حقوق خانواده

تغییر سن در شناسنامه

آموزش کامل تغییر سن در شناسنامه و نمونه دادخواست تغییر سن شناسنامه ای

آموزش کامل تغییر سن در شناسنامه و نمونه دادخواست تغییر سن شناسنامه ای Read More »

ازدواج بدون اذن و اجازه پدر

در چه مواردی دختر دوشیزه برای ازدواج نیازی به اذن پدر و یا جد پدری ندارد؟

در چه مواردی دختر دوشیزه برای ازدواج نیازی به اذن پدر و یا جد پدری ندارد؟ Read More »

وکیل جرم افترا

اثبات جرم توهین و تهمت و افترا توسط وکیل جرم افترا چگونه انجام می شود؟

اثبات جرم توهین و تهمت و افترا توسط وکیل جرم افترا چگونه انجام می شود؟ Read More »

باکره بودن دختر

اگر فردی بعد ازدواج بفهمد که همسرش باکره نیست سرنوشت آن ازدواج چه می شود؟

اگر فردی بعد ازدواج بفهمد که همسرش باکره نیست سرنوشت آن ازدواج چه می شود؟ Read More »

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
اسکرول به بالا