مراکز پزشکی قانونی استان فارس

مراکز پزشکی قانونی شهرستان های استان فارس

فارس / نی ریز      
کد مرکز: ۴۶۰
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارس
مسئول مرکز: خانم دکتر مژگان سمیع پور
آدرس: شهرستان نی ریز – خیابان قدس- روبروی بهداری قدیم
تلفن: ۵۳۸۳۷۹۹۵ – ۰۷۱
نمابر: ۵۳۸۳۷۹۹۵

فارس / نورآباد      
کد مرکز: ۴۳۹
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارس
مسئول مرکز: آقای دکتر دانش محمودی
آدرس: نورآباد ممسنی بلوار ولی عصر (عج) بعد از بیمارستان ولی عصر(عج) نرسیده به دانشگاه آزاد اسلامی
کد پستی: ۷۳۵۱۸۵۳۴۶۹
تلفن: ۴۲۵۳۱۰۹۸ – ۰۷۱
نمابر: ۴۲۵۳۱۰۹۸

فارس / مهر 
کد مرکز: ۴۳۳
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارس
مسئول مرکز: آقای دکتر سید عبدالرضا موسوی
آدرس: صبح ها: بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) مهر / عصر: گله دار – خیابان معلم روبروی داروخانه دکتر قادری
تلفن: ۵۲۸۵۵۱۰۰ – ۰۷۱
نمابر: ۵۲۸۵۵۱۰۰

فارس / مرودشت    
کد مرکز: ۴۲۹
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارس
مسئول مرکز: آقای دکتر هادی جوانمردی
آدرس: مرودشت :بعد از پل خان –فلکه عاشورا-کمربندی امام علی (بلوارشصت متری) کیلومتر یک – خ جهانگیر قشقایی (نبش دانشگاه آزاد) پشت کمیته امداد امام خمینی
تلفن: ۴۳۲۳۱۷۰۰ – ۰۷۱
نمابر: ۴۳۲۳۱۷۰۰

فارس / لامرد
کد مرکز: ۴۲۴
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارس
مسئول مرکز: آقای دکتر علی کشتکار
آدرس: شهرستان لامرد – بلوار ولی عصر – کوچه شماره ۶
کد پستی: ۷۴۳۴۱۷۴۶۶۷
تلفن: ۵۷۲۲۵۴۹۶ – ۰۷۱
نمابر: ۵۷۲۲۵۴۹۶

فارس / گراش       
کد مرکز: ۴۲۱
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارس
مسئول مرکز: آقای دکتر علیرضا گلستان
آدرس: شهرستان گراش-میدان شهید بهشتی- مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین علی‌(ع)
کد پستی: ۷۴۴۲۵۷۸۹۷۱
تلفن: ۵۲۴۴۲۰۰۱ – ۰۷۱
نمابر: ۵۲۴۴۲۸۲۶

فارس / کوار 
کد مرکز: ۴۱۸
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارس
مسئول مرکز: آقای دکتر مجید قاسمی
آدرس: کوار – خیابان امام خمینی خیابان شهید مظاهری روبروی بانک رفاه –جنب چاپخانه
کد پستی: ۷۳۴۶۱۷۷۴۶۹

تلفن: ۳۷۸۲۴۰۳۸ – ۰۷۱
نمابر: ۳۷۸۲۴۰۳۸

فارس / فسا  
کد مرکز: ۴۰۶
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارس
مسئول مرکز: آقای دکتر جهاندار جهانگیری
آدرس: فسا -جنب دانشگاه علوم پزشکی
کد پستی: ۷۴۶۱۹۱۷۸۶۱
تلفن: ۵۳۳۵۲۸۶۹ – ۰۷۱
نمابر: ۵۳۳۵۲۸۶۹

فارس / داراب       
کد مرکز: ۳۷۹
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارس
مسئول مرکز: آقای دکتر ایمان نصیری
آدرس: میدان فردوسی – بلوار دانشجو
تلفن: ۵۳۵۲۰۴۶۴ – ۰۷۱
نمابر: ۵۳۵۲۰۴۶۵

فارس / خرامه       
کد مرکز: ۳۷۳
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارس
مسئول مرکز: آقای دکتر امامقلی اکرمی مقدم
آدرس: خرامه- خیابان امام خمینی – خیابان چمران
کد پستی: ۷۳۴۴۱۸۴۸۵۸
تلفن: ۳۲۷۲۲۵۰۸ – ۰۷۱
نمابر: ۳۲۷۲۲۵۰۸

فارس / جهرم
کد مرکز: ۳۶۵
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارس
مسئول مرکز: آقای دکتر حسن خوش نیت
آدرس: خیابان عصر عاشورا،قبرستان فردوس
کد پستی: ۷۴۱۸۹۶۳۱۱۵
تلفن: ۵۴۲۲۳۰۳۵ – ۰۷۱
نمابر: ۵۴۲۲۳۰۳۵

فارس / بیضا
کد مرکز: ۳۶۳
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارس
مسئول مرکز: آقای دکتر کامران محمدی
تلفن: ۳۶۷۸۳۵۴۵ – ۰۷۱
نمابر: ۳۶۷۸۳۵۴۵

فارس / بوانات       
کد مرکز: ۳۶۱
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارس
مسئول مرکز: آقای دکتر اسماعیل رئیسی
آدرس: بوانات-سوریان-خیابان امام میدان۲۲ بهمن – طبقه فوقانی شیرینی فروشی ترنج
کد پستی: ۷۳۹۷۱۳۴۳۷۹
تلفن: ۴۴۴۰۲۰۲۰ – ۰۷۱
نمابر: ۴۴۴۰۲۰۲۰

فارس / آباده 
کد مرکز: ۳۵۴
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارس
مسئول مرکز: خانم دکتر لیلا رستگار
آدرس: انتهای خیابان رضوان جنب گلزار شهدا
کد پستی: ۷۳۹۱۶۵۷۱۶۱
تلفن: ۴۴۳۳۱۹۰۷ – ۰۷۱
نمابر: ۴۴۳۳۱۹۰۷

فارس / اقلید 
کد مرکز: ۳۴۸
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارس
مسئول مرکز: خانم دکتر زهرا کاوه
آدرس: اقلید – فلکه شهدا- خیابان چمران (مخابرات سابق) – تقاطع خیابان امام حسن
کد پستی: ۷۳۸۱۶۳۳۹۳۳
تلفن: ۴۴۵۳۳۴۳۴ – ۰۷۱
نمابر: ۴۴۵۳۳۴۳۴

فارس / استهبان      
کد مرکز: ۳۴۴
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارس
مسئول مرکز: آقای دکتر ابراهیم رضایی
آدرس: استهبان ،خیابان امامزاده ،روبروی بانک رفاه ،نبش کوچه سید شمس الدین
کد پستی: ۷۴۵۱۶۱۳۹۷۵
تلفن: ۵۳۲۲۱۰۴۸ – ۰۷۱
نمابر: ۵۳۲۲۱۰۴۸

فارس / کازرون     
کد مرکز: ۳۶
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارس
مسئول مرکز: آقای دکتر بیژن فرهمندفر
آدرس: کازرون جنب آرامستان سید محمد نوربخش
کد پستی: ۷۳۱۵۶۲۱۵۴۲
تلفن: ۴۲۲۲۸۰۲۹ – ۰۷۱
نمابر: ۴۲۲۱۹۷۳۳

فارس / فیروز آباد  
کد مرکز: ۳۳
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارس
مسئول مرکز: آقای دکتر امین دهقانی
آدرس: فیروزآباد،فلکه گاز،فلکه امام،سمت راست کوچه دست فروش‌ها
کد پستی: ۷۴۷۱۷۷۶۳۵۵
تلفن: ۳۸۷۲۸۸۷۶ – ۰۷۱
نمابر: ۳۸۷۳۷۸۶۱

فارس / شیراز       
کد مرکز: ۱۸
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارس
مسئول مرکز: مدیر کل: آقای دکتر علیرضا درودچی
آدرس: شیراز – میدان معلم – انتهای همت جنوبی – کیلومتر یک کمربندی معالی آباد – اداره کل پزشکی قانونی فارس
کد پستی: ۷۱۸۵۹۳۹۵۹۹
تلفن: ۳۶۳۲۵۳۴۳ – ۰۷۱
نمابر: ۳۶۳۲۴۸۰۱
پست الکترونیک: fr@lmo.ir

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان کرج با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

نماد اعتماد دادمان

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

۰۹۱۲۳۰۰۰۹۴۷

۰۹۰۲۷۳۴۲۹۴۲

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
پیمایش به بالا