‌قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات

‌بسمه تعالی
‌قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات
‌ماده ۱ – در صورتی که رییس قوه قضاییه، قاضی شاغل را طبق موازین شرعی فاقد صلاحیت
تصدی امر قضا بداند، می‌تواند موضوع را به کمیسیون‌کارشناسی مرکب از:
۱ – دادستان انتظامی قضات
۲ – معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری
۳ – معاون قضایی دادستان کل کشور
‌جهت بررسی ارجاع دهد. کمیسیون کارشناسی پس از انجام بررسی نتیجه امر را به محکمه
عالی انتظامی قضات جهت اتخاذ تصمیم گزارش می‌نماید.

‌ماده ۲ – محکمه عالی انتظامی قضات مرکب از:
۱ – رییس قوه قضاییه
۲ – رییس دیوان عالی کشور
۳ – دادستان کل کشور
۴ – رییس شعبه اول دادگاه انتظامی قضات
۵ – دادستان انتظامی قضات
‌تشکیل می‌گردد و نسبت به گزارشات کمیسیون کارشناسی در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت
قاضی برای تصدی امر قضا اتخاذ تصمیم می‌نماید.

‌تبصره ۱ – تصمیمات محکمه با اکثریت آراء که رأی رییس قوه قضاییه در آن باشد دارای
اعتبار است.
‌تبصره ۲ – رییس قوه قضاییه پس از رأی محکمه بر عدم صلاحیت قضا، حسب اقتضاء نسبت
به انفصال یا بازخرید یا بازنشسته نمودن یا انتقال به‌بخش اداری اتخاذ تصمیم
می‌نماید.

‌ماده ۳ – این قانون از تاریخ اول خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک و برای
مدت پنج سال لازم‌الاجراء است.
‌موضوع “‌تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات” در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون
اساسی در جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یک هزار و‌سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت
نظام بررسی و به شرح فوق به تصویب رسید.
‌اکبر هاشمی رفسنجانی
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
اسکرول به بالا