کلانتری های استان کهگیلویه و بویر احمد

کلانتری های باشت

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر باشت ، انتهای خ اصلی جنب دادسرای عمومی باشت
تلفن : (۰۷۴۴)۲۶۲۲۴۳۰

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر باشت ، ج باشت به چرام – کیلومتر ۱۰ – روستای آبدهگاه
تلفن :  (۰۷۴۴)۲۷۹۱۹۴۲

کلانتری های بهمئی

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر بهمئی ، خ امام روبروی جهاد کشاورزی
تلفن :  (۰۷۴۴)۴۸۲۲۲۸۲

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر بهمئی ، کیلومتر ۴۰ جاده لیکک به ممبی – بخش ممبی روبروی تل رزاقلی
تلفن : (۰۷۴۴)۴۸۵۲۱۰۲

کلانتری های چرام

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر چرام ، ابتدای ورودی شهر چرام جنب پمپ بنزین
تلفن : (۰۷۴۴)۳۶۲۲۵۴۲

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر چرام ، بخش سرفاریاب – جاده سادات امامزاده علی – کیلومتر ۳۰ جاده چرام به سادات
تلفن : (۰۷۴۴)۳۶۵۳۲۱۰

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر چرام ، ج سرفاریاب به سادات – جنب سادات امامزاده علی – کیلومتر ۱۳۰ جاده چرام به سادات
تلفن : (۰۷۴۱)۲۵۹۴۶۱۰

کلانتری های دنا

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر دنا ، سی سخت خ ولی عصر شرقی
تلفن :  (۰۷۴۳)۳۲۲۳۷۰۰

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر دنا ، شهر پاتاوه – کیلومتر ۴۰ یاسوج به اصفهان
تلفن : (۰۷۴۳)۳۲۶۲۲۳۰

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر دنا ، کیلومتر ۷۰ جاده یاسوج به اصفان – روستای بیژکن محور یاسوج اصفهان
تلفن :  (۰۷۴۳)۳۴۹۳۴۹۳

کلانتری های کهگیلویه

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر کهگیلویه ، دهدشت جاده طولیان جنب ایران خودرو زمان
تلفن : (۰۷۴۴)۳۲۲۵۷۰۰

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر کهگیلویه ، دهدشت کمربندی دادگستری روبروی شرکت گاز
تلفن :  (۰۷۴۴)۳۲۲۵۹۲۵

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر کهگیلویه ، شهرلنده- خ امام خمینی – روبروی فرمانداری
تلفن : (۰۷۴۴)۳۲۲۵۹۲۵

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر کهگیلویه ، بخش قلعه ریسی جنب بخشداری
تلفن : (۰۷۴۴)۴۶۲۳۵۰۲

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر کهگیلویه ، شهر دیشموک جنب بانک ملی – کیلومتر ۹۰ ج دهدشت به دیشموک
تلفن :  (۰۷۴۴)۴۶۳۳۲۴۲

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر کهگیلویه ، شهر سوق ابتدای ورودی شهر سوق – کیلومتر ۱۵ ج دهدشت به لنده
تلفن : (۰۷۴۴)۳۲۶۲۳۰۱

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر کهگیلویه ، فیلگاه جنب پلیس راه کیلومتر ۱۸ ج دهدشت به بهبهان
تلفن : (۰۷۴۴)۴۶۲۳۵۰۲

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر کهگیلویه ، کلات – ورودی روستای کلات کیلومتر ۳۰ جاده دهدشت به چاروسا
تلفن :  (۰۷۴۴)۳۳۲۳۲۰۳

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر کهگیلویه ، روستای جاورده – کیلومتر ۶۰ ج دهدشت به چاروسا
تلفن :  ۰۷۴۴۴۶۳۳۲۴۲

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر کهگیلویه ، روستای اسفندان – کیلومتر ۹۰ دهدشت به دیشموک
تلفن :  (۰۷۴۴)۳۲۶۲۳۰۱

کلانتری های گچساران

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر گچساران ، روبروی مصلی امام خمینی جنب دادسرا
تلفن :  (۰۷۴۱)۲۱۸۳۵۴۲

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر گچساران ، پانصد دستگاه سمت راست خ پیروزی نبش کوچه ۶
تلفن :  (۰۷۴۲)۳۳۳۵۰۷۷

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر گچساران ، جاده گچساران شیراز کیلومتر ۸ جنب آستان امامزاده جعفر (ع)
تلفن : (۰۷۴۲)۲۵۵۳۲۲۵

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر گچساران ، جاده کمربندی گچساران سمت چپ کیلومتر ۱۳ جاده قدیم بی بی حکیمه
تلفن :  (۰۷۴۲)۲۴۹۷۳۲۳

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر گچساران ، جاده قدیم بی بی حکیمه کیلومتر ۵۰ ابتدای روستای بابا کلان
تلفن : (۰۷۴۲)۲۴۹۳۶۶۳

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر گچساران ، جاده گچساران به بهبهان – لیشتر روبروی روستای شمس العرب
تلفن : (۰۷۴۲)۲۴۲۳۲۷۹

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر گچساران ، جاده دیل دهستان – دیل روستای آرو
تلفن : (۰۷۴۲)۲۳۳۳۳۰۰

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر گچساران ، بلوار ولی عصر فلکه نماز – جنب بانمک قوامین ستاد شماره (۳)
تلفن : (۰۷۴۲)۲۳۳۳۳۰۰

کلانتری های یاسوج

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر یاسوج ، خ ولیعصر روبروی اتکا
تلفن : (۰۷۴۱)۲۱۸۲۵۶۰

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر یاسوج ، بلوار شهید مطهری – گلستان
تلفن :  (۰۷۴۱)۲۱۸۲۷۵۰

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر یاسوج ، کیلومتر ۵ جاده یاسوج به اصفهان – مادوان روبروی زندان مرکزی
تلفن :  (۰۷۴۱)۲۱۸۲۹۶۴

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر یاسوج ، کیلومتر ۹۰ جاده جدید پاتاوه به دهدشت – لواب
تلفن :  (۰۷۴۳)۳۷۲۳۳۷۷

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر یاسوج ، کیلومتر ۷۰ جاده جدید پاتاوه به دهدشت – مارگون
تلفن :  (۰۷۴۱)۲۱۸۲۴۴۷

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر یاسوج ، کیلومتر ۴۰ جاده یاسوج به شیراز – روستای تنگ سرخ
تلفن :  (۰۷۴۱)۲۴۱۳۳۷۱

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر یاسوج ، کیلومتر ۴۰ ج نقاره خانه – بخش کبکیان
تلفن : (۰۷۴۳)۳۳۹۲۷۲۸

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر یاسوج ، کیلومتر ۵۵ جاده جدید پاتاوه به دهدشت – روستای دمچنار
تلفن : (۰۷۴۳)۳۳۹۲۱۳۴

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر یاسوج ، کیلومتر ۱۱۰ جاده جدید پاتاوه به دهدشت – روستای زیلائی
تلفن :  (۰۷۴۳)۵۲۱۳۳۵۷

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر یاسوج ، جاده یاسوج به اقلید – کاکان- روستا حسین خانی
تلفن : (۰۷۴۱)۲۴۴۳۳۰۳

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر یاسوج ، سرایتاوه جاده قدیم شیراز کیلومتر اول
تلفن :  (۰۷۴۱)۲۱۸۲۴۸۷

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر یاسوج ، کیلومتر ۲۵ جاده یاسوج به بابا میدان – دشتروم
تلفن : (۰۷۴۱)۲۴۶۳۲۰۳

آدرس : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر یاسوج ، کیلومتر ۳۸ جاده یاسوج به گچساران سپیدار
تلفن :  (۰۷۴۱)۲۳۷۳۳۲۳

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
اسکرول به بالا