کلانتری های استان آذربایجان غربی

کلانتری های ارومیه

آدرس : آذربایجان غربی ، ارومیه ، میدان دفاع مقدس- بلوار رسالت
تلفن : (۰۴۴۱) ۲۳۵۵۹۲۲

آدرس : آذربایجان غربی ، ارومیه ، چهار راه خیابان شهید مدنی ۱ و ۳
تلفن : (۰۴۴۱) ۲۳۵۲۶۳۳

آدرس : آذربایجان غربی ، ارومیه ، بلوار همافر
تلفن : (۰۴۴۱) ۲۲۲۲۶۳۳

آدرس : آذربایجان غربی ، ارومیه ، میدان مدرس
تلفن : (۰۴۴۱) ۳۴۴۴۷۰۰

آدرس : آذربایجان غربی ، ارومیه ، شهرک ایثار – بالاتر از پارک تخم مرغی
تلفن : (۰۴۴۱) ۳۸۲۲۰۰۰

آدرس : آذربایجان غربی ، ارومیه ، محله کشتارگاه – ابتدای خیابان کوهنورد
تلفن : (۰۴۴۱) ۲۷۷۷۳۳۰

آدرس : آذربایجان غربی ، ارومیه ، خیابان ۷ تیر جنب ترمینال شهرستان
تلفن : (۰۴۴۱) ۲۳۳۱۹۰۱

آدرس : آذربایجان غربی ، ارومیه ، شهرک بهداری – جنب مسجد امام حسین
تلفن : (۰۴۴۱) ۳۶۶۲۵۳۲

آدرس : آذربایجان غربی ، ارومیه ، شهرک فرهنگیان
تلفن : (۰۴۴۱) ۳۶۶۲۵۳۲

آدرس : آذربایجان غربی ، ارومیه ، خیابان البرز
تلفن : (۰۴۴۱) ۳۳۷۹۹۰۲

آدرس : آذربایجان غربی ، ارومیه ، پل قویون جنب سازمان آب
تلفن : (۰۴۴۱) ۳۴۶۳۹۳۰

آدرس : آذربایجان غربی ، ارومیه ، جاده مهاباد – روستای امام زاده کیلومتر ۱۲
تلفن : (۰۴۴۱) ۲۴۶۳۲۲۵

آدرس : آذربایجان غربی ، ارومیه ، جاده ارومیه به سلماس کیلومتر ۳۵ روستای امام کندی
تلفن : (۰۴۴۳) ۴۹۱۳۳۱۳

آدرس : آذربایجان غربی ، ارومیه ، جاده سنتو (بالانج) کیلومتر ۱۸ جاده ارومیه به اشنویه روستای بالانج
تلفن : (۰۴۴۱) ۲۶۴۳۴۱۶

آدرس : آذربایجان غربی ، ارومیه ،جاده ارومیه به مهاباد کیلومتر ۳۵ روستای رشکان
تلفن : (۰۴۴۱) ۲۵۴۳۲۵۰

آدرس : آذربایجان غربی ، ارومیه ، جاده ارومیه سلماس کیلومتر ۲۵ نوشین شهر
تلفن : (۰۴۴۳) ۳۷۲۲۵۹۷

آدرس : آذربایجان غربی ، ارومیه ، جاده ارومیه سلماس کیلومتر ۴۵ شهر قوشچی
تلفن : (۰۴۴۳) ۳۲۲۲۶۳۳

آدرس : آذربایجان غربی ، ارومیه ، جاده ارومیه سرو کیلومتر ۲۰ روستای نازلو
تلفن : (۰۴۴۱) ۴۵۸۲۵۷۲

آدرس : آذربایجان غربی ، ارومیه ، جاده ارومیه به سلماس کیلومتر ۷ روستای بالو
تلفن : (۰۴۴۱) ۳۵۳۲۱۶۸

آدرس : آذربایجان غربی ، ارومیه ، جاده (شهید کلانتری) کیلومتر ۲۰- دهستان توپراق قلعه – روستای باش قلعه
تلفن : (۰۴۴۱) ۴۳۴۳۷۷۱

آدرس : آذربایجان غربی ، ارومیه ، جاده ارومیه به مهاباد کیلومتر ۱۵ جاده فرعی روستای ترکمان
تلفن : (۰۴۴۱) ۴۳۷۴۰۶۰

آدرس : آذربایجان غربی ، ارومیه ، جاده سرو کیلومتر ۵۰ جنب گمرک سرو
تلفن : (۰۴۴۳) ۴۸۹۲۴۲۱

آدرس : آذربایجان غربی ، ارومیه ،جاده شهید کلانتری کیلومتر ۲۰

کلانتری های اشنویه

آدرس : آذربایجان غربی ، اشنویه ، بلوار شهدا – جنب فرمانداری
تلفن : (۰۴۴۴)۵۶۲۲۷۷۴

آدرس : آذربایجان غربی ، اشنویه ، کیلومتر ۶ جاده ناویه خان داخل روستای بیمضروته
تلفن : (۰۴۴۴)۵۹۱۸۳۰۷

آدرس : آذربایجان غربی ، اشنویه ، کیلومتر ۱۰ جاده اشنویه به پیرانشهر داخل بخش نالوس
تلفن : (۰۴۴۴)۵۷۲۳۲۰۱

آدرس : آذربایجان غربی ، اشنویه ، کیلومتر ۱ جاده اشنویه به ارومیه- سه راهی نقده روستای نلیوان
تلفن : (۰۴۴۴)۵۷۳۳۴۵۷

کلانتری های بوکان

آدرس : آذربایجان غربی ، بوکان ، کمربندی شمالی- روبروی دادگستری
تلفن : (۰۴۸۲)۶۲۳۳۸۸۳

آدرس : آذربایجان غربی ، بوکان ، خیابان انقلاب – نرسیده به ساختمان شهرداری
تلفن : (۰۴۸۲)۶۲۲۳۶۳۲

آدرس : آذربایجان غربی ، بوکان ،  محله امیر آباد – سه راهی شهریکند
تلفن : (۰۴۸۲)۶۲۳۰۸۰۶

آدرس : آذربایجان غربی ، بوکان ، کیلومتر ۲۵ جاده بوکان میاندوآب شهر سیمینه خیابان اصلی
تلفن : (۰۴۸۲)۶۵۲۳۲۲۹

آدرس : آذربایجان غربی ، بوکان ، کیلومتر ۳۰ جاده روستای سلامت روستای قوروچای
تلفن : (۰۴۸۲)۶۶۴۳۱۰۰

آدرس : آذربایجان غربی ، بوکان ، کیلومتر ۲۵ جاده سد بوکان روستای تکان تپه
تلفن : (۰۴۸۲)۲۶۶۱۲۱۱۰

آدرس : آذربایجان غربی ، بوکان ، کیلومتر ۴ جاده بوکان میاندوآب روستای ناچیت
تلفن : (۰۴۸۲)۶۲۳۴۴۸۰۰

آدرس : آذربایجان غربی ، بوکان ، خروجی شهرستان بوکان به سقز
تلفن : (۰۴۸۲)۶۳۳۱۰۰۶

کلانتری های پلدشت

آدرس : آذربایجان غربی ،  شهرستان پلدشت میدان انقلاب ابتدای خیابان سرباز
تلفن : (۰۴۶۲) ۴۶۲۲۵۲۱

آدرس : آذربایجان غربی ، پلدشت ، کیلومتر ۴۵ جاده پلدشت به چایپاره – شهر ارس
تلفن : (۰۴۶۲) ۴۶۸۳۲۵۵

کلانتری های پیرانشهر

آدرس : آذربایجان غربی ، پیرانشهر ، میدان استقلال
تلفن : (۰۴۴۴)۴۲۲۲۹۰۷

آدرس : آذربایجان غربی ، پیرانشهر ، پل قیز قاپان اول جاده تمرچین کهنه خانه
تلفن : (۰۴۴۴)۴۲۲۳۹۰۷

آدرس : آذربایجان غربی ، پیرانشهر ، جاده پیرانشهر به مهاباد – کیلومتر ۳۰ – شهر گرده کشانه
تلفن : (۰۴۴۴)۴۳۳۳۴۲۰

آدرس : آذربایجان غربی ، پیرانشهر ، جاده فرعی پیرانشهر به مهاباد – کیلومتر ۴۵ – روستای لیک بین
تلفن : (۰۴۴۴) ۴۴۶۳۲۳۳

آدرس : آذربایجان غربی ، پیرانشهر ، جاده پیرانشهر سردشت – کیلومتر ۳۵- روستای هنگ آباد
تلفن : (۰۴۴۴) ۴۴۲۳۱۶۳

آدرس : آذربایجان غربی ، پیرانشهر ، جاده پیرانشهر نقده – کیلومتر ۳۵- جاده اصلی
تلفن : (۰۴۴۴) ۴۴۲۴۸۵۳

آدرس : آذربایجان غربی ، پیرانشهر ، جاده پیرانشهر سردشت – کیلومتر ۲۸- روستای کوپر
تلفن : (۰۴۴۴)۴۴۲۲۲۹۸

آدرس : آذربایجان غربی ، پیرانشهر ، جاده پیرانشهر نقده – کیلومتر ۲۵- جاده اصلی
تلفن : (۰۴۴۴)۴۴۱۲۲۵۱

آدرس : آذربایجان غربی ، پیرانشهر ، جاده پیرانشهر سردشت – کیلومتر ۳۵ – روستای قبر حسین
تلفن : (۰۴۴۴)۴۴۲۶۴۳۱

کلانتری های تکاب

آدرس : آذربایجان غربی ، تکاب ، خیابان امام پایین تر از فرمانداری – جنب استخر شنا و اداره امور آب فاضلاب روستایی
تلفن : (۰۴۸۲)۵۲۲۲۹۵۵

آدرس : آذربایجان غربی ، تکاب ، جاده دندی زنجان نرسیده به آثار باستانی تخت سلیمان ۴۵ کیلومتری شهرستان تکاب
تلفن : (۰۴۸۲)۵۶۳۳۲۹۴

آدرس : آذربایجان غربی ، تکاب ، جاده شاهین دژ تکاب – ۳۵ کیلومتری شهرستان تکاب
تلفن : (۰۴۸۲)۵۵۵۳۰۷۸

کلانتری های چالدران

آدرس : آذربایجان غربی ، چالدران ، خیابان ۱۷ شهریور
تلفن : (۰۴۶۲) ۳۶۲۲۸۴۷

آدرس : آذربایجان غربی ، چالدران ،  ۴۵ کیلومتری چالدران به بخش دشتک
تلفن : (۰۴۶۲) ۳۶۷۳۴۵۶

آدرس : آذربایجان غربی ، چالدران ، کیلومتر ۱۲ جاده چالدارن به دشتک – روستای حراملو
تلفن : (۰۴۶۲) ۳۹۴۳۴۱۰

آدرس : آذربایجان غربی ، چالدران ، کیلومتر ۱۸ جاده چالدارن به خوی روستای قره چی بلاغی
تلفن : (۰۴۶۲) ۳۹۴۵۰۴۸

آدرس : آذربایجان غربی ، چالدران ، کیلومتر ۴۰ جاده چالدارن به چایپاره روستای قره نقو
تلفن : (۰۴۶۲) ۴۳۲۳۳۱۳

کلانتری های چایپاره

آدرس : آذربایجان غربی ، چایپاره ، خیابان آیت الله طالقانی
تلفن : (۰۴۶۲) ۲۷۶۳۹۱۸

آدرس : آذربایجان غربی ، چایپاره ،  کیلومتر ۸ جاده قدیم خوی چایپاره – روستای حمزیان
تلفن : (۰۴۶۲) ۲۷۶۳۹۱۸

کلانتری های خوی

آدرس : آذربایجان غربی ، خوی ، خ: شهید صمد زاده – جنب فروشگاه اتکا
تلفن : (۰۴۶۱) ۲۴۴۱۳۹۶

آدرس : آذربایجان غربی ، خوی ، خیابان شریعتی – پشت اداره پست- کوچه شهر بانی سابق
تلفن : (۰۴۶۱) ۲۲۲۳۰۱۱

آدرس : آذربایجان غربی ، خوی ، شهرداری ،بلوار شمس تبریزی ،اول جاده قدیم سید موسی ،جنب گاز CNG
تلفن : (۰۴۳۱)۲۲۲۴۰۶۰

آدرس : آذربایجان غربی ، خوی ، بلوار ولی عصر شمالی – نرسیده به جاده اصلی خوی- چالدران شهرک فیرورق
تلفن : (۰۴۶۲) ۲۲۳۴۶۲۶

آدرس : آذربایجان غربی ، خوی ، شهرک ولی عصر بلوار معلم – روبروی آپارتمان های امپراتور
تلفن : (۰۴۶۱) ۲۵۵۴۰۶۰

آدرس : آذربایجان غربی ، خوی ، دیزج دیز- خ ولایت فقیه- جنب ساختمان شهرداری
تلفن : (۰۴۶۱) ۳۳۶۴۴۴۵

آدرس : آذربایجان غربی ، خوی ، محور اصلی خوی- ماکو- کیلومتر ۳۰ روبروی ورودی اصلی شهر ایو اوغلی
تلفن : (۰۴۶۲) ۲۲۷۲۴۳۹

آدرس : آذربایجان غربی ، خوی ، جاده خوی به حمزیان کیلومتر ۲۵ – روستای دیزج جمشید خان ساختمان دهیاری
تلفن : (۰۴۶۲) ۲۹۱۲۷۲۷

آدرس : آذربایجان غربی ، خوی ، ۴۵ کیلومتری خوی – چالدران
تلفن : (۰۴۶۱) ۳۵۷۳۲۶۲

آدرس : آذربایجان غربی ، خوی ، سه راهی تبریز- خوی- ماکو کیلومتر ۲۷
تلفن : (۰۴۶۲) ۲۲۷۲۵۰۰

کلانتری های سردشت

آدرس : آذربایجان غربی ، سردشت ، بلوار هفت تیر فرمانداری
تلفن : (۰۴۴۴)۳۲۲۲۴۰۱

آدرس : آذربایجان غربی ، سردشت ، محور سردشت مهاباد کیلومتر ۱۵ – شهر ربط
تلفن : (۰۴۴۴)۳۳۴۲۱۵۵

آدرس : آذربایجان غربی ، سردشت ، محور سردشت پیرانهشر کیلومتر ۴۰ بخش وزینه (میر آباد)
تلفن : (۰۴۴۴)۳۳۵۳۴۳۴

آدرس : آذربایجان غربی ، سردشت ، ۱۰ کیلومتری جنوب سردشت – سه راهی مراغان جنب بازارچه گلزار
تلفن : (۰۴۴۴)۳۲۳۴۳۱۹

آدرس : آذربایجان غربی ، سردشت ، محور سردشت مهاباد کیلومتر ۲۰ از شهر ربط
تلفن : (۰۴۴۴)۳۴۱۷۷۲۰

آدرس : آذربایجان غربی ، سردشت ، محور سردشت بانه کیلومتر ۲۵ مقابل روستای دارساوین
تلفن : (۰۴۴۴)۳۴۱۹۵۹۷

آدرس : آذربایجان غربی ، سردشت ، محور سردشت پیرانشهر کیلومتر ۱۲ روستای نلاس
تلفن : (۰۴۴۴)۳۳۴۲۱۵۵

آدرس : آذربایجان غربی ، سردشت ، جاده سردشت به مهاباد کیلومتر ۴۵ – گرئنه زمزیران
تلفن : (۰۴۴۴)۳۷۱۵۴۴۰

کلانتری های سلماس

آدرس : آذربایجان غربی ، سلماس ، خیابان فردوسی تقاطع مصطفی خمینی
تلفن : (۰۴۴۳) ۵۲۴۴۴۳۳

آدرس : آذربایجان غربی ، سلماس ، خیابان پاسداران
تلفن : (۰۴۴۳)۵۲۴۶۰۷۰

آدرس : آذربایجان غربی ، سلماس ، ۷ کیلومتری غرب سلماس- شهرستان تازه شهر خیابان امام خمینی (ره)
تلفن : (۰۴۴۳)۵۳۵۲۲۲۹

آدرس : آذربایجان غربی ، سلماس ، کیلومتر ۸ جاده سلماس تسوج روستای صدقیان
تلفن : (۰۴۴۳)۵۹۳۵۱۶۰

آدرس : آذربایجان غربی ، سلماس ، ۱۷ کیلومتری شمالغرب شهرستان سلماس روستای اوربان
تلفن : (۰۴۴۳) ۵۹۲۲۱۷۴

آدرس : آذربایجان غربی ، سلماس ، ۱۷ کیلومتری جاده هشتراک- روستای چهریق علیا
تلفن : (۰۴۴۳) ۵۹۳۳۲۱۱

آدرس : آذربایجان غربی ، سلماس ، ۱۷ کیلومتری سلماس به دریک روستای گبر آباد
تلفن : (۰۴۴۳) ۵۹۱۵۹۶۹

آدرس : آذربایجان غربی ، سلماس ، کیلومتر ۳۰ جاده سلماس تسوج
تلفن : (۰۴۴۳)۵۹۳۵۱۵۹

آدرس : آذربایجان غربی ، سلماس ، کیلومتر ۷ جاده سلماس به ارومیه – سه راهی جاده روستای قاباخیابان تپه
تلفن : (۰۴۴۳)۵۹۱۳۳۰۱

آدرس : آذربایجان غربی ، سلماس ، کیلومتر ۱۹ جاده سلماس خوی بالاتر از راه آهن
تلفن : (۰۴۴۳) ۵۹۲۴۱۶۶

کلانتری های شاهین دژ

آدرس : آذربایجان غربی ، شاهین دژ ، خیابان قیام غربی جنب کانون بسیج
تلفن : (۰۴۸۲)۴۲۲۳۰۴۰

آدرس : آذربایجان غربی ، شاهین دژ ، جاده شاهین دژ به میاندوآب کیلومتر ۵ خیابان امام (ره)- جنب مسجد جامع محمود آباد
تلفن : (۰۴۸۲)۴۳۸۲۵۴۴

آدرس : آذربایجان غربی ، شاهین دژ ، جاده شاهین دژ به میاندوآب کیلومتر ۲۵ خیابان امام (ره)- بلوار امام حسین (ع)
تلفن : (۰۴۸۲)۴۶۲۳۶۷۳

آدرس : آذربایجان غربی ، شاهین دژ ، جاده شاهین دژ به تکاب کیلومتر ۷ دهستان هولاسو
تلفن : (۰۴۸۲)۴۳۵۳۲۴۰

کلانتری های شوط

آدرس : آذربایجان غربی ، شوط ، خیابان ساحلی – پایین تر از کمربندی
تلفن : (۰۴۶۲) ۴۲۲۲۲۶۳

آدرس : آذربایجان غربی ، شوط ، جاده بین المللی خوی ماکو – کیلومتر ۶ از شهرستان شوط- روستای یولاگلدی – جنب بانک ملت
تلفن : (۰۴۶۲) ۴۲۸۳۱۵۴

آدرس : آذربایجان غربی ، شوط ، کیلومتر ۲۵ از شهرستان شوط- شهر مرگنلر (قره قویون) ، جاده بین المللی خوی ماکو ، روبروی بانک کشاورزی
تلفن : (۰۴۶۲) ۴۳۴۳۲۶۳

کلانتری های ماکو

آدرس : آذربایجان غربی ، ماکو ، مرکز شهر جنب بانک ملی مرکزی
تلفن : (۰۴۶۲)۳۲۲۲۴۱۴

آدرس : آذربایجان غربی ، ماکو ، سه راهی معرفت جاده پادگان جنب هنگ مرزی
تلفن : (۰۴۶۲)۳۲۴۸۹۷۶

آدرس : آذربایجان غربی ، ماکو ، ماکو به بازرگان کیلومتر ۱۵ اول ورودی شهر
تلفن : (۰۴۶۲)۳۳۷۲۱۶۷

آدرس : آذربایجان غربی ، ماکو ، جاده ماکو به بازرگان کیلومتر ۷ روستای کشمش تپه سه راهی گجوت
تلفن : (۰۴۶۲)۳۲۸۳۴۵۲

آدرس : آذربایجان غربی ، ماکو ، کمربندی ماکو به بازرگان کیلومتر ۲۵ روستای رند
تلفن : (۰۴۶۲)۳۹۲۷۱۱۸

کلانتری های مهاباد

آدرس : آذربایجان غربی ، مهاباد ، خیابان طالقانی غربی جنب سینما تربیت
تلفن : (۰۴۴۴) ۲۲۲۴۰۳۰

آدرس : آذربایجان غربی ، مهاباد ، خیابان کشاورز – تپه قاضی
تلفن : (۰۴۴۴) ۲۳۳۴۳۰۱

آدرس : آذربایجان غربی ، مهاباد ، پشت تپه – میان ملا خلیل
تلفن : (۰۴۴۴) ۲۲۲۶۹۰۰

آدرس : آذربایجان غربی ، مهاباد ، ۲۰ کیلومتری مهاباد – کمربندی سه راهی دارلک به سه راهی ترشکان ، سه راه دارلک – روستای دارلک
تلفن : (۰۴۴۴) ۳۴۲۳۲۲۲

آدرس : آذربایجان غربی ، مهاباد ،کیلومتر ۴۹ جاده مهاباد- بوکان روستای برهان
تلفن : (۰۴۴۴) ۲۹۱۵۸۰۰

آدرس : آذربایجان غربی ، مهاباد ، کیلومتر ۲۲ جاده مهاباد- سردشت روستای عبدالله کرده
تلفن : (۰۴۴۴) ۲۹۵۲۰۵۵

آدرس : آذربایجان غربی ، مهاباد ، کیلومتر ۴۸ جاده مهاباد سردشت
تلفن : (۰۴۴۴) ۲۹۲۱۰۹۵

آدرس : آذربایجان غربی ، مهاباد ، کیلومتر ۶۷ جاده مهاباد – سردشت روستای کاولان
تلفن : (۰۴۴۴) ۳۳۶۳۴۳۰

آدرس : آذربایجان غربی ، مهاباد ، ۴ کیلومتری جاده مهاباد به میاندوآب بعد از ایستگاه کشاورزی
تلفن : (۰۴۴۴) ۲۹۱۷۱۳۰

آدرس : آذربایجان غربی ، مهاباد ، کیلومتر ۱۸ جاده مهاباد – ارومیه سه راهی دارلک
تلفن : (۰۴۴۴) ۲۹۱۱۴۱۰

آدرس : آذربایجان غربی ، مهاباد ، کیلومتر ۲۰ جاده مهاباد به سردشت سه راهی روستای عبدالله کرده
تلفن : (۰۴۴۴)۲۹۵۲۰۵۵

کلانتری های میاندوآب

آدرس : آذربایجان غربی ، میاندوآب – میدان شهرداری اول خ سرباز
تلفن : (۰۴۸۲) ۲۳۳۵۱۱

آدرس : آذربایجان غربی ، میاندوآب -کیلومتر ۵ جاده مهاباد
تلفن : (۰۴۸۱) ۳۲۲۱۵۸۰

آدرس : آذربایجان غربی ، میاندوآب – جاده میاندوآب مهاباد کیلومتر ۲۰ روستای چلیک
تلفن : (۰۴۸۱) ۳۲۸۴۳۳۰

آدرس : آذربایجان غربی ، میاندوآب – کیلومتر ۱۵ جاده روستای بکتاش
تلفن : (۰۴۸۱) ۳۷۲۳۹۷۷

آدرس : آذربایجان غربی ، میاندوآب – کیلومتر ۲۵ جاده میاندوآب مهاباد به شهر چهار برج خیابان امام
تلفن : (۰۴۸۲) ۳۲۲۴۴۱۱

آدرس : آذربایجان غربی ، میاندوآب – جاده میاندوآب به شاهین دژ کیلومتر ۱۵ شهر باروق
تلفن : (۰۴۸۲) ۲۳۸۲۴۲۲

آدرس : آذربایجان غربی ، میاندوآب – جاده میاندوآب به زنجان کیلومتر ۵۰- دهستان قوروچی
تلفن : (۰۴۸۲) ۳۲۹۹۰۲۲

آدرس : آذربایجان غربی ، میاندوآب – کیلومتر ۵ میاندوآب به تبریز
تلفن : (۰۴۸۱) ۳۲۲۳۷۴۴

آدرس : آذربایجان غربی ، میاندوآب – خ امام روبه روی پارک ملت
تلفن : (۰۴۸۱) ۲۲۲۴۷۷۷

آدرس : آذربایجان غربی ، میاندوآب – خ عباسپور میدان پرچم
تلفن : (۰۴۸۱) ۲۲۳۱۶۶۶

کلانتری های نقده

آدرس : آذربایجان غربی ، نقده ، میدان شهدا
تلفن : (۰۴۴۳)۲۱۸۵۰۹۶

آدرس : آذربایجان غربی ، نقده ، بلوار بهشتی
تلفن : (۰۴۴۳)۲۱۸۵۰۹۷

آدرس : آذربایجان غربی ، نقده ، جاده نقده به ارومیه کیلومتر ۱۵ بخش محمدیار
تلفن : (۰۴۴۳)۶۳۳۲۳۴۸

آدرس : آذربایجان غربی ، نقده ، جاده نقده به ارومیه و مهاباد کیلومتر ۱۷ سه راهی محمدیار
تلفن : (۰۴۴۳)۳۶۳۲۴۹۹

آدرس : آذربایجان غربی ، نقده ، جاده نقده به اشنویه کیلومتر ۵
تلفن : (۰۴۴۳)۶۶۳۹۰۰۰

آدرس : آذربایجان غربی ، نقده ، جاده فرعی نقده به روستای بیگم قلعه کیلومتر ۱۰
تلفن : (۰۴۴۳)۶۳۷۳۴۴۳

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
اسکرول به بالا