کلانتری های استان چهارمحال و بختیاری

کلانتری های اردل

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، اردل ، مرکز شهرستان – اردل
تلفن : (۰۳۸۲)۶۲۲۲۰۴۴

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، اردل ، کیلومتر ۴۰ جاده اردل – روستای دشتک
تلفن : (۰۳۸۲)۶۳۴۲۳۴۲

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، اردل ، کیلومتر ۹۰ جاده اردل – روستای دیناران
تلفن : 

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، اردل ، کیلومتر ۷۵ جاده اردل – روستای سرخون
تلفن : (۰۳۸۲)۶۶۲۲۱۲۱

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، اردل ، کیلومتر ۱۰۵ جاده اردل – روستای شلیل
تلفن : (۰۳۸۲)۶۴۵۲۳۲۳

کلانتری های بروجن

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، بروجن ، مرکز شهرستان – بلوار مدرس – میدان امام
تلفن : (۰۳۸۲)۴۲۲۳۰۳۰

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، بروجن ، مرکز شهرستان – بلوار جانبازان – ابتدا محور لردگان
تلفن : (۰۳۸۲)۴۲۴۵۶۵۰

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، بروجن ، کیلومتر ۵ جاده بروجن – نقنه مقابل پلیس راه
تلفن : (۰۳۸۲)۴۳۴۲۱۰۰

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، بروجن ، کیلومتر ۱۰ جاده بروجن – فرادنبه محله کریم آباد – کوچه انتظام
تلفن : (۰۳۸۲)۴۵۲۲۲۱۰

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، بروجن ، کیلومتر ۲۰ جاده بروجن – گندمان – بلوار آزادی
تلفن : (۰۳۸۲)۴۶۲۲۲۸۸

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، بروجن ، کیلومتر ۳۵ جاده بروجن – بلداجی – ابتدای محور بلداجی به چغاخور
تلفن : (۰۳۸۲)۴۶۴۲۱۰۰

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، بروجن ، کیلومتر ۴۰ جاده بروجن – روستای آورگان – خیابان اصلی
تلفن : (۰۳۸۲)۴۷۵۲۴۴۰

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، بروجن ، کیلومتر ۵۰ جاده بروجن – روستای دوراهان
تلفن : (۰۳۸۲)۴۸۳۲۰۵۰

کلانتری های شهرکرد

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، شهرکرد ، مرکز شهرستان – بلوار امام (ره) میرآباد
تلفن : (۰۳۸۱)۳۳۸۲۰۲۰

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، شهرکرد ، کیلومتر ۲۰ جاده شهرکرد- هفشجان بلوار امام
تلفن : (۰۳۸۲)۲۵۷۳۲۳۲

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، شهرکرد ، کیلومتر ۳۰ جاده شهر کرد – بن بلوار آزادگان
تلفن : (۰۳۸۲)۳۷۲۲۹۲۹

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، شهرکرد ، کیلومتر ۵۰ جاده شهر کرد – مرغملک – خیابان اصلی
تلفن : (۰۳۸۲)۳۲۸۲۰۱۰

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، شهرکرد ، کیلومتر ۲۰ جاده شهر کرد – سورشجان – بلوار انقلاب
تلفن : (۰۳۸۲)۳۲۲۲۲۹۹

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، شهرکرد ، کیلومتر ۱۰ جاده شهر کرد – چالشتر – میدان زاینده رود
تلفن : (۰۳۸۱)۴۴۲۳۶۰۰

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، شهرکرد ، کیلومتر ۴۵ جاده شهر کرد – هوره – انتهای خیابان اصلی
تلفن : (۰۳۸۲)۳۶۴۲۴۸۵

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، شهرکرد ، مرکز شهرستان – خیابان سعدی
تلفن : (۰۳۸۱)۲۱۸۲۷۴۰

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، شهرکرد ، کیلومتر ۱۵ جاده شهر کرد – فرخشهر خیابان امام رضا (ع)
تلفن : (۰۳۸۲)۲۴۲۲۵۰۰

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، شهرکرد ، کیلومتر ۳۰ جاده شهر کرد – سامان – بلوار معلم
تلفن : (۰۳۸۲)۳۵۲۲۲۳۳

کلانتری های فارسان

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، فارسان ، مرکز شهرستان بلوار آیت الله خامنه ای روبروی شبکه بهداشت
تلفن : (۰۳۸۲)۷۲۲۲۹۲۹

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، فارسان ، کیلومتر ۳۰ جاده فارسان – جونقان ابتدای شهر روبروی پمپ بنزین
تلفن : (۰۳۸۲)۷۶۴۲۹۲۹

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، فارسان ، کیلومتر ۲۳ جاده فارسان – بابا حیدر بلوار امام ساختمان شهرداری
تلفن : (۰۳۸۲)۷۳۷۲۹۲۹

کلانتری های کوهرنگ

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، کوهرنگ ، مرکز شهرستان چلگرد جنب کمیته امداد
تلفن : (۰۳۸۲)۷۶۲۲۰۱۴

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، کوهرنگ ، کیلومتر ۱۴۰ جاده کوهرنگ – تلورد روبروی بخشداری جاده اصلی
تلفن : (۰۳۸۲)۷۸۲۲۰۷۷

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، کوهرنگ ، کیلومتر ۸۰ جاده کوهرنگ – صمصامی – جنب روستا
تلفن : (۰۳۸۲)۷۸۴۲۰۲۰

کلانتری های کیار

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، کیار ، مرکز شهرستان – شلمزار خیابان امام
تلفن : (۰۳۸۲)۲۶۲۲۴۰۰

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، کیار ، کیلومتر ۲۷ جاده شلمزار – ناغان ورودی شهر
تلفن : (۰۳۸۲)۶۳۷۲۲۷۹

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، کیار ، کیلومتری ۶۰ جاده شلمزار – دو پلان – جاده اصلی جنب بهداری
تلفن : (۰۳۸۲)۶۴۶۲۱۱۰

کلانتری های لردگان

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، لردگان ، مرکز شهرستان – لردگان
تلفن : (۰۳۸۲)۵۲۲۲۴۲۴

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، لردگان ، کیلومتر ۲۵ جاده لردگان – شهر آلونی
تلفن : (۰۳۸۲)۵۵۲۲۰۴۲

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، لردگان ، کیلومتر ۶۰ جاده لردگان – بخش فلارد – روستای کلواری
تلفن : (۰۳۸۲)۵۸۲۲۰۱۱

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، لردگان ، کیلومتر ۵۰ جاده لردگان – روستای منج
تلفن : (۰۳۸۲)۵۴۳۲۱۵۵

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، لردگان ، کیلومتر ۳۰ جاده لردگان – ریگ – روستای کلار سفلی
تلفن : (۰۳۸۲)۵۳۷۲۵۱۰

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، لردگان ، کیلومتر ۷۵ جاده لردگان – روستای قلعه مدرسه
تلفن : (۰۳۸۲)۵۴۳۳۱۳۱

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، لردگان ، کیلومتر ۲۲ جاده لردگان – روستای ارمند
تلفن : (۰۳۸۲)۵۴۵۲۳۰۰

آدرس : چهارمحال و بختیاری ، لردگان ، کیلومتر ۲۲ جاده لردگان – روستای سردشت
تلفن : (۰۳۸۲)۵۲۹۲۴۲۴

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
اسکرول به بالا