شوراهای حل اختلاف استان همدان

شوراهای حل اختلاف شهر همدان

آدرس : استان همدان ، شهر همدان ، میدان بیمه ، ابتدای کوچمشکی
تلفن : ۳۸۲۴۰۰۰۵

آدرس : استان همدان ، شهر همدان ، میدان بیمه – ابتدای کوچمشکی
تلفن : ۳۸۲۴۰۰۰۵

آدرس : استان همدان ، شهر همدان ، خیابان میرزاده عشقی روبروی بیمارستان سینا کوچه خاتونیه
تلفن : ۳۸۲۷۱۸۴۶

آدرس : استان همدان ، شهر همدان ، پیچ زندان بالاتر از بانک صادرات دانشگاه آزاد سابق طبقه اول
تلفن : ۳۸۲۷۶۶۱۵

آدرس : استان همدان ، شهر همدان ، زندان مرکزی
تلفن : ۳۴۳۷۲۱۱۲

آدرس : استان همدان ، شهر همدان ، مریانج میدان کربلا ابتدای ورودی شهر مریانج
تلفن : ۳۴۲۶۲۳۶۱

آدرس : استان همدان ، شهر همدان ، جورقان خیابان امام خمینی (ره) کوچه ۷
تلفن : ۳۴۳۷۲۳۶۷

آدرس : استان همدان ، شهر همدان ، چهار راه میدان بار مجتمع آخوند دادگاه خانواده
تلفن : ۳۸۲۶۴۰۱۳

آدرس : استان همدان ، شهر همدان ، میدان دانشگاه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان همدان
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، شهر همدان ، زندان مرکزی
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، شهر همدان میدان پروانه ها خیابان خاکی شورای حل اختلاف ستاد دیه شهرستان همدان 
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، شهر همدان میدان رسالت ابتدای بلوار ولایت بالاتر از کلانتری ۱۵ پلاک ۳۵ طبقه چهارم واحد ۵ شورای حل اختلاف ویژه انجمن حمایت از زندانیان
تلفن : ۳۸۲۱۶۵۷۷

شوراهای حل اختلاف شهرستان های استان همدان

آدرس : استان همدان ، اسدآباد بلوار شهید رضائیان جنب دادگستری
تلفن : ۳۳۱۱۶۹۱۷

آدرس : استان همدان ، اسدآباد بلوار شهید رضائیان جنب دادگستری
تلفن : ۳۳۱۱۶۹۱۷

آدرس : استان همدان ، اسدآباد روستای طویلان سفلی خیابان دهیاری دهیاری روستا
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، اسدآباد روستای آجین خیابان شهید کشوری جنب بخشداری آجین
تلفن : ۳۳۱۱۶۹۱۷

آدرس : استان همدان ، شهرستان اسدآباد روستای جنت آباد خیابان شهید ابراهیم مرجانی دهیاری روستا
تلفن : ۳۳۱۱۶۹۱۷

آدرس : استان همدان ، تویسرکان میدان شهید فرشید هرمزی جنب فرمانداری
تلفن : ۳۴۹۲۶۱۶۲

آدرس : استان همدان ، تویسرکان میدان شهید فرشید هرمزی جنب فرمانداری
تلفن : ۳۴۹۲۶۱۶۲

آدرس : استان همدان ، تویسرکان زندان مرکزی
تلفن : ۳۴۹۲۴۴۴۹

آدرس : استان همدان ، تویسرکان روستای اشتران
تلفن : ۳۴۸۲۴۶۰۶

آدرس : استان همدان ، تویسرکان ۲۰ متری مدرس سبزواری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان
تلفن : ۳۴۹۴۸۹۸۰

آدرس : استان همدان ، رزن بلوار امام بالاتر از بیمارستان خیابان گلستان ۲
تلفن : ۳۶۲۲۸۱۲۱

آدرس : استان همدان ، شهرستان رزن دادگستری شهرستان رزن
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، رزن خیابان امام کوچه عدالت دادسرای عمومی و انقلاب رزن
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، بخش سردرود شهر دمق خیابان انقلاب خیابان شهید خداکرمی دادگاه بخش دمق
تلفن : ۳۶۴۲۲۴۵۵

آدرس : استان همدان ، فامنین میدان آزادی بلوار شهید بهرامی
تلفن : ۳۶۸۲۵۱۷۸

آدرس : استان همدان ، فامنین دادگستری شهرستان فامنین
تلفن : ۳۶۸۲۳۸۸۳

آدرس : استان همدان ، فامنین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فامنین
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، نهاوند بلوار شهید حیدری ابتدای خیابان رسالت
تلفن : ۳۳۲۳۴۶۷۵

آدرس : استان همدان ، نهاوند بلوار شهید حیدری ابتدای خیابان رسالت
تلفن : ۳۳۲۳۴۶۷۵

آدرس : استان همدان ، نهاوند میدان شهدا بلوار اصلی شهرک شهید حیدری دادگستری نهاوند
تلفن : ۳۳۲۳۵۱۹۲

آدرس : استان همدان ، نهاوند بلوار شهید حیدری زندان مرکزی نهاوند
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، نهاوند روستای کوهانی
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، نهاوند روستای گیان
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، شهرستان نهاوند بخش خزل روستای شهرک
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، بخش خزل شهر فیروزان بلوار انقلاب ساختمان قدیمی بخشداری
تلفن : ۳۳۷۲۳۴۷۷

آدرس : استان همدان ، بخش قهاوند دادگاه سابق قهاوند بلوار امام علی (ع)
تلفن : ۳۸۴۶۲۲۰۸

آدرس : استان همدان ، بهار خیابان ۱۷ شهریور
تلفن : ۳۴۵۰۱۹۵۵

آدرس : استان همدان ، بهار بلوار معلم ساختمان دادگستری
تلفن : ۳۴۵۰۴۴۲۲

آدرس : استان همدان ، بهار بلوار معلم ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهار
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، بخش صالح آباد روستای همه کسی
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، بخش صالح آباد روستای بهادربیک
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، بخش صالح آباد بلوار شهرداری خیابان شهریار
تلفن : ۳۴۶۲۴۰۴۴

آدرس : استان همدان ، لالجین خیابان امام خیابان معلم جنب پژوهش سرا
تلفن : ۳۴۵۲۵۸۴۴

آدرس : استان همدان ، بخش لالجین دادگاه عمومی بخش لالجین
تلفن : ۳۴۵۲۵۷۵۴

آدرس : استان همدان ، کبودرآهنگ بلوار شهید بهشتی روبروی اداره پست
تلفن : ۳۵۲۲۷۵۷۷

آدرس : استان همدان ، کبودرآهنگ بلوار بعثت جنب پارک لاله دادگستری شهرستان کبودرآهنگ
تلفن : ۳۵۲۲۲۶۳۱

آدرس : استان همدان ، کبودرآهنگ بلوار بعثت جنب پارک لاله دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کبودرآهنگ
تلفن : ۳۵۲۲۲۶۳۱

آدرس : استان همدان ، کبودرآهنگ شیرین سو بلوار امام جنب فوریت پزشکی
تلفن : ۳۵۳۶۳۸۴۱

آدرس : استان همدان ، بخش گل تپه خیابان شهید مطهری شورای حل اختلاف
تلفن : ۳۵۳۲۸۶۶۸

آدرس : استان همدان ، گل تپه خیابان شهید مطهری دادگاه عمومی بخش گل تپه
تلفن : ۳۵۳۲۸۶۶۶

آدرس : استان همدان ، بخش گل تپه روستای قهورد سفلی ساختمان دهیاری
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، بخش گل تپه روستای علیصدر
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، بخش سامن روبروی تربیت بدنی نرسیده به میدان المپیک
تلفن : ۳۲۴۲۲۲۰۷

آدرس : استان همدان ، بخش سامن دهستان حرم رود سفلی روستای حسین آباد ناظم
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، بخش سامن روستای انوچ
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، ملایر شهرک ولیعصر میدان قائم جنب دادگستری
تلفن : ۳۳۳۵۲۷۱۰

آدرس : استان همدان ، ملایر روستای زنگنه ساختمان بخشداری
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، ملایر زندان مرکزی
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، ملایر دادگستری شهرستان ملایر
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، ملایر میدان امام حسین (ع) دادسرای عمومی و انقلاب ملایر
تلفن : ۳۳۳۵۰۰۴۶

آدرس : استان همدان ، ملایر شهرک ولیعصر میدان قائم دادگستری ملایر
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، ملایر روستای حرم آباد
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، شهرستان ملایر روستای علوی ساختمان دهیاری
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، شهرستان ملایر روستای پیروز ساختمان دهیاری
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، شهرستان ملایر روستای جوزان
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، شهرستان درگزین خیابان صدوقی دادگستری شهرستان
تلفن : ۳۶۴۶۵۲۲۷

آدرس : استان همدان ، شهرستان درگزین روستای شاهنجرین
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، جوکار جنب پلیس راه
تلفن : ۳۲۱۷۳۹۳۳

آدرس : استان همدان ، جوکار روستای حسین آباد شاملو
تلفن : 

آدرس : استان همدان ، شهرستان ملایر بخش جوکار دادگاه عمومی بخش
تلفن : ۳۲۱۷۳۳۰۷

آدرس : استان همدان ، شهرستان ملایر بخش جوکار روستای منگاوی
تلفن : 

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
پیمایش به بالا