« مطالعه بازار و تحقیقات بازاریابی »

تحقیقات بازار (Market research ) یا مطالعه بازار چیست؟

تحقیقات بازار Market Research اصطلاحی است که به روند جمع آوری اطلاعات در مورد مخاطبان هدف و بازار هدف  اشاره دارد.  نقش اصلی تحقیقات بازار این است که به یک شرکت و یا یک سازمان کسب و کار با نمایش عمیق از مشتریان و یا مصرف کنندگان به منظور برآوردن نیازهای خود بهتر کمک کند.  این فرایند از تحقیقات بازار قادر به رقابت با بازیکنان دیگر در همان صنعت است و به تجزیه و تحلیل چیزهایی مانند اندازه بازار، رقابت و نیازهای بازار کمک می­ کند. در واقع تحقیقات بازار، جمع آوری و تجزیه و تحلیل سیستماتیک و هدفمند از داده هایی در مورد بازار هدف، رقابت، و محیط است. تحقیقات بازار تکنیک ها و روش های تحلیلی و آماری برای جمع آوری و تفسیر اطلاعات به شکلی منظم است.  این فرایند شامل پژوهش های اجتماعی و در محیط کسب و کار مهم است. روش های کشف علمی که  برای تصمیم گیری بازاریابی استفاده می شود. به طور کلی شامل

 • مطالعه بازار: شناسایی یک بازار خاص و اندازه آن و ویژگی های دیگر.
 • مطالعه محصولات: شناسایی یک نیاز یا خواسته از ویژگی های محصول یا خدمات که موجب رضایت مندی می­شود.
 • مطالعه مشتریان: شناسایی ترجیحات، انگیزه ها، و رفتار خرید مشتریان هدف است.

اطلاعات برای تحقیقات بازاریابی از مشاهده مستقیم مصرف کنندگان (از جمله در فروشگاه های خرده فروشی)، نظرسنجی ایمیل، شماره تلفن و یا مصاحبه چهره به چهره از منابع منتشر شده (مانند اطلاعات آمارگیری جمعیتی) جمع آوری می­شود. هدف از هر پروژه تحقیقات بازار رسیدن به افزایش درک موضوع می­باشد. در حال حاضر با رقابتی تر شدن بازارهای سراسر جهان، تحقیقات بازار در دستور کار بسیاری از سازمان ها، اعم از بزرگ یا کوچک قرار گرفته است.
تحقیقات بازار می تواند به عنوان یک روش ایده گرفتن از نیازهای مشتریان به شرح زیر در نظر گرفته شود.  برخی از عواملی که می توانند از طریق این فرایند مورد بررسی قرار داده  شوند:
۱. روند در بازار (Trends in the market): روند و یا تغیرات بازار در یک دوره معین از زمان است

 1. تقسیم بندی بازار (Segmentation of the market): این بخش از بازار را به زیر گروه با ویژگی های مشابه بخش بندی می­کنند و نیاز دارد که تمایزی بین  جمعیت شناسی، انتخاب­ها، جنسیت ، شخصیت، و غیره  ایجاد شود .بخش بندی بازار، فرایندی است که بر اساس آن یک بازار به زیربخش‌های متمایزی از مشتریانی که نیازها و مشخصاتشان یکسان است تقسیم‌بندی می شود. از آنجاکه مشتریان هر بخش نیازها و خواسته‌های یکسانی دارند، به یک طرح بازاریابی و یک محصول خاص به شیوه‌ای مشابه پاسخ می‌دهند. بخش‌بندی بازار کمک می‌کند با تقسیم یک بازار بزرگ به بخش‌های کوچکتر، منابع سازمان به طور بهینه صرف مشتریان اصلی شود.
  ۳. اطلاعات موجود (Information available): اطلاعات بازار،  اطلاعاتی در مورد قیمت های محصولات مختلف موجود در بازار است.
  ۴. تجزیه و تحلیل SWOT: این تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید یک کسب و کار یا شرکت است.
  ۵. اثربخشی بازاریابی (Effectiveness of marketing): اثربخشی بازاریابی به  تجزیه و تحلیل ریسک، تحقیقات محصول، تجزیه و تحلیل مشتری، رقیب و غیره می­پردازد.
  مزایای تحقیقات بازار:
  ۱. بهره برداری از فرصت: یکی از بزرگترین مزایای انجام تحقیقات بازار این  است که شما را قادر به پیدا کردن فرصت های مختلف در بازار کرده و  امکان بهره برداری از آنها  به طور موثر را فراهم  می­کند. به عنوان مثال، ممکن است یافتن اینکه  آیا محصول تان مناسب  مخاطبان هست یا نه، و اگر نیست، تحقیقات بازار  به شناسایی مخاطبان مناسب کمک می کند.
  ۲. تشویق ارتباطات : تحقیقات بازار به شما برای پیدا کردن بهترین راه برای برقراری ارتباط با مشتریان کمک می­کند. پس از اخذ نتایج تحقیقات،  ماهیت، مخاطب، شخصیت، علایق، عدم علایق  و غیره مخاطبان مشخص می­شود و این باعث می­شود راه­های ارتباط و رسیدن به آن­ها  آسان­تر شود.
  ۳. حداقل کردن ریسک : یکی دیگر از مزایای عمده  تحقیقات بازار  این است که کمک می کند تا ریسک­های کسب و کار  حداقل شده و  اقدامات مورد نیاز  در مورد موضوعات خاص در نظر گرفته شود.
  ۴. برقراری روند و سهم  بازار: شرایط بازار به طور مداوم تغییر می­کند. در چنین سناریویی، تنها تحقیقات بازار کامل می تواند به ایجاد ادامه روند و سپس تدوین و فرموله کردن  برنامه با توجه به نیازهای فعلی و مورد نیاز مشتریان کمک کند.
  ۵. کشف مشکلات احتمالی: از آنجا که تحقیقات بازار، واکنش، انتخاب ها و اولویت های مشتریان  را نشان

میدهد، یک کسب و کار می تواند محصول را تغییر دهد در حالی که هنوز در حال  تولید و یا در  فرایند تولید  است. اگر یکی از نتایج تحقیقات در دست باشد،  پیدا کردن مشکلات و سپس کار روی آن­ها آسان­تر است.

تفاوت تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی دو مفهوم مشابه هستند که باعث سردرگمی کسانی که در زمینه بازاریابی مطالعه می کنند، می شود. برای تولیدکنندگان و خرده فروشی ها، تحقیقات بازار به معنی دریافت هرچه بیشتر اطلاعات و دانش در زمینه بازار هدف و مشتریان برای دستیابی به فروش بیشتر است. تحقیقات بازاریابی اما یک اصطلاح گسترده تر است که با استراتژی های مختلف بازاریابی سروکار دارد. میان این دو مفهوم تفاوت های زیادی وجود دارد که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم.

تحقیقات بازار چیست؟
تحقیق بازار کلا درباره درک از بازار هدف است. تحقیق بازار یک پژوهش نظامند است که به جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن توسط افراد حرفه ای درباره اندازه و ماهیت رقابت، سیاست های دولت ، مشتریان هدف و نظایر آن می پردازد. مدیران ارشد یک شرکت، همواره علاقمند به بردن تحقیقات درباره بازار درجایی هستند که محصولات کارخانه آنجا بفروش می رسد. این تحقیقات برای جمع آوری اطلاعات درباره نیازهای مشتری، گروه بندی آنها ، قدرت خریدشان ، علاقمندی هایشان، عدم علاقمندی آنها و ادراک آنها از محصولات و خدمات شرکت در ذهن مردم هدفگذاری می گردد. تمرکز تحقیقات همواره بر روی آینده مشتری و بازار در جایی که محصولات معرفی شده یا فروخته می شوند، می باشد.
تحقیقات بازاریابی چیست؟
همانگونه که از نامش مشخص است، تحقیقات بازاریابی درباره درک منظرهای متنوع بازاریابی است. هدف این زمینه افزودن بر دانش مدیریت درباره تکنیک های مختلف بازاریابی و اثراتش می باشد. تحقیقات بازاریابی می تواند درباره تبلیغات، فروش، رقبا، کانال های فروش و نظایر آن باشد.دستیابی به بینش درمورد تکنیک های متنوع تبلیغات و اثراتش سازمان را قادر می سازد تا درباره موثرترین آمیزه استراتژی تبلیغاتی تصمیم بگیرد. بطور مشابه تجزیه و تحلیل رقابت به شرکت اجازه می دهد که با یک استراتژی در سطح اول رقابت یا در مسیر آن بماند.

تفاوت تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی و وجوه مشترک آنها در این تصویر قابل مشاهده است.

تفاوت تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی چیست؟
– تحقیقات بازاریابی مفهومی با مرزهای وسیع تر از تحقیقات بازار است و در حقیقت تحقیقات بازار بخشی از تحقیقات بازاریابی است.
– تحقیقات بازاریابی حوزه ای از مطالعه و پژوهش است که هدفش بهبود و گسترش دانش ما درباره فرآینده های بازاریابی بصورت کلی است.
– تحقیقات بازار مطالعاتی است که مدیریت سازمان را به سمت بازار هدف – آنجا که محصولات و خدمات شرکت در حال معرفی و فروش هستند، سوق می دهد.
– تحقیقات بازار تماما درباره درک بازار هدف است درحالیکه تحقیقات بازاریابی درباره آموختن راه های متفاوت برای حفظ بازار هدف به کمک شیوه های موثر است.
– اطلاع از اینکه درحال خدمت به چه کسی هستید تحقیقات بازار است در حالیکه اطلاع از اینکه چگونه به آنها خدمترسانی می کنید دغدغه ی تحقیقات بازاریابی است.
– تحقیقات بازار معمولا کمی بوده و احتیاج به جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات دارد. در مقابل تحقیقات بازاریابی کیفی است و به شرکت اجازه می دهد تا بیشترین تاثیر را از تکنیک های بازاریابی دریافت نماید.
– و نهایتا اینکه تحقیقات بازار ماهیتا خاص بوده ولی تحقیقات بازاریابی بسیار عمومی و کلی می باشد.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
پیمایش به بالا