احکام کیفری

چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم؟ چکار کنیم‌ که آدرس دروغین از ما به دادگاه ندهند ؟

چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم؟ چکار کنیم‌ که آدرس دروغین از ما به دادگاه ندهند ؟ Read More »

برای طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول(ملک) چه مدارک و مستنداتی نیاز هست؟

برای طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول(ملک) چه مدارک و مستنداتی نیاز هست؟ Read More »

برای اینکه در رویارویی با شریک یا طرف حقوقی مقابلتان، بتوانید برای وی مسئولیت و تعهد ایجاد نمایید، چه شرایطی لازم است؟

برای اینکه در رویارویی با شریک یا طرف حقوقی مقابلتان، بتوانید برای وی مسئولیت و تعهد ایجاد نمایید، چه شرایطی لازم است؟ Read More »

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
اسکرول به بالا