‌قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات

‌بسمه تعالی
‌قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات
‌ماده ۱ – در صورتی که رییس قوه قضاییه، قاضی شاغل را طبق موازین شرعی فاقد صلاحیت
تصدی امر قضا بداند، می‌تواند موضوع را به کمیسیون‌کارشناسی مرکب از:
۱ – دادستان انتظامی قضات
۲ – معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری
۳ – معاون قضایی دادستان کل کشور
‌جهت بررسی ارجاع دهد. کمیسیون کارشناسی پس از انجام بررسی نتیجه امر را به محکمه
عالی انتظامی قضات جهت اتخاذ تصمیم گزارش می‌نماید.

‌ماده ۲ – محکمه عالی انتظامی قضات مرکب از:
۱ – رییس قوه قضاییه
۲ – رییس دیوان عالی کشور
۳ – دادستان کل کشور
۴ – رییس شعبه اول دادگاه انتظامی قضات
۵ – دادستان انتظامی قضات
‌تشکیل می‌گردد و نسبت به گزارشات کمیسیون کارشناسی در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت
قاضی برای تصدی امر قضا اتخاذ تصمیم می‌نماید.

‌تبصره ۱ – تصمیمات محکمه با اکثریت آراء که رأی رییس قوه قضاییه در آن باشد دارای
اعتبار است.
‌تبصره ۲ – رییس قوه قضاییه پس از رأی محکمه بر عدم صلاحیت قضا، حسب اقتضاء نسبت
به انفصال یا بازخرید یا بازنشسته نمودن یا انتقال به‌بخش اداری اتخاذ تصمیم
می‌نماید.

‌ماده ۳ – این قانون از تاریخ اول خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک و برای
مدت پنج سال لازم‌الاجراء است.
‌موضوع “‌تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات” در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون
اساسی در جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یک هزار و‌سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت
نظام بررسی و به شرح فوق به تصویب رسید.
‌اکبر هاشمی رفسنجانی
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
پیمایش به بالا