شوراهای حل اختلاف استان خراسان رضوی

شوراهای حل اختلاف شهر مشهد

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، خیابان عبادی – روبروی عبادی ۸
تلفن : ۳۲۲۳۴۲۷۰

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، کوهسنگی – فلکه الن دشت
تلفن : ۳۸۴۶۰۳۷۰

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، بلوار طبرسی
تلفن : ۳۶۸۱۰۷۰

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، خیابان کوهسنگی – خیابان دکتر بهشتی ۴۰ – پلاک ۱۰۹
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، بلوار مدرس – کمیته امداد امام خمینی
تلفن : ۱-۳۲۲۳۸۷۷۰

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، بلوار فردوسی – خیابان ثمانه ۵ – پلاک ۷۸
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، بلوار شهید قرنی – نبش قرنی ۳۱ – جنب تعزیرات حکومتی
تلفن : ۳۷۲۴۴۶۵۸

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، بلوار دانش آموز – نبش دانش آموز ۲
تلفن : ۳۸۶۵۵۶۹۱

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، بلوار شفا
تلفن : ۳۷۵۲۷۵۳۱

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، بلوار شهید قرنی – نبش قرنی ۲۸
تلفن : ۳۷۲۵۷۸۰۴

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، انتهای خیابان امام رضا (ع) – ترمینال مسافرتی
تلفن : ۳۸۵۱۵۴۷۰

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، بلوار وکیل آباد – زندان مرکزی
تلفن : ۳-۳۸۶۷۹۰۱۱

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، بلوار مدرس – مجتمع قضایی امام خمینی
تلفن : ۳۲۲۲۲۱۵۱

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، رسالت – میدان میرزا کوچک خان
تلفن : ۳۲۵۶۲۲۷۰

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، قاسم آباد – اندیشه ۸
تلفن : ۳۶۶۳۵۲۷۲

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، کوی رضائیه – بلوار امت
تلفن : ۳۶۸۵۰۰۵

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، وکیل آباد – بلوار صدف
تلفن : ۳۸۶۸۰۸۰۲

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، بلوار مدرس ۲
تلفن : ۳۸۵۹۵۱۹۵

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، مدرس ۶
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، ملک آباد – روبروی بسیج
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، شهرک طرق – شهید ساعی ۳۱
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، بلوار فردوسی – سازمان آب و فاضلاب
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، مستقر در ستاد دیه مشهد
تلفن : 

شوراهای حل اختلاف شهرستان های استان خراسان رضوی

آدرس : استان خراسان رضوی ، بردسکن خیابان قائم نبش خیابان امام حسین
تلفن : ۵۵۴۲۴۶۶۰

آدرس : استان خراسان رضوی ، بردسکن خیابان امام رضا
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، بردسکن روستای درونه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، بردسکن خیابان قائم نبش خیابان امام حسین
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، بینالود جاده شاندیز روستای ویرانی
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، بینالود طرقبه جنب دادگستری طرقبه
تلفن : ۳۴۲۲۵۴۲۴

آدرس : استان خراسان رضوی ، بینالود شاندیز نرسیده به میدان دوم مقابل بانک صادرات
تلفن : ۳۴۲۸۴۹۳۰

آدرس : استان خراسان رضوی ، بینالود روستای ابرده
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، بینالود طرقبه شهرک صنعتی 
تلفن : ۳۴۲۲۵۴۲۴

آدرس : استان خراسان رضوی ، تایباد روستای محسن آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تایباد روستای خیابان
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تایباد روستای قلعه نو آبقه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تایباد روستای کرات
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تایباد روستای فرمان آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تایباد روستای اسد آباد دربند
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تایباد روستای رهنه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تایباد روستای پشته
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تایباد روستای بهلول آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تایباد روستای پلبند
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تایباد روستای استای
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تربت حیدریه شهر رباط سنگ جنب پاسگاه پلیس راه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تربت حیدریه شهر کدکن میدان امام حسن (ع) جنب مسجد سنگی
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تربت حیدریه شهر بایگ ابتدای بایگ ساختمان دادگستری
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تربت حیدریه روستای نسر
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، جغتای روستای شهرستانک
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، جغتای روستای نوباغ
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، جغتای روستای زرقان
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، جغتای روستای ابوچناری
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، جغتای روستای گوری
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، جغتای روستای زمند
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، جغتای روستای دستوران
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، جغتای روستای جبله
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، جغتای روستای کهنه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، جغتای روستای ریواده
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، جغتای روستای خداشاه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، جغتای روستای راهچمن
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، جغتای روستای نه محمدآباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، جغتای روستای فراشیان
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، جغتای روستای حسین آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، جغتای روستای آزادوار
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، جغتای روستای شفیع آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، جغتای روستای منیدر
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، خلیل آباد دهستان ششطراز روستای سعدالدین
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، خواف خیابان ۷۲ تن شهید ساختمان قدیم دادگستری
تلفن : ۵۴۲۲۹۱۲۶

آدرس : استان خراسان رضوی ، خواف سنگان جنب کلانتری سنگان
تلفن : ۵۴۲۲۹۱۲۶

آدرس : استان خراسان رضوی ، خواف قاسم آباد خیابان ثامن
تلفن : ۵۴۲۲۹۱۲۶

آدرس : استان خراسان رضوی ، خواف سلامی حنب پاسگاه انتظامی سلامی
تلفن : ۵۴۲۲۹۱۲۶

آدرس : استان خراسان رضوی ، خواف نشتیفان خیابان شمیران
تلفن : ۵۴۲۲۹۱۲۶

آدرس : استان خراسان رضوی ، خواف خیابان فصیح روبروی اداره پست
تلفن : ۵۴۲۲۹۱۲۶

آدرس : استان خراسان رضوی ، خوشاب سلطان آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، خوشاب روستای مشکان
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، خوشاب روستای سیدآباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، خوشاب روستای بلقان آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، داورزن مستقر در دادسرا
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، داورزن روستای صد خرو
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، داورزن روستای مزینان
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، سبزوار خیابان اسدآبادی چهار راه دادگستری
تلفن : ۴۴۲۲۴۰۴۰

آدرس : استان خراسان رضوی ، سبزوار روستای استیر
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، سبزوار روستای زعفرانیه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، سبزوار روستای جلین
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، سبزوار روستای رباط سرپوش
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، سبزوار روستای دولت آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، سبزوار روستای رودآب
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، سبزوار روستای ابارش
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، سبزوار خیابان اسدآبادی چهار راه دادگستری
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، سبزوار زندان مرکزی
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، ششتمد روبروی خانه بهداشت
تلفن : ۴۴۷۲۴۹۰۹۴

آدرس : استان خراسان رضوی ، ششتمد شامکان
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، ششتمد روستای قلعه وزیر
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، ششتمد روستای کیذور 
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، ششتمد روستای تندک
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، ششتمد روستای عزیزآباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، سرخس بلوار جانبازان پلاک ۶۷
تلفن : ۳۴۵۲۶۳۵۷

آدرس : استان خراسان رضوی ، سرخس بلوار جانبازان پلاک ۶۷
تلفن : ۳۴۵۲۶۳۵۷

آدرس : استان خراسان رضوی ، سرخس

آدرس : استان خراسان رضوی ، سرخس روستای مرزداران

آدرس : استان خراسان رضوی ، سرخس روستای سنگر

آدرس : استان خراسان رضوی ، سرخس روستای قوش خزایی

آدرس : استان خراسان رضوی ، سرخس روستای گنبدلی

آدرس : استان خراسان رضوی ، سرخس روستای ابراهیم آباد

آدرس : استان خراسان رضوی ، سرخس روستای کندکلی

آدرس : استان خراسان رضوی ، فریمان – خیابان سید جمال الدین- طبقه فوقانی صندوق امام حسن عسگری(ع)
تلفن : ۳۴۶۲۲۷۶۷

آدرس : استان خراسان رضوی ، فریمان دهستان سنگ بست روستای باغ سالار
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، فریمان دهستان بالابند روستای زرکک
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، فریمان دهستان دهستان بالابند روستای سردشت
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، فریمان روستای سفید سنگ
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، فریمان روستای فرهادگرد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، فریمان دهستان سنگ بست روستای احمد آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، فریمان روستای اقرعلیا
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، فریمان دهستان بالابند روستای آق کمرسفلی
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، فریمان روستای قلندرآباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، فریمان قلندرآباد – روستای کته شمشیر سفلی
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، فیروزه- بلوار امام رضا (ع) روبروی کلانتری مرکزی
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، قوچان- خیابان ناصرخسرو- نبش چهارراه چهارم- ساختمان قدیم دادگستری
تلفن : ۴۷۲۲۴۱۱۷

آدرس : استان خراسان رضوی ، قوچان- خیابان ناصرخسرو- نبش چهارراه چهارم- ساختمان قدیم دادگستری
تلفن : ۴۷۲۲۴۱۱۷

آدرس : استان خراسان رضوی ، کلات – روستای حصار
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، کوهسرخ شهر ریوش روبروی جهاد کشاورزی
تلفن : ۵۵۸۲۳۵۲۲

آدرس : استان خراسان رضوی ، کوهسرخ روستای تولا
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، کوهسرخ روستای طرق
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، کوهسرخ روستای ایور
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، کوهسرخ روستای کوشه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، گناباد- چهارراه شهدا- مجتمع شوراهای حل اختلاف
تلفن : ۵۷۲۵۰۵۸۷

آدرس : استان خراسان رضوی ، گناباد- بیدخت خیابان شهید دهقان ۲۰
تلفن : ۵۷۲۵۰۵۸۷

آدرس : استان خراسان رضوی ، گناباد- کاخک بولوار طالقانی روبرویی نانوایی
تلفن : ۵۷۲۵۰۵۸۷

آدرس : استان خراسان رضوی ، گناباد- دهستان بیلند پشت پاسگاه
تلفن : ۵۷۲۵۰۵۸۷

آدرس : استان خراسان رضوی ، گناباد- روستای مند
تلفن : ۵۷۲۵۰۵۸۷

آدرس : استان خراسان رضوی ، گناباد- روستای دلوئی روبروی مسجد جامع
تلفن : ۵۷۲۵۰۵۸۷

آدرس : استان خراسان رضوی ، نیشابور بلوار طالقانی اداره زندان نیشابور
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، نیشابور خیابان عطار ساختمان نظام پزشکی
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، نیشابور – شهر بار – ساختمان خانه بهداشت
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، نیشابور روستای میرآباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، نیشابور روستای صومعه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، نیشابور روستای باغشن گچ
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، نیشابور روستای خرمبک
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، نیشابور روستای هلالی
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، نیشابور روستای بوژان
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، نیشابور روستای ده شیخ
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، نیشابور روستای دهنو خالصه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، نیشابور روستای امامیه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، نیشابور روستای بحرودی
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، نیشابور روستای محموداباد فضل
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، نیشابور روستای بشراباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، نیشابور روستای سوقند
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، نیشابور روستای کلاته محمد جان
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، نیشابور روستای رحمت اباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان مه ولات ساختمان سابق دادسرای دادسرای عمومی و انقلاب
تلفن : ۵۶۷۲۲۵۰۲

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان مه ولات روستای مهنه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان مه ولات روستای عبدل آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان مه ولات روستای حسن آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان مه ولات روستای دوغ آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان مه ولات شادمهر خیابان امام رضا جنب پاسگاه انتظامی شهر شادمهر
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، زبرخان ، شهر قدمگاه
تلفن : ۴۳۲۲۴۶۶۰

آدرس : استان خراسان رضوی ، زبرخان ، خروین
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، زبرخان ، شهر دررود
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، زبرخان ، روستای بوِژمهران
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، زبرخان ، روستای اردوغش
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، زبرخان ، روستای ساحل عاج
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، زبرخان ، روستای خرو سفلی
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، زبرخان ، روستای باغشن
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، زبرخان ، روستای اسحاق آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، زبرخان ، روستای زبرخان
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، میان جلگه شهر عشق آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، میان جلگه مژد اباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، سرولایت ، روستای برزنون
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، سرولایت ، روستای عبداله گیوی
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، سرولایت ، روستای خواجه اباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، گلبهار روستای احمد آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، کاشمر خیابان منتظری جنوبی
تلفن : ۵۵۲۶۷۴۰۶

آدرس : استان خراسان رضوی ، کاشمر خیابان منتظری جنوبی
تلفن : ۵۵۲۶۷۴۰۶

آدرس : استان خراسان رضوی ، کاشمر روستای کسرینه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، کاشمر روستای قوژد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، کاشمر روستای فروتقه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، کاشمر روستای قلعه بالا
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان کلات- بلوار امام رضا۲- ساختمان سابق دادگستری
تلفن : ۳۴۷۲۲۸۶۰

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان کلات- دهستان هزار مسجد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان کلات- شهر زاوین
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان کلات- روستای سنگدیوار
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان کلات- روستای ایده لیک
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان کلات- دهستان زاوین روستای قلعه نو
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان کلات- روستای سررود
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان کلات- روستای چنار
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان کلات- روستای گرو
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان کلات- روستای امیر آباد

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان کلات- روستای آب گرم
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان کلات- روستای گرو
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تربت جام جنب شرکت زراعی
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تربت جام روبروی مدرسه هفت تیر
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تربت جام روستای اسماعیل آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تربت جام روستای سمیع آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تربت جام روستای موسی آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تربت جام روستای رحمت آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تربت جام روستای رونج
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تربت جام روستای امغان
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تربت جام روستای خیرآباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تربت جام روستای مومن آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تربت جام روستای کاریزنو
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تربت جام روستای رباط سمنگان
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تربت جام روستای ابدال آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، تربت جام جنب میلان بانک کشاورزی داخل کوچه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، جوین شمس آباد شاختمان دادگستری
تلفن : ۴۵۲۲۳۳۴۴

آدرس : استان خراسان رضوی ، جوین دادگستری جوین
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، جوین روستای یوسف آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، جوین روستای عباس آباد عرب
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، جوین روستای قزلقارشی
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، جوین روستای انداده
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، جوین روستای رامشین
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، جوین روستای حاج آباد حاج صفر
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، چناران- حاشیه جاده سنتو جنب نمایندگی سایپا
تلفن : ۶۱۲۷۵۳۵

آدرس : استان خراسان رضوی ، چناران- روستای رادکان
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، چناران- روستای سید آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، چناران- روستای بقمچ
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، خلیل آباد – انتهای خیابان باهنر
تلفن : ۵۷۷۲۱۰۵۳

آدرس : استان خراسان رضوی ، خلیل آباد شهر کندر
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، خلیل آباد دهستان ششطراز روستای جابوز
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، خلیل آباد دهستان ششطراز روستای نقاب
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، درگز خیابان آزادی ساختمان شوراهای حل اختلاف
تلفن : ۴۶۲۲۳۲۳۳

آدرس : استان خراسان رضوی ، درگز شهر چاپشلو
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، لطف آباد
تلفن : ۴۶۶۲۳۷۱۷

آدرس : استان خراسان رضوی ، لطف آباد روستای شمسی خان
تلفن : ۴۶۶۲۳۷۱۷

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان رشتخوار بلوار امام رضا طبقه همکف دادگستری رشتخوار
تلفن : ۵۶۲۲۲۶۵۵

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان رشتخوار شهر جنگل حمب مسجد جامع
تلفن : ۵۶۲۲۲۶۵۵

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان رشتخوار آستانه سنگان ابتدای جاده روستا
تلفن : ۵۶۲۲۲۶۵۵

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان رشتخوار احمد آباد کوچه نانوایی
تلفن : ۵۶۲۲۲۶۵۵

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان رشتخوار مهدی اباد جنب پاسگاه بسیج
تلفن : ۵۶۲۲۲۶۵۵

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان رشتخوار روستای سعادت آباد
تلفن : ۵۶۲۲۲۶۵۵

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان رشتخوار عباس آباد فرامیشان جنب مسجد صاحب الزمان
تلفن : ۵۶۲۲۲۶۵۵

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان رشتخوار فتح آباد خیابان امام رضا
تلفن : ۵۶۲۲۲۶۵۵

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان زاوه ساختمان شوراهای حل اختلاف
تلفن : ۵۳۷۲۵۵۴۵

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان زاوه روستای سه کاریزک ناگهانی
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان زاوه روستای صفی آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، شهرستان زاوه روستای قلعه آقا حسن
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، باخرز – بلوار امام خمینی – کوچه سلمان فارسی طبقه فوقانی نمایندگی نوشابه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، باخرز – روستای ارزنه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، باخرز – روستای همت آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، باخرز – روستای کردیان
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، باخرز – قلعه نو علیا طبقه فوقانی مسجد جامع
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، بجستان بلوار فرهنگیان دادگستری
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، بجستان شهر یونسی خیابان شهید عالی
تلفن : 

آدرس : استان خراسان رضوی ، صالح آباد- چهاراه شهید مطهری- مجتمع شهید بهشتی
تلفن : 

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
پیمایش به بالا