نظامنامه قانون وکالت بخش هشت

قسمت چهارم ـ در محاکمه بدوی و تجدیدنظر و مواعد آن

ماده ۹۵ ـ به محض وصول جواب وکیل مورد تعقیب مدیردبیرخانه موافق دستور محکمه تعیین جلسه خواهد کرد.

 

ماده۹۶ـ جلسه رسیدگی به دادستان وکلاء و شخص متهم در صورتی اعلام می‌گردد که دادگاه حضور طرفین یا یکی از آنها را برای توضیحات لازم شمارد.

 

ماده ۹۸ ـ اگر ضمن رسیدگی محکمه تحقیق امری را لازم بداند می‌تواند مستقیما یا بوسیله مدعیان عمومی یا بازرسان و یا هر یک از مستخدمین قضائی محل اقامت وکیل تحقیقات مقتضی را بنماید.

 

ماده ۹۹ ـ محکمه باید پس از ختم رسیدگی در ظرف۳روز رای داده و حکم خود را به پارکه‌ وکیل مورد تعقیب ابلاغ نماید.

 

ماده ۱۰۰ ـ هرگاه وکیل مشتکی‌عنه در ظرف مدت مقرر دفاعیات خود را نفرستد محکمه برطبق اسناد موجوده رسیدگی کرده و حکم صادر می‌نماید.

 

ماده ۱۰۱ ـ در صورتی که وکیل مورد تعقیب از رؤیت حکم یا قرار استنکاف نماید پارکه مخیر است آن حکم یا قرار را به طریق مندرج در ماده ۹۳ در مجله رسمی درج نماید و یا اینکه در مدت ده روز در دفترخانه محاکم محل اقامت وکیل الصاق کند. پس از مضی مدت مزبور و تصدیق مدیردفترخانه حکم یا قرار ابلاغ شده محسوب می‌شود.

 

ماده۱۰۲ـ موعد تقاضای تجدیدنظر در هروز از تاریخ رؤیت (ابلاغ) حکم است مدت مسافت از قرار هر سی و شش کیلومتر یک روز بر مدت مزبور اضافه خواهد شد.

 

ماده ۱۰۳ ـ هرگاه عرضحال اعتراض یا تجدیدنظر دارای نواقصی از حیث ضمائم و مستندات باشد محکمه مکلف به اخطار رفع نواقص نیست و به عرضحال موجود رسیدگی می‌کند.

 

ماده ۱۰۵ ـ رسیدگی محکمه تجدیدنظر مانند رسیدگی محکمه بدوی است.

 

ماده ۱۰۶ ـ تجدیدنظر نسبت به احکامی که محکمه عالی انتظامی قبل از تاریخ اجرای قانون وکالت مصوبه ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ صادر نموده به همان طریقی بعمل می‌آید که قبل از تاریخ مزبور مقرر و معمول بوده.

 

 

قسمت پنجم ـ مقررات مختلفه

ماده ۱۰۷ ـ رونوشت احکام قطعی بوسیله دبیرخانه محکمه به قسمت تشکیلات وکلاء عدلیه ارسال می‌شود که در پرونده سوابق وکیل مورد حکم بایگانی شود.

 

ماده ۱۰۸ ـ تعقیب وکیل از نظر تخلفات و سوء اخلاق مستلزم وصول شکایت یا گزارش نیست و همین که رئیس دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه یا پارکه از وقوع تخلفی مطلع شدند می‌توانند قضیه را تعقیب نمایند.

 

ماده ۱۰۹ ـ پارکه وکلاء در جریان امور محکمه نظارت دارد و هرگاه اختلالی مشاهده کند مکلف است به رئیس دفتر کل بازرسی و تشیکلات وکلاء عدلیه گزارش بدهد.

 

ماده ۱۱۰ ـ پارکه‌های ولایات و در نقاطی که پارکه نیست امناء صلح و مدیران دفترخانه‌های محاکم مکلفند تقاضای دفـتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه را در حدود و‌ظائفی که بموجب قانون وکالت و نظامنامه‌های مربوطه عهده‌دار است انجام دهند.

 

ماده ۱۱۱ ـ محکمه بدوی انتظامی در موقع رسیدگی به صلاحیت عملی و علمی وکلاء مورد تعقیب می‌تواند قرار امتحان بدهد و این قرار در هیئت ممتحنه که از طرف دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه دعوت می‌شود اجراء می‌گردد.

 

ماده ۱۱۲ ـ اجرای احکام و قرارهای انتظامی از وظائف قسمت تشکیلات وکلاء عدلیه است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
پیمایش به بالا