کلانتری های استان لرستان

کلانتری های ازنا

آدرس : لرستان ، ازنا ، خ . کاشانی شرقی
تلفن :  (۰۶۶۳)۲۷۰۰

آدرس : لرستان ، ازنا ، سه راهی فیروز آباد ۱۵ متری غرب شهرستان
تلفن :  (۰۶۶۳)۵۲۷۳۳۷۱

آدرس : لرستان ، ازنا ، کیلومتر ۶ جاده الشتر به خرم آباد روستای سیاه پوش
تلفن :  (۰۶۶۳)۵۲۹۲۰۲۱

آدرس : لرستان ، ازنا ، دهستان قلایی روستای عدل آباد کیلومتر ۴۵ غرب شهرستان
تلفن : (۰۶۶۳)۵۹۱۳۰۹۷

آدرس : لرستان ، ازنا ، ارس بلوار جهاد جنب درمانگاه
تلفن : 

آدرس : لرستان ، ازنا ، مومن آباد خیابان امام (ره) نرسیده به میدان کیلومتر ۲۰ شمال شهرستان
تلفن : (۰۶۶۶)۴۳۲۳۲۵۰

آدرس : لرستان ، ازنا ، ازنا حدفاصل بین روستای حشوید و دولت آباد ک ۱۵ جنوب شرق شهرستان
تلفن :  (۰۶۶۶)۲۵۳۳۳۱۱

آدرس : لرستان ، ازنا ، ابتدا روستای آشور آباد ک ۲۰ ضلع غرب شهرستان
تلفن :  (۰۶۶۶)۴۳۷۳۳۱۱

آدرس : لرستان ، ازنا ، کیلومتر ۲۵ ، الشتر خرم آباد روستای کاکارضا
تلفن : ۹۱۶۷۸۴۲۰۸۸

کلانتری های الیگودرز

آدرس : لرستان ، الیگودرز ، چهار راه شهرداری
تلفن : (۰۶۶۴)۲۲۲۰۷۹۹

آدرس : لرستان ، الیگودرز ، بلوار شرقی رو بروی فرمانداری
تلفن :  (۰۶۶۴)۲۲۲۷۷۰۰

آدرس : لرستان ، الیگودرز ،  (روستای چمن سلطان) ک ۲۵ شرق شهرستان شهرک امام خمینی
تلفن :  (۰۶۶۴)۳۲۵۳۳۲۲

آدرس : لرستان ، الیگودرز ، ک ۳۰ جنوب شرق شهرستان روستای خام به تیه
تلفن :  (۰۶۶۴)۳۳۹۳۴۱۳

آدرس : لرستان ، الیگودرز ، ک ۴۵ جنوب شرق شهرستان و بخش بشارت
تلفن :  (۰۶۶۴)۲۹۱۷۰۱۲

آدرس : لرستان ، الیگودرز ، ک ۵۰ ضلع جنوب شهرستان در روستای شول آباد
تلفن :  (۰۶۶۴)۳۲۲۲۱۱۰

آدرس : لرستان ، الیگودرز ، کیلومتر ۴ جاده الیگودرز اصفهان
تلفن : 

کلانتری های بروجرد

آدرس : لرستان ، بروجرد ، خیابان تختی – جنب ستاد . ا. شهرستان
تلفن :  (۰۶۶)۳۵۲۳۵۲۱۸

آدرس : لرستان ، بروجرد ، خیابان جعفری
تلفن :  (۰۶۶)۳۵۲۵۵۲۱۸

آدرس : لرستان ، بروجرد ، چهار راه قا آنی
تلفن : (۰۶۶)۳۵۲۶۵۲۱۸

آدرس : لرستان ، بروجرد ، بلوار امام (ره ) شهرستان اشترینان
تلفن :  (۰۶۶۵)۳۲۲۲۲۲۲

آدرس : لرستان ، بروجرد ، محور بروجرد – چغلوندی ک ۱۵ روستای همت آباد
تلفن :  (۰۶۶۵)۲۹۱۲۶۶۷

آدرس : لرستان ، بروجرد ، محور بروجرد – خرم آباد ک ۱۵ جنوب شرق شهرستان
تلفن :  (۰۶۶۵)۲۳۷۲۱۰۶۲۱۸

آدرس : لرستان ، بروجرد ، محور بروجرد – اراک ک ۵ مامده به شهرستان از سمت اراک
تلفن : (۰۶۶۵)۲۹۱۵۹۴۰۸

آدرس : لرستان ، بروجرد ، روستای بندیزه ضلع شرق شهرستان ک ۲۵
تلفن : (۶۶۵)۳۳۶۲۱۲۱

آدرس : لرستان ، بروجرد ، شهرک اندیشه فاز ۸
تلفن :  (۰۶۶)۵۳۱۹۳۴۱۵

آدرس : لرستان ، بروجرد ، روستای دره صیدی ک ۲۵ ضلع جنوب شرق
تلفن :  (۰۶۶۵۲۱۸)۲۴۴۲۱۰۰

آدرس : لرستان ، بروجرد ، جاده روستای ونایی ک ۱۵ غرب شهرستان
تلفن : 

کلانتری های پلدختر

آدرس : لرستان ، پلدختر ، خ امام جاده اصلی
تلفن : (۰۶۶۳)۴۳۳۲۲۳۲

آدرس : لرستان ، پلدختر ، خ هفت تیر جنب پل فلزی
تلفن : (۰۶۶۳)۴۲۲۲۴۸۸

آدرس : لرستان ، پلدختر ، جاده اندیمشک سراب جهانگیر ک ۵ ورودی شهرستان
تلفن : (۰۶۶۱)۲۱۸۴۸۹۰

آدرس : لرستان ، پلدختر ، جاده اندیمشک ک ۲۵ ورودی شهرستان
تلفن : (۰۶۶۳)۴۴۶۲۰۱۲

آدرس : لرستان ، پلدختر ، جاده اندیمشک روستای پل تنگ ک ۳۸ جنوب شهرستان
تلفن : (۰۶۶۳)۴۲۷۳۲۸۷

آدرس : لرستان ، پلدختر ، آزاد راه خرم زال روستای چشمک ضلع شمال شرق شهرستان ک ۶۰
تلفن : (۰۶۶۳)۴۹۵۳۰۷۵

آدرس : لرستان ، پلدختر ، جاده تلمبه خانه آسار ضلع جنوب شرق شهرستان ک ۳۰
تلفن :  ( ۰۶۶۳)۴۹۵۳۶۰۱

آدرس : لرستان ، پلدختر ، خ هفت تیر جنب پل فلزی
تلفن : (۰۶۶۱)۲۱۸۴۹۱۱

کلانتری های خرم آباد

آدرس : لرستان ، خرم آباد ، کوی ارتش – بلوار شوراء پایین تر از پمپ بنزین کولیوند
تلفن :  (۰۶۶۱)۳۳۰۷۹۷۰

آدرس : لرستان ، خرم آباد ، تقاطع بلوار ولیعصر با بلوار شصت متری – زیر پل هوایی
تلفن :  (۰۶۶۱)۳۲۲۴۷۷۴

آدرس : لرستان ، خرم آباد ، گلدشت شرقی – انتهای پاکمهر ۲۵
تلفن :  (۰۶۶۱)۴۲۰۷۴۵۸

آدرس : لرستان ، خرم آباد ، بلوار بهارستان – پایین تر از ترمینال اندیمشک
تلفن :  (۰۶۶۱)۴۲۰۴۸۲۰

آدرس : لرستان ، خرم آباد ، ۵ کیلومتری محور خرم آباد بروجرد
تلفن :  (۰۶۶۱)۵۲۰۰۹۵۹

آدرس : لرستان ، خرم آباد ، روستای رباط نمکی ۱۰ کیلومتری محور خرم آباد الشتر
تلفن : (۰۶۶۱)۳۲۰۹۴۰۵

آدرس : لرستان ، خرم آباد ، ۱۸ کیلومتری ستاد شهرستان – روستای کاکاشرف
تلفن :  (۰۶۶۱)۴۹۱۶۲۰۳

آدرس : لرستان ، خرم آباد ، ۳۰ کیلومتری ستاد شهرستان – روستای ازنا
تلفن :  (۰۶۶۱)۶۵۱۷۲۰۷

آدرس : لرستان ، خرم آباد ، پشت بازار – خیابان سمان فارسی
تلفن : (۰۶۶۱)۲۲۰۲۰۹۲

آدرس : لرستان ، خرم آباد ، ۳۵ کیلومتر محور خرم آباد بروجرد – بخش زاغه
تلفن : (۰۶۶۳)۳۲۲۳۲۴۱

آدرس : لرستان ، خرم آباد ، ۴۵ کیلومتر محور خرم آباد آبسرد
تلفن : (۰۶۶۳)۳۶۲۳۲۱۸

آدرس : لرستان ، خرم آباد ، ۹۰ کیلومتری پاسگاه کمالوند
تلفن :  (۰۶۶۳)۴۷۲۳۲۳۸

آدرس : لرستان ، خرم آباد ، ۷۰ کیلومتری محور خرم آباد – بروجرد
تلفن :  (۰۶۶۲)۵۳۱۰۴۹۴

آدرس : لرستان ، خرم آباد ، ۱۰۰ کیلومتری محور خرم آباد – بروجرد
تلفن : 

آدرس : لرستان ، خرم آباد ، ۵ کیلومتری محور خرم آباد – بروجرد
تلفن :  (۰۶۶۱)۶۵۱۲۵۷۷

آدرس : لرستان ، خرم آباد ، پارک شریعتی – جنب کمیته امداد
تلفن : 

آدرس : لرستان ، خرم آباد ، روبروی پارک صخره ای – جنب بهدار فدک
تلفن :  (۰۶۶۱)۲۲۰۱۳۷۳

کلانتری های دلفان

آدرس : لرستان ، دلفان ، جنب پل قدیم خ امام
تلفن : (۰۶۶۳)۷۲۲۳۳۸۶

آدرس : لرستان ، دلفان ، روستای ایرانشاه کیلومتر ۱۲ شرق شهرستان
تلفن : (۰۶۶۳)۷۲۴۱۲۵۱

آدرس : لرستان ، دلفان ، دهستان ایرانشاه کیلومتر ۲۰ جنوب شهرستان
تلفن : (۰۶۶۳)۷۹۱۳۲۹۴

آدرس : لرستان ، دلفان ، روستای کن کت کیلومتر ۳۰ شمال شهرستان
تلفن : (۰۶۶۳)۷۹۱۳۲۴۷

آدرس : لرستان ، دلفان ، روستای وروشت کیلومتر ۳۰ غرب شهرستان
تلفن :  (۰۶۶۳)۷۹۱۲۲۸۰

آدرس : لرستان ، دلفان ، روستای دمباغ کیلومتر ۳۰ جنوب غرب شهرستان
تلفن :  (۰۶۶۳)۷۷۴۲۱۲۱

آدرس : لرستان ، دلفان ، گردنه کشور ورودی هرسین کیلومتر ۳۵ شهرستان ظلع شمال
تلفن :  

آدرس : لرستان ، دلفان ، ابتدای ورودی شهر بلوار امام
تلفن : (۰۶۶۳)۷۲۲۷۷۱۸

آدرس : لرستان ، دلفان ، بخش هفت چشمه کاکاوند کیلومتر ۳۰ شمال شهرستان
تلفن : (۰۶۶۳)۷۳۵۲۲۰۰

کلانتری های دوره چگنی

آدرس : لرستان ، دوره چگنی ، شهر دوره – فرماندهی انتظامی شهرستان دوره – کلانتری مرکزی
تلفن :  (۰۶۶۳)۵۷۲۳۲۳۵

آدرس : لرستان ، دوره چگنی ، شهر ویسیان – ف بخش انتظامی ویسیان
تلفن :  (۰۶۶۳)۲۶۲۳۴۴۷

آدرس : لرستان ، دوره چگنی ، روستای تشکن – پاسگاه انتظامی تشکن
تلفن :  (۰۶۶۳)۵۷۲۴۱۴۳

آدرس : لرستان ، دوره چگنی ، کیلومتر ۴۵ جاده کوهدشت خرم آباد – پل کشکان – پاسگاه انتظامی پل کشکان
تلفن : 

آدرس : لرستان ، دوره چگنی ، کیلومتر ۲۵ جاده خرم آباد – پلدختر
تلفن : (۰۶۶۱)۴۹۱۳۶۷۵

کلانتری های دورود

آدرس : لرستان ، دورود ، بلوار ۶۰ متری جنب ستاد فا دورود
تلفن :  (۰۶۶۵)۲۱۸۳۸۲۰

آدرس : لرستان ، دورود ، خیابان سپاه – جنب کارخانه سیمان دورود
تلفن :  (۰۶۶۵)۴۲۲۲۳۵۴

آدرس : لرستان ، دورود ، بخش سیلاخور – روستای چالانچو لان ک ۳۵ غرب شهرستان
تلفن :  (۰۶۶۵)۴۶۲۳۲۷۷

آدرس : لرستان ، دورود ، روستای حشمت آباد ک ۱۵ ضلع شمال شرق شهرستان
تلفن :  (۰۶۶۵)۴۳۴۳۳۸۳

آدرس : لرستان ، دورود ، روستای ژان ک ۳۰ ضلع شمال شهرستان
تلفن :  (۰۶۶۵)۴۳۵۳۵۰۰

آدرس : لرستان ، دورود ، بلوار ۶۰ متری روبروی ستاد فا دورود
تلفن :  (۰۶۶۵۲۱۸)۳۸۱۶

کلانتری های کوهدشت

آدرس : لرستان ، کوهدشت ، پارک شهید بهشتی – خ صیاد شیرازی
تلفن :  (۰۶۶۳)۶۲۳۲۰۵۲

آدرس : لرستان ، کوهدشت ، میدان فرمانداری خ دکتر حسابی
تلفن :  (۰۶۶۳)۶۲۳۳۲۸۳

آدرس : لرستان ، کوهدشت ، شهر چغابل
تلفن :  (۰۶۶۳)۶۵۲۲۷۲۷

آدرس : لرستان ، کوهدشت ، شهر گراب بعد از میدان معلم
تلفن : (۰۶۶۳)۶۷۶۳۲۲۸

آدرس : لرستان ، کوهدشت ، شهر خیابان رهبری کوچه شهید صیاد شیرازی
تلفن :  (۰۶۶۳)۶۷۵۲۳۰۰

آدرس : لرستان ، کوهدشت ، شهر درب گنبد ورودی شهر درب گنبد سمت راست
تلفن :  (۰۶۶۳)۶۷۴۳۳۲۰

آدرس : لرستان ، کوهدشت ، روستای گرخشاب
تلفن :  (۰۶۶۳)۶۷۹۳۴۶۰

آدرس : لرستان ، کوهدشت ، جاده خرم آباد ۵ کیلومتری شهر کوهدشت روستای خوشناموند
تلفن :  (۰۶۶۳)۶۳۳۲۰۰۳

آدرس : لرستان ، کوهدشت ، سه راهی زانوگه
تلفن :  (۰۶۶۳)۶۳۴۲۲۴۰

آدرس : لرستان ، کوهدشت ، سرطرهان روبروی روستای چشمه سفید
تلفن : (۰۶۶۳)۶۹۴۱۷۲۵

آدرس : لرستان ، کوهدشت ، روستای سرکوهمسان – روستای جعفر آباد
تلفن :  (۰۶۶۳)۶۳۵۲۰۱۵

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
اسکرول به بالا