شوراهای حل اختلاف استان لرستان

شوراهای حل اختلاف شهر خرم آباد

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، کیلوتر ۵ جاده کوهدشت – روستای سراب چنگایی
تلفن : ۳۳۲۱۶۲۵۴

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، کیلومتر ۱۲ جاده سپیدشت – روستای سراب پرده چاهی
تلفن : ۳۳۲۱۶۲۵۴

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، کیلومتر ۵ جاده الشتر – روستای ریمله
تلفن : ۳۳۲۱۶۲۵۴

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، کیلومتر ۱۵ جاده الشتر – روستای رباط دولتشاه
تلفن : ۳۳۲۱۶۲۵۴

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، جاده کمربندی خوزستان – بعد از شرکت نفت – روستای کاکاشرف
تلفن : ۳۳۲۱۶۲۵۴

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، زاغه خیابان امام (ره)
تلفن : ۳۳۲۷۳۵۷۶

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، زاغه – بلوار ۲۲ بهمن – جنب دفتر امام جمعه
تلفن : ۳۳۲۷۳۵۷۶

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، کیلومتر ۶۰ جاده بروجرد – روستای پل هرو
تلفن : ۳۳۲۱۶۲۵۴

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، کیلومتر ۴ جاده بروجرد – جنب شرکت نفت
تلفن : ۳۳۲۷۳۵۷۶

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، ۹ کیلومتری غرب شهر زاغه – روستای میر احمدی
تلفن : ۳۳۲۷۳۵۷۶

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، جاده اندیمشک – جنب تیپ ۵۷ مستقر در زندان
تلفن : 

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، شهدای شرقی – کوچه مخابرات
تلفن : ۳۳۲۱۶۲۵۴

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، سه راه اسدآبادی – جنب بانک ملی مجتمع شهید مطهری
تلفن : ۳۳۳۲۷۰۸۳

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، خیابان ساحلی – پایین تر از پل شهدا سازمان زندان ها
تلفن : ۳۳۲۱۶۲۵۴

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، خیابان ولیعصر(عج) بالاتر از چهار راه اداره آب منطقه ای
تلفن : ۳۳۲۱۶۲۵۴

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، بالاتر از میدان کیو دره گرم جنب مدرسه تیزهوشان ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره)
تلفن : ۳۳۲۰۵۳۲۶

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، میدان عدالت خیابان امام خمینی(ره) دادگستری کل
تلفن : ۳۳۳۵۱۵۸۳

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، خیابان مطهری سرچشمه
تلفن : ۳۳۲۳۲۴۴۴

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، بالاتر از میدان کیو دره گرم جنب مدرسه تیزهوشان ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره)
تلفن : ۳۳۲۰۵۳۲۶

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، خیابان امام (ره) چهارراه بانک جنب شیرینی سرای پانیذ
تلفن : 

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، میدان کیو اداره شوراهای حل اختلاف
تلفن : ۳۳۲۲۸۰۱۶

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، چهار راه بانک طبقه بالای بانک آرمان
تلفن : ۳۳۴۳۰۹۸۸

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، اداره مخابرات
تلفن : ۳۳۲۲۷۰۱۸

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، میدان کیو خیابان ولیعصر (عج) انتهای سی متری پژوهنده مستقر در دادگستری
تلفن : ۳۳۱۹۴۳۶۵

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، روستای قدس خ باستان
تلفن : ۳۳۲۱۶۲۵۴

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، روستای صاحب الزمان کوچه شهید رجایی جنب خانه بهداشت
تلفن : ۳۳۲۱۶۲۵۴

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، کیلومتر پنج جاده الشتر روستای قلعه سنگی
تلفن : ۳۳۲۱۶۲۵۴

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، کیلومتر ۱۲ جاده الشتر روستای رباط نمکی
تلفن : ۳۳۲۱۶۲۵۴

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، روستای بهرامی کوچه لاله سوم ساختمان معلم
تلفن : ۳۳۲۱۶۲۵۴

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، ازنا سگوند روستای کریم آباد
تلفن : ۳۳۲۱۶۲۵۴

آدرس : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، کیلومتر ۷ جاده بروجرد- خرم آباد روستای کمالوند غلامعلی
تلفن : ۳۳۲۱۶۲۵۴

شوراهای حل اختلاف شهرستان های استان لرستان

آدرس : استان لرستان ، ازنا ، دادگستری شهرستان ازنا – مجتمع شهید ایت اله صادقی
تلفن : ۴۳۴۳۲۱۳۰

آدرس : استان لرستان ، ازنا ، روستای مدآباد – واقع در ساختمان متعلق به جهاد کشاورزی
تلفن : ۴۳۴۳۲۱۳۰

آدرس : استان لرستان ، ازنا ، روستای گرجی- واقع در ساختمان متعلق به دهیاری
تلفن : ۴۳۴۳۲۱۳۰

آدرس : استان لرستان ، ازنا ، روستای دربند – واقع در ساختمان متعلق به دهیاری
تلفن : ۴۳۴۳۲۱۳۰

آدرس : استان لرستان ، ازنا ، دادگستری شهرستان ازنا – مجتمع شهید آیت اله صادقی
تلفن : ۴۳۴۳۲۱۳۰

آدرس : استان لرستان ، ازنا ، مومن آباد – واقع در ساختمان متعلق به جهاد کشاورزی
تلفن : ۴۳۴۳۲۱۳۰

آدرس : استان لرستان ، الیگودرز – خیابان امام – دادسرا مجتمع شهید بهشتی
تلفن : ۴۳۳۴۰۴۸۰

آدرس : استان لرستان ، الیگودرز – روستای شهرک امام(ره)
تلفن : ۴۳۳۴۰۴۸۰

آدرس : استان لرستان ، الیگودرز – روستای فرسش
تلفن : ۴۳۳۴۰۴۸۰

آدرس : استان لرستان ، الیگودرز – بخش بربرود غربی شهرک اباذر
تلفن : ۴۳۳۴۰۴۸۰

آدرس : استان لرستان ، الیگودرز – بخش بربرود غربی روستای خان آباد
تلفن : ۴۳۳۴۰۴۸۰

آدرس : استان لرستان ، الیگودرز – بخش بشارت زلقی روستای بزنوید
تلفن : ۴۳۳۴۰۴۸۰

آدرس : استان لرستان ، الیگودرز – شول آباد
تلفن : ۴۳۳۴۰۴۸۰

آدرس : استان لرستان ، الیگودرز – خ امام دادسرا مجتمع شهید بهشتی
تلفن : ۴۳۳۴۰۴۸۰

آدرس : استان لرستان ، الیگودرز – خ امام (ره) زندان مرکزی
تلفن : ۴۳۳۴۰۴۸۰

آدرس : استان لرستان ، الیگودرز – بخش ززماهرو- روستای مرگ سر
تلفن : 

آدرس : استان لرستان ، سپید دشت
تلفن : ۳۳۱۳۸۱۴۳

آدرس : استان لرستان ، بیرانشهر ، مستقر در دادگستری بیرانشهر
تلفن : ۳۳۲۱۶۲۵۴

آدرس : استان لرستان ، بیرانشهر ، جاده بروجرد – بیرانشهر – روستای گل زرد
تلفن : ۳۳۲۱۶۲۵۴

آدرس : استان لرستان ، دلفان میدان امام خمینی (ره) خیابان مدرس
تلفن : ۳۲۷۳۳۰۸۰

آدرس : استان لرستان ، دلفان روستای برخوردار
تلفن : ۳۲۷۲۹۳۹۹

آدرس : استان لرستان ، دلفان روستای کاظم آباد نورعلی
تلفن : ۳۲۷۲۳۰۶۰

آدرس : استان لرستان ، دلفان روستای ظفرآباد نورعلی
تلفن : ۳۲۷۲۹۳۹۹

آدرس : استان لرستان ، دلفان روستای خلیفه آباد
تلفن : ۳۲۷۲۳۰۶۰

آدرس : استان لرستان ، دلفان روستای گلام بحری چواری
تلفن : ۳۲۷۲۹۳۹۹

آدرس : استان لرستان ، دلفان روستای شهرک امام خمینی(ره)
تلفن : ۳۲۷۲۳۰۶۰

آدرس : استان لرستان ، دلفان روستای فرهادآباد میربگ
تلفن : ۳۲۷۲۹۳۹۹

آدرس : استان لرستان ، دلفان روستای یوسف آباد دمباغ
تلفن : ۳۲۷۲۹۳۹۹

آدرس : استان لرستان ، دلفان روستای حسن آباد میربگ
تلفن : ۳۲۷۲۹۳۹۹

آدرس : استان لرستان ، دلفان روستای کفراج
تلفن : ۳۲۷۲۹۳۹۹

آدرس : استان لرستان ، شهرستان دلفان بخش کاکاوند شهر هفت چشمه
تلفن : ۳۲۷۶۰۴۹۴

آدرس : استان لرستان ، شهرستان دلفان بخش کاکاوند روستای هفت چشمه غلام آباد
تلفن : ۳۲۷۲۹۳۹۹

آدرس : استان لرستان ، شهرستان دلفان بخش کاکاوند روستای تقی آباد کن کت
تلفن : ۳۲۷۲۹۳۹۹

آدرس : استان لرستان ، شهرستان دلفان بخش کاکاوند روستای کهریز وروشت
تلفن : ۳۲۷۲۹۳۹۹

آدرس : استان لرستان ، شهرستان دلفان بخش کاکاوند شهر هفت چشمه نبش میدان جهاد
تلفن : ۳۲۷۶۰۴۹۴

آدرس : استان لرستان ، شهرستان دوره چگنی خیابان ولی عصر(عج)
تلفن : ۳۳۱۵۰۹۷۵

آدرس : استان لرستان ، شهرستان دوره چگنی روستای ویسیان
تلفن : ۳۳۱۵۰۲۹۶

آدرس : استان لرستان ، شهرستان دوره چگنی روستای چم دیوان
تلفن : ۳۳۱۵۰۲۹۶

آدرس : استان لرستان ، شهرستان دوره چگنی روستای تل سالار
تلفن : ۳۳۱۵۰۲۹۶

آدرس : استان لرستان ، شهرستان دوره چگنی روستای برکه
تلفن : ۳۳۱۵۰۲۹۶

آدرس : استان لرستان ، شهرستان دوره چگنی روستای چگه میرزاوند
تلفن : ۳۳۱۵۰۲۹۶

آدرس : استان لرستان ، شهرستان دوره چگنی روستای ریقان
تلفن : ۳۳۱۵۰۲۹۶

آدرس : استان لرستان ، شهرستان دوره چگنی روستای گندابه
تلفن : ۳۳۱۵۰۲۹۶

آدرس : استان لرستان ، شهرستان دوره چگنی روستای زرین چغا
تلفن : ۳۳۱۵۰۲۹۶

آدرس : استان لرستان ، شهرستان دوره چگنی روستای سرانبار تشکن
تلفن : ۳۳۱۵۰۲۹۶

آدرس : استان لرستان ، شهرستان دوره چگنی روستای زمزم و کالیاب
تلفن : ۳۳۱۵۰۲۹۶

آدرس : استان لرستان ، دوره روستای خاطره
تلفن : ۳۳۱۵۰۲۹۶

آدرس : استان لرستان ، کوهدشت ، مستقر در مجتمع شهید بهشتی
تلفن : ۳۲۶۴۲۳۴۶

آدرس : استان لرستان ، کوهدشت ، گراب اداره جهاد کشاورزی
تلفن : ۳۲۶۴۲۳۴۶

آدرس : استان لرستان ، کوهدشت ، درب گنبد حرم امام زاده محمد
تلفن : ۳۲۶۴۲۳۴۶

آدرس : استان لرستان ، کوهدشت ، روستای خوشناموند
تلفن : ۳۲۶۴۲۳۴۶

آدرس : استان لرستان ، کوهدشت ، بخش درب گنبد روستای بلوران
تلفن : ۳۲۶۴۲۳۴۶

آدرس : استان لرستان ، کوهدشت ، روستای قرعلیوند
تلفن : ۳۲۶۴۲۳۴۶

آدرس : استان لرستان ، کوهدشت ، روستای ذق زالیاب
تلفن : ۳۲۶۴۲۳۴۶

آدرس : استان لرستان ، کوهدشت ، بخش سر طرهان روستای چغاپیت
تلفن : ۳۲۶۴۲۳۴۶

آدرس : استان لرستان ، کوهدشت ، روستای بره کلک
تلفن : ۳۲۶۴۲۳۴۶

آدرس : استان لرستان ، کوهدشت ، روستای سرکوره
تلفن : ۳۲۶۴۲۳۴۶

آدرس : استان لرستان ، کوهدشت ، روستای جعفرآباد
تلفن : ۳۲۶۴۲۳۴۶

آدرس : استان لرستان ، کوهدشت ، روستای سپیده گل گل
تلفن : ۳۲۶۴۲۳۴۶

آدرس : استان لرستان ، کوهدشت ، میدان انقلاب نرسیده به پمپ بنزین
تلفن : ۳۲۶۴۲۳۴۶

آدرس : استان لرستان ، کونانی مستقر در دادگستری کونانی
تلفن : ۳۲۶۷۳۵۰۸

آدرس : استان لرستان ، کونانی روستای گرخشاب
تلفن : 

آدرس : استان لرستان ، رومشکان میدان فردوسی مستقر در دادگستری
تلفن : ۳۶۵۲۲۳۱۲۱

آدرس : استان لرستان ، رومشکان روستای رشنو
تلفن : ۳۲۶۵۱۹۸۰

آدرس : استان لرستان ، رومشکان روستای بازوند
تلفن : ۳۲۶۵۱۹۸۰

آدرس : استان لرستان ، رومشکان روستای رومیانی
تلفن : ۳۲۶۵۱۹۸۰

آدرس : استان لرستان ، رومشکان روستای نظرعلیوند
تلفن : ۳۲۶۵۱۹۸۰

آدرس : استان لرستان ، رومشکان روستای پادروند
تلفن : ۳۲۶۵۱۹۸۰

آدرس : استان لرستان ، رومشکان روستای سوری
تلفن : ۳۲۶۵۱۹۸۰

آدرس : استان لرستان ، رومشکان روستای ولیعصر سوری
تلفن : ۳۲۶۵۱۹۸۰

آدرس : استان لرستان ، رومشکان روستای آقاجان
تلفن : ۳۲۶۵۱۹۸۰

آدرس : استان لرستان ، رومشکان روستای رنگین بان
تلفن : ۳۲۶۵۱۹۸۰

آدرس : استان لرستان ، رومشکان میدان فردوسی مستقر در دادگستری
تلفن : ۳۶۵۲۲۳۱۲۱

آدرس : استان لرستان ، بروجرد میدان بهشت جنب اداره جهاد کشاورزی
تلفن : ۴۲۵۰۴۶۵۲

آدرس : استان لرستان ، بروجرد میدان بهشت جنب اداره جهاد کشاورزی
تلفن : ۴۲۵۰۴۶۵۲

آدرس : استان لرستان ، بروجرد روستای زرشگه
تلفن : ۴۲۵۰۹۹۶۶

آدرس : استان لرستان ، بروجرد روستای وزیرآباد
تلفن : ۴۲۵۰۹۹۶۶

آدرس : استان لرستان ، بروجرد روستای خایان
تلفن : ۴۲۵۰۴۶۵۲

آدرس : استان لرستان ، بروجرد بعد از شهرک مخابرات ندامتگاه مرکزی
تلفن : ۴۲۵۰۹۹۷۷

آدرس : استان لرستان ، اشترینان خیابان شهید نهاوندی
تلفن : ۴۲۵۵۰۹۵۹

آدرس : استان لرستان ، اشترینان خیابان شهید نهاوندی
تلفن : ۴۲۵۵۰۹۵۹

آدرس : استان لرستان ، اشترینان روستای ونایی
تلفن : ۴۲۵۵۰۹۵۹

آدرس : استان لرستان ، اشترینان روستای شهید بروجردی
تلفن : ۴۲۵۵۰۹۵۹

آدرس : استان لرستان ، پلدختر کوی بسیجیان
تلفن : ۳۲۲۲۸۵۸۹

آدرس : استان لرستان ، پلدختر روستای پاعلم
تلفن : ۳۲۲۲۲۵۴۵

آدرس : استان لرستان ، پلدختر روستای ولی عصر(عج)
تلفن : ۳۲۲۲۲۵۴۵

آدرس : استان لرستان ، پلدختر روستای شهید بیرانوند سراب حمام
تلفن : ۳۲۲۲۲۵۴۵

آدرس : استان لرستان ، پلدختر روستای هلوش
تلفن : ۳۲۲۲۲۵۴۵

آدرس : استان لرستان ، پلدختر روستای واشیان نصیر تپه
تلفن : ۳۲۲۲۲۵۴۵

آدرس : استان لرستان ، پلدختر روستای سراب عبدالعلی آبسرد
تلفن : ۳۲۲۲۲۵۴۵

آدرس : استان لرستان ، پلدختر روستای گل گل
تلفن : ۳۲۲۲۲۵۴۵

آدرس : استان لرستان ، پلدختر کوی بسیجیان
تلفن : ۳۲۲۲۸۵۸۹

آدرس : استان لرستان ، معمولان خ امام روبروی جهاد کشاورزی نبش کوچه بهزیستی
تلفن : ۳۲۲۵۲۳۷۸

آدرس : استان لرستان ، معمولان روستای افرینه
تلفن : ۴۳۳۲۳۷۸

آدرس : استان لرستان ، دورود بلوارمعلم میدان ولایت دادگستری شهرستان دورود
تلفن : ۴۳۲۳۸۰۹۷

آدرس : استان لرستان ، دورود اداره زندان شهرستان دورود
تلفن : ۴۳۲۳۸۰۹۷

آدرس : استان لرستان ، دورود مجتمع شهید بهشتی ۴۵ متری میدان ولایت دادگستری شهرستان دورود
تلفن : ۴۳۲۳۸۰۹۷

آدرس : استان لرستان ، دورود روستای چالانچولان
تلفن : ۴۳۲۳۸۰۹۷

آدرس : استان لرستان ، سلسله خیابان آیت اله بروجردی کوچه شهید پاپی احمد حسنوند
تلفن : ۳۲۵۲۹۶۲۳

آدرس : استان لرستان ، سلسله روستای ده رحم خیابان آیت الله بروجردی مجتمع شهید بهشتی
تلفن : ۳۲۵۲۹۹۹۳

آدرس : استان لرستان ، سلسله روستای امیر خیابان آیت الله طالقانی جنب آبفای روستایی
تلفن : ۳۲۵۲۹۶۲۳

آدرس : استان لرستان ، سلسله روستای هنام روستای سیاهپوش
تلفن : ۳۲۵۲۹۹۹۳

آدرس : استان لرستان ، سلسله روستای سراب سقا ساختمان دهیاری روستا
تلفن : ۳۲۵۲۹۹۹۳

آدرس : استان لرستان ، سلسله فیروزآباد ساختمان نمایندگی آموزش و پرورش بخش فیروز آباد
تلفن : ۳۲۵۲۹۹۹۳

آدرس : استان لرستان ، سلسله روستای تملیه 
تلفن : ۳۲۵۲۹۹۹۳

آدرس : استان لرستان ، سلسله روستای اصلانشاه
تلفن : ۳۲۵۲۹۹۹۳

آدرس : استان لرستان ، سلسله روستای عدل آباد
تلفن : ۳۲۵۲۹۹۹۳

آدرس : استان لرستان ، سلسله بخش مرکزی دهستان قلعه مظفری روستای چشمه برقی
تلفن : 

آدرس : استان لرستان ، سلسله خیابان آیت اله بروجردی کوچه شهید پاپی احمد حسنوند
تلفن : ۳۲۵۲۹۶۲۳

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
پیمایش به بالا