شوراهای حل اختلاف استان گیلان

شوراهای حل اختلاف شهر رشت

آدرس : استان گیلان ، شهر رشت ، میدان انتظام – بلوار شهید شیون فومنی – مجتمع شورای حل اختلاف
تلفن : ۳۳۴۶۱۵۰۸

آدرس : استان گیلان ، شهر رشت ، میدان نیروی دریایی- دادسرای عمومی و انقلاب رشت
تلفن : ۳۳۴۵۰۹۳

آدرس : استان گیلان ، شهر رشت ، میدان انتظام – بلوار شهید شیون فومنی
تلفن : ۳۳۴۶۱۵۰۸

آدرس : استان گیلان ، شهر رشت ، بلوار شهید انصاری – جنب فروشگاه اسکار – مجتمع قضایی تصادفات
تلفن : ۳۳۷۲۶۶۲۴

آدرس : استان گیلان ، شهر رشت ، حافظ اباد – بنیاد شهید
تلفن : ۳۳۵۵۸۶۷۹

آدرس : استان گیلان ، شهر رشت ، بلوار لاکان – بلوار سمیعی
تلفن : ۳۳۴۸۰۱۰۰

آدرس : استان گیلان ، شهر رشت ، پل عراق – بازداشتگاه
تلفن : ۳۳۳۲۲۵۰۷

شوراهای حل اختلاف شهرستان های استان گیلان

آدرس : استان گیلان ، بندرانزلی – غازیان – میدان گمرک – جنب اداره گمرک
تلفن : ۴۴۴۲۳۰۵۰

آدرس : استان گیلان ، بندرانزلی غازیان – میدان گمرک – جنب اداره گمرک
تلفن : ۴۴۴۲۳۰۵۰

آدرس : استان گیلان ، بندرانزلی اداره زندان شهرستان بندرانزلی
تلفن : ۴۴۵۴۰۰۶۵

آدرس : استان گیلان ، بندرانزلی دهیاری کپورچال بعد از پایگاه
تلفن : ۴۴۴۲۳۰۵۰

آدرس : استان گیلان ، رضوانشهر جنب دادگستری – مجتمع شورای حل اختلاف
تلفن : ۳۳۴۲۶۹۹۰

آدرس : استان گیلان ، رودبار – خلیل آباد
تلفن : ۳۴۶۲۵۶۵۰

آدرس : استان گیلان ، رودبار – جنب اسنخر
تلفن : ۳۴۶۲۵۶۵۰

آدرس : استان گیلان ، رودبار – منجیل – کوی پاسداران
تلفن : ۳۴۶۴۵۳۸۳

آدرس : استان گیلان ، رودبار – لوشان مستقر در ساختمان شهرداری
تلفن : ۳۴۶۲۵۶۵۰

آدرس : استان گیلان ، رودبار – بره سر – بخشداری خورگام
تلفن : ۳۴۶۲۵۶۵۰

آدرس : استان گیلان ، رودبار – اداره زندان شهرستان رودبار
تلفن : ۳۴۶۲۵۶۵۰

آدرس : استان گیلان ، رودسر – خیابان ۷۲ تن – مجتمع شورای حل اختلاف
تلفن : ۴۲۶۲۱۱۰۴

آدرس : استان گیلان ، رودسر – چابکسر – ساختمان شهرداری
تلفن : ۴۲۶۲۱۱۰۴

آدرس : استان گیلان ، رودسر – کلاچای – کوچه هویزه – جنب دبیرستان دخترانه نرجس
تلفن : ۴۲۶۸۷۲۷۶

آدرس : استان گیلان ، رحیم آباد– حوزه قضایی رحیم آباد – طبقه همکف
تلفن : ۴۲۷۷۵۸۸۸

آدرس : استان گیلان ، تالش دادگستری سابق 
تلفن : ۴۴۲۲۸۸۲۳

آدرس : استان گیلان ، تالش اسالم – روبروی سه راه بخشداری – پاساژ حبیبی – طبقه دوم
تلفن : ۴۴۲۹۲۲۲۵

آدرس : استان گیلان ، تالش روستای جوکندان ساحلی شبستان مسجد انوش محله
تلفن : 

آدرس : استان گیلان ، تالش طولارود – جنب دانشگاه پیام نور
تلفن : 

آدرس : استان گیلان ، تالش روستای نیکاکری
تلفن : 

آدرس : استان گیلان ، حویق خیابان امام – روبروی تعاونی مرزنشینان – جنب عکاسی
تلفن : ۴۴۲۱۲۰۶۲

آدرس : استان گیلان ، حویق روستای ویزنه
تلفن : 

آدرس : استان گیلان ، حویق 
تلفن : ۳۳۵۵۶۶۲۲

آدرس : استان گیلان ، کرگانرود حوزه قضائی کرگانرود – طبقه همکف
تلفن : 

آدرس : استان گیلان ، ماسال شاندرمن – جنب پل بازار شاندرمن – ساختمان سابق شهرداری
تلفن : ۴۴۶۵۲۳۰۳

آدرس : استان گیلان ، ماسال – خیابان انقلاب – ساختمان ایلداری
تلفن : ۴۴۶۶۴۹۰۷

آدرس : استان گیلان ، لاهیجان – اداره آموزش و پرورش
تلفن : ۴۲۲۲۰۶۸۱

آدرس : استان گیلان ، لاهیجان – اداره زندان لاهیجان
تلفن : ۵۸۵۲۲۳۰۳

آدرس : استان گیلان ، لاهیجان – روستای لفمجان – ساختمان دهیاری
تلفن : ۴۲۳۷۶۱۲۹

آدرس : استان گیلان ، لاهیجان – روستای لیالستان – مدرسه شیخ زاهد
تلفن : ۴۲۳۶۸۴۲۱

آدرس : استان گیلان ، لاهیجان – اداره اصناف
تلفن : ۴۲۲۳۷۹۷۶

آدرس : استان گیلان ، لاهیجان – روستای بازکیا گوراب – ساختمان دهیاری
تلفن : ۴۲۲۹۳۸۳۸

آدرس : استان گیلان ، لاهیجان – روستای آهندان – ساختمان بسیج
تلفن : ۴۲۲۶۲۹۵۰

آدرس : استان گیلان ، لاهیجان – روستای سطلسر – ساختمان دهیاری
تلفن : ۴۲۲۳۶۵۲۹

آدرس : استان گیلان ، لاهیجان – خیابان امام خمینی – ساختمان دادگستری سابق
تلفن : ۴۲۲۳۹۴۲۰

آدرس : استان گیلان ، رودبنه – انتهای خیابان حشمت – روبروی شهرداری – دادگستری رودبنه
تلفن : 

آدرس : استان گیلان ، لنگرود
تلفن : ۴۲۵۴۱۴۰۹

آدرس : استان گیلان ، لنگرود روستای دیوشل ساختمان دهیاری
تلفن : ۴۲۵۰۹۱۲۱

آدرس : استان گیلان ، لنگرود ساختمان شهرداری اطاقور
تلفن : ۴۲۵۷۲۷۰۷

آدرس : استان گیلان ، لنگرود مجتمع کومله
تلفن : ۴۲۵۷۲۷۰۷

آدرس : استان گیلان ، لنگرود مستقر در درمانگاه چاف
تلفن : ۴۲۵۴۱۴۰۹

آدرس : استان گیلان ، لنگرود شلمان – کوچه شهید عیالوار – ساختمان اهدائی
تلفن : ۴۲۵۴۱۴۰۹

آدرس : استان گیلان ، لنگرود اداره زندان شهرستان لنگرود
تلفن : ۴۲۵۷۲۷۰۷

آدرس : استان گیلان ، آستارا – خیابان امام خمینی – جنب ثبت و احوال
تلفن : ۴۴۸۱۳۰۵۹

آدرس : استان گیلان ، آستارا – لوندویل – بازار
تلفن : ۴۴۸۶۰۷۵۷

آدرس : استان گیلان ، آستارا – جنب گمرک آستارا – خیابان جمهوری – اداره زندان عمومی
تلفن : ۴۴۸۳۰۴۴

آدرس : استان گیلان ، آستانه اشرفیه بلوار معین – بعد از شهرداری – مجتمع اداری
تلفن : ۴۲۱۳۱۰۳۰

آدرس : استان گیلان ، کیانشهر – روبروی کلانتری ۱۳
تلفن : ۴۲۸۲۱۶۱۶

آدرس : استان گیلان ، کیانشهر – بیست کیلومتری کیانشهر – روستای دستک
تلفن : ۴۲۸۴۳۰۵۰

آدرس : استان گیلان ، املش – میدان امام حسین
تلفن : ۴۲۷۲۱۶۱۵

آدرس : استان گیلان ، املش – روستای سورکوه – بهزیستی
تلفن : ۴۲۷۴۳۹۹۰

آدرس : استان گیلان ، املش – روستای کجید
تلفن : ۴۲۷۲۱۶۱۵

آدرس : استان گیلان ، املش – رانکوه – روبروی شهرداری
تلفن : ۴۲۷۶۳۸۱۴

آدرس : استان گیلان ، خشکبیجار ، کیلومتر یک جاده خشکبیجار
تلفن : ۳۴۴۶۰۷۴۷

آدرس : استان گیلان ، لشت نشاء – حوزه قضایی
تلفن : ۳۴۴۰۱۹۴۵

آدرس : استان گیلان ، خمام– ساختمان دهیاری سابق
تلفن : ۳۴۴۲۱۱۶۷

آدرس : استان گیلان ، خمام– خیابان امام-جنب حمام موسوی-طبقه دوم
تلفن : ۳۴۴۲۷۰۰۴

آدرس : استان گیلان ، خمام– کته سر – ساختمان کتابخانه
تلفن : ۳۴۴۲۱۱۶۷

آدرس : استان گیلان ، خمام– دهیاری
تلفن : ۳۴۴۲۱۱۶۷

آدرس : استان گیلان ، کوچصفهان – میدان شهرداری – جاده سنگر – جنب شهرداری
تلفن : ۳۴۵۵۶۹۷۱

آدرس : استان گیلان ، کوچصفهان – دهیاری بلسبنه
تلفن : ۳۴۵۵۶۹۷۱

آدرس : استان گیلان ، کوچصفهان – دهیاری کنارسر
تلفن : ۳۴۵۵۶۹۷۱

آدرس : استان گیلان ، سنگر- خیابان امام خمینی – پاساژ هاشمی – طبقه ۱
تلفن : ۲۵۷۲۲۸۹۰

آدرس : استان گیلان ، سنگر ، خیابان شریعتی – ساختمان دهیاری
تلفن : ۲۵۸۷۳۷۰۴

آدرس : استان گیلان ، سنگر ، اسلام آباد – انتهای بازار – ساختمان دهیاری
تلفن : ۲۵۷۲۲۸۹۰

آدرس : استان گیلان ، سنگر ، ساختمان دهیاری
تلفن : ۲۵۷۶۴۲۵۵

آدرس : استان گیلان ، سنگر ، روستای شهرستان دفتر شورای اسلامی
تلفن : ۲۵۷۲۲۸۹۰

آدرس : استان گیلان ، رضوانشهر ، جنب دادگستری – مجتمع شورای حل اختلاف
تلفن : ۳۳۴۲۶۹۹۰

آدرس : استان گیلان ، رضوانشهر ، پاساژ پره سر – طبقه دوم
تلفن : ۲۴۶۶۱۳۸۵

آدرس : استان گیلان ، رحیم آباد، حوزه قضائی رحیم آباد – طبقه همکف
تلفن : ۴۲۷۷۵۸۸۸

آدرس : استان گیلان ، رحیم آباد، مستقر در دهیاری طول لات
تلفن : ۴۲۷۷۵۸۸۸

آدرس : استان گیلان ، سیاهکل خیابان امام – جنب اداره دارائی
تلفن : ۴۲۳۲۳۶۰۲

آدرس : استان گیلان ، سیاهکل خیابان جانباختگان زلزله
تلفن : ۴۲۴۸۶۸۲۱

آدرس : استان گیلان ، شفت ، خیابان ولی عصر – روبروی بانک صادرات
تلفن : ۳۴۷۸۲۵۱۷

آدرس : استان گیلان ، شفت ، احمد سرگوراب – بلوار کشاورز – خ شهید جدیدی – مجتمع اداری – جنب میراث فرهنگی – ط اول
تلفن : ۳۴۷۸۲۵۱۷

آدرس : استان گیلان ، صومعه سرا ، ورودی صومعه سرا-جنب چای آرماد-مجتمع شورای حل اختلاف شهرستان صومعه سرا
تلفن : ۴۴۳۳۵۷۷۰

آدرس : استان گیلان ، صومعه سرا ، دبیرستان زینب (س) – روبروی بسیج
تلفن : ۴۴۳۹۴۰۸۳

آدرس : استان گیلان ، صومعه سرا ، دهیاری ضیابر
تلفن : ۴۴۳۳۵۷۷۰

آدرس : استان گیلان ، صومعه سرا ، دهیاری طاهرگوراب
تلفن : ۴۴۳۰۲۳۹۹

آدرس : استان گیلان ، صومعه سرا ، جاده بین الملل – اداره زندان
تلفن : ۴۴۳۲۳۱۲۱

آدرس : استان گیلان ، صومعه سرا ، ضیابر – ندامتگاه غرب گیلان
تلفن : ۴۴۳۲۳۱۰۲

آدرس : استان گیلان ، کرگانرود – حوزه قضائی – طبقه همکف
تلفن : 

آدرس : استان گیلان ، فومن – خیابان امام – دادگستری سابق
تلفن : ۳۴۷۳۵۲۰۴

آدرس : استان گیلان ، فومن – روستای حسین کوه – زندان فومن
تلفن : ۳۴۷۳۵۲۰۴

آدرس : استان گیلان ، فومن – روستای گوراب پس
تلفن : ۳۴۷۳۵۲۰۴

آدرس : استان گیلان ، فومن – روستای رودپیش
تلفن : ۳۴۷۳۵۲۰۴

آدرس : استان گیلان ، فومن – روستای لولمان
تلفن : ۳۴۷۳۵۲۰۴

آدرس : استان گیلان ، فومن – ماسوله – شهرداری شهر ماسوله
تلفن : 

آدرس : استان گیلان ، رودبنه ، روبروی پاسگاه – خیابان مولانا
تلفن : ۴۲۴۴۳۲۰۲

آدرس : استان گیلان ، رودبنه ، روستای ناصر کیاده
تلفن : ۴۲۴۴۳۲۰۲

آدرس : استان گیلان ، رودبنه ، روستای شیخ علی کلایه
تلفن : ۴۲۴۳۳۲۰۲

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
پیمایش به بالا