کلانتری های استان خوزستان

کلانتری های آبادان

آدرس : خوزستان ، آبادان ، بخش مرکزی میدان کارون
تلفن : (۰۶۳۱)۴۴۲۲۲۵۰۰

آدرس : خوزستان ، آبادان ، شهر چوییده – منطقه تعاونی ۲
تلفن : (۰۶۳۱)۲۲۴۷۲۱۰

آدرس : خوزستان ، آبادان ، بخش مینو خیابان دبستان
تلفن : (۰۶۳۱)۲۲۲۹۶۲۴

آدرس : خوزستان ، آبادان ، ایستگاه ذوالفقاری – خ رستاخیز
تلفن : (۰۶۳۱)۴۴۵۱۶۹۷

آدرس : خوزستان ، آبادان ، اروند – بلوار اصلی روبروی حسینیه حلاف
تلفن : (۰۶۳۲)۲۷۲۳۰۹۰

آدرس : خوزستان ، آبادان ، روستای خضر مقابل امامزاده خضر نبی
تلفن : (۰۶۳۱)۲۲۴۵۱۱۰

آدرس : خوزستان ، آبادان ، روستای ابوشانک – روبروی مرکز بهداشت
تلفن : (۰۶۳۱)۴۴۶۹۱۹۴

آدرس : خوزستان ، آبادان ، کیلومتر ۳۰ جاده آبادان -اهواز
تلفن : (۰۶۳۱)۳۳۴۹۰۸۰

آدرس : خوزستان ، آبادان ، بخش مرکزی بلوار ولیعصر
تلفن : (۰۶۳۱)۴۴۶۰۴۰۰

آدرس : خوزستان ، آبادان ، سیکلن – روبروی بیمارستان ۸ شهریور
تلفن : (۰۶۳۱)۲۲۲۵۰۱۲

کلانتری های امیدیه

آدرس : خوزستان ، امیدیه، روبروی پایانه مسافربری
تلفن :(۰۶۵۲)۳۲۲۴۴۳۰

آدرس : خوزستان ، امیدیه، بخش جایزان سه راهی قدیم روبروی روستای قلعه حمود
تلفن : (۰۶۵۲)۵۲۲۳۵۲۰

آدرس : خوزستان ، امیدیه، کیلومتر ۳۳ جاده امیدیه – اهواز سمت چپ منازل کارگری
تلفن : (۰۶۵۲)۳۲۵۷۷۲۷

آدرس : خوزستان ، امیدیه، کیلومتر ۳۳ جاده امیدیه – اهواز سمت چپ منازل کارگری
تلفن : (۰۶۵۲)۳۲۵۷۷۲۷

کلانتری های اندیکا

آدرس : خوزستان ، اندیکا ، قلعه خواجه – جنب ساختمان سپاه
تلفن : (۰۶۸۲)۲۲۶۲۳۳۱۰

آدرس : خوزستان ، اندیکا ، آبژدان – فلکه ناصر خسرو – جنب دانشگاه پیام نور
تلفن : (۰۶۸۲)۲۶۲۰۴۲۵

آدرس : خوزستان ، اندیکا ، روستای کوشک – جنب زمین فوتبال
تلفن : (۰۶۸۲)۲۶۲۵۴۳۵

آدرس : خوزستان ، اندیکا ، چلو – روستای زاووت – روبروی اداره محیط زیست
تلفن : (۰۶۸۲)۴۳۰۵۵۴۲

کلانتری های اندیمشک

آدرس : خوزستان ، اندیمشک ، کوی بهارستان – خ دلپذیر جنب پارک شهید حاجی پور
تلفن : (۰۶۴۲)۴۲۵۰۰۰۵

آدرس : خوزستان ، اندیمشک ، بلوار ۲۵ متری قدس – جنب اداره ثبت احوال
تلفن : (۰۶۴۲)۴۲۲۶۶۰۸

آدرس : خوزستان ، اندیمشک ، خیابان پیل پا – جنب پل زیر گذر
تلفن : (۰۶۴۲)۴۲۹۱۲۷۰

آدرس : خوزستان ، اندیمشک ، ۱۵ کیلومتری جاده اندیمشک – شوش شهرک آزادی
تلفن : (۰۶۴۲)۶۶۴۸۳۱۶

آدرس : خوزستان ، اندیمشک ، جاده اندیمشک خرم آباد شهر حسینیه
تلفن : (۰۶۴۲)۴۵۲۳۲۰۵

آدرس : خوزستان ، اندیمشک ، بخش الوار گرمسیری – روستای مازو
تلفن : (۰۶۴۲)۴۵۹۱۱۹۳

آدرس : خوزستان ، اندیمشک ، بخش الوار گرمسیری – روستای بالاده
تلفن : (۰۶۴۲)۴۵۲۴۲۱۰

آدرس : خوزستان ، اندیمشک ، سد و نیروگاه دز
تلفن : (۰۶۴۲)۴۲۷۵۳۰۳

آدرس : خوزستان ، اندیمشک ، کیلومتر ۴۵ جاده اندیمشک بطرف خرم آباد
تلفن : (۰۶۴۲)۴۵۹۰۶۴۰

کلانتری های اهواز

آدرس : خوزستان ، اهواز ، اتوبان این الله نواب صفوی جنب مجموعه ورزشی
تلفن : (۰۶۱۱)۲۱۸۳۱۱۱

آدرس : خوزستان ، اهواز ، خ سلمان فارسی خ گندمی
تلفن : (۰۶۱۱)۲۱۸۲۲۳۰

آدرس : خوزستان ، اهواز ، خ ۲۴ متری خ نظام وفا روبروی پارک معین
تلفن : (۰۶۱۱)۲۲۲۱۲۶۰

آدرس : خوزستان ، اهواز ، کیان آباد – ۱۸ متری چهارم نبش وهابی
تلفن : (۰۶۱۱)۳۳۷۰۶۷۳

آدرس : خوزستان ، اهواز ، خ انقلاب نبش غزنوی جنب پزشکی قانونی
تلفن : (۰۶۱۱)۲۱۸۳۳۱۱

آدرس : خوزستان ، اهواز ، امانیه خ دزشرقی بین خ لقمان و عارف
تلفن : (۰۶۱۱)۲۱۸۲۲۳۴

آدرس : خوزستان ، اهواز ، کوی ملت بین فاز ۳ و ۴
تلفن : (۰۶۱۱)۴۴۷۷۲۷۲

آدرس : خوزستان ، اهواز ، جاده اهواز خرمشهر سه راهی روبروی خ ۶۰ متری
تلفن : (۰۶۱۱)۲۱۸۲۲۳۹

آدرس : خوزستان ، اهواز ، جاده اهواز ماهشهر بعد از میدان ۴ اسب
تلفن : (۰۶۱۱)۲۱۸۸۱۶۰

آدرس : خوزستان ، اهواز ، خ سی متری بعد از خ ابوذر
تلفن : (۰۶۱۱)۲۱۸۲۲۴۲

آدرس : خوزستان ، اهواز ، فاز ۲ پادادشهر نبش بلوار سعادت
تلفن : (۰۶۱۱)۲۱۸۲۲۴۸

آدرس : خوزستان ، اهواز ، کوی طلاب خ مرداد غربی
تلفن : (۰۶۱۱)۵۵۴۴۹۰۹

آدرس : خوزستان ، اهواز ، فلکه ملی راه
تلفن : (۰۶۱۱)۴۴۵۹۴۵۰

آدرس : خوزستان ، اهواز ، خ اصلی کوی سعدی
تلفن : (۰۶۱۱)۲۱۸۲۲۴۵

آدرس : خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
تلفن : (۰۶۱۲)۲۲۲۵۶۴

آدرس : خوزستان ، اهواز ، کوی نهضت آباد جنب شهرداری
تلفن : (۰۶۱۱)۲۱۸۸۱۴۶

آدرس : خوزستان ، اهواز ، جاده اهواز ماهشهر سه راهی تپه
تلفن : (۰۶۱۱)۲۱۸۲۲۴۳

آدرس : خوزستان ، اهواز ، پردیس بلوار گلدیس فلکه فردوسی
تلفن :(۰۶۱۱)۳۳۵۶۰۳۱

آدرس : خوزستان ، اهواز ، بخش کوت عبدالله روبروی شهرداری
تلفن : (۰۶۱۱)۲۱۸۲۴۸۰

کلانتری های ایذه

آدرس : خوزستان ، ایذه ، بخش مرکزی خ امام چهارراه گاز
تلفن : (۰۶۹۲)۵۲۲۲۰۱۰

آدرس : خوزستان ، ایذه ، پارک جنگل – خیابان شهید مرادی
تلفن : (۰۶۹۲)۵۲۲۳۹۲۱

آدرس : خوزستان ، ایذه ، جاده ایذه – شوش – روستای هلایجان
تلفن : (۰۶۹۲)۵۳۵۳۳۱۸

آدرس : خوزستان ، ایذه ، جاده ایذه – شوش – روستای سراک
تلفن : 

آدرس : خوزستان ، ایذه ، کیلومتر ۱۱ جاده ایذه – باغملک روستای سراک

آدرس : خوزستان ، ایذه ، شهر دهدز جنب بخشداری
تلفن : (۰۶۹۲)۵۶۲۳۳۳۴

آدرس : خوزستان ، ایذه ، بخش هلایجان روستای ملاح سادات حسینی
تلفن : (۰۶۹۲)۲۵۶۲۸۳۰۰

آدرس : خوزستان ، ایذه ، جاده ایذه به اهواز روستای سرقلعه هلایجان
تلفن : (۰۶۹۲)۵۲۴۷۱۱۱

آدرس : خوزستان ، ایذه ، جاده ایذه به اهواز روستای ترشک – سوسن
تلفن : (۰۶۹۲)۵۲۴۸۳۰۰

کلانتری های باغملک

آدرس : خوزستان ، باغملک ، بخش مرکزی روبروی پمپ بنزین
تلفن : (۰۶۹۲)۴۲۲۲۳۵۹

آدرس : خوزستان ، باغملک ، روستای قلعه تل جاده اصلی باغملک – ایذه
تلفن : (۰۶۹۲)۴۳۲۳۱۷۷

آدرس : خوزستان ، باغملک ، روستای صیدون خیابان اصلی به سمت ایذه سمت چپ
تلفن : (۰۶۹۲)۴۷۲۳۲۳۲

آدرس : خوزستان ، باغملک ، روستای دالان
تلفن : (۰۶۹۲)۴۳۲۱۰۷۷

آدرس : خوزستان ، باغملک ، روستای میداود – فلکه مرکزی میداوود
تلفن : (۰۶۹۲)۴۳۳۳۲۳۷

آدرس : خوزستان ، باغملک ، جاده باغملک – صیدون
تلفن : (۰۶۹۲)۴۳۳۳۲۲۲

کلانتری های باوی

آدرس : خوزستان ، باوی ، ملاثانی جاده اهواز مسجد سلیمان روبروی دانشگاه کشاورزی
تلفن : (۰۶۱۲)۳۲۲۳۸۸۳

آدرس : خوزستان ، باوی ، بخش ویس جاد اهواز ملاثانی – روبروی نیروگاه رامین
تلفن : (۰۶۱۲)۳۳۳۲۴۶۰

آدرس : خوزستان ، باوی ، بخش شیبان روبروی بسیج
تلفن : (۰۶۱۲)۳۲۷۵۱۱۱

کلانتری های بهبهان

آدرس : خوزستان ، بهبهان ، بخش مرکزی – میدان بسیج
تلفن : (۰۶۷۱)۲۲۲۵۹۸۶

آدرس : خوزستان ، بهبهان ، بخش مرکزی – جاده سیمان کوی ولیعصر
تلفن : (۰۶۷۱)۳۳۳۱۰۷۰

آدرس : خوزستان ، بهبهان ، بخش آغاجاری – روبروی بخشداری
تلفن : (۰۶۷۲)۳۲۲۲۳۲۴

آدرس : خوزستان ، بهبهان ، بخش زیدون جنب بسیج
تلفن : (۰۶۷۲)۲۶۲۲۰۶۶

آدرس : خوزستان ، بهبهان ، تشان جنب روستای تاکاییدی
تلفن : (۰۶۷۱)۲۵۵۱۳۷۱

آدرس : خوزستان ، بهبهان ، کیلومتر ۲۰ جاده بهبهان به شیراز

آدرس : خوزستان ، بهبهان ، کیلومتر ۸۰ جاده بهبهان به گناوه

آدرس : خوزستان ، بهبهان ، بخش سردشت – واقع در روستای داربهاره
تلفن : (۰۶۷۱)۲۷۱۲۲۳۵

آدرس : خوزستان ، بهبهان ، بخش زیدون – روستای منصوریه کیلومتر ۷
تلفن : (۰۶۷۱)۲۳۵۲۵۲۳

آدرس : خوزستان ، بهبهان ، کیلومتر ۲۰ جاده بهبهان به شیراز
تلفن : 

کلانتری های خرمشهر

آدرس : خوزستان ، خرمشهر ، چهار راه شهید مطهری – جنب بانک قوامین
تلفن : (۰۶۳۲)۴۲۲۹۵۰۱

آدرس : خوزستان ، خرمشهر ، بلوار ساحلی امام – جنب فروشگاه تعاونی مصرف نیروی انتظامی
تلفن : (۰۶۳۲)۴۲۲۹۵۰۵

آدرس : خوزستان ، خرمشهر ، کوت شیخ – بلوار بایندر – جنب کشتی سازی
تلفن : (۰۶۳۲)۴۲۳۱۹۸۰

آدرس : خوزستان ، خرمشهر ، فلکه مقاومت – جاده شلمچه به اهواز کیلومتر ۵
تلفن : (۰۶۳۲)۴۲۰۶۰۰۹

آدرس : خوزستان ، خرمشهر ، بخش مینو شهر – بلوار امام
تلفن : (۰۶۳۲)۴۷۲۲۵۵۵

آدرس : خوزستان ، خرمشهر ، روستای کفیشه – جاده امام جعفر صادق
تلفن : (۰۶۳۲)۴۴۱۰۶۹۴

آدرس : خوزستان ، خرمشهر ، جاده قدیم اهواز خرمشهر – میدان نخل
تلفن : 

آدرس : خوزستان ، خرمشهر ، بخش مینو شهر -پل جدید – میدان امام حسین
تلفن : 

کلانتری های دزفول

آدرس : خوزستان ، دزفول ، بخش مرکزی خ شهید انصاری
تلفن : (۰۶۴۱)۶۲۶۱۷۶۰

آدرس : خوزستان ، دزفول ، بخش مرکزی خ انقلاب
تلفن : (۰۶۴۱)۲۲۲۲۸۰۸۲

آدرس : خوزستان ، دزفول ، بخش مرکزی میدان بهاران
تلفن : (۰۶۴۱)۵۲۵۶۶۹۹

آدرس : خوزستان ، دزفول ، بخش مرکزی خ آفرینش شمالی
تلفن : (۰۶۴۱)۵۲۶۱۰۱۱

آدرس : خوزستان ، دزفول ، بخش مرکزی محله صفی آباد
تلفن : (۰۶۴۲)۲۴۳۳۱۴۳

آدرس : خوزستان ، دزفول ، بخش سردشت دز آب
تلفن : (۰۶۴۲)۲۴۷۳۷۳۷

آدرس : خوزستان ، دزفول ، بخش میانرود جنب بخشداری
تلفن : (۰۶۴۲)۲۳۲۲۱۶۶

آدرس : خوزستان ، دزفول ، شهر حمزه روبروی بهزیستی
تلفن : (۰۶۴۲)۳۲۵۳۲۲۲

آدرس : خوزستان ، دزفول ، بخش مرکزی خ طالقانی
تلفن : (۰۶۴۱)۲۲۲۸۰۸۱

آدرس : خوزستان ، دزفول ، شهر سردشت جنب بخشداری
تلفن : (۰۶۴۲)۳۲۲۳۲۱۱

آدرس : خوزستان ، دزفول ، شهرشهیون روبروی درمانگاه
تلفن : (۰۶۴۲)۳۲۹۱۶۴۷

آدرس : خوزستان ، دزفول ، جاده دزفول اندیمشک – شهر شمس آباد
تلفن : (۰۶۴۲)۲۴۴۳۴۵۰

آدرس : خوزستان ، دزفول ، جاده دزفول اندیمشک – روستای سنجر
تلفن : (۰۶۴۱)۳۲۷۰۵۵۵

آدرس : خوزستان ، دزفول ، جاده شوشتر اندیمشک شهر چغامیش
تلفن : (۰۶۴۱)۲۲۹۰۲۰۰

آدرس : خوزستان ، دزفول ، شهر بن جعفر – روستای قبله ای
تلفن : (۰۶۴۱)۳۲۲۷۰۷۰

کلانتری های دشت آزادگان

آدرس : خوزستان ، دشت آزادگان ، جاده بستان سوسنگرد – روستای قدرت آباد
تلفن : (۰۶۱۲)۴۲۳۹۸۷۷

آدرس : خوزستان ، دشت آزادگان ، جاده فرعی حمیدیه سوسنگرد – بعد از خدمات کشاورزی
تلفن : (۰۶۱۲)۴۲۶۵۳۸۶

آدرس : خوزستان ، دشت آزادگان ، کیلومتر ۱۲ جاده اهواز سوسنگرد کوت
تلفن : (۰۶۱۲)۴۲۶۳۴۴۳

آدرس : خوزستان ، دشت آزادگان ، شادگان خیابان جمهوری روبروی فلکه امام

تلفن : (۰۶۳۲)۳۲۲۳۵۰۵

آدرس : خوزستان ، دشت آزادگان ، دارخوین – انتهای خیابان بصیرت
تلفن : (۰۶۳۲)۳۳۵۳۲۷۰

آدرس : خوزستان ، دشت آزادگان ، بخش خنافره روستای حدبه
تلفن : 

آدرس : خوزستان ، دشت آزادگان ، کیلومتر ۱۲ مسیر شادگان به ماهشهر
تلفن : (۰۶۳۲)۳۲۵۸۴۶۰

آدرس : خوزستان ، دشت آزادگان ، جاده دهستان جفال به روستای توپچی کیلومتر ۱۰
تلفن : (۰۶۳۲)۳۲۳۷۰۷۰

آدرس : خوزستان ، دشت آزادگان ، سوسنگرد – روبروی بیمارستان شهید چمران
تلفن : (۰۶۱۲)۴۲۲۶۳۴۵

آدرس : خوزستان ، دشت آزادگان ، کوی ابوذر – جنب پل فلزی
تلفن : (۰۶۱۲)۴۲۲۶۳۵۵

آدرس : خوزستان ، دشت آزادگان ، روبروی شهرداری بستان
تلفن : (۰۶۱۲)۵۲۲۲۵۹۷

کلانتری های رامشیر

آدرس : خوزستان ، رامشیر ، بلوار بسیج جنب بانک کشاورزی
تلفن : (۰۶۹۲)۲۶۲۲۵۴۰

آدرس : خوزستان ، رامشیر ، بخش مشراگه – سه راهی امیدیه رامشیر
تلفن : (۰۶۹۲)۲۶۹۵۴۹۶

آدرس : خوزستان ، رامشیر ، شهرک آزاده – جنب جهاد کشاورزی
تلفن : (۰۶۹۲)۲۶۹۲۶۹۰

کلانتری های رامهرمز

آدرس : خوزستان ، رامهرمز ، بخش مرکزی – خیابان انقلاب
تلفن : (۰۶۹۱)۲۲۲۲۱۰۰

آدرس : خوزستان ، رامهرمز ، بخش مرکزی – خیابان پیروزی
تلفن : (۰۶۹۱)۲۲۲۴۴۰۰

آدرس : خوزستان ، رامهرمز ، جاده رامهرمز رامشیر دهستان سلطان آباد
تلفن : (۰۶۹۱)۲۲۹۸۲۰۵

آدرس : خوزستان ، رامهرمز ، کیلومتر ۱۴ جاده رامهرمز به دهستان ابوالفارس
تلفن : 

کلانتری های شوش

آدرس : خوزستان ، شوش ، انتهای خ بهداشت
تلفن : (۰۶۴۲)۵۲۹۶۴۰۰

آدرس : خوزستان ، شوش ، شهر شاوور
تلفن : (۰۶۴۲)۵۶۷۲۸۵۰

آدرس : خوزستان ، شوش ، بعد از پل ورودی بسمت اندیمشک
تلفن : (۰۶۴۲)۵۲۹۵۰۴۵

آدرس : خوزستان ، شوش ، جاده شوش – هفت تپه
تلفن : (۰۶۴۲)۲۳۴۴۲۱۰

آدرس : خوزستان ، شوش ، بین جاده روستای عبدالخان – سید عباس
تلفن : (۰۶۴۲)۵۶۲۶۳۰۰

آدرس : خوزستان ، شوش ، بین فتح المبین روستای سرخه
تلفن : (۰۶۴۲)۵۴۱۱۷۰۲

آدرس : خوزستان ، شوش ، جاده شوش اندیمشک روستای دوسلق
تلفن : (۰۶۴۲)۵۴۱۱۴۵۵

آدرس : خوزستان ، شوش ، جاده شوش اندیمشک روستای آهودشت
تلفن : 

آدرس : خوزستان ، شوش ، خیابان طالقانی – بالاتر از چهار راه رجایی
تلفن : (۰۶۱۲)۶۲۲۳۰۳۰

آدرس : خوزستان ، شوش ، فلکه جانبازان روبروی جهاد سازندگی
تلفن : (۰۶۱۲)۶۲۳۲۳۳۰

آدرس : خوزستان ، شوش ، شهر شرافت روبروی درمانگاه امام
تلفن : (۰۶۱۲)۶۲۱۴۹۹۷

آدرس : خوزستان ، شوش ، بخش شعیبیه – روستای گوریه
تلفن : (۰۶۱۲)۲۶۲۰۱۲۱۱

آدرس : خوزستان ، شوش ، جاده اهواز مسجد سلیمان روستای آبگنجی کیلومتر ۴۵
تلفن : (۰۶۱۲)۶۴۱۰۱۱۵

آدرس : خوزستان ، شوش ، جاده شوشتر اندیمشک شهرک بهشتی (نی آباد)
تلفن : (۰۶۱۲)۶۲۰۲۳۹۲

آدرس : خوزستان ، شوش ، جاده اصلی شوشتر اهواز -زوستای عرب حسن
تلفن : (۰۶۱۲)۶۲۱۷۱۱۳

آدرس : خوزستان ، شوش ، ابتدای شوشتر ورودی شهرک علم الهدی
تلفن : (۰۶۱۲)۶۲۲۰۸۰۱

کلانتری های شوشتر

آدرس : خوزستان ، شوشتر ، خیابان طالقانی – بالاتر از چهار راه رجایی
تلفن : (۰۶۱۲)۶۲۲۳۰۳۰

آدرس : خوزستان ، شوشتر ، فلکه جانبازان روبروی جهاد سازندگی
تلفن : (۰۶۱۲)۶۲۳۲۳۳۰

آدرس : خوزستان ، شوشتر ، شهر شرافت روبروی درمانگاه امام
تلفن : (۰۶۱۲)۶۲۱۴۹۹۷

آدرس : خوزستان ، شوشتر ، بخش شعیبیه – روستای گوریه
تلفن : (۰۶۱۲)۲۶۲۰۱۲۱۱

آدرس : خوزستان ، شوشتر ، جاده اهواز مسجد سلیمان روستای آبگنجی کیلومتر ۴۵
تلفن : (۰۶۱۲)۶۴۱۰۱۱۵

آدرس : خوزستان ، شوشتر ، جاده شوشتر اندیمشک شهرک بهشتی (نی آباد)
تلفن : (۰۶۱۲)۶۲۰۲۳۹۲

آدرس : خوزستان ، شوشتر ، جاده اصلی شوشتر اهواز -زوستای عرب حسن
تلفن : (۰۶۱۲)۶۲۱۷۱۱۳

آدرس : خوزستان ، شوشتر ، ابتدای شوشتر ورودی شهرک علم الهدی
تلفن : (۰۶۱۲)۶۲۲۰۸۰۱

کلانتری های گتوند

آدرس : خوزستان ، گتوند ، جاده ورودی شهرستان گتوند نرسیده به فرمانداری
تلفن : (۰۶۱۲)۶۷۲۲۰۴۰

آدرس : خوزستان ، گتوند ، صالح شهر جاده اصلی دزفول به شوشتر کیلومتر ۶
تلفن : (۰۶۱۲)۶۷۷۳۱۷۱

آدرس : خوزستان ، گتوند ، شهر ترکالکی – خ امام کوچه شهید مهدی زاده
تلفن : (۰۶۱۲)۳۸۲۳۸۰۴

آدرس : خوزستان ، گتوند ، بخش عقیلی روستای عقیلی خ سالمه
تلفن : (۰۶۱۲)۳۷۶۵۴۰۰

کلانتری های لالی

آدرس : خوزستان ، لالی ، جنب فرمانداری
تلفن : (۰۶۸۲)۳۲۲۳۱۳۲

آدرس : خوزستان ، لالی ، روستای تراز – کیلومتر ۳۲ جاده مسجد سلیمان – لالی
تلفن : (۰۶۸۲)۳۲۲۵۴۰۴

آدرس : خوزستان ، لالی ، کیلومتر ۲۵ جاده لالی – مسجد سلیمان – روستای امامزاده شاابوالقاسم
تلفن : 

کلانتری های ماهشهر

آدرس : خوزستان ، ماهشهر ، بخش مرکزی ماهشهر – خ طالقانی – خ شلمچه
تلفن : (۰۶۵۲)۲۲۳۳۷۲۲۰

آدرس : خوزستان ، ماهشهر ، ناحیه صنعتی چهار راه مستغلات
تلفن : (۰۶۵۲)۲۲۳۴۰۴۲۲

آدرس : خوزستان ، ماهشهر ، بندر امام – بلوار امام جنب آتش نشانی
تلفن : (۰۶۵۲)۲۲۲۰۶۲۲

آدرس : خوزستان ، ماهشهر ، شهرک طالقانی جنب مخابرات
تلفن : (۰۶۵۲)۲۴۲۶۲۴۵۶

آدرس : خوزستان ، ماهشهر ، شهرک چمران روبروی بیمارستان شرکت نفت
تلفن : (۰۶۵۲)۲۲۲۴۵۰۰

آدرس : خوزستان ، ماهشهر ، بندر امام – کوی اباذر – جنب مسجد النبی
تلفن : (۰۶۵۱)۲۲۳۴۴۴۰

آدرس : خوزستان ، ماهشهر ، جاده دهستان جراحی به روستای هشچه سفلی
تلفن : 

کلانتری های مسجد سلیمان

آدرس : خوزستان ، مسجد سلیمان ، چهار راه شهرداری
تلفن : (۰۶۸۱)۲۲۲۳۰۴۴

آدرس : خوزستان ، مسجد سلیمان ، چهار راه بیشه بالاتر از خدمات درمانی
تلفن : (۰۶۸۱)۳۳۰۲۱۳

آدرس : خوزستان ، مسجد سلیمان ، روستای گلگیر – کیلومتر ۱۵ جاده گلگیر به مسجد سلیمان
تلفن : (۰۶۸۱)۴۴۴۷۲۷۵

کلانتری های هفتگل

آدرس : خوزستان ، هفتگل ، بین بلوار معلم و میدان آزادگان – روبروی کمیته امداد
تلفن : (۰۶۱۲)۳۲۲۴۵۰۰

آدرس : خوزستان ، هفتگل ، جاده گزین به هفتگل – کیلومتر ۵ روستای نمره یک
تلفن : 

کلانتری های هندیجان

آدرس : خوزستان ، هندیجان ،  روبروی پارک دولت
تلفن : (۰۶۵۲)۴۲۲۶۲۸

آدرس : خوزستان ، هندیجان ، بخش چم خلف – جنب بخشداری
تلفن : (۰۶۵۲)۴۲۴۳۲۱

آدرس : خوزستان ، هندیجان ، کیلومتر ۴۲ جاده روستای سویره به هندیجان
تلفن : (۰۶۵۲)۴۲۵۲۳۳۴

کلانتری های هویزه

آدرس : خوزستان ، هویزه ، پشت قبرستان ابراهیم خلیل داخل ستاد فرماندهی
تلفن : (۰۶۱۲)۴۶۲۲۳۱۱

آدرس : خوزستان ، هویزه ، ورودی رفیع بلوار آیت الله کرمی جنب گروهان مرزی نیسان
تلفن : (۰۶۱۲)۲۴۶۴۳۳۰۰

آدرس : خوزستان ، هویزه ، جاده هویزه به سمت رفیع داخل روستای یزدنو
تلفن : (۰۶۱۲)۴۶۲۷۱۳۰

آدرس : خوزستان ، هویزه ، نرسیده به یادمان شهدای هویزه داخل روستای سمیده
تلفن : (۰۶۱۲)۴۶۲۶۱۱۴

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
اسکرول به بالا