قوانین خانواده

اگر مرد به مواد مخدر و مشروبات الکلی معتاد باشد و حاضر به ترک آن نباشد یا از نظر پزشک متخصص ، ترک دادن وی دیگر ممکن نباشد، زن میتواند درخواست طلاق بدهد؟

اگر مرد به مواد مخدر و مشروبات الکلی معتاد باشد و حاضر به ترک آن نباشد یا از نظر پزشک متخصص ، ترک دادن وی دیگر ممکن نباشد، زن میتواند درخواست طلاق بدهد؟ Read More »

آیا مهریه تا ۱۱۰ سکه پرداخت میشود و بیشتر از اون رو برای عقد ثبت نمیکنن؟

آیا مهریه تا ۱۱۰ سکه پرداخت میشود و بیشتر از اون رو برای عقد ثبت نمیکنن؟ Read More »

آیا می دانید اگر زن منزل شوهر را ترک کند ، و با حکم دادگاه تن به تمکین شوهر ندهد چه ضررهایی متوجه اوخواهد شد؟

آیا می دانید اگر زن منزل شوهر را ترک کند ، و با حکم دادگاه تن به تمکین شوهر ندهد چه ضررهایی متوجه اوخواهد شد؟ Read More »

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
اسکرول به بالا