کلانتری های استان آذربایجان شرقی

کلانتری های آذر شهر

آدرس : آذربایجان شرقی ، آذرشهر ، خ امام (ره) میدان ساعت
تلفن : (۰۴۱۲)۴۲۳۲۲۱۲

آدرس : آذربایجان شرقی ، آذرشهر ، گوگان اول خ امام (ره)
تلفن : (۰۴۱۲)۴۵۲۰۰۴۰

کلانتری های اسکو

آدرس : آذربایجان شرقی ، اسکو ، بلوار ۲۸ متری شهید شهروزی
تلفن : (۰۴۱۲)۳۲۲۱۱۹۹

آدرس : آذربایجان شرقی ، اسکو ، ایلخچی ، خ امام ، جنب پارک
تلفن : (۰۴۱۲)۳۳۲۲۲۰۰

آدرس : آذربایجان شرقی ، اسکو ، شهر جدید سهند ، فاز ۲ ، ساختمان اطلاعات
تلفن : (۰۴۱۲)۳۴۴۹۲۲۲

آدرس : آذربایجان شرقی ، اسکو ، جاده ارومیه ، جنب روستای آغ گند
تلفن : (۰۴۱۲)۳۶۴۳۳۷۰

کلانتری های اهر

آدرس : آذربایجان شرقی ، اهر ، میدان بسیج
تلفن : (۰۴۲۶)۲۲۲۲۶۸۱

آدرس : آذربایجان شرقی ، اهر ، جاده مشکین
تلفن : (۰۴۲۶)۳۳۳۸۱۸۱

آدرس : آذربایجان شرقی ، اهر ، ۲۰ کیلومتری جاده مشکین
تلفن : (۰۴۲۶)۲۳۳۳۳۵۵

آدرس : آذربایجان شرقی ، اهر ، سید آباد جنب ستاد فرمانده ای انتظامی
تلفن : (۰۴۲۶)۳۳۳۴۱۴۴

آدرس : آذربایجان شرقی ، اهر ، بخش هوراند
تلفن : (۰۴۲۷)۲۶۲۲۲۰۵

کلانتری های بستان آباد

آدرس : آذربایجان شرقی ، بستان آباد ، خیابان طالقانی جنب فرمانداری
تلفن : (۰۴۳۲)۴۱۲۲۵۲۵

آدرس : آذربایجان شرقی ، بستان آباد ، کیلومتری ۱۵ محور بستان آباد به میانه
تلفن : (۰۴۳۲)۳۱۲۲۱۱۱

آدرس : آذربایجان شرقی ، بستان آباد ، کیلومتری ۶۵ محور بستان آباد به میانه
تلفن : (۰۴۳۲)۳۱۳۳۲۹۱

آدرس : آذربایجان شرقی ، بستان آباد ، داخل روستای قره چای
تلفن : (۰۴۳۲)۳۲۳۳۳۱۹

آدرس : آذربایجان شرقی ، بستان آباد ، محور تبریز بستان آباد جنب پلیس راه
تلفن : (۰۴۱۱)۶۳۰۰۱۳۱

کلانتری های بناب

آدرس : آذربایجان شرقی ، بناب، میدان تامین اجتماعی ، خیابان پلیس
تلفن : (۰۴۱۲)۷۲۲۲۰۵۵

آدرس : آذربایجان شرقی ، بناب، خ مطهری، جنب مسجد مهر آباد
تلفن : (۰۴۱۲)۷۲۳۹۶۰۰

آدرس : آذربایجان شرقی ، بناب ، روستای خوشه مهر
تلفن : (۰۴۱۲)۷۳۳۲۵۷۷

کلانتری های تبریز

آدرس : آذربایجان شرقی ، تبریز ، فلکه دانشگاه (جانبازان)
تلفن : (۰۴۱۱)۳۳۷۲۷۲۸

آدرس : آذربایجان شرقی ، تبریز ، خ عباسی نرسیده به ایستگاه طاق
تلفن : (۰۴۱۱)۵۲۸۲۸۳۶

آدرس : آذربایجان شرقی ، تبریز ، خ منجم چایکنار بالاتر از شرکت واحد
تلفن : (۰۴۱۱)۲۶۶۰۶۱۱

آدرس : آذربایجان شرقی ، تبریز ، خ اشرفی لاله میدا امام حسین میدان فاطمیه
تلفن : (۰۴۱۱)۴۷۸۲۲۲۱

آدرس : آذربایجان شرقی ، تبریز ، خ پاستور ما بین تقاطع شریعتی و پاستور
تلفن : (۰۴۱۱)۴۷۹۵۴۱۱

آدرس : آذربایجان شرقی ، تبریز ، سه راهی امین
تلفن : (۰۴۱۱)۵۵۳۶۹۹۶

آدرس : آذربایجان شرقی ، تبریز ، ولیعصر فلکه بارنج
تلفن : (۰۴۱۱)۳۳۰۳۸۱۱

آدرس : آذربایجان شرقی ، تبریز ، خ آخونی شهرک امام روبروی بازارچه
تلفن : (۰۴۱۱)۲۶۱۱۷۳۶

آدرس : آذربایجان شرقی ، تبریز ، شهرک اندیشه چهار راه اندیشه
تلفن : (۰۴۱۱)۴۲۶۲۲۵۵

آدرس : آذربایجان شرقی ، تبریز ، خ گلشهر شهرک پرواز
تلفن : (۰۴۱۱)۳۸۵۶۵۹۸

آدرس : آذربایجان شرقی ، تبریز ، شهرک ارم منطقه ۷
تلفن : (۰۴۱۱)۲۳۰۷۹۳۳

آدرس : آذربایجان شرقی ، تبریز ،آخر طالقانی
تلفن : (۰۴۱۱)۵۴۲۴۷۶۱

آدرس : آذربایجان شرقی ، تبریز ، روستای باسمنج – نعمت آباد
تلفن : (۰۴۱۱)۶۳۴۲۰۵۸

آدرس : آذربایجان شرقی ، تبریز ، سردرود فلکه امام خمینی (ره)
تلفن : (۰۴۱۱)۴۲۰۲۳۳۸

آدرس : آذربایجان شرقی ، تبریز ،کندرود کوچه ۳۰
تلفن : (۰۴۱۱)۶۳۰۴۸۰۰

آدرس : آذربایجان شرقی ، تبریز ، خسرو شاه روبروی پارک ملت
تلفن : (۰۴۱۲)۲۶۶۲۲۰۰

آدرس : آذربایجان شرقی ، تبریز ، جاده مایان روستای مایان سفلی
تلفن : (۰۴۱۱)۲۵۲۰۳۶۶

آدرس : آذربایجان شرقی ، تبریز ، روستای اسپیران
تلفن : (۰۴۱۱)۲۵۷۰۳۷۷

کلانتری های جلفا

آدرس : آذربایجان شرقی ، جلفا، هادیشهر – خ – نبوت
تلفن : (۰۴۹۲)۳۰۴۷۱۸۱

آدرس : آذربایجان شرقی ، جلفا ، جاده اصلی جلفا مرند کیلومتر سوم
تلفن : (۰۴۹۲)۳۱۳۲۴۸۶

آدرس : آذربایجان شرقی ، جلفا، هادیشهر ورودی شهر خ مالک اشتر
تلفن : (۰۴۹۲)۳۰۴۲۰۲۰

آدرس : آذربایجان شرقی ، جلفا خیابان جعفر صادق جنب دادگستری
تلفن : (۰۴۹۳)۳۰۲۲۶۷۶

کلانتری های چاراویماق

آدرس : آذربایجان شرقی ، چاراویماق ، شهر قره آغاج خ امام روبروی ستاد انتظامی
تلفن : (۰۴۲۴)۶۷۲۳۸۷۸

آدرس : آذربایجان شرقی ، چارایماق روستای آغچه ریش
تلفن : (۰۴۲۴)۶۷۷۴۳۵۵

آدرس : آذربایجان شرقی ، چارایماق روستای آغ زیارت
تلفن : (۰۴۲۴)۶۷۳۳۲۳۸

کلانتری های سراب

آدرس : آذربایجان شرقی ، سراب میدان آزادی کلانتری ۱۱ سراب
تلفن : (۰۴۳۱)۲۲۲۴۰۶۰

آدرس : آذربایجان شرقی ، سراب – بخش مهربان ورودی مهربان
تلفن : (۰۴۳۲)۷۱۲۲۹۲۹

آدرس : آذربایجان شرقی ، سراب – جاده تبریز – دودوزان – کلانتری دوزان
تلفن : (۰۴۳۲)۷۲۲۲۲۳۴

آدرس : آذربایجان شرقی ، سراب – خ شهداء جنب میهمانسرا پاسگاه اسبفروشان
تلفن : (۰۴۳۱)۲۲۲۳۷۰۱

آدرس : آذربایجان شرقی ، سراب – روستای اردها -پاسگاه انتظامی اردها
تلفن : (۰۴۳۱)۲۳۵۳۴۴۴

آدرس : آذربایجان شرقی ، سراب – جاده قدیم اردبیل نرسیده به کلیان
تلفن : (۰۴۳۱)۲۳۱۳۲۹۱

کلانتری های شبستر

آدرس : آذربایجان شرقی ، شبستر ، بلوار بسیج روبروی ترمینال مسافربری
تلفن : (۰۴۷۱)۲۲۲۲۰۶۰

آدرس : آذربایجان شرقی ، شبستر ، خ- کلانتری پایین تر از تالار فرهنگی ورزشی شهرداری
تلفن : (۰۴۷۲)۳۲۲۲۴۷

آدرس : آذربایجان شرقی ، شبستر ، خ- امام ورودی شهر روبروی خانه سازی
تلفن : (۰۴۷۲)۲۴۶۲۰۶۰

آدرس : آذربایجان شرقی ، شبستر ، سه راهی شهر خامنه بلوار آیت الله خامنه ای 
تلفن : (۰۴۷۲)۲۳۴۳۲۶۰

آدرس : آذربایجان شرقی ، شبستر ، جاده شبستر – تسوج ۲۰۰ متر پایین تر از سه راهی شرفخانه
تلفن : (۰۴۷۲)۲۱۶۲۶۶۰

کلانتری های عجب شیر

آدرس : آذربایجان شرقی ، عجب شیر ، بلوار شهدا میدان شهداء
تلفن : (۰۴۲۲)۶۲۲۲۰۸۲

کلانتری های کلیبر

آدرس : آذربایجان شرقی ، کلیبر- میدان حکیم نباتی
تلفن : (۰۴۲۷)۴۲۲۳۹۸۸

آدرس : آذربایجان شرقی ، کلیبر- آبش احمد خ امام (ره)
تلفن : (۰۴۲۷)۴۲۶۲۲۵۲

آدرس : آذربایجان شرقی ، کیلومتر ۲۰ جاده اهر به کلیبر
تلفن : (۰۴۲۷)۴۳۳۳۲۶۸

آدرس : آذربایجان شرقی ، جاده مغان جنب سیلو
تلفن : (۰۴۲۷)۴۳۲۳۴۸۸

کلانتری های مراغه

آدرس : آذربایجان شرقی ، مراغه خ آیت الله غفاری جنب اداره ثبت اسناد
تلفن : (۰۴۲۱)۲۲۲۲۲۰۱

آدرس : آذربایجان شرقی ، مراغه بلوار شهید درخشی جنب اتوبوسرانی
تلفن : (۰۴۲۱)۳۲۵۰۶۳۸

آدرس : آذربایجان شرقی ، مراغه میدان بسیج جاده نرج آباد نرسیده به آموزشکده فنی حرفه ای
تلفن : (۰۴۲۱)۳۲۵۵۰۰

آدرس : آذربایجان شرقی ، مراغه ، بخش خداجو
تلفن : (۰۴۲۲)۷۲۷۳۴۴۵

کلانتری های مرند

آدرس : آذربایجان شرقی ، مرند خیابان طالقانی روبروی پمپ بنزین
تلفن : (۰۴۹۱)۲۲۴۴۰۰۱

آدرس : آذربایجان شرقی ، مرند ، خیابان امام روبروی بیمارستان
تلفن : (۰۴۹۱)۲۲۳۱۸۲۰

آدرس : آذربایجان شرقی ، مرند پیام – جنب پلیس راه مرند – تبریز
تلفن : (۰۴۹۱)۲۱۸۵۴۵۰

آدرس : آذربایجان شرقی ، مرند ، اول ورودی شهر زنور
تلفن : (۰۴۹۲)۲۱۲۲۲۳۰

آدرس : آذربایجان شرقی ، مرند ، شهر کشکسرای
تلفن : (۰۴۹۲)۲۱۴۲۴۹۸

آدرس : آذربایجان شرقی ، مرند ، داخل بخش یامچی
تلفن : (۰۴۹۲)۲۱۶۴۶۶۰

آدرس : آذربایجان شرقی ، مرند ، جاده مرند – خویی بالاتر از سه راهی زنجیره
تلفن : (۰۴۹۱)۸۲۵۱۵۱۱

کلانتری های ملکان

آدرس : آذربایجان شرقی ، ملکان ، شهرک – خ ۲۴ متری تقاطع بلوار شمس
تلفن : (۰۴۲۲)۸۲۴۱۵۵۰

آدرس : آذربایجان شرقی ، ملکان ، لیلان – جاده قندهار
تلفن : (۰۴۲۲)۸۲۷۴۰۳۰

آدرس : آذربایجان شرقی ، جاده ملکان – میاندو آب کیلومتری ۵
تلفن : (۰۴۲۲)۸۴۵۳۳۳۰

کلانتری های میانه

آدرس : آذربایجان شرقی ، میانه – بخش ترکمنچای – میدان معلم
تلفن : (۰۴۲۴)۳۲۲۰۲۳۰

آدرس : آذربایجان شرقی ، میانه – بخش کاغذ کنان- شهر آق کند- جنب ناحیه مقاومت بسیج
تلفن : (۰۴۲۴)۵۲۲۲۱۷۳

آدرس : آذربایجان شرقی ، جاده میانه – روستای خاتون آباد – پاسگاه انتظامی خاتون آباد
تلفن : (۰۴۲۴)۳۳۱۲۲۰۰

آدرس : آذربایجان شرقی ، میانه – کیلومتر ۱۵ جاده خلخال به میانه – پاسگاه انتظامی ممان
تلفن : (۰۴۲۳)۲۲۶۳۳۰۰

آدرس : آذربایجان شرقی ، میانه – روستای ایشق – پاسگاه ایشق
تلفن : (۰۴۲۴)۴۲۳۳۳۴۳

آدرس : آذربایجان شرقی ، میانه – روستای طوق – پاسگاه طوق
تلفن : (۰۴۲۳)۲۷۳۳۳۳۹

آدرس : آذربایجان شرقی ، میانه کیلومتر ۱۰ مینه به زنجان – ایستگاه بازرسی شهید فرجی
تلفن : (۰۴۲۳)۲۲۷۲۷۳۳

آدرس : آذربایجان شرقی ، میانه – کیلومتر ۱۰ جاده میانه به زنجان
تلفن : (۰۴۲۳)۲۲۷۲۳۳

آدرس : آذربایجان شرقی ، میانه خیابان امام روبروی شرکت نفت
تلفن : (۰۴۲۳)۲۲۳۴۸۱۰

آدرس : آذربایجان شرقی ، میانه جنب گلزار شهید
تلفن : (۰۴۲۳)۲۱۸۴۸۰۱

آدرس : آذربایجان شرقی ،میانه بخش – کندوان شهر ترک – روبروی بانک ملی
تلفن : (۰۴۲۴)۴۲۲۲۰۶۶

کلانتری های هریس

آدرس : آذربایجان شرقی ، شهر هریس انتهای بلوار شهدا
تلفن : (۰۴۳۲)۶۱۲۲۸۷۲

آدرس : آذربایجان شرقی ، هریس ، جاده تبریز – اهر سه راهی شیخ رجب – ورودی اول شهر بخشایش
تلفن : (۰۴۳۲)۶۳۴۲۴۴۹

آدرس : آذربایجان شرقی ، هریس ، خواجه- انتهای خیابان امام
تلفن : (۰۴۳۲)۵۱۲۲۲۲۱

آدرس : آذربایجان شرقی ،هریس ، جاده تبریز- اهر بالاتر از روستای بیلوردی – داخل روستای خرمالو
تلفن : (۰۴۳۲)۵۱۵۳۲۷۷

کلانتری های هشترود

آدرس : آذربایجان شرقی ، هشترود – خ شهید بهشتی جنوبی – جنب دادگستری
تلفن : (۰۴۲۴)۶۲۲۲۴۱۱

آدرس : آذربایجان شرقی ، هشترود – خ امام – جنب اداره تربیت بدنی – روبروی هلال احمر
تلفن : (۰۴۲۴)۶۲۲۴۷۳۷

آدرس : آذربایجان شرقی ، جاده هشترود – مراغه – روستای آتش بیگ
تلفن : (۰۴۲۴)۶۸۵۳۲۹۵

آدرس : آذربایجان شرقی ،جاده هشترود – مراغه – ورودی بخش نظر کهریزی
تلفن : (۰۴۲۴)۶۸۲۲۰۰۰۵

کلانتری های ورزقان

آدرس : آذربایجان شرقی ، ورزقان- فلکه جهد بانک کشاورزی
تلفن : (۰۴۲۷)۳۲۴۳۷۷۴

آدرس : آذربایجان شرقی ، ورزقان – بخش خاوانا
تلفن : (۰۴۲۷)۳۶۲۲۰۵۱

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
اسکرول به بالا