‌قانون تشدید مجازات کبوترپرانی

‌مصوب ۱۳۵۱.۳.۱۵
‌ماده واحده – به منظور تأمین حفاظت پرواز هواپیماها هر کس در شعاع چهل کیلومتری
فرودگاه‌ها و همچنین در مناطقی که از طرف وزارت جنگ‌ممنوعه اعلام گردد مبادرت به
کبوترپرانی نماید به سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
‌تبصره – وزارت جنگ محل فرودگاه‌ها و نقاط ممنوعه را وسیله یکی از روزنامه‌های
کثیرالانتشار مرکز به اطلاع عموم می‌رساند و پس از انقضاء‌پانزده روز از تاریخ
انتشار آگهی اقدام به کبوترپرانی مستوجب مجازات مذکور در این قانون خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
سه‌شنبه ۱۳۵۱.۲.۱۲ در جلسه روز دوشنبه پانزدهم‌خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و
یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
اسکرول به بالا