شوراهای حل اختلاف استان فارس

شوراهای حل اختلاف شهر شیراز

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، میدان قائم کوچه یک مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف
تلفن : ۳۲۲۷۸۱۰۹

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، بلوار رحمت خیابان بنی هاشمی
تلفن : ۳۷۵۳۱۹۶۹

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، بلوار رحمت خیابان بنی هاشمی
تلفن : ۳۷۵۳۱۹۶۹

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، میدان قائم بلوار هجرت
تلفن : ۳۲۱۳۲۲۵۰۷

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، بلوارمدرس بلوار جانبازان ( پدونک) انتهای بلوار – ساختمان مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف
تلفن : ۳۲۲۷۸۱۰۹ 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، خیابان معدل-جنب دفتر هواپیمایی پردیس-ساختمان ۱۱۰- طبقه همکف
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، خیابان کریم خان زند – روبروی بانک کشاورزی مرکزی-انجمن زرتشتیان شیراز
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، شهرک رکن آباد – جنب مسجد علی ابن ابیطالب
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، شهر داریون- خیابان حسابی- کوچه شهید قنبری- دبیرستان انصار سابق
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، زندان عادل آباد
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، شهرک صنعتی شیراز
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، دروازه کازرون بهداشت مرکز انقلاب
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، روستای اسلاملو
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، روستای کیان آباد
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، روستای ظفر آباد
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، شهر صدرا بلوار البرز ۳ روبروی آژانس روزبه ساختمان فرات
تلفن : ۳۶۴۱۵۸۲۵

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، روستای بید زرد
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، بلوار شهید رجایی
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، بیمارستان ام ار ای
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، بلوارستارخان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، ارژن – کوهمره سرخی-روستای ریچی
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، ارژن – چهل چشمه
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، سیاخ دارنگون خانه خمیس
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، سیاخ دارنگون دره
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، بلوار جانبازان روبروی شهرک صدا و سیما مجتمع قضایی تصادفات
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، پل پیرنیا روبروی پمپ گاز ساختمان بیمه ایران
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، بلوار نصر جنب آرد خوشه بیمه آسیا
تلفن : ۳۲۳۵۶۷۲۹

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، شهر صدرا بلوار البرز ۳ روبروی آژانس روزبه ساختمان فرات
تلفن : ۳۶۴۱۵۸۲۵

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، روستای کودیان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، ارژن – خانه زنیان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، بلوار امیر کبیر خیابان یقطین کوچه ۷
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، خیابان سمیه اداره کار، تعاون و رفاه
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، ساختمان دادسرای ناحیه فرهنگ شهر
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، ساختمان نظام پزشکی
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، بلوار رحمت خیابان بنی هاشمی
تلفن : ۳۷۵۳۱۹۶۹

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، زندان عادل آباد شیراز
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، روستای قره باغ روستای گچی
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهر شیراز ، بلوار چمران بیمارستان فوق تخصصی مرکزی شیراز
تلفن : ۳۶۲۸۴۴۱۱

شوراهای حل اختلاف شهرستان های استان فارس

آدرس : استان فارس ، آباده ، خیابان ۱۷شهریور روبروی ستاد خبری سپاه
تلفن : ۴۴۳۴۵۷۶۶

آدرس : استان فارس ، آباده ، خیابان ۱۷شهریور روبروی ستاد خبری سپاه
تلفن : ۴۴۳۴۵۷۶۶

آدرس : استان فارس ، آباده ، خیابان امام-جنب اداره آموزش و پرورش
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، آباده ، خسرو شیرین اداره منابع طبیعی
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، آباده ، بیدک خیابان اصلی-ساختمان شورای اسلامی
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، آباده ، بهمن-جنب شهرداری
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، آباده ، صغاد-خیابان اصلی روبروی مسجد جامع
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، آباده ، سورمق-خیابان معلم ساختمان نمایندگی آموزش و پرورش
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، آباده ، شهر ایزدخواست
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، آباده ، خیابان هجرت -دادگستری
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، آباده ، خیابان ۱۷شهریور روبروی ستاد خبری سپاه
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، آباده ، خیابان امام -زندان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، آباده طشک ، خیابان شهید بهشتی ساختمان دادگستری
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، آباده طشک ، خیابان شهید بهشتی ساختمان دادگستری
تلفن : 

آدرس : استان فارس ،کازرون خ بهار آزادی
تلفن : ۴۲۲۱۷۸۴۰

آدرس : استان فارس ، آباده طشک ، ساختمان دهیاری
تلفن : 

آدرس : استان فارس ،ارسنجان ، شهرک امام خمینی 
تلفن : ۴۳۵۲۴۲۸۲

آدرس : استان فارس ،ارسنجان ، مجتمع شهر ارسنجان (ارسنجان شهرک امام خمینی )
تلفن : ۴۳۵۲۴۲۸۲

آدرس : استان فارس ،ارسنجان ، دادگستری ارسنجان خارج از مجتمع
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، استهبان بلوار امام علی (ع) پشت کارگاه مکانیکی سبقت
تلفن : ۵۳۲۲۳۵۳۸

آدرس : استان فارس ، استهبان اداره زندان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، استهبان رونیز سفلی
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، استهبان شهر ایج
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، استهبان رونیز علیا بخشداری
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، استهبان دهستان خیر شورای حل اختلاف
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، ارس- خرامه -بلوار شهرداری پشت اداره دامپزشکی
تلفن : ۳۲۷۲۶۹۱۰

آدرس : استان فارس ، ارس- خرامه -بلوار شهرداری پشت اداره دامپزشکی
تلفن : ۳۲۷۲۶۹۱۰

آدرس : استان فارس ، ارس- خرامه- روستای کفدهک
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، خرامه – روستای سفلی
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، خرامه- روستای سلطان آباد
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، خرامه – روستای کمجان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، خرامه – روستای مهرآباد
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، خرامه – روستای معزآباد جابری
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، صفاشهر بلوار وحدت روبروی دادگستری
تلفن : ۴۴۴۵۰۹۲۶

آدرس : استان فارس ، قادرآباد بلوار معلم جنب کلانتری ۱۲
تلفن : ۴۴۴۹۵۲۳۹

آدرس : استان فارس ، روستای مشکان مدرسه راهنمایی
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، روستای مظفرآباد ساختمان دهیاری
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، روستای شهیدآباد ساختمان دهیاری
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، مجتمع شهر قادر آباد خرم بید (قادرآباد بلوار معلم جنب کلانتری ۱۲ )
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، خنج بلوارمعلم
تلفن : ۵۲۶۲۸۱۷۱

آدرس : استان فارس ، خنج دهستان سیف آباد
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، خنج دهستان باغان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، خنج دهستان تنگ نارک
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، خنج دهستان محمله
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، داراب.بلوار دانشجو جنب دادگستری
تلفن : ۵۳۵۲۰۴۸۰

آدرس : استان فارس ، داراب. جنت شهر جنب شهرداری
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، داراب. زندان شهرستان داراب
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، داراب. بلوار دانشجو جنب دادگستری
تلفن : ۵۳۵۲۰۴۸۰

آدرس : استان فارس ، داراب. مستقر در دفتر بیمه
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، داراب. شهر فدامی
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، داراب. شهر دو برجی
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، داراب. دهستان نصروان روستای دولت آباد
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، داراب. روستای بختاجرد
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، داراب. روستای پاسخن
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، داراب. روستای مادوان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، داراب. روستای نصروان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، داراب. روستای سنگ چارک
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، داراب. روستای مروارید
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، داراب. جنت شهر
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، داراب. روستای تل بارگاه
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، داراب. روستای مرز
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، داراب. شهر رستاق
تلفن : ۵۳۵۲۰۴۸۰

آدرس : استان فارس ، سروستان روستای مهارلو نو دبیرستان فارابی
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، سروستان بلوار نماز شواری حل اختلاف
تلفن : ۵۲۶۲۸۱۷۱

آدرس : استان فارس ، سروستان شهر کوهنجان خیابان امام خمینی بلوار امام رضا( ع ) دبیرستان امام رضا( ع)
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، سروستان بلوار نماز شواری حل اختلاف
تلفن : ۵۲۶۲۸۱۷۱ 

آدرس : استان فارس ، زرقان بلوار امام خمینی خیابان شهیدرضا زاده روبرو فنی حرفه ای
تلفن : ۳۲۶۲۷۸۷۸

آدرس : استان فارس ، زرقان بلوار امام خمینی خیابان شهیدرضا زاده روبرو فنی حرفه ای
تلفن : ۳۲۶۲۷۸۷۸

آدرس : استان فارس ، زرقان روستای بندامیر
تلفن : ۳۲۶۲۷۸۷۸

آدرس : استان فارس ، زرقان رحمت آباد خیابان شهید پسندیده جنب بانک کشاورزی ساختمان مخابرات قدیم
تلفن : ۳۲۶۲۷۸۷۸

آدرس : استان فارس ، زرقان لپویی جنب شهرداری
تلفن : ۳۲۶۲۷۸۷۸

آدرس : استان فارس ، فسا انتهای خیابان شاهزاده قاسم
تلفن : ۵۳۳۱۴۹۵۵

آدرس : استان فارس ، فسا انتهای خیابان شاهزاده قاسم
تلفن : ۵۳۳۱۴۹۵۵

آدرس : استان فارس ، فسا مستقر در اداره زندان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، فسا انتهای خیابان شاهزاده قاسم
تلفن : ۵۳۳۱۴۹۵۵

آدرس : استان فارس ، ششده
تلفن :  ۰۹۱۷۳۳۲۱۶۴۴

آدرس : استان فارس ، واقع در مجتمع شهر فسا (فسا انتهای خیابان شاهزاده قاسم)
تلفن : ۵۳۳۱۴۹۵۵

آدرس : استان فارس ، واقع در مجتمع شهر ششده
تلفن : ۰۹۱۷۳۳۲۱۶۴۴

آدرس : استان فارس ، فسا زاهد شهر-مجتمع شوراهای حل اختلاف بخش شیبکوه
تلفن : ۵۳۴۳۴۵۶۵

آدرس : استان فارس ، فسا شهر نوبندگان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، مجتمع شهر شیبکوه (فسا-زاهد شهر-مجتمع شوراهای حل اختلاف بخش شیبکوه)
تلفن : ۵۳۴۳۴۵۶۵

آدرس : استان فارس ، فسا-زاهد شهر-مجتمع شوراهای حل اختلاف بخش شیبکوه
تلفن : ۵۳۴۳۴۵۶۵

آدرس : استان فارس ، فیروزآباد ، بلواربهشتی کوچه ۱
تلفن : ۳۸۷۳۷۱۶۵

آدرس : استان فارس ، فیروزآباد ، شهر میمند جنب ترمینال
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، فیروزآباد ، میدان بسیج اداره زندان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، فیروزآباد ، روستای دهبرم
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، فیروزآباد ، روستای احمد آباد
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، فیروزآباد ، روستای جایدشت
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، فیروزآباد ، روستای جوکان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، فیروزآباد ، شهر میمند جاده سیمکان دهستان پرزیتون
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، فیروزآباد ، بلواربهشتی کوچه ۱
تلفن : ۳۸۷۳۷۱۶۵

آدرس : استان فارس ، قیر- شهرک الهادی- خ پلیس
تلفن : ۵۴۵۲۷۶۹۶

آدرس : استان فارس ، قیر- شهرک الهادی- خ پلیس
تلفن : ۵۴۵۲۷۶۹۶

آدرس : استان فارس ، قیر- روستای هنگام
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، قیر- کارزین- بولوار شاهد- ک شهید محمدعلی عسکری
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، قیر- افزر- مرند
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، قیر- مبارک آباد- ساختمان شهرداری
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، قیر بازداشتگاه قیر وکارزین
تلفن : ۰۹۳۰۵۱۷۲۶۷۲

آدرس : استان فارس ، مرودشت ، چهار راه خ دولت آباد جنب آتشنشانی شبکه بهداشت
تلفن : ۴۳۲۳۳۰۰۱

آدرس : استان فارس ، مرودشت ، زندان دولت آباد مرودشت
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، مرودشت ، خیابان انتظام خیابان قانون دادگستری مرودشت
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، مرودشت ، سیدان خیابان اصلی
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، مرودشت ، دهستان کناره جنب پارک
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، مرودشت ، دهستان محمد آباد انتهای روستا
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، مرودشت ، دهستان نقش رستم کوی پاسگاه
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، مرودشت ، دهستان رودبال دفتر مخابرات
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، مرودشت ، دهستان شمال رحمت مدرسه راهنمایی
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، مرودشت ، شهر رامجرد شرکت تعاونی
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، مرودشت ، دهستان ابرج شرکت تعاونی
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، مرودشت ، روستای مهدیه شرکت تک میوه
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، کامفیروز ، روستای مشهد
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، کامفیروز ، روستای مشهد
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، کامفیروز ، روستای بکیان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، کامفیروز ، روستای خرم مکان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، کامفیروز ، بخش کر شهر خانیمن
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، ممسنی ، نوراباد خیابان نانوایی سپاه
تلفن : ۴۲۵۴۲۸۶۷

آدرس : استان فارس ، ممسنی ، دهستان فهلیان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، ممسنی ، روستای سردشت
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، ممسنی ، نوراباد خیابان نانوایی سپاه
تلفن : ۴۲۵۴۲۸۶۷

آدرس : استان فارس ، ممسنی ، شهر خومه زار جنب رستوران
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، ممسنی ، شهر بابامنیر ساختمان اداره بهزیستی
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، ممسنی ، روستای مورکی
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، ممسنی ، دهستان جوزار
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، ممسنی ، روستای پیراشگفت
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، کازرون ، خ بهار آزادی
تلفن : ۴۲۲۱۷۸۴۰

آدرس : استان فارس ، کازرون ، دهستان دریس
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، کازرون ، خ بهار آزادی
تلفن : ۴۲۲۱۷۸۴۰

آدرس : استان فارس ، کنارتخته – طبقه دوم دادگاه
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، خشت – روبروی دفتر امام جمعه
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، بالاده  بلوار معلم
تلفن : ۴۲۴۷۳۹۷۷

آدرس : استان فارس ، بالاده بلوار معلم
تلفن : ۴۲۴۷۳۹۷۷

آدرس : استان فارس ، بالاده دهستان دادین مدرسه شهید بیرامی
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، بالاده نرگس زار فامور
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، بالاده سرمشهد مدرسه آیت اله طالقانی
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، بالاده مجتمع شهری جره بالاده (بالاده بلوار معلم)
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، چنارشاهیجان قائمیه اول اولاد میرزایی
تلفن : ۴۲۴۱۵۹۰۸

آدرس : استان فارس ، چنارشاهیجان قائمیه اول اولاد میرزایی
تلفن : ۴۲۴۱۵۹۰۸

آدرس : استان فارس ، چنارشاهیجان شهر نودان جنب پاسگاه
تلفن : ۴۲۴۱۵۹۰۸

آدرس : استان فارس ، چنارشاهیجان مجتمع شهری چنارشاهیجان (قائمیه اول اولاد میرزایی)
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، کوار روبروی دانشکده علمی کاربردی
تلفن : ۳۷۸۲۴۸۴۸

آدرس : استان فارس ، کوار دهستان فرمشکان واقع در مجتمع
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، کوار بخش طسوج تعاونی روستایی
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، کوار  اکبرآباد بلوار اصلی خ امام حسین بهداشت قدیم
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، کوار روستای مظفری روبروی حسینیه
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، کوار روستای فتح آباد خانه بهداشت
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، رستم ، روستای شوسنی ضامنی
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، رستم ، مصیری
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، رستم ، کوپن جنب پاسگاه
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، رستم ، چهارطاق جنب پاسگاه
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، رستم ، دهنو شهرک
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، رستم ، بابامیدان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، رستم ، روستای منگودرز
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، رستم ،
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، زرین دشت ، حاجی آباد-خیابان بهار-کوچه بسیج
تلفن : ۵۳۷۲۳۸۴۷

آدرس : استان فارس ، زرین دشت ، دهستان خسویه ساختمان قدیم اداره پست
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، زرین دشت ، شهرپیر- میدان انتظار
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، زرین دشت ، دبیران – خیابان امام
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، بیضا ، هرابال
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، بیضا ، روستای بانش حسینیه
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، بیضا ، روستای شیخ عبود
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، بیضا ، روستای ملیان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، سپیدان ، اردکان بلوارپاسداران-جنب منطقه انتظامی
تلفن : ۳۶۷۲۰۶۲۰

آدرس : استان فارس ، سپیدان ، هماشهر- عباس آباد مدرسه ابتدایی شهیداندرزگو
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، سپیدان ، اردکان بلوارپاسداران-جنب منطقه انتظامی
تلفن : ۳۶۷۲۰۶۲۰

آدرس : استان فارس ، سپیدان ، مجتمع شهری سپیدان (اردکان بلوارپاسداران-جنب منطقه انتظامی)
تلفن : ۳۶۷۲۰۶۲۰

آدرس : استان فارس ، سپیدان ، روستای کمهر
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، سپیدان ، هماشهر- عباس آباد مدرسه ابتدایی شهیداندرزگو
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، سپیدان ، بخش همایجان- سرناباد- جنب پاسگاه انتظامی سرناباد
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، سپیدان ، روستای دلخان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، سپیدان ، بخش همایجان روستای دالین
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، گراش ، بلوار شهدا
تلفن : ۵۲۴۴۹۸۵۸

آدرس : استان فارس ، گراش ، دهستان ارد
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، گراش ، دهستان فداغ
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، لارستان – بیرم – بلوار خلیج فارس مجتمع شورای حل اختلاف بیرم طبقه دوم دادگاه
تلفن : ۵۲۵۵۴۰۴۲

آدرس : استان فارس ، لارستان- بخش بیرم دهستان بالاده
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، واقع در مجتمع شهر بیرم ( لارستان – ببرم – بلوار خلبج فارس مجتمع شوراب حل اختلاف ببرم طبقه دوم دادگاه )
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، لارستان بخش جویم-داد گاه عمومی جویم
تلفن : 

آدرس : استان فارس ،لارستان-بنارویه
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، لارستان بخش جویم – دهستان بلغان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، لارستان بخش جویم-روستای منصور اباد
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، لارستان شهرجدید بلوار فزهنگ
تلفن : ۵۲۲۴۲۷۲۷

آدرس : استان فارس ، لارستان بالاتر از راهنمایی و رانندگی- زندان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، لارستان دهستان عمادده
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، لارستان دهستان کورده
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، لارستان واقع در مجتمع شهر اوز (اوز خیابان منابع طبیعی )
تلفن : ۵۲۵۱۶۱۳۰

آدرس : استان فارس ، لارستان دهستان کوره
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، لارستان بید شهر
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، لارستان روستای صحرای باغ
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، لارستان دهستان دهکویه
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، لارستان دهستان لطیفی
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، لارستان دهستان فیشور
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، لارستان دهستان درز و سایبان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، لارستان شهرجدید بلوار فزهنگ
تلفن : ۵۲۲۴۲۷۲۷

آدرس : استان فارس ، لارستان اوز خ منابع طبیعی
تلفن : ۵۲۵۱۶۱۳۰

آدرس : استان فارس ، فراشبند-میدان الفتح
تلفن : ۳۸۷۵۷۳۴۶

آدرس : استان فارس ، فراشبند-دهرم-بلوار امام رضا(ع)روبروی جهاد کشاورزی
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، فراشبند-مجتمع شوراهای حل اختلاف فراشبند (فراشبند-میدان الفتح)
تلفن : ۳۸۷۵۷۳۴۶

آدرس : استان فارس ، فراشبند-نوجین-بلوار ولایت-کوچه قائم
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، لامرد قطب اداری روبروی اداره ثبت اسناد
تلفن : ۵۲۷۲۴۷۷۰

آدرس : استان فارس ، لامرد اشکنان حسینیه اعظم
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، لامرد علامرودشت -جنب مسجد فاطمه الزهرا
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، لامرد  چاه ورز جنب پایگاه مقاومت
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، مهر واقع در مجتمع شهر مهر (مهر- خیابان ارشاد)
تلفن : ۵۲۸۲۴۶۴۸

آدرس : استان فارس ، مهر- بلوار امام- دفتر امام جمعه
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، مهر وراوی-بلوار شاهد- خ ارشاد
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، مهر گله دار- خ قاضی جنب مدرسه دخترانه قاضی
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، مهر خوزی- جنب مخابرات
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، مهر اسیر- جنب ترمینال مسافربری
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، نی ریز ، بلوار استقلال خیابان شهاب
تلفن : ۵۳۸۳۹۰۰۶

آدرس : استان فارس ، نی ریز ، شهر مشکان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، نی ریز ، واقع در مجتمع شهر نی ریز (نی ریز بلوار استقلال خیابان شهاب )
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، نی ریز ، شهرک ریزآب
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، نی ریز ، روستای غوری
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، نی ریز ، دهستان دهچاه
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، نی ریز ، زندان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، نی ریز ، شهر قطروئیه
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، اقلید ، شهر سده
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، اقلید ، شهر سده
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، اقلید ، خیابان طالقانی بالاتر از بانک رفاه
تلفن : ۴۴۵۲۰۲۰۰

آدرس : استان فارس ، اقلید ، شهر حسن آباد
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، اقلید ، شهر دژکرد
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، اقلید ، روستای خنجشت
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، اقلید ، روستای شهرمیان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، اقلید ، خیابان طالقانی بالاتر از بانک رفاه
تلفن : ۴۴۵۲۰۲۰۰

آدرس : استان فارس ، اقلید ، روستای نظام آباد
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، بوانات -شهرک ولیعصر – جنب دادگستری
تلفن : ۴۴۴۰۵۲۵۲

آدرس : استان فارس ، بوانات – شهر کره ای آخر خیابان فرهنگ
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، بوانات -مزایجان – جنب اداره پست
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، بوانات -شهرحسامی -جنب حوزه منتظران مهدی
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، بوانات -دهستان سروستان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، بوانات -سیمکان – ساختمان دهیاری
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، بوانات -باغصفا – ساختمان دهیاری
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، بوانات -توجردی -ساختمان دهیاری
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، پاسارگاد -سعادت شهر – علی اباد
تلفن : ۴۳۵۶۷۸۲۵

آدرس : استان فارس ، پاسارگاد – مادرسلیمان – مدرسه شهید عمادی
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، خفر دادگاه عمومی
تلفن : ۵۴۵۰۲۸۸۷

آدرس : استان فارس ، خاوران شورای حل اختلاف
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، خفر تادوان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، مجتمع شهری خفر (خفر دادگاه عمومی)
تلفن : ۵۴۵۰۲۸۸۷

آدرس : استان فارس ، خفر مجتمع شهر خفر ( خفر دادگاه عمومی )
تلفن : ۵۴۵۰۲۸۸۷

آدرس : استان فارس ، جهرم – ساختمان شماره دو دادگستری جهرم
تلفن : ۵۴۴۴۰۰۸۲

آدرس : استان فارس ، جهرم – سیمکان روستای دوزه
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، جهرم – روستای شاغون
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، جهرم – روستای جرمشت
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، جهرم – بخش مرکزی حیدرآباد کنار بانک ملت
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، جهرم – شهر قطب آباد -مرکز بخش کردیان- ظهر قطب آباد روبروی شرکت مخابرات
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، جهرم – مستقر در زندان جهرم کوی شهید سحرخیز منطقه باغ عوض بین مقصود آباد و باغ عوض ندامتگاه جهرم
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، جهرم – خیابان ازادگان طبقه فوقانی ساختمان ال جی
تلفن : 

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
پیمایش به بالا