کلانتری های استان اصفهان

کلانتری های آران و بیدگل

آدرس : استان اصفهان ، شهر آران و بیدگل ، آران امام حسن خیابان شهریور
تلفن : (۰۳۶۲)۲۷۲۲۰۲۰

آدرس : استان اصفهان ، شهر آران و بیدگل ، بلوار دانش آموز کوی شهید روشن
تلفن : (۰۳۶۲)۲۸۲۲۲۲۲

آدرس : استان اصفهان ، شهر آران و بیدگل ، سفید شهر بلوار ملا محمد نصر آبادی جنب شهرداری
تلفن : (۰۳۶۲)۲۸۳۴۳۴۴

آدرس : استان اصفهان ، شهر آران و بیدگل ، ابوزید آباد بلوار بهشتی شهرک ولی عصر
تلفن : (۰۳۶۲)۲۳۵۳۳۰۰

آدرس : استان اصفهان ، شهر آران و بیدگل ، بلوار عاملی ستاد فرماندهی شهرستان
تلفن : (۰۳۶۲)۲۷۵۴۳۴۳

کلانتری های اردستان

آدرس : استان اصفهان ، شهر اردستان ، بلوار دانش آموز
تلفن : (۰۳۶۲)۵۲۴۵۰۴۳

آدرس : استان اصفهان ، شهر اردستان ، محور کاشان شهر مهاباد – بلوار پاسداران
تلفن : (۰۳۶۲)۵۳۲۲۱۱۰

آدرس : استان اصفهان ، شهر اردستان ،  شهر زواره خیابان جلوه
تلفن : (۰۳۶۲)۵۳۷۲۰۳۰

آدرس : استان اصفهان ، شهر اردستان ، محور نائین روستای ظفر قند
تلفن : (۰۳۶۲)۵۵۲۲۱۲۰

آدرس : استان اصفهان ، شهر اردستان ، محور اصفهان روستای بغم
تلفن : (۰۳۶۲)۵۲۹۰۲۰۷

آدرس : استان اصفهان ، شهر اردستان ، محور فرعی زفره روستای نیسیان
تلفن : (۰۳۶۲)۵۷۲۳۲۴۰

کلانتری های اصفهان

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، دشتی
تلفن : (۰۳۱۱)۸۶۸۲۴۵۴

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، دستجاء
تلفن : (۰۳۱۱)۸۸۹۶۱۲۰

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، کوهپایه
تلفن : (۰۳۱۲)۶۲۲۲۳۰۰

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، سجزی
تلفن : (۰۳۱۲)۶۶۶۲۳۰۰

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، اژیه
تلفن : (۰۳۱۲)۶۶۲۲۲۹۰

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، تودشک
تلفن : (۰۳۱۲)۶۳۷۲۲۸۶

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، هرند
تلفن : (۰۳۱۲)۶۳۳۳۴۳۴

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، ورزنه
تلفن : (۰۳۱۲)۶۴۸۳۲۴۴

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، بلوار کشاورز خیابان مفتح ابتدای ورودی شهرک امیر حمزه
تلفن : (۰۳۱۱)۷۷۵۶۵۰۱

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، ابتدای ورودی قهجارستان
تلفن : (۰۳۱۱)۵۲۳۷۱۰۰

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، چهار راه پلیس ستاد ف.ا. شهرستان اصفهان
تلفن : (۰۳۱۱)۲۱۸۳۱۰۹

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، جرقویه
تلفن : (۰۳۱۲)۷۲۲۲۸۳۸

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، محمد آباد
تلفن : (۰۳۱۲)۷۲۴۲۰۶۶

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، حسن آباد
تلفن : (۰۳۱۲)۷۵۳۳۰۶۶

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، میدان امام ابتدای بازار قیصریه سمت راست
تلفن : (۰۳۱۱)۲۱۸۳۰۲۷

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، خیابان پروین – خیابان جی – داخل کوچه استخر ساحل
تلفن : (۰۳۱۱)۲۳۰۵۰۰۲

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، خیابان استانداری جنب کوچه پشت مطبخ روبروی چهل خانه خورشید
تلفن : (۰۳۱۱)۲۲۲۳۷۳۹

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، میدان جمهوری
تلفن : (۰۳۱۱)۳۳۶۴۶۴۲

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، خیابان ولیعصر جنب مخابرات
تلفن : (۰۳۱۱)۲۲۵۸۵۸۴

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، خیابان بزرگمهر جنب بیمارستان صدوقی
تلفن : (۰۳۱۱)۲۶۵۸۰۹۰

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، خیابان رودکی بعد از امامزاده جنب پلیس اطلاعات
تلفن : (۰۳۱۱)۷۸۶۲۰۵۳

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، خیابان فیض – خیابان تخته فولاد
تلفن : (۰۳۱۱)۶۶۲۹۹۹۶

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، خیابان هفتون (معراج) کوچه کلانتری ۱۵
تلفن : (۰۳۱۱)۵۸۰۷۰۰۰

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، خیابان امام خمینی خیابان شهیدان کاظمی
تلفن :  (۰۳۱۱)۳۳۲۲۵۰۰

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، خیابان کاوه ۲۰۰ متر بعد از پل جابر به سمت شاهین شهر
تلفن : (۰۳۱۱)۴۵۲۲۹۲۸

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، ملک شهر داخل خیابان مفتح
تلفن : (۰۳۱۱)۴۲۱۴۲۱۰

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، سپاهان شهر خیابان قائم مقام جنب دانشگاه اشرفی اصفهانی
تلفن : (۰۳۱۱)۶۵۰۲۹۶۲

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، بهارستان خیابان ولی عصر (عج)
تلفن : (۰۳۱۱)۶۸۱۷۵۰۰

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، سر فلکه خوراسگان
تلفن : (۰۳۱۱)۵۲۳۰۴۷۲

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، خیابان امام خمینی ابتدای خیابان امیر کبیر
تلفن : (۰۳۱۱)۳۸۶۴۰۴۰

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، رهنان خیابان شهید هاشمی نژاد نرسیده به گلزار شهدا
تلفن : (۰۳۱۱)۷۳۸۲۷۲۷

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، خیابان زینبیه شمالی چهار راه عاشق اصفهانی ابتدای خیابان آیت اله غفاری
تلفن : (۰۳۱۱)۵۵۱۱۱۱۰

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، خیابان میرزا طاهر نرسیده به سقاخانه
تلفن : (۰۳۱۱)۷۷۲۲۷۲۷

کلانتری های برخوار

آدرس : استان اصفهان ، شهر برخوار ، (در مرکز شهر دولت آباد) دولت آباد – بلوار معلم – جنب میدان انقلاب
تلفن : (۰۳۱۲)۵۸۲۲۰۴۵

آدرس : استان اصفهان ، شهر برخوار ، (جنوب شرقی خورزوق) – بلوار ولی عصر – کوچه کلانتری ۱۲ خورزوق
تلفن : (۰۳۱۲)۵۴۶۲۰۸۵

آدرس : استان اصفهان ، شهر برخوار ، (شمال شرقی حبیب آباد) حبیب آباد – بلوار شهید بهشتی – جنب فلکه صدا و سیما
تلفن : (۰۳۱۲)۵۴۸۴۶۴۶

آدرس : استان اصفهان ، شهر برخوار ، دولت آباد بلوار معلم جنب آتش نشانی
تلفن : (۰۳۱۲)۵۸۲۶۲۰۰

آدرس : استان اصفهان ، شهر برخوار ، (جنوب غربی شهر کمشچه) – کمشچه – میدان اصلی – پشت ساختمان شهرداری
تلفن : (۰۳۱۲)۵۳۳۳۸۳۰

کلانتری های تیران و کرون

آدرس : استان اصفهان ، شهر تیران و کرون ، تیران بلوار امام خمینی بالاتر از میدان امام حسین
تلفن : (۰۳۳۲)۳۲۲۲۰۴۴

آدرس : استان اصفهان ، شهر تیران و کرون ، محور داران به تیران شهر عسگران
تلفن : (۰۳۳۲)۳۳۴۲۰۴۴

آدرس : استان اصفهان ، شهر تیران و کرون ، تیران بلوار امام خمینی – ستاد فرماندهی
تلفن : (۰۳۱۱)۲۱۸۶۶۹۱

آدرس : استان اصفهان ، شهر تیران و کرون ، خود – بلوار امام علی
تلفن : (۰۳۲۴)۴۲۲۲۱۴۱

آدرس : استان اصفهان ، شهر تیران و کرون ، جندق خیابان امام خمینی
تلفن : (۰۳۲۴)۴۳۴۲۰۱۱

آدرس : استان اصفهان ، شهر تیران و کرون ، روستای بیاضه – ورودی روستا
تلفن : (۰۳۲۴)۴۳۲۲۰۳۳

آدرس : استان اصفهان ، شهر تیران و کرون ، محور خور به اصفهان سه راهی جندق
تلفن : (۰۹۱۳)۶۸۶۷۵۶۳

کلانتری های چادگان

آدرس : استان اصفهان ، شهر چادگان ، خیابان فرمانداری روبروی آب و فاضلاب
تلفن : (۰۳۷۲)۴۷۲۲۶۲۳

آدرس : استان اصفهان ، شهر چادگان ، شهر زیارتی رزوخ خیابان امام خمینی (ره) جنب شهرداری
تلفن : (۰۳۷۲)۴۷۸۲۴۲۴

آدرس : استان اصفهان ، شهر چادگان ، بخش چنا رود شمالی روستای اورگان روبروی بخشداری
تلفن : (۰۳۷۲)۴۷۸۲۱۲۰

آدرس : استان اصفهان ، شهر چادگان ، خیابان فرمانداری روبروی آب و فاضلاب داخل کلانتری ۱۱
تلفن : (۰۳۷۲)۴۷۲۲۶۲۳

کلانتری های خمینی شهر

آدرس : استان اصفهان ، خمینی شهر ، بلوار شهید آیت الله مطهری – نبش خ پلیس _حافظ سابق ) جنب زندان
تلفن : (۰۳۱۱)۲۱۸۷۲۶۰

آدرس : استان اصفهان ، خمینی شهر ، بلوار آیت الله طالقانی
تلفن : (۰۳۱۱)۲۱۸۷۲۷۱

آدرس : استان اصفهان ، خمینی شهر ، بلوار شهید آیت الله اشرفی اصفهانی – کوچه ۶۷
تلفن : (۰۳۱۱)۲۱۸۷۲۴۹

آدرس : استان اصفهان ، خمینی شهر ،  شهر درچه – بلوار شهید نواب صفوی – کوچه امام زاده جزین
تلفن : (۰۳۱۱)۳۷۵۵۴۲۲

آدرس : استان اصفهان ، خمینی شهر ، بلوار الغدیر- جنب پمپ بنزین کوشک
تلفن : (۰۳۱۱)۳۵۶۲۵۶۰

آدرس : استان اصفهان ، خمینی شهر ، بلوار شهید مطهری- ستاد فرماندهی
تلفن : (۰۳۱۱)۲۱۸۷۲۴۵

کلانتری های خوانسار

آدرس : استان اصفهان ، خوانسار ، فلکه سپاه
تلفن : (۰۳۷۱)۲۲۲۲۱۱۲

آدرس : استان اصفهان ، خوانسار ، رحمت آباد
تلفن : (۰۳۷۱)۲۶۳۳۳۵۳

آدرس : استان اصفهان ، خوانسار ، بلوار معلم ستاد فرماندهی
تلفن : (۰۳۱۱)۲۱۸۴۸۰۸

آدرس : استان اصفهان ، خوانسار ، روستای ویست
تلفن : (۰۳۷۱)۲۴۴۲۴۲۲

کلانتری های دهاقان

آدرس : استان اصفهان ، دهاقان ، بلوار انقلاب روبروی فرمانداری
تلفن : (۰۳۲۲)۲۶۲۲۰۲۰

آدرس : استان اصفهان ، دهاقان ، روستای همگین
تلفن : (۰۳۲۲)۲۷۴۳۴۰۰

آدرس : استان اصفهان ، دهاقان ، روستای قمبوان
تلفن : (۰۳۲۲)۲۷۳۲۰۲۰

آدرس : استان اصفهان ، دهاقان ، بلوار انقلاب روبروی فرمانداری
تلفن : (۰۳۱۱)۲۱۸۳۹۶۹

کلانتری های سمیرم

آدرس : استان اصفهان ، سمیرم ، میدان شهداء – خیابان آیت غفاری
تلفن : (۰۳۲۲)۳۲۲۷۶۴۲

آدرس : استان اصفهان ، سمیرم ، شهر حنا خیابان سامان
تلفن : (۰۳۲۲)۳۳۷۲۳۰۰

آدرس : استان اصفهان ، سمیرم ، شهر ونک خیابان شهرداری
تلفن : (۰۳۲۲)۳۳۶۲۲۰۰

آدرس : استان اصفهان ، سمیرم ، ابتدای روستای مهرگزد جنب بانک کشاورزی
تلفن : (۰۳۲۲)۳۳۸۲۱۳۰

آدرس : استان اصفهان ، سمیرم ، ابتدای روستای بیده
تلفن : (۰۳۲۲)۳۶۴۲۴۵۴

آدرس : استان اصفهان ، سمیرم ، شهر کمه ابتدای خیابان امام حسن
تلفن : (۰۳۲۲)۳۶۲۲۱۱۲

آدرس : استان اصفهان ، سمیرم ، شهرک آبشار – جنب بیمارستان سید الشهداء
تلفن : (۰۳۲۲)۳۲۲۲۱۱۱

کلانتری های شاهین شهر و میمه

آدرس : استان اصفهان ، شاهین شهر و میمه ، شاهین شهر، بلوار مدرس، ستاد ف ا شهرستان
تلفن : (۰۳۱۲)۵۲۵۱۶۳۳

آدرس : استان اصفهان ، شاهین شهر و میمه ، شاهین شهر ، خیابان عطار خیابان دکتر شریعتی
تلفن : (۰۳۱۲)۵۲۲۸۰۰۰

آدرس : استان اصفهان ، شاهین شهر و میمه ، شاهین شهر، بلوار امام نبش خیابان سعدی
تلفن : (۰۳۱۲)۵۲۴۲۰۹۰

آدرس : استان اصفهان ، شاهین شهر و میمه ، گز – بلوار امام
تلفن : (۰۳۱۲)۵۷۲۲۷۷۷

آدرس : استان اصفهان ، شاهین شهر و میمه ، شاهین شهر – شهرک گلدیس – خیابان جماران
تلفن : (۰۳۱۲)۵۲۶۳۷۸۴

آدرس : استان اصفهان ، شاهین شهر و میمه ، میمه – بلوار انقلاب
تلفن : (۰۳۱۲)۴۲۲۲۲۵۵

آدرس : استان اصفهان ، شاهین شهر و میمه ، روستای مورچه خورت
تلفن : (۰۳۱۲)۵۶۴۲۷۷۷

آدرس : استان اصفهان ، شاهین شهر و میمه ، میمه – دهستان زرکان – روستای حسن رباط
تلفن : (۰۳۱۲)۴۳۴۲۴۰۰

کلانتری های شهرضا

آدرس : استان اصفهان ، شهرضا ، خ ولیعصر شرقی – میدان شهید شمسبگی – کوچه شهید حیدر پور
تلفن : (۰۳۲۱)۲۲۲۷۷۰۱

آدرس : استان اصفهان ، شهرضا ، منظریه – ابتدای جاده شهرضا به شیراز ابتدای ورودی شهر منظریه
تلفن : (۰۳۲۱)۲۲۸۳۵۰۰

آدرس : استان اصفهان ، شهرضا ، محور جاده شهرضا به آباده روستای مقصود بیک
تلفن : (۰۳۲۱)۲۴۴۲۰۲۰

آدرس : استان اصفهان ، شهرضا ، محور جاده شهرضا به آباده روستای هونجان
تلفن : (۰۳۲۱)۲۲۷۲۲۵۰

آدرس : استان اصفهان ، شهرضا ، محور جاده شهرضا به سمیرم روستای کهرویه
تلفن : (۰۳۲۱)۲۶۷۳۴۴۰

آدرس : استان اصفهان ، شهرضا ، محور جاده شهرضا به اصفهان روستای مهیار
تلفن : (۰۳۲۱)۲۳۲۴۴۲۲

آدرس : استان اصفهان ، شهرضا ، محور جاده آباده به شهرضا – سه راهی رامشه
تلفن : (۰۳۲۱)۲۳۵۲۲۳۰

آدرس : استان اصفهان ، شهرضا ، بلوار شهید مطهری – ستاد فرماندهی
تلفن : (۰۳۲۱)۲۲۲۶۰۱۱

کلانتری های فریدن

آدرس : استان اصفهان ، فریدن ، داران – خیابان شهید بهشتی شرقی – جنب بانک قوامین
تلفن : (۰۳۷۲)۴۲۲۲۴۲۰

آدرس : استان اصفهان ، فریدن ، داران – خیابان شهید عزیزی پلیس آگاهی
تلفن : (۰۳۷۲)۴۲۲۲۹۰۰

آدرس : استان اصفهان ، فریدن ، بوئین و میاندشت – بلوار امام حسین
تلفن : (۰۳۷۲)۴۵۲۲۲۳۵

آدرس : استان اصفهان ، فریدن ، روستای بلطاق – خیابان امنیت
تلفن : (۰۳۷۲)۴۶۳۲۰۲۰

کلانتری های فریدونشهر

آدرس : استان اصفهان ، فریدونشهر ، بلوار بسیج
تلفن : (۰۳۷۲)۵۲۲۲۵۵۰

آدرس : استان اصفهان ، فریدونشهر ، روستای اسلام آباد
تلفن : (۰۳۷۲)۵۲۹۸۰۴۰

آدرس : استان اصفهان ، فریدونشهر ، روستای مصیر
تلفن : (۰۳۷۲)۵۳۲۵۰۹۳

آدرس : استان اصفهان ، فریدونشهر ، بلوار پاسداران – ستاد فرماندهی
تلفن : (۰۳۱۱)۲۱۸۷۰۴۲

کلانتری های فلاورجان

آدرس : استان اصفهان ، فلاورجان ، خیابان آزادگان
تلفن : ۷(۳۱۱)۴۲۱۰۲۶

آدرس : استان اصفهان ، فلاورجان ، شهر ابریشم – بلوار الغدیر – جنب پارک شهرداری
تلفن : (۰۳۱۱)۷۴۴۴۴۴۵

آدرس : استان اصفهان ، فلاورجان ، شهر کلیشاد ، کمربندی باهنر – جنب منبع آب
تلفن : (۰۳۱۱)۷۴۸۰۶۳۴

آدرس : استان اصفهان ، فلاورجان ، شهر قهدریجان – میدان دفاع مقدس – ابتدای خیابان امام (ره)
تلفن : (۰۳۱۱)۷۵۰۳۲۴۲

آدرس : استان اصفهان ، فلاورجان ، پیربکران – روستای خوانسارک
تلفن : (۰۳۱۱)۷۲۲۲۴۲۲

آدرس : استان اصفهان ، فلاورجان ، زازران – روبروی شرکت گاز
تلفن : (۰۳۱۱)۷۵۶۲۸۸۸

آدرس : استان اصفهان ، فلاورجان ، سهروفیروزان – روبروی گلزار شهدا و آرامگاه بابا محمود
تلفن : (۰۳۱۱)۷۲۴۲۶۴۰

آدرس : استان اصفهان ، فلاورجان ، خیابان بقیع – کوچه پشت فرمانداری
تلفن : (۰۳۱۱)۲۱۸۵۶۲۰

آدرس : استان اصفهان ، فلاورجان ، ایمانشهر – روبروی شهرک صنعتی – جنب پمپ بنزین اشترجان
تلفن : (۰۳۱۱)۷۵۸۲۵۱۲

کلانتری های کاشان

آدرس : استان اصفهان ، کاشان ، بلوار شهدای نوش آباد
تلفن : (۰۳۶۱)۵۵۵۴۰۴۶

آدرس : استان اصفهان ، کاشان ، خیابان علوی
تلفن : (۰۳۶۱)۴۲۴۲۰۱۰

آدرس : استان اصفهان ، کاشان ، فاز ۲ ناجی آباد – خیابان پاسگاه
تلفن : (۰۳۶۱)۵۴۲۰۸۰۰

آدرس : استان اصفهان ، کاشان ،جاده قدیم قم کاشان ۲۵ کیلومتری کاشان
تلفن : (۰۳۶۱)۲۴۸۳۳۷۷

آدرس : استان اصفهان ، کاشان ، ورودی جوشقان و کامو میدان فاطمیه
تلفن : (۰۳۶۲)۳۷۲۲۳۰۳

آدرس : استان اصفهان ، کاشان ، بلوار ورودی قمصر خیابان امام خمینی
تلفن : (۰۳۶۲)۳۶۲۲۰۲۰

آدرس : استان اصفهان ، کاشان ، جاده مشهد اردهال کیلومتر ۲۵
تلفن : (۰۳۶۲)۳۲۹۰۱۰۹

آدرس : استان اصفهان ، کاشان ، محور جاده کاشان به ورکان کیلومتر ۵
تلفن : (۰۳۶۲)۳۴۷۲۷۲۸

آدرس : استان اصفهان ، کاشان ، خ غیاث الدین جمشید
تلفن : (۰۳۶۱)۴۲۳۴۰۴۴

آدرس : استان اصفهان ، کاشان ، داخل مشهد اردهال جنب امامزاده
تلفن : (۰۳۶۲)۳۳۷۳۰۸۴

آدرس : استان اصفهان ، کاشان ، خیابان امیر کبیربقعه ابولوءلو
تلفن : (۰۳۶۱)۵۳۳۷۰۲۰

کلانتری های گلپایگان

آدرس : استان اصفهان ، گلپایگان ، بلوار شهید بهشتی
تلفن : (۰۳۷۲)۳۲۴۰۰۳۰

آدرس : استان اصفهان ، گلپایگان ، گوگد – بعد از پمپ بنزین
تلفن : (۰۳۷۲)۳۲۳۰۰۳۰

آدرس : استان اصفهان ، گلپایگان ، گلشهر – کندوجان – خیابان خیام
تلفن : (۰۳۷۲)۳۴۲۲۰۹۶

آدرس : استان اصفهان ، گلپایگان ، روستای سعید آباد – خیابان شهیدان اتفاقی
تلفن : (۰۳۷۲)۳۴۸۳۲۵۵

آدرس : استان اصفهان ، گلپایگان ، بلوار سلمان فارسی – ستاد فرماندهی
تلفن : (۰۳۱۱)۲۱۸۷۵۱۹

کلانتری های لنجان

آدرس : استان اصفهان ، لنجان ، زرین شهر – خیابان امام شمالی
تلفن : (۰۳۳۴)۲۲۲۳۶۶۲

آدرس : استان اصفهان ، لنجان ، شهر سده – ابتدای خیابان امام – از سمت بلوار دانشجو
تلفن : (۰۳۳۴)۲۴۳۷۳۷۳

آدرس : استان اصفهان ، لنجان ، ورنامخواست – بلوار جانبازان
تلفن : (۰۳۳۴)۲۲۵۰۲۲۵

آدرس : استان اصفهان ، لنجان ، چمگردان – فلکه دفاع مقدس
تلفن : (۰۳۳۴)۲۲۴۲۶۲۲

آدرس : استان اصفهان ، لنجان ، خیابان شهید بهشتی – بالاتر از مصلی
تلفن : (۰۳۳۵)۶۲۲۲۲۷۸

آدرس : استان اصفهان ، لنجان ، شهر چرمین میدان معلم
تلفن : (۰۳۳۵)۶۲۵۲۲۷۷

آدرس : استان اصفهان ، لنجان ، محله ب ۷ – جنب مخابرات
تلفن : (۰۳۳۴)۲۶۲۲۱۲۹

آدرس : استان اصفهان ، لنجان ، زرین شهر – خیابان کاشانی – کنار دادگستری
تلفن : (۰۳۳۴)۲۲۲۲۱۱۴

کلانتری های مبارکه

آدرس : استان اصفهان ، مبارکه ، صفائیه بلوار امام جنب بیمارستان محمد رسول اللهی
تلفن : (۰۳۳۵)۶۵۴۴-۵۲

آدرس : استان اصفهان ، مبارکه ، شهر دیزیچه بلوار امام روبروی کارخانه سیمان
تلفن : (۰۳۳۵)۵۳۵۲۰۹۰

آدرس : استان اصفهان ، مبارکه ، طالخونچه بلوار امام فلکه امام حسین ورودی شهر
تلفن : (۰۳۳۵)۵۵۳۳۸۸۸

آدرس : استان اصفهان ، مبارکه ، زیبا شهر محله دنج فلکه امام حسین خ سید الشهداء
تلفن : (۰۳۳۵)۵۵۴۳۷۰۵

آدرس : استان اصفهان ، مبارکه ،بلوار فتح المبین ستاد انتظامی سابق شهرستان در آگاهی
تلفن : (۰۳۱۱)۲۱۸۶۴۹۹

کلانتری های نائین

آدرس : استان اصفهان ، نایین – میدان غدیر – خیابان آزادی
تلفن : ۲(۳۲۳)۲۵۹۰۲۴

آدرس : استان اصفهان ، نائین ، انارک – بلوار امام علی
تلفن : (۰۳۲۴)۳۲۲۲۱۱۱

آدرس : استان اصفهان ، نائین ، کیلومتر ۳۰ محور اردستان نائین – روستای نیستانک
تلفن : (۰۳۲۳)۲۶۷۲۱۲۲

آدرس : استان اصفهان ، نائین ، کیلومتر ۱۸۵ محور نائین خور – روستای چوپانان
تلفن : (۰۳۲۴)۳۳۲۲۰۳۰

آدرس : استان اصفهان ، نایین – کیلومتر ۱۳ محور نایین یزد – ایستگاه بازرسی شهید شرافت
تلفن : (۰۳۲۳)۲۶۵۰۱۳۰

آدرس : استان اصفهان ، نایین – کیلومتر ۱۳ محور نایین یزد – ایستگاه بازرسی شهید شرافت
تلفن : (۰۳۱۱)۲۱۸۶۷۵۰

کلانتری های نجف آباد

آدرس : استان اصفهان ، نجف آباد ، خیابان امام – بعد از سینما لاله – نبش خیابان یزدانمهر
تلفن : (۰۳۳۱)۲۷۴۴۴۵۵

آدرس : استان اصفهان ، نجف آباد ، خیابان شریعتی – بعد از فرمانداری – روبروی مدیریت آموزش و پرورش
تلفن : (۰۳۳۱)۲۶۳۰۵۱۰

آدرس : استان اصفهان ، نجف آباد ، شهر دهق – بلوار ولیعصر – جنب پایگاه مقاومت امام محمد باقر
تلفن : (۰۳۳۲)۴۲۲۲۰۴۴

آدرس : استان اصفهان ، نجف آباد ، شهر علویچه – ابتدای بلوار شهید بهشتی – جنب گلزار شهدا
تلفن : (۰۳۳۲)۴۲۴۲۰۴۴

آدرس : استان اصفهان ، نجف آباد ، گلدشت – خیابان امام فلکه معلم بلوار معلم
تلفن : (۰۳۳۱)۲۲۳۲۰۱۰

آدرس : استان اصفهان ، نجف آباد ، یزدانشهر – انتهای خیابان دوم فرعی – پشت شبکه بهداشت
تلفن : (۰۳۳۱)۲۴۴۰۱۱۴

آدرس : استان اصفهان ، نجف آباد ، ویلاشهر- ابتدای بلوار باهنر – جنب منبع آب و پارک کبیر زاده
تلفن : (۰۳۳۱)۲۲۵۰۱۸۲

آدرس : استان اصفهان ، نجف آباد ، فلکه آزادگان فلکه شهدا ستاد فرماندهی
تلفن : (۰۳۱۱)۲۱۸۵۲۹۴

کلانتری های نطنز

آدرس : استان اصفهان ، نطنز ، سرابان بیمارستان خاتم الانبیاء
تلفن : (۰۳۶۲)۴۲۴۲۶۶۴

آدرس : استان اصفهان ، نطنز ، بادرود – بلوار مطهری خیابان شهید رجایی
تلفن : (۰۳۶۲)۴۳۴۲۰۷۳

آدرس : استان اصفهان ، نطنز ، جاده قدیم کاشان – نطنز سه راهی هنجن
تلفن : (۰۹۱۳)۳۶۲۱۱۰۱

آدرس : استان اصفهان ، نطنز ، روستای طرقرود
تلفن : (۰۳۶۲)۴۳۳۲۱۱۳

آدرس : استان اصفهان ، نطنز ، سرابان جنب بیمارستان خاتم الانبیاء
تلفن : (۰۳۶۲)۴۲۴۲۶۶۴

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
اسکرول به بالا