تعرفه

نوع خدمت
عنوان خدمات قابل ارائه
تعرفه خدمات
ثبت شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت تا تحویل اگهی اداره ثبت (درج و تایید اطلاعات، تنظیم مستندات، تعیین نام، پیگیری و مشاوره)
۷۰۰۰۰۰
ثبت شرکت مسئولیت محدود
ثبت شرکت تا اخذ آگهی اداره ثبت (تنظیم اطلاعات، تنظیم مستندات، تعیین نام، پیگیری و مشاوره)
۷۰۰۰۰۰
ثبت موسسه
ثبت موسسه تا دریافت آگهی اداره ثبت (ورود مشخصات و تاییدیه، تدوین مستندات، تعیین نام، پیگیری پرونده و مشاوره)
۷۰۰۰۰۰
ثبت تعاونی
ثبت شرکت تا تحویل آگهی اداره ثبت (تدوین اطلاعات، تهیه مستندات و تایید نام، پیگیری و مشاوره)
۱۶۰۰۰۰۰
ثبت تغییرات شرکت آنلاین
وارد کردن اطلاعات، تهیه صورتجلسات، پیگیری پرونده و مشاوره
۴۰۰۰۰۰
تنظیم تغییرات شرکت به صورت حضوری
تغییرات شرکت تا اخذ آگهی اداره ثبت (درج اطلاعات، تحریر صورتجلسه و پیگیری و مشاوره)
۵۰۰۰۰۰
اخذ کارت بازرگانی
درج اطلاعات، تدوین اظهارنامه، ثبت اظهارنامه و ثبت سامانه اتاق و گواهی دفاتر قانونی، پیگیری و مشاوره
۱۴۰۰۰۰۰
تنظیم مدارک کارت بازرگانی
ورود اطلاعات، تهیه اظهارنامه کارت، ثبت اظهارنامه
۸۰۰۰۰۰
ثبت نام و علائم تجاری (برند شرکتی)
تنظیم اطلاعات، ثبت در سامانه، پیگیری و مشاوره
۱۸۵۰۰۰۰
ثبت نام علانم تجاری(برند حقیقی)
شامل درج اطلاعات و ثبت نام سامانه، پیگیری و مشاوره
۱۶۵۰۰۰۰
شرح خدمات مالیاتی
تعداد
مبلغ (تومان)
پلمپ دفاتر
۵۰ برگ
۱۵۰۰۰۰
پلمپ دفاتر
۱۰۰ برگ
۱۷۰۰۰۰
پلمپ دفاتر
۱۵۰ برگ
۲۰۰۰۰۰
اخذ کد اقتصادی و ارزش افزوده
تشکیل پرونده مالیاتی
۷۰۰۰۰۰
اخذ کد اقتصادی
۷۰۰۰۰۰
اخذ گواهی ارزش افزوده
۷۰۰۰۰۰
جمع کل
۲۱۰۰۰۰۰
نوع خدمت
حداقل درآمد
حداکثر درآمد
تعرفه ماهانه
خدمات جاری حسابداری
۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰۰
خدمات جاری حسابداری
۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۵۰۰۰۰۰
خدمات جاری حسابداری
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰
خدمات جاری حسابداری
۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۵۰۰۰۰۰
خدمات جاری حسابداری
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰۰
خدمات جاری حسابداری
۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۵۰۰۰۰۰
خدمات جاری حسابداری
۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰۰
خدمات جاری حسابداری
۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۵۰۰۰۰۰
خدمات جاری حسابداری
۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰۰
خدمات جاری حسابداری
۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۵۰۰۰۰۰
خدمات جاری حسابداری
۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۰۰۰۰۰۰
خدمات جاری حسابداری
۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۵۰۰۰۰۰
خدمات جاری حسابداری
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
به بالا
توافقی
خدمات حسابرسی
توافقی
نوع خدمت
عنوان خدمات قابل ارائه
تعرفه
ایران کد
۴۳۰۰۰۰
اخذ تسهیلات بانکی
تماس بگیرید
اخذ جواز تأسیس صنایع
۱۲۰۰۰۰۰
تجاری سازی طرح های نوآورانه
امکان سنجی
۱۲۰۰۰۰۰
طراحی کارخانه و چیدمان
توافقی
طرح تجاری
۴۰۰۰۰۰
سایر مجوزها
تماس بگیرید
مجوز کانون آگهی و تبلیغاتی
۱۲۰۰۰۰۰
مجوز داروسازی
۱۲۰۰۰۰۰
پروانه بهره برداری
۱۸۰۰۰۰۰
نوع خدمت
عنوان خدمات قابل ارائه
پذیرش وکالت(پرونده های مالی)
بطور میانگین معادل ۱۰% از ارزش هر پرونده
پذیرش وکالت (پرونده های طلاق)
طلاق توافقی: ۳۰۰۰۰۰۰ تومان، طلاق غیر توافقی: ۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان
مشاوره تلفنی
۲۰ دقیقه: ۴۰ هزار تومان، ۳۰ دقیقه:۵۰ هزار تومان، ۶۰ دقیقه: ۸۰ هزار تومان
مشاوره حضوری
مشاوره با وکیل: ۱۵۰هزار تومان، مشاوره با وکیل پایه یک: ۲۰۰ هزار تومان، مشاوره با وکیل با مدرک دکترا و قضات بازنشسته: ۲۵۰ هزار تومان
حضور وکیل در محل جهت مشاوره
هر جلسه حضور در محل ۳۰۰۰۰۰ تومان
تنظیم قرارداد
قرارداد خاص: ۱۵۰۰۰۰۰ تومان، قرارداد معمولی: ۵۰۰۰۰۰ تومان
تنظیم لوایح
لایحه خاص: ۱۵۰۰۰۰۰ تومان، لایحه معمولی: ۳۰۰۰۰۰ تومان
تنظیم دادخواست
دادخواست خاص: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان، دادخواست معمولی: ۳۰۰۰۰۰ تومان
تنظیم شکواییه
شکواییه خاص: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان، شکواییه معمولی: ۳۰۰۰۰۰ تومان

درباره ما

سروش نافع دادمان یک موسسه  حقوقی می‌باشد ، در همین راستا پلتفرمی جهت ارائه مشاوره و امور قراردادی در بستر اینترنت فراهم گردید تا خدماتی شامل بانک اسناد حقوقی و قرارداد ها، مشاوره حقوقی تخصصی برای هر قرارداد، امکان درخواست طراحی، تنظیم و بررسی قراردادهای حقوقی و درخواست وکیل برای پیگیری و طرح پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری برای کسب و کار ها و اصناف ارائه دهد

 

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۰۹۱۲۳۰۰۰۹۴۷

۰۹۰۲۷۳۴۲۹۴۲

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
پیمایش به بالا