‌قانون تشدید مجازات کبوترپرانی

‌مصوب ۱۳۵۱.۳.۱۵
‌ماده واحده – به منظور تأمین حفاظت پرواز هواپیماها هر کس در شعاع چهل کیلومتری
فرودگاه‌ها و همچنین در مناطقی که از طرف وزارت جنگ‌ممنوعه اعلام گردد مبادرت به
کبوترپرانی نماید به سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
‌تبصره – وزارت جنگ محل فرودگاه‌ها و نقاط ممنوعه را وسیله یکی از روزنامه‌های
کثیرالانتشار مرکز به اطلاع عموم می‌رساند و پس از انقضاء‌پانزده روز از تاریخ
انتشار آگهی اقدام به کبوترپرانی مستوجب مجازات مذکور در این قانون خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
سه‌شنبه ۱۳۵۱.۲.۱۲ در جلسه روز دوشنبه پانزدهم‌خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و
یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
پیمایش به بالا