کلانتری های استان گیلان

کلانتری های آستارا

آدرس : گیلان ، آستارا – خیابان فارابی روبروی پارک ملی جنب اداره زندان
تلفن :  (۰۱۸۲)۵۲۲۲۱۰۸

آدرس : گیلان ، آستارا – شهر لوندویل بلوار امام
تلفن :  (۰۱۸۲)۵۵۴۲۴۵۱

آدرس : گیلان ، آستارا – دهستان ویرمونی ورودی روستا جنب دهیاری
تلفن :  (۰۱۸۲)۵۳۲۲۳۰۶

آدرس : گیلان ، آستارا – ۵ کیلومتری آستار جاده آستارا به اردبیل سه راه قلعه
تلفن :  (۰۱۸۲)۵۳۳۳۲۰۱

کلانتری های آستانه اشرفیه

آدرس : گیلان ، آستانه اشرفیه ، کیانشهر – خیابان امام – جنب شیلات
تلفن :  (۰۴۱۲)۴۸۲۲۲۲۲

آدرس : گیلان ، آستانه اشرفیه ، خیابان امام خمینی – روبه‌روی هلال‌احمر
تلفن :   (۰۱۴۲)۴۲۲۲۲۲۲

آدرس : گیلان ، آستانه اشرفیه ، میدان معین – روبه‌روی دادگستری
تلفن :  (۰۱۴۲)۴۲۲۲۹۲۹

آدرس : گیلان ، آستانه اشرفیه ، روستای پرکاپشت یاور زاده – مسیر اصلی
تلفن :   (۰۱۴۲)۴۸۱۵۲۵۲

آدرس : گیلان ، آستانه اشرفیه ، روستای دهشال – جنب مسجد
تلفن :   (۰۱۴۲)۴۹۳۳۲۱۰

آدرس : گیلان ، آستانه اشرفیه ، روستای کیسم – مسید اصلی
تلفن :   (۰۱۴۲)۴۹۲۳۴۳۴

آدرس : گیلان ، آستانه اشرفیه ، روستای ویسن-هسیر اصلی
تلفن :  (۰۱۴۲)۴۳۵۲۲۶۰

کلانتری های املش

آدرس : گیلان ، املش ، بلوار آزادگان
تلفن :  (۰۱۴۲)۷۲۲۲۲۰

آدرس : گیلان ، املش ، بخش رانکوه – روستای شبخوس لات
تلفن :  (۰۱۴۲)۷۲۶۲۴۲۰

آدرس : گیلان ، املش ، بخش مرکزی – روستای علی آباد
تلفن :  (۰۱۴۲)۷۳۳۳۵۰۰

آدرس : گیلان ، املش ، بخش رانکوه – روستای کجید
تلفن :  (۰۱۴۲)۷۷۰۰۸۸۲

آدرس : گیلان ، املش ، بخش رانکوه – روستای ملکوت
تلفن :  (۰۱۴۲)۷۷۰۰۸۳۵

کلانتری های بندر انزلی

آدرس : گیلان ، بندر انزلی ، ابتدای خیابان ورزش
تلفن : (۰۱۸۱)۴۲۱۲۹۱۱

آدرس : گیلان ، بندر انزلی ، غازیان بلوار انتظام
تلفن :  (۰۱۸۱)۳۲۲۴۱۴۲

آدرس : گیلان ، بندر انزلی ، میدان کریم بخش
تلفن : (۰۱۸۱)۴۲۴۵۵۵۹

آدرس : گیلان ، بندر انزلی ، جاده انزلی – رشت روستای حسن رود
تلفن :  (۰۱۸۱)۳۲۸۲۲۳۲

آدرس : گیلان ، بندر انزلی ، جاده انزلی – رضوانشهر روستای کپور چال
تلفن : (۰۱۸۱)۲۶۸۲۴۰۰

آدرس : گیلان ، بندر انزلی ، روستای آبکنار
تلفن :  (۰۱۸۱)۲۷۷۳۲۱۲

کلانتری های تالش

آدرس : گیلان ، تالش ، خیابان طالقانی روبروی زندان
تلفن :  (۰۱۸۲)۴۲۳۲۱۱۰

آدرس : گیلان ، تالش ، اسالم جنب پل اصلی
تلفن :  (۰۱۸۲)۴۴۶۴۲۰۰

آدرس : گیلان ، تالش ، بازار لیسار روبروی بانک تجارت
تلفن : (۰۱۸۲)۴۵۸۲۴۵۳

آدرس : گیلان ، تالش ، بازار حویق
تلفن :  (۰۱۸۲)۴۴۲۳۴۴۸

آدرس : گیلان ، تالش ، میدان امام روبروی شهرداری
تلفن : (۰۱۸۲)۴۲۲۵۱۵۴

آدرس : گیلان ، تالش ، جوکندان اول
تلفن :  (۰۱۸۲)۴۳۵۳۵۵۵

آدرس : گیلان ، تالش ، بازا خطبه سرا
تلفن :  (۰۱۸۲)۴۳۸۲۲۷۷

کلانتری های رشت

آدرس : گیلان ، رشت ، سنگر – خیابان اصلی – جنب بانک ملی
تلفن : (۰۱۳۲)۵۷۲۲۴۴۴

آدرس : گیلان ، رشت ، احمد گوراب – پشت ساختمان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان
تلفن : (۰۱۳۱)۵۵۹۲۱۷۹

آدرس : گیلان ، رشت ، لولمان – خیابان اصلی
تلفن :  (۰۱۳۲)۵۴۵۲۰۲۰

آدرس : گیلان ، رشت ، زیبا کنار – خ ولیعصر
تلفن :  (۰۱۳۲)۴۶۸۳۴۵۹

آدرس : گیلان ، رشت ، بالا گفشه – مسیر اصلی کوچصفهان – لشت نشاء
تلفن :  (۰۱۳۲)۴۷۴۲۵۰۰

آدرس : گیلان ، رشت ، بعد از پلیس راه سروان مسیر اصلی
تلفن :  (۰۱۳۲)۵۸۷۲۰۲۰

آدرس : گیلان ، رشت ، لاکان-جنب جایگاه CNG
تلفن :  (۰۱۳۱)۳۴۶۲۹۲۲

آدرس : گیلان ، رشت ، پیربازار – سراهی پیربازار
تلفن :  (۰۱۳۲)۳۳۲۲۶۲۶

آدرس : گیلان ، رشت ، خیابان نامجو – روبروی ورزشگاه عضدی
تلفن :  (۰۱۳۱)۳۲۲۰۰۹۹

آدرس : گیلان ، رشت ، میدان شهرداری
تلفن : (۰۱۳۱)۲۲۳۹۱۵۹

آدرس : گیلان ، رشت ، شالکوه – خیابان دفاع
تلفن : (۰۱۳۱)۷۷۲۹۵۳۳

آدرس : گیلان ، رشت ، گلسار – خیابان ۱۱۱
تلفن : (۰۱۳۱)۷۷۲۹۵۶۳

آدرس : گیلان ، رشت ، بلوار مدرس – خ نهی قناد – خیابان چمران – بلوار آزدگان اولین چهارراه سمت راست
تلفن : (۰۱۳۱) ۸۸۱۰۲۵۰

آدرس : گیلان ، رشت ، استادسرا – کوچه مصطوفی
تلفن :  (۰۱۳۱)۲۲۳۰۰۰۲

آدرس : گیلان ، رشت ، خمام – جنب پایگاه بسیج – مسیر رشت به خمام
تلفن : (۰۱۳۲)۴۲۲۵۸۷۹

آدرس : گیلان ، رشت ، خشکبیجار – خ مطهری – بطرف جاده لشت نشا
تلفن : (۰۱۳۲)۴۳۶۲۳۰۰

آدرس : گیلان ، رشت ، لشت نشاء – مسیر کوچصفهان – لشت نشاء – جنب اداره برق
تلفن :  (۰۱۳۲)۴۶۲۲۴۱۵

آدرس : گیلان ، رشت ، کوچصفهان – خیابان مطهری شرقی – جنب بانک سپه
تلفن : (۰۱۳۲)۵۲۲۳۵۲۵

کلانتری های رضوانشهر

آدرس : گیلان ، رضوانشهر ، خیابان امام – میدان نماز
تلفن : (۰۱۸۲)۴۶۲ ۲۹۱۰

آدرس : گیلان ، رضوانشهر ، پره سر – میدان ولایت – خیابان امام
تلفن :  (۰۱۸۲)۴۶۲۲۳۰۰

آدرس : گیلان ، رضوانشهر ، خوشابر – بازارچه
تلفن :  (۰۱۸۲)۴۶۷۳۲۲۵

آدرس : گیلان ، رضوانشهر ، شهرک چوکا
تلفن : (۰۱۸۲)۴۶۵۲۸۰۰

کلانتری های رودبار

آدرس : گیلان ، رودبار ، وسط بازار – جنب بانک ملی مرکزی
تلفن :  (۰۱۳۲)۶۲۲۲۴۰۰

آدرس : گیلان ، رودبار ، لوشان خیابان امام (ره) جنب بانک صادرات
تلفن :  (۰۱۳۲)۶۴۲۲۲۰۲

آدرس : گیلان ، رودبار ، خیابان امام روبه‌روی میدان تکاوران
تلفن : (۰۱۳۲)۶۴۴۲۷۷۷

آدرس : گیلان ، رودبار ، بلوار امام خمینی کوچه انتظام
تلفن :  (۰۱۳۲)۶۳۷۲۴۰۰

آدرس : گیلان ، رودبار ، خیابان انتظام
تلفن :  (۰۱۳۲)۶۸۲۲۴۰۰

آدرس : گیلان ، رودبار ، سه راهی شهر بره سر روبروی اداره برق  
تلفن :  (۰۱۳۲)۶۴۷۲۲۳۲

آدرس : گیلان ، رودبار ، شهر جیرنده فاز ۳
تلفن :  (۰۱۳۲)۶۹۲۳۴۰۰

آدرس : گیلان ، رودبار ، کلیشم انتهای روستا دست راست
تلفن :  (۰۱۳۲)۶۹۸۳۳۰۰

آدرس : گیلان ، رودبار ، روستای شهر بیجار جنب پست بانک
تلفن :  (۰۱۳۲)۶۷۲۲۲۲۲

آدرس : گیلان ، رودبار ، شهر لوشان کیلومتر ۳ لوشان قزوین
تلفن :  (۰۱۳۲)۶۴۲۲۲۱۰

کلانتری های رودسر

آدرس : گیلان ، رودسر ، میدان امام
تلفن :  (۰۱۴۲)۶۲۲۲۰۲۰

آدرس : گیلان ، رودسر ، روبروی شهرداری کلاچای
تلفن :  (۰۱۴۲)۶۵۸۳۱۳۱

آدرس : گیلان ، رودسر ، خروجی بخش چابکسر – جنب جنگل بانی
تلفن : (۰۱۴۲)۶۴۲۲۱۳۱

آدرس : گیلان ، رودسر ، ابتدای جاده اشکور
تلفن :  (۰۱۴۲)۷۶۲۲۳۶۰

آدرس : گیلان ، رودسر ، شهرک انصاری – جنب اداره کار یا محیط زیست
تلفن :  (۰۱۴۲)۶۲۲۰۵۲۲

آدرس : گیلان ، رودسر ، بلوار واجار گاه- ۵۰۰ متر بالاتر از هتل عرشیا
تلفن :  (۰۱۴۲)۶۴۶۱۹۹۹

آدرس : گیلان ، رودسر ، شوئیل
تلفن :  (۰۱۴۲)۷۷۰۳۷۷۷

آدرس : گیلان ، رودسر ، جنب پلیس راه چابکسر
تلفن :  (۰۱۴۲)۶۴۲۴۱۸۰

کلانتری های سیاهکل

آدرس : گیلان ، سیاهکل ، بلوار آل‌بویه کوچه انتظار
تلفن :   (۰۱۴۲)۳۲۲۲۰۶۰

آدرس : گیلان ، سیاهکل ، دیلمان خیابان دیلمان
تلفن :   (۰۱۴۲)۳۴۲۴۰۶۰

آدرس : گیلان ، سیاهکل ، پیرکوه – کوچه – جانباختگان زلزله
تلفن :   (۰۱۴۲)۳۴۶۲۰۶۰

کلانتری های شفت

آدرس : گیلان ، شفت ، میدان انقلاب – خیابان امام خمینی – خیابان شریعتی
تلفن :  (۰۱۳۲)۷۸۲۲۳۷۴

آدرس : گیلان ، شفت ، دهستان جیرده – سه راهی خرطوم
تلفن :   (۰۱۳۲)۷۹۵۴۲۰۱

آدرس : گیلان ، شفت ، دهستان ملاسرا – بالاتر از پلیس راه فومنات – جنب دهیاری
تلفن :  (۰۱۳۲)۷۵۶۳۸۷۸

آدرس : گیلان ، شفت ، دهستان شالماء – جنب منابع طبیعی
تلفن :   (۰۱۳۲)۷۸۸۳۴۴۴

کلانتری های صومعه سرا

آدرس : گیلان ، صومعه سرا ، تولم شهر
تلفن : (۰۱۸۲)۳۷۷۲۱۱۴

آدرس : گیلان ، صومعه سرا ، گوراب زرمیخ
تلفن :  (۰۱۸۲)۳۲۷۲۱۹۹

آدرس : گیلان ، صومعه سرا ، کسما
تلفن :  (۰۱۸۲)۳۳۲۳۴۵۴

آدرس : گیلان ، صومعه سرا ، طاهرگوراب
تلفن : (۰۱۸۲)۳۵۸۲۳۳۰

آدرس : گیلان ، صومعه سرا ، لیفشاگرد
تلفن :  (۰۱۸۲)۳۷۸۳۳۳۰

آدرس : گیلان ، صومعه سرا ، مرکیه
تلفن :  (۰۱۸۲)۳۴۴۲۰۰۳

آدرس : گیلان ، صومعه سرا ، هنده خاله
تلفن :  (۰۱۸۲)۳۷۵۴۲۲۰

آدرس : گیلان ، صومعه سرا ، ضیابر
تلفن :  (۰۱۸۲)۳۳۶۲۶۶۰

آدرس : گیلان ، صومعه سرا ، جاده بین الملل روبرو زندان
تلفن :  (۰۱۸۲)۳۲۲۳۰۶۹

کلانتری های فومن

آدرس : گیلان ، فومن ، خیابان امام – چهار راه معلم
تلفن : (۰۱۳۲)۷۲۲۲۱۱۹

آدرس : گیلان ، فومن ، شهرک تاریخی ماسوله
تلفن :  (۰۱۳۲)۷۲۹۶۰۸۹

آدرس : گیلان ، فومن ، خ بهشتی – خیابان سرداران اسلام جنب آگاهی
تلفن :  (۰۱۳۲)۷۲۲۳۰۶۹

آدرس : گیلان ، فومن ، دهستان رودپیش – داخل بازارچه
تلفن : (۰۱۳۲)۷۵۵۲۲۳۳

آدرس : گیلان ، فومن ، دهستان گوراب پس – داخل بازاچه
تلفن : (۰۱۳۲)۷۵۳۳۵۱۱

آدرس : گیلان ، فومن ، روستای خشکنودهان بالا
تلفن :  (۰۱۳۲)۷۳۴۳۲۶۴

کلانتری های لاهیجان

آدرس : گیلان ، لاهیجان ، رودنبه – بلوار معین جنب بخشداری رودبنه
تلفن :  (۰۱۴۲)۲۴۴۴۰۰۴

آدرس : گیلان ، لاهیجان ، خ امام خمینی (ره)
تلفن : (۰۱۴۱)۲۲۳۴۵۰۰

آدرس : گیلان ، لاهیجان ، خ امام خمینی (ره) – جنب فرمانداری
تلفن : (۰۱۴۱)۳۲۲۴۱۹۸

آدرس : گیلان ، لاهیجان ، بازکیا گوراب
تلفن : (۰۱۴۱)۲۲۹۴۲۹۲

آدرس : گیلان ، لاهیجان ، روستای لفمجان
تلفن : (۰۱۴۲)۲۶۷۲۰۰۲

آدرس : گیلان ، لاهیجان ، روستای شیخ علی کلایه
تلفن : (۰۱۴۲)۲۴۸۳۲۰۵

کلانتری های لنگرود

آدرس : گیلان ، لنگرود ، بلوار شهید عبدالکریمی، داخل کوچه بهزیستی
تلفن : (۰۱۴۲)۵۲۲۲۴۴۴

آدرس : گیلان ، لنگرود ، جاده چمخاله، میدان امام حسن مجتبی، خیابان نیروی انتظامی
تلفن :  (۰۱۴۲)۵۲۲۶۱۹۸

آدرس : گیلان ، لنگرود ، چمخاله، جاده اصلی چمخاله به چاف، روبروی هتل ستاره دریا
تلفن : (۰۱۴۲)۵۳۴۲۳۹۱

آدرس : گیلان ، لنگرود ، کومله، خیابان پرشکوه، کوچه نیروی انتظامی
تلفن : (۰۱۴۲)۵۴۴۲۵۰۳

آدرس : گیلان ، لنگرود ، اطاقور، بعد از پل، جنب شهرداری
تلفن : (۰۱۴۲)۵۵۳۳۷۴۰

آدرس : گیلان ، لنگرود ، دهستان دریاسر، جنب پل عابر، کوچه شهید فاضلی
تلفن : (۰۱۴۲)۵۲۱۰۰۱۱

آدرس : گیلان ، لنگرود ، دهستان دی.شل، کوچه بسیج
تلفن :  (۰۱۴۲)۵۲۹۰۰۹۰

کلانتری های ماسال

آدرس : گیلان ، ماسال ، خ ولیعصر روبروی فرمانداری
تلفن :  (۰۱۸۲) ۴۸۲ ۲۵۲۲

آدرس : گیلان ، ماسال ، شاندرمن بلوار ولیعصر جنب دبستان ابومسلم ف.ا. بخش شاندرمن
تلفن :  (۰۱۸۲) ۴۸۵ ۴۳۳۴

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
اسکرول به بالا