مدیر نمایندگی (نماینده) به منظور عضویت و دریافت نمایندگی موسسه حقوقی سروش نافع دادمان شعبه کرج و سایر نمایندگی های موسسه و برخورداری از مزایای آن مبلغ ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل 14 میلیون تومان) را بعنوان حق عضویت سالیانه به موسسه پرداخت می نماید.
مبلغ 50 میلیون ریال (معادل 5 میلیون تومان) از مبلغ حق عضویت به صورت نقدی در زمان ثبت درخواست پرداخت می گردد و مابقی از درآمد حاصل از عملکرد نماینده مستهلک می گردد.

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
اسکرول به بالا