کلانتری های استان بوشهر

کلانتری های بوشهر

آدرس : استان بوشهر ، بوشهر ، خ امام روبروی مصلی
تلفن : (۰۷۷۱)۴۵۴۸۲۹۰

آدرس : استان بوشهر ، بوشهر ، محله جلالی
تلفن : (۰۷۷۱)۴۵۴۸۲۹۰

آدرس : استان بوشهر ، بوشهر ، شهر جدید عالی شهر جنب شرکت عمران
تلفن : (۰۷۷۱)۵۶۸۲۵۵۰

آدرس : استان بوشهر ، بوشهر ، چغادک – کیلومتر ۲۰ محور بوشهر – برازجان
تلفن : (۰۷۷۲)۲۲۲۲۲۹۳

آدرس : استان بوشهر ، بوشهر ، جزیره خارگ
تلفن : (۰۷۷۲)۸۲۲۴۶۶

آدرس : استان بوشهر ، بوشهر ، جاده نیروگاه تنگک
تلفن : (۰۷۷۱)۴۵۷۴۷۶۹

آدرس : استان بوشهر ، بوشهر ، کیلومتر ۱۰ جاده برازجان بوشهر جاده دهنو روستای کره بند
تلفن : (۰۷۷۱)۴۴۲۳۱۲۲

آدرس : استان بوشهر ، بوشهر ، سه راهی دلوار جاده شرکت صدرا روستای شیف
تلفن : (۰۷۷۱)۲۳۴۲۱۸۰

آدرس : استان بوشهر ، بوشهر ، خ شهید مطهری
تلفن : (۰۷۷۱)۳۵۳۳۰۴۲

کلانتری های پارس جنوبی

آدرس : استان بوشهر ، پارس جنوبی ، شهر نخل تقی – خ جمهوری
تلفن : (۰۷۷۲۷۳۲)۲۴۷۴

آدرس : استان بوشهر ، پارس جنوبی ، عسلویه بیدخون – خ امام
تلفن : (۰۷۷۲۷۳۶)۷۳۰۰

آدرس : استان بوشهر ، پارس جنوبی ، جاده فرودگاه عسلویه روستای کنار خیمه
تلفن : (۰۷۷۲۷۴۴)۲۰۰۷

کلانتری های تنگستان

آدرس : استان بوشهر ، تنگستان ، اهرم بعد از میدان امام
تلفن : (۰۷۷۲۵۲۲)۲۹۳۹

آدرس : استان بوشهر ، تنگستان ، شهر دلوار جنب شبکه بهداشت
تلفن : (۰۷۷۲۵۶۲)۲۰۹۴

آدرس : استان بوشهر ، تنگستان ، جاده ساحلی دلوار به دیرروستای رستمی
تلفن : (۰۷۷۲۵۶۴)۳۴۴۰

آدرس : استان بوشهر ، تنگستان ، جاده فرعی دلوار به سه راهی خیش اشکن روستای چاه تلخ جنوبی
تلفن : (۰۷۷۲۵۷۶)۲۳۲۳

آدرس : استان بوشهر ، تنگستان ، جاده ساحلی دلوار به دیر روستای کری
تلفن : (۰۷۷۲۵۷۰)۸۹۱۳

آدرس : استان بوشهر ، تنگستان ، جاده ساحلی دلوار به دیر روستای بوالخیر
تلفن : (۰۷۷۲۵۶۳)۳۴۳۷

آدرس : استان بوشهر ، تنگستان ، جاده اهرم به پشت کوه روستای خاییز
تلفن : (۰۷۷۲۵۴۰)۶۰۹۷

کلانتری های جم

آدرس : استان بوشهر ، جم ، ستاد فرماندهی شهرستان جم
تلفن : (۰۷۷۲۷۶۸)۴۱۶۰-۶۲۱۷

آدرس : استان بوشهر ، جم ، جاده پالایشگاه جم – بخش ریز
تلفن : (۰۷۷۲۷۶۵)۲۲۹۰

کلانتری های دشتستان

آدرس : استان بوشهر ، دشتستان ، وحدتیه جنب پارک موتوری شهرداری
تلفن : (۰۷۷۳)۴۶۵۳۲۴۹

آدرس : استان بوشهر ، دشتستان ، برازجان خیابان آیت
تلفن : (۰۷۷۳)۴۲۴۲۹۱۴

آدرس : استان بوشهر ، دشتستان ، برازجان – میدان دژ
تلفن : (۰۷۷۳)۴۲۲۵۰۸۸

آدرس : استان بوشهر ، دشتستان ، دالکی – خ شهدا
تلفن : (۰۷۷۳)۴۳۴۲۱۰۲

آدرس : استان بوشهر ، دشتستان ، شهر آبپخش بلوار اصلی نرسیده به سه راهی بهرام آباد
تلفن : (۰۷۷۳)۴۸۲۲۹۴۴

آدرس : استان بوشهر ، دشتستان ، سعد آباد – جنب پمپ بنزین
تلفن : (۰۷۷۳)۴۶۲۲۳۲۳

آدرس : استان بوشهر ، دشتستان ، شبانکاره بلوار اصلی روبروی پمپ بنزین
تلفن : (۰۷۷۳)۴۹۰۲۸۲۰

آدرس : استان بوشهر ، دشتستان ، کیلومتر ۸۵ محور اهرم به تنگ ارم شهر بوشکان
تلفن : (۰۷۷۳)۴۳۵۲۲۱۳

آدرس : استان بوشهر ، دشتستان ، پشت کوه شهر تنگ ارم ورودی شهر تنگ ارم
تلفن : (۰۷۷۳)۴۴۵۲۲۵۲

آدرس : استان بوشهر ، دشتستان ، جاده برازجان ۲ کیلومتری پل کلل ابتدای روستای زیارت
تلفن : (۰۷۷۳)۴۳۳۲۳۶۰

آدرس : استان بوشهر ، دشتستان ، برازجان جاده شاهزاده ابراهیم روستای بنداروز
تلفن : (۰۷۷۳)۴۴۱۲۴۱۳

آدرس : استان بوشهر ، دشتستان ، کیلومتر ۱۵ جاده فرعی شبانکاره به روستای گلدشت
تلفن : (۰۷۷۳)۴۹۱۲۰۰۵

آدرس : استان بوشهر ، دشتستان ، کیلومتر ۲۰ محور برازجان دهقاید روستای نظر آقا
تلفن : (۰۷۷۳)۴۶۴۲۲۲۶

آدرس : استان بوشهر ، دشتستان ، کیلومتر ۳۰ محور گناوه به برازجان روستای خلیفه ای
تلفن : (۰۷۷۳)۴۸۴۲۵۲۵

آدرس : استان بوشهر ، دشتستان ، پشت کوه ورودی روستای بوشکان روبروی مرکز بهداشت درمانی
تلفن : (۰۷۷۳)۴۴۴۲۱۴۲

کلانتری های دشتی

آدرس : استان بوشهر ، دشتی ، خورموج جنب پمپ بنزین
تلفن : (۰۷۷۲۶۲۲)۸۶۷۰

آدرس : استان بوشهر ، دشتی ، شهر کاکی خ – شهرداری
تلفن : (۰۷۷۲۶۶۲)۲۲۴۰

آدرس : استان بوشهر ، دشتی ، شهر شنبه جنب بهداشت
تلفن : (۰۷۷۲۶۴۳)۳۲۳۱

آدرس : استان بوشهر ، دشتی ، جاده اصلی شهر شنبه روستای سنا
تلفن : (۰۷۷۲۶۴۲)۳۲۴۱

آدرس : استان بوشهر ، دشتی ، جاده خورموج به دشت بلنگ روستای لاور شرقی
تلفن : (۰۷۷۲۶۳۴)۲۰۴۰

آدرس : استان بوشهر ، دشتی ، جاده ساحلی دلوار به دیر روستای کبگان جنب حسینیه
تلفن : (۰۷۷۲۶۴۱)۲۳۲۴

کلانتری های دیر

آدرس : استان بوشهر ، دیر ، محله جانبازان
تلفن : (۰۷۷۲۸۲۲)۵۸۲۰

آدرس : استان بوشهر ، دیر ، شهر ابدان بلوار اصلی
تلفن : (۰۷۷۲۸۲۵)۲۳۸۰

آدرس : استان بوشهر ، دیر ، کیلومتر ۵۰ جاده ساحلی دیر به بوشهر شهر برد خون
تلفن : (۰۷۷۲۸۷۲)۲۲۶۰

آدرس : استان بوشهر ، دیر ، کیلومتر ۵ سه راهی دیر به شهر ابدان روستای دوراهک
تلفن : (۰۷۷۲۸۲۴)۲۸۲۲

کلانتری های دیلم

آدرس : استان بوشهر ، دیلم ، نرسیده به میدان امام
تلفن : (۰۷۷۲۴۲۴)۲۵۹۹

آدرس : استان بوشهر ، دیلم ، محور گناوه به دیلم بخش امام حسن
تلفن : (۰۷۷۲۴۳۷)۲۱۰۰

آدرس : استان بوشهر ، دیلم ، کیلومتر ۱۰ محور دیلم به گچساران روستای عامری
تلفن : (۰۷۷۲۴۳۶)۲۰۴۰

کلانتری های کنگان

آدرس : استان بوشهر ، کنگان ، خ آزادی
تلفن : (۰۷۷۲۷۲۲)۷۵۶۷

آدرس : استان بوشهر ، کنگان ، محور کنگان به عسلویه – بندر سیراف خ اصلی
تلفن : (۰۷۷۲۷۲۵)۲۴۴۵

آدرس : استان بوشهر ، کنگان ، کیلومتر ۵۵ محور کنگان به عسلویه – روستای شیرینو
تلفن : (۰۷۷۲۷۲۹)۲۲۲۳

آدرس : استان بوشهر ، کنگان ، روستای تنبک جدید خ دانشگاه
تلفن : 

کلانتری های گناوه

آدرس : استان بوشهر ، گناوه ، خ امام زاده جنب فنی حرفه ایی
تلفن : (۰۷۷۲۳۲۴)۵۰۵۰

آدرس : استان بوشهر ، گناوه ، بندر ریگ خ اسکله جنب منازل سازمانی
تلفن : (۰۷۷۲۳۸۲)۲۴۴۲

آدرس : استان بوشهر ، گناوه ، کیلومتر ۵ محور گناوه به دیلم – روستای قلعه حیدر
تلفن : (۰۷۷۲۳۲۲)۶۰۱۵

آدرس : استان بوشهر ، گناوه ، کیلومتر ۵ محور گناوه به گچساران – روستای شول
تلفن : (۰۷۷۳۳۴)۲۳۹۹

آدرس : استان بوشهر ، گناوه ، بندر ریگ جاده ساحلی روستای گوابین
تلفن : (۰۷۷۲۳۸۲)۲۰۸۵

آدرس : استان بوشهر ، گناوه ، بندر ریگ جاده ساحلی سه راهی کوهک روستای بیدو
تلفن : (۰۷۷۲۲۳۸۴)۲۲۵۲

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
اسکرول به بالا