« مطالعه بازار و تحقیقات بازاریابی »

تحقیقات بازار (Market research ) یا مطالعه بازار چیست؟ تحقیقات بازار Market Research اصطلاحی است که به روند جمع آوری اطلاعات در مورد مخاطبان هدف و بازار هدف  اشاره دارد.  نقش اصلی تحقیقات بازار این است که به یک شرکت و یا یک سازمان کسب و کار با نمایش عمیق از مشتریان و یا مصرف …

« مطالعه بازار و تحقیقات بازاریابی » Read More »