کلانتری های استان مازندران

کلانتری های آمل

آدرس : مازندران ، آمل ، خیابان نور – فرهنگ شهر – جنب پارک
تلفن :  (۰۱۲۱)۲۲۴۹۸۰۶

آدرس : مازندران ، آمل ، ۹۵ کیلومتری جاده هراز پلور
تلفن :  (۰۱۲۲)۲۲۶۹۱۱۸

آدرس : مازندران ، آمل ، جاده هراز – ۸۵ کیلومتری آمل به تهران
تلفن :  (۰۱۲۲)۳۲۷۲۲۱۱

آدرس : مازندران ، آمل ، ۴ کیلومتری بابل به آمل – سه راهی درویش فیل به طرف فریدون کنار
تلفن :  (۰۱۲۱)۳۱۳۳۰۳۴

آدرس : مازندران ، آمل ، ۶ کیلومتری خیابان نور – جاده چمستان روستای آغوزبن
تلفن : (۰۱۲۱)۲۳۵۲۵۹۵

آدرس : مازندران ، آمل ، ۱۵ کیلومتری جاده هراز – روستای اسکو محله
تلفن : (۰۱۲۱)۲۴۲۲۰۷۰

آدرس : مازندران ، آمل ، ۹۰ کیلومتری جاده هراز شهر رینه
تلفن : (۰۱۲۲)۳۲۵۲۳۰۳

آدرس : مازندران ، آمل ، جاده هراز ۳۵ کیلومتری آمل به تهران
تلفن :  (۰۱۲۱)۲۳۹۲۰۵۰

آدرس : مازندران ، آمل ، جنب بیمارستان امام رضا
تلفن : (۰۱۲۱)۳۲۷۱۸۱۱

آدرس : مازندران ، آمل ، جاده هراز – جنب روستای درازه (پلیس راه سابق)
تلفن : (۰۱۲۱)۲۲۴۹۸۰۶

کلانتری های بابل

آدرس : مازندران ، بابل ، خیابان شریعتی – روبروی مخابرات بابل
تلفن :  (۰۱۱۱)۳۲۳۳۶۰۶

آدرس : مازندران ، بابل ، چهار راه انتظامی
تلفن :  (۰۱۱۱)۲۲۲۳۵۰۳

آدرس : مازندران ، بابل ، شهر امیر کلا – جنب بانک قوامین شعبه امیر کلا
تلفن :  (۰۱۱۱)۳۲۴۰۹۹۵

آدرس : مازندران ، بابل ، شهر امیر کلاه – میدان حمزه کلاه – فیضیه ۶
تلفن :  (۰۱۱۱)۳۲۶۳۵۰۱

آدرس : مازندران ، بابل ، خیابان گنج افروز – جنب پاساژ گنج افروز
تلفن :  (۰۱۱۱)۲۲۲۳۵۰۳

آدرس : مازندران ، بابل ، ۲۵ کیلومتری جاده گنج افروز – روستای دراز کلا
تلفن : (۰۱۱۱)۳۶۳۲۲۰۸

آدرس : مازندران ، بابل ، ۲۵ کیلومتری جاده بند پی غربی – شهر خشرود پی
تلفن :  (۰۱۱۱)۲۵۲۲۶۲۶

آدرس : مازندران ، بابل ، ۳۵ بند پی شرقی – جنب بانک ملی
تلفن :  (۰۱۱۱)۲۷۲۲۲۰۷

آدرس : مازندران ، بابل ، جاده قدیم آمل به بابل – روستای بالا احمد چاله پی
تلفن : (۰۱۱۱)۳۶۶۲۰۰۴

آدرس : مازندران ، بابل ، خیابان شهید صالحی – روستای کلاگر محله
تلفن : (۰۱۱۱)۳۶۸۲۴۰۹

آدرس : مازندران ، بابل ، امیر کلا – چهل ستون
تلفن : (۰۱۱۱)۳۲۴۰۸۹۵

کلانتری های بابلسر

آدرس : مازندران ، بابلسر ، بلوار بسیج – خ امام – جنب کمیته امداد
تلفن : (۰۱۱۲)۵۲۳۴۹۹۱

آدرس : مازندران ، بابلسر ، خ پاسداران – چهار راه شریعتی – نرسیده به پل
تلفن :  (۰۱۱۲)۵۲۸۷۴۴۵

آدرس : مازندران ، بابلسر ، شهر بهنمیر – بلوار روحانی – بعد از پل جنب بخشداری
تلفن : (۰۱۱۲)۵۷۲۳۳۳

آدرس : مازندران ، بابلسر ، بهنمیر – بلوار امام – جنب بخشداری
تلفن : (۰۱۱۲)۵۳۵۴۴۰۳

کلانتری های بهشهر

آدرس : مازندران ، بهشهر ، چهارراه امام – خیابان هفت تیر
تلفن :  (۰۱۵۲)۵۲۲۲۲۱۵

آدرس : مازندران ، بهشهر ، خلیل شهر – عمو زاد محله
تلفن :  (۰۱۵۲)۶۴۳۴۴۵۵

آدرس : مازندران ، بهشهر ، رستم کلا – جاده سراسری نرسیده به کارخانه آراد
تلفن :  (۰۱۵۲)۵۳۶۲۴۲۴

آدرس : مازندران ، بهشهر ، منطقه هزار جریب – روستای بیشه بنه ۸۵ کیلومتری بهشهر
تلفن : (۰۱۵۲)۶۷۲۲۲۰۰

آدرس : مازندران ، بهشهر ، هزار جیریب – جاده سراسری بهشهر دامغان ۱۰۰ کیلومتری بهشهر
تلفن : (۰۱۵۲)۶۸۲۳۳۶۶

آدرس : مازندران ، بهشهر ، روستای زاغمرز ۴۵ کیلومتری
تلفن :  (۰۱۵۲)۵۴۵۲۲۲۰

کلانتری های تنکابن

آدرس : مازندران ، تنکابن ، میدان شیرودی
تلفن :   (۰۱۹۱)۴۲۲۲۴۰۰

آدرس : مازندران ، تنکابن ، شهر شیرود – روبروی امامزاده
تلفن :   (۰۱۹۱)۴۶۶۲۳۴۴

آدرس : مازندران ، تنکابن ، شهر خرم آباد – روبروی مسجد جامع
تلفن :   (۰۱۹۱)۴۲۵۲۱۱۰

آدرس : مازندران ، تنکابن ، شهر نشتارود
تلفن :  (۰۱۹۲)۴۴۷۲۴۲۰

آدرس : مازندران ، تنکابن ، ۳۵ کیلومتری جاده دو هراز – بالاتر از روستای گتاب
تلفن :   (۰۱۹۲)۴۴۶۲۸۸۸

آدرس : مازندران ، تنکابن ، خرم آباد – ۲۰ کیلومتری – روستای بلده
تلفن :  (۰۱۹۲)۴۳۸۲۲۲۲

کلانتری های جویبار

آدرس : مازندران ، جویبار ، بلوار آیت اله معلمی – روبروی گلزار شهدای سراج محله
تلفن :  (۰۱۲۴)۲۲۳۴۰۹۹

آدرس : مازندران ، جویبار ، روبروی پمپ بنزین – جنب بخشداری شهرستان جویبار – شهر کوهیخیل
تلفن : (۰۱۲۴)۳۴۶۲۴۹۹

آدرس : مازندران ، جویبار ، جاده لاریم به کوهیخیل روستای امامزاده محمود
تلفن : (۰۱۲۴)۳۳۵۵۲۶۰

کلانتری های چالوس

آدرس : مازندران ، چالوس ، خ امام (ره)
تلفن : (۰۱۹۱)۲۲۲۲۵۰۰

آدرس : مازندران ، چالوس ، خ بهشتی
تلفن : (۰۱۹۲)۲۲۲۳۰۹۳

آدرس : مازندران ، چالوس ، مرزن آباد – روبروی شهرداری
تلفن :  (۰۱۹۲)۲۷۳۲۲۲۰

آدرس : مازندران ، چالوس ، شهر کلاردشت – ۳۵ کیلومتری جاده چالوس به کلاردشت
تلفن :  (۰۱۹۲)۲۶۲۴۸۸۴

آدرس : مازندران ، چالوس ، ۶۵ کیلومتری جاده چالوس به ولی آباد
تلفن : (۰۱۹۲)۲۷۹۳۳۶۰

کلانتری های رامسر

آدرس : مازندران ، رامسر ، بلوار امام رضا (ع) جنب ایران خودرو
تلفن : (۰۱۹۲)۵۲۲۲۰۸۸

آدرس : مازندران ، رامسر ، کتالم – بلوار ۲۲ بهمن
تلفن : (۰۱۹۲)۵۲۴۳۱۲۰

آدرس : مازندران ، رامسر ، میدان شهید رجایی – روبروی میدان بار – جنب دبیرستان امام سجاد (ع)
تلفن :  (۰۱۹۲)۵۲۵۴۸۱۲

کلانتری های ساری

آدرس : مازندران ، ساری ، بلوار امیر مازندارنی – جنب فرمانداری
تلفن :  (۰۱۵۱)۲۲۶۶۶۷۱

آدرس : مازندران ، ساری ، خ وصال – روبروی میدان بار
تلفن :  (۰۱۵۱)۲۲۷۴۳۴۲

آدرس : مازندران ، ساری ، میدان معلم
تلفن :  (۰۱۵۱)۳۲۶۰۴۴۳

آدرس : مازندران ، ساری ، ۷۵ کیلومتری جاده ساری به سمنان – اورست
تلفن : (۰۱۵۱)۷۳۲۲۱۲۲

آدرس : مازندران ، ساری ، ۵۵ کیلومتری جاده ساری به سمنان – شهر کیاسر
تلفن :  (۰۱۵۱)۷۲۲۲۴۳۱

آدرس : مازندران ، ساری ، ۵۵ کیلومتری جاده ساری به دودانگه – شهر فریم
تلفن : (۰۱۵۱)۷۶۲۳۲۲۰

آدرس : مازندران ، ساری ، ۷۵ کیلومتری جاده ساری به دودانگه روستای تلمادره
تلفن : (۰۱۵۱)۷۴۴۲۱۲۲

آدرس : مازندران ، ساری ، ۶۵ کیلومتری جاده ساری به سمنان – بنافت
تلفن :  (۰۱۵۱)۷۲۲۱۲۲۷

آدرس : مازندران ، ساری ، بلوار کشاورز – روبروی بیمارستان مهر
تلفن :  (۰۱۵۱)۲۲۲۳۰۲۲

آدرس : مازندران ، ساری ، کیلومتری جاده ساری به نکا – کمربندی شرقی
تلفن : (۰۱۵۱)۳۲۸۶۶۵۵

آدرس : مازندران ، ساری ، ۲۵ کیلومتری جاده ساری به خزر آباد
تلفن : (۰۱۵۱)۳۴۶۲۲۴۴

آدرس : مازندران ، ساری ، ۱۵ کیلومتری جاده ساری به شهر هولار
تلفن :  (۰۱۵۱)۳۵۷۲۱۷۰

کلانتری های سوادکوه

آدرس : مازندران ، سوادکوه ، شهر شیرگاه – ۲۰ کیلومتری جاده اصلی قائمشهر به شیرگاه – جنب مدرسه زینبیه
تلفن :  (۰۱۲۴)۴۲۲۲۲۹۰

آدرس : مازندران ، سوادکوه ، شهر شیرگاه – ۲۰ کیلومتری جاده اصلی قائمشهر به شیرگاه – روستای شارقلت
تلفن : (۰۱۲۴)۴۴۲۲۰۲۰

آدرس : مازندران ، سوادکوه ، شهر پل سفید – روبروی دانشگاه پیام نور
تلفن :  (۰۱۲۴)۵۲۲۲۲۰۹

آدرس : مازندران ، سوادکوه ، شهر زیر آب – جنب ستاد انتظامی شهرستان سواد کوه – مجتمع شماره ۲
تلفن :  (۰۱۲۴)۵۳۵۶۳۶۰

آدرس : مازندران ، سوادکوه ، شهر آلاشت – سه راهی آزاد شهر – ۶۵ کیلومتری شهر لاشت
تلفن : (۰۱۲۴)۵۳۳۲۰۱۵

آدرس : مازندران ، سوادکوه ، ۶۵ کیلومتری شهر پل سفید – ورسک جنب فشار شکن گاز
تلفن : (۰۱۲۴)۵۲۶۲۵۰۰

کلانتری های عباس آباد

آدرس : مازندران ، عباس آباد ، شهر کلار آباد – خیابان امام – روبروی بانک ملی
تلفن : (۰۱۹۲)۴۹۲۸۲۰۰

آدرس : مازندران ، عباس آباد ، خیابان امام – روبه روی بازار ماهی فروشان
تلفن : (۰۱۹۲)۴۶۲۲۵۵۵

آدرس : مازندران ، عباس آباد ، شهر سلمانشهر – خیابان امام – جنب خیابان آرا
تلفن :  (۰۱۹۲)۴۸۲۰۲۰۱

کلانتری های فریدونکنار

آدرس : مازندران ، فریدونکنار ، میدان ماهی – خیابان نامجو – جنب سندیکای کامیون داران
تلفن :  (۰۱۱۲)۵۶۵۶۰۰۷

آدرس : مازندران ، فریدونکنار ، بخش کاردگر محله – روستای کاردگر – محله پاسگاه انتظامی دهفری
تلفن :  (۰۱۱۲)۵۷۷۳۵۳۵

کلانتری های قائم شهر

آدرس : مازندران ، قائم شهر ، خ مدرس – جنب اداره پست
تلفن : (۰۱۲۳)۲۲۲۲۰۶۸

آدرس : مازندران ، قائم شهر ، خ تهران – عبور اسکندر کلا
تلفن :  (۰۱۲۳)۲۲۷۴۳۵۰

آدرس : مازندران ، قائم شهر ، خ ساری – شهرک یثرب
تلفن : (۰۱۲۳)۳۲۶۰۴۶۰

آدرس : مازندران ، قائم شهر ، شهرستان سیمرغ – ۲۵ کیلومتری قائمشهر به سیمرغ
تلفن :  (۰۱۲۴)۳۳۷۲۴۰۰

آدرس : مازندران ، قائم شهر ، ۱۵ کیلومتری – پل هوایی روستای قادیکلا پاسگاه علی آباد
تلفن :  (۰۱۲۳)۳۱۴۲۳۹۹

کلانتری های گلوگاه

آدرس : مازندران ، گلوگاه ، خیابان بهداری – ستاد نیروی انتظامی
تلفن : (۰۱۵۲)۶۲۲۴۸۴۸

آدرس : مازندران ، گلوگاه ، ۱۰ کیلومتری جاده سراسری گلوگاه – روستای لمراسک جنب شرکت تعاونی لمراسک
تلفن :  

کلانتری های محمود آباد

آدرس : مازندران ، محمود آباد ، خیابان امام – جنب مخابرات
تلفن : (۰۱۲۲)۷۷۴۲۰۶۶

آدرس : مازندران ، محمود آباد ، شهر سرخرود – جنب میدان معلم
تلفن :  (۰۱۲۲)۷۲۸۲۲۲۰

آدرس : مازندران ، محمود آباد ، بیشه کلا جنب کارخانه شالیکوبی غلامی ۱۵ کیلومتری شهر سرخرود
تلفن :  (۰۱۲۲)۷۳۳۲۶۸۰

آدرس : مازندران ، محمود آباد ، کیلومتر ۱۰ آمل – محمود آباد  
تلفن :  (۰۱۲۲)۷۲۸۲۵۰۰

کلانتری های میاندرود

آدرس : مازندران ، میاندرود ، ۱۵ کیلومتری ساری به شهر سورک – داخل ستاد ف.ا. شهرستان
تلفن :  (۰۱۵۱)۲۴۴۳۲۸۵

آدرس : مازندران ، میاندرود ، ۱۰ کیلومتری شهر سورک – روستای داربکلاه
تلفن :  (۰۱۵۱)۳۷۸۲۲۲۱

آدرس : مازندران ، میاندرود ، ۲۰ کیلومتری شهر سورک – جاده گهر باران
تلفن : (۰۱۵۱)۲۴۲۲۲۴۴

کلانتری های نکاء

آدرس : مازندران ، نکاء ، میدان جانبازان بلوار انقلاب – جنب بانک قوامین
تلفن :  (۰۱۵۲)۵۶۲۳۰۳۰

آدرس : مازندران ، نکاء ، ۱۰ کیلومتری جاده نکاه به نیروگاه شهید سلیمی روستای توسکلا – جنب دهیاری
تلفن : (۰۱۵۲)۵۷۵۲۰۳۰

آدرس : مازندران ، نکاء ، ۱۰ کیلومتری نکاه -روستای زرندین سفلی جنب دهیاری
تلفن :  (۰۱۵۲)۵۷۶۲۴۵۴

آدرس : مازندران ، نکاء ، ۴۵ کیلومتری -روستای استخر پشت روبه روی کارگاه نکا چوب
تلفن :  (۰۱۵۲)۴۵۴۳۳۰۰

آدرس : مازندران ، نکاء ، ۶۰ کیلومتری -روستای زیارتکلا جنب ناحیه مقاومت زارم رود
تلفن : (۰۱۵۲)۵۸۸۳۳۰۰

کلانتری های نور

آدرس : مازندران ، نور ، خیابان پاسداران
تلفن : (۰۱۲۲)۶۲۲۳۵۵۰

آدرس : مازندران ، نور ، شهر رویان – جنب میدام الغدیر
تلفن :  (۰۱۲۲)۶۲۴۲۳۱۳

آدرس : مازندران ، نور ، شهر چمستان – جنب اداره پست
تلفن :  (۰۱۲۲)۲۲۲۲۵۵

آدرس : مازندران ، نور ، شهر ایزد شهر – جنب پمپ بنزین
تلفن : (۰۱۲۲)۶۲۳۲۹۳۹

آدرس : مازندران ، نور ، جاده نور به چمستان – ۲۵ کیلومتری لاویج – روستای رئیس کلا
تلفن :  (۰۱۲۲)۵۳۳۲۰۱۰

آدرس : مازندران ، نور ، ۴۵ کیلومتری جاده هراز آمل سه راهی پل هر درود – جنب بخشداری
تلفن : (۰۱۲۲)۴۲۲۳۲۳۴

آدرس : مازندران ، نور ، ۴۵ کیلومتری جاده هراز آمل سه راهی پل هر درود – روستای اورکلا جاده اصلی
تلفن :  (۰۱۲۲)۴۲۷۲۳۷۵

آدرس : مازندران ، نور ، ۳۰ کیلومتری جاده نور به بنفشه ده – جنب منابع طبیعی
تلفن : (۰۱۲۲)۵۲۷۲۳۰۰

آدرس : مازندران ، نور ، خیابان امام – روبروی هتل آرین
تلفن :  (۰۱۲۲)۶۲۵۲۳۱۳

کلانتری های نوشهر

آدرس : مازندران ، نوشهر ، خ شهید نقی پور
تلفن : (۰۱۹۱)۳۲۳۴۹۲۲

آدرس : مازندران ، نوشهر ، خ گردکل
تلفن : (۰۱۹۱)۳۲۳۲۵۱۲

آدرس : مازندران ، نوشهر ، سی سنگان
تلفن : (۰۱۹۱)۳۱۷۲۴۴۰

آدرس : مازندران ، نوشهر ، ۷۵ کیلومتری شه پول
تلفن :  (۰۱۹۱)۳۳۵۲۲۰۶

آدرس : مازندران ، نوشهر ، ۶۵ کیلومتری روستای کجور
تلفن :  (۰۱۹۱)۳۴۵۲۱۲۸

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
اسکرول به بالا