شوراهای حل اختلاف استان آذربایجان غربی

شوراهای حل اختلاف شهر ارومیه

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، خ والفجر روبروی پارک ملت مجتمع شوراهای حل اختلاف 
تلفن : ۳۳۳۶۲۴۵۱

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، خیابان دانش جنب دبیرستان چمران مجتمع شماره دو شوراهای حل اختلاف 
تلفن : ۳۲۲۵۳۳۳۹

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، خ کشتگر ( خ دانش ) ساختمان ماده ۱۰۰ شهرداری 
تلفن : ۳۲۲۵۳۳۳۹

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، میدان اذربایجان  
تلفن : ۳۲۳۸۵۹۰۴

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، جاده دریا زندان مرکزی 
تلفن : ۳۲۳۵۲۱۳۱

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، خ دانشکده ساختمان نظام پزشکی
تلفن : ۳۲۲۵۳۳۳۹

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، روستای امامزاده کوی مخابرات ساختمان دهیاری 
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، روستای بالانج رویروی پاسگاه  
تلفن : ۳۲۵۱۷۹۴۹

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، روستای رشکان
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، جاده انهر روستای نور بالاجوق بر خیابان اصلی  
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، جاده سرو صومای برادوست صومای شمالی روستای ممکان
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، روستای صومای جنوبی  
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، جاده سرو سه راه باکری روبروی بازرسی شهید حاتمی  
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، قزل عاشق
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، ورودی دهیاری روستای کشتیبان   
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، روستای راژان   
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، سیلوانا خیابان امام روبروی پاسگاه   
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، روستای دیزج مرگور   
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، روستای بالو     
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، روستای زیوه    
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، روستای میاوق ۳۰۰متر پایین تر جاده اصلی       
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، روستای ترکمان بغل پاسگاه ترکمان        
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، روستای موانا          
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، روستای یورقون آباد     
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، زندان مرکزی ارومیه    
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، شهرک گلمان      
تلفن : 

شوراهای حل اختلاف شهرستان های استان آذربایجان غربی

آدرس : استان آذربایجان غربی ، انزل ، قوشچی خیابان امام جنب تالار کامیونداران
تلفن : ۳۳۳۲۲۹۳۲

آدرس : استان آذربایجان غربی ، بخش انزل روستای قوشچی
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، بخش انزل روستای کهریز
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، انزل ، روستای قره باغ
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، نازلو ، نوشین شهر – خیابان امام – خیابان عدالت
تلفن : ۳۳۷۳۴۳۰۰

آدرس : استان آذربایجان غربی ، اشنویه – شهرک فرهنگیان – روبروی پارک شهر – جنب MDF ماردین
تلفن : ۴۴۶۲۷۶۶۰

آدرس : استان آذربایجان غربی ، اشنویه نالوس خیابان کردستان
تلفن : ۳۳۸۴۷۳۷

آدرس : استان آذربایجان غربی ، اشنویه روستای آغبلاغ دهیاری روستا
تلفن : ۳۳۸۳۵۳۲

آدرس : استان آذربایجان غربی ، اشنویه خیابان ساحلی بازداشتگاه اشنویه
تلفن : ۴۴۶۲۲۶۵۲

آدرس : استان آذربایجان غربی ، بوکان خیابان وحدت مجتمع شوراهای حل اختلاف بوکان
تلفن : ۴۶۲۶۰۱۸۱

آدرس : استان آذربایجان غربی ، بوکان خیابان کمربندی (سید قطب) جنب پارک کوی محمدیه ساختمان ریواس
تلفن : ۴۶۲۶۲۰۹۱

آدرس : استان آذربایجان غربی ، بوکان خیابان عدالت دادگستری
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، سیمینه دادگاه عمومی بخش سیمینه
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، سیمینه دهیاری روستای اوچ تپه
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، سیمینه دهیاری روستای داشبند
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، سیمینه دهیاری روستای جوانمرد
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، پلدشت بلوار بسیج روبروی کتابخانه عمومی انبار جهاد کشاورزی
تلفن : ۳۴۲۸۲۲۷۹

آدرس : استان آذربایجان غربی ، پلدشت بهلول آباد
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، پلدشت بهلول کندی
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، پلدشت روستای شوطلو
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، روستای حسن کندی
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، پیرانشهر – خیابان سعدی غربی – پایین تر از مجتمع فرهنگی و هنری
تلفن : ۴۴۲۳۶۳۲۸

آدرس : استان آذربایجان غربی ، پیرانشهر – روستای کوپر
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، پیرانشهر – روستای قلعه تراش
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، پیرانشهر – شهر لاجان گرد کشانه
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، پیرانشهر – روستای پسوه
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، پیرانشهر – روستای سیلوه
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، تکاب خیابان امام پایین تر از اداره اوقاف روبروی اداره اطلاعات
تلفن : ۴۵۵۳۴۳۹۹

آدرس : استان آذربایجان غربی ، تکاب روستای اغولبیک
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، تکاب روستای یولقون آغاج
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، تکاب روستای سبیل
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، تکاب روستای تخت سلیمان
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، تکاب روستای مائین بلاغ
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، تکاب روستای نبی کندی
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، تکاب روستای گوی آغاج
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، تکاب روستای قره بلاغ
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، تکاب روستای دورباش
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، تکاب روستای حسن آباد
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، چالدران میدان شهید فهمیده
تلفن : ۳۶۲۶۳۹۵۱

آدرس : استان آذربایجان غربی ، چالدران آواجیق اداره جهاد کشاورزی
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، چالدران روستای قرنقو دهیاری
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، چالدران روستای شادلوی سفلی دهیاری
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، چالدران روستای کردکندی دهیاری
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، چالدران روستای بدولی دهیاری
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، چالدران روستای شیخ سیلو
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، چایپاره قره ضیاالدین خیابان انقلاب روبروی ساختمان پست ساختمان شوراها
تلفن : ۳۶۷۲۹۱۵۵

آدرس : استان آذربایجان غربی ، چایپاره بخش حاجیلار
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، چایپاره روستای چورس
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، چایپاره روستای بسطام
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی خیابان چمران بلوار مطهری مجتمع شوراهای حل اختلاف
تلفن : ۳۶۴۶۴۲۹۴

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی بلوار شهید بهشتی پادگان شهید شرفخانلو
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی اداره زندان خوی
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی خیابان مطهری اداره مخابرات
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی خیابان اصفی اداره منابع طبیعی
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی فیرورق خیابان شهید باکری
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی دیزج دیز بوستان چهارده معصوم طبقه دوم دکتر مقدسی
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی ایواوغلی خ امام
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی قطور خیابان مرکز شهر قطور روبروی پارک طبقه دوم
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی قطور خیابان شهید امینی
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی روستای قوروق
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی روستای گوهران و کردنشین
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی روستای پیرکندی
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی روستای پکاجیک
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی روستای سعیدآباد
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی روستای کلوانس
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی روستای چاوشقلی
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی روستای اکبرآباد
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی روستای سکمن آباد
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی روستای باغدرق
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی روستای بدل آباد
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی روستای رهال
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی روستای دیزج جمشید خان
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی روستای شوربلاغ
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی روستای سراب
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی روستای زری
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی روستای بله سورسفلی
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی روستای ولدیان
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، خوی خیابان چمران بلوار مطهری مجتمع شوراهای حل اختلاف
تلفن : ۳۶۴۶۴۲۹۴

آدرس : استان آذربایجان غربی ، سردشت بلوار هفت تیر ساختمان شوراهای
تلفن : ۴۴۳۳۳۷۵۸

آدرس : استان آذربایجان غربی ، سردشت خیابان پیروزی بازداشتگاه سردشت
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، سردشت شهر ربط
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، سردشت شهر میرآباد
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، سلماس خیابان امام فلکه یادبود قائم جنب پارک ملت
تلفن : ۳۵۲۴۴۱۱۵

آدرس : استان آذربایجان غربی ، سلماس بلوار جمهوری روبروی کمیته امداد
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، سلماس تازه شهر
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، سلماس روستای ملحم
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، سلماس روستای کوزه رش
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، سلماس خیابان حافظ زندان سلماس
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شاهین دژ خیابان پاسداران کوچه رازی
تلفن : ۴۶۳۲۵۴۰۶

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شاهین دژ خیابان پاسداران کوچه جنب دادگستری
تلفن : ۴۶۳۳۵۵۵۰

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شاهین دژ محمودآباد
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، کشاورز خیابان معلم
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، کشاورز روستای چوبلوجه
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، کشاورز روستای احمدآباد
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، کشاورز روستای ظاهرکندی
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، کشاورز روستای صورین
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شوط خیابان بهشت جنب دادگستری
تلفن : ۳۴۲۷۶۳۵۸

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شوط شهر مرگنلر
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شوط روستای مخور
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شوط روستای خضرلو
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شوط روستای قره آغاج
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شوط روستای تازه کند
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شوط روستای باش کهریز
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شوط روستای صوفی
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، شوط یولاگلدی
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، ماکو خیابان ولیعصر خیابان دانشگاه ساختمان شورای حل اختلاف
تلفن : ۳۴۲۵۱۱۰۱

آدرس : استان آذربایجان غربی ، ماکو شهرک ولیعصر جنب اداره منابط طبیعی
تلفن : ۳۴۲۵۱۱۰۱

آدرس : استان آذربایجان غربی ، بازرگان خیابان امام روبروی شهرداری
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، بازرگان روستای کشمش تپه
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، بازرگان روستای قره تپه
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، بازرگان روستای قوش
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، مهاباد خیابان طالقانی غربی ساختمان قدیم دادگستری جنب شهرداری
تلفن : ۴۲۲۳۷۱۷۰

آدرس : استان آذربایجان غربی ، مهاباد روستای کل تپه
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، مهاباد روستای اگریقاش
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، مهاباد روستای برهان
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، مهاباد روستای قاضی آباد
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، مهاباد شهر خلیفان
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، مهاباد روستای یوسفکند
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، مهاباد روستای بادام 
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، مهاباد روستای سیاقول
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، مهاباد روستای دریاس
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، مهاباد بلوار توحید پایین تر از اداره آموزش و پرورش جنب راهنمایی و رانندگی اداره زندان
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب خیابان سربازان گمنام کوچه زمردی ساختمان قدیم دادگستری
تلفن : ۴۵۲۶۴۹۹۹

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب ساختمان اداره امور آب
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب ساختمان آموزش و پرورش
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای یاغلان تپه
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای گوگ تپه
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای حاصل قوبی افشار
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای چلیک
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای للکلو
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای زنجیرآباد
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای قبانکندی
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای تلخاب
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای حاج حسن مکریان
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای ویس آقاکندی
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای سرچنار
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای سوگلی تپه
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای ابراهیم آباد
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای گاومیش گلی
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای شبیلوی سفلی
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای شبیلوی علیا
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای ممدل
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای نصیرکندی
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای قاریاغدی
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای چالخماز
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای گل سلیمان آباد
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب شهر باروق
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای چای قطار
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای حیدرباغی
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای حاجی کندی
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای محمدقلی قشلاق
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای قره تپه
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای حاجی بهزاد
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای مظفرآباد
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای جارچلو
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای بکتاش
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای ساتلمش محمدلو
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای یاریجان خالصه
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای زینال کندی
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، میاندوآب مرحمت آباد خیابان شهید حسن زاده نرسیده به کمربندی
تلفن : ۴۵۳۲۳۱۷۱

آدرس : استان آذربایجان غربی ، نقده طبقه پایین دادگستری
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، نقده دهیاری بیگم قلعه
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، نقده انتهای بلوار مدرس مجتمع شوراهای حل اختلاف
تلفن : ۳۵۶۷۳۲۱۹

آدرس : استان آذربایجان غربی ، محمدیار روبروی شهرداری
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، محمدیار دهیاری حسنلو
تلفن : 

آدرس : استان آذربایجان غربی ، محمدیار مسجد شهرک المهدی
تلفن : 

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
اسکرول به بالا