کلانتری های استان خراسان جنوبی

کلانتری های بشرویه

آدرس : خراسان جنوبی ، بشرویه ، ۵۰ کیلومتری شمال غربی بشرویه روستای نیگنان قبل از ایستگاه راه آهن
تلفن : (۰۵۳۵)۳۲۴۲۳۱۳

آدرس : خراسان جنوبی ، بشرویه ، شهر سرایان – خیابان قائم – قائم ۷ جنب ستاد شهرستان
تلفن : (۰۵۶۲)۸۲۲۶۳۲۰

آدرس : خراسان جنوبی ، بشرویه ، کیلومتر ۲۴ جاده سه قلعه به سرایان بخش سه قلعه – خیابان ولیعصر
تلفن : (۰۵۶۲)۸۲۶۳۲۱۲

آدرس : خراسان جنوبی ، بشرویه ، کیلومتر ۱۱ بخش آیسک به سرایان بلوار امام رضا(ع)
تلفن : (۰۵۶۲)۸۲۴۳۲۱۸

کلانتری های بیرجند

آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، ۵ کیلومتری جاده بیرجند به خوسف – روستای امیر آباد
تلفن : (۰۵۶۱)۲۱۸۲۷۱۰

آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، ۳۵ کیلومتری جاده خوسف به بیرجند سمت چپ جاده
تلفن : (۰۵۶۱)۲۱۸۵۴۱۰

آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، ۶۵ کیلومتری محور فرعی بیرجند به گازار روستای گازار
تلفن : (۰۵۶۱)۲۲۷۳۲۷۰

آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، خیابان ارتش ستاد فا شهرستان بیرجند
تلفن : (۰۵۶۱)۲۱۸۲۶۴۳

آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، خیابان فرودگاه پایانه مسافربری
تلفن : (۰۵۶۱)۲۳۱۴۳۰۷

آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، شهر اسدیه بلوار امام رضا (ع) حاشیه میدان ابوذر
تلفن : (۰۵۶۲)۳۲۲۳۳۲۱

آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، ۲۵ کیلومتری شهر اسدیه شهر طبس مسیناء رو به روی درمانگاه
تلفن : (۰۵۶۲)۳۲۵۳۲۱۷

آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، ۵۰ کیلومتری ضلع شمال غرب شهر اسدیه – خروجی شهر به سمت زهان
تلفن : (۰۵۶۲)۳۲۳۳۲۲۳

آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، ۳۵ کیلومتری جاده معدن قلعه زری به خوسف روستای بصیران
تلفن : (۰۵۶۲)۴۳۴۳۰۷۰

آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، ۶۷ کیلومتری جاده معدن قلعه زری به خوسف روستای سر چاه عماری
تلفن : (۰۵۶۲)۴۲۸۹۱۴۰

آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، ۴۵ کیلومتری جاده خوسف به کرمان روستای خور
تلفن : (۰۵۶۲)۴۲۷۳۲۷۷

آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، کیلومتر ۱۰ جاده بیرجند به سربیشه جنب ایستگاه بازرسی علی آباد
تلفن : (۰۵۶۱)۲۱۸۲۹۸۵

آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، ۲۰ کیلومتری جاده بیرجند به اسدیه روستای مرک
تلفن : (۰۵۶۱)۲۱۸۲۱۹۵

آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، ۱۰ کیلومتری جاده بیرجند به مشهد روستای حاجی آباد
تلفن : (۰۵۶۱)۲۱۸۲۲۷۷

کلانتری های درمیان

آدرس : خراسان جنوبی ، درمیان ، ۲۵ کیلومتری شرق شهر اسدیه – مقابل اورژانس ۱۱۵
تلفن : (۰۵۶۲)۳۲۴۳۵۷۴

آدرس : خراسان جنوبی ، درمیان ، ۴۰ کیلومتری شمال شهر اسدیه روستای سراب
تلفن : (۰۵۶۲)۳۳۱۷۳۹۷

آدرس : خراسان جنوبی ، درمیان ، ۱۷ کیلومتری ظلع جنوب شهر اسدیه روستای درمیان
تلفن : (۰۵۶۲)۳۲۴۳۲۵۰

آدرس : خراسان جنوبی ، درمیان ، شهرستان بشرویه – بلوار امام رضا (ع)
تلفن : (۰۵۳۵)۳۲۲۲۷۷۷

آدرس : خراسان جنوبی ، درمیان ، ۲۵ کیلومتری بشرویه به دیهوک بخش ارسک بلوار امام خمینی
تلفن : (۰۵۳۵)۳۲۴۳۳۱۱

آدرس : خراسان جنوبی ، درمیان ، ۱۶ کیلومتری غرب بشرویه دهستان رقه
تلفن : (۰۵۳۵)۳۲۴۷۴۴۴

کلانتری های سرایان

آدرس : خراسان جنوبی ، سرایان ، ۲۲ کیلومتری روستای مصعبی به سرایان – روستای مصعبی
تلفن : (۰۵۶۲)۸۲۷۳۳۷۷

آدرس : خراسان جنوبی ، سرایان ، ۲۵ کیلومتری محور اصلی سرایان به بیرجند روستای دوست آباد
تلفن : (۰۵۶۲)۸۳۴۳۵۰۰

آدرس : خراسان جنوبی ، سرایان ، جنب فلکه ورودی شهر
تلفن : (۰۵۶۲)۳۶۲۲۰۹۰

آدرس : خراسان جنوبی ، سرایان ، ۳۰ کیلومتری محور سربیشه به بیرجند خیابان ورودی شهر مود
تلفن : ۰۵۶۱-۲۲۲۳۲۶۰

آدرس : خراسان جنوبی ، سرایان ، ۱۵ کیلومتری محور فرعی مختاران به سربیشه روستای کلاته سلیمان
تلفن : ۰۵۶۲-۳۶۵۶۰۲۰

کلانتری های سربیشه

آدرس : خراسان جنوبی ، سربیشه ، کیلومتر ۲۰ محور سربیشه به ماهیرود روستان حسین آباد
تلفن : ۰۵۶۲-۳۶۴۹۱۴۵

آدرس : خراسان جنوبی ، سربیشه ، ۸۵ کیلومتری محور سربیشه به ماهیرود روستای درح
تلفن : ۰۵۶۲-۳۶۴۳۵۷۱

آدرس : خراسان جنوبی ، سربیشه ، ۱۳۰ کیلومتری محور سربیشه به ماهیرود جاده فرعی به سمت غرب روستای لانو
تلفن : ۰۵۶۲-۳۶۴۵۰۱۰

آدرس : خراسان جنوبی ، سربیشه ، ۱۲۰ کیلومتری جاده مرزی سربیشه به ماهیرود روستای ماهیرود
تلفن : ۰۵۶۲-۳۶۴۹۵۹۲

آدرس : خراسان جنوبی ، سربیشه ، خیابان امام خمینی (ره) – چهار راه شهیدان پارسا
تلفن : (۰۵۳۴)۲۲۲۲۱۰۰

آدرس : خراسان جنوبی ، سربیشه ، شهر اسلامیه خیابان امام خمینی (ره)
تلفن : (۰۵۳۴)۲۲۹۲۸۰۱

آدرس : خراسان جنوبی ، سربیشه ، دهستان باغستان خیابان ولیعصر (عج) ۳ کیلومتری جاده فردوس بجستان و حاشیه جاده فردوس گناباد
تلفن : (۰۵۳۴)۲۳۲۳۱۰۰

کلانتری های طبس

آدرس : خراسان جنوبی ، طبس ، روستای اصفهک – داخل روستا – جنب اورژانس ۱۱۵ (فاصله ۴۰ کیلومتر)
تلفن : (۰۳۵۳)۴۳۴۱۳۰۰

آدرس : خراسان جنوبی ، طبس ، روستای ده محمد – جنب اورژانس ۱۱۵ – ۶۵ کیلومتری جاده طبس به مشهد
تلفن : (۰۳۵۳)۵۲۲۶۲۰۰

آدرس : خراسان جنوبی ، طبس ، روستای تپه طاق – ورودی روستا – کیلومتر ۸۵ جاده عشق آباد به کاشمر
تلفن : (۰۳۵۳)۵۲۲۸۰۱۰

آدرس : خراسان جنوبی ، طبس ، روستای جوخواه ۱۸ کیلومتری شهر طبس
تلفن : (۰۳۵۳)۴۳۲۳۳۰۰

آدرس : خراسان جنوبی ، طبس ، روستای حلوان ۸۵ کیلومتری شهر طبس
تلفن : (۰۳۵۳)۴۳۲۵۳۰۰

آدرس : خراسان جنوبی ، طبس ،  ۱۲۶ کیلومتری جاده قدیم طبس یزد – روستای رباط خان
تلفن : (۰۳۲۴)۴۳۲۲۱۳۰

آدرس : خراسان جنوبی ، طبس ، کیلومتر ۵ جاده دیهوک به بیرجند – بخش دیهوک
تلفن : (۰۳۵۳)۴۳۴۲۴۶۸

آدرس : خراسان جنوبی ، طبس ، بلوار عباسپور – جنب پلیس راهور
تلفن : (۰۳۵۳)۲۱۸۵۷۱۰

آدرس : خراسان جنوبی ، طبس ، بلوار شهید بهشتی جنوبی – ستاد فرماندهی انتظامی شهر طبس
تلفن : (۰۳۵۳)۴۲۲۳۴۲۲

آدرس : خراسان جنوبی ، طبس ، بخش دستگردان – شهر عشق آباد – بلوار امام خمینی -(فاصله ۱۰۵ کیلومتری از شهر طبس)
تلفن : (۰۳۵۳)۵۲۲۲۲۲۹

آدرس : خراسان جنوبی ، طبس ، بخش دیهوک – ابتدای ورودی شهر (جاده دیهوک به بیرجند) جنب پلیس راه (فاصله ۸۵ کیلومتری از شهر طبس)
تلفن : (۰۳۵۳)۳۵۳۴۳۴

آدرس : خراسان جنوبی ، طبس ، ۲۲۰ کیلومتری جاده دیهوک به کرمان – روستای نایبند
تلفن : (۰۳۵۳)۴۳۴۸۳۵۵

آدرس : خراسان جنوبی ، طبس ، روستای عرب آباد فاصله ۱۲۲ کیلومتری سه راهی بیرجند به کرمان
تلفن : (۰۳۵۳)۴۳۴۷۲۰۰

کلانتری های فردوس

آدرس : خراسان جنوبی ، فردوس ، ۱۸ کیلومتری حاشیه محور مواصلاتی فردوس به بجستان
تلفن : (۰۵۳۴)۲۲۹۹۱۱۰

آدرس : خراسان جنوبی ، فردوس ، کیلومتر ۴۵ محور فردوس به بشرویه – سه راهی
تلفن : (۰۵۳۴)۳۲۴۳۹۱۲

آدرس : خراسان جنوبی ، فردوس ، کیلومتر ۵ محور فردوس به بشرویه ورودی شهر
تلفن : (۰۵۳۴)۲۲۹۸۰۶۱

آدرس : خراسان جنوبی ، فردوس ، خیابان امام خمینی (ره) – جنب میدان ۱۵ خرداد
تلفن : (۰۵۳۴)۲۱۸۸۲۶۸

آدرس : خراسان جنوبی ، فردوس ، فلکه ورودی شهر نهبندان مستقر در ستاد فرماندهی شهرستان
تلفن : (۰۵۶۲)۶۲۲۴۵۰۰

آدرس : خراسان جنوبی ، فردوس ، بخش شوسف ۳۰ کیلومتری نهبندان به بیرجند
تلفن : (۰۵۶۲)۶۶۲۳۳۳۰

آدرس : خراسان جنوبی ، فردوس ، روستای سهل آباد ۹۰ کیلومتری نهبندان به بیرجند
تلفن : (۰۵۶۲)۶۶۵۴۲۳۷

کلانتری های قائنات

آدرس : خراسان جنوبی ، قائنات ، شهر قاین – تقاطع خیابان طالقانی و جانبازان
تلفن : (۰۵۶۲)۵۲۲۲۰۲۲

آدرس : خراسان جنوبی ، قائنات ، قاین – شهرک ولیعصر – خیابان سعدی قاینات
تلفن : (۰۵۶۲)۵۶۳۳۲۱۱

آدرس : خراسان جنوبی ، قائنات ، قاینات – ۳۵ کیلومتری حاشیه جاده قاین به گناباد ابتدای ورودی شهر نیمبلوک
تلفن : (۰۵۶۲)۵۳۷۳۶۴۵

آدرس : خراسان جنوبی ، قائنات ، شهر اسفدن قاینات
تلفن : (۰۵۶۲)۵۶۵۳۲۲۲

آدرس : خراسان جنوبی ، قائنات ، ساختمان پلیس راه قدیم ۴ کیلومتری جاده قاین به گناباد
تلفن : (۰۵۶۲)۵۲۲۳۳۷۲

آدرس : خراسان جنوبی ، قائنات ، ۵۰ کیلومتری جاده فرعی قاین به روستای بیهود
تلفن : (۰۵۶۲)۵۳۸۳۴۴۹

آدرس : خراسان جنوبی ، قائنات ، شهر خضری ۵۵ کیلومتری محور قاین به گناباد
تلفن : (۰۵۶۲)۵۳۴۳۲۸۶

آدرس : خراسان جنوبی ، قائنات ، ۵۰ کیلومتری محور قاین به سرایان روستای قومنجان
تلفن : (۰۵۶۲)۵۳۱۳۴۰۰

آدرس : خراسان جنوبی ، قائنات ، ۵۰ کیلومتری محور قاین به خواف روستای مهدی آباد
تلفن : (۰۵۶۲)۵۵۸۴۵۰۰

آدرس : خراسان جنوبی ، قائنات ، زیر کوه – روستای آبیز ۱۰۰
تلفن : (۰۵۶۲)۵۶۲۳۳۴۴

آدرس : خراسان جنوبی ، قائنات ، زیر کوه – نرسیده به روستای مهمانشهر ۱۰۵
تلفن : (۰۵۶۲)۵۶۳۵۱۳۳

آدرس : خراسان جنوبی ، قائنات ، روستای شاهرخت
تلفن : (۰۵۶۲)۵۶۴۳۳۲۱

آدرس : خراسان جنوبی ، قائنات ، کیلومتر ۱۰ محور قاین به گناباد سمت راست جاده
تلفن : (۰۵۶۲)۲۱۸۳۴۳۵

آدرس : خراسان جنوبی ، قائنات ، قاین – بلوار شهید بهشتی – ساختمان راهنمایی رانندگی قدیم
تلفن : (۰۵۶۲)۲۱۸۳۴۷۲

آدرس : خراسان جنوبی ، قائنات ، روستای سهل آباد ۹۰ کیلومتری نهبندان به بیرجند
تلفن : (۰۵۶۲)۶۶۵۴۲۳۷

کلانتری های نهبندان

آدرس : خراسان جنوبی ، نهبندان ، روستای سهل آباد ۹۰ کیلومتری نهبندان به بیرجند
تلفن : (۰۵۶۲)۶۶۵۴۲۳۹

آدرس : خراسان جنوبی ، نهبندان ، روستای عربخانه ۱۴۵ کیلومتری محور نهبندان به روستای دهک
تلفن : (۰۵۶۲)۶۶۳۳۳۰۰

آدرس : خراسان جنوبی ، نهبندان ، روستای میغان ۹۰ کیلومتری نهبندان به بیرجند
تلفن : (۰۵۶۲)۶۳۱۳۳۰۰

آدرس : خراسان جنوبی ، نهبندان ، روستای چاه حاجی ۳۵ کیلومتری محور نهبندان به شهداد
تلفن : (۰۵۶۲)۶۲۳۳۳۰۰

آدرس : خراسان جنوبی ، نهبندان ، آرین شهر – بلوار امام خمینی ۴۵ ک محور قاین به بیرجند
تلفن : (۰۵۶۲)۵۳۳۳۴۴۵

آدرس : خراسان جنوبی ، نهبندان ، شهر خضری ۵۵ کیلومتری محور قاین به گناباد
تلفن : ۶۲۵۳۲۸۰

آدرس : خراسان جنوبی ، نهبندان ، ۹۵ کیلومتری جنوب شرق شهرستان قاین بخش زهان 
تلفن : (۰۵۶۲)۵۴۸۳۴۲۷

آدرس : خراسان جنوبی ، نهبندان ، روستای معدن حاجات ۵۵ کیلومتری نهبندان به زابل
تلفن : (۰۵۶۲)۶۲۷۴۰۰۲

آدرس : خراسان جنوبی ، نهبندان ،  ۱۰ کیلومتری واقع در خواشوف محور نهبندان به زابل
تلفن : (۰۵۶۲)۶۲۳۳۳۰۰

آدرس : خراسان جنوبی ، نهبندان ، روستای بندان ۸۷ کیلومتری نهبندان به زابل
تلفن : (۰۵۶۲)۶۲۸۳۳۰۸

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
اسکرول به بالا