقای الف. س. انتقال یافته است و هر گونه دعوی مخالف با سند رسمی شامل اثبات مالکیت و یا ابطال سند مطابق با مفاد ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی پذیرفته نیست مضافاً به اینکه ادعای فرجام خوانده در ما نحن فیه صرفاً مستند به شهادت شهود می باشد و به این موضوع در ماده مرقوم تصریح شده است .
🔰ثانیاً👈 اینکه شهادت شهود صرفاً می تواند عقد بیع را نسبت به آقای حسین س. و غ. ی.ع.الف. ی محقق نماید .
💠در حالیکه ۱- تاریخ دقیق بیع فی مابین دو نفر مذکور مشخص نیست . لیکن : ۲- ارائه سند عادی از ناحیه آقای الف. س. حکایت از فروش ملک توسط آقای یوسفی در مورخه ۶۳/۲/۱۵ به ایشان دارد و در مقام تعارض دو سند عادی برای تحقق بیع نیز سند آقای الف. س. که دارای تاریخ می باشد مقدم و حاکم خواهد بود مضافاً به اینکه صرف نظر از عدم اصالت امضاء شهود در ذیل این مبایعه نامه کارشناسان رسمی امضاء فروشنده را ذیل سند تأیید نموده اند .
🔰ثالثاً👈با فرض اینکه الف : تاریخ عقد بیع مورد ادعای حسین س. روشن نیست . ب: سند عادی تنظیمی مورد ادعای ایشان نیز ارائه نشده و مدعی است مفقود گردیده است .
💠 در حالیکه ، الف : سند عادی بیع مورد ادعای آقای الف. س. ارائه گردیده ب : تاریخ آن ثبت و مشخص میباشد .پ: اصالت امضای فروشنده در آن تأیید شده ت: سند اخیر منجر به وکالت رسمی از ناحیه فروشنده به آقای الف. س. در مورخه ۶۹/۱۱/۱۸ گردیده که به موجب آن حق انتقال ملک را به هر کس از جمله خودداشته است .ث : سند رسمی پلاک ثبتی مورد دعوی بااختیارات حاصل از وکالتنامه به آقای الف. س. انتقال رسمی یافته است . لذا در مقام تعارض دو عقد بیع مورد ادعای طرفین آنچه می تواند مورد پذیرش و منطبق با اصول و مقررات باشد ادعای آقای الف. س. است که نتیجه آن به سند رسمی منتهی شده است . رابعاً اظهارات مالک اولیه آقای غ. ی.ع.الف. ی در مقام تأیید عقد بیع نسبت به پلاک ثبتی مورد دعوی باآقای حسین س. و امضای وی در ذیل مبایعه نامه عادی مورخه ۶۳/۲/۱۵ نسبت به همین ملک باآقای الف. س. که مورد تأیید هیأت کارشناسان رسمی خط و امضاء قرار گرفته معارض و متناقض بوده و قابل استناد نیست. 
💠لذا باتوجه به مراتب ذکر شده مستنداً به بند ج ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه فرجامخواسته در مورد ۱- اثبات عقد بیع ۲- اثبات مالکیت مورد ادعای آقای حسین س. ۳- بطلان دعوی آقای الف. س. نسبت به خلع ید خوانده از پلاک ثبتی مورد دعوی وقلع و قمع مستحدثات ایجاد شده توسط ایشان درملک نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه همعرض دادگاه عمومی حقوقی شاهرود ارجاع می گردد .
۳۲- نحوه محاسبه خسارت به خودرو توسط کارشناس رسمی
نظر به ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و ارائه فرمولی راجع به قیمت متعارف خودرو و نحوه مطالبه خسارت متعارف خودروی آسیب‌دیده که هر چه قیمت خودرو به سبب مرور زمان و تورم اقتصادی افزایش یابد، خسارت وارده بر خودرو توسط کارشناس کمتر محاسبه خواهد شد، آیا مالک خودروی خسارت‌دیده غیر مقصر می‌تواند قیمت متعارف زمان وقوع تصادف را مطالبه کند؟
✅یا این‌که قیمت اعلامی کارشناس به نرخ روز کارشناسی صرفاً قابل مطالبه است؟
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۹/۱۹۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
✍اولاً : وفق تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره ۴ ماده ۸ یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود، باشد» و به موجب تبصره ۵ همین ماده «ارزیابان خسارات موضوع ماده ۳۹ و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند»؛ بنابراین، حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف» عمومات مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است.
✍ثانیاً : با توجه به ظاهر تبصره ۵ ماده ۸ یادشده و ماده ۳۹ این قانون، خسارات وارده بر اساس قیمت متعارف زمان ارزیابی توسط کارشناس محاسبه می‌شود و نه زمان وقوع تصادف.
۳۳- اعاده دادرسی به استناد تامین دلیل که پس از صدور حکم اخذ شده باشد، محکوم به بطلان است؛ زیرا واجد وصف مکتوم بودن در جریان دادرسی تلقی نمی شود.
🔸رای نهایی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره دادنامه قطعی  ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۹۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۷
✅رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف. با وکالت آقای ب.د. به‌طرفیت خواندگان به اسامی اقایان ج. و د. با وکالت آقای ز. د. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به‌حکم شماره ۵۲۳مورخ ۱/۸/۹۲ صادره از این شعبه، به این شرح که وکیل خواهان اعاده دادرسی اعلام داشته که اولاً، چند مورد از خواسته‌ها قبل از حلول وقت رسیدگی مسترد شده ولی دادگاه خارج از موضوع خواسته نسبت به آن‌ها مبادرت به صدور حکم نموده است و از طرفی با توجه به ارجاع امر به کارشناسی در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۲ از طریق شورای حل اختلاف عدم انجام تعهدات از سوی خواندگان تأمین دلیل شده است. لذا تقاضای صدور حکم به شرح فوق را دارد. وکیل خواندگان دفاعا اعلام داشته که مستند اعاده دادرسی تأمین دلیلی است که تاریخ ۱۴/۱۰/۹۲ تحصیل شده و تاریخ صدور رأی ۱/۸/۹۲ بوده و مورد اعاده دادرسی طبق بند۷ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد به دست آمدن مدارک جدید پس از صدور حکم می‌باشد. لذا با عنایت به‌مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده اولاً، در خصوص ۴ فقره خواسته مطروحه در دادخواست اولیه شامل عدم به‌کارگیری و نصب مصالح ساختمانی مطابق با ماده ۳ و عدم حفر چاه به‌عنوان فاضلاب و عدم اجرای اتصال فاضلاب ساختمان به اگو سازمان آب و عدم ارائه مدارک لازم برای شفاف شدن مبلغ واریزی به‌حساب شهرداری، نظر به اینکه وکیل خواهان به‌موجب لایحه شماره ۱۴۲۸مورخ۲۲/۵/۹۲ آن‌ها را مسترد نموده است و به‌این‌ترتیب از ردیف خواسته‌ها خارج‌شده‌اند و به‌این‌ترتیب، این دادگاه با اصدار دادنامه فوق الاشاره به میزان بیش از خواسته حکم صادرنموده است. لذا این قسمت را منطبق با بند ۲ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته، ضمن نقض دادنامه فوق در این قسمت و با توجه به استرداد دادخواست مستندا به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست را در این قسمت صادر و اعلام می‌نماید. لیکن در خصوص خواسته ردیف ۱، نظر به اینکه ارائه تأمین دلیل بعد از صدور حکم به‌منزله تحصیل دلیل مکتوم در جریان دادرسی تلقی نمی‌گردد و با توجه به استثنایی بودن احکام و مقررات اعاده دادرسی و این‌که توسعه مفهوم مقرره فوق امکان‌پذیر نمی‌باشد و ضرورت تفسیر مضیق از آن، در این قسمت درخواست اعاده دادرسی را وارد ندانسته، حکم به بطلان آن را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از آقای م.ف. بطرفیت آقایان م.ح. و الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۱۱۱۰۰۱۳۵ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه نسبت به دادخواست خود در اعاده دادرسی با حکم بطلان دادخواست و در رابطه با استرداد قسمتی از دادخواست با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت از دادنامه با ابطال دادخواست مواجه گردیده‌اند، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر بر نقض و بی‌اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است. ازنظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به‌عمل‌آمده غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون فوق‌الذکر، حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
۳۴- نسبت دادن امور غیراخلاقی بدون صراحت لفظ که دارای صراحت مفهومی در انتساب بزه منافی عفت به دیگری است، از مصادیق بزه افترا است.
🔸رای نهایی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره دادنامه قطعی  ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۷
✅رأی دادگاه بدوی
در مورد اتهام آقای م.، ۴۹ ساله، اهل …، ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، متأهل، آزاد به قید قرار قبولی کفالت، دایر بر افترا حسب کیفرخواست به تاریخ ۱۱/۰۲/۹۳ که بدین توضیح را متهم طی یک برگ نامه عادی خطاب به شاکی که همسر خویش می باشد امور غیراخلاقی را نسبت داده که فاقد صراحت لفظی می باشد اما دارای صراحت مفهومی در انتساب بزه منافی عفت به شاکی است؛ مع الوصف دادگاه با عنایت به مراتب معنونه، رونوشت نامه عادی، اقرار صریح متهم به تحریر نامه یاد شده، دادگاه بزه انتسابی را به وی محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و با رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳ حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال در حق دولت صادر و اعلام می نماید. اما در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تهدید با عنایت به عدم کفایت ادله و عدم اقناع وجدان قضایی مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می گردد و رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران هست .
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۰۴۰۷ مورخ ۱۵/۰۵/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۴۲ که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام افتراء به ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده؛ با توجه به محتویات پرونده ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز ننموده، فلذا دادگاه اعتراض را وارد ندانسته و ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. ضمناً و ارشاداً ریاست محترم دادگاه قاعدتاً می بایست میزان جزای نقدی را که بدل از شلاق یا حبس تعلیق شده در ماده استنادی بوده مشخص و تعیین می نمودند. رأی صادره قطعی می باشد.
۳۵- دختری که از طریق فضای مجازی آمادگی خود را جهت صیغه شدن در قبال دریافت مبلغی پول اعلام می¬کرده و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد و یا استرداد پول امتناع می¬کرده، کلاهبردار محسوب نشده بلکه به استناد مادۀ ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری ۱۳۶۷، به تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردیده است.
🔸رای نهایی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره دادنامه قطعی  مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۵
✅رأی دادگاه بدوی
به موجب کیفرخواست شماره ۵۰۱۰۴۸ -۱۰/۱۱/۱۳۹۰ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران م. فرزند ن. ۲۹ ساله و دانشجو و با نام مستعار م. متهم است به :
۱- کلاهبرداری از طریق معرفی خود به عنوان روسپی و تحصیل وجه از این طریق
۲- جعل داده
۳- نشر اکاذیب در اینترنت موضوع شکایت م. فرزند الف. ۲۶ ساله و ن. فرزند ع. متولد ۱۳۶۵ با این توضیح که م. در تاریخ ۳/۴/۱۳۸۸ با طرح شکایتی اظهار میدارد در فضای سایبری و در سایت یاهو با خانمی به نام م. ……. آشنا میگردد که آمادگی خود را برای صیغه شدن! با دریافت وجه اعلام می-کند. سپس به حساب شماره … متهم در بانک تجارت مبلغ چهارصد هزار ریال واریز میکند اما پس از آن متهم پاسخ تلفن وی را نمیدهد و شاکی در مراحل بعدی از وی میخواهد مبلغ مذکور را مسترد نماید که با امتناع متهم مواجه میگردد و النهایه اقدام به شکایت  می کند. در تحقیقات جامع و بررسی های فنی و اطلاعاتی از شماره تلفن همراه و حساب های بانکی و نیز ID متهم مشخص میشود وی با ساخت پروفایلی در فضای مجازی اینترنت با درج عکس شاکیه ن.د. و درج شماره تلفن همراه خود، خود را دختری ۲۳ ساله به نام م. از تهران معرفی و با ذکر مشخصات فردیِ تحریک کننده از قبیل قد، وزن و زیبایی، به گونه ای منطبق با عکس منتشره، خود را در قبال دریافت هشتصد هزار ریال وجه نقد آماده ی خود فروشی اعلام میکند اما زمانی که افراد با شماره تلفن اعلامی تماس میگرفتند اظهار میداشت: اول مبلغ یاد شده را به حسابش واریز نمایند ولی بعد از واریز وجه به تماسهای آنان پاسخ نمیداد و هرگز تن به عمل شنیع نداده است و از این طریق وجوه واریزی را تصاحب میکرد و مبالغ کثیری به حسابهای متعدد متهم در بانکهای ملی- ملت – کشاورزی- سامان و پاسارگاد واریز گردید که صورتحساب های مربوطه اخذ و ضم پرونده است. شاکیه ن. نیز در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ شکایت خود را علیه متهم به جهت انتشار عکس وی با تبلیغات منفی در اینترنت تقدیم دادسرای ناحیه ۳۱ میکند. متهم پس از شناسایی و دستگیری در تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه صراحتاً به عمل ارتکابی اقرار داشته و اظهار میدارد در سالهای گذشته با فردی رابطه دوستی برقرار کرده بود که به خاطر شکستِ عشقی در صدد انتقام از مردان برآمده است و از این طریق در طول ۴ سال هفتصد میلیون ریال (هفتاد میلیون تومان) کسب درآمد داشته است و شدیداً از عمل خویش اظهار ندامت می¬کند. متهم در خصوص درج عکس شاکیه نیز اظهار می¬دارد با شاکیه در اینترنت آشنا گردید و برای این که مطمئن شود وی زن می¬باشد از وی تقاضای ارسال عکس می کند و شاکیه به منظور جلب اطمینان متهم، عکس خود را برای وی ارسال می کند که متهم این عکس را در پروفایل مذکور قرار میدهد که کاربران با دیدن عکس شاکیه جلب توجه میشدند و با شماره تلفن همراه اعلامی که متعلق به متهم بود تماس می-گرفتند و قربانی طعمه های شیطانی متهم میشدند. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و برخلاف کیفرخواست اولاً: صِرف اظهارِ مطالبِ کذب در خصوصِ اخذ وجه را کلاهبرداری ندانسته و عمل ارتکابی متهم در این رابطه را منطبق با ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تحصیل وجه فاقد مشروعیت قانونی تشخیص و ثانیاً: درج عکس شاکیه در پروفایل مذکور توسط متهم را جعل داده ندانسته بلکه هتک حیثیت شاکیه از طریق درج عکس بدون رضایت وی در اینترنت و منطبق با ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی (۱۷ قانون جرائم رایانه ای) تشخیص و به استناد مواد یاد شده متهم را بابت تحصیل وجه فاقد مشروعیت قانونی به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد چهارصد هزار ریال در حق شاکی م.ص. و بابت هتک حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و انتظار عکس شاکیه بدون رضایتش در اینترنت با مطالب کذب به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می¬کند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
💠 متن جدید ترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور منتشر شد
🔸رای وحدت رویه شماره: ٨١١
مورخ:١۴٠٠/۴/١
با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید.
💠هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
۳۶- احراز رابطه نامشروع هر یک از والدین که حضانت طفل با اوست، مثبت عدم صلاحیت اخلاقی وی بوده و موجب سلب حضانت می شود.
🔸رای نهایی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره رای نهایی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۷۱۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۱
✅رای بدوی
در خصوص دعوی م.ف. به‌طرفیت س.ب. به خواسته حضانت فرزند دختر بنام الف. ۴ ساله بدین توضیح که خواهان با تقدیم دادخواست منعکس در پرونده مدعی شده است که خوانده به لحاظ ارتکاب جرم رابطه نامشروع صلاحیت حضانت را نداشته لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم خوانده در پاسخ نیز ضمن پذیرش اتهام دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نیز کیفرخواست مدرکیه و دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به ۱۱۷۳ و ۱۱۷۴ قانون ضمن سلب صلاحیت از خوانده حکم به حضانت فرزند توسط خواهان را صادر و اعلام می‌نماید و در این مدت خوانده در هر هفته ده ساعت در روز حق ملاقات از فرزند را دارد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
✅رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ب. با وکالت آقای ه.ح. به‌طرفیت آقای م. ف. از دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۵-۲۳/۱/۹۳ صادره از شعبه محترم ۷ دادگاه خانواده شهریار که به‌موجب آن حضانت فرزند مشترک دختر بنام الف. چهارساله از تجدیدنظرخواه سلب و به تجدیدنظر خوانده پدر فرزند واگذارشده است به شرح توضیحات داده‌شده در دادنامه موصوف وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۲۱/۱/۷۹ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به‌موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق‌الذکر قطعی است.
۳۷- مادام که شاکی به بازپرداخت بدهی خود قیام ننموده، یدمتهم در مورد سفته امانی تلقی نمی شود والاچنان چه تحویل سفته به داین خیانت درامانت تلقی گردد،اخذ آن به عنوان تضمین بازپرداخت بدهی بی معنی و خالی از فایده عقلی و منطقی خواهد بود.
🔸رای نهایی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره دادنامه قطعی ٩٨٠٩٩٧۶٣٠١٠٠٢٧٩ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲
✅رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای امیر ….. وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای … ازدادنامه شماره ……….. صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان …. که به موجب آن، آقای امیر…..به اتهام خیانت درامانت در مورد یک فقره سفته تضمینی به شماره ۴۱۵۴۳۵ به مبلغ سی میلیون تومان ازطریق انتقال به شخص ثالث به نام آقای عرفان…..واجراء گذاردن سفته توسط فرداخیرضمن احراز بزهکاری به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم که اجرای آن به مدت سه سال معلق وازاین دادنامه وکیل محکوم علیه در فرجه قانونی تجدید نظرخواهی وپرونده به این دادگاه ارجاع گردیده است. دادگاه مستنبط از جامع اوراق ومحتویات پرونده،  نظربه این که وجه مورداستقراض و انتقال به حساب شاکی آقای عمران…. که در مقام تضمین بازپرداخت آن، شاکی مبادرت به صدور سفته نموده، برابر گواهی صادره از بانک قوامین به شرح مضبوط درصفحه ۲۶ پرونده متعلق به شخص ثالث؛ آقای عرفان؛بوده ونامبرده اخیرهم درجهت وصول طلب خوداقدام به اخذ سفته امانی ازمحکوم علیه نموده ونیز شاکی نه تنها دلیل کافی بر باز پرداخت کامل بدهی خوددر پرونده امرارائه ننموده بلکه درظهرشکوائیه درقسمت شرح ماوقع تلویحاً مراتب عدم پرداخت بدهی وانتقال واجراء سفته پس ازآن رامورد اقرارواقع وبه این تقدیر مادام که شاکی به باز پرداخت بدهی خود قیام ننموده، ید متهم درموردسفته امانی تلقی نمی شودوالا چنان چه تحویل سفته به داین خیانت درامانت تلقی گردد، اخذآن به عنوان تضمین بازپرداخت بدهی بی معنی وخالی ازفایده عقلی ومنطقی خواهدبود. بنابه مراتب اشعاری ضمن پذبرش اعتراض به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری فارغ از اعلام بعدی گذشت تجدیدنظرخوانده به لحاظ عدم تحقق رابطه امانی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض وبه استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر واعلام می دارد. رای صادره حضوری وقطعی است.
۳۸- در صورتی که ملک در بازداشت باشد، آیا دعوای ابطال سند انتقال مالکیت پیش از رفع بازداشت با در نظر گرفتن مناط اعتبار ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابلیت استماع دارد؟
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۹/۱۲۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
“دعوای ابطال سند رسمی با وجود بازداشت ملک قابل استماع است”
با توجه به این‌که سبب استحقاق در دعوای ابطال سند، حق یا حقوقی است که در نتیجه عمل حقوقی منتهی به تنظیم سند رسمی برای اقامه‌کننده دعوا وجود داشته یا ایجاد شده است، این حقوق از توقیف ملک تأثیر نمی‌پذیرد و توقیف ملک تأثیری در رسیدگی دادگاه نسبت به دعوای ابطال سند رسمی ندارد و چانچه دعوای مذکور به هر دلیلی از جمله بطلان معامله‌ای که سند رسمی به اعتبار آن تنظیم شده است، قابلیت طرح داشته باشد، نمی‌توان رسیدگی به دعوای ابطال سند را فرع بر رفع بازداشت از ملک تلقی کرد؛ زیرا پذیرش چنین امری مستلزم تحقق دور است؛ به این معنی که از یک طرف الزام به رفع بازداشت صرفاً از ناحیه شخصی قابل استماع است که مالک رسمی تلقی شود و از سوی دیگر ابطال سند رسمی انتقال نیز منوط به رفع بازداشت شده است؛ بنابراین در فرض سؤال موجبی برای عدم استماع دعوای طرح شده وجود ندارد.
۳۹- 
۱- آیا داشتن رابطه تلفنی و چت کردن جرم است ؟
در رویه قضایی با باز گذاشتن دست قضات در مواد قانونی مربوطه، آنها می‌توانند نسبت به این موارد علی الخصوص در مواردی که شاکی خصوصی داشته باشد و تقاضای پی گیری کرده باشد حکم به مجازات متهمین صادر کنند. 
۲- آیا قاضی می‌تواند دستور شنود مکالمات و دریافت پرینت پیامک ها را در این پرونده‌ها بگیرد؟؟؟
بله، این موضوعی است که در رویه فعلی قضایی اتفاق می‌افتد و قضات به مخابرات دستور ارسال متن پیامک های رد و بدل شده بین متهمین و یا پرینت تماسهای آن‌ها را می‌دهد که البته بیشتر در مواردی است که شاکی خصوصی جهت اثبات ادعای خود این موضوع را از قاضی تقاضا می کند و الا در غیر از مورد تقاضای شاکی خصوصی قاضی نباید در حریم خصوصی افراد وارد و یا به کشف دلیل برای محکومیت متهمین اقدام کند.
🔸در مورد چت کردن در فضای مجازی نیز اگر دلیل محکمه پسندی یافت شود همانند ارسال پیامک طرفین مجازات خواهند شد.
۳- چگونه می‌توان پولی که اشتباها به حساب دیگری واریز شده را دریافت کرد؟
بر اساس قانون، کسی که عمداً یا  اشتباهاً، یا اجباراً چیزی که مستحق آن نبوده است را دریافت کند، ملزم است در هر صورت آن را به مالک تسلیم نماید.
برای این منظور ابتدا شخص می‌بایست دو مورد ذیل را در دادگاه اثبات نماید:
۱- بدهکار نبودن خود
۲-اشتباه در پرداخت کردن
از طرف دیگر باید بیان داشت کسی که مالی را بدون حق دریافت کرده است، خواه عمدی یا اشتباهی، ضامن می‌باشد.
۴- بنده کارمند پیمانی قوه قضاییه با ۱۲ سال سابقه کار بوده ام. سال قبل به علت اعتیاد اخراج شدم. الان ترک کرده ام آیا راهی هست که بتوانم به کار سابقم برگردم؟
قانون مبارزه با مواد مخدر یک جنبه حمایتی نسبت به فرد معتاد در پیش گرفته و در صورت امادگی معتاد به ترک اعتیاد و ارایه گواهی های لازم از موسسات ترک اعتیاد مبنی بر سلامت؛ نامبرده از مجازات معاف می گردد.
مراتب را در ابتدا از طریق کارگزینی اداره متبوع به هیات رسیدگی به تخلفات اداری منعکس و خواستار بازگشت به کار شوید؛ به ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراجعه کنید. در صورت عدم اجابت درخواست به دیوان بایستی شکایت کرد.
۵- میخواستم بدونم من یک پراید مدل ۸۴ دارم الان حدود ۶ ماه هست توقیف کردن بابت مهریه، میتوانم آزادش کنم یا جزو مستثنیات دین حساب نمیشه خودرو ؟
طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ خودرو جزو مستثنیات نیست. لذا توقیف ان میسر است.
۶- کسی از بنگاه ماشین، ماشینی خریداری نموده و بعد از تعویض پلاک در مرکز استان، بعد از ۶ ماه مجددا ماشین رو به شخص دیگری فروخته، خریدار جدید پس از مراجعه به مرکز تعویض پلاک، بنا به گفته کارشناس متوجه می شود که ماشین چپی و اتاقش تعویضی است، الان براش جریمه بستن، حال چگونه میتواند ثابت کند که فروشنده قبلی یا بنگاهی سرش کلاه گذاشتن و چگونه میتواند خسارت بگیرد؟
کارشناسان فنی اتومبیل می توانند قدمت صدمات وارده به ماشین را تشخیص بدند. همان دعوای طرح شده علیه خود را شما علیه اشخاص قبلی خود طرح کنید. دعوای فسخ معامله به جهت تدلیس و یا مطالبه ارش به جهت عیب رو هم میشه طرح کرد.
۷- کارفرمایی مبلغی را از کارگر خود طلبکار است آیا می تواند طلب خود را از مزد کارگر برداشت نماید؟
با توجه به ماده ۴۴ قانون کار چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد، در قبال بدهی وی تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود، که در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.
۸- من دی ماه سال قبل به شخصی یک ماشین فروختم ،کسی که ماشین رو خرید هزینه ماشین پرداخت کرد، رفتیم محضر منم یه وکالت ۲۰ روزه دادم بهش، وکالت ایشون ۱۰ بهمن تمام شد،رولی نیومدن برای تعویض پلاک، هر چقدرم که بهشون زنگ میزنم همش امروز و فردا میکنن، میترسم کاری با ماشین بکنن، اونوقت پای من گیر باشه، ممنون میشم راهنمایی کنید.
این مورد از مواردی هست که اکثر فروشندگان خودرو با آن درگیر هستند، لذا بهتر است نسبت به فک (آزاد)پلاک اقدام کنید که برای این کار دادخواست فک پلاک باصدور دستور موقت(توقیف سریع پلاک) رو تقدیم شورا نموده و به این صورت توقیف پلاک فوق به راهور استان اعلام و در صورت مشاهده خودرو به پارکینگ منتقل خواهد شد و شما نیز در صورت مشاهده خودرو میتوانید با پلیس ۱۱۰ تماس حاصل نمایید.
۹- آیا استفاده واحدی از ساختمان مسکونی برای آرایشگاه زنانه منع قانونی دارد؟ واگر بله. بفرمائید کجا باید شکایت کرد؟
اگر از محل مسکونی استفاده تجاری می شود و ماهیت محل از جهت پروانه ساختمانی محلی برای سکنی باشد بله تخلف است. مرجع شکایت نیز کمیسیون‌ ماده ۱۰۰ می باشد.
۱۰-آیا تعطیلات رسمی جزء مهلت های دادگاه محسوب می شوند؟
کم و بیش همه مردم با اخطاریه های دادگاه برای خود یا آشنایان مواجه بوده اند مثل مهلت ۲۰ روز اعتراض به رای یا مهلت ۷ روز  اعتراض به نظر کارشناس و امثال آن…
آنچه اهمیت دارد این است که مهلت همیشه از روز بعد از ابلاغ شروع می شود(یعنی خود روز ابلاغ در شمارش به حساب نمی آید) و اگر در بین مهلت اعلام شده، تعطیلی رسمی باشد جزء مهلت محاسبه می شود و فقط اگر روز آخر مصادف با تعطیلی رسمی باشد روز بعد از تعطیلی می بایستی مراجعه کرد وگرنه این گونه نیست که تعطیلی ها را بشمارند و از مهلت اعلام شده دادگاه کم کنند.
۱۱- در صورت تصادف و فرار طرف مقابل چه کنیم؟!
 1. تماس با پلیس ۱۱۰.
 2.  تنظیم صورت‌جلسه حادثه توسط عوامل کلانتری محل.
 3.  تنظیم کروکی توسط عوامل راهور.
 4.  مراجعه زیان‌دیده یا بستگان درجه یک زیان‌دیده یا متوفی به کلانتری محل جهت تنظیم شکوائیه علیه مقصر متواری.(در صورت که عوامل راهور در صحنه حضور نداشته باشند می‌بایست توسط رئیس کلانتری یک تقاضانامه ترسیم کروکی صحنه به هم خورده به حضور  قاضی دادگستری محل ارسال گردد)
 5. معرفی کارشناسان راهور یا کارشناس رسمی دادگستری جهت ترسیم کروکی صحنه به هم خورده. (در صورت حضور نداشتن عوامل راهور در زمان حادثه)
 6. در صورتی که خسارت مالی باشد اصل کروکی به همراه مدارک بیمه بدنه و ثالث به بیمه ارائه می‌گردد. (استفاده از مزایای جانشینی در بیمه بدنه)
 7. در صورتی که خسارت منجر به جرح یا فوت شده باشد می‌بایست مراحل ذیل را تا صدور رأی دادگاه ادامه داد، اما نیاز نیست برای دریافت خسارت خودرو منتظر به صدور رأی دادگاه شد این موضوع فقط برای تصادفات جانی صدق می‌کند.
 8. معرفی زیان‌دیده یا زیان‌دیدگان به پزشکی قانونی. (معرفی به پزشکی قانونی در مراحل اولیه از سوی کلانتری صورت می‌گیرد و مراجعات بعدی به پزشکی قانونی نیاز به اخذ نامه از کلانتری.
۱۲- آیا در تصادفات، افت قیمت خودرو قابل مطالبه است، ملاک محاسبه افت قیمت چیست؟
بله افت قیمت قابل مطالبه می باسد، برای این منظور معمولا کارشناس دادگستری تعیین شده و در خصوص افت قیمت نظر می دهد.
۱۳- ماشینی را خریداری کردم که فروشنده به شرط سلامت و نداشتن عیب و نقص به بنده فروخته است. الان متوجه شدم که ماشین عیب و ایراد دارد. فروشنده زیر بار نرفت. البته سند هم بنام زدیم. آیا میتوانم از راه قانون کاری را پیش ببرم؟
اگر تمام خیارات من جمله خیار عیب را از خود ساقط نموده اید، امکان طرح هیچ دعوای حقوقی نخواهد بود؛ لکن چنانچه این خیار را از خود سلب نکرده اید می‌توانید یا معامله را فسخ کنید و یا مطالبه ارش ( مابه التفاوت سالم و معیوب) نمایید.
 چنانچه فروشنده، عیبِ مبیع را به جهت مخفی ماندن از شما پنهان نموده باشد، به استناد خیار تدلیس می‌توانید دعوی فسخ مطرح نمایید.
۱۴- من بر اثر تصادف پایم شکسته و ۸ماه طول درمان گرفتم، حال سوال بنده در اینجاست که بر اثر این تصادف، گوشی یک نیم میلیونی بنده شکسته است، آیا من میتوانم هزینه گوشی و هزینه هایی که طی این مدت انجام داده ام و هزینه هایی که در اینده برای بیرون اوردن پلاتین خواهم کرد و از کار اخراج شدنم را از طرف مقابل بگیرم؟
امکان مطالبه خسارات وارده به وسایل شما در هنگام تصادف مانند تلفن همراه، ساعت … وجود خواهد داشت. همچنین می توانید اجرت المثل ایامی که بواسطه شکستگی پا در شغل خود حاضر نبوده اید را نیز بگیرید. چنانچه خواسته های بیشتری دارید، می توانید در دادخواست خود ذکر نمایید تا قاضی مربوطه نسبت بدان ها تعیین تکلیف نماید.
۱۵- آیا نصب میکروفن برای شنود مکالمات پرسنل در محل کار، بدون اطلاع ایشان جرم است؟
بله با تصویب قانون جرایم رایانه ای، اکنون این عمل بدون اطلاع کارکنان جرم است و مجازات دارد.
۱۶-چگونه می‌توان پولی که اشتباها به حساب دیگری واریز شده را دریافت کرد؟
 بر اساس قانون، کسی که عمداً یا  اشتباهاً، یا اجباراً چیزی که مستحق آن نبوده است را دریافت کند، ملزم است در هر صورت آن را به مالک تسلیم نماید.
برای این منظور ابتدا شخص می‌بایست دو مورد ذیل را در دادگاه اثبات نماید:
۱- بدهکار نبودن خود
۲-اشتباه در پرداخت کردن
از طرف دیگر باید بیان داشت کسی که مالی را بدون حق دریافت کرده است، خواه عمدی یا اشتباهی، ضامن می‌باشد.
۱۷- حذف واقعه ازدواج و طلاق از شناسنامه چگونه است؟
⬅️چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.
⬅️حذف نام مرد از شناسنامه زن تنها در صورتی امکان پذیر است که در دوران عقد جدایی انجام شده باشد و دوشیزه بودن زن مطابق احکام قضایی و سند طلاق قابل استنباط باشد.
⬅️همچنین اگر همسر فردی فوت کند، در صورت ثبت شدن ازدواج، فرد می‌تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به حذف نام همسر فوت شده از شناسنامه‌اش اقدام و نام همسر فوت شده را از شناسنامه‌اش حذف کند.
۱۸- در موارد خاص مانند فوت بستگان نزدیک و یا ازدواج، آیا کارگر باید از مرخصی سالانه خود استفاده کند یا مرخصی خاصی برای او در قانون کار در نظر گرفته شده است؟
طبق ماده ۷۳ قانون کار کلیه کارگران مشمول این قانون در موارد ازدواج دایم، فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان حق برخورداری از ۳ روز مرخصی با استفاده از مزد را خواهند داشت. این مرخصی با مرخصی استحقاقی سالانه کارگران بی ارتباط بوده و جداگانه قابل استفاده می باشد. ضمناً زمان استفاده از ۳ روز مرخصی موضوع ماده ۷۳ قانون کار همزمان با فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان و یا ازدواج دایم بوده و قابل انتقال و استفاده در زمانهای دیگر نمی باشد.
۱۹- اگر شخصی به دیگری وکالت بلاعزل دهد که خودروی وی را بفروشد، لیکن بلافاصله خودش اقدام به فروش آن نماید آیا این معامله اعتبار قانونی دارد؟ 
پاسخ این سؤال مثبت است، زیرا موکل حق دارد انجام هر عملی را که به دیگری اختیار داده است، خود رأساً انجام دهد، بنابر این بلاعزل بودن وکیل، مانع از انجام عمل مورد وکالت نمی شود.
۲۰- چنانچه شخصی آپارتمانی را خریداری کرده باشد و برای یکماه بعد قرار محضر گذاشته شده باشد ولی قبل از رسیدن به تاریخ محضر فروشنده فوت کند، آیا اعتبار مبایعه نامه از بین می رود و معامله رسمیت ندارد؟
خیر ـ در هر صورت مبایعه نامه معتبر است و ورثه متوفی نسبت به تمام شدن تعهدات وی مسئول خواهند بود و در صورت امتناع و با توجه به درخواست خواهان، دادگاه دستور الزام به تنظیم سند رسمی خواهد داد.
۲۱- به شخصی ماشین فروختم و شرط کردم که اگر چکهایت پاس نشد معامله فسخ می شود که همین اتفاق هم افتاد و چک هایش پاس نشد آیا من می توانم ماشین را از جلوی درب منزلش بردارم ؟ (به دلیل اینکه شرط من را قبول کرده و با این اوصاف من حق فسخ معامله را دارم ) اگر این کار را انجام دهم آیا جرم است ؟
خیرـ شما نمی توانید بدون اطلاع خریدار ماشین را بردارید و اگر این کار را انجام دهید مرتکب جرم شده اید وآن شخص از شما بعنوان سرقت می تواند شکایت نماید ، زیرا اِعمال حق فسخ یا باید با توافق باشد یا از طریق دادگستری، و الا نمیشود ذیحق خودش به ادعایش رسیدگی کند و خودش بنفع خود حکم بدهد و خودش هم حکم را اجرا کند.
۲۲- دوره آزمایشی کار در قانون کار چگونه است؟
طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون ‌اخطار قبلی و بی‌آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید.
 در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به ‌پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
۲۳- ایاب و ذهاب کارگران در قانون کار به چه صورت می باشد؟
📚مستند به ماده ۱۵۲ قانون کار ، در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی ، کارفرما مکلف است برای رفت برگشت کارگران خود وسیله نقلیه عمومی مناسب در اختیار آنان قرار دهد .در صورت بروز اختلاف در این زمینه ، نظر مراجع حل اختلاف قاطع دعوی خواهد بود .
📚الزام کارفرما به پرداخت هزینه رفت و برگشت و صدور رای منطبق با قانون کار نخواهد بود و در صورت استنکاف کارفرما به تکلیف مقرر در ماده ۱۵۲ قانون کار با وی برابر ماده ۱۷۳ قانون مرقوم ( درخصوص مجازات کارفرما ) رفتار خواهدشد.
۲۴- قوانین مربوط به پرینت پیامک چیست؟
🔺طبق قانون جرایم رایانه ای اپراتورهای تلفن همراه مکلفند که اطلاعات تماس و پیام را تا شش ماه ذخیره و نگهداری کنند. بنابراین فقط پرینت مکالمات شش ماه آخر آن هم با طرح شکایت مثل رابطه نامشروع با دستور مقام قضایی برای مرجع رسیدگی کننده ارسال می شود .
🔺باید گفت صرف اتهام (شک) به همسر یا فرد دیگری دلیلی برای دادگاه نمی شود که پرینت تلفن همراه کسی را بگیرد .
🔺چنانچه بازپرس یا دایار تشخیص بدهد که متن پیام ها را از مخابرات بگیرد باید درخواست خود را طبق رویه موجود به هیئتی از سه نفر از قضات که در مراکز دادگستری استان ها مستقر هستند بفرستد بعد از تایید آن هیئت ، مخابرات اقدام لازم را انجام می دهد .
🔺مصلحت بازپرس یا دادیار وقتی بوجود می آید که اولا از روش های دیگر حقوقی امکان کشف جرم وجود نداشته باشد و ثانیا تاثیر مستقیم گرفتن متن پیام ها در کشف جرم مشخص وروشن باشد.
🔺البته باید گفت در مورد اپلیکیشن های مختلف مانند تلگرام یا واتساپ محدودیت هایی نیز وجود دارد.
۲۵- جستجوی مدارک گم شده از طریق سایت اینترنتی شرکت پست
هر یک از شما ممکن است مدارک  مهمی را گم کرده باشید که تا بحال پیدا نشده باشد. یک سایت اینترنتی بسیار مفید توسط شرکت پست ایجاد شده است که هر مدرکی که به اداره پست ارسال شده باشد، در آن اعلام میکند. به دیگران توصیه کنید اگر هر مدرکی پیدا کردند در صندوق پست بیاندازند تا در این سایت ثبت شود.
به آدرس روبرو مراجعه کنید و نام و یا نام خانوادگی خود یا آشنایان خود را در آن جستجو کنید: سایت پست یافته
۲۶- آیا دارنده گواهینامه رانندگی که اعتبار ۱۰ ساله آن تمام شده در صورت اقدام به رانندگی،مشمول جرم رانندگی بدون پروانه میشود؟
رانندگی فردی که اعتبار گواهینامه اش منقضی شده به معنای رانندگی بدون پروانه نیست و صرفا تخلف عدم تمدید اعتبار گواهینامه صورت گرفته است که در صورت رویت توسط افسر راهنمایی،جریمه به وی تعلق میگیرد.
۲۷- آیا عفو رهبری مجازات قصاص را از بین می برد؟
خیر مجازات قصاص حق الناس محسوب می شود و شامل عفو رهبری نخواهد شد.
۲۸- آیا عفو رهبری شامل اعدام می باشد؟
بله فردی که محکوم به اعدام شده است ممکن است مورد عفو قرار گیرد و مجازات وی به حبس ابد تبدیل شود البته همین حبس ابد بازهم ممکن. است مشمول عفو قرار گیرد. البته این در صورتی است که از باب قتل محکوم به اعدام نشده باشد.
۲۹- چه جرائمی شامل عفو نمی شود؟
جرائمی مانند جاسوسی، محاربه، قاچاق اسلحه، ارتشاء، اختلاس و دیگر مواردی که در متن اشاره شده است.
۳۰- کلانتری چند ساعت می تواند فرد را در بازداشت نگه دارد ؟
مطابق با قانون کلانتری ها نمی توانند بیش از زمان مشخصی فرد را در بازداشت نگه دارند.
هرگاه فردی مرتکب تخلف شود که توسط پلیس بازداشت شود باید در مهلت مقرر قانونی در زندان بماند و نمی‌توان بیش از زمانی مشخص او را در بازداشت نگه داشت.
برابر قانون آیین دادرسی کیفری کلانتری‌ها و ضابطین قضایی حداکثر ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را در بازداشتگاه و تحت نظر نگه دارند و آن‌ها موظف هستند که در طول این ۲۴ ساعت متهم را به مرجع قضایی معرفی کنند.
مطابق با ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی بازداشت غیر قانونی جرم است و مجازات آن حبس است.
درصورت بازداشت غیرقانونی شخص بازداشت شده می‌تواند در مرجع قضایی دادخواست جبران خسارت و الزام به عذر خواهی و درج حکم کند.
۳۱- به رای هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار اعتراض دارم، کجا باید شکایت کنم؟
شکایت در هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار دو مرحله‌ای است. در مرحله بدوی چنانچه نسبت به رای هیئت تشخیص(بدوی) معترض باشید، باید اعتراض خود را ظرف حداکثر ۱۵روز برای بررسی در هیئت حل اختلاف یا تجدیدنظر ارائه کنید. در غیر این ‌صورت رای هیئت تشخیص قطعی تلقی می‌شود. درصورت ارجاع موضوع به هیئت حل اختلاف (تجدیدنظر) و صدور رای از طرف هیئت مذکور رای قطعی شده و دو طرف (کارگر و کارفرما) ملزم به اجرای آن هستند. چنانچه هر یک از طرفین(کارگر یا کارفرما) به آرای قطعی هیئت‌های مذکور، معترض باشند سه ماه مهلت دارند تا از آرای مذکور به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
۳۲- جهت طرح دعوی از کارفرما به‌دلیل بیمه‌نکردن کارگر، چه مدارکی لازم است و باید به‌کجا مراجعه کرد؟ 
در ابتدا لازم است به شعبه تامین‌اجتماعی محل کارگاه مراجعه و مدارک خود را بابت اشتغال و کارکرد در کارگاه مربوطه ارائه کنید و خواستار بازرسی از کارگاه شوید.
◾️ در مواردی که مورد ادعا مربوط به اشتغال در سال‌های قبل باشد باتوجه به مدارک از قبیل قرارداد کار، فیش‌ها و پرینت بانکی دریافت حقوق، برگه حضوروغیاب و… موضوع در شعبه و کمیته احتساب سابقه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و درصورت تایید، مبلغ حق‌بیمه تعیین و بدهی به کارفرما ابلاغ می‌شود.
◾️ درصورتی‌که در حال حاضر اشتغال به کار داشته باشید، با ارائه مدارک ذکر شده، بازرس شعبه نیز جهت سرکشی به کارگاه مراجعه خواهد کرد.
◾️ تایید اشتغال فرد در کارگاه توسط بازرس کافی است تا حق‌بیمه از کارفرما وصول و سابقه منظور شود.
◾️ اگر از این طریق نتیجه‌ای حاصل نشد، باید به هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار مراجعه و علیه کارفرما بابت عدم اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار شکایت کنید.
۳۳- برای تضمین انجام تعهدات طرف مقابل در قراردادها، ضمانت اجراهای لازم چه میباشند؟
در قراردادهای خود با توجه به نوع قرارداد و شناختی که از طرف قرارداد دارید، برای تضمین انجام تعهدات طرف مقابل، ضمانت اجراهای مناسب در نظر بگیرید.
این تضمین ها می تواند شامل در نظر گرفتن مبلغی به عنوان خسارت دیرکرد، اخذ چک و سفته، ضمانت نامه بانکی، تعیین ضامن و … باشد. اما ممکن است هر تضمینی، برای هر قراردادی، مناسب نباشد.
بنابراین، با توجه به اینکه انتخاب ضمانت اجرای مناسب، سلامت قرارداد شما را تضمین می کند، برای انتخاب بهترین گزینه و نگارش صحیح آن، از وکیل مورد اعتماد خود مشورت بگیرید.
۳۴- اگر راننده‌ای حین رانندگی مست باشد در میزان مجازات وی تأثیری دارد؟
فردی که در حالت مستی رانندگی می‌کند علاوه بر جریمه دومیلیون ریالی، گواهینامه‌اش ۶ ماه ضبط می‌شود.
۲ سال زندان برای رانندگی در حالت مستی👇
کسی که در حالت مستی رانندگی کند و دیگری را به صورت غیرعمدی بکشد این فرد به لحاظ ارتکاب شرب خمر در صورت وجود شرایط دیگر قانونی حد به ۸۰ ضربه تازیانه محکوم می‌شود و برای رانندگی در حالت مستی علاوه بر پرداخت دیه به اولیای دم متوفی به مجازات حبس حداقل دو سال و نیز به تشخیص دادگاه برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم می‌شود.
۳۵- آیا بیمه شخص ثالث خسارت ناشی از رانندگی در حالت مستی را پرداخت می‌کند؟
بله، از لحاظ قانونی بیمه شخص ثالث باید خسارت‌های ناشی از تصادفات را در هر شرایطی پرداخت کند.شرکت بیمه‌کننده نسبت به پرداخت مبلغ خسارت به قربانی اقدام و سپس از راننده متخلف به مراجع قضایی شکایت می‌کند و از راننده خسارت می‌گیرد.
۳۶- شرایط توقیف حقوق کارمند برای پرداخت اقساط مهریه و یاسایر دیون چه می باشد؟
وقتی حکمی صادر می‌شود، برای به اجرا درآوردن آن شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه صادر و این اجراییه به محکومٌ‌علیه، ابلاغ شود.
📚✏️طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، همین که اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است، ظرف مدت ۱۰ روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما ممکن است او در این مهلت، حکم را اجرا نکند و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم، عمل نکند. در این صورت طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ‌له می‌تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود.
بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به‌عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف خواهد بود. البته باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان، برای اجرای حکم، قابل توقیف نیست.
📚✏️بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، محکومٌ‌له می‌تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، توقیف شود. در همین راستا اگر محکومٌ‌علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌چهارم حقوق و مزایای او توقیف می‌شود و در غیر این‌صورت، یک‌سوم حقوق و مزایای او، به نفع محکومٌ‌له، بازداشت خواهد شد. علت این امر هم روشن است، زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند، قابل توقیف باشد، زندگی او مختل خواهد شد؛ به‌همین دلیل، قانونگذار صرفاً یک‌سوم حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف دانسته و حتی در فرضی که آن کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یک‌چهارم، کاهش داده است .
 ۳۷- آیا مامورین پلیس فتا نمی توانند تلفن همراه یا رایانه افراد را تفتیش و بازرسی کنند؟
📚✏️مطابق ماده ۳۶قانون جرایم رایانه ای:
تفتیش و بازرسی از تلفنهای همراه یا رایانه ها فقط با  دستور قضایی در مواردی که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم وجود داشته باشد، در حضور صاحب مال به عمل می آید.
۳۸- چهار نکته درباره قوانین راهنمایی و رانندگی 
📚✏️رانندگان باید بدانند برخلاف تصور عمومی و رایج، هرچند مکلفند گواهینامه، کارت ماشین، بیمه و معاینه فنی را به همراه داشته باشند اما به همراه نداشتن این مدارک، دلیلی بر انتقال خودرو به پارکینگ نیست،
📚✏️مطابق ماده ۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی ، چنانچه یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا حتی یک کارت شناسایی معتبر ، به همراه راننده باشد، مامورین مکلفند بدون توقف خودرو، مدرک مزبور را اخذ و رسید ارائه دهند.
📚✏️راننده می تواند بعدا سایر مدارک را به اداره راهنمایی و رانندگی ارائه داده و مدرک خود را مسترد نماید.
📚✏️حتی مامورین مکلفند چنانچه راننده ساکن شهر دیگری باشد، ظرف ۴۸ ساعت مدارک اخذ شده را به راهنمایی و رانندگی محل اقامت راننده ارسال نمایند.
۳۹- قانونگذار برای عکسبرداری از کارت شناسایی چه شرایطی در نظر گرفته است؟
بعضی از اشخاص، برای اینکه مدارک اصلی آنها، مثلا کارت ملی یا گواهی نامه و… مفقود نشود، و بعد گرفتار مراحل زمانبر دریافت المثنّی و.. نشوند،  به مغازه های لوازم التحریر فروشی یا …، مراجعه کرده، صاحب مغازه از آن کارت عکس گرفته و آن را پرس می کند و..
بعد آن اشخاص ، کارت اصلی را در منزل نگه داشته و عکس کارت را همیشه همراه خود می برند، به این دلیل که اگر مفقود شد، گرفتار درخواست المثنّی و .. نشوند.
غافل از اینکه این کار از لحاظ قانونی جرم محسوب می شود.
📚✏️طبق مادهّ ی ۵۳۷ قانون تعزیرات:
عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود، باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد.
در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود‌ و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا به سه تا‌ دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد..
یعنی هم شخصی که از آن کارت تصویر گرفته(مغازه دار)، و هم شخصی که از آن استفاده کرده، هر دو به مجازات فوق محکوم می شوند.
۴۰- مجازات شنود و استراق سمع چیست؟
شنود مکالمات جرم است و هیچکس مجاز به اینکار نیست و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
📚✏️مطابق ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ، کنترل و شنود تماس های تلفنی ممنوع است ، مگر با موافقت رییس کل دادگستری استان و در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد و یا برای کشف جرایمی که در آن مجرم  به مجازاتهایی مثل اعدام یا حبس ابد محکوم میشود، لازم باشد.
🔸ضبط کردن صدا یک اماره(نشانه) است و علی القاعده دلیل محکمه پسندی در دادگاه محسوب نمی شود ، مگر اینکه در کنار دلایل مستدل دیگری به دادگاه ارائه شود.
۴۱- شرایط دفاع درمقابل سارق چیست؟
دفاع از خود یا دیگران در قانون دارای شرایطی است که در صورت وجود آن شرایط، دفاع، مشروع تلقی خواهد شد.
🔸دفاع از خود یا دیگران در مقابل سارق و مهاجم دارای شرایطی است و در صورت وجود آن شرایط قانونگذار از فرد مدافع حمایت خواهد کرد. در این زمینه، باید دانست که دفاع و حمله باید متناسب باشد.
به عنوان مثال، اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد، مدافع نمی‌تواند با اسلحه از خود دفاع کند. همچنین لازم است که امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد تا دفاع، مشروع تلقی شود.
🔸یکی دیگر از شرایطی که در صورت وجود آن، دفاع، مشروع خواهد بود، این است که خطر قریب‌الوقوع باشد بنابراین اگر کسی، دیگری را صرفاً تهدید کند، مدافع نمی‌تواند با سلاح او را به قتل برساند.
🔸در نهایت نیز، دفاع باید برای دفع خطر ضرورت داشته باشد. به عنوان مثال، اگر کسی با استفاده از یک وسیله عادی، ضربه‌ای آرام به شما وارد و سپس فرار کند و دور شود، مدافع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند و بعد ادعا کند که از خود دفاع کرده است. در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد، مشروع تلقی می‌شود و مدافع مجازات نخواهد شد.
۴۲- آیا می‌توان با استناد به فیلم ضبط شده‌، از شخصی شکایت کرد؟
📚✏️مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت است از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.
بنابراین فیلم ضبط شده یا صدای ضبط شده و سایر مواردی از این دست نمی‌تواند به‌عنوان تنها دلیل شاکی، کافی باشد.
هرچندکه می‌توان چنین مواردی را به‌عنوان اماره‌ای در کنار سایر اماره‌ها قرار داد که قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده بتواند براساس آن به علم کافی در مورد قضیه دست یابد و رای صادر کند.
در حالت کلی در پرونده های کیفری اماره ای قوی برای علم قاضی و در پرونده های حقوقی اماره ای قوی در کارشناسی میباشد.
۴۳- چه حوادثی «حوادث ناشی از کار» محسوب می‌شوند؟
حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه، تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد.
✏️اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.
۴۴- با سلام مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰تومان پول به یکی ازدوستان دادم تا با ان پول جنس خریده و معامله کند و در سود ان شریک باشیم و دفتری را اجاره نموده که ان دفتر به اسم خودم میباشد و دوستم درانجا با ان پول کار میکند یعنی کار اجرائی با ایشان میباشد و در قبال ان پول من یک چک بدونه تاریخ دریافت نمودم و الان در حدود چهار ماه است که پول را به من بر نمیگرداند حال با توجه به اینکه قراردادی بین ما نیست و فقط چک ایشان را دارم:
 1. میتوانم چک را برگشت بزنم؟
  می توانید چک را برگشت بزنید ووجه آنرا مطالبه کنید.
 2. با توجه به اینکه دفتر محل کار به اسم من است ولی من کلید انجا را ندارم و اهالی ان مجتمع فقط ایشان را دیده اند که در انجا کار میکند آیا من میتوانم درب انجا را قفل نموده و پولی را که بابت پیش داده ام بگیرم؟
  میتوانید از تردد وی به محل کار جلوگیری نمائید یا اینکه قفل نمائید وپول پیش را پس بگیرید.
 3. آیا می توانم ادعا کنم تمام اجناسی را در انجا هست مال من است و او نتواند دوباره انجا را باز کند؟
  در مورد اجناس نیز اگر ایشان مدرکی داشته باشد (یا شهود معتبر)می تواند مدعی باشد، با همه این اوصاف توصیه می کنم جهات انصاف را نگه دارید.
۴۵- چگونه از صحت “زمین” و “ویلا”های تبلیغاتی مطلع شویم؟
سامانه تلفنی ۱۳۱ سازمان امور اراضی و سامانه تلفنی ۱۵۰۴ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است که می‌توانند با آن‌ها تماس بگیرند و از طریق کارشناسان مربوطه اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنند تا زمینی که می‌خرند جزو منابع طبیعی یا اراضی کشاورزی غیر قابل کاربری و … نباشد.
مردم باید قبل از خرید زمین یا ویلا در چنین مناطقی ضمن تحقیق و پرس‌وجو با چشمانی باز تصمیم بگیرند و در وهله نخست موقعیت مکانی و پلاک آن قطعه زمین یا ویلا را استخراج کنند و از طریق دستگاه‌های متولی مانند سازمان امور اراضی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و غیره استعلام‌های خود را بگیرند، چرا که حداقل شرایطی که می‌تواند یک نفر را نسبت به قانونی بودن یا ارتکاب تخلف در آن زمین یا ویلا مطمئن کند، داشتن مجوز تغییر کاربری و پروانه ساخت است.
 دستگاه‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، بخشداری، شهرداری و غیره می‌توانند مجوز داشتن یا نداشتن یک زمین یا ویلا را برای واگذاری، تغییر کاربری و ساخت و ساز تایید کنند، مردم باید به خود و مسئولان کمک کنند، وقتی به عنوان مثال زمینی را در یک باغ خریداری کنند ابتدا باید ببینند که این باغ تفکیک و تقسیم شده است یا خیر. ثانیا درباره مجوز داشتن یا نداشتن آن بیشتر تحقیق کنند، چرا که تفکیک یک باغ نه تنها هزینه‌های مواصلاتی و سکونتگاهی بالایی برای خریدار دارد، بلکه به تولید ملی آسیب می‌رساند.
۴۶- تعریف اعسار چیست و انواع اعسار از حیث موضوع چه می باشد؟
اعسار در حقوق صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی های خود و یا هزینه های دادرسی را نداشته باشد.
انواع اعـسـار از حیث موضوع آن به سہ دستہ تقسیم می شوند:
۱) اعسار از هزینہ دادرسی
۲) اعسار از پرداخت محکوم به
۳) اعسار از هزینہ دین یا اجرائیہ ثبتی
🔸اعسار در هزینہ دادرسی:
تضمینی است برای جلوگیری از دعاوی واهی، اما هر جا ڪه یڪ دعوای واقعی و قابل طرحی، به علت عدم توانایی شخص در پرداخت هزینہ دادرسی عنوان نمی شود، دولت باید مساعدت ڪند و سدی را ڪه در برابر مجانی بودن دادگستری به وجود آورده بردارد، این است ڪه مسألہ اعسار و معافیت از هزینہ دادرسی در قوانین محاکماتی ظاهر گردید.
🔺طبق ماده ۵۰۴ ق.آ.د.مدنی
معسر از هزینہ دادرسی ڪسی است ڪه به واسطہ عدم ڪفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیہ نیست.
🔸در دو صورت اعسار از هزینہ دادرسی به وجود می ‌آید:
۱/به علت اینڪه دارایی شخص ڪفاف پرداخت هزینہ دادرسی را نمی‌نماید.
۲/به علت اینڪه شخص به خاطر عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیہ نباشد.
🔸برخی از مصادیق عدم دسترسی به مال خود عبارتند از :
۱/اموالی ڪه حاکم، شخص را در آن ممنوع التصرف ڪرده
۲/اموال متعلق رهن و معاملات با حق استرداد
۴۷- آیا زوجه ایرانی که شوهر خارجی دارد، جهت خروج از کشور نیاز به اجازه شوهر خارجی دارد؟
یک نکته قانونی در خصوص فرم رضایتنامه خروج از کشور زنانی که شوهر خارجی دارند.
🔸بند ۳ ماده ۱۸ “قانون گذرنامه”:
(… زنانی که‌ شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند [رضایت کتبی شوهر] مستثنی می‌باشند).
“زوجه ایرانی که شوهر خارجی دارد، جهت خروج از کشور نیاز به اجازه شوهر خارجی ندارد”
۴۸- ️موارد توقیف وسایل نقلیه طبق قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی چه می باشد؟
موارد توقیف وسایل نقلیه طبق قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به شرح زیر است و غیر از موارد مذکور به هیچ وجه خودرو به پارکینگ نخواهد رفت:
⚠️تصادفات منجر به جراحت یا فوت
⚠️رسیدن جریمه یا خلافی به یک میلیون تومان
⚠️در صورت همراه نداشتن مدارک
البته در صورت همراه داشتن شناسنامه خودرو توقیف نمیگردد و شناسنامه اخذ و راننده موظف است سریعا مدارک را به مامور برساند.
⚠️رانندگی بدون گواهینامه
⚠️ارتکاب «همزمان» ✌️دو تخلف از موارد زیر 👇
۱⃣حرکات نمایشی مثل دورزدن درجا و تک چرخ موتورسیکلت
۲⃣تجاوز از سرعت مجاز تا ۳۰ کیلومتر
۳⃣سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه
۴⃣عبور از چراغ قرمز
۵⃣حرکت به‌طور مارپیچ
۶⃣تجاوز به چپ از محور راه
⚠️توقف در محل پارک ممنوع (به شرط عدم حضور راننده)
⚠️توقف داخل پیاده رو (به شرط عدم حضور راننده)
👇در خصوص موتور سیکلت‌🏍
⚠️حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت  حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه.
۴۹- برخی به نام خانوادگی خود علاقه ندارند حال سئوال اینجاست که آیا امکان تغییر نام خانوادگی وجود دارد؟
در موارد ذیل، می توان نام خانوادگی را تغییر داد:
۱- نام خانوادگی، از دو کلمه بیشتر باشد مانند: فرشچی اصل امامی، ناصری محمدی مطلق و …
۲- نام خانوادگی‌، بیش از یک کلمه و عدد باشد مانند چهل تنان محمودی، جعفری هفت برادران و …
۳- بیش از یک کلمه و حرف باشد مانند: آحسینی نژاد، ق قنبری پور و…
۴- بیش از یک کلمه و پسوند باشد مانند: محمدی نژاد مطلق، موسوی فرد متدین و …
۵- نام خانوادگی از واژه های مستهجن و ناپسند، ترکیب شده باشد مانند: گدا پور
۶- نام خانوادگی از واژه های خارجی باشد مانند: ویلیامز، کارتر ، میچل و ….
۷-  نام خانوادگی های مذموم و نکوهیده که مغایر ارزشهای ایرانی – اسلامی باشد مانند: بی ایمان – پول پرست، کافر و …
۸- هرگاه نام خانوادگی، اسم یک محل بطور مطلق باشد مانند تهرانی، اصفهانی، شیرازی، تبریزی، کرجی و …..
۹- هرگاه در نام خانوادگی، اسم یک محل بصورت پسوند وجود داشته باشد: مانند حسینی تبریزی، وثیق تهرانی، مهدوی کرمانی که در این موارد، پسوند (نام محل)، قابل حذف است.
۱۰- در هر مورد که افراد، به هر دلیل شخصی، مایل باشند نام خانوادگی خود را تغییر دهند، مشروط به انکه کسی که قبلا آن نام خانوادگی را دارد، معترض نباشد.
۵۰- صدای ضبط شده در محکمه دلیل محسوب نمیشود. آیا این مطلب صحت دارد؟
این مطلب صحیح است ولی به معنای بی اعتباری و از درجه اعتبار ساقط شدن  صدای ضبط شده در محکمه نیست. بلکه برخی قضات و حقوقدانان نوار ضبط شده از شخص مرتبط در یک پرونده کیفری را صرفا یک اماره و قرینه برای اثبات بزه یا تبرئه متهم می دانند.
اگر به جز این نوار ضبط شده ادله محکمه پسند یا به عبارتی بینه شرعی وقانونی برای انتساب یک بزه به شخص وجود داشته باشد این نوار ضبط شده نیز می تواند در کنار آن دلایل محکمه پسند به عنوان یاور آن دلیل به قاضی کمک کند.
از سوی دیگر اگرصدای منتسب به شخص، مورد انکار و تکذیب قرار گیرد و نتوان پس از انکار نامبرده با دلایل دیگر انتساب و تعلق آن را به وی ثابت کرد صدای ضبط شده از درجه اعتبار حتی با عنوان اماره و قرینه نیز ساقط می شود.
۵۱- آیا انتشار مطلب با محتوای آموزش هک جرم است؟
در قانون جرایم رایانه ای آمده است:
ماده ٢۵- هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ۵ میلیون ریال تا بیست میلیون ٢٠ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می‌رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
۵۲- تظاهر به توبه یعنی چه وچگونگی مجازات آن چه می باشد؟
در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی که به بحث توبه پرداخته است، قانونگذار مواردی را احصا کرده که این امکان را به متهم و مجرم می‌دهد تا در جرایم حدود و حتی تعزیرات، از فرصت توبه استفاده کند و ساز و کار این مبحث فقهی را در مواد قانونی پیش‌بینی کرده است.
همچنین قانونگذار در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، توبه را یکی از موارد هفت‌گانه موقوفی تعقیب در مرحله تعیقب کیفری قرار داده است. بدین معنا که در مرحله تعقیب، دادسرا که در رأس آن دادستان است، می‌تواند با احراز شرایط قانونی توبه متهم را پذیرفته و قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
هرچند این اختیار خلاف اصل و یک استثنا است و با علم به اینکه رفتار دادستان‌ها محتاطانه خواهد بود، این اختیار به دادستان تفویض شده است همچنین توبه متهم در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون موجب صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد بود.
در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، قانونگذار توبه را پذیرفته، اما برای آن شرایطی را نیز قرار داده است. مانند اینکه اصلاح و ندامت متهم باید احراز شده و چنانچه ثابت شود مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات یا تخفیف درنظر‌گرفته‌شده، ملغی‌الاثر خواهد شد و مجازات اجرا می‌شود.
همچنین دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌شود و مقررات راجع به توبه شامل کسانی که مقررات تکرار جرم تعزیری در مورد آن‌ها اعمال می‌شود، نخواهد شد و توبه در جرایم تعزیری صرفاً شامل درجات ۶، ۷ و ۸ می‌شود.
۵۳- پرسنلی که بدون بیمه و قرارداد کار مکتوب در شرکت ها مشغول به کار هستند و حقوق خود را به صورت دستی دریافت می کنند آیا در زمان اختلاف با کارفرما و شکایت، می توانند رابطه خود را با شرکت اثبات نمایند؟
در صورتی که پرسنل مذکور هیچگونه مدرکی نداشته باشند، در صورت ثبت دادخواست در اداره کار مربوطه، به استناد ماده ۹۳ آئین دادرسی کار، می توانند نسبت به اعزام بازرس اداره کار، به کارگاه مورد نظر با معیت خودشان درخواست نمایند.
لازم به ذکر است ٩٩ درصد بازرسی های انجام شده منجر به احراز رابطه کارگری و کارفرمایی می گردد.
۵۴- وضعیت استخدامی پرسنل شورای حل اختلاف به کجا رسیده است؟
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه حل اختلاغ نیروهای شوراهای حل اختلاف که از بدو تاسیس در این نهاد مردمی تلاش میکنند به صورت افتخاری بوده و پاداش ناچیزی دریافت می کنند ولی بعد از گذشت چندین سال و گسترش شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور و بالا رفتن حجم پرونده های ورودی روز به روز بر پرسنل این نهاد اضافه شده و تا این لحظه حدود چهل هزار نفری در سطح کشور در عرصه صلح و سازش خالصانه زحمت می کشند.
🔶در ادامه اگر بخواهیم این نیروها را به چند دسته تقسیم کنیم به جز بازنشسته ها و کسانی که شغل دیگری دارند حدودا پانزده هزار نفر از این زحمت کشان را جوانانی تشکیل داده اند که هیچ شغل دیگری ندارند و تنها منبع درآمدشان همین پاداشی است که هرماه برایشان واریز می گردد و چندین سال می باشد که با کمترین درآمد گذران زندگی می کنند.
شایان ذکر است در چند سال اخیر تلاش های سازنده ایی در جهت بهتر شدن وضعیت بیمه و پاداش این عزیزان از سوی مدیران مرکز توسعه حل اختلاف انجام گردیده و به ثمر نشسته است و حتی شاهد بودیم طبق پیگیری های روسای قبلی مرکز و بعد از سرکار آمدن حجت الاسلام والمسلمین جناب دکتر صادقی پاداش پرسنل حدود دونیم برابر افزایش پیدا کرده و همچنین قرار شد تمام پرسنل جدیدالورود در همان ابتدای ورود بیمه گردند که قبلا به دلیل کمی بودجه دو سال زمان می برد.
🔶در پایان اما استخدام نیروهای فاقد شغل که از واجبات می باشد و با اینکه در لایحه جدید قانون شوراهای حل اختلاف آورده شده است بلا تکلیف مانده و این لایحه هنوز بعد از گذشت چند ماه در کمسیون تدوین لوایح دولت منتظر تایید است تا برای تصویب راهی مجلس گردد تا این عزیزان از چشم انتظاری در بیایند.
۵۵- آیا صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از رابطه نامشروع “فقط با حکم دادگاه” ممکن است؟
✍ سیف‌الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور صدور شناسنامه به “فرزندان حاصل از رابطه نامشروع” را تکذیب کرد. او گفت: «اینکه سازمان ثبت احوال به فرزندان حاصل از رابطه نامشروع شناسنامه می‌دهد، صحت و امکان ندارد.»
 به گفته او “فرزندان نامشروع در صورتی که دادگاه تایید کند و حکم دهد می‌توانند شناسنامه دریافت کنند”.
۵۶- چگونگی حذف نام زوجه از شناسنامه:
چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه ‌اش می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.
۵۷- ممنوع الخروجی افراد ۵ علت دارد و تنها ۵ گروه از افراد برای خروج از مرزهای کشور دچار مشکل می شوند.این ۵ دلیل ممنوع الخروجی چه می باشد؟
🔻 بدهکاران قطعی مالیاتی.
🔻بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، بدهی آن ها محرز شده.
🔻افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و هرعنوان دیگری دارای سوء شهرت باشند.
🔻کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد، کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند.
🔻افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری مانند (پدر، شوهر و…) محول شده است.
۵۸- برای استعلامات مهم در هنگام عقد قرارداد یا معامله با افراد به کجا باید مراجعه کرد؟
در هنگام عقد قرار داد یا معامله با افراد، میتوانید از امکانات سایت های مرجع زیر، اسناد و مدارک ذیربط در قرارداد را صحت سنجی و راستی آزمایی نمایید.
📌استعلام اهلیت و آخرین وضعیت شرکت: rrk.ir
📌بررسی صحت وکالتنامه‌های تنظیمی در دفترخانه‌ها: ssaa.ir
📌بررسی صحت وکالتنامه‌های تنظیمی در کنسولگری یا سفارتخانه‌ها: tak.mfa.ir
📌صحت‌سنجی اختراع ثبت‌شده و برند تجاری: iripo.ssaa.ir
📌بررسی اعتبار گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده: evat.ir
📌استعلام صحت اسناد مالکیت: estate.ssaa.ir
📌بررسی اصالت گوشی موبایل و قاچاق نبودن آن: hamta.ntsw.ir
📌استعلام سیمکارت تلفن همراه: mobileecount.cra.ir
📌سامانه استعلام ممنوع‌الخروجی اجرای ثبت: exitban.ssaa.ir
📌استعلام وضعیت اعتبار چک صیادی: https://www.cbi.ir/EstelamSayad/19689.aspx
📌استعلام صحت کدپستی: epostcode.post.ir
۵۹- ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ؟
🔹ﺣﺘﻤﺎً ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺁﻧﺮﺍ ﺫﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ
🔹 ﺣﺘﻤﺎً ﺩﺭ ﺳﻔﺘﻪ ﻋﻠﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺁﻧﺮﺍ ﺫﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ ﻣﺜﻼً ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ، ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ..
🔹 ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺳﻔﺘﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﯼ ﺳﻔﺘﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﺎﺑﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻭ حتما ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﺭ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﮐﭙﯽ ﺍﺯ ﺳﻔﺘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ‏(ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ‏) ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
🔹ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۶۷۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ‏( ﮐﺘﺎﺏ ﭘﻨﺠﻢ ‏)، ﻫﺮﮐﺲ ﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪ ﻣُﻬﺮ ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﺍﻣﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺳﻮﺀﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۶۰- تفاوت اضطرار با اکراه و اثر هرکدام چه می باشد؟
✏️اضطرار , احساس اجبار درونی است که شخص را وادار به عمل حقوقی می کندو خللی به عمل حقوقی نمی رساند ولی اکراه , یک عمل اجبار کننده بیرونی است که موجب عدم نفوذ معامله می شود.
📚مستند ماده۲۰۶ ق.م
نکته۱: معامله اضطراری صحیح ونافذ است
نکته۲: سواستفاده از اضطرار یا ایجاد آن به منظور اجبار اکراه محسوب می شود.
نکته۳: مضطر مسئولیت مدنی ندارد
نکته۴: اگر چه اراده مضطر سالم نیست اما به دلیل اینکه اکثر معاملات به اضطرار واقع می شود واینکه اصل براستحکام و صحت معاملات است , معامله اضطراری برخلاف معامله اکراهی صحیح و نافذ است.
۶۱- دستکاری در پلاک خودرو چه مجازاتی طبق قانون دارد؟
📚طبق ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی:
«هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد، یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن نصب کند یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با اعلام به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیهموتوری و یا پلاک‌های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
۶۲- آیا جملۀ ” صدای ضبط شده در محکمه دلیل محسوب نمیشود ” صحیح می باشد؟
✏️این مطلب صحیح است ولی به معنای بی اعتباری و از درجه اعتبار ساقط شدن  صدای ضبط شده در محکمه نیست. بلکه برخی قضات و حقوقدانان نوار ضبط شده از شخص مرتبط در یک پرونده کیفری را صرفا یک اماره و قرینه برای اثبات بزه یا تبرئه متهم می دانند.
✏️اگر به جز این نوار ضبط شده ادله محکمه پسند یا به عبارتی بینه شرعی وقانونی برای انتساب یک بزه به شخص وجود داشته باشد این نوار ضبط شده نیز می تواند در کنار آن دلایل محکمه پسند به عنوان یاور آن دلیل به قاضی کمک کند.
✏️از سوی دیگر اگرصدای منتسب به شخص، مورد انکار و تکذیب قرار گیرد و نتوان پس از انکار نامبرده با دلایل دیگر انتساب و تعلق آن را به وی ثابت کرد صدای ضبط شده از درجه اعتبار حتی با عنوان اماره و قرینه نیز ساقط می شود.
۶۳- مطابق قانون جرائم رایانه ای آیا انتشار مطلب با محتوای آموزش هک جرم است ؟
📚در قانون جرایم رایانه ای آمده است:
ماده ٢۵: هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ۵ میلیون ریال تا بیست میلیون ٢٠ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می‌رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.
✏️تبصره : چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
۶۴- نصاب شهادت در زنا یعنی چه؟
✏️نصاب شهادت در زنا شهادت ۴مرد است. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کفایت می کند و زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل است  در این مورد هر گاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت می شود.
✏️در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هر گاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط ، قذف محسوب می شود و موجب حد است.
۶۵- در صورتی که دختر برای اجازه ازدواج، به پدر یا جد پدری دسترسی نداشته باشد تکلیفش چیست؟
✅ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی و تبصره آن در این زمینه چنین مقرر می دارد: «در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان(اجازه) از آنها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.»
تبصره : «ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه می باشد.»
بنابراین با توجه به ماده مذکور، چنانچه دختر برای اجازه ازدواج به پدر و یا جد پدری دسترسی نداشته باشد، مثلاً در خارج از کشور یا در نقطه نامعلومی باشند، احتیاج به هیچ گونه اجازه ای ندارد و در ازدواج خود آزاد است. البته همان طور که در تبصره ماده مزبور ملاحظه می شود، بدوا عدم امکان دسترسی به پدر و جد پدری می بایست در دادگاه احراز شود.
۶۶- شماره تلفن های اضطراری ۳ رقمی
☎   ۱۱۰    پلیس
☎   ۱۱۱     ارتباط با دولت
☎   ۱۱۲    هلال احمر
☎   ۱۱۳    اداره اطلاعات
☎   ۱۱۴    اطلاعات سپاه
☎   ۱۱۵    اورژانس
☎   ۱۱۶    حراست انتظامی
☎   ۱۱۷    خرابی تلفن ثابت
☎   ۱۱۸    اطلاعات تلفن ثابت
☎   ۱۱۹    اعلام ساعت رسمی
☎   ۱۲۰    پلیس راه
☎   ۱۲۱    اتفاقات برق
☎   ۱۲۲    اتفاقات آب
☎   ۱۲۳   اورژانس  بهزیستی
☎   ۱۲۴   مبارزه با گرانفروشی
☎   ۱۲۵   آتش نشانی
☎   ۱۲۹   دادگستری
☎   ۱۳۲    ارتباط با قوه مقننه
☎   ۱۳۳    تاکسی برون شهری
☎   ۱۳۴    هوا شناسی
☎   ۱۳۷    شهرداری
☎   ۱۹۰    شکایت از اورژانس
☎   ۱۹۲   تقویم و ساعات شرعی
☎   ۱۹۳    اداره پست
☎   ۱۹۴    خرابی گاز
☎   ۱۹۵   شکایت از مخابرات
☎   ۱۹۷   شکایت نیرو انتظامی
☎   ۱۹۹   فرودگاه هواپیمایی
۶۷- شماره تلفن های اضطراری ۴ رقمی
☎️  ۲۰۰۰     پرداخت قبوض مخابرات
☎   ۱۴۸۰    مشاوره بهزیستی
☎   ۱۴۹۰    وزارت  بهداشت
☎   ۱۵۹۰    پزشک خانواده
☎   ۱۵۴۴    اینترنت آسیا تک
☎   ۱۶۹۰   نظارت نظام پزشکی
☎   ۱۶۱۶    بنیاد شهید  ایثارگران
☎   ۱۸۱۹    شکایت از درمان
۶۸- سامانه های استعلام مورد نیاز
🔹سامانه استعلام تعداد سیم کارت
⬅  ارسال کد ۵۱۱ به سامانه  ۲۰۵۲۶
🔹سامانه استعلام نمره منفی و میزان تخلفات رانندگی 
⬅ ارسال کد ۵۱۲ به سامانه ۲۰۵۲۶
🔹سامانه استعلام خلافی و شکایت نسبت به جریمه ها
⬅ ارسال کد ۵۱۳ به ۲۰۵۲۶
🔹سامانه استعلام سابقه بیمه (سوابق کاری)
⬅ ارسال کد ۵۱۴ به سامانه ۲۰۵۲۶
🔹سامانه استعلام وضعیت یارانه و اعتراض حذف شدگان
⬅ ارسال کد ۵۱۵ به سامانه ۲۰۵۲۶
🔹سامانه استعلام وضعیت سربازی و معافیت ها
⬅ ارسال کد ۵۱۶ به سامانه  ۲۰۵۲۶
۶۹- چند توصیه مهم برای فروشنده در خصوص معاملات خودرو، با توجه به منقول بودن مورد معامله (مبیع):
🔸اگر خودرو خود را به صورت اقساطی می فروشید حتما از سابقه حساب بانکی و اعتبار خریدار مطلع شوید.
🔸سعی کنید اگر چکی دریافت می کنید، شرطی بابت عدم پرداخت وجه چک قید کنید که اگر مثلا برگشت خورد به ازای هر روز تاخیر در پرداخت باید مثلا پنجاه هزار تومان خسارت پرداخت کند.
🔸برای برگشت خوردن چک در سررسید، اختیار فسخ قرارداد با دریافت خسارت روزانه تعیین کنید.
🔸حتما در فروشنامه ذکر کنید که آیا خسارات نامبرده شده در قرارداد بدل از اصل تعهد است یا خیر؟ به این معنی که در صورت تخلف طرف مقابل، آیا ضمانت اجرای مقرر، به جای اصل تعهد اجرا می شود یا در کنار اصل تعهد.
۷۰- چند توصیه مهم برای خریدار در خصوص معاملات خودرو، با توجه به منقول بودن مورد معامله (مبیع):
🔸از سالم بودن خودرو مطمئن شوید و بابت اینکه موتور و یا سیلندر خودرو خرابی نداشته به مکانیک مراجعه کنید و برای سالم بودن اطاق و نداشتن رنگ به صافکار و نقاش مراجعه کنید چون بعد از معامله ممکن است ضمانت اجرای مناسبی پیش بینی نکره باشید؛
🔸ضمن اینکه از درج عبارت “خودرو به همین شکل معامله گردید” یا عبارات مشابه پرهیز نمایید؛ به جای آن از عباراتی چون “خودرو سالم است و عیبی ندارد” یا عبارات مشابه در قرارداد استفاده نمایید.
🔸از اینکه سند به نام فروشنده باشد مطمئن شوید چون اگر به نام شخص فروشنده نباشد، نمیتواند سند را به شما انتقال بدهد و باید مالک اصلی اقدام کند که شاید در شهر یا استان دیگری باشد و حتی در شرایطی غیر نافذ به شمار رفته یا فروش مال غیر تلقی گردد؛
🔸حتماً قیمت واقعی خودرو را از چند بنگاه بپرسید که بالاتر از قیمت واقعی به شما فروخته نشود؛
🔸اگر به صورت اقساط خرید می کنید، حتما شماره سریال چک و تاریخ پرداخت را قید کنید و چک ها را در موعد مقرر پرداخت کنید تا متحمل خسارت دیرکرد و فسخ نشوید؛
🔸حداقل دو روز برای فسخ قرارداد مهلت تعیین کنید که اگر مغبون شده اید، بتوانید خودرو را پس بدهید.
۷۱- آیا می توان به خاطر طلبی که از کسی داریم، مالی از او توقیف کرد؟
 بله، اگر طلب شما به خاطر داشتن چک یا سفته یا سند رسمی باشد که شرایط قانونی در آن رعایت شده باشد، می توان از همان ابتدا با درخواست تامین خواسته، اموال بدهکار را به جز مستثنیات دین، توقیف کرد ولی اگر طلب شما به واسطه اسناد عادی باشد، مثلا طی رسید عادی، طلبی داشته باشید، با پرداخت خسارت احتمالی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از میزان طلب، می توانید درخواست توقیف اموال دهید.
۷۲- ️شرایط دفاع در مقابل سارق چیست؟
۱⃣دفاع و حمله باید متناسب باشد⬅️مثلاً اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد مدافع نمی‌تواند با اسلحه از خود دفاع کند.
۲⃣امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد.
۳⃣خطر قریب الوقوع باشد⬅️بنابراین اگر کسی دیگری را صرفاً تهدید کند مدافع نمی‌تواند با سلاح او را به قتل برساند.
۴⃣دفاع برای دفع خطر ضرورت داشته باشد⬅️مثلاً اگر کسی ضربه ای آرام به وسیله ای به شما بزند و فرار کند و دور شود مدافع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند بعد ادعا کند که دفاع کرده است.
✔️در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد دفاع مشروع تلقی می‌گردد و مدافع مجازات نمی‌شود.
۷۳- شیوه‌های رسیدگی و نحوه اعتراض به خلافی خودرو
در مورد رسیدگی به شکایات تخلفات راهنمایی و رانندگی دو فرآیند وجود دارد.
در فرایند اول اعتراض به قبض جریمه است؛ در صورتی که فرد به برگ جریمه اعتراض داشته باشد باید به مرکز اجرائیات پلیس راهور مراجعه و موضوع شکایت خودر را در مطرح کند، اینگونه موارد قابل رسیدگی و اصلاح است.
در فرایند دوم اگر فردی نسبت به صورت وضعیت تخلفات اعتراض داشته باشد ابتدا به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه می‌کند و در خواست اعتراض می‌دهد، این درخواست از طریق سیستم به مرکز اجرائیات کل کشور ارسال شده و اجرائیات برابر قانون ظرف مدت حداکثر ۲۴ ساعت باید موضوع را رسیدگی و پاسخ دهد که البته این رسیدگی معمولا در کمتر از چند ساعت رسیدگی و پاسخ داده می‌شود.
در این مرحله اگر متقاضی قانع شد نسبت به پرداخت جریمه اقدام می‌کند، ولی در صورتی که قانع نشده باشد می‌تواند به واحد رسیدگی پلیس راهور مراجعه نماید، که در این واحد یک کارشناس پلیس راهور و یک قاضی تخلفات را بررسی و حکم نهایی در این مورد را قاضی صادر می‌کند، لذا در این مرحله رای صادر شده قطعی بوده و قابل اعتراض نیست.
ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مهلت اعتراض را ۶۰ روز از تاریخ مندرج در قبض یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع راننده می رسد، تعیین کرده است.
در صورتی که متخلف در مهلت قانونی ذکر شده اعتراض خود را تسلیم نکند، یا ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رای واحد رسیدگی، جریمه را پرداخت نکند، بایستی جریمه را به مآخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.
رانندگان و مالکان خودرو‌ها می‌توانند با مراجعه به سایت ۱۲۰ و یا مراکز پلیس + ۱۰ قبل از اتمام مهلت قانونی اعتراض، مراجعه کنند و از میزان جرایم رانندگی خود مطلع شوند.
۷۴- به طور کلی  ۳ گروه از افرادی که طبق قانون بدون آزمون وکالت میتوانند وکیل شوند عبارتند از :  
گروه اول) کارمندان دولت‌ : این افراد باید با ۳۰ سال سابقه بازنشسته شده باشند و ۵ تا ۱۰ سال متوالی هم سابقه کار در قسمت‌های حقوقی و لیسانس قضایی هم داشته باشند. این افراد با گذراندن نصف دوره یعنی ۹ ماه کار‌آموزی بدون آزمون وارد کانون وکلا می‌شوند.
گروه دوم) نمایندگان مجلس : که یک دوره تمام نماینده باشند و لیسانس حقوق داشته باشند، گروه دوم محسوب می‌شوند.
گروه سوم) قضات دادگستری : با حداقل ۵ سال سابقه کار قضایی از کارآموزی و آزمون معاف هستند و اگر سابقه دو سال قضاوت داشته باشند در اولین اختبار شرکت خواهند کرد و باز هم کارآموزی و آزمون ندارند و می‌توانند پروانه وکالت را اخذ کنند.
۷۵- دادگاه صالح رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی کدام است؟
🔺بر اساس راى وحدت رویه شماره ۷۲۱ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود.
🔺بر این اساس رای شماره ۱۰۴۵ـ۲۰/۷/۱۳۸۵ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است. « هیات عمومی دیوان عالی کشور»
۷۶- آیا خودروی شخصی جزء مستثنیات دین است؟
مطابق ماده ۲۴ قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی، وسیله نقلیه شخصی که جزء وسایل کار افراد محسوب نمیشود، جزء  مستثنیات دین نیست.
نکته:
خودروی رانندگانی که وسیله کار آنهاست و با آن امرار معاش می کنند، بر اساس بند(ه) همان ماده جزء مستثیات دین می باشد.
۷۷- آیا می‌توان سارقی را که به منزل ما وارد شده کتک زد یا خیر؟
مسئله برخورد با سارقی که به منزل شخصی وارد شده و قصد تجاوز به مال و اشخاص و حریم خصوصی آن‌ها را داشته موضوعی بسیار مهم است و قانون مجازات اسلامی در خصوص دفاع مشروع، درباره این موضوع صحبت کرده است.
سارقی که وارد منزلی شده و قصد از بین بردن حریم شخصی افراد را داشته، در بحث دفاع مشروع مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ در قانون مجازات اسلامی گفته شده اگر فردی برای دفاع از خود دیگری را کتک بزند، به نوعی دفاع مشروع انجام داده و اقدامات او فاقد کیفر قانونی است.
۷۸- تکلیف یارانه زن در صورت ازدواج مجدد همسرش چیست؟
اگر شوهر ازدواج مجدد داشته باشد یارانه زن باید بر اساس قانون تعیین و تکلیف شود.
بر اساس قانون هر یک از خانواده ها می توانند یارانه دریافت کنند و با ازدواج زن و مرد با یکدیگر یارانه به حساب سرپرست خانوار یعنی مرد واریز می‌شود و گاهی اوقات این سوال پیش می آید که در صورت ازدواج مجدد مرد، تکلیف یارانه زن چه خواهد شد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که ازدواج مجدد مرد اگر بدون اجازه از همسرش باشد دارای ضمانت اجرای قانون است و ازدواج دوم شوهر برای زن حق طلاق ایجاد خواهد.
در چنین شرایطی زن می تواند از طریق ارائه دادخواست حقوقی یارانه خود را از همسرش بگیرد و امکان جداسازی یارانه از طریق فرمانداری یا پلیس +۱۰ وجود دارد.
۷۹- مجازات ترساندن دیگران چیست؟
بر اساس قانون اگر فردی اقدام به ترساندن شخص دیگری کند، مجازات قانونی را باید تحمل کند.
گاهی اوقات ممکن است افراد برای شوخی کردن با یکدیگر اقدام به ترساندن هم کنند، اما باید دانست که این شوخی می‌تواند برای فرد مجازات قانونی را به دنبال داشته باشد.
📚 مطابق با قانون هرگاه فردی، دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌اختیار فرار کند و به دنبال آن بدون اختیار حرکتی از وی سر بزند که موجب ایراد به خود یا دیگری شود، این ترساندن مطابق با تعاریف جنایت عمدی و غیر عمدی است و شخص در برابر آن مسئول خواهد بود.
برای مثال اگر فردی با قراردادن ماسکی روی صورتش دیگری را بترساند و به دنبال این اقدام او فرار کند و از طبقه ساختمان به پایین پرت شود، او مرتکب قتل عمدی شده است که مطابق مقررات و با توجه به تشخیص دادگاه به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می‌شود.
۸۰- آیا کشتن بی دلیل حیوانات جرم به حساب می آید؟
📚مطابق با قانون، کشتن بی دلیل حیوانات نوعی جرم به حساب می‌آید و فردی که اقدام به حیوان آزاری کند باید مجازات شود.
📚بر اساس قانون هر شخصی به طور عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع اعلام شده را بکشد یا مسموم، تلف یا ناقص کند به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۳ میلیون ریال محکوم می‌شود.
📚مطابق با آنچه در قانون آمده است هر شخص بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند، به حبس از ۳ ماه تا ۳ سال یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
۸۱- قانون برای مجازات همسایه پر سروصدا چه راهکاری در نظر گرفته است؟
قانونگذار برای همسایه‌ای که سروصدای زیادی دارد و سبب سلب آسایش دیگران می‌شود مجازات‌های قانونی قرار داده است.
🔺سروصدا کردن و ایجاد مزاحمت برای همسایگان در مجتمع‌های مسکونی می‌تواند مشکلات متعددی را به وجود آورد؛ همچنین اگر شخصی در واحد مسکونی خود بدون اجازه دیگران کسب و کار راه انداخته  باشد که موجبات سروصدای زیادی را فراهم کند، حق شکایت سایر همسایگان به وجود می‌آید.
🔺اگر در یک ساختمان مسکونی همسایگان از سروصدای زیاد یکی از واحد‌ها به دلیل کسب و کاری که راه انداخته است یا به هر دلیل دیگری ناراضی باشند، می‌توانند نزد پلیس آگاهی شکایت کنند، زیرا بر اساس قانون مدنی و قانون اساسی ایجاد مزاحمت برای همسایگان تخلفی بزرگ به حساب می‌آید  حتی ممکن است سبب صدور حکم تخلیه همسایه خاطی شود.
🔺شاکیان می‌توانند با مراجعه به پلیس آگاهی صورت جلسه‌ای تنظیم کنند و آن را به دادسرای محل تحویل دهند تا دادسرا جلسه رسیدگی به شکایت را برگزار کند.
۸۲- در ساختمان ۱۲ واحدی ساکن هستم خودرو خود را در قسمت حیاط ساختمان بدون مزاحمت پارک نموده ۱۱ واحد رضایت دارند فقط یک واحد مخالف هستند تکلیف چیست؟
👈دخل و تصرف در مشاعات ساختمان باید با رضایت همه ساکنان باشد.
🔹در تصرفات مادی و غیرحقوقی در مشاعات ساختمان، استفاده و بهره مندی از مال مشاع برای هرگونه دخل و تصرف، نیازمند رضایت ۱۰۰ درصدی تمام صاحبان حق می‌باشد. به عبارتی دیگر، هیچ شریکی بدون اجازه شریک دیگر حق دخل و تصرف مادی در مال مشاع را ندارد.
🔹به عنوان مثال برای دخل و تصرف در قسمت مشاع، اگر ۹۰ درصد از صاحبان حق رضایت دهند، رضایت ۱۰ درصد صاحبان دیگر هم الزامی است. در صورت عدم رضایت آن ۱۰ درصد، به هیچ عنوان امکان دخل و تصرف در قسمت مشاع وجود ندارد.
۸۳- چرا در رانندگی قتل عمد نداریم؟
🔸قتل ناشی از رانندگی (حتی با فرض مقصر بودن راننده در رعایت نکردن موارد قانونی، نظیر رعایت سرعت مجاز)، قتل عمد محسوب نمی‌شود و قصاص ندارد.
🔹طبیعی است که عمل راننده در تجاوز از سرعت مقرر یا سبقت گرفتن در محل سبقت ممنوع، عملی عمدی است و شخص با وجود مشاهده تابلوی محدودیت سرعت یا ممنوعیت سبقت از سرعت مجاز تجاوز می‌ کند یا سبقت می‌ گیرد.
🔸 این عمل عمدی است، ولی هنگامی که به واسطه سبقت یا تجاوز از سرعت مجاز تصادفی می‌کند، بدیهی است که تصادف، منظور و مقصود مرتکب نبوده است و در اینجا گفته می‌ شود که نتیجه غیرعمدی بر عمل عمدی مترتب می‌ شود و قتل اتفاق افتاده از این بی‌ دقتی، شبه عمد محسوب می‌ شود.
۸۴- دادگاه صالح رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی کدام است؟
🔺 طبق رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور:
🔸وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود.
🔸بر این اساس رای شماره ۱۰۴۵ـ۲۰/۷/۱۳۸۵ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است. « هیات عمومی دیوان عالی کشور»
۸۵- وظیفه قانونی سردفتران اسناد رسمی برای گواهی عدم حضور طرف معامله در محضر چیست؟
🔸 در آئین نامه جدید دفاتر اسناد رسمی (مصوب سال ۱۴۰۰)  در مواردی که طرفین معامله روز مشخصی را برای حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم و امضای سند رسمی معامله خود  مشخص کرده باشند، طبق بند ۱۰ قسمت ((ب)) از ماده ۶۵ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۰ ، فقط حق دارند کتباً از سردفتر اسناد رسمی بخواهند که نامه اعلام حضور آنها را در دفتر اندیکار محضر ثبت کند و قانوناً نمیتوانند سردفتر را ملزم به صدور گواهی عدم حضور طرف مقابل نمایند.
🔸 بدیهی است با ثبت کردن اعلام حضور در دفتر اندیکاتور محضر، در صورتی که موضوع در مرجع قضائی مطرح شود، مراتب از دفترخانه استعلام شده و محضر ، مراتب حضور یک طرف و عدم حضور طرف مقابل را به مرجع قضائی اعلام خواهد کرد.
۸۶- به چه کسانی پروانه وکالت داده نمی‌شود؟
🔸بر اساس ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، به اشخاص زیر اجاره وکالت داده نمی‌شود:
گروه اول: اتباع خارجه
گروه دوم: قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به‌خدمت به‌استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه
گروه سوم: محجورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از۲۵سال باشد
گروه چهارم: محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی؛
گروه پنجم: اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت
گروه ششم: محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه‌هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیأت مدیره کانون و یا آنکه به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی‌ست
گروه هفتم: کسانی که به اتهام جنایت یا جنحه‌های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند
گروه هشتم: اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند
۸۷- تفاوت اذن و اجازه و رضا چیست؟
🔺 تعریف اذن:
اذن، رخصت در تصرف از سوی مالک یا شخص به منزله مالک را گویند.
🔺 تفاوت اذن و اجازه:
تفاوت اذن با اجازه این است که اذن پیش از تصرف و انجام کار، و اجازه بعد از آن است.
🔺تفاوت اذن با رضا:
تفاوت آن با رضا این است که رضا امر باطنی است که به صورت اذن یا اجازه ابراز می‌شود.
🔺تفات اذن با وکالت:
فرق آن با وکالت این است که اذن، ایقاع است، امّا وکالت، عقد قرارداد است
۸۸- آیا نگهداری حیوانات در آپارتمان ممنوع است؟
بر اساس تبصره ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، نگهداری حیوانات در مشاعات آپارتمان‌ ها مثل راه پله، پشت بام و پارکینگ ممنوع است. در خصوص نگه داری حیوانات در قسمت‌ های اختصاصی (در داخل واحد آپارتمانی)، صرفا در صورتی که اقدام همسایه، نوعی تهدید علیه سلامت ساکنین باشد یا آنکه نگهداری حیوان سبب سلب آسایش همسایه‌ ها شود، امکان شکایت وجود دارد. مانند آنکه در نیمه شب صدا‌های نامتعارف از حیوان ایجاد شود.
در این حالت اگر آپارتمان دارای مدیر ساختمان است، وی می‌ تواند با در دست داشتن صورت جلسه‌ای که حاوی شرح موضوع مزاحمت ناشی از نگه داری حیوان است به دادسرای محل وقوع ملک خود مراجعه نموده و خواستار رسیدگی قضایی شود. در غیر این صورت، همسایه‌ ها نیز می‌ توانند راسا نسبت به پیگیری شکایت خود اقدام نمایند.
۸۹- قانونگذار چه مجازاتی برای شرب خمر در نظر گرفته است؟
📚مطابق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی جدید، مصرف مواد الکلی مستوجب مجازات حدی است، اعم از آنکه آنرا بخورد، تزریق کند، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر(سکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقل او عارض می شود یا قرار می گیرد و یا حالتی است که از نوشیدن الکل اتیلیک و اقسام دیگر آن حاصل می شود.) بودن خارج نکند.
📚خوردن آب جو نیز موجب حد است هرچند  مستی نیاورد.
📚براساس قانون شرب خمرجرمی مشمول حد است و منظور از حد مجازاتی است که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است‌.
📚قانون مجازات بیان می دارد که حد مصرف مسکر (شرب خمر)،  هشتاد ضربه شلاق است.
✏️نکته: در صورتی غیرمسلمان محکوم به حد می شود که تظاهر به مصرف مسکر نماید و چنانچه مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد اما مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد.
۹۰- مجازات روزه خواری در قانون ایران چیست؟
📚ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست، اما عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
📚روزه خواری نیز مصداق همین قانون است با روزه خواران در ملأ عام برخورد می‌شود؛ کسانی که اقدام به روزه خواری در ملأ عام می‌کنند به ۱۰ روز تا ۲ ماه حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
۹۱- مجازات حیوان آزاری در قانون چه می باشد؟
حیوانات، بخشی از جامعه طبیعی و زیست محیطی را تشکیل می دهند و در برقراری توازن در نظام طبیعت، نقش موثر و غیرقابل انکاری دارند.
حیوانات به مانند انسان ها از حقوق خاص خویش مانند حق حیات، حق درمان، حق آرامش، حق زیست جمعی، حق پرهیز از هر نوع خشونت، حق پرهیز از هرگونه نسل کشی، حق استفاده از حیات وحش و مانند آنها برخوردارند و هرگونه تعدی و تفریط نسبت به آنها یا حقوق آنها، به منزلۀ نقض حقوق آنان محسوب شده و ضروری است، مستوجب مسئولیت باشد.
تضییع حقوق حیوانات طبق قانون مجازات اسلامی جرم بوده و به نوعی ترویج خشونت نیز محسوب می‌شود و از طرفی نظم عمومی جامعه را برهم زده و بهداشت عمومی را به مخاطره می‌اندازد.
📚✏️ از حبس تا جزای نقدی:طبق ماده ۶۸۰قانون مجازات اسلامی هر کس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد و هرگونه تعدی مستوجب مسئولیت است.
📚✏️ همچنین  فصل بیست‌وششم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» به تعیین مجازات حیوان‌آزاری پرداخته است. 
📚✏️در ماده ۶٧٩ این قانون می‌خوانیم: «هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال‌گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه یا جزای نقدی از یک میلیون‌و‌پانصدهزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهدشد.
۹۲- آیا با استناد به فیلم ضبط شده‌ میتوان از شخصی شکایت کرد؟
✏️دلایل اثبات جرم عبارتند از: مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت است از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.
✏️بنابراین فیلم ضبط شده یا صدای ضبط شده و سایر مواردی از این دست نمی‌تواند به‌عنوان تنها دلیل شاکی، کافی باشد.
✏️هرچندکه می‌توان چنین مواردی را به‌عنوان اماره‌ای در کنار سایر اماره‌ها قرار داد که قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده بتواند براساس آن به علم کافی در مورد قضیه دست یابد و رای صادر کند.
✏️در حالت کلی در پرونده های کیفری اماره ای قوی برای علم قاضی و در پرونده های حقوقی اماره ای قوی در کارشناسی میباشد.
۹۳- از نظر قانون آیا ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی امکان پذیر است؟
📚طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زنان ایرانی مجاز به ازدواج با اتباع خارجی هستند اما ازدواج به این ترتیب دارای آثار متعددی، از جمله تبدیل تابعیت آن‌ها به تابعیت دولت متبوع همسر، محدودیت در حق مالکیت آنان نسبت به اموال غیرمنقول، امکان تحصیل تابعیت همسرشان و به‌طور کلی آثار متعددی از لحاظ حقوقی بر زن خواهد داشت. 
📚در ابتدا این را نیز به خاطر داشته باشید که طبق ماده ۱۰۵۹قانون مدنی ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است.
✏️این ازدواج بدون اجازه دولت، به لحاظ شرعی صحیح است اما این اقدام برای طرفین مسئولیت ایجاد می‌کند و قابل پیگرد است.
۹۴- وظیفه قانونی سردفتران اسناد رسمی برای گواهی عدم حضور طرف معامله در محضر چیست؟
🔸 در آئین نامه جدید دفاتر اسناد رسمی (مصوب سال ۱۴۰۰)  در مواردی که طرفین معامله روز مشخصی را برای حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم و امضای سند رسمی معامله خود  مشخص کرده باشند، طبق بند ۱۰ قسمت ((ب)) از ماده ۶۵ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۰ ، فقط حق دارند کتباً از سردفتر اسناد رسمی بخواهند که نامه اعلام حضور آنها را در دفتر اندیکار محضر ثبت کند و قانوناً نمیتوانند سردفتر را ملزم به صدور گواهی عدم حضور طرف مقابل نمایند.
🔸 بدیهی است با ثبت کردن اعلام حضور در دفتر اندیکاتور محضر، در صورتی که موضوع در مرجع قضائی مطرح شود، مراتب از دفترخانه استعلام شده و محضر ، مراتب حضور یک طرف و عدم حضور طرف مقابل را به مرجع قضائی اعلام خواهد کرد.
۹۵- اجاره اشخاص ومقایسه آن با جعاله چیست؟
🔺شباهتها
۱) هردوعقد میباشد(هرچند در عقد بود جعاله بین فقها وحقوقدانان اختلاف است)
۲) هردو عهدی
۳) هردو معوض
۴) در هردو یک طرف کار میکند وطرف دیگر اجرت میدهد (دراجاره اشخاص آنکه کار میکند اسمش اجیر است وانکه اجرت میدهد هم میگویند مستاجر(ماده۵۱۲)وهم میگویند موجر ماده۵۱۵)
🔺تفاوتها
۱) در اجاره اشخاص انکسی که همیشه کار میکند (اجیر)وهمیشه مشخص است یا حسن است یا حسین ولی درجعاله عامل (انکه کار میکند)یک وقت مشخص است (به ان جعاله خاص میگویند)ویک وقت نامشخص (جعاله عام میگن)
۲) در اجاره اشخاص عقد از اول عقد از اول لازم است زیرا اجاره عقدی است لازم در تمام انواع آن (چه اجاره اشخاص وچه حیوان و….)که ماده هم ندارد وازیک سری مواد استنباط میشود ولی جعاله طبق ماده۵۶۵اول جایز است (وقتی منعقد میشود )وعمل که انجام شد میشود لازم
۳) در اجاره اشخاص به محض عقد هر دو تعهد ایجاد میشوداجیر باید کار کند ومستاجر باید اجرت بدهد پس طرفین حق حبس دارند دراجاره اشخاص هر دوحال باشند هر دو حق حبس دارند ولی درجعاله طبق ماده۵۶۷اول باید عامل انجام بدهد وبعدا جاعل جعل را بدهد تا عامل انجام ندهد مستحق جعل نیست پس عامل حق حبس ندارد
۴) در اجاره اشخاص عقد مبتنی بر مغابنه است پس علم تفصیلی لازم است ولی جعاله مبتنی برمسامحه است پس علم اجمالی کافی است حتی مورد هم میتواند مردد باشد (مواد۵۶۳و۵۶۴)
۹۶- عقدعهدی و تملیکی چیست؟
عقد عهدی:
عقدی است که بموجب آن یک طرق متعهد انجام کاری میشود مانند اینکه یک نقاش ساختمان تعهد می نماید که در قبال دریافت اجرت، آپارتمانی را نقاشی کند، یا وکیل در قبال دریافت حق الوکاله متعهد به انجام مورد وکالت می شود و همچنین است تعهد مشاورین املاک به انعقادعقد.
عقد تملیکی:
عقدی است که انتقال مال یا تعهد از ناحیه طرفین باشد به عبارت دیگر عقدی است که هر یک از طرفین در ازاء چیزی میدهد چیز دیگری میگیرد مانند عقد بیع که فروشنده در ازاء انتقال مالکیت مورد  معامله عوض ان یعنی ثمن معامله را دریافت می کند و یا مانند عقد اجاره که موجر در ازاء انتقال مالکیت منافع عین مستأجره از موجر به مستاجر می گردد .
۹۷- قرارهای اعدادی و مقدماتی چیست؟
◀قرار کارشناسی
◀قرار تحقیق محلی
◀قرار اتیان سوگند
◀قرار اناطه
◀قرار رسیدگی بہ اصالت اسناد
◀قرار تطبیق اسناد
🔸این دسته از قرارها مربوط به ماهیت دعوا هستند چون دادگاه با صادر کردن این دسته از قرارها در ماهیت پرونده رسیدگی میکند و به دنبال احقاق حق یکی از اصحاب دعواست ولی این قرارها قاطع دعوا نیستند یعنی با صادر کردن آنها پرونده از گردش رسیدگی خارج نمیشود بلکه اتفاقا دادگاه این قرار را صادر میکند تا بتواند رسیدگی را ادامه دهد. این دسته از قرارها جداگانه قابل تجدید نظر خواهی هستند نه قابل فرجام خواهی.
۹۸- مجازات سرک کشیدن به تلفن همراه دیگران چیست؟
📚✏️ماده۱ قانون جرایم رایانه­‌ای بیان می­‌دارد: «هر‌کس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه­‌های رایانه­‌ای یا مخابراتی که به‌ وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد»
📚✏️همان­طور که مشاهده می‌کنید قانون‌گذار دسترسی غیرمجاز به سامانه رایانه­‌ای یا مخابراتی یا داده‌ها را در صورت وجود شرایط زیر جرم می­‌داند:
۱⃣  این دسترسی بدون اجازه شخص باشد؛ بنابراین درمواردی‌که خود شخص، اذن به مشاهده داده یا ورود به سامانه را می­‌دهد، جرمی رخ نمی­‌دهد.
۲⃣  داده‌ها یا سامانه برخوردار از تدابیر امنیتی باشند، چرا که حمایت قانونی شامل افرادی می­‌شود که خودشان حداقلی از امنیت را برای حریم خصوصی­‌شان قائل­‌اند؛ برای مثال اگر سامانه مدنظر گوشی همراه یا رایانه شخصی است، دارای رمز عبور باشد که مرتکب با گذر از این تدابیر امنیتی مجرم شناخته خواهد شد.
📚✏️این ماده به‌طور گسترده هم شامل زمانی می­‌شود که شخصی در دنیای واقعی رمز عبور شما را به‌نحوی بشکند و به اطلاعات سامانه دسترسی پیدا کند و هم زمانی‌که در فضای مجازی از طرقی مثل هک و عبور از تدابیر امنیتی­‌تان به اطلاعات دسترسی پیدا کند. حال گذر از این تدابیر امنیتی می­‌تواند از طرق مختلف صورت‌بگیرد؛ چه به‌صورت فنی و با استفاده از نرم­‌افزار، چه به‌صورت غیر فنی مثل فریب‌دادن شخص برای در اختیار گذاشتن نام کاربری و رمز عبور که قانون‌گذار بین این دو مورد تفاوتی قائل نشده‌­است.
📚✏️همان­طورکه از ماده فوق پیداست، هم دسترسی به سامانه و هم دسترسی به داده­‌ها (در صورت وجود سایر شرایط) جرم می‌­باشد؛ بنابراین اگر فردی از تدابیر امنیتی شما عبور کند و وارد سیستم شود، حتی بدون اینکه اطلاعاتی را مشاهده کند، عمل وی جرم و قابل مجازات می­‌باشد.
۹۹- قانون برای  بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور چه شرایطی در نظر گرفته است؟
📚✏️داشتن ۲۰ سال سابقه متوالی و یا ۲۳ سال و ۴ ماه سابقه کار متناوب در کارهای سخت و زیان آور بدون شرط سنی.
📚✏️محاسبه سابقه بیمه و تطبیق دادن با شرایط زیر:
سابقه کار کل = (سابقه کار در کارهای سخت و زیان آور ضرب در ۱ و نیم ) + (سابقه کار عادی)
◀️شرایط بازنشستگی برای مردان :
۱⃣ داشتن ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه.
۲⃣ داشتن ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه.
۳⃣ داشتن ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی
۱۰۰- آیا کسی که به جرم توهین و تهمت محکوم می شود، سوء سابقه برایش محسوب می شود؟
👈 طبق ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی : خیر، این جرایم جزء جرایمی نیست که محکومیت به آن، موجب سوءسابقه محسوب شود و لذا برای این افراد گواهی عدم سوء پیشینه صادر می گردد.
۱۰۱- شرایط و مراحل تغییر جنیست طبق قانون چیست ؟
فردی که از اختلال جنسی رنج میبرد (تِرنس)، ابتدا نیازمند تایید حداقل دو روانپزشک است تا مشخص شود راهی جز تغییر جنسیت ندارد، سپس با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست تغییر جنسیت می دهد و با تایید کمیسیون پزشکی قانونی این فرد مجوز جراحی و تغییر را بدست می آورد.
با صدور مجوز، این افراد شناسنامه جدیدی می گیرند و حتی از خدمت سربازی نیز معاف می شوند.
۱۰۲- بنده از شخصی خودرو خریدم مشکل فنی داشته وفروشنده انکار کرده و ار طرف دادگاه کارشناس بردم. کارشناس نوشته ۶ میلیون گران داده و موتور خودرو مشکل دارد. هزینه شود و راه برود ۳۰میلیون می ارزد. حکم فروش کالای معیوب چیست؟ اگر کسی کالایی را بخرد که بعدا معلوم شود معیوب بوده، حکم آن چیست؟
چنانچه خیار عیب را از خود ساقط نکرده باشید، می توانید به استناد خیار عیب یا معامله را فسخ و‌ ثمن خود را مسترد کنید یا اینکه مابه التفاوت کالای سالم و ‌معیوب را دریافت کنید. به عبارت دیگر مطابق ماده ۴٢٢ ‏قانون مدنی اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده، مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله. 
البته برابر ماده ۴٢٣‏ قانون مدنی، خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب مخفی و موجود درحین عقد باشد.
۱۰۳- مجازات راهزنی و بستن مسیر مسافران چیست ؟
بر اساس قانون هر فردی که موجب سلب آرامش مسافران شود و راهزنی کند، مجرم است.
 مطابق با قانون راهزنی جرم است و هر فردی که این کار را انجام دهد باید مجازات قانونی را طی کند. راهزنی در معنای عام به معنای بستن راه مسافران و آسیب رساندن به آن‌ها یا گرفتن مال و اموال شان است.
بر اساس قانون مجازات اسلامی هر فردی در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود، مجازات است و باید به ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تعزیری محکوم شود.
البته اگر این راهزن دست به سلاح ببرد و موجب سلب امنیت راه‌ها شود، محارب خواهد بود و مجازات مخصوص به محاربه که اعدام، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد است، برای او صادر می‌شود.
۱۰۴- اعتراض به جرائم راهنمایی و رانندگی به چه صورت است ؟
🔴در تخلفات رانندگی، چنانچه فرد متخلف به جریمه‌ی خود اعتراض داشته باشد، باید مراتب اعتراض خود را ظرف مدت شصت روز با ذکر دلایل به اداره‌ی اجرائیات راهنمایی‌ و‌ رانندگی تسلیم نماید.
🔴اداره‌ی اجرائیات راهنمایی و رانندگی موظف است اعتراضات را بررسی نموده و در صورت غیر‌موجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ نماید.
🔴در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می‌نماید.
🔴واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی پس از بررسی موضوع مبادرت به صدور رأی قطعی می‌نماید.
۱۰۵- توافقات خلاف مقررات آمره قانون کار فاقد اعتبار هستند ایا؟
🔹در قرارداد کار رعایت حداقل‌های پیش بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی، الزامی است و کارگران و کارفرمایان حتی با توافق نمی‌توانند برای امتیازات و مزایای کمتر از قانون موافقت داشته و در قرارداد لحاظ کنند.
🔹هر گونه توافق برخلاف مقررات آمره قانون کار فاقد اعتبار بوده و در مراجع حل اختلاف نیز مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و این مراجع در هر حال حکم قانون را ملاک تصمیم گیری و صدور رأی قرار می‌دهند.
۱۰۶- چرم  تهدید به ایراد ضرر مالی – پارک مساوی با پنچری چیست؟
✅ مطابق قانون مجازات اسلامی هر گاه کسی، دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی … نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.
❇️با استناد به این ماده برخی گفته اند اگر فردی که راه رفت و آمد وی مسدود گردیده تهدید به پنچر نمودن و مواردی از این قبیل  نماید می تواند مصداقی از  جرم تهدید باشد.
منتهی باید توجه داشت برای تحقق جرم تهدید باید طرف مقابل مشخص باشد و تهدید  نسبت به عموم مردم یا افراد ناشناس مشمول این ماده نبوده و جرم نیست .
❇️لذا نصب تابلوی  “ پارک مساوی با پنجری “ شامل عنوان مجرمانه ی تهدید نمی باشد .
❇️ البته اگر شخص اقدام  به پنچر نمودن خودرو کند این عمل می تواند مصداق جرم تخریب باشد. و از این جهت مسؤلیت کیفری دارد.
۱۰۷- معرفی برخی سایتهای استعلام و راستی آزمایی
بهنگام نوشتن قرارداد ، بعضی سایت‌ها ابزار مناسبی هستند تا بتوان اطلاعات دریافتی از طرف مقابل را راست آزمائی کرد و بدین‌ وسیله صحت‌ نیت اولیه او‌ را سنجید:
🔸استعلام اهلیت و آخرین وضعیت شرکت:
rrk.ir
🔹بررسی صحت وکالتنامه‌های تنظیمی در دفترخانه‌ها:
ssaa.ir
🔸بررسی صحت وکالتنامه‌های تنظیمی در کنسولگری یا سفارتخانه‌ها:
tak.mfa.ir
🔹صحت‌ سنجی اختراع ثبت‌ شده و برند تجاری:
iripo.ssaa.ir
🔸 بررسی اعتبار گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده:
evat.ir
🔹استعلام صحت اسناد مالکیت:
estate.ssaa.ir
🔸بررسی اصالت گوشی موبایل و قاچاق نبودن آن:
hamta.ntsw.ir
🔹استعلام سیم کارت تلفن همراه:
mobileecount.cra.ir
🔸سامانه استعلام ممنوع‌ الخروجی اجرای ثبت:
exitban.ssaa.ir
🔹استعلام وضعیت اعتبار چک صیادی:
https://www.cbi.ir/EstelamSayad/19689.aspx
🔸استعلام صحت کدپستی:
epostcode.post.ir
۱۰۸- شرایط اثبات خیار غبن چیست؟
شرط اول : عدم تعادل بین قیمت ها :
✍🏻 لازم است کہ اولاً غبن موجود باشد یعنے بین قیمت معاملہ شدہ و قیمت اصلے تعادل نباشد وتفاوت قیمت وجود داشتہ باشد وگرنہ از اول خیار غبن تصور ندارد امّا در اینکہ این عدم تعادل بہ چہ میزان باشد در جاے خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.
شرط دوم : جهل بہ قیمت اصلے
✍🏻 در صورتے خیار غبن ثابت است ڪہ شخص معاملہ ڪنندہ در هنگام معاملہ بہ قیمت اصلے جاهل باشد و نداند ڪہ قیمت اصلے بہ چہ مقدار است :
« خیار غبن در صورتے موجود مے شود ڪہ مغبون حین معاملہ جاهل بہ قیمت عادلہ مبیع در بازار باشد و اِلّا هرگاہ عالم بہ قیمت عادلہ بودہ ولے بہ جهتے از جهات بہ ڪمتر ا ز آن معاملہ نمودہ است طبق مادہ ۴۱۸ قانون مدنے[خیار فسخ معاملہ را نخواهد داشت بنابراین هرگاہ ڪسے در نتیجہ اضطرار و پریشانے با علم بہ قیمت اصلے مال خودرا چندین برابر ڪمتر از قیمت بفروشد نمے تواند باستناد بہ خیار غبن بیع را فسخ نماید »
در صورتے کہ ادعا شود کہ مغبون در حین معاملہ بہ قیمت اصلے آگاہ بودہ طرف مقابل باید ثابت کند :
«دلیل اینکہ مغبون در هنگام عقد از قیمت واقعے اطلاع داشتہ است برعهدہ طرف مقابل مغبون است » .
شرط سوم : فاحش بودن غبن :
✍🏻 گفتہ شد کہ براے ثبوت خیار غبن باید عدم تعادل بین قیمت اصلے و قیمت معاملہ شدہ موجود باشد ولے این عدم تعادل کلے و مطلق است و شامل هر عدم تعادلے مے شود یا نہ موضوع بحث این مطلب است :
در قانون مدنے مادہ ۴۱۶ آمدہ است :
«هریک از متعاملین کہ در معاملہ غبن فاحش داشتہ باشد بعد از علم بہ غبن مے تواند معاملہ را فسخ کند ».
۱۰۹- چگونه برای یک فرد مقیم خارج از کشور حکم جلب بگیریم؟
🔸 رئیس پلیس بین الملل ناجا :
🔹شهروندی که دنبال شکایت از فردی در خارج از کشور باشد باید به دادگاه مراجعه کند و در آنجا به طرح دعوا بپردازد. قاضی هم، چون آن فردی که مورد شکایت قرار گرفته در خارج از کشور به سر می‌برد به اینترپل می‌نویسد که این فرد باید تحت تعقیب قرار بگیرد.
🔹 سپس پلیس اینترپل برای صدور اعلام قرمز براساس دستور قاضی اقدام می‌کند و آن فرد را تحت تعقیب قرار می‌دهد. درواقع این اقدامات از مسیر قوه قضائیه شکل می‌گیرد و به ما می‌رسد.
🔹رئیس پلیس بین الملل ناجا در پاسخ اینکه آیا شهروندان برای طرح شکایت از افراد مقیم خارج از کشور باید هزینه‌ای پرداخت کنند گفت: هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌شود. چون انجام اقدامات مربوط به این کار جزو وظایف پلیس اینترپل محسوب می‌شود.
۱۱۰- قانون برای مخدوش‌کنندگان پلاک خودرو در تهران چه مجازاتی در نظر گرفته است؟
ابوالفضل موسوی‌پور جانشین پلیس راهور تهران بزرگ:
🔹️برابر ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی مخدوشی و هرگونه تغییر در ارقام پلاک وسیله نقلیه مجازات حبس از ۶ ماه تا یک‌سال را برای متخلفان در پی دارد.
🔹️طرح تشدید برخورد با ترددهای شبانه یا همان منع تردد کرونایی در سطح شهر تهران، معابر بزرگراهی و برخورد با رانندگان متخلف در دستور ویژه کار پلیس راهور تهران بزرگ قرار دارد.
🔹️برخلاف تصور برخی شهروندان در خصوص به ثبت نرسیدن جریمه‌ها به ویژه در این ۶ روز تعطیلی، دوربین‌ها همانند روز نخست و با اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا فعال است و رانندگانی که بدون مجوز وارد محدوده شوند، مورد اعمال قانون قرار می‌گیرند.
۱۱۱- ولد شبهه یعنی چه و نظر قانونگذار درباره ارث به ولد شبهه چیست؟
اگر مردی با زنی از روی اشتباه و به گمان این که آن زن همسر اوست نزدیکی نموده و فرزندی از آنان متولد شود، به چنین فرزندی «ولد شبهه» می‌گویند.
🔻البته ممکن است فرزندى نسبت به یکى از زن و مرد، «ولد شبهه» و نسبت به دیگرى «ولد زنا» باشد؛ مثل این‌که زنی با آنکه مى‌دانسته در ایام عده است، با مردی که خبر به این موضوع نداشته، ازدواج نماید و فرزندی از آنان متولد شود که این فرزند نسبت به پدری که علم به حرمت ارتباط نداشته،‌ «ولد شبهه» بشمار آمده و نسبت به مادرش که می‌دانسته کار حرامی را مرتکب شده، «ولد زنا» است؛ یا ممکن است نسبت به هر دو، ولد شبهه باشد؛ مثل این‌که در مثال مزبور زن جهل به حکم داشته باشد؛ یعنى مى‌دانست که در عده است، لکن حرمت ازدواج در ایام عده را نمى‌دانست.
🔻به هر حال، هر جا که فرزندی ولد شبهه باشد، توارث برقرار است؛ یعنی هم زن و مرد از کودک ارث می‌برند و هم کودک از آنها ارث می‌برد. و اگر یکى از آن دو زناکار بوده، ولى دیگرى فکر می‌کرده که حلال است، کودک و زانى از همدیگر ارث نمی‌برند، اما کودک نسبت به فردى که فکر می‌کرده ارتباطش حلال است ولد شبهه محسوب شده و از یکدیگر ارث می‌برند.
۱۱۲- انفساخ وکالت نامه و ابطال سند به جهت کما ( اغماء) رفتن موکل در قانون چیست؟
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کامیاران در دعوایی که با عنوان انفساخ وکالت نامه و ابطال سند به جهت کما ( اغماء) رفتن موکل مطرح شده با این استدلال که مغمی علیه [ شخصی که به کما رفته ] در قانون به عنوان محجور عنوان نشده است و حقوق دانان نیز آن را از اسباب انفساخ وکالت تلقی نکرده اند، با فرض آنکه اغماء را از اسباب وکالت بدانیم در فرضی که وکالت صرفا برای انجام تشریفات تنظیم سند رسمی به دیگری اعطاء می شود – مانند وکالت در مقام بیع – چنین عقدی به لحاظ اینکه متضمن نیابت واقعی نبوده ..از ردیف عقود اذنی خارج است، تبعا با حجر و فوت طرفین منفسخ نمی شود، حتی با فرض انفساخ وکالت، ابطال سند رسمی که افراد به آن اعتماد نموده اند امکان پذیر نیست، حکم به بی حقی خواهان صادر نموده است.
شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان کردستان نیز، با این استدلال که عدم توجه به ظاهر معاملات ثبت شده و نحوه نقل و انتقالات به طور رسمی، احتمال تالی فساد مانند معاملات معارض راجع به املاک را ایجاد می نماید که این امر شایسته ی یک نظام حقوقی نیست. اسناد عادی تاب مقاومت در برابر اسناد رسمی را ندارند و قانون حامی معاملات پنهانی نیست، رای دادگاه بدوی را تائید نموده است.
۱۱۳- شاهد و شرایط شهادت چیست ؟
ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی:
شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
الف) بلوغ
ب) عقل
پ) ایمان
ت) عدالت
ث) طهارت مولد
ج) ذینفع نبودن در موضوع
چ) نداشتن خصومت(دشمنی) با طرفین یا یکی از آن‌ها
ح) عدم اشتغال به تکدی
خ) ولگرد نبودن
تبصره ۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.
تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.
باید دقت کرد اگر شاهد یکی از شرایط بالا را نداشته باشه میتوان شاهد را جرح(رد کردن) نمود.
۱۱۴- تفاوت سرقفلی با حق کسب و پیشه یا تجارت در چه چیزهای هست؟
✏️
۱.سرقفلی از نظر شرعی یک امر صحیح است و مشکلی ندارد اما در مورد حق کسب و پیشه مشهور می گویند حلال نیست .
✏️۲.مبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محلی و کیفیت بنا و تجهیزات محل مورد اجاره بستگی دارد ولی در حق کسب و پیشه این موارد ملاک نیست و اصولا باید طول مدت اجاره و حسن شهرت مستاجر که در معروفیت محل مزبور موثر افتاده است ونوع کسب و پیشه و تجارت ،ملاک محاسبه قرار میگیرد
✏️۳.در تعیین مبلغ سرقفلی قواعد عمومی نقش ندارد و مالک تصمیم میگیرد چه مقدار تعیین کند ولی در حق کسب و پیشه و تجارت محکمه دخالت میکند و با جلب نظر کارشناس تعیین می شود.
✏️۴.سرقفلی مربوط به محل است ولی حق کسب و پیشه مربوط به شغل است .
✏️۵.سرقفلی چون در ابتدا گرفته می شود ممکن است مالک محل از حق خودش صرف نظر کند و از مستاجر سرقفلی نگیرد ولی در حق کسب و پیشه چون ابتدا حقی وجود ندارد و در اثر مرور زمان بوجود می آید مالک و مستاجر با توافق نمی توانند آن را در موقع انعقاد اجاره نگیرند .
✏️۶.سرقفلی در قرارداد اجاره می آید و ناشی از قرار داد اجاره هست ولی حق کسب و پیشه رو قانون تعیین کرده است .
✏️۷.سرقفلی به مالک ملک تجاری یا به مستاجر اول پرداخت می شود ولی حق کسب و پیشه به مستاجر پرداخت می شود .
✏️۸.مستاجری که حق سرقفلی دارد در صورت تخلف از قرداد اجاره ،مالک (موجر)حق فسخ اجاره و تخلیه ملک را دارد اما در مورد حق کسب و پیشه در صورت تخلف مستاجر حق کسب و پیشه زائل می شود البته در یک مورد تخلف آن هم بدون داشتن مجوز به دیگری انتقال بدهد نصف حق کسب و پیشه پرداخت می شود .
✏️۹.وقتی که مالک مکان تجاری خودش از محل استفاده میکند در مورد اجرای طرحهای دستگاههای دولتی و شهرداری ها در این صورت سرقفلی به خود مالک پرداخت می شود .
۱۱۵- مجازات شرب خمر را میشه بفرمایید؟
در قوانین جدید، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قسمت حدود؛ مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ و ۲۶۶ و نیز در ماده ۷۰۱ و ۷۰۴ از کتاب پنجم ۲۶۶ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ را به مجازات و تنبیه مصرف کنندگان مشروبات الکلی اختصاص داده است .
✏️آنچنان که ماده ۲۶۴ قانون اخیرالذکر مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آنرا از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است.
✏️در تبصره: خوردن آبجو (فقاع) را نیز اگر مستی هم نیاورد موجب حد می داند و در ماده ۲۶۵ حد مصرف مسکرات را ۸۰ ضربه تازیانه تعیین می نماید.
✏️در ماده ۷۰۱ استعمال مشروبات در اماکن و معابر را اگر با تجاهر و علنی باشد را علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به حبس از ۲ ماه تا ۶ ماه حبس تعزیری تعیین نموده است و در ماده ۷۰۴ تأسیس مکان هایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن مکان ۳ ماه تا ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می نماید و اگر هر دو مورد را مرتکب شود (یعنی هم مکان تأسیس نماید و هم مردم را دعوت به آن مکان جهت مصرف مشروبات نماید) به حداکثر مجازات محکوم میشود .
۱۱۶- آیا گرفتن پرینت مکالمات در تلگرام، واتس آپ برای اثبات رابطه نامشروع امکان پذیر می باشد؟
امکان گرفتن پرینت مکالمات در تلگرام، واتس آپ و نیز هیچ یک از پیام رسان های خارجی با دستور هیچ مرجع قانونی و قضایی در ایران وجود ندارد چرا که دیتا بیس و شرکت خدمات دهنده این پیام رسان ها در ایران مستقر نبوده و نمایندگی هم ندارد.مثلاً شرکت واتس آپ زیر مجموعه شرکت فیس بوک است و  مقر آن در کشور ایالات متحده و یا پیام رسان تلگرام تابعیت روسی دارد و شرکت های وی چت و تانگو در چین است.
۱۱۷- شرایط دریافت پرینت مکالمات تلفنی و پیامک چه می باشد؟
در شرایط خاص و بسته به تشخیص قاضی ممکن است پرینت ریز مکالمات داده شود. ریز مکالمات به این معنی که فقط مشخص میشود که در تاریخ و ساعت مشخصی با شماره مورد نظر تماس گرفته شده یا برای آن اس ام اس و پیامک ارسال شده است.
✏️امکان دسترسی به محتوای مکالمات تلفنی و محتوای پیامکها از طرف قانونگذار ممنوع شده است و قانونگذار به قاضی اجازه دسترسی به محتوای ارتباطات مخابراتی افراد را نداده است مگر در جرایم علیه امنیت و جرایم جاسوسی.
✏️ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید در این خصوص صراحتاً می گوید “کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد  …. “
نکته : مطابق قسمت دوم ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم موضوع بند های الف، ب، پ و ت از ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری تحت شرایطی امکان کنترل ارتباطات مخابراتی افراد وجود دارد.
۱۱۸- طرح جامع شهر چیست ؟
طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهایی خط (ترمینال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مربوط به آنها تعیین می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.
۱۱۹- طرح تفصیلی چیست؟
طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد.
۱۲۰- طرح هادی شهری چیست؟
طرح هادی شهری عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین‌های شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارایه راه‌حل‌های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی‌باشند، تهیه می شود.
۱۲۱- طرح هادی روستا چیست؟
عبارت از طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندی‌های عمومی روستایی را حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی یا طرحهای جامع ناحیه‌ای تعیین می‌نماید.
۱۲۲- آیا اسکرین شات ها سند محسوب می شود؟
برخی مواقع دیده شده که دو نفر توسط پیامک در موبایل خود و یا شبکه‌های اجتماعی وایبر،واتساپ و غیره در رابطه با مسایلی صحبت کرده‌اند و بعد از آن، یکی دیگری را تهدید کرده که از صحبتهای آنها اسکرین شات دارد و او را تهدید می‌کند که اگرفلان کار را انجام ندهی آنها را پخش می‌کند و او هم از ترس اینکه مبادا متن این پیام‌ها منتشر شود، از شکایت صرف نظر کرده و تن به خواسته طرف می‌دهد در صورتیکه واقعیت اینگونه نیست و امکان شکایت در این خصوص وجود دارد.
🔻ماجرای اسکرین‌شات‌ها
صورتِ مسائل عموما شبیه به‌هم‌اند. یک نفر از متن چت‌ها، گفتگوی‌های دونفره، خلوت‌ها و عکس‌ها اسکرین‌شات برمی‌دارد و سپس طرفِ مقابل را تهدید به افشای این محتوا می‌کند. این تهدیدها گاهی صرفا برای ارعاب، ایجاد هراس، آبروریزی و اخاذی مالی و گاهی بهانه‌ای برای اجبار به کامجویی‌های غیراخلاقی دیگر است.
🔻چند توضیح و توصیه ضروری:
اول، مطابق قانون افشای اطلاعات‌ِ خصوصی، جرم است. قانون‌مجازات‌ اسلامی، صراحتاًدر ماده۷۴۵ (ماده ۱۶ قانون جرایم‌رایانه‌ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده‌اند و صرفا در ماده ۸ قانون “احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی” نامه‌ها، عکس‌ها،نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌اند. در رویه قضایی و نظام عرفی، دایره اسرار خصوصی از این هم وسیع‌تر است و نسخه‌های پزشکی، احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی هم در این زمره قرار می‌گیرند.
دوم، تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده ۶۶۹ قانون‌مجازات‌اسلامی تا هفتاد وچهارضربه‌شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن درنظرگرفته‌شده‌است. بنابراین همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی( شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط‌شده، فیلم و …) کرده باشد،حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد(که در اکثریت مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی‌شوند)، ارتکاب جرم” تهدید” از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است.
سوم. برخلاف تصور عموم که متن گفتگو در وایبر، فیس‌بوک و شبکه‌های اجتماعی دیگر، ایمیل، صدای‌ضبط ‌شده و فیلم را جزو دلایل قابل استناد به‌شمار نمی‌آورند، قانون، « ادله الکترونیک» را به‌رسمیت شناخته است. بنابراین اگر کسی شما را در وایبر یا فیس‌بوک یا تلفن‌همراه یا ایمیل، تهدید کرده است، باید بدانید تمام این محتواها در دادگاه به عنوان دلیل از شما و بر علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد.
دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.
چهارم. یک نکته بسیار مهم اینکه به دست آوردن دلیل باید به روش‌های قانونی صورت پذیرد وگرنه ممکن است دادگاه آن دلایل را از شما نپذیرد. بنابراین اطلاعاتی که شما با هک کردن ایمیل یا اکانت طرف مقابل یا کارگذاشتن غیرقانونی دستگاه ضبط صدا یا تصویر در محل اقامت، دفتر کار یا خودروی وی به دست بیاورید، در دادگاه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.( در شکل‌های شدیدتر ممکن است اینگونه اقدامات بر علیه خودتان استفاده شود.) بنابراین در پاسخ به یک رفتار مجرمانه، دست به اقدامات مجرمانه‌ی متقابل نزنید.
۱۲۳- تعریف کفالت و بری شدن از کفالت چیست؟
📚✏️کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند . متعهد را کفیل ، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر رامکفول‌له می‌گویند.
📚✏️در موارد ذیل کفیل بری می‌شود:
۱⃣ در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است
۲⃣در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود
۳⃣ در صورتی که ذمه‌ مکفول به نحوی از انحا از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود
۴⃣در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید
۵⃣ در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود
۶⃣ در صورت فوت مکفول .
📚✏️هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از قبول آن امتناع نماید کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.
📚✏️فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود.
📚✏️هر گاه یک نفر در مقابل چند نفر، از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آن‌ها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.
📚✏️در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آن‌ها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می‌شوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبور در ۶ بند ذکر شده بری شد کفیل‌های مابعد او هم بری می‌شوند.
📚✏️هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده‌ی او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند می‌تواند به مکفول رجوع کرده آن چه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.
۱۲۴- اجبار دوست پسر به ازدواج درقانون چیست؟
برخی از مردم هنوز به اشتباه فکر میکنند که در صورت رابطه جنسی دختر و پسر یا از بین رفتن بکارت دختر ، پسر مجبور به عقد دختر با تعیین مهریه دست و پای خود میشه در حالیکه که ؛ 
📚✏️اولا طبق رای وحدت رویه در اوایل دهه هفتاد سالهاست که اجبار به ازدواج وجود ندارد یعنی شما نمیتونید پسری که بکارت شما را با میل خودتان ( بدون زور و تجاوز) از بین برده را مجبور به ازدواج کنید.
📚✏️مهریه باید ارزش مالی داشته باشه در نتیجه تعیین اعضای بدن به عنوان مهریه درست نیست، .
📚✏️با بررسی دلایل و به ویژه معاینات پزشکی قانونی تفاوت رابطه جنسی با رضایت با تجاوز کاملا مشخص میشود و اینطور نیست که هر رابطه نامشروع جنسی به معنای تجاوز باشد، .
📚✏️رابطه جنسی نامشروع (زنا) طبق قوانین ما حتی اگر دو طرف راضی هم باشند جرم هست و مجازات آن بستگی به شرایط طرفین که مهمترین آن متاهل یا مجرد بودن آنها هست از شلاق تا اعدام متفاوت میباشد.
۱۲۵- موارد ابطال وقف نامه در قانون چه مواردی می باشد؟
۱- در صورتی که مال موضوع وقف خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد می توان مال مورد وقف را فروخت به شرطی که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. (از بین رفتن مال موضوع وقف برابر است با بطلان وقف)
۲- در صورتی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم قتل نفس برود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد، می توان مال موقوفه را فروخت. (از بین رفتن مال موضوع وقف برابر است با بطلان وقف)
۳-  از آنجا که وقف حبس دائمی است، شرط خیار با مقتضای ذات آن که تسبیل منفعت و فک مالکیت است تعارض داشته و مبطل عقد است.
۴- اگر واقف بخشی از منافع موقوفه را صرف خود کند، عقد نسبت به همان بخش باطل است.
۵- اگر واقف منافع موقوفه را به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه خود اختصاص دهد، وقف باطل است.
۶- وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است.
۷- وقف بر معدوم باطل است مگر به تبع موجود.
۸- وقف مال از سوی ورشکسته باطل است.
۹- وقف مال از سوی سفیه یا صغیر ممیز اصولا باطل است و جز در موارد خاص، قابل تنفیذ از سوی ولی یا قیم او نیست.
۱۰- در صورتی که مال موقوفه از اموال مصرف شدنی باشد، وقف باطل است.
۱۱- مجهول ماندن مصرف در وقف خاص (محصور) از موجبات ابطال وقف است.
۱۲- وقف از جمله عقود عینی می باشد به این معنی که بعد از به تصرف دادن موقوفه به موقوف علیهم محقق می شود حال در صورتی که موقوفه به تصرف موقوف علیهم داده نشود، می توان تقاضای ابطال وقف را مطرح نمود.
۱۳- به قبض دادن عین موقوفه به موقوف علیهم باید به اذن واقف صورت گیرد و اگر این قبض به اذن واقف صورت نگیرد در واقع عقد وقف تشکیل نشده و می توان تقاضای ابطال آن را نمود.
۱۲۶- حوادثی که «حوادث ناشی از کار» محسوب می‌شوند چه می باشند؟
به نقل از ماده ۶۰قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۳/۴:
📚✏️حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه، تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد.
📚✏️اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.
📚✏️حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.
۱۲۷- در جرایم غیر قابل گذشت رضایت شاکی چه تاثیری دارد؟
🔹در جرایم غیر قابل گذشت رضایت شاکی می تواند از مواردی باشد که دادگاه مجازات متهم را تخفیف دهد (ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی) و اگر بعد از صدور حکم قطعی شاکی اعلام رضایت کند، دادگاه پس از درخواست محکوم، در مجازات مقرر تجدید نظر کرده و آن را کاهش می دهد.
🔹باید توجه داشت که در جرایم قابل گذشت، اگر چند نفر شاکی وجود داشته باشد، تعقیب با شکایت هر یک از آنان صورت می گیرد ولی برای متوقف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، باید تمام شاکیان رضایت دهند.
🔹اگر شاکی فوت کند، این حق گذشت به ورثه او می رسد و چنانچه شاکی متوفی دارای چند وارث باشد، در این صورت موقوف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، موکول به اعلام رضایت همه آنهاست. همچنین باید توجه داشت که اگر بعد از اعلام رضایت شاکی از رضایت خود منصرف شود، به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۲۸- ️جعل امضا توسط فرد چگونه قابل اثبات است؟
✅جعل به زبانی عامیانه یعنی اینکه فردی نوشته و یا امضایی را بوجود آورد و یا تغییر دهد به صورتیکه نوشته و امضای جدید بر خلاف حقیقت باشد. یعنی فرد جاعل میخواهد دروغ را به جای حقیقت استفاده کند و فرد را فریب دهد.
🔹جرم جعل از جمله جرایمی است که از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع بوجود آمده است. جرم جعل سبب میشود که آسایش و نظم عمومی جامعه از بین برود و ضررهای مالی به افراد وارد شود.
🔹آنچه که پایه و اساس جرم جعل را تشکیل میدهد امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که بتوان او را فریب داد تا سند غیر واقعی را به عنوان سند اصلی باور کند بنابراین امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبیه بودن.
🔹برای مثال اگر شخصی زیر گذر نامه را امضا کند بدون آنکه کمترین اشتباهی با امضای مسئول اداره گذرنامه داشته باشد چون احتمال به اشتباه انداختن دیگری وجود دارد جرم جعل واقع شده است ولی اگر همین شخص به جای امضا از اثر انگشت در ذیل گذر نامه استفاده نماید امکان به اشتباه انداختن  دیگری وجود ندارد زیرا هر شخص عاقلی میداند که رییس گذرنامه با سواد بوده و از امضا استفاده میکند.
۱۲۹- صلاحیت رسیدگی به امور قضایی به دو دسته تقسیم میشود:
⭕️ صلاحیت ذاتی
⭕️ صلاحیت محلی
۱۳۰- صلاحیت ذاتی دارای سه مولفه به شرح زیر می باشد:
۱- صنف ( قضایی یا اداری )
۲- نوع (عمومی یااختصاصی )
۳- درجه ( بدوی یا تجدیدنظر )
❇️ تقسیم بندی مراجع از حیث صنف:
مراجع قضایی:
مانند دادگاه ها و شورای حل اختلاف
⏮ مراجع اداری:
مانند دیوان عدالت اداری
❇️ تقسیم بندی مراجع از حیث نوع:
⏮مراجع عمومی:
مراجعی که صلاحیت رسیدگی به تمامی دعاوی و اختلافات را دارند جز آنچه به موجب قانون در صلاحیت سایر مراجع میباشد.
⏮ مراجع استثنائی (اختصاصی):
مراجعی که فقط صلاحیت رسیدگی به موضوعاتی را دارند که صراحتا طبق قانون در صلاحیت آنها میباشد.
❇️ تقسیم بندی مراجع از حیث درجه:
♻️مراجع رسیدگی دارای سلسله مراتبی است که باید رعایت شوندکه به تالی و عالی تقسیم میشوندشورای حل اختلاف و محکمه عمومی مرجع تالی و دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مرجع عالی میباشند.
🔰نکته:
تا زمانیکه به ماهیت دعوایی در مرجع پایین تر رسیدگی نشده باشد رسیدگی به آن در مرجع بالاتر امکان پذیر نیست.
۱۳۱- احکام مربوط به صلاحیت محلی به شرح زیر می باشد:
❇️ صلاحیت مربوط به دعاوی منقول:
این دعاوی در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح میشود.
 اگر خوانده در ایران اقامت نداشت اگر در ایران محل سکونت موقت دارد دعوا در آن محل اقامه میشود و چنانچه محل سکونت نیز نداشته باشد ولی مال غیر منقول داشت در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن است اقامه میشود.
 اگر خوانده در ایران مال غیر منقول نداشت،خواهان در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوا میکند.
 اگر خواهان در ایران محل اقامت نداشت در این حالت هریک از دادگاههای عمومی ایران صالح به رسیدگی میباشند.
❇️ صلاحیت محلی در دعاوی غیر منقول:
 در صلاحیت داذگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.
 اصحاب دعوا نمیتوانند بر خلاف آن توافق کنند.
اگر دعوا مربوط به اموال غیر منقولی باشد که در حوزه های مختلفی قرار دارند خواهان میتواند به دادگاه واقع در حوزه هرکدام از آن اموال که بخواهد مراجعه کند.
🔰نکته:
اگرخواسته هم مربوط به اموال منقول و هم مربوط به اموال غیرمنقول باشد در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است به شرطی که هر دو دعوا از یک منشا باشد و چنانچه از یک منشا نباشد دو دعوا را از هم جدا کرده و هرکدام را در دادگاه صالح خودش طرح میکنیم
❇️ صلاحیت محلی در دعاوی تجاری::
🔵خواهان برای طرح دعوا میتواند به هریک از این دادگاهها مراجعه کند:
⏮ دادگاه محل انعقاد عقد
⏮ دادگاه محل اجرای تعهدات قراردادی
⏮  دادگاه محل اقامت خوانده
❇️ صلاحیت محلی در دعوای مطالبه وجه چک:
🔵خواهان برای طرح دعوا میتواند به هریک از این دادگاهها مراجعه کند:
  دادگاه محل صدور چک
  دادگاه محل استقرار بانک
  دادگاه محل اقامت خوانده
  اگرخواندگان متعدد باشند خواهان در دادگاه محل اقامت هرکدام که خواست میتواند اقامه دعواکند.
❇️ صلاحیت محلی درخواست تامین دلیل:
  این درخواست در صلاحیت دادگاهی است که دلیل مورد درخواست در حوزه آن واقع شده است و تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد.
❇️ صلاحیت محلی دعاوی راجع به ترکه:
   دعاوی راجع به ترکه در صلاحیت دادگاه آخرین محل اقامت متوفی میباشد.
   اگر آخرین اقامتگاه متوفی مشخص نباشد دادگاه محل آخرین سکونت متوفی صالح است.
  اگر متوفی اقامتگاه یا محل سکونت نداشت دادگاهی که ترکه در حوزه آن واقع است صالح است.
❇️ صلاحیت محلی دعاوی راجع به ورشکستگی:
  در محل اقامت تاجر متوقف یا ورشکسته
اگر تاجر در ایران اقامتگاه نداشت دادگاهی که در آن حوزه برای معاملات شعبه یا نمایندگی دارد.
❇️ صلاحیت محلی دعاوی ناشی از تعهدات شرکت:
🔵خواهان برای طرح دعوا میتواند به هریک از این دادگاهها مراجعه کند:
دادگاه محل انعقاد عقد
دادگاه محل تسلیم کالا
دادگاه محل تادیه وجه
دادگاه محل اقامت خوانده
۱۳۲- شرایط پرداخت خسارت بدون کروکی( بیمه شخص ثالث) چیست؟
هر دو خودرو مقصر و زیان دیده در زمان وقوع حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر و پیوسته باشند.
🔹رانندگان هر دو خودرو دارای گواهینامه مجاز رانندگی وسیله نقلیه مورد حادثه باشند.
🔹میان طرفین حادثه، اختلافی وجود نداشته باشد.
🔹خسارت منجر به جرح نباشد.
🔹هر دو خودرو (مقصر یا زیان دیده) به شعبه پرداخت خسارت مراجعه کنند.
۱۳۳- اگر جراحی منجر به فوت بیمار شود، آیا پزشک مسوولیتی دارد؟
✅مسوولیت انتظامی یا کیفری جراح درصورتی است که اولا درانجام عمل جراحی تقصیر یا قصوری از ناحیه وی صورت گرفته بأشد و ثانیا بین تقصیر یا قصور وی و مرگ بیمار رابطه علیت و سببیت برقرارباشد. به این معنی که اگرکوتاهی و تخلف پزشک جراح نبود، بیمار فوت نمی شد. نکته حائز اهمیت در این رابطه اینکه گاهی علل و عوامل متعددی درفوت بیمار تأثیر گذارند و تنها یک علت را نمی توان مقصردانست. مثلا کوتاهی کادر اتاق عمل، عفونی بودن محیط اتاق عمل، استرلیزه نبودن وسایل جراحی و تزریق دوز نامناسب داروی بیهوشی و مسایلی از این قبیل که دراین صورت تمامی عواملی که درمرگ بیمار مقصر بوده اند، ضامن بوده و پرداخت دیه متوفی به میزان تقصیرعوامل دخیل دراین امر، بین آنها تقسیم خواهد شد.
۱۳۴- استثنائات وارد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده:
۱/دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول(۱۲ادم)
۲/دعاوی راجع به ترکه ی متوفا(۲۰ادم)
۳/دعاوی مربوط به شرکتها(۲۲ادم)
۴/دعاوی توقف(ورشکستگی)(۲۱ادم)
۵/دعوای اعسار(۲۴ادم)
۶/دعوای خسارت(معمولا ضمن دعوای اصلی قابل مطالبه است)
۷/دعاوی طاری(۱۷ادم)
۸/اختلافات ناشی از اجمال یا ابهام احکام(۲۷قانون اجرای احکام)
۹/اختلافات ناشی از اجرای احکام(۲۶قانون اجرای احکام)
۱۰/دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم الاجرا(ماده۲قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت ودفاتر اسناد رسمی)
۱۱/دعاوی راجع به ثبت احوال(ماده قانون ثبت احوال)
۱۲/درخواست دادرسی فوری(۳۱۱ادم)
۱۳/درخواست تامین دلیل(۱۴ق ادم)
۱۴/دادگاه های انتخابی
مثل:
 • الف/دعاوی بازرگانی ودعاوی منقول ناشی از قرارداد
 • ب/دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت
 • ج/تعددخواندگان
 • د/تعدد اموال غیرمنقول
۱۳۵- انواع جرایم علیه امنیت:
🔻جرایم اقدام علیه امنیت کشور از لحاظ عملیات به دو طریق متصور است:
۱- از طریق عناصر خارجی و دشمنان
۲- از طریق عناصر داخلی و غیرمرتبط با بیگانگان.
🔻در هر دو صورت هدف مرتکبان این جرایم چیزی جز اخلال در امنیت و نظم عمومی، تخریب مراکز و تاسیسات دولتی و نظامی به قصد ضدیت با حکومت و سقوط رژیم نیست که به دو طریق همراه با جنگ و قتال یا بدون جنگ و خون‌ریزی انجام می‌پذیرد.
☑️به طور کلی جرایم اقدام علیه امنیت کشور به دو نوع جرایم علیه امنیت خارجی کشور و جرایم علیه امنیت داخلی تقسیم می‌شود.
☑️در صورت نخست یعنی اقدام علیه امنیت خارجی کشور می‌توان شاهد اعمال مجرمانه افراد یا سازمان‌هایی بود که به صورت مسلح یا بدون سلاح دست به اقداماتی می‌زنند که لطمات آن راسا متوجه استقلال، تمامیت ارضی و منافع و مصالح کشور می‌شود و گاه به عزت و اعتبار و شئون کشور نیز در خارج و در محافل بین‌المللی خدشه واقع می‌شود‌. جرایم اقدام علیه امنیت خارجی کشور به طریق خیانت به کشور، جاسوسی یا ترور انجام می‌پذیرد.
☑️ اما جرایم اقدام علیه امنیت داخلی ارتکاب اعمال مجرمانه است که به قصد اخلال در امنیت، تخریب مراکز دولتی، خرابکاری در تاسیسات عمومی و نظامی، ضدیت با حکومت و ساقط کردن دولت صورت می‌گیرد. اقدام علیه امنیت داخلی یا با جنگ و کشتار است یا بدون خشونت و خون‌ریزی.
۱۳۶- مجازات جرایم علیه امنیت چیست؟
 چنانچه جرایم اقدام علیه امنیت کشور – داخلی یا خارجی- در حکم محاربه و افساد فی‌الارض باشد مجازات آن قتل، صلب، بریدن دست راست و پای چپ یا نفی بلد خواهد بود.
اگر جرم مزبور به عنوان محاربه تلقی نشود مرتکب آن مستندا به قانون مجازات اسلامی به مجازات حبس محکوم می‌شود.
۱۳۷- تفاوت انتقال مال غیر و کلاهبرداری چه می باشد؟
🔻برای تحقق بزه موضوع ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر، نیاز به توسل به وسایل متقلبانه نمی باشد و رکن رکین در این بزه انتقال مال دیگری بدون مجوز است.
🔻به بیان دیگر وجه تمایز بزه انتقال مال غیر و کلاهبرداری آنست که در کلاهبرداری مرتکب با توسل به وسایل متقلبانه و اغفال قربانی جرم مبادرت به بردن مال می کند و این در حالی است که در بزه انتقال مال غیر ، توسل به وسایل متقلبانه منتفی است و مقنن آن را بعنوان یک جرم خاص در نظر گرفته و فقط برای مجازات مرتکب وی را مستحق مجازات مقرر برای کلاهبرداری فرض کرده است.
🔻 بعبارتی کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال متعلق به دیگری است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل نماید مرتکب جرم وقابل تعقیب کیفری است.
🔻نکته:اگر شریک مال مشاع علاوه بر سهم خود ، حصه شریک دیگر را بدون مجوز قانونی به  غیر منتل نماید نطریه غالب انست که با احراز شرایط (سوء نیت و کسب منافع)قابل تعقیب کیفری باشد . 
🔻نکته:اگر انتقال مال غیر با مجوز قانونی صورت گیرد ، چنانکه شخص به وکالت از طرف مالک ، ملک او را منتقل نماید قابل تعقیب کیفری نخواهد بود . 
۱۳۸- کدام جرائم مشمول مرور زمان می شوند؟
🔻برخی از جرائم به هیچ عنوان مشمول مرور زمان از تاریخ وقوع جرم نمی شوند مانند جرم مستمر .
همانطور که می دانیم جرم مستمر هر لحظه از زمان در حال تکرار است پس مبدا وقوع این قبیل از جرائم قابل محاسبه و تشخیص نیست مانند جرم تصرف عدوانی .
در بسیاری از موارد دیده شده نسبت به این قبیل از جرائم موقوفی تعقیب به علت مرور زمان صادر شده است لیکن این امر از منظر برخی حقوقدانان ناصحیح می باشد .
🔻برخی از جرائم هستند که به هیچ عنوان مشمول مرور زمانهای۳گانه از تاریخ وقوع جرم ، تعقیب و اجرای مجازت نمیشوند که ماده۱۰۹قانون مجازات اسلامی این جرائم را مشخص نموده که شامل :
🔸جرائمی که علیه امنیت داخلی و خارجی کشور باشد
🔸جرائم اقتصادی بالاتر از۱۰۰میلیون تومان که عناوین آن شامل کلاهبرداری ، اعمال نفوذ بر خلاف حق ، امور مالیاتی ، پولشویی و گمرکی و جرائم کارمندان علیه دولت باشد .
🔸جرائم مربوط به مواد مخدر با توجه به این امر که قانون مبارزه با مواد مخدر قانون خاص بوده و قواعد مربوط به خود را داشته است .
🔸جرائم حدود الهی و قصاص و دیات شامل مرور زمان نخواهد بود
۱۳۹- تفاوت های اعسارو ورشکستگی چیست؟
۱- اعسار:
الف:
معسر از اداره اموال خود منع نمی گردد.
ب:حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه معسر و معسر علیه طلبکاران از میان نمی رود و می توانند علیه یکدیگر طرح دعوا کنند.
ج:حکم اعسار دارای جنبه نسبی است و فقط میان معسر و شخصی که دعوی به طرفیت او طرح شده قابل ترتیب اثر است.
۲- ورشکستگی:
الف:ورشکسته از تاریخ ورشکستگی از اداره اموال خود منع می گردد و اداره اموال وی با مدیر تصفیه یا اداره تصفیه است.
ب:از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر از اقامه وتعقیب دعوا محروم می شود و طلبکاران باید علیه او و به صورت دسته جمعی و به نمایندگی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اقامه دعوا کنند.
ج:حکم ورشکستگی عام است و در مورد کلیه طلبکاران چه اقامه دعوی کرده باشند چه نکرده باشند لازم الاجرا است.
۱۴۰- تفاوت ختم مذاکرات وختم دادرسی چیست؟
۱- ختم مذاکرات: تشکیل جلسه ی دیگر، نیاز نیست؛ اما ممکن است دادگاه برای اماده کردن پرونده، اقداماتی مثل کارشناسی یا‌… را لازم بداند
۲- ختم دادرسی: یعنی دادگاه تمام رسیدگی ها و اقدامات را انجام داده است.
۳- بعد از ختم دادرسی ، ادعای جدید یا دلیل جدید شنیده نمی شود؛
۴- ظرف یک هفته از اعلام ختم دادرسی، دادگاه مکلف به صدور رای می باشد.
۵- گاهی اوقات ممکن است که ختم مذاکرات طرفین و ختم دادرسی مطابق باشد.
۱۴۱- دستور موقت چیست؟
الف – موضوعی که فوریت دارد را می توان درخواست دستور موقت نمود.
ب- فوریت باید در زمان “رسیدگی” احراز شود(بنابراین زمان دادخواست ملاک نیست‌)
پ- خواسته دستور موقت باید با خواسته دعوا متفاوت باشد‌.
ت- اگر درخواست دستور موقت رد شود می توان مجدد درخواست دستور موقت نمود.
ج- برای دستور موقت، هزینه دعوای غیر مالی پرداخت می شود.
خ- دستور موقت در قالب قرار صادر می شود.
۱۴۲- عسروحرج چیست؟
🔸در واقع به هر عملی که شخص را به تنگنا و سختی بیاندازد و انجام یا تحملش برای وی سخت و دشوار باشد عسر و حرج می‌گویند که نمونه بارز آن عسر و حرج (مشقت و سختی) زن در زندگی مشترک است که در صورت اثبات در دادگاه، منجر به صدور حکم طلاق می‌شود.
۱۴۳- مصادیق عسر و حرج در قانون چه می باشد؟
۱- ترک زندگی توسط شوهر حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ماه متناوب بدون عذر موجه.
۲- اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آنها یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهداتش عمل نکند و یا پس از ترک دوباره به مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر روی آورد با درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد)
۳- محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب و جرح یا فحاشی یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلای شوهر به بیماری های صعب‌العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگر که زندگی مشترک را مختل کند مثل بیماری سارس یا ایدز.
۶- علاوه بر موارد مذکور در هر موردی که دادگاه تشخیص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته با درخواست زوجه حکم طلاق صادر می‌کند.
۱۴۴- در موارد زیر پرداخت دیه بر عهده بیت المال است؟
🔹اشتباه قاضی در صدور حکم و ایراد جنایت بر فرد.
🔹دفاع در مقابل تهاجم دیوانه.
🔹در قسامه، سوگند خورندگان همگی بر برائت خود سوگند یاد کنند.
🔹در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص متمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر  صاحبان حق قصاص نباشد.
🔹هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد و مرتکب مالی نداشته باشد،در غیر قتل دیه بر بیت المال هست؛ همچنین در جنایت شبه عمدی و خطای محض. و در قتل در صورت نبود عاقله جانی یا عدم تمکن او دیه بر بیت المال هست.
🔹در جنایاتی که عاقله مسوول پرداخت دیه است، در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن او.
🔹هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب جنایت بر کسی شود.
🔹شخصی که از ممنوعه بودن ورود به منطقه ای آگاهی نداشته، وارد شود و مورد هدف قرار گیرد.
🔹در صورتی که در دادگاه نوبت به سوگند متهم برسد و وی بر برائت خود سوگند یاد کند.
🔹چنانچه پس از اجرای حکم قصاص، عدم صحت حکم محرز شود.
🔹اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود.
۱۴۵- هنگام معاملات وکالتی به چه نکاتی باید توجه شود؟
🔸در معاملات کلان از طریق وکالتنامه ضرورت دارد قبل از انجام معامله اعتبار وکالتنامه از دفترخانه تنظیم کننده سند، کتباً استعلام شود.
🔸مبایعه نامه و وکالتنامه لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند و هرگز بدون مبایعه نامه وصرفاً باعتبار تنظیم وکالتنامه مبادرت به انجام معامله نشود.
🔸جهت پیشگیری ازسوء استفاده در آینده، دقت شود که وکالتنامه صادره محدودیت زمانی نداشته باشد.
🔸از انجام معامله بواسطه وکالتنامه های کلی که مربوط به اموال منقول وغیرمنقول موکل باشد و یا اینکه موکلین افراد متعددی مانند وراثتی و شراکتی باشند، اجتناب گردد.
🔸درصورت انجام معامله با وکالت رسمی مانند املاک در رهن بانکها در کمترین زمان نسبت به انتقال رسمی ملک اقدام شود
🔸چنانچه معامله ازطریق تفویض وکالت انجام شود، وکالتنامه اولیه و اصلی که پایه و اساس معامله است، بدقت مطالعه شود تا مشخص شود وکیل دارای اختیارات کامل و بلاعزل باشد.
🔸در تنظیم سند وکالت بلاعزل از آنجاییکه موکل حق اجرای مورد وکالت را از دست نداده و شخصاً نیز قادر به اجرای آن خواهد بود، لذا بطور صریح در وکالتنامه قید شود که موکل حق دخالت و اجرای آنرا ازخود سلب و ساقط کرد.
۱۴۶- زمینی را قولنامه ‎ای خریده ام که خود مالک هم به سبب اینکه زمین به او ارث رسیده است سند رسمی ندارد؛ اما اسناد و مدارک انحصار وراثت دارد، چگونه  این زمین را به صورت رسمی ثبت و برای آن سند بگیرم؟
شما باید ابتدا به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بیع به طرفیت فروشنده که یکی از وراث است  برای(انتقال قراردادی به شما) و نیز همه وراث  مالک اول ملک ( به سبب قائم مقامی ایشان) مبادرت نمایید.
 دادگاه  نیز با فرض مخدوش  نبودن درستی یا اصالت مبایعه نامه ارائه شده، پس از احرازِ انتقال به شما، مبادرت به صدور حکم الزام ورثه به  تنظیم سند رسمی به نام شما خواهد کرد.
۱۴۷- مدتمالکیت  شماره پلاک بلااستفاده چقدر می باشد؟
شماره پلاک بلااستفاده تنها تا یک سال در مالکیت شما است
🔸معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه اصلاح تبصره ماده ۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی را ابلاغ کرد.
🔸در تبصره جدید این ماده آمده است:
صاحب پلاک فک شده یا نماینده قانونی وی در صورت خرید خودرو بعد از فک پلاک، باید برای دریافت مجوز نصب پلاک جدید بر روی وسیله نقلیه خریداری شدهبه واحد شماره‌گذاری یا مراکز مجاز مراجعه نماید. راهنمایی و رانندگی پلاک‌های فک شده را حداکثر تا یک ‌سال نگهداری و درصورت عدم‌مراجعه صاحب قبلی، با حفظ کلیه سوابق پلاک و مالک قبلی خودرو در سامانه‌های شماره‌گذاری، پلاک‌های مذکور را به افراد متقاضی جدید اختصاص خواهد داد.
۱۴۸- مجازات جعل ڪارت پایان خدمت چیست؟
🔵جعل در قانون ایران جرم حساب می‌آید و شخصی ڪه مرتڪب این جرم شود باید مجازات قانونی را پشت سر بگذارد، اما بسیاری اوقات مردانی ڪه در سن قانونی قرار دارند اقدام به جعل ڪارت پایان خدمت می‌ڪنند.
🔹جعل ڪارت پایان خدمت جرم به حساب می‌آید و فردی ڪه به قصد فریب یا ضرر رساندن به دیگری دروغ را جای حقیقت نشان دهد یا با ارائه و ساختن گواهی پزشڪی جعلی، بخواهد معافیت بگیرد مرتڪب این جرم شده است.
◀️در ماده ۵۳۸ قانون مدنی گفته شده هر ڪس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت، به دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه به اسم طبیب گواهی پزشڪی جعل ڪند، به حبس از شش ماه تا یڪ سال یا به ۳ تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محڪوم می‌شود.
⏪همچنین بر اساس ماده  ۵۳۹ اگر پزشڪ یا طبیب، تصدیق نامه ای را بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد، به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محڪوم خواهد شد و هر گاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته شود، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محڪوم می‌شود.
۱۴۹- آیا مجازات اعدام به جرایم مواد مخدر برمی‌گردد؟
معاون قضایی دادستانی کل کشور با انتقاد از قوانین فعلی مجازات متهمان جرایم مواد مخدر گفت:
🔸همکاران من در بخش‌های مختلف قوه قضائیه لایحه‌ای پیشنهادی را با موضوع اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر تهیه کرده‌اند که به زودی و پس از امضای ریاست قوه قضائیه تقدیم دولت خواهد شد.
🔸با حذف مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر مخالفم و معتقدم بسیاری از مجرمان این حوزه خود جرثومه ای هستند که باید به اشد مجازات با آن‌ها برخورد شود.
🔸دست قانون و مجریان قانون باید آنقدر باز باشد که با عوامل اصلی جرائم موادمخدر و سرکرده‌های اصلی آن متناسب با جرائم آن‌ها برخوردهای قانونی صورت بگیرد.
۱۵۰- طرح «صیانت» چگونه زمینه فیلترینگ را فراهم می کند؟
🔸درحالیکه حامیان طرح موسوم به «صیانت از فضای مجازی» از جمله محمدباقر قالیباف و مرکز پژوهش‌های مجلس، مدعی هستند که این طرح به دنبال مسدودسازی فضای مجازی نیست اما مواد این طرح، حکایت از خلاف بودن این ادعا دارد.
🔸علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در یادداشتی به شرح این موضوع پرداخته که چطور اجرایی شدن این طرح به فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی و حتی سایت‌هایی مانند گوگل منتهی می‌شود.
🔸در بخشی از این یادداشت آمده است:
ماده ٢٨ این طرح موضوع «ضمانت اجراهای قابل اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۷)» را تشریح کرده و بندهای ث و ج این ماده صراحتا به «محدودیت در ترافیک» و همینطور «مسدودسازی» اشاره دارد. فراتر از این در تبصره ٢ همین ماده هم می‌گوید سرویس‌دهندگان خارجی ملزم به دریافت مجوز برای فعالیت هستند و در صورتی که این کار را نکنند تا اعمال بند «ج» این ماده یا همان مساله «محدودسازی» برای آنها تا زمان تامین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی تا یک سال پس از لاز‌م‌الاجرا شدن این قانون الزم نیست.
۱۵۱- استفاده از عکس پروفایل دیگران چه مجازاتی دارد؟
مطابق قانون جرایم رایانه‌ای سوء استفاده از نام یا تصویر دیگری جرم است.
🔸بر اساس ماده ۱۶ این  قانون هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم، صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند مجرم است.
🔸بر اساس این ماده قانونی هرکس تصویر دیگری را با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال، یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
🔸بر همین اساس سوء استفاده از تصویر دیگری و قرار دادن عکس شخصی دیگران روی پروفایل صفحه خود در فضای مجازی جرم است و در صورت شکایت شخص از این کار فرد خاطی به مجازات قانونی محکوم می‌شود.
۱۵۲- اگر در فضای مجازی عکس یا فیلم مستهجنی برای مزاحمت فرستاده شود ، چه مجازاتی دارد ؟
🔸براساس ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای، «هرفردی به کمک سامانه‌های کامپیوتری یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع کند یا به قصد داد و ستد یا افساد تولید یا ذخیره کند، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دوی مجازات محکوم می شود.
🔸انجام اعمال ذکر شده درخصوص محتویات مبتذل (محتویات دارای صحنه و صور قبیحه) باعث محکومیت به حداقل یکی از مجازات‌ها می‌شود.» همچنین، براساس ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای، «اگر محتویات مستهجن، افراد را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا گول زننده باشد یا شیوه دسترسی به آن‌ها را آسان کرده یا آموزش دهد، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم است.
۱۵۳- چگونه برای یک فرد مقیم خارج از کشور حکم جلب بگیریم؟
🔴 رئیس پلیس بین الملل ناجا در گفت‌وگو با میزان:
🔻شهروندی که دنبال شکایت از فردی در خارج از کشور باشد باید به دادگاه مراجعه کند و در آنجا به طرح دعوا بپردازد. قاضی هم، چون آن فردی که مورد شکایت قرار گرفته در خارج از کشور به سر می‌برد به اینترپل می‌نویسد که این فرد باید تحت تعقیب قرار بگیرد.
 سپس پلیس اینترپل برای صدور اعلام قرمز براساس دستور قاضی اقدام می‌کند و آن فرد را تحت تعقیب قرار می‌دهد. درواقع این اقدامات از مسیر قوه قضائیه شکل می‌گیرد و به ما می‌رسد.
🔹رئیس پلیس بین الملل ناجا در پاسخ اینکه آیا شهروندان برای طرح شکایت از افراد مقیم خارج از کشور باید هزینه‌ای پرداخت کنند گفت: هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌شود. چون انجام اقدامات مربوط به این کار جزو وظایف پلیس اینترپل محسوب می‌شود.
۱۵۴- نحوه صحیح دریافت نوبت برای اجرای احڪام شورای حل اختلاف چگونه می باشد؟
🔵دریافت نوبت برای اجرای احڪام شورای حل اختلاف از درگاه خدمات الڪترونیڪ قضایی امڪان پذیر است.
🔹مراجعان به منظور دریافت نوبت برای اجرای احڪام شورای حل اختلاف در ابتدا باید وارد آدرس اینترنتی www.adliran.ir شوند و در ادامه روی قسمت سامانه نوبت دهی قضایی ڪلیڪ ڪنند و پس از وارد ڪردن شماره ملی و رمز شخصی، رمز موقتی را ڪه برای تلفن همراهشان ارسال می‌شود را وارد ڪنند.
🔹پس از وارد ڪردن رمز موقت، صفحه‌ای باز می‌شود ڪه در آن امڪان ثبت نوبت، پیگیری نوبت، ابطال نوبت و چاپ نوبت وجود دارد.
◀️با ڪلیڪ بر روی ثبت نوبت، صفحه‌ای باز می‌شود ڪه در آن باید علت مراجعه، مدارڪ مورد نیاز، اطلاعات تڪمیلی و محل مراجعه درج شود.
⏪باید توجه داشت ڪه در قسمت اخذ نوبت، نوبت اخذ شده در غیر از روز‌های ڪاری و ساعات اداری فاقد اعتبار است. در نهایت پس از اخذ نوبت، یڪ ڪد رهگیری در اختیار ثبت نام ڪننده قرار می‌گیرد ڪه همراه داشتن آن برای مراجعه به شعبه مورد نظر الزامی است.
۱۵۵- انواع دلایل انحلال عقد چه می باشد؟
عقد به سه دلیل منحل میشود…
 1.  اقاله (تفاسخ)
 2.  فسخ
 3. حکم قانون (انفساخ)
◀️هر عقد صحیحی یا اقاله می شود، یا فسخ می شود و یا منفسخ می شود.
۱- اقاله (تفاسخ)
همان دو نفری که عقد را بسته اند توافق کنند و عقد را بر هم بزنند. یعنی توافق طرفین عقد در بر هم زدن عقد را اقاله گویند.
🔹نکته اینکه…
اقاله مربوط به طرفین عقد است یعنی اگر یک طرف بمیرد دیگر اقاله ممکن نیست و وراث نمی توانند اقاله کنند.
🔹اقاله خودش یک عقد است.
🔹اقاله فقط مربوط به عقد است، ایقاع(ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد.) را نمی توان اقاله کرد. موضوع اقاله عقد است، ایقاع قابل اقاله نیست و فقط عقد را می توان اقاله کرد.
🔹اقاله فقط مربوط به عقود لازم است و عقود جایز را دو طرف می توانند فسخ کنند.
◀️سه تا عقد لازم را نمی توان اقاله کرد:
۱- نکاح
۲- وقف
۳- ضمان
🔹اقاله وقف و نکاح باطل ولی اقاله ضمان غیر نافذ می باشد.
۲-  فسخ
🔹فسخ به هم زدن عقد است با یک اراده. اقاله عقد است اما فسخ ایقاع است.
🔹اقاله فقط در عقود لازم است اما فسخ هم در عقود لازم است و هم در عقود جایز.
۳- حکم قانون
گاهی اوقات یک حادثه ای رخ می دهد و قانون به سبب آن حادثه حکم به انحلال عقد می دهد. یعنی اراده ای در آن نیست و کسی نمی خواهد عقد منحل شود. به این انحلال انفساخ گویند که قهری است. انفساخ هم در عقود لازم اتفاق می افتد و هم در عقود جایز. انفساخ در عقود لازم هم داریم مثل ماده ۳۸۷ قانون مدنی. (تلف مبیع از طرف بایع بدون تقصیر و اهمال)
۱۵۶- ۹ نکته ضروری در خصوص ثبت وکالتنامه و قرارداد الکترونیک
۱- ابطال تمبر مالیاتی میبایست طبق رویه قبل اقدام شود.
۲- در صورت تایید نهایی وکالتنامه الکترونیک امکان ابطال وجود نداشته و در صورت  استعفا، عزل و یا هر مورد مشابه باید مراتب از طریق ارسال لایحه به شعبه اعلام شود.
۳- اگر موکل خارج از کشور، زندان، محجور، دارای معلویت شدید باشد نیازی به تنظیم وکالتنامه الکترونیک نبوده و در دفاتر خدمات قضایی با مجوز خاص مطابق گذشته اقدام می شود .
۴- امکان ثبت وکالتنامه از طریق سامانه  خودکاربری وکلا و دفاتر وجود داشته و از هر کدام از دو روش می توان استفاده نمود.
۵- تا زمان مشخص شدن و تایید تعرفه ثبت وکالتنامه در دفاتر هزینه ای نمایش داده نمی شود و رایگان ثبت می شود.
۶- اگر چند وکیل در یک قرارداد حضور دارند دکمه افزودن همه وکلا را انتخاب و سهم هر کدام را مشخص نمایید.
۷- وکلای کار آموز به صورت خودکار به وکیل سرپرست متصل هستند و در قسمت امضا باید وکیل کارآموز کد ارسالی و تایید وکیل سرپرست را جهت ثبت اعلام نماید.
۸- در صورت تغییر وکیل سرپرست باید مراتب در کانون وکلا اعمال تا در دفاتر قابل مشاهده باشد.
۹- در شعب نیز امکان استعلام الکترونیک وکالتنامه الکترونیک وکیل وجود دارد./کانال سامانه ابلاغ الکترونیک ؛ ثنا
۱۵۷- رهن در قانون مدنی چیست؟
۱_ رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد.رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.
۲_ مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
۳_ هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.
۴_ مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
۵_ برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
۶_ ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آن‌ها دارد رهن بدهند.
۷_ در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده،ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه‌ی او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شده شود.
۱۵۸-  گذشت‌ شاکی‌ یا ‌مدعی ‌خصوصی شامل چه مواردی می باشد؟
۱- هر گاه در جرائم غیر قابل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی شکایت خود را بازپس بگیرد دادگاه میتواند مجازات متهم را تخفیف دهد.حتی اگر شکایت کنندگان متعدد باشد فقط گذشت بعضی از آنها برای تخفیف کافیست.
۲- انگیزه‌ شرافتمندانه‌ متهم
یعنی اینکه جرم با نیت حمایت از برخی ارزش های انسانی ارتکاب یافته و متهم از مسئولیت اخلاقی بی بهره نبوده و قابل اصلاح است.
۳- کوشش‌ متهم‌ پس‌ از‌ جرم
هر گونه اقدام یا کوشش متهم به قصد تخفیف یا تقلیل آثار جرم و جبران زیان مادی و معنوی ناشی از جرم پیش از صدور حکم قطعی موجب تخفیف می باشد‌.  مانند تلاش متهم در باز سازی خانه ای که خود عمدا آن را تخریب کرده.
۱۵۹- اداره مالیات چه اموالی را نمی تواند توقیف کند ؟
🔸توقیف اموال زیر ممنوع است:
۱- دوسوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
۲- لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی.
۳- ابزار و آلات کشاورزی وصنعتی ووسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدیلازم است.
۴- محل سکونت به قدر متعارف .
تبصره ۱ : هر گاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می شود زاید بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می شود مگر اینکه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.
تبصره ۲ : هر گاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می شود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.
تبصره ۳ :  توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرائی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.
۱۶۰- بررسی دعاوی سه گانه تصرف
 1. رفع تصرف عدوانی
 2. رفع ممانعت از حق
 3. رفع مزاحمت
🔺دعاوی رفع تصرف عدوانی:
برای طرح این دعوی۳رکن لازم است:
۱- سبق تصرف خواهان(سابقا ملک در تصرف خواهان بوده باشد).
۲- لحوق تصرف خوانده(در حال حاضر ملک در تصرف خوانده باشد)
۳- عدوانی بودن تصرف خوانده
(تصرف فعلی خوانده بدون رضایت خواهان و حکم مرجع صالح باشد)
🔺دعاوی رفع ممانعت از حق:
موضوع این دعوی،حمایت از استفاده از یک ملک،تحت عنوان حق ارتفاق یا حق انتفاع است.
🔺دعاوی رفع مزاحمت:
 شخصی نسبت به متصرفات غیر منقول دیگری مزاحم شود،بدون اینکه ملک را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
🔺اوصاف مشترک این دعاوی سه گانه تصرف:
۱-
هر سه غیر منقول است.
۲- هر سه غیر منقول اعتباری است.
۳- در این دعاوی در پی حمایت از مالک نیستیم، بلکه در پی حمایت از سبق تصرف هستیم.
۴- این دعاوی نیاز به احراز مالکیت خواهان و مشروعیت تصرف سابق او نیست.
🔺دعاوی طاری در دعاوی سه گانه تصرف:
۱-
فقط امکان ورود ثالث اصلی راه دارد.
۲- دعوای جلب ثالث راه ندارد.
۳- طرح دعوای متقابل در این دعاوی امکان پذیر است.
۱۶۱- تفاوت توقیف ضبط و مصادره اموال در قانون چه می باشد؟
۱- توقیف اموال:
عملی حقوقی و موقت است ،
لذا اموال توقیف شده پس از برائت خوانده و یا پس از تادیه دیون به خواهان ، ” قابل برگشت” به مالک اولیه اموال می‌باشد.
۲- ضبط اموال:
عملی حقوقی و دائم است ،
 لذااموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری می‌گردد و “غیر قابل برگشت” به مالک اولیه اموال می‌باشد.
تمثیلا عملکرد سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور چنین عملی است.
۳- مصادره اموال:
در واقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی میگردد که مصرح قانونی در منطوق قانون(متن قانون) داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل۴۹که مبین استحصال ثروتهای نامشروع توسط فرد یا افراد می‌باشد.
۱۶۲- در چه مواردی بیت المال مسوول پرداخت دیه می باشد؟
🔸در موارد زیر پراخت دیه بر عهده بیت المال است: 
۱- اشتباه قاضی در صدور حکم و ایراد جنایت بر فرد.
۲- دفاع در مقابل تهاجم دیوانه.
۳- در قسامه، سوگند خورندگان همگی بر برائت خود سوگند یاد کنند.
۴- در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص متمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص نباشد.
۵- هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد و مرتکب مالی نداشته باشد،در غیر قتل دیه بر بیت المال هست؛ همچنین در جنایت شبه عمدی و خطای محض. و در قتل در صورت نبود عاقله جانی یا عدم تمکن او دیه بر بیت المال هست.
۶- در جنایاتی که عاقله مسوول پرداخت دیه است، در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن او.
۷- هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب جنایت بر کسی شود.
۸- شخصی که از ممنوعه بودن ورود به منطقه ای آگاهی نداشته، وارد شود و مورد هدف قرار گیرد.
۹- در صورتی که در دادگاه نوبت به سوگند متهم برسد و وی بر برائت خود سوگند یاد کند.
۱۰- چنانچه پس از اجرای حکم قصاص، عدم صحت حکم محرز شود.
۱۱- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود.
۱۶۳- اعسار مطلق و اعسار نسبی چه تفاوتی با هم دارند؟
۱- اعسار به دوصورت مطلق و نسبی محقق می‌شود؛ اعسارمطلق وقتی است که شخص به طورکامل ازپرداخت محکوم به یا هزینه دادرسی عاجز و ناتوان بوده و یا درحال حاضر هیچگونه دسترسی به اموال و دارایی خود ندارد.خواه یکجا باشد و خواه به صورت اقساط. چنانچه فرد به طور یکجا و یک باره تمکن پرداخت محکوم به و یا هزینه دادرسی را نداشته باشد ولی قادر به پرداخت قسطی آن باشد گفته می‌شود که معسرنسبی است.
۲- برای اثبات ادعای اعسار، مدعی باید حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفی کند و شهود می‌بایست از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند.
🔺مزایای ثبوت اعسار
🔸اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت کند، می‌تواند از مزایای معافیت از تمامیت یا قسمتی از هزینه دادرسی و استفاده از وکیل مجانی استفاده کند. ضمنا اگر معسر در دعوی مطروحه خود محکوم له واقع شود (حکم به نفع او صادر گردد.)، مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می‌شود.
🔺تکلیف ورثه معسر
۱- چنانچه مدعی اعسار حین دعوی فوت کند، ورثه وی نمی‌توانند از حکم اعسار مورث خود استفاده کنند زیرا وضعیت اعسار قائم به شخصی است و چه بسا ورثه، خود توانایی پرداخت هزینه دادرسی را داشته باشند؛ بنابراین مکلف هستند در صورت داشتن تمکن مالی، هزینه دادرسی را در مرحله‌ای از رسیدگی بپردازند.
۲- ورثه زمانی می‌توانند هزینه را نپردازند که خودشان نیز معسر باشند و بتوانند این مساله را در دادگاه ثابت کنند که در این صورت، از معافیت پرداخت هزینه دادرسی استفاده خواهند کرد…
۱۶۴- ابلاغ رای داور به چه طریق صورت می گیرد ؟
🔻ابلاغ رای داور به طرق ذیل است:
✅ الف- با ارجاع اختلاف به داوری و انجام داوری بر اساس مقررات مذکور در قرارداد داوری یا قوانین موضوعه، هیئت داوران باید پس از صدور رای چنانچه برای ابلاغ آن روش خاصی توافق نشده باشد، رای داوری را به دفتر دادگاه ارجاع کننده امر به داوری تسلیم نماید و دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال دارد . در نتیجه چون با صدور اعلام رای، داوران از داوری فارغ شده اند اعلام نظر بعدی یکی از داوران که به منظور عدول از رای صادر شده باشد وجاهت قانونی ندارد. (نظریه شماره ۷/۹۵۵۱-۱۳۷۹/۱۲/۲۳اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه)
✅ ب- درصورتی که ارجاع به داوری بر اساس توافق قبلی و پیش از مراجعه به محکمه باشد دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد با دریافت رای داور اصل آن را بایگانی نموده و رونوشت را جهت ابلاغ به اصحاب دعوی به دستور دادگاه با هان ضوابطی که برای حکم دادگاه وجود دارد ارسال می نمایند و در این خصوص اخذ وجه و هزینه ای تجویز نشده است و اقدامات دادگاه در مورد ابلاغ و اجرای رای داور نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و از طریق درخواست کتبی ذینفع جریان پیدا می کند . (نظریه شماره ۷/۱۰۶۷-۱۳۷۸/۲/۲۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه)
۱۶۵- جعل انکار و تردید چیست؟
۱- نسبت به اسناد عادی، علاوه‌بر ادّعای جعل، اظهار انکار و تردید هم ممکن است.
۲- جعل می‌تواند نسبت به کل سند باشد یا جزء سند ولی انکار و تردید نسبت به کل سند است.
۳- انکار به معنای نفی تعلق (امضاء، خط، مهر، اثر انگشت) بر روی سند عادی، از سوی کسی است که سند منتسب به اوست.
۴- تردید، به معنی نفی تعلق (امضاء، خط، مهر، اثر انگشت) بر روی سند عادی منتسب به دیگری، از سوی شخص دیگر است.
۵- جعل، ادّعا است و اثبات جعلیت بر عهده ی مدّعی جعل است.
۱۶۶- تفاوت های اعسارو ورشکستگی  در چیست؟
۱- اعسار:
الف:معسر از اداره اموال خود منع نمی گردد.
ب:حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه معسر و معسر علیه طلبکاران از میان نمی رود و می توانند علیه یکدیگر طرح دعوا کنند.
ج:حکم اعسار دارای جنبه نسبی است و فقط میان معسر و شخصی که دعوی به طرفیت او طرح شده قابل ترتیب اثر است.
۲- ورشکستگی:
الف:ورشکسته از تاریخ ورشکستگی از اداره اموال خود منع می گردد و اداره اموال وی با مدیر تصفیه یا اداره تصفیه است.
ب:از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر از اقامه وتعقیب دعوا محروم می شود و طلبکاران باید علیه او و به صورت دسته جمعی و به نمایندگی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اقامه دعوا کنند.
ج:حکم ورشکستگی عام است و در مورد کلیه طلبکاران چه اقامه دعوی کرده باشند چه نکرده باشند لازم الاجرا است.
۱۶۷- تفاوت انتقال مال غیر و کلاهبرداری چه می باشد؟
🔻برای تحقق بزه موضوع ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر، نیاز به توسل به وسایل متقلبانه نمی باشد و رکن رکین در این بزه انتقال مال دیگری بدون مجوز است.
🔻به بیان دیگر وجه تمایز بزه انتقال مال غیر و کلاهبرداری آنست که در کلاهبرداری مرتکب با توسل به وسایل متقلبانه و اغفال قربانی جرم مبادرت به بردن مال می کند و این در حالی است که در بزه انتقال مال غیر ، توسل به وسایل متقلبانه منتفی است و مقنن آن را بعنوان یک جرم خاص در نظر گرفته و فقط برای مجازات مرتکب وی را مستحق مجازات مقرر برای کلاهبرداری فرض کرده است.
🔻 بعبارتی کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال متعلق به دیگری است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل نماید مرتکب جرم وقابل تعقیب کیفری است.
🔻نکته: اگر شریک مال مشاع علاوه بر سهم خود ، حصه شریک دیگر را بدون مجوز قانونی به  غیر منتل نماید نطریه غالب انست که با احراز شرایط (سوء نیت و کسب منافع)قابل تعقیب کیفری باشد . 
🔻نکته: اگر انتقال مال غیر با مجوز قانونی صورت گیرد ، چنانکه شخص به وکالت از طرف مالک ، ملک او را منتقل نماید قابل تعقیب کیفری نخواهد بود .
۱۶۸- به چه کسانی پروانه وکالت داده نمی‌شود؟
بر اساس ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی‌شود:
۱- اتباع خارجه
۲- قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به‌خدمت به‌استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه
۳- محجورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از۲۵سال باشد
۴- محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی
۵- اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت
۶- محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه‌هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیأت مدیره کانون و یا آنکه به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی‌ست
۷- کسانی که به اتهام جنایت یا جنحه‌های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند
۸- اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.
۱۶۹- فروش مال غیر چیست؟
انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به‌طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می‌گویند.
مقنن در ماده‌ی یک قانون مجازات بیان نموده: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا نفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده‌ی ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. 
همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالِم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره‌ی ثبت یا دفتر اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر مکلفند در مقابل اظهاریه‌ی مالک رسید بدهند و آن را بدون فوت وقت به طرف برساند.
۱۷۰- خیار تعذر تسلیم چیست؟
اگر کسی،مالی را به گمان اینکه امکان تسلیم آن وجود دارد بخرد،اما بعدآ فروشنده ناتوان از تسلیم شود،مشتری حق فسخ دارد. بنابراین خریدار اختیار دارند که معامله را فسخ کند یا آن را به همان صورت قبول نماید.
 تعذر تسلیم به منزله تلف مبیع نیست تا سبب بطلان معامله شود.
اگر کسی پرنده ای را که معمولاً نزد مالکش بر می گردد،بفروشد اما اتفاقآ بر نگردد خیار تعذر تسلیم بوجود می آید چون ضمانت مبیع قبل از قبض بر عهده فروشنده است و در اینجا هم مبیع تلف نشده است بلکه امکان انتفاع از آن وجود دارد پس مشتری حق فسخ دارد.
 تعذر تسلیم سه اثر را ممکن است به همراه داشته باشد؛حق حبس،حق فسخ،انفساخ عقد(در صورت تلف موضوع)
خیار تعذر تسلیم در قانون مدنی به صورت خاص بیان نشده است اما احکام آن در مواد پراکنده این قانون(مواد ۲۳۹-۲۴۰-۴۷۶-۴۸۸ قانون مدنی) دیده می شود.
۱۷۱- شرایط ‌دستور تخلیه چیست؟
۱/مدت اجاره منقضی شده باشد.
۲/یا در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داد باشد.
۳/یا مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه مبلغ اجاره، امتناع ورزد.
۴/یا محل مورد اجاره را مورد استفاده (غیر مشروع) کرده باشد و یا به هر علت دیگر…
در این صورت موجر می تواند در عریضه خود (دادخواست به شورای حل اختلاف) محل وقوع ملک مراجعه کند و خواسته خود را دستور تخلیه بنویسید نه حکم تخلیه و پس از بررسی این مرجع قضایی دستور تخلیه ملک صادر می شود.
۱۷۱- انواع تهاتر چیست؟
۱- تهاتـر قهری: منظور از تهاتـر قهری یا قانونی، این است که به حکم قانون است و ارادۀ طرفین در آن دخالت ندارد همان طوری که ماده ۲۹۵ قانون مدنی، میگوید: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی نمایند، حاصل می‌شود.
۲- تهاتـر قراردادی: در صورتی که هر دو دین شرائط تهاتـر قهری را نداشته باشند، در این صورت طرفین می‌توانند با توافق تهاتـر نمایند. مثلاً هر دو دین از یک جنس نباشند یا از جهت زمان و مکان تفاوت داشته باشند، با هم به طور قهری تهاتر نمی‌شوند.
۳- تهاتـر قضائی: تهاتـری که حصول آن با رأی قضائی امکان دارد و اثبات می‌گردد. در مواردی که در اصل دین یا میزان آن و یا در وجود شرائط حصول تهاتـر اختلاف باشد، دادگاه پس از احراز شرائط، تهاتـر را اعلام مینماید.
۱۷۲- زوال ‌حق‌ انتفاع چیست؟
🔺مطابق با ماده۵۱ق.م که مقرر می دارد 《حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:
۱/در صورت انقضاء مدت.
۲/در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.》
۳/حق انتفاع با انقضای مدت، اعم از اینکه معین باشد (رقبی) یا به مدت عمر منتفع یا مالک یا شخص ثالث زایل می شود.
۴/حق انتفاع اصولا قابل انتقال است و قرار داد انتقال آن را از بین نمی برد.
۵/پس از زوال حق انتفاع منتفع باید عین موضوع حق را به مالک رد کندومنافع استفاده نشده (مانند میوه های درخت ) باید به مالک رد شود ومنتفع حق چیدن آن ها را ندارد.
۱۷۳- احکام مربوط به صلاحیتها شامل چه مواردی می شود؟
🔺صلاحیت مربوط به دعاوی منقول
۱/این دعاوی در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح میشود.
۲/اگر خوانده در ایران اقامت نداشت اگر در ایران محل سکونت موقت دارد دعوا در آن محل اقامه میشود و چنانچه محل سکونت نیز نداشته باشد ولی مال غیر منقول داشت در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن است اقامه میشود.
۳/اگر خوانده در ایران مال غیر منقول نداشت،خواهان در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوا میکند.
۴/اگر خواهان در ایران محل اقامت نداشت در این حالت هریک از دادگاههای عمومی ایران صالح به رسیدگی میباشند.
🔺صلاحیت محلی در دعاوی غیر منقول
۱/
در صلاحیت داذگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.
۲/اصحاب دعوا نمیتوانند بر خلاف آن توافق کنند.
۳/اگر دعوا مربوط به اموال غیر منقولی باشد که در حوزه های مختلفی قرار دارند خواهان میتواند به دادگاه واقع در حوزه هرکدام از آن اموال که بخواهد مراجعه کند.
🔸اگرخواسته هم مربوط به اموال منقول و هم مربوط به اموال غیرمنقول باشد در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است به شرطی که هر دو دعوا از یک منشا باشد و چنانچه از یک منشا نباشد دو دعوا را از هم جدا کرده و هرکدام را در دادگاه صالح خودش طرح میکنیم .
۱۷۴- احڪام شهادت بر شهادت (شهادت فرعی) چه می باشد؟
🔺شهادت فرعے داراے احڪام ذیل است:
۱/استفادہ از شهادت بر شهادت، در صورتے است ڪہ حضور شاهد اصلے، متعذر (غیرممڪن) یا متعسر (سخت) باشد.
۲/استفادہ از شهادت بر شهادت، فقط در امور حق الناسے ممڪن است، نہ در امور حق اللهے، مانند حد شرب خمر.
۳/استفادہ از شهادت بر شهادت، هم در امور جزایے امڪان پذیر است و هم در امور مدنے، چہ مالے و چہ غیر مالے.
۴/اگر یڪے از شهود اصلے نتواند در دادگاہ حاضر شود، مے توان شهادت او را با شهود فرعے اثبات ڪرد. همچنین است، اگر هر دو نفر شاهد اصلے نتوانند در دادگاہ حاضر شوند.
۵/شهادت شهود فرعے فقط تا یڪ درجہ قابل استفادہ است؛ یعنے اگر شهود فرعے نیز نتوانند در دادگاہ حاضر شوند، براے اثبات شهادت بر شهادت ایشان، نمے توان بہ شهادت شهود فرعے ثانوے استناد ڪرد.
۶/تعداد اشخاصے ڪہ نسبت بہ گواهے شخص دیگر شهادت میدهند تابع اصلے دعوے است؛ یعنے اگر اصل دعوے، با دو مرد یا یڪ مرد و دو زن قابل اثبات باشد، شهادت بر شهادت یکی از شهود این دعوی که توان حضور در دادگاہ را ندارد، نیز با دو شاهد فرعی مرد یا یک شاهد فرعی مرد و دو شاهد فرعی زن قابل اثبات است.
🔺اگر یڪے از شهود اصلے نتواند در دادگاہ حاضر شود، آیا شاهد اصلے دیگر مے تواند بر شهادت او گواهے دهد یا خیر؟
✅بلہ. این امر امڪان پذیر است. شاهد اصلے از یڪ سو، اصالتاً از جانب خود، شهادت میدهد و از طرف دیگر، بہ عنوان یڪے از شهود فرعے، نسبت بہ شهادت شخص دیگر، شهادت مے دهد.
🔺اگر هیچ یڪ از دو شاهد اصلے نتوانند در دادگاہ حاضر شوند، آیا مے توان براے اثبات شهادت بر شهادت هر دوے ایشان، بہ دو شاهد فرعے واحد، استناد ڪرد؟
✅بلہ. این امر نیز امڪان پذیر است. این دو شاهد فرعے بہ دو امر مجزے شهادت مے دهند؛ ڪہ عبارت است از شهادت شاهد اصلے اول و شهادت شاهد اصلے دوم.
۱۷۵- شرایط پرداخت خسارت بدون کروکی( بیمه شخص ثالث) چیست؟
✅ هر دو خودرو مقصر و زیان دیده در زمان وقوع حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر و پیوسته باشند.
🔹رانندگان هر دو خودرو دارای گواهینامه مجاز رانندگی وسیله نقلیه مورد حادثه باشند.
🔹میان طرفین حادثه، اختلافی وجود نداشته باشد.
🔹خسارت منجر به جرح نباشد.
🔹هر دو خودرو (مقصر یا زیان دیده) به شعبه پرداخت خسارت مراجعه کنند.
۱۷۶- سلام..از اینجانب به جرم تهدید و افترا و فحاشی شکایت شده و باید به شورای حل اختلاف بروم.مدرک شاکی پیام های تلگرام بوده که حاوی جمله های ((یه کاری میکنم از زندگیت پشیمون شی ادرس خونتو بلدم..و کاری میکنم خسارتشو دو برابر پس بدی..دو تا شاهد دارم..))..من هم قصد شکایت مبنی بر سرقت دارم ،ولی شاهد ندارم و فقط صاحب مراسم شاهد است که سرقت در خانه ایشون رخ داده..نظر شما چیست؟ایا شکایت بنده قابل رسیدگی است یا فقط موضوع فرسایشی و بی نتیجه می شود؟
✔️اولا در مورد فقره شما، تهدید به شکایت جرم محسوب نمی شود هرچند که معمولا قضات دستور برای اخذ پرینت مکالمات تلگرامی نمی دهند، ثانیا در مورد اتهام سرقت شما نه تنها باید دوشاهد را معرفی کنید بلکه شهود شما باید شهادت دهند که چه کسی سرقت را انجام داده است.
۱۷۷- من ۴ سال پیش با پسری دوست شدم یه سری عکس با هم داشتیم منو تهدید کرد اگه باهاش رابطه نداشته باشم عکسا رو به پدرم نشون می ده منم ازش شکایت کردم حکمی که براش اومد ۴ سال حبس بود و ۷۳ تا شلاق و ۸ سال محرومیت از فعالیتهای اجتماعی حالا میخواستم بپرسم این بیاد مجددا می تونه مزاحمت برام ایجاد کنه یا ازش تعهد می گیرن؟
 نه چنین تعهدی نمیگیرن به هرحال اگه مزاحمتون شد باید دوباره شاکی بشید راه دیگه ای وجود نداره.
۱۷۸- آیا ماموران راهور اجازه دارند خودرویی را اگر تخلف نداشته باشد متوقف کنند؟
خیر. چرا که بند۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ پلیس راهنمایی و رانندگی که اجازه می داد ماموران در هر صورت حتی بدون مشاهده تخلف نسبت به متوقف نمودن خودرو اقدام کنند، از سوی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص و ابطال گردید.
۱۷۹- شرایط شاهد برای شهادت در دادگاه چه می باشد؟
قانونگذار در ماده ۱۵۵ قانون آ.د.ک و در مواد ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ قانون مدنی به ذکر شرایط شاهد برای شهادت در دادگاه نموده است. بدین صورت که در ماده ۱۵۵ ق .آ.د.ک آمده است : « در مواردی که قاضی به شهادت به عنوان دلیل شرعی استناد می نماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد :
۱-بلوغ ۲- عقل ۳- ایمان ۴- طهارت مولد ۵- عدالت  ۶- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از او  ۷- عدم وجود دشمنی بین شاهد و طرفین دعوا ۸- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی ».
همچنین در ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی چنین مقرر شده : « که در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است .
🔻تبصره ۱ : عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز گردد.
🔻تبصره ۲: شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوا داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شوند. » و نیز به موجب ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی  : « شهادت اطفالی را که به سن ۱۵ سال نرسیده اند فقط ممکن است مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته است».
۱۸۰- آیا نگهداری حیوانات در آپارتمان ممنوع است؟
بر اساس تبصره ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، نگهداری حیوانات در مشاعات آپارتمان‌ها مثل راه پله، پشت بام و پارکینگ ممنوع است. در خصوص نگهداری حیوانات در قسمت‌های اختصاصی (در داخل واحد آپارتمانی)، صرفا در صورتی که اقدام همسایه، نوعی تهدید علیه سلامت ساکنین باشد یا آنکه نگهداری حیوان سبب سلب آسایش همسایه‌ها شود، امکان شکایت وجود دارد. مانند آنکه در نیمه شب صدا‌های نامتعارف از حیوان ایجاد شود.
در این حالت اگر آپارتمان دارای مدیر ساختمان است، وی می‌تواند با در دست داشتن صورت جلسه‌ای که حاوی شرح موضوع مزاحمت ناشی از نگه داری حیوان است به دادسرای محل وقوع ملک خود مراجعه نموده و خواستار رسیدگی قضایی شود. در غیر این صورت، همسایه‌ها نیز می‌توانند راسا نسبت به پیگیری شکایت خود اقدام نمایند.
۱۸۱- بسیاری از اشخاص، مالک سیم کارت های اعتباری هستند که به راحتی آن ها را دور انداخته و سیم کارت دیگری خریداری می نمایند.
✔️به خاطر داشته باشید که چنانچه شخصی با استفاده از سیم کارتی که به نام شما ثبت شده است، مرتکب عمل مجرمانه ای گردد، شما مسئول شناخته خواهید شد، مگر اینکه به نوعی اثبات نمایید که سیم کارت در اختیار دیگری بوده است.
✔️به همین دلیل چون در بسیاری موارد اثبات در اختیار دیگری بودن سیم کارت سخت و شاید ناممکن باشد، بهتر است از سیم کارت های اعتباری خود به خوبی محافظت کرده و یا اقلا در صورت عدم نیاز آن ها را معدوم نمایید تا قابل استفاده نباشد.
۱۸۲- سلام اقای وکیل پدرم فوت کرده و کلی بدهی داره ما ی خونه ۲ طبقه داریم ک‌ پدرم ب نام مادرم کرده قبل فوتش چند سال قبل ترش بنامش کرده اما طلبکارا چک رو گذاشتن رو خونه ایی ک ب اسم مادرمو و‌دارن میگیرن این چجوری میشه ما مدرک محضری داریم سند داریم اما سند ب نام صاحب خونه قبلی اما وکالت تمام داده ک ما بریم سند بزنیم نرفتیم هر کاری میکنیم قاضی رای ب بنفع اونور میده در صورتی ک ما مدرک ارایه دادیم چرا قبول نمیکنه الان ب جایی رسیده ک طلبکارا مشتری پیدا کردن پول ریخته شده ب حساب دادگستری اگه ما تا هفته دیگه چیزی ارایه ندیم قاضی متقاعد نکنیم خونه ازمون میگیرن ما باید الان چیکار کنیم تو رو‌خدا کمک کنید چیکار کنیم ک رای عوض بشه جواب بدید لطفااا واقعا شرایطمون خیلی بده جواب بدید لطفا؟
با این توصیفات شما بدون اینکه در جریان باشیم اسنتباط قاضی پرونده کاملا اشتباه بوده و تصمیماتش قانونی نیست.
۱۸۳- قوانین تعمیر آپارتمان و مزاحمت برای دیگران
در هنگام تعمیر یا بازسازی واحد آپارتمان ممکن است مزاحمتی از باب جابه‌جایی مصالح و نخاله‌های ساختمانی، عبور و مرور کارگران و سر و صدای ناشی از تخریب و عملیات ساختمانی برای همسایگان ایجاد شود.
در صورت بروز رویدادهای از این قبیل قانون‌گذار موارد زیر را پیش‌بینی کرده است.
منطبق با ماده ۱۳۲ قانون مدنی: کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم ضرر رساندن به همسایه شود. مگر تصرفی  که به قدر متعارف و برای رفع حاجت و رفع ضرر از خود باشد.
بنابراین مالک می‌تواند آپارتمان و ملک خود را تعمیر کند. اگر این تعمیر باعث ایجاد مزاحمت‌هایی از قبیل آنچه در بالا گفته شد نباشد مالک محدودیتی در ملک خود ندارد.
۱۸۴- دارندگان شرکت خدماتی و پیمانکاری ، آیا میتوانند روی شرکت در خصوص اخذ کارت بازرگانی اقدام کنند؟
بله، تمامی شرکتها می توانند اقدام به اخذ کارت بازرگانی نمایند.
۱۸۵- حداقل سن ۲۳ سال باید باشه؟ در صورت کمتر بودن هیچ راهی برای دریافت کارت بازرگانی نیست؟
بله، ۲۳ سال باید کامل باشد و بدون داشتن حداقل سن نمی توان کارت دریافت نمود.
۱۸۶- من جواز دفتر کار ندارم میتونم اقدام کنم برای کارت بازرگانی ؟
در صورتی که بخواهید رشته فعالیت های تولیدی را انتخاب نمایید ، باید حتما مجوز داشته باشید.
در غیر اینصورت نیازی به داشتن جواز نمی باشد.
۱۸۷- گرفتن کارت بازرگانی چند روز طول میکشد؟
در حال حاضر اخذ کارت بازرگانی بین یک تا دو ماه زمان نیاز دارد.
۱۸۸- آیا داشتن ملک الزامی است؟
داشتن اجاره نامه برای ملک با کد رهگیری برای اخذ کارت بازرگانی الزامی می باشد.
۱۸۹- ایا اضرار در انتقال مال غیر صرفا باید از نوع اضرار بالفعل باشد؟
خیر.لازم نیست صرفا مال را به تصرف خود دراورده باشد همین که مال را بفروشد مجرم محسوب میشود و اضراربالقوه برای وقوع جرم کافیست.
۱۹۰- جرم انتقال مال غیر جز کدام دسته بندی جرایم قرار میگیرد؟
جرم انتقال مال غیر یکی از اشکال خاص عمل کلاهبرداری و در دسته بندی جرایم علیه اموال است.
۱۹۱- رکن قانونی جرم فروش مال غیر؟
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری
۱۹۲- رکن مادی جرم فروش مال غیر؟
قولنامه ای که فروشنده مال غیر تهیه میکند و امضای موجود در قولنامه رکن مادی جرم فروش مال دیگری را تشکیل میدهد.
۱۹۳- رکن معنوی جرم فروش مال غیر؟
فروشنده مال غیر باید دارای سوء نیت باشد.
۱۹۴- شرط به وقوع پیوستن جرم فروش مال غیر چیست؟
ضرر و زیان ناشی از سوء نیت شرط وقوع جرم فروش مال غیر است.
کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منقل کند کلاهبردار است. .
۱۹۵- مجازات فروش مال غیر؟
یک تا هفت سال حبس -پرداخت جزای نقدی معادل مالی که تصرف کرده-رد مال به مالکش.(اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم میشود.)
۱۹۶- نقش انتقال گیرنده در جرم فروش مال غیر چیست؟
قانونگذار انتقال گیرنده ای را که به هنگام معامله آگاه به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد معاون جرم تلقی میکند.
۱۹۷- ایا شریک در مال مشاع مجاز به فروش مال مشاع است؟اگر بله در چه صورت/اگر خیر چرا؟
در فروش مال مشاع شریک به میزان سهم خود از مال مشاع بدون رضایت شریک یا شرکا اقدام به انتقال مال به دیگری کند دراین حالت جرمی متوجه شخص انتقال دهنده نیست.
شریک علاوه بر میزان سهم خود از سهم مشاع شریک یا شرکا بدون رضایت ایشان از آ مال به دیگری انتقال دهد که از مصادیق جرم انتقال مال غیر است.
۱۹۸- تفاوت فروش مال غیر و معامله فضولی ؟
در معامله فضولی فروشنده قصد اضرار به مالک را ندارد ولی در انتقال و فروش مال غیر فروشنده قصد اضرار به مالک را دارد و دارای سوء نیت میباشد.
۱۹۹- اگر مالی که از طریق فروش مال غیر به دیگری منقل شده منقول باشد در کدام دادگاه باید مورد رسیدگی قرار گیرد؟ و اگر غیر منقول باشد چگونه؟
اگر مال منقول باشد دادگاهی که شخص فروشنده سکونت دارد رسیدگی میکند اگر هم فروشنده مجهول المکان باشد دادگاهی که صاحب مال در محل سکونت دارد رسیدگی میکند.
در مورد مال غیر منقول هم دادگاهی که مال در انجا قرار دارد رسیدگی میکند.
۲۰۰- موادمخدر چیست؟
مواد مخدر به هر ماده خالص یا ترکیبات شیمیایی گفته میشود که در همه کشورها از جمله ایران مرتکبین  و قربانیان زیادی دارد.بسیاری ازاین مجرمان موادمخدر ناخواسته و به دلیل عدم آگاهی درگیر اینگونه جرایم میشوند. مصرف اینگونه مواد حالت سرخوشی و وابستگی دارد و به مرور زمان چون فرد وابسته به مواد مخدر شده است،درصورتی که مصرف نکند دچار درد و تنش و…میشود.به همین دلیل استعمال موادمخدر اکیدا ممنوع است.
۲۰۱- دسته بندی مواد مخدر؟

مواد مخدر غیر صنعتی: تریاک، شیره، گراس، بنگ، سوخته..
مواد مخدر صنعتی: شیشه، هروئین، کراک، کوکائین..

۲۰۲- مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر غیر صنعتی شامل تریاک، شیره وچیست؟
مطابق با ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۹۹، به تناسب وزن مواد مخدر که حمل شده یا نگهداری شده، مجازات حبس برای عاملین آن پیش بینی گردیده است.
۲۰۳- حمل و نگهداری مواد مخدر تا پنجاه گرم؟
مجازات حبس منتفی است اما مجرم با توجه به کیفیت دستگیری و اقرار به حمل و نگهداری، تا ۴ میلیون ریال جزای نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شود.
البته جزای نقدی هر سه سال یکبار با توجه به شاخص بانک مرکزی افزایش می یابد و مبلغ قید شده در قانون در حال حاضر فراتر از جزای نقدی پیش بینی شده در احکام می باشد.
۲۰۴- حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم؟
مجازات حبس ندارد، بلکه پنج تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق پیش بینی شده است.
۲۰۵- حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از پانصد گرم تا پنج کیلو گرم؟
۳ مجازات در نظر گرفته شده است که شامل پانزده میلیون ریال تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در نهایت دو تا پنج سال حبس تعزیری در نظر گرفته شده است.
۲۰۶- حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از پنج کیلو گرم تا بیست کیلوگرم؟
به مجازات جریمه نقدی از شصت میلیون ریال تا دویست میلیون ریال و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس تعزیری محکوم می شود.

نکته: قابل ذکر این است که قانون گذار تکرار این جرم را یعنی حمل یا نگهداری بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم ماده مخدر غیر صنعتی را اگر برای مرتبه دوم باشد، به جای جریمه نقدی، مصادره اموال ناشی از حمل و نگهداری مواد مخدر دستور می دهد و اگر برای بار سوم تکرار شود، به مجازت اعدام و مصادره اموالی که از جرم حمل و نگهداری ماده مخدر غیر صنعتی به دست آمده، محکوم خواهد شد.

۲۰۷- حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم؟
به مجازات شلاق پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه و پنج تا ده سال حبس و جزای نقدی شصت تا دویست میلیون ریال و به ازای هر کیلو گرم بیش از بند ت، دو میلیون ریال اضافه می گردد.
* به طور مثال اگر شخصی مرتکب حمل ۵۰ کیلوگرم ماده مخدر تریاک شود، علاوه بر شلاق پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه و حبس از پنج تا ده سال، به جریمه نقدی شصت تا دویست میلیون ریالی محکوم خواهد شد و از بابت هر کیلو گرم دو میلیون ریال به جریمه نقدی اضافه می شود که در مجموع به جریمه نقدی شصت میلیون ریال اضافه می شود یعنی ۳۰ کیلوگرم بیشتر از معیار بند ت که ضربدر دو میلیون ریال می شود، شصت میلیون ریال.
البته در صورتی که جرم مندرج در این بند تکرار شود، مجازات اعدام و مصادره کل اموال بدست آمده از حمل یا نگهداری مواد مخدر محکوم می شود.
۲۰۸- حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از یکصد کیلوگرم؟
علاوه بر مجازات های شلاق که پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه، و جزای نقدی با اضافه کردن دو میلیون ریال به ازای هر کیلوگرم، به حبس ابد محکوم می شود و در صورت تخفیف مجازات یا عفو و تکرار این جرم، اعدام و به مصادره کل اموال ناشی از جرم حمل و نگهداری مواد مخدر محکوم می شود.
۲۰۹- معیار سنجش مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی چیست؟
وزن آن
۲۱۰- مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی شامل شیشه، هروئین، کراک وچیست؟
مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی ۱ تا ۵ سانتی گرم صرفاً مجازات شلاق و جریمه نقدی دارد و قانونگذار حبس را در نظر نگرفته است که ۵۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
هر سانتی گرم معادل یک دهم گرم می شود که اگر گرم را تقسیم بر ۱۰کنیم، حاصل یک سانتی گرم می شود.
۲۱۱- مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش ازپنج سانتی گرم تا یک گرم؟
از ۲ میلیون ریال تا ۶ میلیون ریال جریمه نقدی، ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
نکته: قانونگذار با توجه به اثرات زیانبار مواد مخدر صنعتی معیار و ملاک تعیین مجازات را شدیدتر کرده است و حتی واحد کمتر از گرم را نیز جرم انگاری کرده است.
۲۱۲- مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش از چهار گرم تا پانزده گرم؟
حبس به مدت ۵ تا ۸ سال، شلاق ۳۰ تا ۷۴ ضربه و ۲۰ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال تعیین کرده است.
۲۱۳- مجازت حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش از پانزده گرم تا سی گرم؟
۱۰ تا ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و از ۴۰ میلیون تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی
۲۱۴- مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش از سی گرم؟
مجازات آن اعدام و مصادره اموال بدست آمده از حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی
۲۱۵- مجازات مصرف هروئین؟
در صورت معتاد بودن فرد و مصرف دائمی هروئین، فرد به ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی و تا ۳۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود. اگر برای بار دوم، فرد دستگیر شود، برای هر مرتبه، هربار تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد خورد.
۲۱۶- مجازات حمل و قاچاق حشیش چیست؟
طبق ماده ۴ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر هرکس به قاچاق و حمل حشیش بپردازد، براساس موارد زیر مجازات وی محاسبه می شود:‌
مجازات  ۵۰ گرم، تا ۴ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق (مانند مجازات ۳ گرم حشیش)
مجازات بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، از ۴ تا ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا ۳ سال حبس
مجازات  از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۳ تا ۱۵ سال حبس (مانند مجازات نیم کیلو حشیش)
مجازات بیش از ۵ کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم
۲۱۷- مجازات استعمال حشیش؟
اگر استعمال برای بار اول باشد، فرد به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. اگر فرد معتاد باشد و به طور دائمی آن را مصرف کند، ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی و تا ۳۰ ضربه شلاق، جریمه خواهد شد.
۲۱۸- مجازات خرید و فروش و مصرف گل (ماری جوانا)
در مورد ماده مخدر گل، در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر ماده دقیقی وجود ندارد. امّا مجازات آن طبق رویه دادگاه، همان مجازات حشیش در نظر گرفته‌ شده است. بر خلاف تصور افراد که فکر می‌کنند کشیدن یا همان مصرف گل (ماری جوانا) مجازاتی ندارد اما از نظر قانون این دو ماده مخدر دارای مجازات یکسانی در زمینه خرید هستند. به همین دلیل برای توضیح مجازات ماده مخدر گل، از حشیش استفاده میشود.
۲۱۹- در صورت حمل، قاچاق و فروش ماده مخدرگل (ماری جوانا)  حکم دادگاه بر اساس مقدار گل چگونه محاسبه میگردد؟
اگر فرد مصرف کننده معتاد باشد به ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی و همین‌طور تا ۳۰ضربه شلاق محکوم می‌شوید و اگر برای بار اول از گل استفاده کرده باشید، به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوید.
۲۲۰- شدیدترین مجازات برای مرتکبین به جرایم مربوط به مواد مخدر چیست؟
مصادره اموال و اعدام.
۲۲۱- شروط لازم برای اعمال مجازات اعدام علیه مجرمان حامل موادمخدر چیست؟
مجرم سردسته باند توزیع مواد مخدر باشد.
سرمایه گذاری یا هرگونه پشتیبانی مالی کرده باشد.
از کودکان و نوجوانانی که سن زیر هجده سال دارند یا افراد مجنون در ارتکاب جرم استفاده کند.
 سابقه محکومیت بیشتر از پانزده سال به دلیل ارتکاب جرایم مشابه داشته باشد.
استفاده از سلاح گرم توسط مرتکب یا مباشرین حین ارتکاب جرم.
 ۲۲۲- علت مصرف رو به رشد مواد مخدر صنعتی چیست؟
 • در دسترس بودن این مواد.
 • نظام ناصحیح فرهنگی و اجتماعی.
 • آمار بالای بیکاری و قوانین زُخمت و ناکارآمد.
۲۲۳- آیا در مبحث مواد مخدر امکان عفو وجود دارد؟
مجرمین مواد مخدر طبق بند نهم مشمولین عفو و رحمت اسلامی سال ۹۹ به این صورت مشمول عفو می‌شوند:
باقیمانده محکومیت محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر که میزان مواد موضوع محکومیت آنها در هروئین، روانگردان‌های صنعتی و مشتقات آنها تا حداکثر پنج گرم و در تریاک و مشتقات آن حداکثر ۵۰۰ گرم بوده، در صورت فقدان سابقه محکومیت و تحمل یک پنجم محکومیت.
۲۲۴- آیا در مبحث مواد مخدر امکان تعلیق و تعویق حکم وجود دارد؟
در خصوص تعلیق مواد مخدر نیز در جرایم درجه سه تا هشت، یعنی حبس تا ۱۵ سال، جزای نقدی تا ۵۵۰ میلیون ریال و شلاق تا ۷۴ ضربه امکان تعلیق یعنی معلق کردن تمام یا قسمتی از مجازات وجود دارد.
در خصوص جرایم مواد مخدر در جرایم تعزیر درجه شش تا هشت یعنی حبس از سه ماه تا دو سال، شلاق تا هفتاد و چهار ضربه، جزای نقدی تا ۸۰ میلیون ریال امکان تعویق یعنی به عقب انداختن صدور حکم به مدت شش ماه تا دو سال وجود دارد.
۲۲۵- اسثناء بحث تعلیق و تعویق حکم مواد مخدر کدام است؟
تنها استثنا بحث تعویق و تعلیق مواد مخدر بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی است که بیان می دارد:
قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان مشمول تعویق و تعلیق نمی باشد.
۲۲۶- طبق ماده۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قاضی در چه صورت میتواند نسبت به مجرم حکم به مجازات اعدام یا حبس ابد بدهد؟
 در صورتی حمل و نگهداری مواد مخدر مصداق افساد فی الارض باشد.
۲۲۷- مرجع صالح برای رسیدگی به جرم فروش و نگهداری مشروب داخلی یا دست سازکدام است؟
به این جرم در دادسرای عمومی و سپس در دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود.(درتهران این موضوع در دادسرای امنیت اخلاقی و مجتمع قضایی ارشاد رسیدگی میشود.)
۲۲۸- حکم قانون راجع به نگهداری و فروش مشروبات الکی چیست؟
ماده۷۰۲ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات):هر کس مشروبات الکی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهدبه شش ماه تا یک سال حبس و تا۷۴ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان۵برابر ارزش عرفی(تجاری)کالای یاد شده محکوم میشود.
۲۲۹- دادگاه صالح رسیدگی کننده به جرم نگهداری مشروب خارجی کدام است؟
دادگاه عمومی کیفری
۲۳۰- دادگاه صالح رسیدگی کننده به جرم وارد کردن مشروب خارجی کدام است؟
چون قاچاق محسوب میشود دادگاه انقلاب رسیدگی میکند.
مجازات های مقرر در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) قابل تعلیق هستند.
۲۳۱- رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور راجع به تعلیق مجازات مربوط به مشروبات الکلی چیست؟
نظر به اینکه برحسب مستفاد از بند الف ماده۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرائم مذکور درماده۷۰۲قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست.بنابراین از شمول بند ت ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است. از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر درماده۴۶ قانون اخیر قابل تعلیق است.
بنابراین دادگاه میتواند مجازات محکومین مشروبات الکلی داخلی و خارجی(بجز قاچاق عمده) را با رعایت شرایط مقرر قانونی تعلیق نماید. این موضوع به صلاحدید دادگاه بستگی دارد و الزامی وجود ندارد.
۲۳۲- مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی تغییر سن کدام است؟
اگر متقاضی مدعی باشد که سنش بیش از ۵ سال با شناسنامه اختلاف دارد،باید با ارائه مدارک به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه مراجعه کند.در غیر اینصورت (اصلاح سن کمتر از پنج سال) به عهده دادگستری است.
۲۳۳- سه نمونه از مدارک مورد تایید ثبت احوال برای رسیدگی به دعوی تغییر سن چیست؟
استشهاد نامه ، برگه ولادت و اشتباه کارمند اداره
۲۳۴- بعد از ارائه مدارک جهت تغییر سن به اداره ثبت احوال چه اتفاقی میفتد؟
پس از طی مراحل اداری تاریخ تشکیل بررسی پرونده تغییر سن به فرد اعلام می‌شود. حضور در کمیسیون اصلاح سن الزامی نیست. ممکن است برای بررسی بیشتر به کمیسیون پزشکی نیاز باشد تا مواردی مانند آزمایش سنجش تراکم استخوان انجام شود.
۲۳۵- برای تغییر سن کمتر از پنج سال باید به چه مرجعی مراجعه کرد و چه کرد؟
با تنظیم دادخواست تغییر سن در مراجع قضایی درخواست خود را مطرح می‌کنید.
۲۳۶- اگر فرد به نتیجه پرونده درخواست تغییر سن اعتراض داشته باشد باید چه کرد؟
میتواند اعتراض خود را اعلام کند تا پرونده اش مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
۲۳۷-  اگر فرد به نتیحه پرونده رسیدگی به تغییر سن در اداره ثبت احوال اعتراض داشته باشد باید چه کند؟
اعتراض به نتیجه در اداره ثبت احوال مورد قبول نمی باشد.
۲۳۸- مدارک مورد نیاز برای ارائه در مراجع قضایی جهت رسیدگی به درخواست تغییر سن ؟
شناسنامه و کارت ملی،۳قطعه عکس، استشهادیه، گواهی ولادت (در صورت وجود)
۲۳۹- هزینه تغییر سن در شناسنامه؟
مبلغ تغییر سن بستگی به مواردی مانند میزان سن و مدارک ابرازی دارد. به همین دلیل هر پرونده هزینه خاص خود را دارد. اما میتوان محدوده قیمت ۳۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومانی را بیان کرد. این هزینه شامل :
 1. هزینه دادخواست تمبر غیرمالی
 2. هزینه دفتر خدمات قضایی
 3. هزینه پزشکی قانونی
 البته اگر از تجربیات یک وکیل استفاده کنید و پرونده خود را به وی بسپارید به هزینه شما اضافه می‌شود ولی مراحل کارسریعتر و با دقت بالایی صورت می‌گیرد.
۲۴۰- چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم؟
به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قوه قضائیه موظف است اوراق قضائی را با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ نماید. مراجعان به قوه قضائیه موظفند جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضائی به “سامانه‌ ثنا” که به این منظور ایجاد گردیده مراجعه کنند.
با ثبت نام در سامانه ثنا و از طریق کد ملی خود می‌توانید از شکایت احتمالی طرح شده مطلع شوید.
۲۴۱-  اگر شخصی که شکایت میکند کدملی طرف مقابل را نداشته باشد این شکایت چطور به طرف مقابل ابلغ خواهد شد؟
چنانچه شاکی کدملی طرف مقابل را نداشته باشد و ارائه ندهد،ابلاغ دستی درب منزل می آید.
۲۴۲- آیا قرار تامین دلیل قابل اعتراض است؟
در خصوص اعتراض به قرار تامین دلیل صادره، قانونگذار راه حلی بیان ننموده است لکن اگر دعوایی طرح شده باشد که در آن به نظر کارشناس تامین دلیل استناد شده است خوانده دعوا می تواند اعتراض خود را به تامین دلیل صادره بیان دارد و از دادگاه بخواهد که موضوع را مجدد به کارشناسی ارجاع دهد. در واقع امکان اعتراض به نظر کارشناس تامین دلیل در شعبه ای از شورا که این قرار را صادر کرده وجود ندارد و اعتراض به آن فقط در شعبه ای که دعوای اصلی در آن طرح شده و تامین دلیل یکی از مستندات آن دعوا است، امکانپذیر می باشد.
۲۴۳- دستور موقت در تصرف عدوانی چیست؟
در جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، در صورت درخواست شاکی، مقام قضایی دادسرا و یا دادگاه کیفری دو، بعد از احراز ارکان جرائم مزبور و با توجه اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قضیه، با استناد به قسمت دوم تبصره ۱ ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات دستور توقف عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر می کند.
این دستور توسط مأمورین انتظامی به عنوان ضابط دادگستری به طرفین ابلاغ و با تنظیم صورتمجلس اجراء می گردد.
نکته: در اجرای دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز وظیفه مامورین انتظامی این است که به نحوی اقدام نمایند که متجاوز تجدید تجاوز ننماید.
۲۴۴- راههای کاهش پرئنده های قضایی چیست؟

۶ علت اصلی برای افزایش حجم پرونده‌ های ورودی به دادگاه ‌های کشور شناسایی و راهبردهایی برای حل هریک از این علل ارائه شدند که به صورت خلاصه به شرح زیر هستند:

 1. ثبت متمرکز ادعاهای مبتنی بر اسناد عادی و دست‌نویس و رسیدگی متمرکز قضایی به آن‌ها راهکاری برای مشکل به رسمیت شناختن اسناد عادی و دست ‌نویس
 2. توسعه روش ‌های حل اختلاف جایگزین دادگاه (داوری و میانجیگری) جهت جلوگیری از افزایش اختلافات ارجاعی به دادگاه‌ها
 3. طراحی فرایند متمرکز احراز صلاحیت شهود راهکاری برای مشکل طرح دعاوی واهی به واسطه تمسک به شهادت دروغ؛
 4. طراحی سامانه ‌های استعلام به منظور شفافیت معاملات جهت حل معضل افزایش دعاوی مالی و تجاری به دلیل عدم شفافیت سوابق اقتصادی افراد
 5. اصلاح رویه رسیدگی به دعاوی چک در دادگاه‌های حقوقی به منظور کاهش اطاله دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک
 6. شفافیت فرایندها از طریق علنی شدن دادگاه‌ها و شفافیت نتایج فرایندها از طریق انتشار آرای دادگاه‌ها جهت رفع ناکارآمدی رویه‌های قضایی و اتقان پایین آرای دادگاه‌ها
۲۴۵- شرایط دفاع از خود یا دیگران در مقابل سارق و مهاجم چیست؟
 1.  دفاع و حمله باید متناسب باشد. مثلاً اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد مدافع نمی‌تواند با اسلحه از خود دفاع کند.
 2. امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد.
 3. خطر قریب الوقوع باشد. بنابراین اگر کسی دیگری را صرفاً تهدید کند مدافع نمی‌تواند با سلاح او را به قتل برساند.
 4.  دفاع برای دفع خطر ضرورت داشته باشد. مثلاً اگر کسی ضربه ای آرام به وسیله ای به شما بزند و فرار کند و دور شود مدافع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند بعد ادعا کند که دفاع کرده است.
 5. در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد دفاع مشروع تلقی می‌گردد و مدافع مجازات نمی‌شود.
۲۴۶- مجازات قتل زن توسط همسرچیست؟
قتل همسر، با قتل‌های دیگر هیچ تفاوتی ندارد و مستوجب قصاص است منتها اجرای قصاص، منوط به درخواست اولیای دم مقتول و البته پرداخت نصف دیه است.
تنها در یک مورد، قتل زن توسط شوهرش قصاص ندارد و آن هم فرض ماده ۶۳۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است. این ماده مقرر می‌دارد: هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تکمین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل ‌برساند و در صورتی که زن مکرّه باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.
در مورد این ماده باید توجه داشت که صرفا مشاهده عمل زنا مجوز قتل است، نه هر گونه رابطه‌ای. بنابراین حتی اگر مردی همسر خود را با مرد غریبه در یک خانه و حتی در وضعیت نامناسبی ببیند اما زن و مرد مشغول رابطه جنسی کامل نباشند، باز هم مرد در صورت قتل همسرش یا آن مرد، مستحق قصاص خواهد بود.
همچنین در فرض ماده، باید مرد بتواند زنا کردن همسرش با مرد غریبه را با ادله قانونی در دادگاه ثابت کند وگرنه محکوم به قصاص خواهد شد.

۲۴۷- 

 
۱بهترین نوع ثبت شرکت کدام می باشد ؟
در کشور ایران عمومی ترین نوع شرکت هایی دارای آمار ثبت بالا در اداره ثبت شرکتها دارد ، شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت سهامی خاص می باشد .
۲-  آیا برای ثبت شرکت در شهرستان ها هم نیاز به گواهی عدم سوء پیشینه هست؟
بله . گواهی عدم سوء پیشینه اعضاء بهمراه سایر مدارک ارائه باید ارائه شود .
۳- دفتر پلمپ روزنامه چیست ؟
همانطور که از اسم این دفتر هم پیداست اطلاعات در آن باید به صورت روزانه وارد شود، این اطلاعات شامل : صادرات، واردات و تمامی درآمد ها و هزینه ها می باشد.
۴- جواز تاسیس چیست ؟
جواز تاسیس نوعی موافقت اصولی از طرف سازمان صنایع و معادن می باشد که پس از ارائه طرح توجیهی و قبول آن توسط کارشناس، از اداره مذکور صادر می گردد.
۵- شرکت های مسئولیت محدود و سهامی خاص و سهامی عام به ترتیب باید چند نفر عضو داشته باشند ؟
در ایران شرکتهای مسئولیت محدود می بایست حداقل از ۲ نفر، سهامی خاص از ۳ نفر، سهامی عام از ۵ نفر، و شرکتهای تعاونی از ۷ نفر تشکیل شوند.
۶- از بین سهامداران شرکت تعاونی چند نفر باید مدرک مرتبط داشته باشند ؟
حداقل تعداد سهامداران در این نوع شرکتها ۷ نفر می باشد که می بایست از بین این تعداد حداقل ۲ نفر دارای مدرک تحصیلی و یا جواز کسب مرتبط با موضوع تعاونی مورد تقاضا باشند.
۷- آیا میتوان با ۴ نفر سهامدار شرکت تعاونی به ثبت رساند ؟
خیر . برای ثبت شرکت تعاونی ، باید حداقل ۷ نفر به عنوان سهامدار داشته باشید.
۸- مهمترین موارد در موضوع فعالیت موسسات چیست ؟
مهم ترین موارد در موضوع فعالیت موسسات ارائه خدمات و مشاوره می باشد که این کار در موسسات غیرانتفاعی مانند سندیکاها،انجمن ها،NGO ها و… دارای مزیت مالی نبوده و در موسسات انتفاعی که شرکاء آنها را اشخاص حقیقی تشکیل می دهند دارای ارزش مالی نیز می باشد.
۹- شرکت های با مسئولیت محدود چه نوع شرکتی میباشند ؟
این نوع شرکتها با حداقل ۲ نفر شریک قابل ثبت می باشند و برای ثبت آنها نیازی به واریز سرمایه و مسدود نمودن آن در بانک نمی باشد،لازم به ذکر است شرکتهای با مسئولیت محدود کارآمدترین نوع شرکتها می باشند و از لحاظ آماری بیشترین تعداد ثبت را در بین سایر شرکتها دارند.
 ۱۰- در کل چند نوع شرکت تعاونی داریم ؟
شرکتهای تعاونی به ۳ نوع تولیدی ، توزیعی و تولیدی توزیعی تقسیم می شوند.
۱۱- آیا اگه شرکتی نسبت به درج کد اقتصادی بی اعتنایی کند جریمه می شود ؟
عدم رعایت قوانین مانند خود داری از صدور صورت حساب،عدم درج کد اقتصادی وبی اعتنایی به دفاتر مالیاتی از این لحاظ طبق ماده ی ۸ قانون تعزیرات شامل جرایم زیر می شود :
 • بار اول ۲ برابر مبلغ معامله
 • بار دوم تعطیلی محل کسب و جلوگیری از فعالیت مربوطه به مدت ۳ماه
 • بار سوم حبس از ۳ تا ۶ ماه برای شخص متخلف و همچنین برای اشخاص حقوقی شامل مدیر و مسئولان ذیربط می شود .
۱۲- آیا برای ثبت چند برند به صورت همزمان تنظیم یک اظهارنامه کافی می باشد ؟
خیر برای ثبت همزمان چند برند جداگانه، برای هر کدام باید به صورت جداگانه اظهارنامه تنظیم و به اداره ثبت مالکیت صنعتی تسلیم نمود .
۱۳- بعد از اینکه نام مناسبی برای برند محصولات خود انتخاب کردیم اقدام بعدی چیست؟
پس از انتخاب نام مناسب برای برند می بایست نسبت به تنطیم اظهارنامه اقدام نمود،این اظهارنامه به صورت الکترونیکی بوده و می بایست از طریق سایت اداره مالکیت معنوی به آدرس http://iripo.ssaa.ir/ اقدام گردد.
۱۴- آگهی نوبت اول در پیگیری ثبت برند به چه معنا می باشد ؟
آگهی نوبت اول به معنی قابل ثبت بودن برند و موافقت اداره با ثبت آن می باشد که در این صورت می بایست نسبت به ارائه فیزیکی مدارکی که در اظهارنامه اولیه بارگذاری شده اند اقدام نمود.
۱۵- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت چیست ؟
 • رونوشت برابر با اصل مدارک شناسایی شامل کارت ملی و شناسنامه
 • ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
 • ارائه اوراق ثبتی شرکت که ذیل تمام صفحات به امضاء اعضاء رسیده باشد
(در شرکتهای سهامی خاص و تعاونی ها ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز ۳۵ درصد سرمایه شرکت الزامی است)
۱۶- زمینی راخریداری کرده ام از مالک به صورت قولنامه ای، حتی خود مالک هم سند رسمی ندارد؛ چون به ایشان ارث رسیده؛ ولی اسناد و مدارک انحصار وراثت دارد. چگونه این زمین رو به صورت رسمی ثبت و برای آن سند بگیرم؟
شما می بایست مبادرت به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بیع به طرفیت فروشنده (احد از وراث به جهت انتقال قراردادی به شما) و نیز تمامی وراث مالک اول ملک (به جهت قائم مقامی ایشان) نموده و دادگاه با فرض عدم خدشه به صحت یا اصالت بیع نامه ابرازی و  پس از احرازِ انتقال به شما، مبادرت به صدور حکم الزام ورثه به تنظیم سند رسمی به نام شما خواهد نمود.
۱۷- چنانچه بعد از امضاء یک سند دفترخانه مشخص شود شخصی به جای شخص دیگری (مثلاً خواهر یا برادرش یا شخص ثالثی) امضاءکرده تکلیف سند چیست وچه عنوانی دارد؟ و چناچه طرفین فوت کرده باشند چطور؟
چنانچه شخصی که سند انتقال قطعی را امضاء کرده سمت نداشته باشد قطعاً آن سند جعلی است و امضاء کننده مرتکب جرم شده است و سند نیز قابل ابطال می باشد و فوت خریدار و یا فروشنده اثری در مجعول بودن سند و امکان ابطال آن ندارد.
۱۸- چنانچه بعد از امضاء یک سند دفترخانه مشخص شود شخصی به جای شخص دیگری (مثلاً خواهر یا برادرش یا شخص ثالثی) امضاءکرده تکلیف سند چیست وچه عنوانی دارد؟ و چناچه طرفین فوت کرده باشند چطور؟
چنانچه شخصی که سند انتقال قطعی را امضاء کرده سمت نداشته باشد قطعاً آن سند جعلی است و امضاء کننده مرتکب جرم شده است و سند نیز قابل ابطال می باشد و فوت خریدار و یا فروشنده اثری در مجعول بودن سند و امکان ابطال آن ندارد.
۱۹- پرهیز از انجام معاملات با دست ‌نوشته یاقولنامه عادی
📚✏️اولین نکات حقوقی مهم که باید بدانید در رابطه با دست نوشته ها هستند. اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.
۲۰- تنظیم سند برخلاف قوانین ، نظم عمومی یا اخلاق حسنه و ضمانت اجرای آن چه حکمی دارد؟
🔸براساس ماده ۶۰قانون ثبت اسناد و املاک « مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.» همچنین بر طبق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴« سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضاکننده اعلام نمایند.»
🔸طبق ماده ۶ قانون آئین دادرسی مدنی « عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شر ع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.»، بنابراین چنانچه سند رسمی ای برخلاف قوانین، نظم عمومی یا اخلاق حسنه ثبت شده باشد دادگاه ها نباید به آن ترتیب اثر بدهند، ضمن آنکه هر ذی نفعی می تواند با استناد به مواد گفته شده و ماده ۹۷۵ قانون مدنی بطلان آن را از دادگاه بخواهد؛ ماده۹۷۵ قانون مدنی  در این خصوص مقرر نموده : « محکمه نمی‏تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به‏واسطه جریحه‏ دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‏شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.»
۲۱- موارد مذکور در ماده ٢٠قانون ثبت که از مواردی هستند که ابطال یا اصلاح سند با دستور هیأت نظارت  و بدون نیاز به حکم دادگاه انجام می شود عبارتند از:
١) صرفا در اثر دقت نکردن و اشتباه نویسنده سند یا دفتر املاک، اشتباهی در سند رخ داده باشد.
٢) دفتر املاک یا سند مخالف سند رسمی موجود باشد.
٣) ثبت دفتر املاک یا سند مخالف حکم نهایی دادگاه باشد.
۴) اشتباهات رخ داده در عملیات مقدماتی که وارد دفتر املاک یا سند شده باشد.
۵) اشتباهات رخ داده در عملیات تفکیکی که وارد دفتر املاک یا سند شده باشد.
📚در سه مورد نخست هیأت ظارت دستور ابطال یا اصلاح سند را می دهد حتی اگر اشتباه موجود مخل به حقوق دیگران باشد.
📚در دو مورد اخیر هیأت تنها زمانی دستور اصلاح یا ابطال را میدهد که اشتباه را مخل به حقوق دیگران تشخیص ندهد.
۲۲- فسخ قرارداد ممکن است به دو صورت ذیل ایجاد شود:
۱) توافق طرفین: طرفین قرارداد می توانند ضمن عقد قرارداد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. این حق فسخ می تواند به شکل شرطی در عقد قرارداد عنوان شود مثل اینکه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند که طبق ماده (سیصد و هفتاد و نه) قانون مدنی به آن اصطلاحا خیار شرط گفته می شود.
۲) حکم مستقیم قانون:  قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می دهد که بتواند با فسخ قرارداد از ضرر مذکور جلوگیری کند. مثل اینکه کسی خانه ای اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که خانه معیوب بوده، که در اینجا به استناد مواد (چهارصد و هفتاد و هشت) و (چهارصد و هفتاد و نه)  قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.
۲۳- آثار فسخ قرارداد چه می باشد؟
اعمال حق فسخ قرارداد, دارای آثاری است که عبارتند از:
۱) منحل شدن قرارداد: آثار فسخ نسبت به آینده است و تاثیر آن در گذشته نمی باشد. فسخ قرارداد از زمان فسخ مؤثر است بنابراین تصرفات قبل از آن صحیح است. به همین دلیل فسخ قرارداد مانع از حقوقی که اشخاص ثالث، قبل از فسخ قرارداد کسب کرده اند نمی شود.
۲) از بین رفتن اثر عقد: اثر فسخ به منحل شدن قرارداد محدود نمی شود بلکه علاوه بر انحلال قرارداد وضع دو طرف قرارداد را به حالت پیش از عقد برمیگرداند و از تاثیر عقد در آینده نیز جلوگیری می کند .
۲۴- وظیفه قانونی سردفتران اسناد رسمی برای گواهی عدم حضور طرف معامله در محضر چیست؟
🔸 در آئین نامه جدید دفاتر اسناد رسمی (مصوب سال ۱۴۰۰)  در مواردی که طرفین معامله روز مشخصی را برای حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم و امضای سند رسمی معامله خود  مشخص کرده باشند، طبق بند ۱۰ قسمت ((ب)) از ماده ۶۵ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۰ ، فقط حق دارند کتباً از سردفتر اسناد رسمی بخواهند که نامه اعلام حضور آنها را در دفتر اندیکار محضر ثبت کند و قانوناً نمیتوانند سردفتر را ملزم به صدور گواهی عدم حضور طرف مقابل نمایند.
🔸 بدیهی است با ثبت کردن اعلام حضور در دفتر اندیکاتور محضر، در صورتی که موضوع در مرجع قضائی مطرح شود، مراتب از دفترخانه استعلام شده و محضر ، مراتب حضور یک طرف و عدم حضور طرف مقابل را به مرجع قضائی اعلام خواهد کرد.
۲۵- چه مواردی را طبق قانون  برای فروش و انتقال ملک مشاع باید در نظر گرفت؟
✏️در رابطه با فروش و انتقال ملک مشاع دو موضوع مورد  بررسی قرار می گیرد:
۱.ملک مشاع قبل از ثبت منتقل شود .
🔻
انتقال قبل از ثبت :مطابق ماده ۱۱۴ آیین نامه قانون ثبت :«هر گاه ملک مشاع از طرف چند نفر درخواست ثبت شده و قبل از ثبت ملک به یک نفر منتقل شود با تذکر به اسامی متقاضیانی که ملک به نام آنها آگهی شده و انتقال داده اند به نام منتقل الیه در یک جا ثبت شده و سند مالکیت تمام ملک صادر می گردد.»
۲.ملک مشاع بعد از ثبت منتقل شود .
🔻انتقال بعد از ثبت ملک :ماده ۱۱ آیین نامه قانون ثبت هر گاه ملک مشاع  در نتیجه انتقالات به یک نفر منتقل شود اسناد مالکیت قبلی باطل و سند مالکیت جدید صادر می شود .ومطابق ماده ۵۸۳قانون مدنی :هریک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل نماید.و همچنین مطابق ماده ۱۰۴ آیین نامه قانون ثبت در موقع انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین ملک سند معامله در دفتر اسناد رسمی ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک زیر ثبت ملک ثبت می شود .
۲۶- وظیفه قانونی سردفتران اسناد رسمی برای گواهی عدم حضور طرف معامله در محضر چیست؟
🔸 در آئین نامه جدید دفاتر اسناد رسمی (مصوب سال ۱۴۰۰)  در مواردی که طرفین معامله روز مشخصی را برای حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم و امضای سند رسمی معامله خود  مشخص کرده باشند، طبق بند ۱۰ قسمت ((ب)) از ماده ۶۵ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۰ ، فقط حق دارند کتباً از سردفتر اسناد رسمی بخواهند که نامه اعلام حضور آنها را در دفتر اندیکار محضر ثبت کند و قانوناً نمیتوانند سردفتر را ملزم به صدور گواهی عدم حضور طرف مقابل نمایند.
🔸 بدیهی است با ثبت کردن اعلام حضور در دفتر اندیکاتور محضر، در صورتی که موضوع در مرجع قضائی مطرح شود، مراتب از دفترخانه استعلام شده و محضر ، مراتب حضور یک طرف و عدم حضور طرف مقابل را به مرجع قضائی اعلام خواهد کرد.
۲۷- ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله چیست؟
افراد زمانی که می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند. در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهدشد.
۲۸- تفاوت مبایعه نامه و قولنامه چیست؟
مبایعه نامه:
«مبایعه نامه» قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است.بیع به قراردادی اطلاق می شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می شود.در نتیجه عرفاً قرارداد مکتوبی که بین طرفین(فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری) تنظیم می گردد و بر اساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت فروخته می شود، مبایعه نامه به شمار می رود.این اصطلاح به صورت «بیع نامه» نیز به کار می رود و مفهوم آن تفاوتی با «مبایعه نامه» ندارد.
قولنامه:
گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلاً خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله را واقع سازند. به این قرارداد تنظیم شده قولنامه می گویند.
🔸تفاوت قولنامه و مبایعه نامه
برخی قولنامه را مرکب از قول و نامه می دانند یعنی قول مکتوب و بر این مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمی توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد و از طرف دیگر مبایعه نامه را با استفاده از تعبیری که واژه بیع (خرید و فروش) در زبان حقوقی دارد قرارداد خرید و فروش می دانند و بر این اساس معتقدند که الزام متعهد مبایعه نامه را به انجام تعهداتش می توان درخواست کرد. باید توجه داشت آن چه را که در زبان حقوقی مبایعه نامه می گویند همان چیزی است که در عرف قولنامه نام دارد و نمی توان بر این اساس که لفظ قولنامه و مبایعه نامه باهم متفاوت است آثار حقوقی متفاوتی را بر آنها بار کرد.
🔸ضمانت اجرای قولنامه مانند سایر قراردادهائی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می کنند در دادگاه معتبر است و باید مفاد آن را اجرا کنند و به موجب آن می توان الزام (اجبار) طرفی را که از انجام تعهدش خودداری می کند را از دادگاه درخواست نمود. بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند خریدار می تواند از دادگاه صالح درخواست نماید تا او را برای به نام زدن سند در دفترخانه مجبور کند و دادگاه مى تواند در صورت تقاضاى خواهان، حکم به الزام به انجام معامله رسمى و پرداخت وجه الالتزام صادر نماید .
۲۹- مقدمات لازم جهت طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟
پس از تنظیم مبایعه نامه (قولنامه) و عقد قرارداد بیع با تعیین دفترخانه، طرفین قرارداد متعهد می شوند که در تاریخ مشخص شده در مبایعه نامه به ترتیب جهت تنظیم سند رسمی انتقال  و پرداخت الباقی ثمن معامله در دفتر اسناد رسمی مذکور حاضر شوند، در صورتیکه فروشنده از انجام تعهد خود امتناع نماید و در تاریخ مذکور در دفترخانه حاضر نشود، خریدار می تواند با حضور در دفترخانه در  همان تاریخ و تهیه الباقی ثمن معامله از سردفتر تقاضا کند که گواهی عدم حضور صادر نماید. در این گواهی درج می شود که در تاریخ مقرر شده در مبایعه نامه خریدار در دفترخانه حاضر شده است و فروشنده به عنوان مالک رسمی مورد معامله بدون هرگونه علت موجهی از حضور و ایفای تعهد خود امتناع نموده است.
🔸در صورتی که در مبایعه نامه دفترخانه یا تاریخ حضور مشخص نشده باشد خریدار می تواند با ارسال اظهارنامه رسمی از طریق دادگاه، محل و تاریخ حضور را به فروشنده اطلاع دهد.
🔸در صورت عدم حضور فروشنده در تاریخ تعیین شده در اظهارنامه خریدار می تواند با تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به دادگاه صالح (محل وقوع ملک ملاک صلاحیت می باشد) مراجعه نماید.
اصطلاحاتی که در ستون خواسته در مورد الزام به تنظیم سند بکار میرود:
🔸الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال و تنظیم سند… یک باب منزل… که عرصه آن موقوفه است.
🔸الزام به انتقال رسمی مالکیت.
🔸الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و امضاء سند انتقال رسمی پلاک….     
🔸الزام خوانده به تنظیم سند رسمی… دانگ مشاع.
🔸الزام به انجام تعهد مبنی بر تنظیم سند انتقال.
🔸الزام خوانده به حضور در دفاتر اسناد رسمی و امضاء سند انتقال.
🔸الزام به تهیه مقدمات و تنظیم سند رسمی (افراز) و اقدامات اولیه در جهت نقل و انتقال.
🔸الزام به تحویل مورد معامله.
🔸مطالبه وجه التزام. به همراه متعلقات. تلفن… انباری پارکینگ قدر السهم از عرصه و بنا و مشاعات و مشترکات و منصوبات.
🔸الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال ششدانگ پلاک… به اضافه یک خط تلفن به شماره…
۳۰- موانع طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟
🔸خریدار باید اطمینان حاصل نماید که ملک مزبور در رهن یا بازداشت نباشد؛ چراکه در این حالت می بایست فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه مطالبه نماید.
🔸همچنین در مواردی که فروشنده مالک رسمی مورد معامله نباشد، خریدار می تواند با طرح شکایت با موضوع فروش مال غیر در جهت احقاق حق خود اقدام نماید. در این موارد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال امکان پذیر نیست. چرا که وی مبادرت به فروش مالی کرده است که قانونا متعلق به وی نبوده است. اگر از دارنده سند رسمی چند مورد انتقال یافته تا به دست خریدار آخر رسیده، وی می تواند با پیوست نمودن تمامی مبایعه نامه ها به دادخواست و با به طرفیت قرار دادن همه انتقال دهندگان، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند.
مواد قانونی و اصول مورد استناد در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی:
🔸اصل لزوم معاملات و اصل صحت معاملات
🔸
مواد۱۰و۱۹۰و ۱۹۱و ۲۱۹و ۲۲۰و ۲۲۱ و ۲۲۲و ۲۲۳ قانون مدنی
🔸آیه شریفه اوفوا بالعقود (آیه مبارکه ۱ سوره مائده)
۳۱- وجه التزام در قرارداد به چه معناست و قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد؟
✅ منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف دیگر تعلق گیرد. در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است که در قولنامه به یکی از روش های ذیل می تواند باشد:
📌۱- در قولنامه ذکر می‌شود که در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع نماید، فلان مبلغ را باید به طرف مقابل بپردازد. در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار می تواند با احراز عدم اجرای تعهد، وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند.
📌۲- و یا بصورت جامع تر طرفین توافق می‌کنند که در تاریخی در دفترخانه حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هریک در دفترخانه، طرف دیگر مکلف است مبلغی به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد. در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.
📌نکته مهمی که در این میان وجود دارد، این است که کسی که وجه التزام را مطالبه می کند، باید خود تعهداتش را کامل انجام داده باشد. مثلاً خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و عدم اجرای تعهد طرف دیگر احراز شود.
۳۲- مزایای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل:
📌نیازی به حضور خریدار در دادگاه نخواهد بود.
📌مدت زمانی که سند رسمی به نام خریدار میشود کمتر است.
📌اگر ملک در رهن باشد وکیل میتواند فک رهن آن را درخواست کند.
📌وکیل میتواند خسارتی را که در قرارداد پیش بینی شده را سریعا از فروشنده مطالبه کند.
📌در صورتیکه فروشنده حاضر به انتقال و تنظیم سند نشد وکیل میتواند با حضور مامور دادگاه برای تنظیم سند رسمی به نام خریدار در محضر اقدام کند.
۳۳- خریدار چگونه می تواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد؟
✅در صورتیکه ملکی دارای سند رسمی باشد و فروشنده از تنظیم سند رسمی انتقال استنکاف ورزد، خریدار می تواند با اخذ وکیل ملکی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک را به دادگاه تقدیم و دادگاه نیز فروشنده را به تنظیم سند محکوم می نماید و در صورتیکه فروشنده از اجرای رأی دادگاه نیز استنکاف ورزد نماینده دادگاه در دفترخانه حاضر و نسبت به امضای اسناد بجای فروشنده اقدام میکند.
۳۴- بنده ۹ سال پیش ملکی رو خریدم و مبلغی رو پرداخت کردم و مابقی رو قرار شد هنگام تنظیم سند پرداخت کنم  ولی فروشنده به دلیل در رهن بودن ملک در بانک و بدهی بسیار بالا نتوانست سند بزند و بنده هم مدت ۶ سال است که ملک را اجاره دادم لطفا راهنمایی کنید چیکار کنم؟ ایا اجاره دادن ملک به ضرر بنده تمام میشود؟
با تنظیم و امضاء بیع نامه با شرایط عمومی و خصوصی صحیح عقد بیع ، شما مالک ملک مورد نظر هستید بنابراین اجاره دادن آن حق مسلم شما می باشد.
مضافاً چنانچه سند رهنی توسط بانک بعد از بیع نامه شما تنظیم شده باشد و شما می توانید سند رهنی مورد نظر را ابطال نمائید و ملک از قید رهن رها خواهد شد.
۳۵- در صورتی که ندانیم متوفی چه املاکی با بنچاق یا سند داشته چه کاری باید انجام داد؟
درخواست تحریر ترکه از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت نمابید.
۳۶- پلاک ثبتی چیست؟
پلاک‌ها بخشی از شناسنامۀ ملک یا آپارتمان هستند که توسط ادارۀ ثبت اسناد و املاک مشخص می‌شوند.
شمارۀ پلاک ساختمان مانند کدملی برای شهروندان است. از طریق شمارۀ پلاک می‌توانید به بسیاری از مشخصات ملک که در سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت شده‌اند، دسترسی پیدا کنید.
۳۷- پلاک ثبتی و پلاک تفکیکی چه هستند و چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
پلاک ثبتی، در محدوده قوانین ثبتی آپارتمان و در کل ملک قرار می‌‌گیرد. اگر ملک ثبت شده‌ای توسط سازمان کل ثبت اسناد و املاک به دو یا چند قطعۀ کوچکتر تقسیم شود، در صورت‎ مجلسی که برای هر قطعه تنظیم می‌شود شماره‌ای مشخص می‌شود که به آن شمارۀ قطعۀ تفکیکی می‌گویند.
۳۸- پلاک ثبتی اصلی و فرعی به چه معناست؟
شمارۀ پلاک ثبتی اصلی برای قطعۀ مادر صادر می‌شود. پس از آن، هر بخش کوچکتری که از قطعۀ اصلی جدا شود یک شمارۀ پلاک فرعی هم خواهد داشت.
به این ترتیب مشخص می‌شود یک زمین مربوط به کدام قطعۀ مادر است و کدام بخش از آن را به خود اختصاص داده است.
سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف شناسایی هر ملک، شماره‌ای را به صورت اصلی و فرعی به آن اختصاص می‌دهد که این شماره در صفحه دوم سمت راست دفترچه مالکیت درج می‌شود.
۳۹- تشخیص شماره اصلی از فرعی در پلاک های ثبتی چگونه است؟
برای تشخیص شمارۀ اصلی از فرعی ، آن‌ها را با علامت ممیز (/) از هم جدا می‌کنند. به صورتی که  شمارۀ اصلی در سمت چپ و شمارۀ فرعی در سمت راست نوشته می‌شود.
۴۰- شمارۀ پلاک تفکیکی چگونه در در سند مالکیت درج می‌شود؟
یک شمارۀ اصلی و یک شمارۀ فرعی: مثل۱۲۷۵/۱۷۲
یک شمارۀ اصلی و چند شمارۀ فرعی: مثل۴۷-۴۶-۴۵/۳۲
یک شمارۀ اصلی، بدون شمارۀ فرعی (زیرا قطعۀ مادر تفکیک نشده است): مثل۱۲۶(اصلی)
چند شمارۀ اصلی و چند شمارۀ فرعی:مثل ۲۱۱-۲۵۳-۲۵۴/۶۸۳۲-۶۹۳۳
۴۱- در صفحه دوم و سوم سند مالکیت چه چیزی ثبت میشود؟
سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف شناسایی هر ملک، شماره‌ای را به صورت اصلی و فرعی به آن اختصاص می‌دهد که این شماره در صفحه دوم سمت راست دفترچه مالکیت درج می‌شود.
در صفحۀ سوم اسناد مالکیت، پلاک­ های فرعی و اصلی و حدود اربعه ملک (که همان چهار جهت جغرافیایی اصلی است) و مساحت کل عرصه (زمین) با حروف درج می ­شود.
قطعات تفکیکی که دارای شمارۀ پلاک تفکیکی شده‌اند می‌توانند به صورت مجزا سند مالکیت شش دانگ داشته باشند. شمارۀ پلاک تفکیکی یا همان شمارۀ قطعه از عدد ۱ شروع شده و به تعداد قطعاتی که در بخش اصلی ایجاد می‌شوند، بیشتر می‌شود.
۴۲- استعلام الکترونیکی شمارۀ پلاک ثبتی یک آپارتمان به چه صورت است؟
برای استعلام الکترونیکی شمارۀ پلاک ثبتی یک ملک یا آپارتمان، می‌توانید به وب‌سایت رسمی سازمان کل ثبت اسناد و املاک کشور به آدرس http://ssaa.ir و قسمت خدمات الکترونیک آن مراجعه کنید.
در این قسمت از شما شناسۀ یکتای استعلام را که یک کد ۱۸ رقمی است می‌خواهند.
۴۳- شناسۀ یکتای استعلام چیست؟
اطلاعات سند ملک باید در سامانۀ سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت شود. پس از ثبت نهایی این اطلاعات، یک کد ۱۸ رقمی به سند اختصاص داده می‌شود. این کد در تمام کشور یکتا بوده و هرگز تکراری نخواهد بود.
۴۴- استعلام وضعیت ثبتی یک ملک روی زمین چگونه است؟
برای استعلام ثبتی هر ملک در مرحلۀ اول به پلاک ثبتی آن احتیاج است؛ و برای به دست آوردن پلاک ثبتی باید از جانمایی معکوس پلاک ثبتی استفاده کنیم. این روند را با برداشت گوشه‌های دقیق ملک در سیستم مختصات یو‌تی‌ام آغاز کرده و نقشۀ آن را آماده می‌کنیم؛ سپس این نقشه را بر روی اطلاعات و نقشه‌های موزاییک‌شده در سیستم مختصات یو‌تی‌ام  محل ملک قرار می دهیم.
به این ترتیب می‌توانیم پلاک ثبتی ملک را به دست آورده و با مراجعه به دفتر اسناد رسمی آخرین وضعیت ثبتی ملک را استعلام کنیم.
۴۵- پلاک ثبتی در کدام سازمان و نهاد وجود دارد؟اصلی ترین جایی که پلاک ثبتی وجود دارد اداره ثبت اسناد و املاک است.ممکن است در نهادهایی مثل شهرداری،سازمان آب نیز پلاک ثبتی وجود داشته باشد.

۴۶- 

۱- الزام به تنظیم سند رسمی در صورتیکه گواهی عدم حضور گرفته نشده باشد چگونه است؟
اخذ گواهی عدم حضور مربوط به مطالبه خسارت و ضرر و زیان میباشد نه تنظیم سند رسمی.
۲- اگر در مبایعه نامه تاریخ تنظیم سند قید نشده باشد میتوان فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی کرد؟
اولا باید مبایعه نامه تاریخ دقیق تنظیم سند قید شود ثانیا در غیر این صورت میتوانید با تنظیم دادخواست فروشنده را از طریق دادگاه ملزم به تنظیم سند در تاریخ مشخصی کنید.
۳- در صورتیکه در تاریخ قید شده در مبایعه نامه سند حاضر نباشد خریدار چه کار باید کند؟
خریدار باید دادخواست برایتنظیم سند به طرفیت فروشنده تنظیم کند و در هر حال فروشنده ملزم به تنظیم سند است.
۴- اگر میزان خسارت تاخیر تادیه در مبایعه نامه مشخص نشده باشد ضرر و زیان به خریدار تعلق میگیرد؟
در این صورت کارشناس دادگستری مبلغی را به عنوان خسارت تاخیر در نظر خواهد گرفت.
۵- در صورتیکه خریدار قبل از تنظیم سند رسمی فوت کند چه خواهد شد؟
پس از فوت فروشنده باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت وراث ایشان تنظیم نماید.
۶- آیا بدون سند رسمی میشود دادخواست خلع ید را تنظیم کرد؟
خیر برای ارائه دادخواست خلع ید ارائه اصل سند مالکیت الزامی است یعنی باید مالکیت خواهان خلع ید ابتدا اثبات شود.
۷- آیا دادخواست خلع ید را میتواند از طریق شکایت کیفری پیگیری کرد؟
خیر خلع ید دعوایی حقوقی میباشد و امکان طرح شکایت کیفری وجود ندارد.
۸- در صورتیکه متصرف ملک مالک را بدون قرارداد تصرف کرده باشد خواهان چه کاری باید انجام دهد؟
خواهان میتواند هم از طریق شکایت کیفریتصرف عدوانی و هم از طریق دادخواست حقوقی خلع ید طرح دعوا کند.
۹- آیا خانه ای که در شان محکوم به پرداخت بدهی است جزو مستثنیات دین‌محسوب و نمیتوان آن را توقیف کرد؟
در شان بودن به تشخیص دادگاه میباشد مانند یک واحد آپارتمان ۸۰ متری البته متناسب با وضعیت محکوم علیه.
اگر واحد مسکونی به متراژ بزرگتر باشد یا منزلی در دو طبقه باشد، دادگاه اجرای حکم اقدام به فروش متراژ بزرگتر نموده و به میزان متناسب با شان محکوم علیه از وجه حاصل از فروش برای وی حفظ و مابقی را به محکوم له پرداخت میکند یا در مورد منزل دو طبقه، اقدام به توقیف و فروش یک طبقه خواهد نمود.
۱۰- هزینه دادرسی چیست؟
از لحاظ هزینه، هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر به مانند واخواهی برابر با ۴ درصد محکومٌ به است. در حالیکه هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی ۵ درصد محکومٌ به است.
نکته‌ای که باید به آن توجه نمود این است که پس از مرحله‌ تجدیدنظر خواهی اصولاً آرای صادره قطعی خواهند شد و وارد مرحله‌ اجرا می‌شوند.
از طرق عادی اعتراض به آراء که بگذریم، طرق فوق‌العاده‌ اعتراض نسبت به آرای محاکم عبارتند از: فرجام‌خواهی، اعاده‌ دادرسی و اعتراض ثالث.
۱۱- ما یه دستگاه تراش داشتیم که دوماه پیش با کسی برای فروش صحبت کردیم. قرار شد ۵۵ تومن نقدی بفروشیم. بعد از دوماه ایشون فقط ۲۵ تومن دادن و برای بقیش امروز و فردا میکند، ما میتونیم دستگاه رو به شخص دیگه ای بفروشیم و پس از کسر خسارتی که در این دوماه بهمون خورده، بقیه پولشون رو بعد از فروش دستگاه برگردونیم؟؟؟
اگر با شخص اول معامله کرده اید دیگر نمی توانید دستگاه را به شخص دیگری بفروشید، صرفا محق هستید که الباقی طلب خود را در قالب دعوای مطالبه وجه اقامه کنید.
۱۲- آیا پول پیش اجاره مسکن “یا بعبارتی همان مبلغ ودیعه اجاره منزل “حسب تقاضای طلبکار قابل توقیف است یا خیر؟
✏️مطابق بند ز ماده ٢۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ١٣٩۴ این مبلغ جزو مستثنیات دین میباشدو قابل توقیف نیست، مگر اینکه قاضی تشخیص بدهد محکوم علیه ( بدهکار ) بدون پول پیش دچار عسرت نخواهد شد، که در اینصورت، قابل توقیف خواهد بود.
✏️البته در رویه برخی شعب دادگاهها بخصوص دادگاههای خانواده در خصوص مهریه ملاحظه میشود که اگر مبلغ ودیعه نسبتاً قابل توجه باشد، نصف انرا جزو مستثنیات دین حساب میکنند و نصف دیگر را توقیف مینمایند.
✏️ بعبارت دیگر هر گونه اعتراض نسبت به عدم رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین، از سوی هر یک از طرفین، در برگه “عادی ” و بدون هزینه دادرسی تقدیم دادگاه اجرا کننده حکم خواهد شد. رسیدگی به اعتراض مذکور و متعاقب تصمیم دادگاه هر انچه که باشد در این خصوص، قطعی خواهد بود.
۱۳- ️کسی که بدهی دارد و طلبکار از او شکایت کرده، در چه صورتی زندانی می شود؟
مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر پرداخت طلب  که دادگاه مبلغ آن را تعیین و حکم صادر کرده ممکن نگردد، چنانچه بدهکار تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود، و در صورتی که دادگاه حکم به تقسیط دهد و مدیون توان پرداخت اقساط را نداشته باشد نیز دستور جلب وی صادر میگردد.
۱۴- ماشینی را خریداری کردم که فروشنده به شرط سلامت و نداشتن عیب و نقص به بنده فروخته است. الان متوجه شدم که ماشین عیب و ایراد دارد. فروشنده زیر بار نرفت. البته سند هم بنام زدیم. آیا میتوانم از راه قانون کاری را پیش ببرم؟
اگر تمام خیارات من جمله خیار عیب را از خود ساقط نموده اید، امکان طرح هیچ دعوای حقوقی نخواهد بود؛ لکن چنانچه این خیار را از خود سلب نکرده اید می‌توانید یا معامله را فسخ کنید و یا مطالبه ارش ( مابه التفاوت سالم و معیوب) نمایید.
چنانچه فروشنده، عیبِ مبیع را به جهت مخفی ماندن از شما پنهان نموده باشد، به استناد خیار تدلیس می‌توانید دعوی فسخ مطرح نمایید.
۱۵- همه چیز درباره راه‌های باطل شدن وکالت عبارتند از:
✏️درباره بر طرف کردن عقد وکالت باید بیان داشت، همانطور که موکل با اذن خود شخصی را مامور انجام کاری از جانب خود می نماید، لذا بنا بر صلاحدید خود خواهد توانست هر زمان شخص وکیل را از سمت خود عزل نماید؛ مگر آنکه این حق را در وکالت اعطایی از خود سلب کرده باشد.
✏️از آن طرف همین حق و اختیار برای وکیل نیز وجود خواهد داشت تا هر زمان که بخواهد از سمت خود استعفا دهد؛ مگر آنکه چنین حقی برای وی وجود نداشته باشد.
✏️از همین روی باید بیان داشت که علاوه بر این موارد، وکالت ممکن است بر اثر فوت وکیل یا موکل از میان برود. این امر به ذات عقد وکالت باز می گردد، و همین امر است که وکالت را از سایر عقود قانونی متمایز می گرداند.
✏️چه اینکه در اکثر عقود قانون مدنی فوت طرفین عقد تاثیری در بقای عقد ایجاد شده نخواهد داشت.
✏️به عبارت دیگر همانطور که هر یک از وکیل یا موکل هر زمان که بخواهند می توانند استعفا و یا عزل نمایند، البته بایستی توجه داشت که وکالت بلاعزل هست یا خیر، فوت هر یک از آنها نیز اصولاً عقد وکالت را از میان خواهد برد.
✏️البته به این موارد می بایست سفه و از بین رفتن موضوع عقد وکالت یا انجام موضوع وکالت را نیز افزود .
۱۶- تکلیف وکالت قبل و بعد از عزل وکیل چیست؟
تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغ هایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود موثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.
✔️۱- موکل می‌تواند هر زمان بخواهد وکیلش را عزل کند و از طرفی دیگر، وکیل نیز این حق دارد هر زمان ‌که خواست از سمت وکالت استعفاء دهد.
✔️۲- تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است .
✔️۳- بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.
۱۷- دستور فروش ملک مشاع
دادخواست دستور فروش ملک مشاع را باید به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم نمود؛ مشروط بر آنکه قبلاً از اداره ثبت محل گواهی عدم امکان افراز (غیرقابل تقسیم بودن) ملک اخذ شده باشد و گواهی مذکور ضمیمه دادخواست شود والا موجب صدور قرار رد دعوی توسط دادگاه خواهد شد.
🔰طبق ماده ۵۸۹ قانون مدنی، هر شریک می‌­تواند هر وقتی تقاضای تقسیم را بخواهد، پس اگر یکی از ورثه بخواهد سهم خود را از سایرین جدا کند باید ابتدا از اداره ثبت محل ملک گواهی عدم افراز گرفته و بعد در دادخواست خود با طرف دعوا قراردادن سایر وراث دستور فروش ملک مشاع را از دادگاه تقاضا کند.
۱۸- انواع مصادیق عده و مقدار آن
عده طلاق:
سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است. عده طلاق در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
عده فسخ نکاح:
سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است. عده فسخ نکاح درمورد زن حامله تا زمان وضع حمل است.
عده بذل مدت و انقضای آن:
در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است. عده بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا زمان وضع حمل است.
عده وفات :
چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
زنی که شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد.
زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگه دارد.
نکته : لازم به ذکر است، زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.
۱۹- درباره راه‌های باطل شدن وکالت چه میدانید؟
درباره بر طرف کردن عقد وکالت باید بیان داشت، همانطور که موکل با اذن خود شخصی را مامور انجام کاری از جانب خود می نماید، لذا بنا بر صلاحدید خود خواهد توانست هر زمان شخص وکیل را از سمت خود عزل نماید؛ مگر آنکه این حق را در وکالت اعطایی از خود سلب کرده باشد.
از آن طرف همین حق و اختیار برای وکیل نیز وجود خواهد داشت تا هر زمان که بخواهد از سمت خود استعفا دهد؛ مگر آنکه چنین حقی برای وی وجود نداشته باشد.
از همین روی باید بیان داشت که علاوه بر این موارد، وکالت ممکن است بر اثر فوت وکیل یا موکل از میان برود. این امر به ذات عقد وکالت باز می گردد، و همین امر است که وکالت را از سایر عقود قانونی متمایز می گرداند.
چه اینکه در اکثر عقود قانون مدنی فوت طرفین عقد تاثیری در بقای عقد ایجاد شده نخواهد داشت.
به عبارت دیگر همانطور که هر یک از وکیل یا موکل هر زمان که بخواهند می توانند استعفا و یا عزل نمایند، البته بایستی توجه داشت که وکالت بلاعزل هست یا خیر، فوت هر یک از آنها نیز اصولاً عقد وکالت را از میان خواهد برد.
البته به این موارد می بایست سفه و از بین رفتن موضوع عقد وکالت یا انجام موضوع وکالت را نیز افزود .
۲۰- پرهیز از انجام معاملات با دست ‌نوشته یاقولنامه عادی
📚✏️اولین نکات حقوقی مهم که باید بدانید در رابطه با دست نوشته ها هستند. اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.
۲۱- انواع وکالت در دادگاه چه مواردی می باشد؟
🔸۱) وکالت اتفاقی
اشخاصی که اطلاعات حقوقی دارند می توانند با اجازه کانون وکلا برای بستگان خود انجام دهند.
بر اساس ماده دو “قانون وکالت مصوب سال”۱۳۱۵” اشخاصی ڪه معلومات کافی برای وکالت دارند ولی پروانه وکالت ندارند می توانند در سال سه مرتبه با گرفتن جواز “وکالت اتفاقی” از کانون برای خویشاوندان نسبی و سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند.
🔸۲) وکالت معاضدتی
در صورتی گه فرد تمکن مالی نداشتہ باشد می تواند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کن د. کانون نیز پس از بررسی ، شرایط متقاضی، وکیل معاضدتی به وی معرفی می‌کند. این نوع وکیل، مخصوص کسانی است که بضاعت و توان مالی کافی، برای گرفتن وکیل ندارند؛ چرا ڪه وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق‌المشاوره، حق‌الوکاله و غیره را به استثنای هزینه تمبر‌دادرسی از موکل خویش ندارد.
🔸۳) وکالت تسخیری
در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.
🔺تبصره اخیرالذکر مبین الزام دادگاه در تعیین وکیل تسخیری در مواردی است که متهم، شخصاً وکیل معرفی نکرده باشد و آن در مورد جرائمی است که طبق قانون مجازات آن قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد.
۲۲- صدور رای وحدت رویه جدید در خصوص میزان تعزیر چیست؟
🔸بخشی از یادداشت دکتر علی خالقی در صفحه اینستاگرام خود:
از مدتی پیش میان دادگاه‌های کیفری این اختلاف شکل گرفته بود که اگر مجازات جرمی، شلاق تعزیری تا هفتاد و چهار ضربه باشد، و در عین حالی یکی از کیفیات مشدده هم مجوزی برای تشدید کیفر قرار گیرد، آیا جمع این دو می‌تواند موجب صدور حکم به مجازات شلاق تعزیری به بیش از هفتاد و چهار ضربه باشد؟
برخی از دادگاه‌ها، با توجه به ممنوعیت صدور حکم به مجازات تعزیری به میزان کیفر حد، پاسخ منفی به این سؤال می‌دادند و معتقد بودند در این حالت، دادگاه می‌تواند در حکم خود، حداکثر مجازات تعزیری را مقرر نماید، بدون اینکه از آن مقدار تجاوز کرده و به میزان حد برسد. در مقابل، برخی دیگر، حداکثر مذکور را برای یک جرم معین دانسته و مانعی نمی‌دیدند که دادگاه در مقام تشدید مجازات در اثر اعمال کیفیات مشدده نظیر تعدد و تکرار، مجازاتی بیشتر از حداکثر مقرر قانونی را در حکم خود تعیین نماید.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور امروز در رأی وحدت رویه جدید خود که متن کامل آن به زودی منتشر خواهد شد، نظر دوم را پذیرفت.
۲۳- ابلاغ رای داور به چه طریق صورت می گیرد ؟
🔻ابلاغ رای داور به طرق ذیل است:
✅الف- با ارجاع اختلاف به داوری و انجام داوری بر اساس مقررات مذکور در قرارداد داوری یا قوانین موضوعه، هیئت داوران باید پس از صدور رای چنانچه برای ابلاغ آن روش خاصی توافق نشده باشد، رای داوری را به دفتر دادگاه ارجاع کننده امر به داوری تسلیم نماید و دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال دارد . در نتیجه چون با صدور اعلام رای، داوران از داوری فارغ شده اند اعلام نظر بعدی یکی از داوران که به منظور عدول از رای صادر شده باشد وجاهت قانونی ندارد. (نظریه شماره ۷/۹۵۵۱-۱۳۷۹/۱۲/۲۳اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه)
✅ ب- درصورتی که ارجاع به داوری بر اساس توافق قبلی و پیش از مراجعه به محکمه باشد دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد با دریافت رای داور اصل آن را بایگانی نموده و رونوشت را جهت ابلاغ به اصحاب دعوی به دستور دادگاه با هان ضوابطی که برای حکم دادگاه وجود دارد ارسال می نمایند و در این خصوص اخذ وجه و هزینه ای تجویز نشده است و اقدامات دادگاه در مورد ابلاغ و اجرای رای داور نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و از طریق درخواست کتبی ذینفع جریان پیدا می کند . (نظریه شماره ۷/۱۰۶۷-۱۳۷۸/۲/۲۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه)
۲۴- در فرضی که دادگاه بدوی راجع به دادخواست تجدید نظر خارج از مهلت قانونی با پذیرش عذر و موجه دانستن آن قرار قبولی صادر کند، آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر کند؟
در صورت تذکر دادگاه تجدید نظر مبنی بر خارج از مهلت بودن دادخواست تجدید نظر، آیا دادگاه بدوی مکلف به تبعیت و صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر است یا باید موضوع را بررسی و به تشخیص خود عمل کند؟ 
🔸صدور قرار قبولی درخواست تجدیدنظر که در ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده، ناظر به مواردی است که درخواست مزبور خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست‎کننده عذر موجهی عنوان کند، وگرنه در مواردی که درخواست تجدیدنظر خارج از وقت مقرر تقدیم شده و عذر موجهی عنوان نشده است، اصولاً صدور قرار قبولی منتفی است.
🔸در مواردی که با اعلام عذر موجه از سوی تجدیدنظر خواه برابر ماده ۴۳۲ قانون فوق‌الذکر، دادگاه بدوی قرار قبولی درخواست تجدیدنظر را صادر کرده باشد، دادگاه تجدیدنظر در خصوص صحت یا عدم صحت این قرار (موجه بودن یا نبودن عذر اعلامی) با تکلیفی مواجه نیست.
🔸همچنین در فرض استعلام که دادگاه تجدیدنظر تاریخ تقدیم تجدیدنظرخواهی را خارج از موعد مقرر قانونی تشخیص می‎دهد، باید به تشخیص خود عمل کرده و دادخواست تجدیدنظرخواهی را رد کند و اختیار مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نافی اختیار مرجع بالاتر نیست؛ بنابراین در این فرض موجبی برای اعاده پرونده به دادگاه بدوی وجود ندارد.
۲۵- در چه مواردی حکم یا قرار نقض می گردد؟
در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد :
۱- دادگاه صادرکننده رای ، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در موردعدم رعایت صلاحیت محلی ، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد .
۲- رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود .
۳- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد .
۴- آرای مغایر با یکدیگر ، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادرشده باشد .
۵- تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد .
۶- چنانچه رای صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد ، نقض نمی گردد .
۷- چنانچه مفاد رای صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد ، لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده ، رای یادشده نقض می گردد .
۸- در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد ، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رای داده شود ، رای صادره در آن خصوص نقض می گردد .
۹- چنانچه عدم صحت مدارک ، اسناد و نوشته های مبنای رای که طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود ، رای صادره نقض می گردد .
۱۰- چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون اینکه طرفین و یاصورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رای دادگاه نقض شود ، رای موخر بی اعتبار بوده و به در خواست ذی نفع بی اعتباری آن اعلام می گردد . همچنین رای اول درصورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد ، اعم از اینکه آرای یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند .
۱۱- درصورت وجود یکی از موجبات نقض ، رای مورد تقاضای فرجام نقض می شوداگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد .
۲۶- مرجع مطالبه و به اجرا گذاشتن وثیقه در صورت عدم انجام شرط و تعهد در مورد مالی که به عنوان رهن و یا به عنوان معامله با حق استرداد در نزد شخصی به عنوان وثیقه قرار گذاشته شده باشد چگونه برخورد میکند؟
️هرگاه مالی که به عنوان رهن و یا به عنوان معامله با حق استرداد در نزد شخصی به عنوان وثیقه قرار گذاشته شده باشد، در این صورت هرگاه به صورت عادی و رسمی تنظیم شده باشد. مرجع مطالبه و به اجرا گذاشتن وثیقه در صورت عدم انجام شرط و تعهد متفاوت خواهد بود:
✏️اگر معامله ی با حق استرداد و یا رهن، به موجب سند عادی باشد اجرا گذاشتن وثیقه از طریق دادگاه عمومی خواهد بود.
✏️اگر معامله ی با حق استرداد و یا رهن، به موجب سند رسمی باشد، اجرا گذاشتن وثیقه از طریق واحد اجرایی ثبتی به عمل می آید.
۲۷- نصاب شهادت در زنا یعنی چه؟
✏️نصاب شهادت در زنا شهادت ۴مرد است. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کفایت می کند و زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل است  در این مورد هر گاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت می شود.
✏️در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هر گاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط ، قذف محسوب می شود و موجب حد است.
۲۸- برای گرفتن دستور جلب چه باید انجام داد؟
برای گرفتن دستور جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعوا‌های حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است.
باید بدانیم این که در دعوا‌ها و پرونده‌های کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است. در دعوا‌های حقوقی حتما لازم است که حکمی قطعی صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد و مالی از محکوم‌ علیه یافت نشده باشد تا بتوان از دادگاه برای او درخواست جلب نمود. اما در دعوا‌های کیفری گاهی دستور یا قرار جلب اشخاص حتی پیش از صدور هرگونه حکم یا احراز مجرمیت، صادر می‌شود.
۲۹- قرارهای قابل اعتراض صادره از جانب متهم عبارتند از:
۱/قرار بازداشت موقت
۲/قرار ابقاء و تشدید تأمین
۳/قرار تأمین خواسته 
۴/قرار عدم دسترسی به پرونده
۵/قرار منتهی به بازداشت 
۶/قرار رد درخواست علت مرتفع شدن بازداشت
۳۰- قرارهای قابل اعتراض صادره از جانب شاکی عبارتند از:
۱/قرار منع 
۲/قرار موقوفی تعقیب 
۳/قرار اناطه
۴/قرار رد درخواست مطالعه شاکی قرار توقف تحقیقات
۳۱- احکام شهادت بر شهادت (شهادت فرعی) چه می باشد؟
🔺شهادت فرعی دارای احکام ذیل است:
۱/استفادہ از شهادت بر شهادت، در صورتی است که حضور شاهد اصلی، متعذر (غیرممکن) یا متعسر (سخت) باشد.
۲/استفادہ از شهادت بر شهادت، فقط در امور حق الناسی ممکن است، نه در امور حق اللهی، مانند حد شرب خمر.
۳/استفادہ از شهادت بر شهادت، هم در امور جزایی امکان پذیر است و هم در امور مدنی، چه مالی و چه غیر مالی.
۴/اگر یکی از شهود اصلی نتواند در دادگاہ حاضر شود، می توان شهادت او را با شهود فرعی اثبات کرد. همچنین است، اگر هر دو نفر شاهد اصلی نتوانند در دادگاہ حاضر شوند.
۵/شهادت شهود فرعی فقط تا یک درجه قابل استفادہ است؛ یعنی اگر شهود فرعی نیز نتوانند در دادگاہ حاضر شوند، برای اثبات شهادت بر شهادت ایشان، نمی توان به شهادت شهود فرعی ثانوی استناد کرد.
۶/تعداد اشخاصی که نسبت به گواهی شخص دیگر شهادت میدهند تابع اصلی دعوی است؛ یعنی اگر اصل دعوی، با دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات باشد، شهادت بر شهادت یکی از شهود این دعوی که توان حضور در دادگاہ را ندارد، نیز با دو شاهد فرعی مرد یا یک شاهد فرعی مرد و دو شاهد فرعی زن قابل اثبات است.
۳۲- اگر یکی از شهود اصلی نتواند در دادگاہ حاضر شود، آیا شاهد اصلی دیگر می تواند بر شهادت او گواهی دهد یا خیر؟
بله. این امر امکان پذیر است. شاهد اصلی از یک سو، اصالتاً از جانب خود، شهادت میدهد و از طرف دیگر، به عنوان یکی از شهود فرعی، نسبت به شهادت شخص دیگر، شهادت می دهد.
۳۳- اگر هیچ یک از دو شاهد اصلی نتوانند در دادگاہ حاضر شوند، آیا می توان براے اثبات شهادت بر شهادت هر دوی ایشان، به دو شاهد فرعی واحد، استناد کرد؟
بله. این امر نیز امکان پذیر است. این دو شاهد فرعی به دو امر مجزی شهادت می دهند؛ که عبارت است از شهادت شاهد اصلی اول و شهادت شاهد اصلی دوم.
۳۴- ابلاغ رای داور به چه طریق صورت می گیرد ؟
🔻ابلاغ رای داور به طرق ذیل است:
✅  الف) با ارجاع اختلاف به داوری و انجام داوری بر اساس مقررات مذکور در قرارداد داوری یا قوانین موضوعه، هیئت داوران باید پس از صدور رای چنانچه برای ابلاغ آن روش خاصی توافق نشده باشد، رای داوری را به دفتر دادگاه ارجاع کننده امر به داوری تسلیم نماید و دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال دارد . در نتیجه چون با صدور اعلام رای، داوران از داوری فارغ شده اند اعلام نظر بعدی یکی از داوران که به منظور عدول از رای صادر شده باشد وجاهت قانونی ندارد. (نظریه شماره ۷/۹۵۵۱-۱۳۷۹/۱۲/۲۳اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه)
✅ ب) درصورتی که ارجاع به داوری بر اساس توافق قبلی و پیش از مراجعه به محکمه باشد دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد با دریافت رای داور اصل آن را بایگانی نموده و رونوشت را جهت ابلاغ به اصحاب دعوی به دستور دادگاه با هان ضوابطی که برای حکم دادگاه وجود دارد ارسال می نمایند و در این خصوص اخذ وجه و هزینه ای تجویز نشده است و اقدامات دادگاه در مورد ابلاغ و اجرای رای داور نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و از طریق درخواست کتبی ذینفع جریان پیدا می کند . (نظریه شماره ۷/۱۰۶۷-۱۳۷۸/۲/۲۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه)
۳۵- صلاحیت مربوط به دعاوی منقول شامل چه مواردی میشود؟
۱- این دعاوی در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح میشود.
۲- اگر خوانده در ایران اقامت نداشت اگر در ایران محل سکونت موقت دارد دعوا در آن محل اقامه میشود و چنانچه محل سکونت نیز نداشته باشد ولی مال غیر منقول داشت در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن است اقامه میشود.
۳- اگر خوانده در ایران مال غیر منقول نداشت،خواهان در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوا میکند.
۴- اگر خواهان در ایران محل اقامت نداشت در این حالت هریک از دادگاههای عمومی ایران صالح به رسیدگی میباشند.
🔸نکته: اگرخواسته هم مربوط به اموال منقول و هم مربوط به اموال غیرمنقول باشد در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است به شرطی که هر دو دعوا از یک منشا باشد.
وچنانچه از یک منشا نباشد دو دعوا را از هم جدا کرده و هرکدام را در دادگاه صالح خودش طرح میکنیم .
۳۶- صلاحیت محلی در دعاوی غیر منقول شامل چه مواردی میشود؟
۱- در صلاحیت داذگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.
۲- اصحاب دعوا نمیتوانند بر خلاف آن توافق کنند.
۳- اگر دعوا مربوط به اموال غیر منقولی باشد که در حوزه های مختلفی قرار دارند خواهان میتواند به دادگاه واقع در حوزه هرکدام از آن اموال که بخواهد مراجعه کند.
🔸نکته: اگرخواسته هم مربوط به اموال منقول و هم مربوط به اموال غیرمنقول باشد در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است به شرطی که هر دو دعوا از یک منشا باشد.
وچنانچه از یک منشا نباشد دو دعوا را از هم جدا کرده و هرکدام را در دادگاه صالح خودش طرح میکنیم .
۳۷- پرداخت دیه در مواردی که جنایت از نوع خطای محض می باشد و عاقله ضامن نیست طبق قانون چه مواردی هستند؟
۱⃣◀️ماده ۴۶۵:
عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت هایی که شخص بر خود وارد می سازد نیست.
۲⃣◀️ماده ۷۲۶:
دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطائی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.
۳⃣◀️ماده ۴۷۰:
در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.
۴⃣◀️ماده ۴۷۱:
هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می شود.
🔸عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محضه و عاقله  ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده نمی باشد.
۳۸- شروط ‌تحقق‌ دفاع‌ مشروع چه زمانی مصداق پیدا می کند؟
📚 دفاع مشروع  وقتی مصداق پیدا میکند که در مقابل تجاوز غیر قانونی یا غیر عادلانه باشد در برابر تجاوز غیر قانونی، اعمال به ظاهر تعرض آمیزی وجود دارد که مبنای ان دستور مقام‌صلاحیت دار ویا حکم‌قانون است مانند جلب ودستگیری بزهکار ویا تحمیل کیفر به محکوم علیه .که به موضوع تجاوز غیر قانونی در صدر ماده ۱۵۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز اشاره شده است که مقرر می دارد 《مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود…….》
✏️نکته :مقنن در مواردی استثناء قرار داده است که دفاع در برابر مامورین جایز است که به حکم ماده ۱۵۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《هرگاه ماموران انتظامی وضابطان دادگستری از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد،دفاع جایز است.》پس بنا بر این دفاع در مقابل ماموران قوای دولتی زمانی مشروع است که شرایط ذیل را دارا باشد:
۱⃣قوای دولتی از حدود وظایف خود خارج شوند.
۲⃣بر حسب دلایل وقرائن قوی بیم آن باشد که رفتار مجرمانه ای مانند قتل ،جرح، تعرض به عرض یا ناموس ویا مال به وقوع بپیوندد.
۳۹- شرایط درخواست فوری دستور موقت چه می باشد؟
✏️ دراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد ، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید .
✏️چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت ، همان دادگاه خواهد بود و درغیر این صورت مرجع درخواست ، دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .
✏️هرگاه موضوع درخواست دستور موقت ، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد ، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید ، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد .
✏️تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد .
✏️دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت .
✏️پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد ، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور ، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید . در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف ، ازآن رفع اثر خواهد کرد .
✏️پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد ، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور ، به منظور اثبات دعوای خودبه دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید . در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف ، ازآن رفع اثر خواهد کرد .
۴۰- در سه مورد اولیاء دم باید برای اعدام قاتل دیه بپردازند:
✏️۱- در صورتی که بعضی از اولیاء دم نخواهند قصاص بکنند و بخواهند دیه بگیرند یا بعضی صغیر و بعضی دیگر کبیر باشند و چونکه قصاص یا مصالحه به مقدار دیه یا بیشتر حق همه اولیاء دم است، در صورتیکه بعضی از اولیاء، تقاضای قصاص کنند باید سهم دیه ی اولیاء دم دیگر را، بپردازند یا اگر اولیائی دم که کبیر هستند تقاضای قصاص کنند باید سهم صغیر را دیه حساب کرده و به حسابی که دادگستری به همین منظور افتتاح کرده واریز نمایند تا بعد از اینکه اولیاء دم صغیر به سن قانونی رسیدند، اگر تقاضای دیه داشته باشند به آنها پرداخت نمایند. پس این پول گرفتن از اولیاء دم بخاطر رعایت حق دیگر اولیاء یا ولی دم صغیر است و در این قسم دیه به اولیای قاتل پرداخت نمی شود  و اصلا این دیه مقتول است نه دیه قاتل .
✏️۲- در صورتی که مقتول یک نفر است ولی قاتل بیش از یک نفر باشد که در این صورت اگر قاتلین دو نفر باشند و اولیاء دم خواستار قصاص هر دو نفر باشند باید به اولیاء دم هر کدام از قاتلین نصف دیه یک انسان را بپردازند تا عدالت برقرار شود زیرا مقتول یک نفر بوده و الان که دو نفر قصاص می شوند باید دیه یک نفر اضافه پرداخت شود.
✏️۳- در صورتی که قاتل مرد و مقتول زن باشد چون که دیه زن نصف دیه مرد است بنابراین اگر اولیاء دم بخواهند قاتل را اعدام نمایند باید نصف دیه مرد را به خانواده اش بپردازند.
۴۱- چگونه برای یک فرد مقیم خارج از کشور حکم جلب بگیریم؟
🔸 رئیس پلیس بین الملل ناجا :
🔹شهروندی که دنبال شکایت از فردی در خارج از کشور باشد باید به دادگاه مراجعه کند و در آنجا به طرح دعوا بپردازد. قاضی هم، چون آن فردی که مورد شکایت قرار گرفته در خارج از کشور به سر می‌برد به اینترپل می‌نویسد که این فرد باید تحت تعقیب قرار بگیرد.
🔹 سپس پلیس اینترپل برای صدور اعلام قرمز براساس دستور قاضی اقدام می‌کند و آن فرد را تحت تعقیب قرار می‌دهد. درواقع این اقدامات از مسیر قوه قضائیه شکل می‌گیرد و به ما می‌رسد.
🔹رئیس پلیس بین الملل ناجا در پاسخ اینکه آیا شهروندان برای طرح شکایت از افراد مقیم خارج از کشور باید هزینه‌ای پرداخت کنند گفت: هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌شود. چون انجام اقدامات مربوط به این کار جزو وظایف پلیس اینترپل محسوب می‌شود.
۴۲- اظهارنامه چیست؟
🔻بر اساس ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست ، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید ؛ مشروط بر اینکه موعد مطالبه فرا رسیده باشد . بر اساس این ماده ، نیازی نیست که لزوما با مراجعه به دادگاه و اقدام قضایی حق و حقوق مان را مطالبه کنیم . بلکه با استفاده از اظهارنامه قضایی و بدون حضور در مراجع قضایی می توان به حق دست یافت . لذا در صورتی که از کسی طلبی داریم و آن شخص طلب ما را نمی پردازد و یا از انجام تعهدی که در برابر ما دارد خودداری می کند ، می توان بوسیله اظهارنامه ، این فرصت را به شخص داد که نسبت به پرداخت دین یا ایفای تعهدش اقدام کند .
🔻چه بسا همین اظهارنامه رسمی سبب حل مشکلات فراوانی شده و از هرگونه اقدام قضایی جلوگیری کند . از آن جهت که اظهارنامه یک ابزار قضایی است و از طرف دادگاه به مخاطب آن ابلاغ اللترونیکی می شود ، باید با بیانی محترمانه نگارش شده و حاوی مطالب تهدید آمیز نباشد
🔻در مواردی که افراد می خواهند باهم صلح و سازش کنند نیز میتوان با ارسال اظهارنامه این امر را اطلاع طرف مقابل رساند.
۴۳- انواع عفو در قانون مدنی و حقوقی ایران چه می باشد؟
گاهی اوقات قانون یا رهبر به موجب برخی سیاست های جنایی و رعایت مصالح جامعه مجرمین را مورد عنایت قرار داده و تمام یا قسمتی از مجازاتشان را می بخشد.پس طبق تعریف دوگونه عفو داریم.
🔻عفو عمومی:این نوع عفو توسط قانون اعطا میشود و شامل تمام افراد میشود.ممکن است قبل از صدور حکم نیز باشد یعنی وقتی در تعقیب شخص نیز باشند مورد عفو قرار گیرد و منع از تعقیب شود،این نوع عفو فقط در تعزیرات وجود دارد و موجب زایل شدن تمامی آثار مجازات میباشد البته به جز دیه و خسارت چون عفو شامل جنبه عمومی میشود و جنبه خصوصی را دربرنمیگیرد.و چون عنصر قانونی را زایل میکند شامل شرکا و معاونان نیز میشود.
🔻عفو خصوصی:عفو خصوصی عفوی است که توسط رهبر و به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه داده میشود باید دقت کرد که این عفو بعد از صدور حکم داده میشود و تمام آثار محکومیت را زایل نمیکند و عفوی شخصی است و به شرکا و معاونان سرایت نمیکند و علاوه بر تعزیر در حد نیز قابل اعمال است.
🔻هردوی این عفو ها شامل ماده ۹۸ق.م.ا میشوند یعنی جبران خسارت و دیه را زایل نمیکنند.
۴۴- عدم حضور یا تخلف کارشناس در پرونده های حقوقی در دادگاه
📚✏️ هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید ، کارشناس دیگری تعیین می شود . چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود ، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد .
📚✏️درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس ، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورتمجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید . درصورت عدم حضور ، کارشناس جلب خواهد شد .
📚✏️هرگاه پس از اخذ توضیحات ، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد ، قرار تکمیل آن را صادرو به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید .
📚✏️اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذرموجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید ، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود . عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظریا امضای رای ، باید ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضا برسد .
📚✏️هر گاه یکی از اصحاب دعوا که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد ، در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می توانداز کارشناس مطالبه ضرر نماید . ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست .
۴۵- انفساخ وکالت نامه و ابطال سند به جهت کما ( اغماء) رفتن موکل در قانون چیست؟
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کامیاران در دعوایی که با عنوان انفساخ وکالت نامه و ابطال سند به جهت کما ( اغماء) رفتن موکل مطرح شده با این استدلال که مغمی علیه [ شخصی که به کما رفته ] در قانون به عنوان محجور عنوان نشده است و حقوق دانان نیز آن را از اسباب انفساخ وکالت تلقی نکرده اند، با فرض آنکه اغماء را از اسباب وکالت بدانیم در فرضی که وکالت صرفا برای انجام تشریفات تنظیم سند رسمی به دیگری اعطاء می شود – مانند وکالت در مقام بیع – چنین عقدی به لحاظ اینکه متضمن نیابت واقعی نبوده ..از ردیف عقود اذنی خارج است، تبعا با حجر و فوت طرفین منفسخ نمی شود، حتی با فرض انفساخ وکالت، ابطال سند رسمی که افراد به آن اعتماد نموده اند امکان پذیر نیست، حکم به بی حقی خواهان صادر نموده است.
شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان کردستان نیز، با این استدلال که عدم توجه به ظاهر معاملات ثبت شده و نحوه نقل و انتقالات به طور رسمی، احتمال تالی فساد مانند معاملات معارض راجع به املاک را ایجاد می نماید که این امر شایسته ی یک نظام حقوقی نیست. اسناد عادی تاب مقاومت در برابر اسناد رسمی را ندارند و قانون حامی معاملات پنهانی نیست، رای دادگاه بدوی را تائید نموده است.
۴۶- عدم اهلیت اصحاب دعوا چیست؟
عدم اهلیت اصحاب دعوا:
الف) اگر خواهان باشد :
۱- فقدان اهلیت در زمان تقدیم دادخواست که قرار رد دعوا صادر میشود
۲- فقدان اهلیت در جریان دادرسی که قرار توقیف دادرسی صادر میشود
ب) اگر خوانده باشد :
۱- فقدان اهلیت در زمان تقدیم دادخواست که قرار توقیف دادرسی صادر میشود
۲- فقدان اهلیت در جریا ن دادرسی که قرار توقیف دادرسی صادر میشود.
۴۷- وکالت معاضدتی چیست؟
در صورتی که فرد تمکن مالی نداشته باشد می‌تواند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کند. کانون نیز پس از بررسی شرایط متقاضی، وکیل معاضدتی به وی معرفی می‌کند. این نوع وکیل، مخصوص کسانی است که بضاعت و توان مالی کافی، برای گرفتن وکیل ندارند؛ چرا که وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق‌المشاوره، حق‌الوکاله و غیره را به استثنای هزینه تمبر‌دادرسی از موکل خویش ندارد. 
۴۸- توقیف عملیات اجرائی چیست؟
📚✏️به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی « هیچ حکمی از احکام دادگاه‌ های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که ‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.» و با توجه به ماده۲ همین قانون با درخواست محکوم له حکم به مرحله اجراء در می آید، محکوم له بعد از ابلاغ اجرائیه می تواند اموالی را که از محکوم علیه در دست است را جهت توقیف به قسمت اجراء معرفی کند، اما سوال اینجاست که آیا امکان توقیف اجرای حکم وجود دارد یا خیر و در صورت امکان توقیف اجرای حکم در چه مواردی امکان پذیر است؟
📚✏️براساس ماده ۸ قانون آئین دادرسی مدنی « هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌ تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌ صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد. » و مطابق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی « دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول ‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء .»
📚✏️بنابراین با توجه به مواد فوق، عدم توقف اجرای حکم به عنوان قاعده مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. اما در چه مواردی قسمت اجراء می تواند عملیات اجرائی را « متوقف » یا به تعبیر قانونگذار « تعطیل » یا « به تاخیر اندازد»  ؟
📚✏️با جمع مواد ۸ و ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، می توان به این نتیجه رسید که قسمت اجراء تنها در صورتی می تواند اجرای حکم را متوقف یا تعطیل یا به تاخیر اندازد که :
۱- دادگاه صادر کننده حکم در اجرای موادی چون ۴۴و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ۴۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی، قراری دائر بر توقیف یا تاخیر اجرای حکم صادر نموده باشد.
۲- حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود. ( ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی )
۳- دادگاه در اجرای ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی اجرائیه صادره را ابطال و یا اصلاح نماید.
۴-  محکوم علیه فوت کند و عمل قائم به شخص ایشان باشد.
۵- محکوم علیه محجور شود و یا فوت نماید، در این صورت اجرای حکم حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه‌ متوقف می شود.
۶- محکوم له رسیدی دائر بر وصول محکوم به ، به قسمت اجراء تقدیم نماید.
۷-  محکوم له رضایت کتبی خود را مبنی بر تعطیل یا توقیف یا تاخیر اجراء حکم به قسمت اجرا تقدیم نماید.
۴۹- زمینی به مبلغ پنجاه میلیون تومان فروخته شده است. در قرارداد قید شده جهت پرداخت ثمن یک دستگاه اتومبیل به مبلغ پانزده میلیون تومان به فروشنده تحویل داده شود و بقیه به صورت نقدی به فروشنده پرداخت گردد. پس از مدتی مشخص می‌شود اتومبیل مسروقه است، لذا خریدار دادخواستی با عنوان ابطال قرارداد به لحاظ مستحقٌ‌للغیر بودن ثمن تقدیم کرده است. این دعوا چگونه تحلیل می‌شود؟- توضیح:به موجب ماده ۴۴۱ قانون مدنی، خیار تبعض صفقه منحصر در مستحقٌ‌للغیر درآمدن جزء مبیع می‌باشد که در این‌صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نموده یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را مسترد کند. مورد فوق اشاره به مستحقٌ‌للغیر درآمدن جزء ثمن دارد. آیا حکم مـاده ۴۴۱ قانون مدنـی در اینـجا هم جاری است؟ به عبارت دیگر آیا با مستحقٌ‌‌للغیر درآمدن جزء ثمن (اتومبیل مسروقه) می‌توان قائل به بطلان عقد (فروش زمین) شد؟
📌نظر هیئت عالی:
خیار تبعض صفقه در مورد ثمن و هر معامله معوض دیگری ایجاد می‌شود، هر چند در ماده ۴۴۱ قانون مدنی، خیار تبعض صفقه در مورد بیع بیان شده است ، لیکن با توجه به ماده ۴۵۶ قانون مدنی که تمام انواع خیارات را در جمیع معاملات لازمه، جاری می‌داند مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است و خصوصیتی هم در مبیع نیست که خیار تبعض صفقه انحصار به آن پیدا نماید. خیار مزبور در کلیه معاملات معوض جاری شده و در ثمن نیز موجود می‌شود. بنابراین، خیار مزبور ویژه بطلان عقد نسبت به بعض مبیع نیست و در هر مورد که عقد نسبت به بعض منحل شود قابل اجرا است. با این ترتیب نظر اقلیت تأیید می‌شود.
۵۰- شاهد و شرایط شهادت چیست ؟
ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی:
شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
الف) بلوغ
ب) عقل
پ) ایمان
ت) عدالت
ث) طهارت مولد
ج) ذینفع نبودن در موضوع
چ) نداشتن خصومت(دشمنی) با طرفین یا یکی از آن‌ها
ح) عدم اشتغال به تکدی
خ) ولگرد نبودن
تبصره ۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.
تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.
باید دقت کرد اگر شاهد یکی از شرایط بالا را نداشته باشه میتوان شاهد را جرح(رد کردن) نمود.
۵۱- تفاوت اظهارنامه با دادخواست چیست؟
در بسیاری از موارد، قبل از تقدیم دادخواست، طرفین از اظهارنامه استفاده می‌کنند و در بعضی موارد به موجب قانون، ابلاغ اظهارنامه به عنوان یکی از شرایط طرح دعوا شناخته شده است.اظهارنامه برگی چاپی است که ضمن آن هر کس می‌تواند حق خود را از طرف مقابل مطالبه کند یا اگر اظهاراتی دارد، به طریق رسمی به طرف مقابل خود ابلاغ کرده و از او جواب بخواهد.
🔆تفاوت اظهارنامه با دادخواست:
اظهارنامه وسیله رسمی ارتباط و مذاکره بین افراد بوده اما دادخواست وسیله طرح دعوا در دادگاه است. اظهارنامه به خودی خود قدرت و ضمانت اجرایی ندارد. ارسال اظهارنامه بر خلاف دادخواست، برای مراجع قضایی، تکلیفی به رسیدگی ایجاد نمی‌کند.
۵۲- صلح عمری چیست؟
صلح عمری یعنی اینکه مالک ملک معینی با تنظیم این سند ملک را به نام متصالح منتقل می نماید اما با قید این شرط که تا زمانی که مصالح در قید حیات می باشد حق استفاده از منافع مورد صلح و همچنین حق اجاره دادن ملک را به هرشخص به مدت عمر خود دارد که با فوت مصالح منفعت نیز تابع عین بوده و متصالح بصورت ششدانگ مالک عین و منافع می گردد با این توضیح که مصالح می تواند حق فسخ یکجانبه را نیز برای خود محفوظ دارد که تا زمانی که زنده و در قید حیات می باشد حق فسخ سند و بازگرداندن ملک به وضع سابق را داشته باشد که در این صورت صلح عمری با حق فسخ می باشد .
🔻مدارک مورد لزوم برای صلح عمری :
۱- سند مالکیت بصورت منگوله دار یا تک برگی
۲- پایان کار در صورتی که مورد معامله آپارتمان یا اعیانی احداثی باشد .
۳- استعلام دارایی ( در این مرحله استعلام دارایی تنها برای اخذ ارزش منطقه ای ملک می باشد و دارایی حق الانتقال را در هنگام انتقال سند به نام متصالح به نرخ روز اخذ می فرماید )
۴- استعلام شهرداری
۵- استعلام ثبت
۶- شناسنامه و کارت ملی طرفین
۷- پایانکار شهرداری
۸- در صورت موقوفه بودن اجاره نامه عرصه ( که به نام متصالح انتقال می یابد)
۵۳- 
۱- شکایت کیفری فروش مال غیر بعد از اثبات مالکیت پذیرفته خواهد شد؟
بله بعد از اثبات مالکیت از طرف شما در صورتیکه اثبات شود فروش از جانب ایشان بدون وکالت از طرف شما و یا بدون اذن شما بوده است میتوانید شکایت کیفری فروش مال غیر را علیه ایشان تنظیم نمائید.
۲- اگر سازنده واحد خود را بدون اطلاع مالک بفروشد فروش مال غیر میباشد؟
شما میتوانید به دلیل اینکه ملک بین شما و ایشان مشاع میباشد در صورت انتقال ایشان ازحق شفعه خود استفاده کرده و ضمن مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک تقاضای ابطال معامله را با توجه به قرارداد نمائید در نهایت میتوانید ضمن پرداخت سهم ایشان برای خرید آن اقدام نمائید.
۳- در صورت عدم انتقال سند خودروی رنو به دلیل فروش مال غیر چه اقدامی میتوان کرد؟
بله شما میتوانید شکایت کیفری فروش مال غیر علیه ایشان تنظیم کرده و بعد از اثبات ضمن فسخ قرارداد میتوانید ضرر و زیانی که در این حین برای شما بوجود آمده است را از ایشان مطالبه کنید.
۴- در صورتیکه فردی ادعا کند خانه را زودتر از خریدار خریده است چه شکایتی باید تنظیم شود؟
در صورت اثبات توسط قاضی مشخص خواهد شد که اولویت داشتن ملک با چه کسی است سپس میتوانید برای استرداد وجه خود و ضرر و زیان اقدام نمائید.
۵- در صورتیکه سند در رهن ایران خودرو باشد فروش خودرو فروش مال غیر است؟
خیر به دلیل اینکه سند خودرو به نام شما میباشد فروش مال غیر نخواهد بود و میتوانید ضمن دادن وکالت به دیگری برای فروش آن اقدام کنید.
۶- آیا آدم ربایی در زمره جرائم قابل گذشت است؟
خیرآدم ربایی در زمره جرائم غیر قابل گذشت میباشد به این صورت که اگر شاکی هم گذشت کند فقط موجب میشود تا در مجازات آدم ربا تخفیف قائل شود و به هیچ عنوان موجب از بین رفتن تمامی مجازات نمیشود.
۷- در صورتیکه راننده تاکسی در راه رساندن مسافر تغییر مسیر بدهد آدم ربایی میباشد؟
در صورتیکه راننده تاکسی مسافر را با زور و تهدید به محل دیگری انتقال دهد آدم ربایی میباشد.
۸- آیا مجازات شلاق نیز برای آدم ربایی در نظر گرفته خواهد شد؟
خیرمجازات آدم ربایی بین ۵ تا ۱۵۵ سال حبس میباشد و مجازات شلاق منظور نخواهد شد.
۹- آیا اگر بوسیله دوچرخه فردی ربوده شود آدم ربایی محقق شده است؟
بله منظور از وسیله نقلیه شامل دوچرخه هم خواهد شد استفاده از وسیله نقلیه موجب تشدید مجازاتآدم ربایی است.
۱۰- در صورتیکه فرزند کمتر از ۱۵ سال ربوده شود چقدر مجازات تعیین خواهد شد؟
ربودن فردی که کمتر از ۱۵ سال سن دارد موجب تشدید مجازات میباشد و ممکن است ۱۵ سال حبس در نظر گرفته شود.
۱۱- انتقال فرد از محلی به محل دیگر بدون زور و تهدید آدم ربایی میباشد؟
خیر جا به جا کردن و انتقال فرد از محلی به محل دیگر حتما باید با زور وتهدید و بدون رضایت فرد باشد تا بتوانیم آن را آدم ربایی تلقی کنیم.
۱۲- اگر فردی خواب و یا بیهوش باشد و به محلی دیگر برده شود آدم ربایی میباشد؟
بله در صورتیکه جا به جایی فرد بدون رضایت و حتی در حالت خواب و یا بیهوشی باشدآدم ربایی محقق شده است.
۱۳- اگر آدم مرده ای به محل دیگری برده شود آدم ربایی میباشد؟
خیر جا به جایی فرد از محلی به محل دیگر حتما باید در مورد انسان زنده باشد و حمل انسان مردهآدم ربایی نخوا 
۱۴- منفعت یک مال هم مال است مثل چی؟
مثل مال اجاره ای که منفعت آن متعلق به مستاجر است .
۱۵- منظور از لفظ ” اعیان ” توی مال چیه؟
اعیان جمع کلمه عین است به معنای هر مالی که در عالم خارج و واقعیت قابل لمس است 
۱۶- آیا هر تهدیدی جرم محسوب میشود؟
خیر هر تهدیدی جرم نمی باشد چنانکه اگر شخصی، دیگری راتهدید کند که اگر به مزاحمتهای خود ادامه بدهد باتوجه مدارکی که دارد نزد مراجع قضایی شکایت خواهد نمودچنین امری تهدید کیفری و مستوجب مجازات نمی باشد.
۱۷- آیا تهدید تلفنی و پیامکی قابل پیگیری است؟
بله تهدید چه به صورت حضوری انجام شده باشد و چه از طریق پیامک شده باشد از طریقمراجع قضایی قابل پیگیری میباشد.
۱۸- آیا می توانم با استناد به صدای ضبط شده شخصی که من را تهدید کرد از او شکایت کنم؟
می توانید با استناد به صدای ضبط شده بابت تهدید شکایت کنید و لیکن صدای ضبط شده تنها به علم قاضی کمک می کند و در صورتی که دلیل دیگری برای آن نداشته باشید ممکن است شکایت شما رد شود.
۱۹- اگر پسر، دختری را تهدید به انتشار عکس و فیلم شخصی او کند مجازات دارد؟
می توانید تحت عنوان تهدید به انتشار عکس و فیلم های شخصی از ایشان شکایت نمایید اما ممکن است در این حین رابطه نامشروع شما نیز اثبات شود که در اینصورت برای هر دو نفر شما مجازات در نظر گرفته می شود.
۲۰- از شخصی بابت تهدید شکایت کرده ام چه مجازاتی برای او در نظر می گیرند؟
مجازات تهدید تا ۷۴ ضربه شلاق یا از دو ماه تا دو سال زندان است.
۲۱- جعل امضا توسط فرد چگونه اثبات میشود؟
در صورتیکه شکایت کیفری جعل امضا در دادسرا مطرح کرده باشید چک برای کارشناسی به کارشناسان خط نگاری ارجاع خواهد شد و جعلی بودن آن مشخص خواهد شد.
۲۲- تشخیص فرد امضا کننده سند جعلی توسط کارشناس امکان پذیر است؟
مشتکی عنه میتواند هر گونه اتهام را انکار کند لذا اثبات ادعا در خصوص جعل با شاکی میباشد و فرد شاکی باید اثبات کند که ایشان جعل امضا کرده اند لذا کارشناس قادر به مشخص کردن جاعل نمیباشد.
۲۳- ادعای جعلی بودن قرارداد با یک برگ کپی امکان پذیر است؟
در صورتیکه فقط کپی قرارداد در اختیار باشد و اصل آن نباشد جعل اثبات نخواهد شد.
۲۴- آیا در صورتیکه سندی جعل و سپس از آن استفاده شود یک مجازات در نظر گرفته میشود؟
خیر مرتکب هم به مجازات جعل و هم به مجازاتاستفاده از سند مجعول محکوم خواهد شد.
۲۵- برای تنظیم شکایت کیفری جعل به کدام دادگاه باید مراجعه کرد؟
باید به دادسرای محلی مراجعه کرد که جعل در آن حوزه انجام شده است.
۲۶- در صورتیکه اموالی نزد فرد سپرده نشده باشد و تلف شود خیانت در امانت میباشد؟
برای تحقق جرم خیانت در امانت ،مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود.
۲۷- در صورتیکه مال سرقت شده به امانت سپرده شود و تلف شود خیانت در امانت خواهد بود؟
سپردن مال باید از راه های قانونی صورت گرفته باشد پس اگر سارقمال مسروقه را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگردان مال آن را به ضرر سارق به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده نماید ،مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.
۲۸- در صورتیکه فرد امین با خودروی مورد امانت مسافرکشی کند چه جرمی را مرتکب شده است؟
شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می کند مرتکب خیانت در امانت شده است.
۲۹- آیا مطالبه وجه چکی که به امانت داده شده است خیانت در امانت محسوب میشود؟
بله در صورتیکهچک به صورت امانت داده شده باشد نمیتوان برای وصول آن اقدام کرد و در این صورت خیانت در امانت قابل اثبات است.
۳۰- آیا به اجرا گذاشتن چک ضمانت موجب تحقق خیانت در امانت میشود؟
اگر مورد ضمانت انجام شده باشد وصول آن موجب خیانت در امانت خواهد بود.
۳۱- رابطه نامشروع با عکس های برهنه و پیامک ها خارج از فضای مجازی قابل اثبات است؟
بله حتمارابطه نامشروع با این مدارک قابل اثبات میباشد و مجازات آن را نیز ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی شلاق تا ۹۹ ضربه تعیین نموده است.
۳۲- رابطه نامشروع در فضای مجازی توسطپلیس فتا قابل اثبات است؟
بله در صورتیکه قاضی دستور بدهد مجازات شلاق برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد
۳۳- تفاوت مجازات زنا و رابطه نامشروع در چیست؟
در صورتیکه رابطه نامشروع اثبات شده باشد مجازات شما شلاق تعزیری میباشد و سوء پیشینه برای شما منظور نخواهد شد، این در حالی است که مجازات زنا در مواردی اعدام و گاهی رجم (سنگسار) و در مواردی ۱۰۰ ضربه شلاق حدی خواهد بود. و سوء پیشینه برای وی به مدت دو سال منظور خواهد شد.
۳۴- آیا ممکن است مجازات رابطه نامشروع حبس در نظر گرفته شود؟
خیر مجازات رابطه نامشروع فقط شلاق میباشد و مجازات حبس برای آن در نظر گرفته نخواهد شد.
۳۵- اگر همسرم به رابطه نامشروع با مرد مجردی در صورت پشیمانی اقرار کند مجازات خواهد شد؟
بله به دلیل اینکه رابطه نامشروع جزء جرائم غیر قابل گذشت است لذا در صورت عدم شکایت شما از ایشان نیز نماینده دادستان به آن رسیدگی خواهد کرد ولی در صورتیکه ایشان قبل از اثبات جرم اقرار و سپس توبه کنند احتمال زیاد بخشیده خواهند شد.
۳۶- آیا اگر شاکی رضایت دهد سارق تبرئه خواهد شد؟
خیر به دلیل اینکه جرم سرقت جزء جرائم غیر قابل گذشت است لذا در صورت رضایت شاکی نیز مجازات برای سارق در نظر گرفته خواهد شد.
۳۷- در صورت اتهام سرقت به کارگر و عدم اثبات آن کارگر چه اقدامی میتواند بکند؟
در صورتیکه کارفرما نتوانداتهام سرقت به کارگر را اثبات کند کارگر میتواند علیه کارفرما اعاده حیثیت کند.
۳۸- تبدیل حکم حبس به جزای نقدی در سرقت امکان پذیر است؟
تبدیل مجازات صرفا به دستور قاضی میباشد.لذا شما باید در صورتیکهسوء پیشینه نداشته اید از قاضی تقاضای تبدیل مجازات به جزای نقدی کنید.
۳۹- در صورتیکه جرم سرقت در ده سال پیش اتفاق افتاده باشد در حال حاضر سوء پیشینه وجود دارد؟
خیر بعد از گذشت ده سال در حال حاضر هیچ سوء پیشینه ای برای فرد وجود نخواهد داشت.
۴۰- مال سرقتی را بدون اطلاع از سرقتی بودن آن خریداری کردم ، حالا تکلیف من چیست؟
چنانچه شما فاکتوری از ایشان دارید که مشخص شود اجناس را بصورت قانونی خریداری کردید و شاهد هم داشته باشید ، همچنین در صورت عدم آگاهی از مال مسروقه و اثبات آن مجازاتی برای شما در نظر گرفته نمیشود و عین مال مسروقه در دست هر شخصی که باشد مالباخته حق دارد آنها را پس بگیرد و خریدار اموال مسروقه در صورت اثبات بی گناهی‌اش فقط حق مراجعه به سارقان را دارد آن هم نه از طریق کیفری بلکه باید علیه آنان مطابق مقررات دادخواست حقوقی تنظیم کند و وجه پرداخت شده را از آنان مطالبه کند. بنابراین خریدار اموال سرقتی هیچ حقی نسبت به مال مسروقه ندارد حتی اگر بابت آن وجهی داده باشد.
۴۱- آیا مجازات بی حرمتی و افترا برای فرد سوء پیشینه موثر ایجاد خواهد کرد؟
خیر مجازات تعیین شده برای توهین و افترا حسب مورد شلاق و حبس و جزای نقدی میباشد که در هر صورت سوء پیشینه موثر برای فرد ایجاد نخواهد کرد.
۴۲- در صورتیکه شخصی که به او توهین شده است گذشت کند آیا فرد مجازات خواهد شد؟
به دلیل اینکه جرم افترا جزءجرائم قابل گذشت میباشد لذا با گذشت شاکی دیگر مجازاتی برای فرد در نظر گرفته نخواهد شد.
۴۳- اگر شخصی که به او توهین شده است فوت کند ورثه ایشان میتوانند شکایت کنند؟
در صورتیکه شخص فوت شده شکایت خود را مطرح نکرده باشد و فوت کند به معنای گذشت ضمنی میباشد و دیگر شکایت ورثه مسموع نخواهد بود.
۴۴- آیا توهین و افترا با هم تفاوتی دارند؟
بله افترا به این معنی میباشد که عمل مجرمانه ای را صریحا به فردی نسبت دهیم ولی در توهین حتما لازم نیست که عمل مجرمانه باشد.
۴۵- تفاوت هتک حرمت با توهین و افترا چیست؟
هتک حرمت اعم از توهین و افترا میباشد و هر زمانیکه به فردی بی حرمتی میشود میگویند موجب هتک حرمت فرد شده است.
۴۶- مجازات حبس ضرب و جرح عمدی تبدیل به جزای نقدی میشود؟
در صورتیکه ایشان مجددا باعثضرب و جرح شما شده اند اگر رضایت ندهید حبس ایشان تبدیل به جزای نقدی نخواهد شد و فقط میتوانند تقاضای تخفیف در مجازات را کنند که پذیرفتن آن نیز با قاضی میباشد.
۴۷- در صورتیکه شاکی خصوصی رضایت دهد، مجازات حبس برای ضارب وجود دارد؟
در صورتیکه ضرب و جرح توسط ضارب موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه نباشد حبس در نظر گرفته نخواهد شد.
۴۸- آیا فرد ضارب بعد از ضرب و شتم برایش سوء پیشینه منظور خواهد شد؟
در صورتیکه مجازات حبس بیش از دو سال برای فرد در نظر گرفته شود به مدت دو سالسوء پیشینه برایش منظور خواهد شد.
۴۹- آیا فردی که بینی اش شکسته شده میتواند فقط دیه بگیرد و رضایت بدهد؟
بله فرد مصدوم میتواند برای شکایت ومطالبه دیه اقدام کند و سپس رضایت دهد.
۵۰- در صورتیکه فرد مصدوم رضایت محضری داده باشد مجددا میتواند شکایت کند؟
خیر در صورتیکه شاکی رضایت داده باشد دیگر امکان شکایت در همان مورد وجود نخواهد داشت.
۵۱- قتل شبه‌ عمد چه ویژگی هایی دارد؟
در قتل شبه ‌عمد قاتل قصد رفتاری را نسبت به فرد دارد ولی قصد کشتن او را ندارد و کار قاتل نیز کشنده نیست ولی به طور اتفاقی باعث مرگ وی می‌شود. مثل این که شخص سالم و با جثه نسبتا خوبی را از جای کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقا فرد مذکور پس از سقوط فوت کند.
۵۲- اگر والدین به قصد تنبیه فرزند خود او را بزنند و موجب مرگ او شود قتل عمدی میباشد؟
در این عمل والدین قصد کشتن فرزندشان را ندارند اما با تنبیه نادرست خود، اتفاقی باعث مرگ او می‌شوند. لذا به دلیل نداشتن قصد،قتل شبه عمد میباشد.
۵۳- قتل خطای محض چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
در این نوع قتل، قاتل نه قصد انجام کاری نسبت به فرد را دارد و نه قصد کشتن او دارد ولی به طور اتفاقی موجب قتل می شود. در واقع شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می‌خواهد مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول است در واقع مقتول را اتفاقا هدف می‌گیرد و در نتیجه به قتل می‌رساند.
۵۴- اگر مادری در زمان شیر دادن به بچه موجب خفه شدن او شود چه نوع قتلی میباشد؟
مادری که در خواب و ناخواسته باعث خفه شدن نوزاد شیرخواره خود می‌شود، این عمل او بدون هدف بوده است و در واقع مادر نه قصد کشتن فرزندش را داشته نه حتی به آن فکر کرده است، بلکه بی اختیار کودک خود را به قتل رسانیده و مرتکبخطای محض شده است.
۵۵- آیا کشتن حیوانات موجب اجرای مجازات جرم قتل خواهد شد؟
موضوع جرم قتل انسان زنده است بنابراین اگر سر مرده ای بریده شود جنایت بر مرده است و قتل محسوب نمی شود. همچنین کشتن حیوانات نیز قتل محسوب نخواهد شد.
۵۶- یعنی گاو و تراکتور هم در دسته اموال غیر منقول است ؟
حیوانات و اشیایی که مالک آنها را برای زراعت در زمینش اختصاص داده است در دسته اموال غیرمنقول جای دارد.
۵۷- آیا پارتیشن هایی که برای تفکیک کردن اتاق به کار می رود جزئی از اموال غیر منقول است؟
اگر جدا کردن پارتیشن به محل نصب آن آسیب نزد ، منقول محسوب می شود.
۵۸- درختان کشاورزی هم جز اموال غیرمنقول محسوب می شوند؟
بله آنچه به واسطه طبیعت غیر قابل جا به جایی است جزء اموال غیرمنقول حساب می شود.
۵۹- متن مکالمات موبایل و تماس های دریافتی به دلیل مزاحمت تلفنی قابل رویت است؟
بله در صورت شکایتمزاحمت تلفنی تمامی تماس های دریافتی و … با حکم دادگاه و صدور دستور به پرینت از طریق مخابرات انجام خواهد شد و نیازی به جرم خاصی نخواهد بود.
۶۰- برای شکایت مزاحمت تلفنی باید به چه مرجعی مراجعه کرد؟
برای شکایت مزاحمت تلفنی میتوان هم از طریق مخابرات و هم از طریقدادسرای محل وقوع جرم اقدام کرد.
۶۱- اگر مزاحم تلفنی فحاشی هم کرده باشد چه شکایتی باید کرد؟
اگر توهین شدید و یا فحاشی هم صورت گرفته باشد، شاکی می تواند تقاضای «اعاده حیثیت» را هم مطرح کند.
۶۲- تماس هایی که مستمر نبوده موجب اثبات مزاحمت تلفنی خواهد شد؟
در این صورت مزاحمت تلفنی تلقی نخواهد شد و مزاحمت تلفنی باید در طول زمان و متوالی و به دفعات اتفاق افتاده باشد.
۶۳- مجازاتی که برای مزاحم تلفنی تعیین میشود چقدر است؟
برای مزاحمان تلفنی مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته خواهد شد و بسته به نظر قاضی ممکن است مجازات حبس به حالت تعلیق در بیاید.
۶۴- در صورتیکه شاکی خصوصی رضایت دهد آیا مزاحم تلفنی مجازات میشود؟
بله با توجه به اینکه مزاحمت تلفنی جزءجرائم غیر قابل گذشت میباشد لذا اگر شاکی خصوصی هم رضایت بدهد مجازات مزاحم منتفی نخواهد شد.
۶۵- اگر فردی با سیم کارت دیگری برای افراد مزاحمت ایجاد کند چه کسی مجازات میشود؟
علی الاصول برای فردی که سیم کارت به نام او میباشد اخطاریه ارسال خواهد شد مگر اینکه ثابت کند در تصرف فرد دیگری بوده است.
۶۶- آیا مجازات شلاق هم برای مزاحم تلفنی وجود خواهد داشت؟
خیر فردی که مرتکب مزاحمت تلفنی شده است مجازات حبس و جزای نقدی خواهد داشت و شلاق برای مزاحمت تلفنی منظور نخواهد شد.
۶۷- سلام خسته نباشید،میخواستم بدونم جریمه حمل ٣ عدد آبجو بهنوش چقدر میشه؟
در صورتیکه سوء پیشینه موثر نداشته باشید مجازات حبس برای این مقدار منظور نخواهد شد و ممکن است حدودا دویست تا سیصد هزار تومان برای شما جزای نقدی در نظر گرفته شود.
۶۸- حکم شرب خمر برای اولین بار با توبه نامه چیست؟
مجازات شرب خمر ۸۰ ضربه شلاق حدی میباشد لذا در صورت توبه قاضی میتواند گذشت نماید یا در مجازات شما تخفیف قائل شود
۶۹- آیا میتوان شلاق حدی شرب خمر را به جزای نقدی تبدیل کرد؟
خیر شلاق حدی خریدنی نمیباشد و در صورتیکه محکوم به مجازات شلاق حدی شده باشید اجرا خواهد شد و دو سال هم سوء پیشینه خواهد داشت.زمان اجرا ممکن است یک یا دوماه بعد باشد یا زودتر .مشخص نیست
۷۰- اگر از مسافران یک راننده تاکسی مشروب گرفته شود مجازات خواهد شد؟در صورتیکه خودروی شما تاکسی باشد و اثبات کنید که آن دو نفر مسافران شما بوده اند شما مجازاتی نخواهید داشت لذا چگونه از دست پلیس فرار کرده اند؟ پلیس مطمئنا در تعقیب آنها خواهد بود
۷۱- با داشتن صورتجلسه نیروی انتظامی و نامه پزشکی قانونی از تاریخ وقوع درگیری چه مدت فرصت برای شکایت هست؟مطابق با ماده ۱۰۶قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در جرائم تعزیری قابل‌گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود.
در جرائم غیر قابل گذشت در صورتی امکان تعقیب متهم وجود دارد که از تاریخ وقوع جرم مشمول مرور زمان نشده باشد.
۷۲- چندی پیش در یک پارتی شبانه دستگیر شدم. به چه مجازاتی محکوم خواهم شد؟
در صورت دستگیری فردی در یک پارتی مختلط شبانه اصولا روش دادگاه ها بر این می باشد که عمل فرد را مصداق رابطه نامشروع دانسته و حسب ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ وی را  مجازات می کنند.
🔴 بدین ترتیب مجازات شلاق تا ۹۹ ضربه در انتظار شما خواهد بود.
🔴 در صورتیکه افراد اقدام به نوشیدن مشروبات کرده باشند مجازات جداگانه آن نیز اعمال میگردد.
۷۳- شخصی در بیمارستان بیهوش شده و پسر بزرگ، انگشت پدر را در حال بیهوشی روی کاغذ گذاشته و سهم سایر ورثه را مال خود میکند. عنوان اتهامی آن چیست؟
موضوع مشمول ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی میباشد که عنوان سو استفاده از ضعف نفس اشخاص را دارد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از شش ماه تا دو سال ‌حبس خواهد بود. و در صورت انطباق با جرم کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس متوجه وی است.
همچنین برگه تحصیل شده فاقد اعتبار بوده و کلیه انتقالات اموال ابطال خواهد شد.
۷۴- با سلام. ۶سال است که خودرو خود را با دادن وکالت جهت سند و فک پلاک فروخته ام، ۶ سال پیش به آخرین شخصی که ماشین را خریده، پیغام دادم که پلاک بنده را فک کند؛ ولی هنوز پلاک من روی خودروی ایشان نصب است. می خواهم بدانم مجازات چنین فردی چیست؟ و اگر خریدار خودرو تعویض پلاک‌ نکند،فروشنده‌ می‌تواند اتومبیل‌ را توقیف کند؟
🔻کوتاهی شما نیز در این خصوص محرز می باشد؛ چه اینکه می بایست در طی این سال ها با دیدن امتناع ایشان، از طرق قانونی اقدامات مقتضی را می نمودید.
🔻در هر حال از طریق مراجع قضایی نسبت به توقیف فیزیکی اتومبیل و فک پلاک اقدام نمایید.
۷۵- مجازات قانونی جرم  متلک گفتن به بانوان چه می باشد؟
متلک گفتن به بانوان نوعی جرم است و ۶ ماه حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری را در پی دارد.
مطابق ماده ۶۱۹ قانون تعزیرات «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید ‌به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
بنابراین متلک گفتن و ایجاد مزاحمت برای بانوان جرمی خاص و مختص بانوان می باشد.
۷۶- اگر بر یک جنایت دو نفر اقرار کردند دیه بر عهده کیست؟
هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم به دروغ بودن یکی از دو اقرار نباشد، مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو نفر مطالبه دیه کند.
۷۷- جنسی را خریده ام که اطلاعی از سرقتی بودنش نداشتم فعلا به قید وثیقه آزادم مرا راهنمایی کنید؟
در صورت عدم آگاهی از مال مسروقه و اثبات آن مجازاتی برای شما در نظر گرفته نمی شودبه دلیل اینکه شما سوءنیتی نداشته اید، بنابراین عین مال مسروقه در دست هر کس باشد مالباخته حق دارد آنها را پس بگیرد و خریدار اموال مسروقه در صورت اثبات بی گناهی‌اش فقط حق مراجعه به سارقان را دارد. بنابراین شخصی که مال مسروقه را خریداری کرده است، هیچ حقی نسبت به مال مسروقه ندارد حتی اگر بابت آن وجهی داده باشد.
۷۸- آیا پولی را که به کسی میدهیم تا به ما ماهیانه سود بدهد  ربا محسوب می شود؟
🔹برابر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنسِ مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.
🔹مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
🔹با عنایت به مطالب ذکر شده از طرف شما موضوع قرض نیست؛ چه اینکه در قرض، پرداخت سود و اضافه بر مبلغ اصلی منتفی است.
۷۹- مصدوم تصادف چه خساراتی را می تواند از مقصر طلب کند؟
امکان مطالبه خسارات وارده به وسایل شما در هنگام تصادف مانند تلفن همراه، ساعت … وجود خواهد داشت. همچنین می توانید اجرت المثل ایامی که بواسطه شکستگی پا در شغل خود حاضر نبوده اید را نیز بگیرید. چنانچه خواسته های بیشتری دارید، می توانید در دادخواست خود ذکر نمایید تا قاضی مربوطه نسبت بدان ها تعیین تکلیف نماید.
۸۰- برای شکایت از وکیل باید به کجا مرجعه کرد ؟
برای شکایت از وکیل باید ابتدا به کانون وکلایی که وکیل در آنجا عضو است مراجعه کرد که توضیحات کامل در خصوص آن در مقاله آورده شده است .
۸۱- شکایت از وکیل در کدام مرجع رسیدگی می شود ؟
ابتدا به موجه یا بلاوجه بودن شکایت علیه وکیل در دادسرای انتظامی وکلا رسیدگی شده و سپس در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا ، پرونده در دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی می شود.
۸۲- آیا می توان از رای دادگاه انتظامی وکلا تقاضای تجدید نظر کرد ؟
بله ، شاکی می تواند در صورتی که رای دادگاه انتظامی وکلا را ناعادلانه بداند ، از این رای در دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کند.
۸۳- آیا پولی را که به کسی میدهیم تا به ما ماهیانه سود بدهد  ربا محسوب می شود؟
🔹برابر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنسِ مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.
🔹مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
🔹با عنایت به مطالب ذکر شده از طرف شما موضوع قرض نیست؛ چه اینکه در قرض، پرداخت سود و اضافه بر مبلغ اصلی منتفی است.
۸۴- اگر شخصی به دیگری وکالت بلاعزل دهد که خودروی وی را بفروشد، لیکن بلافاصله خودش اقدام به فروش آن نماید آیا این معامله اعتبار قانونی دارد؟ 
پاسخ این سؤال مثبت است، زیرا موکل حق دارد انجام هر عملی را که به دیگری اختیار داده است، خود رأساً انجام دهد، بنابر این بلاعزل بودن وکیل، مانع از انجام عمل مورد وکالت نمی شود.
۸۵- چنانچه شخصی آپارتمانی را خریداری کرده باشد و برای یکماه بعد قرار محضر گذاشته شده باشد ولی قبل از رسیدن به تاریخ محضر فروشنده فوت کند، آیا اعتبار مبایعه نامه از بین می رود و معامله رسمیت ندارد؟
خیر ـ در هر صورت مبایعه نامه معتبر است و ورثه متوفی نسبت به تمام شدن تعهدات وی مسئول خواهند بود و در صورت امتناع و با توجه به درخواست خواهان، دادگاه دستور الزام به تنظیم سند رسمی خواهد داد.
۸۶- به شخصی ماشین فروختم و شرط کردم که اگر چکهایت پاس نشد معامله فسخ می شود که همین اتفاق هم افتاد و چک هایش پاس نشد آیا من می توانم ماشین را از جلوی درب منزلش بردارم ؟ (به دلیل اینکه شرط من را قبول کرده و با این اوصاف من حق فسخ معامله را دارم ) اگر این کار را انجام دهم آیا جرم است ؟
خیرـ شما نمی توانید بدون اطلاع خریدار ماشین را بردارید و اگر این کار را انجام دهید مرتکب جرم شده اید وآن شخص از شما بعنوان سرقت می تواند شکایت نماید ، زیرا اِعمال حق فسخ یا باید با توافق باشد یا از طریق دادگستری، و الا نمیشود ذیحق خودش به ادعایش رسیدگی کند و خودش بنفع خود حکم بدهد و خودش هم حکم را اجرا کند.
۸۷- تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد چیست؟
تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد، خواه تهدیدکننده به این واسطه تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقلی است و تا هفتاد و چهار ضربه ‌شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن در نظر گرفته ‌شده ‌است.
بنابراین همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی (شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط ‌شده، فیلم و …) کرده باشد حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد، ارتکاب جرم تهدید از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت میباشد.
۸۸- مثال هایی مربوط به تهدید در قوانین کیفری:
🔱 اگر کسی به دیگری بگوید در صورتیکه فلان کار را انجام ندهی عکس های خانوادگی ات را در فضای مجازی منتشر می کنم این تهدید است و مشمول ماده ۶۶۹ می باشد.
🔱 اما اگر بگوید اگر فلان کار را کرده بودی من عکس های خانوادگی ات را منتشر می کردم، در اینجا تهدید صورت نگرفته است؛ زیرا تهدید ناظر به عملی است که مربوط به آینده باشد.
🔱ماده ۶۶۹ – هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
۸۹- جنسی را خریده ام که اطلاعی از سرقتی بودنش نداشتم فعلا به قید وثیقه آزادم مرا راهنمایی کنید؟
در صورت عدم آگاهی از مال مسروقه و اثبات آن مجازاتی برای شما در نظر گرفته نمی شودبه دلیل اینکه شما سوءنیتی نداشته اید، بنابراین عین مال مسروقه در دست هر کس باشد مالباخته حق دارد آنها را پس بگیرد و خریدار اموال مسروقه در صورت اثبات بی گناهی‌اش فقط حق مراجعه به سارقان را دارد. بنابراین شخصی که مال مسروقه را خریداری کرده است، هیچ حقی نسبت به مال مسروقه ندارد حتی اگر بابت آن وجهی داده باشد.
۹۰- فردی به قتل رسیده است که ۳ فرزند و یک همسر دارد، اگر یکی از فرزندان نخواهد قاتل اعدام شود ولی دو تا از بچه ها خواهان اعدام باشند تکلیف چیست؟
باتوجه به ماده ۴۲۳ قانون مجازات اسلامی؛ در هر قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت در خواست دیه به خود آنان بپردازد.
۹۱- کیفر خواست چیست؟
کیفر خواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است کیفر خواست هنگامی صادر میشودکه تحقیقات انجام شده ودلایل جمع آوری گردیده است کیفر خواست بعد از صدور قرار مجرمیت و توسط دادستان یا جانشین او صادر میشود با صدور کیفرخواست کار رسیدگی در دادسرا تمام میشود واز آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز میگردد، هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال دلیل مجرمیت متهم نیست متهم وقتی مجرم شناخته میشود که دادگاه اورا محکوم کند.
۹۲- آیا عفو رهبری مجازات قصاص را از بین می برد؟
خیر مجازات قصاص حق الناس محسوب می شود و شامل عفو رهبری نخواهد شد.
۹۳- آیا عفو رهبری شامل اعدام می باشد؟
بله فردی که محکوم به اعدام شده است ممکن است مورد عفو قرار گیرد و مجازات وی به حبس ابد تبدیل شود البته همین حبس ابد بازهم ممکن. است مشمول عفو قرار گیرد. البته این در صورتی است که از باب قتل محکوم به اعدام نشده باشد.
۹۴- چه جرائمی شامل عفو نمی شود؟
جرائمی مانند جاسوسی، محاربه، قاچاق اسلحه، ارتشاء، اختلاس و دیگر مواردی که در متن اشاره شده است.
۹۵- کلانتری چند ساعت می تواند فرد را در بازداشت نگه دارد ؟
مطابق با قانون کلانتری ها نمی توانند بیش از زمان مشخصی فرد را در بازداشت نگه دارند.
هرگاه فردی مرتکب تخلف شود که توسط پلیس بازداشت شود باید در مهلت مقرر قانونی در زندان بماند و نمی‌توان بیش از زمانی مشخص او را در بازداشت نگه داشت.
برابر قانون آیین دادرسی کیفری کلانتری‌ها و ضابطین قضایی حداکثر ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را در بازداشتگاه و تحت نظر نگه دارند و آن‌ها موظف هستند که در طول این ۲۴ ساعت متهم را به مرجع قضایی معرفی کنند.
مطابق با ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی بازداشت غیر قانونی جرم است و مجازات آن حبس است.
درصورت بازداشت غیرقانونی شخص بازداشت شده می‌تواند در مرجع قضایی دادخواست جبران خسارت و الزام به عذر خواهی و درج حکم کند.
۹۶- تفاوت های بین جرم اختلاس با کلاهبرداری چیست؟
🔴 در کلاهـــــبرداری مرتکـــــب می تواند کارمند دولت باشد یا فرد عـــــادی باشد اما در اختلاس مرتـــــکب باید الـــــزاما کارمند دولت باشد.
🔴 در اختـــــلاس باید مال متـــــعلق به دولـــــت یا سپـــــرده شده به دولتا بر حسب وظیفه قانونی تصـــــاحب کند اما در کلاهبـــــرداری مال می تواند متعـــــلق به دولـــــت باشـــــد یا نباشد.
🔴 در اختـــــلاس همانند خیانت در امانت اول مال به مرتکـــــب سپرده می شود بعد تصاحـــــب می کند لذا بعد از أخذ مال جرم واقع می شود اما در کلاهبـــــرداری به محض گرفتن مال جـــــرم واقع می شود.
۹۷- تشابهات بین جرم اختلاس با کلاهبرداری چیست؟
🔴 در هر دو مـــــال با رضـــــایت به مرتـــــکب سپرده می شود.
🔴 در هر دو عنـــــصر توســـــل به وسایل متقـــــلبانه می تواند باشد هر چند در کلاهبرداری الزامی وخاست.
🔴 در هر دو مرتـــــکب باید مـــــال را تصاحب کند.
🔴 در هـــــر دو مرتکب باید انتـــــفاع مالی ببرد.
۹۸- افشای اطلاعات خصوصی دیگران در فضای مجازی طبق قانون جرائم رایانه ای چه حکمی دارد؟
مطابق ماده ۱۶ قانون جرائم رایانه ای، افشای اطلاعات خصوصی دیگران در فضای مجازی جرم  بوده و برای ضمانت اجرای آن ” جزای نقدی” و یا ” دو سال حبس” در نظر گرفته شده است.
بد نیست بدانیم‼️
انتشار  عکس، فیلم، صوت یا مکاتبه های دیگران (چت) به دلایل گوناگون از جمله تهدید، ارعاب، اخاذی یا اجبار و یا استفاده غیر اخلاقی، به صورت گسترده که مستقیما حیثیت و آبروی فرد مقابل را زیر سوال می برد از مصادیق این عمل مجرمانه است، پس قبل از انتشار اطلاعات شخصی و خصوصی دیگران در فضای مجازی به عواقب آن فکر کنیم.
۹۹- کسانی که به دروغ خود را صاحب نفوذ و دارای مشاغل دولتی معرفی می کنند به چه مجازات هایی محکوم می شوند؟
هر کس بدون داشتن سمت رسمی خود را در مشاغل دولتی(کشوری و لشکری) معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود. اگر برای این عمل برگه ای را جعل نموده است علاوه بر مجازات های فوق به مجازات جعل سند محکوم می شود و چنانچه با این عنوان متقلبانه موفق شود وجهی را از دیگران اخذ کند به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می گیرد و به مجازات حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال محکوم می شود.
۱۰۰- تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری چیست؟
👈جرم خیانت در امانت از زمره جرایم مقید است و رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاصی می شود. بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف، بر اثر فعل مرتکب، لازمه تحقق خیانت در امانت است. در کلاهبرداری، نتیجه جرم، بردن مال غیر است، در حالی که انتفاع کلاهبردار یا فرد مورد نظر وی از آن نیز شرط است. اما در جرم خیانت در امانت، فقط ورود ضرر به مالک یا متصرف شرط است، حتی اگر خود خائن از مال منتفع نشده باشد.
👈در کلاهبرداری متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، مال غیر را به دست می آورد. در صورتی که در جرم خیانت در امانت زیان دیده از جرم، با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم می گذارد.
👈تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت این است که سرقت مال شخص دیگر به طور مخفیانه صورت می گیرد.
۱۰۱- به رای هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار اعتراض دارم، کجا باید شکایت کنم؟
شکایت در هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار دو مرحله‌ای است. در مرحله بدوی چنانچه نسبت به رای هیئت تشخیص(بدوی) معترض باشید، باید اعتراض خود را ظرف حداکثر ۱۵روز برای بررسی در هیئت حل اختلاف یا تجدیدنظر ارائه کنید. در غیر این ‌صورت رای هیئت تشخیص قطعی تلقی می‌شود. درصورت ارجاع موضوع به هیئت حل اختلاف (تجدیدنظر) و صدور رای از طرف هیئت مذکور رای قطعی شده و دو طرف (کارگر و کارفرما) ملزم به اجرای آن هستند. چنانچه هر یک از طرفین(کارگر یا کارفرما) به آرای قطعی هیئت‌های مذکور، معترض باشند سه ماه مهلت دارند تا از آرای مذکور به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
۱۰۲- تعریف جرم خیانت در امانت و مجازات این جرم چیست؟
📚✏️تعریف جرم خیانت در امانت
اگر مالک یا متصرف شخصاً مالی را به دیگری بسپارد و امین به طور متقلبانه اقدام به تصاحب و یا تلف و یا استعمال بدون مجوز مال کند و پس از استرداد توسط مالک، امین مال را مسترد ننماید جرم خیانت در امانت محقق شده است.
📚✏️مجازات خیانت در امانت
مجازات جرم خیانت در امانت برابر است با جبران خسارت و ۶ماه الی ۳سال حبس می باشد.
البته اگر از سفید امضاء و سفید مهری که به شخص سپرده شده باشد یا به هر نحوی بدست آمده باشد سوء استفاده شود، مرتکب به یک تا ۳ سال حبس محکوم می شود.
۱۰۳- مجازات قتل فرزند توسط مادر در قانون مجازات اسلامی چیست؟
در قانون مجازات اسلامی، برای قتل فرزند توسط مادر مقررات خاصی به چشم نمی خورد به همین دلیل مجازات قتل فرزند توسط مادر مانند سایر قتلها ، قصاص می باشد و قصاص هم قابل تخفیف نیست.
اما در مورد قتل فرزند توسط پدر قانون مجازات اسلامی صورتی را پیش بینی کرده است که ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در این خصوص آورده است:« پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.» همچنین طبق ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی اقدامات والدین و … به منظور تادیب یا محافظت اطفال جرم نیست مشروط به اینکه در حدود متعارف تادیب و محافظت باشد و نیز برابر ماده ۱۶ قانون حدود و قصاص پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر می شود.
📚✏️بنابراین به موجب این دو ماده چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری می باشد در نهایت به جای قصاص باید دیه بپردازد ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده است و در صورت ارتکاب قتل عمد فرزندش مجازات او ابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود».
۱۰۴- مجازات جرم سردستگی گروه مجرمانه چیست؟
ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی به سردستگی گروه مجرمانه می‌پردازد و بیان می‌کند هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد.مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.
در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می‌گردد.
📚✏️این ماده قانونی دارای تبصره های ذیل می باشد:
تبصره ۱- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌گردد.
تبصره ۲- سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.
۱۰۵- استعلامات دادگاه برای فردی که خود را معسر معرفی کرده چه می باشد؟
مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌ‌علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
📚✏️تبصره۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
۱۰۶-شهادت کذب چیست و قانونگذار چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته است؟
📚✏️شهادت کذب عبارت است از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه.
📚✏️بر اساس ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. ادای شهادت کذب در دادگاه و نزد مقامات رسمی است.
این جرم از جرایم مطلق محسوب می‌شود. این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول مقررات ماده ۶۵۰ دانست. ادای شهادت دروغ باید در دادگاه (اعم از عمومی و اختصاصی) به عمل آید؛ لذا شهادت در خارج از دادگاه و نیز مراجعی که به آن‌ها دادگاه اطلاق نمی‌شود، مشمول حکم ماده ۶۵۰ نیست همچنین ادای شهادت باید نزد مقامات رسمی باشد؛
از این روی، چنانچه فردی که استماع شهادت می‌کند، صلاحیت استماع آن را نداشته باشد، نمی‌توان ادای شهادت را مشمول ماده ۶۵۰ دانست.
۱۰۷- کسی که محکوم به پرداخت دیه شده است، اگر قبل از پرداخت فوت کند، حکم قضیه چگونه خواهد بود؟
مطابق ماده ۵۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری هر گاه کسی که محکوم به پرداخت دیه شده است فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له(یعنی کسی که به نفع او حکم دیه صادر شده است) مطابق مقررات مربوطه، دیه را از ماترک شخص محکوم علیه که فوت شده استیفاء می کند. (یعنی مطالبه می کند).
۱۰۸- ویژگی های عفو عمومی چیست؟
 • عفوعمومی به موجب قانون است
 • فقط در جرایم تعزیری است و شامل حدود و قصاص و دیات نمیشود
 • این عفو عمومی شامل متهمان و محکومان میشود
 • در عفو عمومی همه آثار محکومیت از بین میرود ولی این عفو عمومی تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت ندارد.
 • عفو عمومی رکن قانونی جرم را از بین می برد .و به دلیل زوال رکن قانونی شامل حال معاون و شریک نیز می شود.
۱۰۹- ویژگی های عفو خصوصی  چیست؟
 • توسط مقام رهبری و به پیشنهاد رییس قوه قضاییه است
 • علاوه بر تعزیرات در حدود نیز اعمال می شود .(در حد موازین اسلامی )
 • عفو خصوصی فقط شامل حال (محکومان )میشود .(یعنی پس از صدور حکم قطعی )
 • میتواند تمام مجازات یا قسمتی از مجازات را زائل کند .
 • عفو خصوصی فقط شامل حال کسی می شود که عفو در مورد او صادر شده است ،پس شامل حال معاون و شریک نمی شود.
 • عفو خصوصی همه ی آثار محکومیت را زائل نمی کند (مجازات های تبعی و تکمیلی را از بین نمی برد )
 • در پرداخت دیه و جبران خسارت هم عفو خصوصی تاثیری ندارد .
۱۱۰- صدای ضبط شده در محکمه دلیل محسوب نمیشود. آیا این مطلب صحت دارد؟
این مطلب صحیح است ولی به معنای بی اعتباری و از درجه اعتبار ساقط شدن  صدای ضبط شده در محکمه نیست. بلکه برخی قضات و حقوقدانان نوار ضبط شده از شخص مرتبط در یک پرونده کیفری را صرفا یک اماره و قرینه برای اثبات بزه یا تبرئه متهم می دانند.
اگر به جز این نوار ضبط شده ادله محکمه پسند یا به عبارتی بینه شرعی وقانونی برای انتساب یک بزه به شخص وجود داشته باشد این نوار ضبط شده نیز می تواند در کنار آن دلایل محکمه پسند به عنوان یاور آن دلیل به قاضی کمک کند.
از سوی دیگر اگرصدای منتسب به شخص، مورد انکار و تکذیب قرار گیرد و نتوان پس از انکار نامبرده با دلایل دیگر انتساب و تعلق آن را به وی ثابت کرد صدای ضبط شده از درجه اعتبار حتی با عنوان اماره و قرینه نیز ساقط می شود.
۱۱۱- آیا انتشار مطلب با محتوای آموزش هک جرم است؟
در قانون جرایم رایانه ای آمده است:
ماده ٢۵- هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ۵ میلیون ریال تا بیست میلیون ٢٠ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می‌رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
۱۱۲- تظاهر به توبه یعنی چه وچگونگی مجازات آن چه می باشد؟
در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی که به بحث توبه پرداخته است، قانونگذار مواردی را احصا کرده که این امکان را به متهم و مجرم می‌دهد تا در جرایم حدود و حتی تعزیرات، از فرصت توبه استفاده کند و ساز و کار این مبحث فقهی را در مواد قانونی پیش‌بینی کرده است.
همچنین قانونگذار در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، توبه را یکی از موارد هفت‌گانه موقوفی تعقیب در مرحله تعیقب کیفری قرار داده است. بدین معنا که در مرحله تعقیب، دادسرا که در رأس آن دادستان است، می‌تواند با احراز شرایط قانونی توبه متهم را پذیرفته و قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
هرچند این اختیار خلاف اصل و یک استثنا است و با علم به اینکه رفتار دادستان‌ها محتاطانه خواهد بود، این اختیار به دادستان تفویض شده است همچنین توبه متهم در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون موجب صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد بود.
در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، قانونگذار توبه را پذیرفته، اما برای آن شرایطی را نیز قرار داده است. مانند اینکه اصلاح و ندامت متهم باید احراز شده و چنانچه ثابت شود مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات یا تخفیف درنظر‌گرفته‌شده، ملغی‌الاثر خواهد شد و مجازات اجرا می‌شود.
همچنین دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌شود و مقررات راجع به توبه شامل کسانی که مقررات تکرار جرم تعزیری در مورد آن‌ها اعمال می‌شود، نخواهد شد و توبه در جرایم تعزیری صرفاً شامل درجات ۶، ۷ و ۸ می‌شود.
۱۱۳- دعاوی رفع تصرف عدوانی چیست؟
برای طرح این دعوی۳رکن لازم است:
۱/سبق تصرف خواهان(سابقا ملک در تصرف خواهان بوده باشد).
۲/لحوق تصرف خوانده(در حال حاضر ملک در تصرف خوانده باشد)
۳/عدوانی بودن تصرف خوانده
(تصرف فعلی خوانده بدون رضایت خواهان و حکم مرجع صالح باشد)
🔺دعاوی رفع ممانعت از حق:
موضوع این دعوی،حمایت از استفاده از یک ملک،تحت عنوان حق ارتفاق یا حق انتفاع است.
🔺دعاوی رفع مزاحمت:
 شخصی نسبت به متصرفات غیر منقول دیگری مزاحم شود،بدون اینکه ملک را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
🔺اوصاف مشترک این دعاوی سه گانه تصرف:
۱/هر سه غیر منقول است.
۲/هر سه غیر منقول اعتباری است.
۳/در این دعاوی در پی حمایت از مالک نیستیم، بلکه در پی حمایت از سبق تصرف هستیم.
۴/این دعاوی نیاز به احراز مالکیت خواهان و مشروعیت تصرف سابق او نیست.
🔺دعاوی طاری در دعاوی سه گانه تصرف:
۱/فقط امکان ورود ثالث اصلی راه دارد.
۲/دعوای جلب ثالث راه ندارد.
۳/طرح دعوای متقابل در این دعاوی امکان پذیر است.
۱۱۴- نحوه استعلام فوری ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی(از طریق اجرای اسناد رسمی)
ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی از سه طریق  انجام می شود: اول از طریق بانک مرکزی که شرایط سختی دارد و فراوانی آن بسیار کم است.
دوم از طریق اجرای ثبت که دشواری خاصی برای بانکها ندارد و فراوانی آن زیاد است.
سوم از طریق اجرای احکام دادگاه از باب قانون اجرای محکومیت های مالی
👈اکنون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سایتی را طراحی کرده تا افراد به وسیله آن بتوانند به صورت آنلاین وضعیت ممنوعیت خروجی خود را بررسی کنند.
منظور از ممنوع الخروجی در این سامانه صرفا بر اساس پرونده های دوایر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این است که شخص به موجب صدور اجراییه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدهکار شناخته شود.
نشانی سایت استعلام ممنوع الخروجی 👇👇
http://exitban.ssaa.ir/
۱۱۵- مبلغ دیه جراحات و صدمات سر و صورت توسط پزشکی قانونی بر چه اساسی محاسبه می شود؟
 طبق ماده  ۷۰۹ قانون مجازات اسلامى به شرح ذیل می باشد؛
🔹حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک‌ صدم دیه کامل
🔸دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل
🔹متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه ‌صدم دیه کامل
🔸سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیه کامل
🔹موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج ‌صدم دیه کامل
🔸هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گر چه جراحتی را تولید نکند، ده‌ صدم دیه کامل
🔹مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جا به‌ جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده ‌صدم دیه کامل
🔸مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک‌سوم دیه کامل
🔹دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه‌بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می‌باشد.
⬅️ تبصره ۱ : جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.
⬅️ تبصره ۲ : ملاک دیه در جراحت های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تاثیری در میزان دیه ندارد.
⬅️ تبصره ۳ : جنایت بر گونه درصورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، درصورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.
⬅️ تبصره ۴ : هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه، یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یک صدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی درصورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است.
🔸جائفه: جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می شود و موجب یک سوم دیه کامل است. درصورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می شود.
⬅️ تبصره : هرگاه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می شود.
🔹نافذه : جراحتی است که با فرو رفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می شود دیه آن در مرد یک دهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت می شود.
⬅️ تبصره ۱ : حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضائی است که دیه آن عضو بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد، در عضوی که دیه آن مساوی یا کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود.
⬅️ تبصره ۲ : هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می شود.
۱۱۶- مهلت رجوع به پزشکی قانونی چند روز است ؟
محدودیتی در این خصوص وجود ندارد . اما هر چقدر دیرتر به پزشکی قانونی مراجعه کنید به جهت بهبود جراحات درصد کمتری از صدمات وارده به شما گزارش خواهد شد همچنین اثبات اینکه جراحات مرتبط با حادثه مذکور بوده نیز سخت تر می شود.
۱۱۷- تفاوت ها و تشابهات جرم اختلاس با کلاهبرداری
📚✏️تفاوت ها
۱- در کلاهـــــبرداری مرتکـــــب می تواند کارمند دولت باشد یا فرد عـــــادی باشد اما در اختلاس مرتـــــکب باید الـــــزاما کارمند دولت باشد.
۲- در اختـــــلاس باید مال متـــــعلق به دولـــــت یا سپـــــرده شده به دولتا بر حسب وظیفه قانونی تصـــــاحب کند اما در کلاهبـــــرداری مال می تواند متعـــــلق به دولـــــت باشـــــد یا نباشد.
۳- در اختـــــلاس همانند خیانت در امانت اول مال به مرتکـــــب سپرده می شود بعد تصاحـــــب می کند لذا بعد از أخذ مال جرم واقع می شود اما در کلاهبـــــرداری به محض گرفتن مال جـــــرم واقع می شود.
📚✏️تشابهات
۱- در هر دو مـــــال با رضـــــایت به مرتـــــکب سپرده می شود.
۲- در هر دو عنـــــصر توســـــل به وسایل متقـــــلبانه می تواند باشد هر چند در کلاهبرداری الزامی وخاست.
۳- در هر دو مرتـــــکب باید مـــــال را تصاحب کند.
۴- در هـــــر دو مرتکب باید انتـــــفاع مالی ببرد.
۱۱۸- مجازات قتل فرزند توسط مادر و پدر در قانون مجازات اسلامی چه می باشد؟
📚✏️قتل فرزند توسط مادر
در قانون مجازات اسلامی، برای قتل فرزند توسط مادر مقررات خاصی به چشم نمی خورد به همین دلیل مجازات قتل فرزند توسط مادر مانند سایر قتلها ، قصاص می باشد و قصاص هم قابل تخفیف نیست.
📚✏️قتل‌ فرزند‌ توسط پدر
در مورد قتل فرزند توسط پدر قانون مجازات اسلامی صورتی را پیش بینی کرده است که ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در این خصوص آورده است:« پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»
همچنین طبق ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی اقدامات والدین و … به منظور تادیب یا محافظت اطفال جرم نیست مشروط به اینکه در حدود متعارف تادیب و محافظت باشد و نیز برابر ماده ۱۶ قانون حدود و قصاص پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر می شود.
🔸 بنابراین به موجب این دو ماده چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری می باشد در نهایت به جای قصاص باید دیه بپردازد ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده است و در صورت ارتکاب قتل عمد فرزندش مجازات او ابع مقررات مربوط به قصاص خواهد یود».
۱۱۹- مجازات قسم و شهادت دروغ در قانون مجازات اسلامی چیست؟
قسم و شهادت دروغ و افشای سر از جرائمی هستند که قانونگذار در قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده(کتاب پنجم) به آن اشاره کرده و برای آنها مجازات تعیین کرده است.
📚✏️در ماده ۶۴۸، ۶۴۹ و۶۵۰ این قانون آمده است:
اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیهٔ کسانی که به مناسبت شغل یا حرفهٔ خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
📚✏️ماده ۶۴۹: هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
📚✏️ماده ۶۵۰: هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
🔸 تبصره: مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.
۱۲۰- مجازات رابطه نامشروع ، زنا و غیر زنا در قانون مجازات اسلامی چیست و راههای اثبات زنا چه می باشد؟
زنا به رابطه جنسی میان زن و مردی بدون وجود رابطه زوجیت میان آن‌ها گفته می‌شود. مردی که مرتکب زنا شده ‌است را زانی، و زن زناکار را زانیه می‌خوانند.
در تعریف فقهی زنا به نزدیکی بین زن و مرد ( شامل آمیزش جنسی مهبلی و مقعدی ) بدون ازدواج اطلاق می‌شود.
✏️زنای به عنف ( زنای به زور ):
زنای به عنف به معنای آن است که زنی به عمل زنا راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او زنا کند.
📚مجازات زنای به عنف برای مرد زنا کننده اعدام  است ، هرچند احوط آن است که یک شمشیر به گردن او بزنند، گرچه نمیرد.
✏️زنای غیر محصنه:
زنای غیر محصنه به زنایی گفته می‌شود که شخص زناکار ( زن یا مرد ) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود زنا کرده باشد. به زبان ساده تر به زنای شخص مجرد ، زنای غیر محصنه گفته می‌شود.
📚مجازات زنای غیر محصنه ، مجازات شخص زناکار در مرتبه اول یکصد ضربه شلاق است، و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده باشد ، کیفر او در مرتبه چهارم اعدام است.
✏️زنای محصنه و محصن :
زنای محصنه به معنای آن است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هر گاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد. به زبان ساده‌تر اگر یک زن متاهل زنا کند ، به زنای آن شخص زنای محصنه گفته می‌شود و اگر زانی مرد باشد زنای محصن گفته میشود.
📚مجازات زنای محصن در مورد مرد زناکاری که متاهل است، اگر پیرمرد است ابتدا یکصد ضربه شلاق و سپس سنگسار است، و اگر جوان است فقط او را سنگسار می‌کنند و بنابر احتیاط واجب شلاق زده نمیشود ، در مورد زن متاهل نیز همین حکم جاری است.
🔸 راه‌های اثبات زنا
۱- اقرار طرفین که باید عاقل و بالغ باشند و با آزادی و اختیار کامل اعتراف کنند و این اعتراف باید چهار مرتبه انجام شود.
۲- شهادت چهار مرد عادل و یا سه مرد و دو زن عادل و یا دو مرد و چهار زن عادل برای اثبات لازم است به صورتی که شهادت دهند به طور مشخص عمل زنا را مشاهده کرده اند.
۳- اثبات از طریق شواهد و قرائن در نزد حاکم شرع
۱۲۱- در چه مواردی حکم یا قرار نقض می گردد؟
در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد :
۱- دادگاه صادرکننده رای ، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در موردعدم رعایت صلاحیت محلی ، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد .
۲- رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود .
۳- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد .
۴- آرای مغایر با یکدیگر ، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادرشده باشد .
۵- تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد .
۶- چنانچه رای صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد ، نقض نمی گردد .
۷- چنانچه مفاد رای صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد ، لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده ، رای یادشده نقض می گردد .
۸- در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد ، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رای داده شود ، رای صادره در آن خصوص نقض می گردد .
۹- چنانچه عدم صحت مدارک ، اسناد و نوشته های مبنای رای که طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود ، رای صادره نقض می گردد .
۱۰- چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون اینکه طرفین و یاصورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رای دادگاه نقض شود ، رای موخر بی اعتبار بوده و به در خواست ذی نفع بی اعتباری آن اعلام می گردد . همچنین رای اول درصورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد ، اعم از اینکه آرای یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند .
۱۱- درصورت وجود یکی از موجبات نقض ، رای مورد تقاضای فرجام نقض می شوداگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد .
۱۲۲- چگونگی مجازات تظاهر به توبه طبق قانون مجازات اسلامی چیست؟
در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی که به بحث توبه پرداخته است، قانونگذار مواردی را احصا کرده که این امکان را به متهم و مجرم می‌دهد تا در جرایم حدود و حتی تعزیرات، از فرصت توبه استفاده کند و ساز و کار این مبحث فقهی را در مواد قانونی پیش‌بینی کرده است.
📚همچنین قانونگذار در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، توبه را یکی از موارد هفت‌گانه موقوفی تعقیب در مرحله تعیقب کیفری قرار داده است. بدین معنا که در مرحله تعقیب، دادسرا که در رأس آن دادستان است، می‌تواند با احراز شرایط قانونی توبه متهم را پذیرفته و قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
هرچند این اختیار خلاف اصل و یک استثنا است و با علم به اینکه رفتار دادستان‌ها محتاطانه خواهد بود، این اختیار به دادستان تفویض شده است همچنین توبه متهم در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون موجب صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد بود.
✏️در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، قانونگذار توبه را پذیرفته، اما برای آن شرایطی را نیز قرار داده است. مانند اینکه اصلاح و ندامت متهم باید احراز شده و چنانچه ثابت شود مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات یا تخفیف درنظر‌گرفته‌شده، ملغی‌الاثر خواهد شد و مجازات اجرا می‌شود.
همچنین دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌شود و مقررات راجع به توبه شامل کسانی که مقررات تکرار جرم تعزیری در مورد آن‌ها اعمال می‌شود، نخواهد شد و توبه در جرایم تعزیری صرفاً شامل درجات ۶، ۷ و ۸ می‌شود.
۱۲۳-  ️شرایط دفاع در مقابل سارق چیست؟
۱⃣دفاع و حمله باید متناسب باشد⬅️مثلاً اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد مدافع نمی‌تواند با اسلحه از خود دفاع کند.
۲⃣امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد.
۳⃣خطر قریب الوقوع باشد⬅️بنابراین اگر کسی دیگری را صرفاً تهدید کند مدافع نمی‌تواند با سلاح او را به قتل برساند.
۴⃣دفاع برای دفع خطر ضرورت داشته باشد⬅️مثلاً اگر کسی ضربه ای آرام به وسیله ای به شما بزند و فرار کند و دور شود مدافع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند بعد ادعا کند که دفاع کرده است.
✔️در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد دفاع مشروع تلقی می‌گردد و مدافع مجازات نمی‌شود.
۱۲۴- اگر خوانده در دعوا بعد از دوبار ابلاغ، در جلسه دادگاه شرکت نکند، چه می شود؟
حضور نیافتن طرفِ شکایت در دادگاه(خوانده)، باعث توقف روند رسیدگی و صدور رای نخواهد شد
🔹با استناد به ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی، عدم حضور خوانده مانع از رسیدگی نبوده و بدون حضور خوانده دادگاه مبادرت به صدور رای می‌کند.
۱۲۵- درصد دیه را دادگاه تعیین می کند یا پزشک قانونی ؟
درصد از کار افتادگی و نقص عضو توسط پزشکی قانونی مشخص می شود که بازوی مشورتی مقامات قضایی است. مثل کارشناسان رسمی دادگستری که  در رشته های مختلف به امور حقوقی کمک می کنند.
رویه به این شکل است که پس از تثبیت وضعیت جسمی مصدوم، معاینه نهایی صورت می گیرد و بر اساس میزان جراحت و آسیب، درصدی از دیه کامل به عنوان ارش یا دیه از کار افتادگی ویا نقص عضو تعیین می شود.
دادگاه با ملاحظه سایر جوانب، شرکت بیمه گر یا مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت های بدنی را ملزم به پرداخت جزای نقدی (دیه) می کند.
۱۲۶- برای گرفتن دستور جلب چه باید انجام داد؟
برای گرفتن دستور جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعوا‌های حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است.
باید بدانیم این که در دعوا‌ها و پرونده‌های کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است. در دعوا‌های حقوقی حتما لازم است که حکمی قطعی صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد و مالی از محکوم‌ علیه یافت نشده باشد تا بتوان از دادگاه برای او درخواست جلب نمود. اما در دعوا‌های کیفری گاهی دستور یا قرار جلب اشخاص حتی پیش از صدور هرگونه حکم یا احراز مجرمیت، صادر می‌شود.
۱۲۷- قرارهای قابل اعتراض صادره از جانب متهم عبارتند از:
۱/قرار بازداشت موقت
۲/قرار ابقاء و تشدید تأمین
۳/قرار تأمین خواسته 
۴/قرار عدم دسترسی به پرونده
۵/قرار منتهی به بازداشت 
۶/قرار رد درخواست علت مرتفع شدن بازداشت
۱۲۸- قرارهای قابل اعتراض صادره از جانب شاکی عبارتند از:
۱/قرار منع 
۲/قرار موقوفی تعقیب 
۳/قرار اناطه
۴/قرار رد درخواست مطالعه شاکی قرار توقف تحقیقات
۱۲۹- تفاوت دستور جلب عادی و سیار چه می باشد؟
✅ هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌ تواند دستور جلب صادر کند، برای مثال، کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران تنها توانایی صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و چنان‌چه شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی بود، باید به حوزه قضایی دیگر نیابت داده شود.
🔹دستور جلب نیز به دو روش اجرا می‌شود:
۱⃣ گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که این نوع از قرار جلب، عادی است.
۲⃣ اما اگر دستور جلب به همه کلانتری ‌های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود.
🔹البته این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد؛ به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید می‌ دانید، دستور جلب عادی برای شما صادر می‌ شود؛ اما در صورتی که شما از شخصی به علت بدهی شکایت کردید، اما مکان زندگی‌ اش را نمی‌دانید یا بدهکار متواری شده باشد، باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برای شما صادر شود.
🔹به کمک این دستور مدت‌ دار، می‌ توانید هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مأمور انتظامی، او را دستگیر کنید و به دادگاه تحویل دهید.
۱۳۰- در سه مورد اولیاء دم باید برای اعدام قاتل دیه بپردازند:
✏️۱- در صورتی که بعضی از اولیاء دم نخواهند قصاص بکنند و بخواهند دیه بگیرند یا بعضی صغیر و بعضی دیگر کبیر باشند و چونکه قصاص یا مصالحه به مقدار دیه یا بیشتر حق همه اولیاء دم است، در صورتیکه بعضی از اولیاء، تقاضای قصاص کنند باید سهم دیه ی اولیاء دم دیگر را، بپردازند یا اگر اولیائی دم که کبیر هستند تقاضای قصاص کنند باید سهم صغیر را دیه حساب کرده و به حسابی که دادگستری به همین منظور افتتاح کرده واریز نمایند تا بعد از اینکه اولیاء دم صغیر به سن قانونی رسیدند، اگر تقاضای دیه داشته باشند به آنها پرداخت نمایند. پس این پول گرفتن از اولیاء دم بخاطر رعایت حق دیگر اولیاء یا ولی دم صغیر است و در این قسم دیه به اولیای قاتل پرداخت نمی شود  و اصلا این دیه مقتول است نه دیه قاتل .
✏️۲- در صورتی که مقتول یک نفر است ولی قاتل بیش از یک نفر باشد که در این صورت اگر قاتلین دو نفر باشند و اولیاء دم خواستار قصاص هر دو نفر باشند باید به اولیاء دم هر کدام از قاتلین نصف دیه یک انسان را بپردازند تا عدالت برقرار شود زیرا مقتول یک نفر بوده و الان که دو نفر قصاص می شوند باید دیه یک نفر اضافه پرداخت شود.
✏️۳- در صورتی که قاتل مرد و مقتول زن باشد چون که دیه زن نصف دیه مرد است بنابراین اگر اولیاء دم بخواهند قاتل را اعدام نمایند باید نصف دیه مرد را به خانواده اش بپردازند.
۱۳۱- راه های اثبات دیه طبق قانون چه می باشد؟
📚✏️قانون مجازات اسلامی در فصل سوم و طی ۸ ماده راه‌های اثبات دیه را عنوان کرده است.
📚✏️ماده ۴۵۴ از فصل سوم قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه (قسم یاد کردن گروهی از افراد)، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.
📚✏️بر اساس ماده ۴۵۵، در قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم ۵۰ مرد و قتل غیرعمدی با قسم ۲۵ مرد، تنها درصورت حصول لوث (وجود قرائن و دلایلی که برای اثبات وقوع جرم کافی نباشد ولی ظن به راست بودن آن وجود داشته باشد) و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می‌شود.
📚✏️همچنین در ماده ۴۵۶ عنوان شده که در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنیٌ علیه می‌تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود.
الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.
ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.
پ- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.
ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.
ج- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.
📚✏️تبصره ۱: در مورد هر یک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنیٌ علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.
📚✏️تبصره ۲: در هر یک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.
📚✏️در ماده ۴۵۷ قانون مجازات اسلامی عنوان شده که اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می‌تواند از مدعی علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه می‌شود.
📚✏️طبق ماده ۴۵۸ قانون مجازات اسلامی مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.
📚✏️همچنبن در ماده ۴۵۹ بیان شده هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنیٌ علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنیٌ علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می‌شود.
📚✏️در ماده ۴۶۰ قانون مجازات اسلامی هم آمده در اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده یا نقصان یافته، درصورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنیٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد.
📚✏️بر اساس ماده ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه مجنیٌ علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوقی برای بازگشت منفعت زائل شده تعیین کرده است، فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می‌شود.
۱۳۲- اگرشخصی محکوم به پرداخت وجهی شده باشد وپرونده درمرحله اجراییه باشد وبه دلیل نداشتن وجه نقد دادخواست اعسارنماید وچندروزبعد ملکی را برای ادای دین به دادورزی معرفی نماید که تکافوی بدهی را نمایید و دادخواست اعسار خودرا هم استردادنماید و ۵ ماه قبل هم ملکی را نقل وانتقال داده باشد .آیا محکوم له میتواند شکایت کیفری تحت عنوان معامله به قصد فرار از دین شکایت کند ؟
📚✏️مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد ، در حکمِ شریک جرم است . دراین صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد. فلذا مشاهده می گردد که به استناد ماده موصوف اعمال مجازات مذکور در صورتی امکان پذیر خواهد بود که شرایط خاصی همچون انگیزه فرار از ادای دین وجود داشته دارد.
۱۳۳- مجازات سردسته های گروه های خلافکار و مجرمانه چیست؟
📚✏️ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضاء آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.
📚✏️در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محاب یا مفسد فی الارض محکوم می‌گردد.
📚✏️این ماده دارای تبصره‌های ذیل می‌باشد:
تبصره ۱- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌گردد.
تبصره ۲- سردستگی عبارت در تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.
۱۳۴- در چه مواردی دیه از صندوق بیت‌المال پرداخت می‌شود؟
✅هرگاه در اثر خطای قاضی، در حکم ، ‌شخص بی‌گناهی محکوم به مرگ شده و متحمل خسارت بدنی شود دیه قتل یا جراحت از بیت‌المال است، خطای قاضی به این علت که قاضی شرایط قضاوت را ندارد و یا خلاف کتاب و سنت حکم کرده است.
🔹در مواردی که لوث علیه شخصی محقق شده باشد ، ولی اولیاءدم حاضر به قسامه نشوند، در صورتی که متهم و اقربای او قسامه را اجرا کنند ، قصاص از متهم ساقط شده و بیت‌المال،‌ دیه مقتول را خواهد پرداخت. (لوث اماره‌ای است که، ظن غالب به صدق مدعی دارد. مانند اینکه  یک نفر چاقویی خونی داشته باشد و بر بالای سر مقتولی دستگیر گردد . یا مقتولی را در خانه کسی یا درمحله گروهی پیدا کنند ، به شرط آنکه عداوتی ما بین آنها وجود باشد ، و گرنه لوث نیست »
🔹در مواردی که هیچ یک از مدعی(شاکی) و مدعی‌علیه(متهم) بینه ندارند و مدعی هم حاضر به قسم یاد کردن نیست و قسم را متوجه مدعی‌علیه کرده است، با قسم خوردن مدعی‌علیه ، دعوی پایان می‌پذیرد و در این صورت دیه مقتول باید از بیت‌المال پرداخت شود .
🔹هرگاه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی منتسب کرد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
🔹دیه افرادی که در اثر آشوب و اغتشاش مصدوم یا کشته شده‌اند
🔹دیه مقتولی که بر اثر سقوط غیر ارادی شخصی دیگر کشته شده است .
🔹در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عابر عبور کند و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت باشد و وسیله نقلیه او نقص فنی نداشته باشد راننده مسئولیتی در مورد دیه نخواهد داشت. اما درخصوص اینکه جسد شخصی در خیابان پیدا شود و برای قاضی دلیلی بر وقوع قتل او از سوی شخصی یا اشخاصی نباشد دادگاه باید دیه او را از بیت‌المال بدهد.
🔹درصورتی که شخصی فوت کند و صدمه غیر عمد باشد اگر شخص مصدوم مجهول الهویه باشد و اولیای دم شناسایی نشود دادستان به نمایندگی از اولیای‌دم تقاضای تعقیب می‌کند و دادسرا رسیدگی می‌کند و دادگاه هم حکم صادر می‌کند و پرونده برای اجرا ارسال می‌گردد وقتی محکوم علیه دیه را پرداخت کرد، دیه به حساب بیت‌المال (که یک حساب سپرده مخصوص است) واریز می‌شود تا زمان شناسایی اولیاء دم در این حساب می‌ماند و بعد از شناسایی اولیاء دم و ارائه گواهی انحصار وراثت دیه به آنها پرداخت می‌شود.
🔹درصورتی که حادثه‌ای مانند تصادف اتفاق بیفتد که منجر به فوت غیرعمدی می‌شود و شخص متوفی شناسایی می‌شود و اولیای دم نیز شناسایی می‌شود ولی شخص متهم شناسایی نمی‌شود در اینجا دادیار رسیدگی می‌کند و درصورتی که مشخص شد که مقصر حادثه قابل شناسایی نیست بنابراین از دادگاه درخواست می‌کند که طبق ماده ۲۵۵ ق.م.ا دیه از بیت المال پرداخت شود.
🔹درصورتی که تصادفی اتفاق بیفتد که نه اولیای دم متوفی شناسایی شود و نه مقصر حادثه.
۱۳۵- در جرایم غیر قابل گذشت رضایت شاکی چه تاثیری دارد؟
🔹در جرایم غیر قابل گذشت رضایت شاکی می تواند از مواردی باشد که دادگاه مجازات متهم را تخفیف دهد (ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی) و اگر بعد از صدور حکم قطعی شاکی اعلام رضایت کند، دادگاه پس از درخواست محکوم، در مجازات مقرر تجدید نظر کرده و آن را کاهش می دهد.
🔹باید توجه داشت که در جرایم قابل گذشت، اگر چند نفر شاکی وجود داشته باشد، تعقیب با شکایت هر یک از آنان صورت می گیرد ولی برای متوقف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، باید تمام شاکیان رضایت دهند.
🔹اگر شاکی فوت کند، این حق گذشت به ورثه او می رسد و چنانچه شاکی متوفی دارای چند وارث باشد، در این صورت موقوف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، موکول به اعلام رضایت همه آنهاست. همچنین باید توجه داشت که اگر بعد از اعلام رضایت شاکی از رضایت خود منصرف شود، به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۳۶- چه محکومیت هایی موجب سوء پیشینه می شوند؟
✅محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:
۱- محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.
۲- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.
۳- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.
تبصره۱: حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذاری برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل:
🔹 حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری.
🔹 عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.
🔹عضویت در هیات های منصفه و امنا.
🔹 اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.
🔹استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکت ها، موسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی. 
🔹وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.
🔹 انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.
🔹استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری.
✅آن چیزی که به عنوان سوءسابقه (سوء پیشینه) تاثیر گذار در اقدامات بعدی اشخاص است همانا محکومیت های موثر کیفری است که به موجب قانون صراحتا به آن اشاره شده است که عبارت است از:
🔹 محکومیت به حد (مانند حد زنا، حد شرب خمر).
🔹 محکومیت به قطع نقص عضو.
🔹 محکومیت لازم الاجراء به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمدی.
🔹 محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون  ریال یا بالاتر در جرایم عمدی.
🔹 سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات.
✅جرم های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت؛ جزء جرم های مشابه محسوب می شوند.
۱۳۷- ﺩﯾﻪ ﺩﻭﻡ ﭼﯿﺴﺖ؟
✅ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ، ﺍﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﻮﺕ ﻧﮑﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﯾﻪ ﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﯾﻪ ﺩﻭﻡ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .
✅ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ #ﻗﻄﻊ_ﻧﺨﺎﻉ ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺩﺳﺖ، ﺩﻭ ﭘﺎ، ﻋﺪﻡ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰﺍﺝ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﺭﺑﺮﯼ ﻭ … ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﯾﻪ ﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺍﮔﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﯼ ﺩﯾﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﯿﺐ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
۱۳۸- بر خلاف تصور عمومی، در خصوص افزایش دیه در ماه های حرام، که به تغلیظ دیه معروف است، سه مطلب مهم وجود دارد.
🔻اولا، این افزایش فقط در خصوص #دیه_قتل است و ارتباطی به دیه اعضا ندارد.
🔻ثانیا، در ماه های حرام، #یکسوممبلغ_دیه کامل، به میزان دیه، افزوده می شود؛ یعنی دیه ماه حرام، دو برابر نیست.
🔻ثالثا، این افزایش دیه به شرطی اتفاق می افتد، که #همجنایتوهمفوت، در ماه حرام واقع شود.
🔘 ماه های حرام، که در آن ها حکم تغلیظ دیه (افزایش یک سوم دیه) اجرا می شود، عبارتند از: #محرمرجبذیالقعدهوذیالحجه.
🔘هر ماه حرام، از مغرب شرعی آخرین روز قبل از شروع ماه، آغاز شده، و با مغرب شرعی آخرین روز ماه، پایان می یابد.
۱۳۹- ﺩﯾﻪ ﺩﻭﻡ ﭼﯿﺴﺖ؟
✅ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ، ﺍﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﻮﺕ ﻧﮑﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﯾﻪ ﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﯾﻪ ﺩﻭﻡ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .
✅ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ #ﻗﻄﻊ_ﻧﺨﺎﻉ ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺩﺳﺖ، ﺩﻭ ﭘﺎ، ﻋﺪﻡ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰﺍﺝ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﺭﺑﺮﯼ ﻭ … ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﯾﻪ ﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺍﮔﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﯼ ﺩﯾﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﯿﺐ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
۱۴۰- بر خلاف تصور عمومی، در خصوص افزایش دیه در ماه های حرام، که به تغلیظ دیه معروف است، سه مطلب مهم وجود دارد.
🔻اولا، این افزایش فقط در خصوص #دیه_قتل است و ارتباطی به دیه اعضا ندارد.
🔻ثانیا، در ماه های حرام، #یکسوممبلغ_دیه کامل، به میزان دیه، افزوده می شود؛ یعنی دیه ماه حرام، دو برابر نیست.
🔻ثالثا، این افزایش دیه به شرطی اتفاق می افتد، که #همجنایتوهمفوت، در ماه حرام واقع شود.
✅ ماه های حرام، که در آن ها حکم تغلیظ دیه (افزایش یک سوم دیه) اجرا می شود، عبارتند از: محرم رجب ذی القعده و ذی الحجه.
✅هر ماه حرام، از مغرب شرعی آخرین روز قبل از شروع ماه، آغاز شده، و با مغرب شرعی آخرین روز ماه، پایان می یابد.
۱۴۱- مواردی که جنایت از نوع خطای محض است و عاقله ضامن نیست چه مواردی هستند؟
◀️ماده ۴۶۵
عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت هایی که شخص بر خود وارد می سازد نیست.
◀️ماده ۷۲۶
دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطائی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.
◀️ماده ۴۷۰
در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.
◀️ماده ۴۷۱
هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می شود.
◀️عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محضه و عاقله  ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده نمی باشد
۱۴۲- آیا تصرف عُدوانی کیفری تنها از طریق  مالک قابل طرح است؟
در دعوی تصرف عدوانی کیفری مسأله مالکیت مطرح میباشد لذا تنها از طرف مالک یا نماینده قانونی وی قابل اقامه است
۱۴۳- تصرف عُدوانی چیست؟
 اگر شخصی با زور و بدون رضایت مالک یا مستاجر ، زمین یا ملک آن را تصرف کند این عمل وی تصرف عدوانی نامیده می شود.به عبارتی تصرف عدوانی عبارت است کسی به جبر و تعدی ، مال مورد تصرف کسی را از دست او در آورد.تصرف عدوانی طبق قانون به دو صورت تصرف عدوانی کیفری و تصرف عدوانی حقوقی تقسیم می شود.
۱۴۴- دعوای مزاحمت چیست و عناصر دعوای مزاحمت چه می باشد؟
 دعوای مزاحمت عبارت است از :
دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواس جلوگیری از مزاحمت کسی رامی نمایدکه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد .(ماده ۱۶۰ ق.آ.د.م)
🔷 عناصر دعوای مزاحمت:
🔸 تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان
🔸 مزاحمت فعلی خوانده
🔸مزاحمت،بدون رضایت خواهان و به غیر وسیله قانونی بوده است.
🔸مزاحمت باید فعلیت داشته باشد یعنی در حال وقوع باشد و مزاحمت غریب الوقوع و احتمالی برای اقامه ی دعوای رفع مزاحمت کافی نیست.
۱۴۵- 
۱- مستاجر ما کرایه ۲ ماه را پرداخت نکرده. برای گرفتن حکم تخلیه چکار باید کرد؟
برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید یا مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد. در این صورت می‌توانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملک‌تان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید. برای تخلیه ملک بر اساس ماده ۲ قانون مالک‌ و ‌مستاجر سال ۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرای آن باید تقاضای تخلیه کرد.
۲- در صورتیکه مستاجر ملک را تخلیه نکند میتوان دادخواست خلع ید داد؟
خیر در صورتیکه روابطه موجر و مستاجر حکم فرما باشد دادخواست خلع ید معنایی ندارد و باید برای تخلیه ید با توجه به قرارداد اجاره اقدام کرد.
۳- اگر مستاجر در حین استفاده از مال الاجاره، اجاره را پرداخت نکند مالک چه کاری باید بکند؟
مالک میتواند هم خود و هم با گرفتن وکیل برای دستور تخلیه اقدام کند و خلع ید معنایی ندارد.
۴- خانه ای دارم که اجاره داده ام و حدود هفت ماه از مدت اجاره باقی مانده ولی مستاجر میخواهد که خانه را تخلیه کند و پول پیش هم میخواهد. آیا قانونا این حق را دارد که تخلیه کند؟
اگر در اجاره نامه شرط نکرده باشید که مستاجر میتواند قبل از موعد تخلیه کند، حق تخلیه نخواهد داشت و اگر قبل از انقضای مدت اجاره عین مستاجره را تخلیه کند نه تنها حق مطالبه پول پیش را ندارد بلکه باید اجاره بهای زمان باقیمانده را هم پرداخت نماید مگر اینکه شما راضی باشید یا به نوعی توافق نمایید.
۵- آیا واحد مسکونی که مدتی تخلیه بوده است یا به ندرت از آن استفاده می شود از پرداخت شارژ معاف است؟
طبق ماده ۴ قانون تملک آپارتمان ها پرداخت حق شارژ ساختمان بصورت ماهانه الزامی است،چه از آن استفاده بشود چه اینکه خالی بماند.
✳️حق شارژ و تعمیرات ساختمان به بودن یا نبودن افراد ارتباط ندارد.
✳️واحدهای خالی فقط از پرداخت هزینه آب یا گاز مشترک ساختمان معاف هستند.
۶- آیا واحد مسکونی که مدتی تخلیه بوده است یا به ندرت از آن استفاده می شود از پرداخت شارژ معاف است؟
طبق ماده ۴ قانون تملک آپارتمان ها پرداخت حق شارژ ساختمان بصورت ماهانه الزامی است،چه از آن استفاده بشود چه اینکه خالی بماند.
💢حق شارژ و تعمیرات ساختمان به بودن یا نبودن افراد ارتباط ندارد.
💢واحدهای خالی فقط از پرداخت هزینه آب یا گاز مشترک ساختمان معاف هستند.
۷- موجر (صاحبخانه) چگونه می تواند فورا مستاجر را وادار به تخلیه مورد اجاره نماید؟
پیش شرط این امر این است که قرارداد اجاره عادی یا رسمی، فرقی نمی کند اما حتماً باید در انتهای آن علاوه بر موجر و مستاجر، دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشند.
👇 وقوع  هر یک از موارد زیر برای دریافت دستور تخلیه فوری کفایت میکند:
۱⃣مدت اجاره منقضی شده باشد
۲⃣مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه مبلغ اجاره، امتناع ورزد.
۳⃣ در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داده باشد یا محل مورد اجاره را مورد استفاده (غیر مشروع) کرده باشد و یا به هر علت دیگر…
در این صورت موجر می تواند به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه کند و خواسته ی خود را در دادخواست “دستور تخلیه” بنویسد نه “حکم تخلیه” و پس از بررسی این مرجع قضایی دستور تخلیه ملک صادر می شود.
۸- آیا خانه ای که در شان محکوم به پرداخت بدهی است جزو مستثنیات دین‌محسوب و نمیتوان آن را توقیف کرد؟
در شان بودن به تشخیص دادگاه میباشد مانند یک واحد آپارتمان ۸۰ متری البته متناسب با وضعیت محکوم علیه.
اگر واحد مسکونی به متراژ بزرگتر باشد یا منزلی در دو طبقه باشد، دادگاه اجرای حکم اقدام به فروش متراژ بزرگتر نموده و به میزان متناسب با شان محکوم علیه از وجه حاصل از فروش برای وی حفظ و مابقی را به محکوم له پرداخت میکند یا در مورد منزل دو طبقه، اقدام به توقیف و فروش یک طبقه خواهد نمود.
۹- من خانه ای اجاره کرده ام، الان مالک خانه را به شخص دیگری فروخته و صاحب جدید میگه من که با شما قرارداد ندارم و باید تخلیه کنید، آیا الان راهی هست؟
مالک جدید قائم مقام مالک قبلی نسبت به تعهدی است که با شما برقرار کرده هست و تمام حقوق شما محفوظ میباشد و تا اتمام قرارداد شما میتوانید در آن ملک سکونت داشته باشید.
۱۰- من یک طبقه بالای خانه ام را توسط بنگاه به شخصی اجاره دادم ولی الان پنج ماهه که اجاره نداده و اصلا به خانه هم سر نمیزند بنگاه هم جوابی به من نمیدهد باید چکار کنم؟  با تشکر
بنگاه این وسط مسئولیتی ندارد. میتوانید علیه مستاجر دعوی مطالبه اجاره بها طرح کنید و اگر حق فسخ در قرارداد به جهت عدم وصول اجاره بها داشته باشید، اجاره نامه را فسخ کنید.
۱۱- برگزاری مراسم در پیلوت و پارکینگ های مشاع چه قانونی دارد؟
🔸در بعضی موارد برخی افراد مراسم ها و جشن های خود را در پارکینگ برگزار می کنند که غالبا با سرو صدا همراه است و سبب ایجاد مزاحمت برای ساکنین می شود.
🔸بدانید که بر اساس ماده ۶۰قانون تملک اپارتمان ها استفاده از پارکینگ جهت برگزاری مجالس اختصاصی ساکنین صرفا با اجازه مدیر و کسب رضایت تمامی ساکنین امکانپذیر خواهد بود.
🔸در اینصورت جهت جبران هزینه های تحمیلی به ساختمان لازم است معادل چهار ماه شارژ به صندوق پرداخت گردد.
🔸البته در تبصره ۸این ماده آمده است که برگزاری مجمع عمومی ساختمان در محل پارکینگ از ماده فوق مسثنی است.
۱۲- هرگاه صاحب خانه، ملک خود را بفروشد، آیا قرارداد او با مستاجر به قوت خود باقیست و لازم نیست مستاجر با صاحب خانه جدید قرارداد دوباره امضا کند؟
 در زمانیکه فروشنده مالک ملک بوده و اقدام به انجام تعهدی کرده یعنی قرارداد اجاره ای تنظیم نموده طرفین باید نسبت به آن پایبند باشند، بنابراین بعد از هر گونه نقل و انتقال بر روی ملک مورد اجاره، حقوق ایجاد شده برای مستاجر تا زمان انقضاء قرارداد اجاره پا برجا می باشد و نه تنها تنظیم قرارداد جدیدی لازم نیست، بلکه مالک جدید تا انقضای مدت قرارداد، نمیتواند مستاجر را بلند کند.
۱۳- آیا استفاده واحدی از ساختمان مسکونی برای آرایشگاه زنانه منع قانونی دارد؟ واگر بله. بفرمائید کجا باید شکایت کرد؟
اگر از محل مسکونی استفاده تجاری می شود و ماهیت محل از جهت پروانه ساختمانی محلی برای سکنی باشد بله تخلف است. مرجع شکایت نیز کمیسیون‌ ماده ۱۰۰ می باشد.
۱۴- تکلیف مستاجر زمانی که مالک از گرفتن کلید خودداری می کند چیست؟
این مورد در ماده ۱۳ قانون رابطه مالک و مستاجر پیش‌بینی شده است و برابر آن «هر‌گاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از ‌تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود. ‌در صورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را ‌تأمین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند. ‌از این تاریخ رابطه استیجاری قطع می‌شود و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره‌ و دریافت کلید حاضر شود تا زمانی که مستأجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او به موجب مقررات این قانون و شرایط اجاره‌نامه برقرار است.»
📣 نکته؛ در حال حاضر اقدامات فوق از طریق شورای حل اختلاف محل وقوع ملک انجام می شود.
۱۵- بنده یک مغازه اجاره کردم و با اتمام مدت قرارداد در انتهای سال اول، قرارداد را با مالک تمدید نکرده ام و به او اعلام شفاهی کرده ام که پول پیش را مسترد نماید اما مالک(موجر) هم از اجاره دادن مغازه و هم از ارائه پول پیش بنده سرباز می زند. بنده برای دریافت پول پیش چه کاری باید انجام بدهم؟
ابتدا برای ایشان یک اظهارنامه ارسال کنید و ضمن تخلیه ملک و تحویل کلید به شورای حل اختلاف، برای استرداد ودیعه و مطالبه ضرر و زیان در صورت دیرکرد اقدام نمائید.
۱۶- زمینی را قولنامه ای خریده ام که خود مالک هم به سبب اینکه زمین به اوارث رسیده است سند رسمی ندارد؛ اما اسناد ومدارک انحصار وراثت دارد. چگونه این زمین رو به صورت رسمی ثبت وبرای آن سند بگیرم؟
شما می بایست مبادرت به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بیع به طرفیت فروشنده که یکی از وراث است برای(انتقال قراردادی به شما) و نیز همه وراث مالک اول ملک (به سبب قائم مقامی ایشان) نموده و دادگاه با فرض مخدوش نبودن صحت یا اصالت بیع نامه ابرازی ،پس ازاحرازِ انتقال به شما، مبادرت به صدور حکم الزام ورثه به تنظیم سند رسمی به نام شما خواهد کرد.
۱۷- آیا حق کسب و پیشه را می توان در قرارداد ساقط کرد. برای مثال در اجاره نامه قید شود که مستأجرهنگام تخلیه مکان تجاری حق دریافت حق کسب و پیشه را ندارد؟
اگر موضوع سؤال در مورد مکان تجاری  که مشمول قانون ۱۳۵۶ می باشد پاسخ منفی است زیرا حق کسب و پیشه یا تجارت حقی است که با تخلیه محل کسب به مستأجر تعلق می گیرد و این حق قبل ازآن که ایجاد شود قابل اسقاط نیست و برای تحقق آن برخلاف حق سرقفلی نیاز به پرداخت وجهی به مالک نیست اما اگر مکانی برای تجارت و کسب اجاره شده و مستأجرهنگام تنظیم قرارداد وجهی به مالک نپرداخته باشد یا درقرارداد اجاره متعهد شود که درزمان تخلیه حق دریافت حق کسب و پیشه ندارد به چنین شرطی ترتیب اثرداده نمی شود و چنانچه موجر برای تخلیه مستأجر به دادگاه مراجعه کرده باشد دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حکم به پرداخت حق کسب و پیشه را نیز صادر می کند.
۱۸- فرق دعوای خلع ید وتخلیه چیست ؟
چنانچه بین مالک و متصرف قراردادی مانند اجاره درمیان باشد ، باید دعوای تخلیه مطرح شود . اما اگر قراردادی وجود نداشته باشد ، مالک می تواند با اثبات مالکیت خود ( ارائه سند مالکیت ) و اثبات این موضوع که تصرف بدون اجازه او ایجاد شده است دعوای خلع ید را مطرح کند.
۱۹- اعتبار استشهادیه محلی چقدر است ؟آیا قاضی می تواند فقط به استناد آن حکم صادر کند ؟
استشهادیه یکی از مدارک جنبی است که به اندازه دلیل عادی اعتبار دارد. قضات برای صدور رای غالباً در پی دلائل ، امارات و مستندات محکم تری هستند و غالباً استشهادیه را به عنوان قرینه می پذیرند .و صدور رای بستگی به نظردادگاه دارد چرا که دادگاه می تواند بنابرعلم خود و اوضاع و احوال پرونده حکم صادر کند.
۲۰- یک سال در یک آپارتمان ساکن بودم  و۵٠ میلیون تومان به عنوان پول پیش به موجر پرداخت کردم .به دلایلی نتوانستم در زمان مقرر خانه را تحویل دهم به همین سبب  ازدو ماه قبل به مشاور املاک گفتم که یک ماه بیشتردرخانه می مانم و این یک ماه را از پول پیش کم کند و موجرهم موافقت کرد .مشاوراملاک هم قراردادی برای مدت یک ماه اضافه نوشت و ما ومشاور املاک آن را امضا کردیم ،اما موجربه بهانه ی نبودن درکشور ومشغله های گوناگون قرارداد را امضا نکرد .حال  خانه را تخلیه کرده ایم اما موجرپول پیش مارا نمی دهد و می گوید :تا زمانی که کسی این خانه را رهن نکند چون قرارداد را امضاء نکرده ام برای یک ماه اضافه روزی ۴٠٠ هزارتومان باید بپردازی .این درحالی است که  اجاره خانه ما ماهی ٧ میلیون تومان بوده ،آیا این درست است که چون ایشان قرارداد را امضا نکرده ما باید بیشتر ازاجاره ماهانه به ایشان پول بدهیم،آیا این درست است ؟درضمن موجر وکیل هم هست .
خیردرست نیست . به این دلیل که بنگاه ازسوی وی وکالت داشته است و شما فقط باید مبلغ اجاره بها را به میزانی که بابت این یک ماه قید شده است بپردازید و بیشتر از این مبلغ را موجر نمی تواند از شما بگیرد.
۲۱- برای تخلیه خانه ۴۰ روز از مالک مهلت گرفتم . پیامک هایی که برایش فرستاده ام موجود است ، اکنون مرا به گرفتن جریمه تاخیرتهدید  و درخواست کرده که  روزی ۵۰ هزار تومن به عنوان تاخیر به او بپردازم .آیا درخواست مهلت که از طریق پیامک به اطلاع موجر رسیده است و پرداخت نکردن ودیعه مدرک محسوب می شود؟
خیر. از زمان پایان قرارداد اجاره ،موجر می تواند خسارت تاخیر در تخلیه را برابرقرارداد اجاره و یا نظرکارشناس درخواست کند و ارسال پیامک و … موجب نخواهد شد که مستاجر به موجرخسارت  ندهد.
۲۲- خانه ای را به مدت یکسال اجاره کرده ام و قرارداد دستی نوشته شد وخودم ومالک امضاکردیم. دراجاره نامه فقط مشخصات مالک ومستاجر وخانه واجاره بها واین جمله نوشته شده (هرگاه یکی ازدو طرف بخواهد پیش ازتاریخ انقضا، به قرارداد پایان دهد باید یکماه زود تربه طرف دیگراطلاع دهد وفرصت بخواهد.). وچیزی مبنی براینکه مستاجر موظف است تخلیه کند ذکرنشده است. اکنون بعد ازگذشت دوماه مالک ازمن خواسته که خانه راتخلیه کنم. من هم شرایط مالی لازم برای جابه جایی راندارم. باتوجه به شرط ذکرشده در قرارداد، آیا باید یک ماه دیگرخانه راتخلیه کنم یا اینکه می توانم تا پایان یکسال آنجا بمانم؟ اگر کار به دادگاه بکشد حق با چه کسی است؟
درصورتی که تخلیه زودتر ازموعد ازطرف مستاجر و یا موجردرقرارداد قید نشده باشد ،مالک تا ازپیش از پایان  قرارداد اجاره نمی تواند قرارداد را فسخ کند.
۲۳- چنانچه  اجاره نامه رسمی بوده و مستاجر اجاره بها را نپردازد، برای تخلیه ملک تجاری چه باید کرد؟ 
چنانچه  اجاره نامه رسمی بوده و مستاجراجاره بها را نپردازد، برای تخلیه ملک باید به اداره ثبت یا دفترخانه ای که سند اجاره درآنجا تنظیم شده است مراجعه کرد.
دراین مورد قانونگذارحقی را برای دارنده سند رسمی درنظرگرفته است تا بتواند بدون مراجعه به دادگستری و تنظیم داد خواست و پی آمد های آن ، مستاجر متخلف را به پرداخت اجاره بها یا تخلیه مورد اجاره ملزم کند . بنابراین موجردارنده سند رسمی اجاره هم می تواند به اداره ثبت یا دفترخانه تنظیم کننده سند وهم به دادگستری مراجعه کند .درضمن اگر به اداره ثبت مراجعه کرده باشد و پس از مراجعه از حق خودصرف نظر کند دادگاه های دادگستری موظفند به درخواست او رسیدگی کنند.
۲۴- موجر درچه صورت باید برای مستاجری که اجاره بها را پرداخت نمی کند اظهارنامه بفرستد تا بتواند ازمزایای قانونی برای تخلیه مکان های تجاری بهره مند شود؟
درصورتی که میان موجر و مستاجر قرارداد اجاره تنظیم نشده و یا اگر تنظیم شده رسمی نبوده و قرارداد عادی باشد، فرستادن اظهارنامه ضروری است.
۲۵- قانون تخلیه مکان های تجاری درصورت نپرداختن اجاره بها چیست؟
براساس قانون روابط موجرو مستاجرمصوب سال ۱۳۵۶، درصورت نپرداختن اجاره بها درمکان های تجاری ،قانونگذارحقی را برای دارنده سند رسمی درنظر گرفته است تا بتواند بدون مراجعه به دادگستری و تنظیم دادخواست ،مستاجر متخلف را به پرداخت اجاره بها یا تخلیه مورد اجاره ملزم کند.
۲۶- درصورتی که مستاجر اجاره بها را براساس مقررات پرداخت نکند و شرایط قانونی برای تخلیه او فراهم شود آیا نصف حق سرقفلی به او تعلق می گیرد؟
خیر، حق سرقفلی و یا حق کسب و پیشه به اوتعلق نمی گیرد و مورد اجاره ازتصرف او خارج می شود.
۲۷- برای اینکه موجر بتواند از حق تخلیه به سبب پرداخت نشدن اجاره بها بهره مند شود چه شرایطی باید وجود داشته باشد؟
این مورد با توجه به شرایط گوناگون دوحالت دارد:
حالت اول: اخطاریه ده روزه اداره ثبت (در مورد اجاره نامه رسمی) یا اظهارنامه (در مورد اجاره نامه عادی یا درمواردی که اجاره نامه موجود نیست) اولین باربه مستاجر ابلاغ می شود ومستاجر پس ازپایان مهلت ۱٠روزاجاره بها را پرداخت نمی کند، مستاجر پیش ازصدور حکم دادگاه، افزون براجاره بهای معوقه باید صدی بیست آن را به نفع موجردرصندوق دادگستری پرداخت کند که دراین حالت حکم تخلیه صادر نمی شود.
حالت دوم: مستاجر به منظوراذیت و آزارموجرهربارپس ازابلاغ اخطاریه یا اظهارنامه ده روزه درمهلت قانونی یعنی همان ده روزبه پرداخت اجاره بهای معوقه اقدام می کند. دراین صورت چنانچه مستاجر دوبار ظرف یکسال پس ازدریافت اخطاریه یا اظهارنامه به پرداخت اجاره بها اقدام کند و برای بارسوم اجاره بها را در مهلت قانونی پرداخت نکند، موجرمی تواند مستقیماً ازدادگاه درخواست تخلیه کند و دادگاه دیگرنمی تواند به مستاجر مهلت دهد یا او را از ارفاق حالت اول برخوردار کند و حکم تخلیه صادر می شود.
۲۸- مشاعات ساختمان شامل چه قسمت هایی می شود؟
بخش های مشترک مجتمع های آپارتمانی از قبیل زمین، تاسیسات گرمایشی و سرمایشی مشترک، چاه، انشعاب برق مشترک، بالابر، فاضلاب، انشعاب آب مشترک ، انبار مشترک، لوله ها و سیم های برق، اسکلت ساختمان، بام، راهرو و راه پله ها، درو پنجره ها در قسمت های عمومی، رختشوی خانه، حیات، محوطه ساختمان که بخشی از ملک است، حیات خلوت، اتاق سرایدار، نمای ساختمان، انبار عمومی و تلفن مرکزی دراصطلاح مشاعات ساختمان شناخته می شوند. آنچه که برابرصورت جلسه تفکیکی آپارتمان ها به آپارتمانی خاص اختصاص ندارد مشترک و مورد استفاده همه مالکان و متصرفان قانونی است. این بخش هاغیرقابل انتقال است وهرمالک یا قائم مقام او به نسبت مالکیت خود و مساحت آپارتمانش درآن ها به صورت مشترک و مشاعی سهیم است.
۲۹- مالک واحد زیرزمین آپارتمان ۶ واحدی کوچکی هستم ، قسمت روبروی من شوفازخانه بوده وهم اکنون تخلیه شده و همسایه ها از پکیج استفاده می کنند .آیا جزو مشاعات است ؟ و آیا می توانم آن را ازهمسایه ها خریداری کنم؟
آری جزو مشاعات است.هرمشاعی قابل خرید و فروش است . بنابراین برای خرید باید توافق کنید و دیگرصاحب خانه ها راضی باشند.
۳۰- درمتجمع مسکونی ۲۰۰ واحدی زندگی میکنیم که دارای محوطه ای مشاع  وبازبدون فضای سبز و…است . آیا درقانون برای برقراری آرامش و پایان تجمع ساکنان و به خصوص بازی بچه ها درمحوطه یاد شده درشب زمانی لحاظ شده است یا خیر؟
در این مورد هیئت مدیره ساختمان می توانند تصمیم گیری کنند.
۳۱- مدیرمجتمع برای شکایت ازساکنان درخصوص برخی امورمجتمع به کدام مرجع باید مراجعه کند؟
شورای حل اختلاف
۳۲- درپاره ای موارد دیده می‌شود بانوانی به دایرکردن آرایشگاه یا مشاغل دیگر درفضای مسکونی اقدام می کنند که موجب سلب آسایش و ایجاد مزاحمت‌ برای سایر ساکنان می‌شود. آیا می توان در مجتمع های مسکونی این مشاغل را دایر کرد؟
بر اساس ماده ۵۰ ،ساختمان صرفاً محل مسکونی بوده و هرگونه استفاده تجاری و اداری از آپارتمان‌ها ممنوع است.
۳۳- آیا قانونی در باره استفاده غیرمتعارف مهمانان یکی از واحدها از پارکینگ ساختمان وجود دارد؟
براساس ماده ۵۲ هر یک ازواحدهای ساختمان فقط یک پارکینگ دارند ومالک مجازبه پارک فقط یک خودرو است که محل آن در صورت جلسه تفکیکی ساختمان مشخص شده و درساختمان نیزبا نصب پلاک معیّن می‌تواند مشخص شود. پارک خودرو درغیر ازپارکینگ اختصاصی هر واحد وهمچنین پارک خودرو درمحل‌های مشاع درون پارکینگ که به منظور راحتی تردد و دورگرفتن خودروها درنظر گرفته شده، ممنوع است.
همچنین براساس ماده ۶۰ استفاده ازپارکینگ برای برگزاری مجالس اختصاصی ساکنان صرفاً با اجازه مدیر وکسب رضایت همه ساکنان امکانپذیر است . دراینصورت برای جبران هزینه‌های وارده به ساختمان لازم است معادل چهار ماه شارژ به صندوق پرداخت شود. البته در تبصره ۸ این ماده آمده است که برگزاری مجمع عمومی ساختمان در محل پارکینگ از این مورد مستثنی است.
۳۴- انباری واقع درزیرپله زیرزمین برای کدام واحد است؟
براساس ماده ۵۵ انباری واقع درزیرپله زیرزمین محل قراردادن وسایل سرایدار بوده و فضاهای اضافی دراتاقک آسانسور درپشت ‌بام و اتاق تأسیسات در پارکینگ صرفاً برای قراردادن وسایل مرتبط با ساختمان خواهد بود. دربرخی موارد دیده می‌شود که واحدی اقدام به بردن اسباب با آسانسور می‌کند یا نخاله‌های باقی مانده از تعمیرا ت واحد خود را با آسانسور جابه‌ جا می‌کند .در این گونه موارد نیز قانونگذار چاره‌ ای اندیشیده است. بر طبق ماده ۵۶ اسباب‌ کشی و حمل مصالح ساختمانی و نخاله‌های ناشی از تعمیرات با آسانسور ممنوع بوده و سرایدارمکلّف به ممانعت از انجام این عمل خواهد بود.
۳۵- مهمانی‌های خارج از زمان معمول چگونه باید برگزار شود؟
طبق ماده ۵۹ در مهمانی‌های شب‌ های غیرتعطیل بعد از ساعت ۲۲ و در شب‌های تعطیل بعد از ساعت ۲۴ رعایت سکوت کامل درساختمان از لحاظ صدای مهمانان و صدای موسیقی الزامی است.